Wykaz krajowych certyfikatów zgodności dla wyrobów

Komentarze

Transkrypt

Wykaz krajowych certyfikatów zgodności dla wyrobów
Wykaz krajowych certyfikatów zgodności dla wyrobów budowlanych
wydanych przez CNBOP-PIB
L.p.
1.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
2783/2011
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych, typ Alco
PowerFighter APF 3-C
ALCO ALBACH GmbH Co. KG
Königssteiner Strasse 58
D 65 929 Frankfurt/Main,
2784/2011
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych, typ Alco
PowerFighter APF 4-U
ALCO ALBACH GmbH Co. KG
Königssteiner Strasse 58
D 65 929 Frankfurt/Main,
2795/2012
Kable elektroenergetyczne
ognioodporne o izolacji i powłoce
bezhalogenowej na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV typu: NHXH
FE180 PH30/E30, NHXH FE180
PH90/E90, NHXCH FE180
PH30/E30, NHXCH FE180
PH90/E90, NHXNRHX FE180
PH30/E30, NHXHRHX FE180
PH90/E90, (N)HXH FE180
PH30/E30, (N)HXH FE 180 PH
90/E90, (N)HXCH FE180 PH30/E30,
(N)HXCH FE180 PH90/E90
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa,
2798/2012
Uniwersalna Centrala Sterująca
typu UCS 6000
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
2799/2012
Ręczny Przycisk Oddymiania typu
PO-61, PO-62, PO-63
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
2800/2012
Czujka w osłonie przeciwwietrznej
typu LKM 531
Hekatron GmbH
Brühlmatten 9
D - 79295 Sulzburg, Niemcy
2.
3.
4.
5.
6.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
PN-EN 13565-1:2008
2012-01-16
2017-01-15
PN-EN 13565-1:2008
2012-01-16
2017-01-15
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030064/2010/2012
wydanie 4 z dnia
01.04.2014 r.
2016-11-15
2017-01-17
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr At-04010331/2012 z dnia
31.01.2012 r.
2012-03-07
2017-01-30
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04020330/2012 z dnia
31.01.2012 r.
2012-03-07
2017-01-30
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-0113-
2012-03-14
2017-02-18
1/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
2804/2012
Ręczny przycisk oddymiania typu II
PD
Spółdzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec,
2809/2012
Tryskacze ELO, stojące,
ampułkowe, normalnego
reagowania, typ: V3403
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
4901 Kesslersville Road
Easton, Pennsylvania 18040,
2810/2012
Tryskacze ELO, stojące,
ampułkowe, szybkiego
reagowania, typ: V3404
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
4901 Kesslersville Road
Easton, Pennsylvania 18040,
2811/2012
Tryskacze ELO, wiszące,
ampułkowe, normalnego
reagowania, typ: V3407
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
4901 Kesslersville Road
Easton, Pennsylvania 18040,
2812/2012
Tryskacze ELO, wiszące,
ampułkowe, szybkiego
reagowania, typ: V3408
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
4901 Kesslersville Road
Easton, Pennsylvania 18040,
2819/2012
Terminal Sygnalizacji Równoległej
typu TSR-4000
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
2821/2012
Wlew piany, typ: MX-SK 80, MX-SK
100, MX-SK 125, MX-SK 150, MXSK 200, MX-SK 250, MX-SK 300
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
2822/2012
Prądownica pianowa, typ: MX-L
2st, MX-L 4st, MX-L 8st, MX-L 12st,
MX-L 16st, MX-L 24st, MX-L 32st
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
2823/2012
Dozownik środka pianotwórczego,
typ: MX-VZ 100, MX-VZ 150, MXVZ 200, MX-VZ 250, MX-VZ 300
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa,
Spółdzielnia
Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Zgodność z
0127/2007/2012 z dnia
08.02.2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04020327/2011 z dnia
12.12.2011 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030122/2009/2012 z dnia
15.02.2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030122/2009/2012 z dnia
15.02.2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030123/2009/2012 z dnia
15.02.2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030123/2009/2012 z dnia
15.02.2012 r.
Data wydania
Data ważności
2012-04-04
2016-12-11
2012-06-04
2017-02-14
2012-06-04
2017-02-14
2012-06-04
2017-02-14
2012-06-04
2017-02-14
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01020349/2012 z dnia
11.05.2012
2012-07-02
2017-05-10
PN-EN 135651+A1:2010
2012-07-18
2017-07-17
PN-EN 135651+A1:2010
2012-07-18
2017-07-17
PN-EN 135651+A1:2010
2012-07-18
2017-07-17
2/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych, typ: FJM-100,
FJM-80
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
16.
2825/2012
17.
2826/2012
18.
2829/2012
19.
2830/2012
20.
2831/2012
21.
2832/2012
22.
2834/2012
23.
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
Flame X950 typu HTKSH
FE180/E30-E90/PH30-PH90 i
HTKSHekw FE180/E30-E90/PH30PH90
Łącznik przewodów rurowych złącze rowkowo-kołnierzowe DN
50 do DN 100, typu Style 741 VicFlange, do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych
Prądownica pianowa typu: PPs
200, PPs 400, PPs 800, PPs 1200,
PPs 1600, PPs 2400
Garnek pianowy typu: GP 400, GP
800, GP 1200/1600, GP 2400/3200
Wlew piany typu: WP 400, WP
800, WP 1200/1600, WP
2400/3200
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze rowkowe do
stałych urządzeń gaśniczych
wodnych, DN 50 do DN 300,
elastyczne, typ: Style 77
Data wydania
Data ważności
PN-EN 135651:+A1:2010
2012-02-08
2017-08-05
Tele-Fonika Kable Sp. z
o.o. Spółka
Komandytowo-akcyjna
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030336/2012 z dnia
26.03.2012 r.
2012-08-13
2017-03-25
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060136/2012 z dnia
28.03.2012 r.
2012-08-28
2017-03-27
"Supon" Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok,
"Supon" Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok,
"Supon" Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok,
"Supon" Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok,
"Supon" Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok,
"Supon" Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok,
PN-EN 13565-1+A1:
2010
2013-01-28
2018-01-27
PN-EN 135651+A1:2010
2013-01-28
2018-01-27
PN-EN 135651+A1:2010
2012-12-18
2017-12-17
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060148/2007/2012 z dnia
18.05.2012 r.
2012-10-26
2017-06-25
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Fabryka Kabli ELPAR Sp.
z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060149/2007/2012 z dnia
18.05.2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030351/2012 z dnia
29.05.2012 r.
2012-10-26
2017-06-11
2016-11-15
2017-05-28
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze rowkowe
redukcyjne, typ: Style 750
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
2836/2012
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu YnTKSY, YnTKSYekw i
YnTKSXekw
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgodność z
Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. Spółka
Komandytowo-akcyjna
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków,
2835/2012
24.
Zgłoszony przez
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
3/75
L.p.
25.
Nr Certyfikatu
2837/2012
26.
2838/2012
27.
Nazwa wyrobu
Centrala sterowania urządzeniami
oddymiania pożarowego oraz
bramami i drzwiami
przeciwpożarowymi, od 5A do
64A, typu MCR9705
Uchwyty przewodów rurowych wieszak do blach trapezowych z
nakrętką mocującą M8 lub M10
typu WT
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk,
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka
2
80-408 Gdańsk,
Aprobatą Techniczną nr
AT-04010158/2007/2012 z dnia
27.08.2012 r.
NICZUK METALL PL
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn,
NICZUK METALL PL
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11080368/2012 z dnia
30.07.2012
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT 11080367/2012 z dnia
30.07.2012
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11080366/2012 z dnia
30.07.2012
Data wydania
Data ważności
2012-10-17
2017-08-26
2012-10-22
2017-07-29
2012-10-22
2017-07-29
2012-10-22
2017-07-29
2839/2012
Uchwyty przewodów rurowych obejmy masywne DN-1/2" do DN159 oraz DN-5" do DN-10" typu PP
NICZUK METALL PL
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn,
NICZUK METALL PL
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn,
2840/2012
Uchwyty przewodów rurowych wieszak krętlikowy DN 25 do DN
200 typu ZP
NICZUK METALL PL
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn,
NICZUK METALL PL
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn,
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030148/2007/2012 z dnia
18.05.2012 r.
2012-11-22
2017-06-25
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060148/2007/2012 z dnia
18.05.2012 r.
2012-12-11
2017-06-25
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060148/2012 z dnia
18.05.2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060347/2012 z dnia
18.05.2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060354-2012 z dnia 22
czerwca 2012 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050328/2012 z dnia
31.01.2012 r.
2012-12-03
2017-06-25
2012-11-22
2017-05-17
2012-11-22
2017-06-21
2012-11-06
2017-01-30
28.
29.
2842/2012
30.
2843/2012
31.
2844/2012
32.
2845/2012
33.
2846/2012
34.
2848/2012
Aktualizacja: 09.12.2016
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze rowkowe do
stałych urządzeń gaśniczych
wodnych, DN 32 do DN 200,
sztywne, typ: Style 005
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze rowkowe do
stałych urządzeń gaśniczych
wodnych, DN 25 do DN 200,
sztywne, typ: Style 07
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze rowkowe do
urządzeń gaśniczych wodnych typ:
Style 75
Łącznik przewodów rurowych króciec nakładkowy do stałych
urządzeń gaśniczych wodnych, DN
25x15 do DN 65x25 typ: Style 922
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - króciec nakładkowy do
urządzeń gaśniczych wodnych, typ:
Style 920-920N
Zraszacz wodny o stożkowym,
pełnym strumieniu rozproszonej
wody, typ: V12
4/75
L.p.
35.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
2849/2012
Moduł wyjściowy - moduł
rozszerzający typu MCR-R0424,
MCR-R0448
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk,
2851/2012
Zraszacze okienne, typ: V10
36.
37.
2852/2012
38.
2853/2012
39.
2854/2012
Tryskacze przyścienne
horyzontalne i horyzontalne
obudowane, ampułkowe,
normalnego reagowania, typ:
V3409
Tryskacze przyścienne
horyzontalne i horyzontalne
obudowane, ampułkowe,
szybkiego reagowania, typ: V3410
Zamocowania przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej - system
siatkowych tras kablowych
CABLOFIL o odporności ogniowej
E30 i E90
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
Zgłoszony przez
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka
2
80-408 Gdańsk,
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Zgodność z
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB AT-04010373/2012 z dnia
17.10.2012
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050166/2007/2012 z dnia
18.09.2012
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
CABLOFIL
1 Route de Semur
F - 21500 MONTBARD,
40.
2855/2013
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na Novec 1230 typ: KD-1230
Kidde Deutschaland GmbH
Harkortstraße 3
40880 Ratingen, Niemcy
2856/2013
Stałe urządzenie gaśnicze na FM200, typ:KD-200
Kidde Deutschaland GmbH
Harkortstraße 3
40880 Ratingen, Niemcy
41.
Aktualizacja: 09.12.2016
Data wydania
Data ważności
2012-11-13
2017-10-16
2012-12-03
2017-09-17
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030162/2007/2012 z dnia
18.09.2012
2012-12-03
2017-09-17
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030162/2007/2012 z dnia
18.09.2012
2012-12-03
2017-09-17
Legrand Polska Sp. z
o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-22 Ząbkowice
Śląskie,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06020014/2012 wydanie 2 z
dnia 05.12.2012 r.
2012-12-28
2017-01-18
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100352/2012 wydanie 2 z
dnia 17.06.2016
2016-09-20
2017-07-04
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100352/2012 wydanie 2 z
dnia 17.06.2016
2016-09-20
2017-07-04
UTC CCS Manufacturing
Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowav 24
39-100 Ropczyce
Biuro Handlowe: UTC
CCS Manufacturing
Polska Sp. z o.o.
Ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa,
UTC CCS Manufacturing
Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowav 24
39-100 Ropczyce
Biuro Handlowe: UTC
CCS Manufacturing
Polska Sp. z o.o.
Ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa,
5/75
L.p.
42.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
2857/2013
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu YnTKSY, YnTKSYekw
Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. Spółka
Komandytowo-akcyjna
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków,
2858/2013
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: LPG HFC
227ea
InGas Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 127 D
05-410 Józefów,
2862/2013
Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji przeciwpożarowych typu
HDGs PH90, HDGs ekwf PH90,
HLGs PH90, HLGsekwf PH90
2863/2013
2864/2013
Zgłoszony przez
Tele-Fonika Kable Sp. z
o.o. Spółka
Komandytowo-akcyjna
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030141/2008/2012 z dnia
26.03.2012 r.
2013-01-08
2017-05-08
InGas Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 127 D
05-410 Józefów,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT -100157/2007/2012
wydanie 2 z dnia
03.01.2013 r.
2013-01-15
2017-08-23
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
Fabryka Kabli ELPAR Sp.
z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030180/2009/2012 z dnia
21.09.2012 r.
2013-01-28
2017-12-20
Zraszacz przyścienny, typ: ZH-15
Firma "ARMCO" ProjektowanieProdukcja-Usługi
ul.Stroma 8
66-131Cigacice,
Firma "ARMCO"
ProjektowanieProdukcja-Usługi
ul.Stroma 8
66-131Cigacice,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050365/2012 z dnia
05.11.2012 r.
2013-02-01
2017-11-04
Pompy pożarowe, wirowe,
odśrodkowe, jednostopniowe,
poziome, osiowo ssące, typ:
66/200, 66/250, 81/200, 81/250,
150/400, 150/500, 101/200 VSL,
101/250 VSL, 126/250 VSL,
81/315, 126/315
Winter.pumpen GbmH
An der Autobahn L2
91161 Hilpoltstein,
Instalcompact Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 23
62-080 Tarnowo
Podgórne,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11010193/2008/2012 z dnia
30.11.2012 r.
2013-02-15
2017-11-29
2865/2013
Centrala sterująca urządzeniami
przeciwpożarowymi typu AFG-2
AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04010179/2007/2012 z dnia
16.10.2012 r.
2013-02-20
2017-12-16
2866/2013
Ręczny przycisk stosowany w
systemach oddymiania typu RPO01
AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04020372/2012 z dnia
10.10.2012 r.
2013-02-20
2017-12-16
2867/2013
Pompy pożarowe, wirowe,
odśrodkowe, poziome z korpusem
dzielonym "Thrustream", typów:
TC12F, TC12G, TD12F, TD15F,
TD20D, TD20E, TE10A, TE10D,
TE12E, TE20D, TE25A, TE25D,
SPP Pumps Limited
1420 Lakeview, Arlington Business
Park
Theale, Reading, Berkshire RG7 4SA,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11010370/2012 z dnia
12.10.2012 r.
2013-03-04
2017-10-11
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Aktualizacja: 09.12.2016
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA MACIEJ
GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA MACIEJ
GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
SPP Pumps Limited
1420 Lakeview,
Arlington Business Park
Theale, Reading,
Berkshire RG7 4SA,
6/75
L.p.
Nr Certyfikatu
50.
2868/2013
Nazwa wyrobu
TF15E, TF20E, TF20F, TX12D,
TY12D, TX15E, TX15F, TY15E
Pompy pożarowe, wirowe,
odśrodkowe, jednostopniowe,
poziome, osiowo ssące
"Unistream", typów: KP12X,
KP10X, KP15Y, KP08Y, KP08V,
KP06C, KP05D, KP06D, KP08D,
AV03N, KP10Y, KP08E, KP12Z
51.
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
SPP Pumps Limited
1420 Lakeview, Arlington Business
Park
Theale, Reading, Berkshire RG7 4SA,
SPP Pumps Limited
1420 Lakeview,
Arlington Business Park
Theale, Reading,
Berkshire RG7 4SA,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11010370/2012 z dnia
12.10.2012 r.
2013-03-04
2017-10-11
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-4010181/2007/2012 z dnia
10.12.2012
2013-03-07
2017-12-18
2013-03-20
2017-04-19
2013-03-21
2017-04-19
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01090361/2012 z dnia
11.07.2012 r.
2013-04-25
2017-07-10
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01170380/2012 z dnia
11.12.2012 r.
2013-05-06
2017-12-10
PN-EN 135651+A1:2010
2013-06-24
2018-06-23
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01170369/2012 z dnia
25.09.2012
2013-05-29
2017-09-24
Centrala sterująca urządzeniami
oddymiającymi i przewietrzającymi
typu AFG-2004
AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
2870/2013
Zraszacz, typ: D3
Tyco Fire and Building Products
8902 North Interstate 27
Lubbock, Texas 79403,
2871/2013
Tryskacze wiszące, ampułkowe
serii K17-231, normalnego
reagowania i standardowej
powierzchni zraszania, typ: TY7251
Tyco Fire and Building Products
8902 North Interstate 27
Lubbock, Texas 79403,
2873/2013
Adresowalna czujka
wielosensorowa dymu i płomienia
typu DPR-4046 z gniazdem G-40
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
2874/2013
Wskaźnik zadziałania typu WZ-31
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
2875/2013
Garnek pianowy, typ: MX-STO 4s,
MX-STO 8s, MX-STO 16s, MX-STO
32s
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
2876/2013
Wskaźnik zadziałania typu
MINIDISC 53832-070
APOLLO FIRE DETECTORS LTD
36 Brookside Road
Havant, Hampshire, PO9 1 JR,
2869/2013
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Aktualizacja: 09.12.2016
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA MACIEJ
GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
Tyco Building Services
Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede,
Tyco Building Services
Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
APOLLO FIRE
DETECTORS LTD
36 Brookside Road
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050341/2012 z dnia
20.04.2012
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030339/2012 z dnia
20.04.2012
Data wydania
Data ważności
7/75
L.p.
Nr Certyfikatu
58.
2877/2013
59.
2878/2013
60.
2879/2013
61.
2880/2013
62.
2882/2013
63.
2883/2013
64.
2884/2013
65.
2886/2013
Aktualizacja: 09.12.2016
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Havant, Hampshire,
PO9 1 JR,
Centrala sterowania oddymianiem
- Sterownik typu FSG z możliwością
pracy w sieci
EL-Piast Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław,
IPID Sp. z o. o.
ul. Zawiła 69
30-390 Kraków,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04010383/2013 z dnia
10.01.2013 r.
2013-06-27
2018-01-09
BAKS Wytwarzanie Osprzętu
Instalacyjno-Elektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
BAKS Wytwarzanie
Osprzętu InstalacyjnoElektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06010389/2013 z dnia
29.03.2013
2013-07-15
2018-03-28
Tyco Building Services
Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede,
Tyco Building Services
Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede,
Tyco Building Services
Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede,
Zakłady Kablowe
BITNER spółka jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030340/2012 z dnia
20.04.2012
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030340/2012 z dnia
20.04.2012
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11030339/2012 z dnia
20.04.2012
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030379/2012 wydanie 2 z
dnia 18.01.2016 r.
2013-07-17
2017-04-19
2013-07-17
2017-04-19
2013-07-18
2017-04-19
2016-11-04
2017-11-22
BAKS Wytwarzanie Osprzętu
Instalacyjno-Elektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
BAKS Wytwarzanie
Osprzętu InstalacyjnoElektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-0602393/2013 z dnia
12.06.2013
2013-07-30
2018-06-11
BELIMO Automation AG,
Brunnenbachstrasse 1,
CH-8340 Hinwil,
Belimo Silowniki S.A.,
ul. Zagadki 21,
02-227 Warszawa,
Aprobata Techniczne
CNBOP-PIB nr AT-04010376/2012 z dnia
06.11.2012 r.
2013-08-14
2017-11-05
Puszki instalacyjne
przeciwpożarowe BAKS typu:
PMO1, PMO1 E, PMO2, PMO2 E w
odmianach: PMO1 5/6, PMO1 5/3,
PMO1 3/3, PMO1 5/6 E, PMO1 5/3
E, PMO1 3/3 E, PMO2 5/6, PMO2
5/3, PMO2 3/3, PMO2 5/6 E,
PMO2 5/3 E, PMO2 3/3 E
Tryskacze serii ELO-231B, stojące,
ampułkowe, normalnego
reagowania i standardowej
powierzchni zraszania, typ: TY5151
Tryskacze serii ELO-231B, wiszące,
ampułkowe, normalnego
reagowania i standardowej
powierzchni zraszania, typ: TY5251
Tryskacze stojące, ampułkowe serii
K17-231, normalnego reagowania i
standardowej powierzchni
zraszania, typ: TY7151
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu HTKSH i HTKSHekw
Zamocowania przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej - Kablowe
konstrukcje nośne BAKS o
odporności ogniowej E30, E60, E90
wg DIN 4102-12:1998-11
Sterownik klap w przewodach
wentylacji oddymiania i
odprowadzania ciepła pożarowego
typu SBSE - Control
Tyco Fire and Building Products
8902 North Interstate 27
Lubbock, Texas 79403,
Tyco Fire and Building Products
8902 North Interstate 27
Lubbock, Texas 79403,
Tyco Fire and Building Products
8902 North Interstate 27
Lubbock, Texas 79403,
Zakłady Kablowe BITNER spółka
jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
8/75
L.p.
66.
Nr Certyfikatu
2887/2013
Nazwa wyrobu
Sterownik przeciwpożarowych klap
odcinających w przewodach
wentylacji i klimatyzacji typu SBSControl z podzespołami BKN23024, BKS24-9A i BKS24-1B
67.
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
BELIMO Automation AG,
Brunnenbachstrasse 1,
CH-8340 Hinwil,
Belimo Silowniki S.A.,
ul. Zagadki 21,
02-227 Warszawa,
Aprobata Techniczne
CNBOP-PIB nr AT-04010375/2012 z dnia
06.11.2012 r.
2013-08-14
2017-11-05
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050392/2013 z dnia
14.05.2013 r.
2013-08-13
2018-05-13
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050392/2013 z dnia
14.05.2013 r.
2013-08-13
2018-05-13
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060169/2007/2012 z dnia
29.10.2012 r.
2013-08-14
2017-10-28
2015-04-23
2017-10-28
2013-08-22
2018-07-28
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-0601359/2012 wydanie 2 z
dnia 24.06.2013 r.
2013-08-22
2017-07-02
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060200/2008/2013 z dnia
12.06.201 r.
2013-09-12
2018-06-11
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-1106-
2013-09-12
2018-06-11
2888/2013
Zraszacz sferyczny obudowany,
typ: ZS-15/O
Firma "ARMCO" ProjektowanieProdukcja-Usługi
ul.Stroma 8
66-131Cigacice,
2889/2013
Zraszacz wiszący obudowany, typ:
ZP-15/O
Firma "ARMCO" ProjektowanieProdukcja-Usługi
ul.Stroma 8
66-131Cigacice,
2890/2013
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze rowkowe do
urządzeń gaśniczych wodnych, typ:
Figure 705
Tyco Flow Control Malaysia
LOT 886 1&2 Jalansubang 9,
Taman Perindustrian Subang
47500 Selangor, Malezja
2891/2013
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze rowkowe
sztywne do urządzeń gaśniczych
wodnych, typ: Figure 577
Tyco Fire Protection Products
(Haohan)
201 Yang Guang Road, Nan’gang
Development Zone, Zhang Pu Town,
Kunshan City, Jiangsu,, 215326 Chiny
Firma "ARMCO"
ProjektowanieProdukcja-Usługi
ul.Stroma 8
66-131Cigacice,
Firma "ARMCO"
ProjektowanieProdukcja-Usługi
ul.Stroma 8
66-131Cigacice,
Tyco Building Services
Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede,
Holandia
Tyco Building Services
Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede,
Holandia
2892/2013
Wskaźnik zadziałania typu WZ-100
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk,
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk,
2893/2013
Puszki instalacyjne
przeciwpożarowe PP-BXM w
odmianach: PP-BXM Typ 1, PPBXM Typ 2, PP-BXM Typ 3, PP-BXM
Typ 4, PP-BXM Typ 5, PP-BXM Typ
6, PP-BXM Typ 7, PP-BXM Typ 8,
PP-BXM Typ 9, PP-BXM Typ 10
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
2894/2013
Łączniki przewodów rurowych
stalowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych - króciec
nakładkowy, typ: Model 7722
SHURJOINT METALS INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan Road,
Wandan Township, Pingtung
2895/2013
Łączniki przewodów rurowych
stalowych do stałych urządzeń
SHURJOINT METALS INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan Road,
Wandan Township, Pingtung
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Aktualizacja: 09.12.2016
SHURJOINT METALS
INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan
Road, Wandan
Township, Pingtung
SHURJOINT METALS
INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060168/2007/2012
wydanie 2 z dnia
16.01.2015 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01170401/2013 z dnia
29.07.2013 r.
Data wydania
Data ważności
9/75
L.p.
Nr Certyfikatu
75.
2896/2013
76.
2897/2013
77.
2898/2013
78.
2899/2013
79.
2900/2013
Nazwa wyrobu
gaśniczych wodnych - króciec
nakładkowy, typ: Model 7721
Łączniki przewodów rurowych
stalowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych - złącze
rowkowe sztywne, typ: Model
7771
Łączniki przewodów rurowych
stalowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych - złącze
rowkowe standardowe, typ: Model
7705
Łączniki przewodów rurowych
stalowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych - złącze
rowkowe sztywne, typ: K-9
Pompy pożarowe wirowe,
odśrodkowe, jednostopniowe,
poziome, osiowo ssące, typ:
Etanorm FXV w odmianach:
FXV65-40-250, FXV 65-40-315, FXV
65-50-200, FXV 65-50-250, FXV 6550-315, FXV 80-65-200, FXV 80-65250, FXV 80-65-315, FXV 100-80200, FXV 100-80-250, FXV 100-80315, FXV 125-100-200, FXV 125100-315, FXV 150-125-250, FXV
150-125-315, FXV 200-150-400
oraz typ: Etanorm RX w
odmianach: RX 150-500/1, RX 200500, RX 250-500
Pompy pożarowe wirowe,
odśrodkowe, jednostopniowe,
poziome, osiowo ssące,
wysokociśnieniowe, typ: CPKN w
odmianach: SX 65-315, SX 80-315,
SX 100-315, SX 125-315
Producent
SHURJOINT METALS INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan Road,
Wandan Township, Pingtung
SHURJOINT METALS INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan Road,
Wandan Township, Pingtung
SHURJOINT METALS INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan Road,
Wandan Township, Pingtung
KSB AG
Johann-Klein-Strasse 9
D-67227 Frankenthal,
KSB AG
Johann-Klein-Strasse 9
D-67227 Frankenthal, Niemcy
80.
2901/2013
Aktualizacja: 09.12.2016
Pompy pożarowe zatapialne,
jedno- i wielostopniowe, typ: UPA
w odmianach: UPA 250C-150, UPA
300-65, UPA 300-94, UPA 350-128
KSB AG
Johann-Klein-Strasse 9
D-67227 Frankenthal, Niemcy
Zgłoszony przez
Road, Wandan
Township, Pingtung
SHURJOINT METALS
INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan
Road, Wandan
Township, Pingtung
SHURJOINT METALS
INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan
Road, Wandan
Township, Pingtung
SHURJOINT METALS
INC.
No. 295 Sec. 3 Wandan
Road, Wandan
Township, Pingtung
KSP Pompy i Armatura
Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 1 d,
Bronisze
05-580 Ożarów
Mazowiecki,
KSP Pompy i Armatura
Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 1 d,
Bronisze
05-580 Ożarów
Mazowiecki,
KSP Pompy i Armatura
Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 1 d,
Bronisze
05-580 Ożarów
Mazowiecki,
Zgodność z
0200/2008/2013 z dnia
12.06.2013 r.
Data wydania
Data ważności
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060199/2008/2013 z dnia
12.06.2013 r.
2013-09-12
2018-06-11
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-110601999/2008/2013 z dnia
12.06.2013 r.
2013-09-12
2018-06-11
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060199/2008/2013 z dnia
12.06.2013 r.
2013-09-12
2018-06-11
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11010213/2008/2013 z dnia
19.07.2013
2013-09-17
2018-08-13
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11010214/2008/2013 z dnia
19.07.2013 r.
2013-09-17
2018-08-13
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11010215/2008/2013 z dnia
19.07.2013 r.
2013-09-17
2018-08-13
10/75
L.p.
81.
Nr Certyfikatu
2902/2013
Nazwa wyrobu
Urządzenie zdalnej sygnalizacji i
obsługi - panel wyniesiony typu
PSP-104, PSP-108, PSP-204, PSP208 z możliwością współpracy z
modułem CSP-ETH
82.
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk,
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01020397/2013 z dnia
25.06.2013 r.
2013-09-26
2018-06-24
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04020384/2013 z dnia
21.01.2013 r.
2013-11-20
2018-01-20
PN-EN 135651+A1:2010
2013-12-02
2018-12-01
2013-12-11
2018-05-12
2013-12-17
2018-07-31
2014-01-14
2018-11-27
2014-01-13
2018-02-10
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 2832
22949 Ammersbek,
KADIMEX Biuro
Handlowe Mariusz
Przybytniak
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa,
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 Gdańsk,
Data wydania
Data ważności
2906/2013
Ręczny przycisk oddymiania typu
RT 45-ST-PL
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek,
2908/2013
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych, typ: GT
C.S.I. s r.l.
Via Elvezio Zavatarelli, 11
27049 Stradella (PV),
2909/2013
Wskaźnik zadziałania typu SIGALED
UTC Fire & Security Nederland B.V
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
2911/2013
Centrala sterująca typu CS-ZSP135
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice,
2912/2014
Łącznik elastyczny wężowy do
urządzeń gaśniczych
tryskaczowych RAPIDROP, tyhp: SP
i SPB
Rapidrop Ltd.
Newark Road,
Peterborough, Rutland Business
Park,PE1 5WA,
2913/2014
Centrala sterująca systemami
oddymiania, napowietrzania i
przewietrzania typu TRZ-Plus w
odmianach TRZ-Plus, TRZ-Plus
Comfort, TRZ-Plus DG
STG BEIKIRCH Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Trifte 72
D-32657 Lemgo-Lieme, Niemcy
2914/2014
Zespoły kablowe PUK-WERKE
(kablowe konstrukcje nośne wraz z
przewodami i kablami
elektrycznymi) o klasie
podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 wg
DIN 4102-12:1998-11
PUK-WERKE KG KUNSTSTOFF STAHLVERARBEITUNG GmbH & Co.
Nobelstrase 45-51
12057 Berlin,
PUK-WERKE KG
KUNSTSTOFF STAHLVERARBEITUNG
GmbH & Co.
Nobelstrase 45-51
12057 Berlin, Niemcy
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06050329/2012 wydanie 2 z
dnia 15.01.2014 r.
2014-01-24
2017-03-22
2915/2014
Osłona przeciwwietrzna typu DRNE
System Sensor Europe Life Safety
Distribtion AG
HONEYWELL Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-0113-
2014-01-29
2018-05-26
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Aktualizacja: 09.12.2016
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01170209/2008/2013 z dnia
13.05.2013 r.
Aprobatą Techniczną
MERAWEX Spółka z o.o.
CNBOP-PIB nr AT-0401ul. Toruńska 8
0398/2013 z dnia
44-122 Gliwice,
01.08.2013 r.
Rapidrop Ltd.
Aprobatą Techniczną
Newark Road,
CNBOP-PIB nr AT-1106Peterborough, Rutland
0211/2008/2013 z dnia
Business Park,PE1 5WA,
28.11.2013
Wielka Brytania
STG BEIKIRCH
Industrieelektronik +
Aprobatą Techniczną
Sicherheitstechnik
CNBOP-PIB nr AT-0401GmbH & Co. KG
0385/2013 z dnia
Trifte 72
11.02.2013
D-32657 Lemgo-Lieme,
Niemcy
11/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Weiheralle 11a
CH-8610 Uster,
90.
2916/2014
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu YnTKSY i YnTKSYekw
FABRYKA KABLI MADEX SPÓŁKA
JAWNA Mirosław Domagała, Piotr
Cegłowski i Łukasz Cegłowski
Stefanówka 4B
05-462 Wiązowna,
2917/2014
Kable ognioodporne o izolacji i
powłoce z tworzywa
bezhalogenowego typu HTKSH
PH90 i HTKSHekw PH90
FABRYKA KABLI MADEX SPÓŁKA
JAWNA Mirosław Domagała, Piotr
Cegłowski i Łukasz Cegłowski
Stefanówka 4B
05-462 Wiązowna,
2918/2014
Kable elektroenergetyczne
ognioodporne z żyła współosiową
lub bez o izolacji i powłoce z
tworzywa bezhalogenowego typu
NHXH FE180 PH90/E90, NXHCH
FE180 PH90/E90
FABRYKA KABLI MADEX SPÓŁKA
JAWNA Mirosław Domagała, Piotr
Cegłowski i Łukasz Cegłowski
Stefanówka 4B
05-462 Wiązowna,
2919/2014
Urządzenie zdalnej sygnalizacji i
obsługi typu FMR-5000-C-03
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
700839 Gerlingen,
93.
94.
2920/2014
95.
2921/2014
Aktualizacja: 09.12.2016
Zamocowania przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej - Kablowe
konstrukcje nośne TK REM o
odporności ogniowej E60 i E90
Centrala sterowania systemami
oddymiania i przewietrzania typu
RZN 4308-E, RZN 4316-E,
RZN4332-E, RZN 4364-E oraz RZN
4402-K(S), RZN 4404-K(S), RZN
4404-M(S), RZN 4408-M(S), RZN
4408-K(S), RZN 4416-M(S)
FABRYKA KABLI MADEX
SPÓŁKA JAWNA
Mirosław Domagała,
Piotr Cegłowski i Łukasz
Cegłowski
Stefanówka 4B
05-462 Wiązowna,
FABRYKA KABLI MADEX
SPÓŁKA JAWNA
Mirosław Domagała,
Piotr Cegłowski i Łukasz
Cegłowski
Stefanówka 4B
05-462 Wiązowna,
FABRYKA KABLI MADEX
SPÓŁKA JAWNA
Mirosław Domagała,
Piotr Cegłowski i Łukasz
Cegłowski
Stefanówka 4B
05-462 Wiązowna,
Zgodność z
0395/2013 z dnia
27.05.2013 r.
Data wydania
Data ważności
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030128/2007/2012 z dnia
13.02.2012 r.
2014-01-29
2017-02-21
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030129/2007/2012 z dnia
13.02.2012
2014-01-30
2017-03-01
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030403/2013 z dnia
08.08.2013 r.
2014-01-30
2018-08-07
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-01020407/2013 z dnia
28.10.2013 r.
2014-02-05
2018-10-27
TK REM Remigiusz Remboch
ul. Stolarska 2
05-480 Karczew,
TK REM Remigiusz
Remboch
ul. Stolarska 2
05-480 Karczew,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-06020155/2008/2013
wydanie 2 z dnia
29.11.2013 r.
2014-02-17
2018-02-10
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek,
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIN nr AT-04010382/2013 wydanie 4 z
dnia 20.05.2016 r.
2016-08-25
2018-01-13
91.
92.
Zgłoszony przez
12/75
L.p.
96.
Nr Certyfikatu
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
TK REM Remigiusz Remboch
ul. Stolarska 2
05-480 Karczew,
TK REM Remigiusz
Remboch
ul. Stolarska 2
05-480 Karczew,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-06050412/2013 z dnia
29.11.2013 r.
2014-03-13
2018-11-28
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkirchstrasse 100
9494 Schaan,
Hilti (Poland) Sp. z o.o.
ul. Puławska 491
02-844 Warszawa,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-06020102/2009/2014 z dnia
27.02.2014 r.
2014-03-19
2019-02-26
2930/2014
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na gazy obojętne oraz mieszaniny
gazów obojętnych, typ: INERGEN
Fire Eater A/S
Volundsvej 17,
DK-3400 Hillerod ,
Fire Eater Polska Sp. z
o.o.
ul. Zielona 52
05-500 Piaseczno,
2014-03-27
2019-03-15
2931/2014
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na gaz obojętny IG-100, typ:
Sinorix CDT-V N2-300
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
2014-03-27
2019-05-20
2932/2014
Kable elektroenergetyczne
ognioodporne o izolacji i powłoce
bezhalogenowej na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV typu: NHXH
PH90 FE180/E30 - E90 MICA,
NHXCH PH90 FE180/E30 - E90
MICA, (N)HXH PH90 FE180/E30 E90 CERAMIC, (N)HXCH PH90
FE180/E30 - E90 CERAMIC
Zakłady Kablowe BITNER spółka
jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe
BITNER spółka jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030239/2009/2014
wydanie 2 z dnia
02.02.2016 r.
2016-11-04
2019-02-25
2934/2014
Ręczny przycisk oddymiania typ
WSK
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB AT-04020413/2014 z dnia
27.01.2014 r.
2014-04-04
2019-01-26
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050235/2009/2014 z dnia
07.03.2014
2014-04-03
2019-03-06
2927/2014
97.
2928/2014
98.
99.
100.
Nazwa wyrobu
Zespoły kablowe TK REM (kablowe
konstrukcje nośne wraz z
przewodami i kablami
elektrycznymi) o klasie
podtrzymania funkcji
elektrycznych E60, E90 wg DIN
4102-12:1998-11
Zamocowania przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej - Kablowe
konstrukcje nośne HILTI o
odporności ogniowej E30, E60 i
E90
101.
102.
2935/2014
Aktualizacja: 09.12.2016
Zraszacz wodny kątowy o płaskim
strumieniu rozproszonej wody,
typ: FSD R 1/2
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090241/2009/2014 z dnia
07.03.2014 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090390/2013 z dnia
21.05.2014 r.
Data wydania
Data ważności
13/75
L.p.
103.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
2936/2014
Centrala sterowania oddymianiem
i przewietrzaniem typu SV i SVM
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
2937/2014
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: Sinorix 1230
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
2938/2014
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: Sinorix 227
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: SEVO 1230
Kable do instalacji
przeciwpożarowych w izolacji i
powłoce z tworzywa
bezhalogenowego typu HTKSH i
HTKSHekw
GM Sprinkler Sp. z o.o.
ul. Przydrożna 1
03-253 Warszawa,
GM Sprinkler Sp. z o.o.
ul. Przydrożna 1
03-253 Warszawa,
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa,
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa,
STG BEIKIRCH Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Trifte 72
D-32657 Lemgo-Lieme,
104.
105.
106.
2939/2014
107.
2940/2014
109.
2942/2014
110.
2943/2014
111.
2944/2014
Aktualizacja: 09.12.2016
Centrala sterowania oddymianiem,
napowietrzaniem i
przewietrzaniem typu MZ2
Przewody elektroenergetyczne
ognioodporne, bezhalogenowe,
ekranowane i nieekranowane na
napiecie znamionowe 300/500 V
typu: HDGs FE180 PH90/E3090 300/500V, HDGsekw FE180
PH90/E30-E90 300/5020V, HLGs
FE180 PH90/E30-E90 300/500V,
HLGsekw FE180 PH90/E30E90 300/500V
Łącznik elastyczny wężowy do
urządzeń gaśniczych
tryskaczowych VicFlex AQB, typ:
AH2
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: LPG
HFC227ea
Data wydania
Data ważności
2014-04-04
2019-01-27
2014-04-14
2018-06-03
2014-04-14
2018-06-03
2014-04-15
2018-06-18
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030417/2014 z dnia
15.04.2014 r.
2014-05-19
2019-04-14
STG BEIKIRCH
Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Trifte 72
D-32657 Lemgo-Lieme,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-04010388/2013 z dnia
18.03.2013
2014-05-20
2018-03-17
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa,
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-06030248/2009/2014 z dnia
15.04.2014
2014-05-29
2019-05-28
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Victaulic Company c/o
Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Aprobatą techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060400/2013 z dnia
25.07.2013
Aprobaty technicznej
CNBOP-PIB nr AT-100364/2012 wydanie 2 z
dnia 17.01.2014 r.
2014-06-05
2018-07-24
2014-05-28
2017-07-23
108.
2941/2014
Zgodność z
Aprobatą Technbiczną
CNBOP-PIB nr AT-04010414/2014 z dnia
28.01.2014 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100198/2008/2013 z dnia
04.06.2013
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100198/2008/2013 z dnia
04.06.2013
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100391/2013 z 19.06.2013
14/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN, UK
Zgłoszony przez
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN, UK
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: LPG HFC23
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN, UK
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN, UK
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na gazy obojętne IG-01, IG-100, IG55 oraz IG-541, typ: iFlow®
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN, UK
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN, UK
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na gazy obojętne IG-01, IG-100, IG55 oraz IG-541, typ: LPG Inert®
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN, UK
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN, UK
112.
2945/2014
113.
2947/2014
114.
2948/2014
115.
2949/2014
Prądownica pianowa z wlewem
piany, typ: OFGR 50 T oraz OFGR T
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
2950/2014
Prądownica pianowa z garnkiem
pianowym oraz wlewem piany,
typ: OFG-50 T GS FIH 100 oraz
OFG-100 T GS FIH 150
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
116.
Aktualizacja: 09.12.2016
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100364/2012 z 24.07.2012
r.
2014-05-28
2017-07-23
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090362/2012 z 24.07.2012
r.
2014-05-28
2017-07-23
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090360/2012 z 24.07.2012
r.
2014-05-28
2017-07-23
PN-EN 135651+A1:2010P część: 1
2014-06-04
2019-06-03
PN-EN 135651+A1:2010P część:1
2014-06-04
2019-06-03
15/75
L.p.
117.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
2951/2014
Dozownik środka pianotwórczego,
typ: TPW 150
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
2952/2014
Dozownik środka pianotwórczego,
typ: FireDos
FireDos GmbH
Auf der Kaulbahn 6
61200 Wolfersheim,
2953/2014
Zraszacz wodno-pianowy typ:
MXD-FW21 CUP 1/2"
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
2955/2014
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych, typ: MM/L100, MM/!-100 oraz MM/E-100
C.S.I. s r.l.
Via Elvezio Zavatarelli, 11
27049 Stradella (PV),
2956/2014
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych,, typ: MM/L80, MM/A-80 oraz MM/E-80
C.S.I. s r.l.
Via Elvezio Zavatarelli, 11
27049 Stradella (PV),
118.
119.
120.
121.
122.
2957/2014
123.
2959/2014
Aktualizacja: 09.12.2016
Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne o
niskiej emisji dymów do instalacji
przeciwpożarowych typu FLAME-X
950 300/500V HDGs (FE 180) PH
90 E30-E90; HDGsekwf (FE 180) PH
90 E30-E90; HLGs (FE 180) PH 90
E30-E90; HLGsekwf (FE 180) PH 90
E30Puszki instalacyjne
przeciwpożarowe KOPOS tupu
8135 PO, 8117 PO10 o odporności
ogniowej E90 typu 8117 PO16 o
odporności ogniowej E60 oraz typu
8117 DPO o odporności ogniowej
E30 (wg DIN 4102-12:1998)
Zgłoszony przez
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
FireDos GmbH
Auf der Kaulbahn 6
61200 Wolfersheim,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372
Warszawa,
Biuro Handlowe, ul.
Imbirowa 8 A,
02-797 Warszawa,
KADIMEX Biuro
Handlowe Mariusz
Przybytniak
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa,
KADIMEX Biuro
Handlowe Mariusz
Przybytniak
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
PN-EN 135651+A1:2010P
2014-06-04
2019-06-03
PN-EN 135651+A1:2010P SUG - Część
1
2014-06-10
2019-06-09
PN-EN 135651+A1:2010P
2014-07-01
2019-06-30
PN EN 13565-1+A1:2010
2014-07-08
2019-07-07
PN EN 13565-1+A1:2010
2014-07-08
2019-07-07
Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. Spółka
Komandytowo-akcyjna
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków,
Tele-Fonika Kable Sp. z
o.o. Spółka
Komandytowo-akcyjna
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB AT-0603243/2009/2014 wydanie
2 z dnia 06.06.2014 r.
2014-07-09
2019-03-24
KOPOS KOLÍN a.s.
Hawlíčkova 432
289 94 Kolín,
KOPOS ELEKTRO PL Sp.
z o.o.
ul. Klimasa 42/46
50-515 Wrocław,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06010353/2012 z dnia
21.06.2012 r.
2014-07-25
2017-06-20
16/75
L.p.
124.
Nr Certyfikatu
Producent
Zgłoszony przez
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,
2962/2014
Uniwersalna czujka dymu, ciepła i
tlenku węgla typu DTC-6046 z
gniazdem G-40
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
2963/2014
Dysze wodne mgłowe
niskociśnieniowe: spiralna typu
DMS K3 oraz lekka, typu DML K1
SUPO Cerber Sp. z o.o.
ul. Kuryłowicza 119
30-698 Kraków,
2964/2014
Głowice wodne, mgłowe
niskociśnieniowe: otwarte, typu
GMO/P i typu GMO/W oraz
zamknięte typu GMZ/P i typu
GMZ/Q
2965/2014
2960/2014
Nazwa wyrobu
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na gaz obojętny azot (N2) z
dodatkiem wody, typ: Sinorix H2O
Gas 200 i H2O Gas 300
Data wydania
Data ważności
2014-07-28
2018-10-06
Aprobaty Technicznej
CNBOP-PIB Nr AT- 01090402/2013 z dnia
02.08.2013 r.
2014-08-29
2018-08-01
SUPO Cerber Sp. z o.o.
ul. Kuryłowicza 119
30-698 Kraków,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-12010410/2014 z dnia
24.01.2014
2014-09-19
2019-01-23
SUPO Cerber Sp. z o.o.
ul. Kuryłowicza 119
30-698 Kraków,
SUPO Cerber Sp. z o.o.
ul. Kuryłowicza 119
30-698 Kraków,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-12010411/2014 z dnia
24.01.2014
2014-09-19
2019-01-23
Centrala sterująca urządzeniami
oddymiającymi GEZE typu THZ
Comfort
Geze GmbH
Reinhold-Voster-Str. 21-29
71229 Leonberg, Niemcy,
GEZE Polska Sp. z o.o.
Annopol 21
03-236 Warszawa,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04010421/2014 z dnia
23.04.2014 r.
2014-09-29
2019-04-22
2966/2014
Puszki instalacyjne
przeciwpożarowe PULSAR typu:
AWOZ -125S, AWOZ-125S1A,
AWOP-225SR, AWOZ-225S, AWOP425SR, AWOZ-125P, AWOZ125P1A, AWOP-225PR, AWOP625PP, AWOP-925PP, AWOP960PP, AWOP-325PR, AWOP360PR, AWOZ-225P
PULSAR K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca,
PULSAR K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca,
Aprobatą Techniczną
AT-0601-0422/2014
wydanie 2
2014-10-08
2019-05-13
2967/2014
Zespoły kablowe NIEDAX Kablowe konstrukcje nośne wraz z
przewodami o klasie podtrzymania
funkcji elektrycznych E30, E60, E90
NIEDAX GmbH & Co KG
Asbacherstr. 141
53-545 Linz/Rhein,
Aprobatą Techniczną nr
AT-0605-0420/2014 z
dnia 21.05.2014
2014-10-24
2019-05-20
2968/2014
Łącznik przewodów rurowych
stalowych do urządzeń gaśniczych
wodnych - złącze rowkowe
elastyczne, typ: 02
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060251/2009/2014 z dnia
31.07.2014 r.
2014-10-17
2019-08-06
2969/2014
Łącznik przewodów rurowych
stalowych do urządzeń gaśniczych
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-1106-
2014-10-17
2019-08-06
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Zgodność z
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-090405/2013 wydanie 2 z
dnia 31.01.2014 r.
Aktualizacja: 09.12.2016
WEIFANG 100TONG CASTING CO.,
LTD.
No. 1919 Jichang South Road,
Weicheng district, Weifang
Shandong 261052,
WEIFANG 100TONG CASTING CO.,
LTD.
Niedax Kleinhuis Polska
Sp. z o.o.
ul. Zagórska 133
42-680 Tarnowskie
Góry,
TASTA Armatura Sp. z
o.o.
ul. Władysława
Grabskiego 38
37-450 Stalowa Wola,
TASTA Armatura Sp. z
o.o.
17/75
L.p.
Nr Certyfikatu
133.
Nazwa wyrobu
wodnych - złącze rowkowe
sztywne, typ: 01
Producent
No. 1919 Jichang South Road,
Weicheng district, Weifang
Shandong 261052,
WEIFANG 100TONG CASTING CO.,
LTD.
No. 1919 Jichang South Road,
Weicheng district, Weifang
Shandong 261052,
WEIFANG 100TONG CASTING CO.,
LTD.
No. 1919 Jichang South Road,
Weicheng district, Weifang
Shandong 261052,
Zgłoszony przez
ul. Władysława
Grabskiego 38
37-450 Stalowa Wola,
TASTA Armatura Sp. z
o.o.
ul. Władysława
Grabskiego 38
37-450 Stalowa Wola,
TASTA Armatura Sp. z
o.o.
ul. Władysława
Grabskiego 38
37-450 Stalowa Wola,
Zgodność z
0251/2009/2014 z dnia
31.07.2014 r.
Data wydania
Data ważności
2970/2014
Łącznik przewodów rurowych
stalowych do urządzeń gaśniczych
wodnych - króciec nakładkowy
rowkowy, typ: 03s
2971/2014
Łącznik przewodów rurowych
stalowych do urządzeń gaśniczych
wodnych - króciec nakładkowy
rowkowy, typ: 03
2972/2014
Zamocowania przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych do zasilania i
sterowania urządzeniami ochrony
przeciwpożarowej - kablowe
konstrukcje nośne NIEDAX o
odporności ogniowej E30, E60 i
E90
NIEDAX GmbH & Co KG
Asbacherstr. 141
53-545 Linz/Rhein,
Niedax Kleinhuis Polska
Sp. z o.o.
ul. Zagórska 133
42-680 Tarnowskie
Góry,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-0602257/2009/2014 z dnia
11.08.2014
2014-10-24
2019-08-23
2973/2014
Osłona przeciwwietrzna typu SMP
69
Thorn Security Limited
Security House, The Summit,
Hanworth Road, Sunbury-on-Thames
Middlesex TW16 5DB,
Thorn Security Limited
Security House, The
Summit, Hanworth
Road, Sunbury-onThames
Middlesex TW16 5DB,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01130432/2014 z dnia
21.08.2014 r.
2014-12-18
2019-08-20
2974/2014
Centrala sterująca urządzeniami
przeciwpożarowymi typu FPM Plus
(FPM+)
Ela-Compil Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 15a
60-286 Poznań,
Ela-Compil Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 15a
60-286 Poznań,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-0401433/2014 wydanie 2 z
dnia 05.04.2016 r.
2016-08-31
2019-09-04
2975/2014
Urządzenie integrujące wraz z
oprogramowaniem- komputerowy
system nadzoru i sterowania
typu ARGUS RV
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TELBUD" S.A.
Krauthofera 23
60-203 Poznań,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-05010434/2014 z dnia
03.11.2014 r.
2014-11-06
2019-11-02
2976/2014
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: FM200
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100254/2009/2014 z dnia
03.10.2014 r.
2014-11-27
2019-10-06
134.
135.
136.
137.
138.
139.
Aktualizacja: 09.12.2016
Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne
"TELBUD" S.A.
Krauthofera 23
60-203 Poznań,
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060252/2009/2014 z dnia
31.07.2014
2014-10-17
2019-08-06
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060252/2009/20014 z dnia
31.07.2014 r.
2014-10-17
2019-08-06
18/75
L.p.
140.
Nr Certyfikatu
2977/2014
141.
2978/2014
142.
2979/2014
143.
2980/2014
Nazwa wyrobu
Producent
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: Sapphire
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
Łącznik przewodów rurowych
stalowych- złącze rowkowe PicoFix
typ: 900 do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na gazy obojętne, typ: Ar,Ar 300,
N2, N2-300, IG-55, IG-55-300, IG541 oraz IG-541-300
Puszki instalacyjne
przeciwpożarowe FireBox typu
T100E, T160E o odporności
ogniowej E30 i E90 (wg. DIN410212:1998)
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
WAGNER Group GmbH
Schleswigstrasse 5
D-30853 Langenhagen,
Optyczny wskaźnik zadziałania
typu 801 HL
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060381/2013 wydanie 2 z
dnia 31.10.2014 r.
Aprobata techniczną
CNBOP-PIB AT-090255/2009/2014 Z DNIA
05.09.2014
Data ważności
2014-11-27
2019-10-06
2014-12-02
2018-03-25
2014-12-08
2019-01-01
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06010386/2013 z dnia
06.06.2013 r.
2014-12-16
2018-06-05
Thorn Security Limited
Security House, The Summit,
Hanworth Road, Sunbury-on-Thames
Middlesex TW16 5DB, Anglia
Thorn Security Limited
Security House, The
Summit, Hanworth
Road, Sunbury-onThames
Middlesex TW16 5DB,
Anglia
CNBOP-PIB nr AT-01170218/2009/2014 z dnia
26.05.2013 r
2014-12-18
2019-05-12
PN-EN 135651+A1:2010 Stałe
K.C. Antincendi S.r.l.
urządzenia gaśnicze -Via Pavia 76
Urządzenia pianowe -27042 Bressana
Część 1: Wymagania i
Bottarone (PV), Włochy
metody badań dla
podzespołów.
2014-12-24
2019-12-23
CELO Polska Sp. z o. o.
Rąbień ul. Pałącowa
7/11
95-070 Aleksandrów
Łódzki,
2014-12-29
2018-09-30
2983/2014
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych, typ: KOBRA
model KM, EKM oraz AKM
K.C. Antincendi S.r.l.
Via Pavia 76
27042 Bressana Bottarone (PV),
Włochy
2984/2014
Zamocowania przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej - Kablowe
konstrukcje nośne CELO - APOLO o
odporności ogniowej E30, E60 i
E90
APOLO Fijaciones y Herramientas,
S.L.
Poligono Industrial Pla de la
Bruguera, Garrotxa, naves 10-16
08211 Castellar del Valles,
Aktualizacja: 09.12.2016
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100254/2009/2014 z dnia
03.10.2014 r.
Data wydania
OBO BETTERMANN
Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
145.
146.
Zgodność z
OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden,
144.
2981/2014
Zgłoszony przez
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
MINIMAX GmbH & Co.
KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
WAGNER Poland Sp. z
o.o. Sp. k.
ul. Puławska 38
05-500 Piaseczno,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06020406/2013 wydanie 3 z
dnia 03.11.2014 r.
19/75
L.p.
147.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna,
VICTAULIC CORPORATE
HEADQUARTERS
Kesslersville Road 4901
PA 18044-0031 Easton,
2986/2015
Wskaźnik zadziałania typu OR-WZ
A031N
2987/2015
Łącznik przewodów rurowych
stalowych - złącze sztywne do
urządzeń gaśniczych wodnych, typ:
Style 009H oraz Style 009N
2988/2015
Urządzenie zdalnej sygnalizacji i
obsługi - panel wyniesiony typu
ZXF/ZXFEV
Thorn Security Limited
Security House, The Summit,
Hanworth Road, Sunbury-on-Thames
Middlesex TW16 5DB, Anglia
2989/2015
Centrala sterowania oddymianiem
typu WSC 204
Window Master GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford, Niemcy
2990/2015
Ręczny przycisk oddymiania typ
OD1 w wersji natynkowej W01 i
podtynkowej W02
Zgłoszony przez
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth,
Thorn Security Limited
Security House, The
Summit, Hanworth
Road, Sunbury-onThames
Middlesex TW16 5DB,
Anglia
Zgodność z
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01170435/2014
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11060266/2010/2015 z dnia
19.12.2014 r.
Data wydania
Data ważności
2015-01-13
2019-11-03
2015-02-02
2020-02-01
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-01020431/2014 z dnia
27.08.2014r
2015-02-09
2019-08-26
Window Master GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford, Niemcy
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04010427/2014 z dnia
07.07.2014
2015-02-13
2019-07-06
Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra,
Spółdzielnia Inwalidów
SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra,
PN-EN 54-11:2004
2015-02-23
2020-01-20
2991/2015
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
na dwutlenek węgla typ: HD-1 i
HD-2
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe, Niemcy
Viking GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10-12,
23840 Bad Oldesloe,
Niemcy
2015-02-23
2018-12-18
2992/2015
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: VSN 1230
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe, Niemcy
2015-02-23
2019-03-13
2993/2015
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: VSN 200
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe, Niemcy
2015-02-23
2019-03-13
2994/2015
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: FIKE FM200
oraz FM-200
FIKE SafetyTechnology Ltd.
Unit 31, Springvale Industrial Estate
Cwmbran, NP44 5BD, Zjednoczone
Królestwo
GM Sprinkler Sp. z o.o.
Ul. Przydrożna 1
03-253 Warszawa
2016-09-05
2019-12-03
2995/2015
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: ECARO-25
FIKE Safety Technology Ltd.
Unit 31, Springvale Industrial Estate
Cwmbran, NP44 5BD, Zjednoczone
Królestwo
GM Sprinkler Sp. z o.o.
Ul. Przydrożna 1
03-253 Warszawa
2016-09-05
2019-12-03
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Aktualizacja: 09.12.2016
Viking GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10-12,
23840 Bad Oldesloe,
Niemcy
Viking GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10-12,
23840 Bad Oldesloe,
Niemcy
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-080222/2008/2013
wydanie 1 z dnia
19.10.2013
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100418/2014 wydanie 1 z
dnia 14.03.2014 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100418/2014 wydanie 1 z
dnia 14.03.2014 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090261/2009/2014
wydanie 2 z 07.07.2016
r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090261/2009/2014
20/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
2996/2015
Adresowalny wskaźnik zadziałania
typu 781814, 801824
Novar GmbH
Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss, Niemcy
2997/2015
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
na gazy obojętne ,typ: Oxeo Argon
HD 200 oraz typ: Oxeo Argon HD
300
Viking GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10-12,
23840 Bad Oldesloe, Niemcy
2998/2015
Tryskacze ELO wiszące,
ampułkowe, normalnego
reagowania i standardowej
powierzchni zraszania, typ: VK536
The Viking Corporation,
210 N. Industrial Park Road,
Hastings, Michigan 49058, USA
2999/2015
Tryskacze ELO stojące,
ampułkowe, normalnego
reagowania i standardowej
powierzchni zraszania, typ: VK530
The Viking Corporation,
210 N. Industrial Park Road,
Hastings, Michigan 49058, USA
3000/2015
Tryskacze ELO wiszące,
ampułkowe, szybkiego reagowania
i standardowej powierzchni
zraszania, typ: VK377
The Viking Corporation,
210 N. Industrial Park Road,
Hastings, Michigan 49058, USA
3001/2015
Tryskacze ELO stojące,
ampułkowe, szybkiego reagowania
i standardowej powierzchni
zraszania, typ: VK5311
The Viking Corporation,
210 N. Industrial Park Road,
Hastings, Michigan 49058, USA
3002/2015
Tryskacze wiszące, topikowe,
szybkiego reagowania i wczesnego
gaszenia, typ: VK506
The Viking Corporation,
210 N. Industrial Park Road,
Hastings, Michigan 49058, USA
3003/2015
Tryskacze wiszące, topikowe,
szybkiego reagowania i wczesnego
gaszenia, typ: VK503
The Viking Corporation,
210 N. Industrial Park Road,
Hastings, Michigan 49058, USA
3004/2015
Modułowa centrala sterująca
urządzeniami oddymiającymi i
oddzieleniami przeciwpożarowymi
typu MCR OMEGA z możliwością
Mercor SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Honeywell Life Safety
Austria GmbH
Lembockgasse 49
1230 Wiedeń, Austria
Viking GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10-12,
23840 Bad Oldesloe,
Niemcy
Viking S.A.
Zone Industrielle
Haneboesch
LU-4562 Differdange,
Luksemburg
Viking S.A.
Zone Industrielle
Haneboesch
LU-4562 Differdange,
Luksemburg
Viking S.A.
Zone Industrielle
Haneboesch
LU-4562 Differdange,
Luksemburg
Viking S.A.
Zone Industrielle
Haneboesch
LU-4562 Differdange,
Luksemburg
Viking S.A.
Zone Industrielle
Haneboesch
LU-4562 Differdange,
Luksemburg
Viking S.A.
Zone Industrielle
Haneboesch
LU-4562 Differdange,
Luksemburg
Zgodność z
wydanie 2 z dnia
07.07.2016 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01170436/2015 z dnia
19.01.2015 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090247/2009/2014 z dnia
11.08.2014 r.
Data wydania
Data ważności
2015-02-24
2020-01-18
2015-02-25
2019-08-10
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11030423/2014 z dnia
13.06.2014 r.
2015-03-03
2019-06-12
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11030423/2014 z 13.06.2014
r.
2015-03-13
2019-06-12
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11090424/2014 z 13.6.2014
r.
2015-03-03
2019-06-12
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11030424/2014 z 13.06.2014
r.
2015-03-03
2019-06-12
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11030425/2014 r. z
13.06.2014 r.
2015-03-13
2019-06-12
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11030425/2014 z 13.06.2014
r.
2015-03-03
2019-06-12
2015-03-16
2018-07-02
Aprobatą Techniczną
Mercor SA
CNBOP-PIB nr AT-0401u. Grzegorza z Sanoka 2
0394/2013 z dnia
80-408 Gdańsk
03.07.2013 r.
21/75
L.p.
Nr Certyfikatu
166.
3005/2015
167.
3006/2015
168.
3009/2015
169.
3010/2015
170.
3011/2015
Nazwa wyrobu
pracy w sieci w odmianach: MCR
OMEGA C2100c i MCR OMEGA
C2300c
Zamocowania przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej - Kablowe
konstrukcje nośne KOPOS o
odporności ogniowej E30, E60 i
E90 (wg DIN 4102-12:1998)
Puszki instalacyjne
przeciwpożarowe typu PIP o
odporności ogniowej E60 i E90 (wg
DIN 4102-12:1998)
Zespoły kablowe HILTI - Kablowe
konstrukcje nośne wraz z
przewodami i kablami
elektrycznymi o klasie
podtrzymania funkcji
elektrycznych E90 wg DIN 410212:1998-11
Zawór kontrolno-alarmowy
wstępnie sterowany FireLock
NXTtm typ Series 769P, do urządzeń
gaśniczych tryskaczowych
Zespoły kablowe BAKS - Kablowe
konstrukcje nośne wraz z
przewodami i kablami
elektrycznymi o klasie
podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 wg
DIN 4102-12:1998
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
KOPOS KOLÍN a.s.
Hawlíčkova 432
289 94 Kolín, Czechy
KOPOS ELEKTRO PL Sp.
z o.o.
ul. Klimasa 42/46
50-515 Wrocław
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06020357/2012 z dnia
25.12.2012 r.
2015-03-30
2017-06-24
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06010429/2014 z dnia
21.07.2014 r.
2015-03-18
2019-07-20
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkirchstrasse 100
9494 Schaan
Hilti (Poland) Sp. z o.o.
ul. Puławska 491
02-844 Warszawa
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06050430-2014 z dnia
10.12.2014
2015-04-07
2019-12-09
Aprobatą Techniczną
Victaulic Europe BVBA
CNBOP-PIB nr AT-1102Prijkelstraat 39
0419/2014 wydanie 1 z
B-9810 Nazareth, Belgia
dnia 28.03.2014 r.
2015-05-13
2019-03-27
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-06050270/2010/2015
wydanie 3 z dnia 3
czerwca 2015 r.
2015-06-18
2020-02-09
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-100443/2015 wydanie 1 z
dnia 30.04.2015 r.
2015-05-29
2020-04-29
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-090442/2015 wydanie 1 z
dnia 30.04.2015 r.
2015-05-29
2020-04-29
Victaulic Corporate Headquarters
4901 Kesslersville Road
PA 18044-0031 Easton, USA
BAKS Wytwarzanie Osprzętu
Instalacyjno-Elektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
171.
3012/2015
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: SH-227
Bettati Antincendio s.r.l
Via B. Disraeli, 8
42124 Reggio Emilia, Włochy
3013/2015
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
na gazy obojętne, typ: SI-01, SI100, SI-55, SI-541
Bettati Antincendio s.r.l
Via B. Disraeli, 8
42124 Reggio Emilia, Włochy
172.
Aktualizacja: 09.12.2016
BAKS Wytwarzanie
Osprzętu InstalacyjnoElektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
Savi Technologie Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.
k.
Psary, ul. Wolności 20
51-180 Wrocław
Savi Technologie Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.
k.
Data wydania
Data ważności
22/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Psary, ul. Wolności 20
51-180 Wrocław
3014/2015
Ręczny przycisk oddymiania typu
WSK 320
Window MAster GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford, Niemcy
Window MAster GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford, Niemcy
3015/2015
Puszki instalacyjne
przeciwpożarowe BAKS typu
PM01, PM01E, PM02, PM02E,
PM03. PM03E o odporności
ogniowej E30, E60. E90
BAKS Wytwarzanie Osprzętu
Instalacyjno-Elektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
Dozownik środka pianotwórczego,
typ: PPW 200
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
Dozownik środka pianotwórczego,
typ: TP 150
Macron Safety Systems (UK) Ltd.
Burlingham House, Hewett Road,
Gapton Hall Industrial Estate
Great Yarmouth, Norfolk, NR31,
0NN,
173.
174.
175.
3016/2015
176.
3017/2015
177.
3018/2015
Generator piany lekkiej, typ: GK100
3019/2015
Generator piany lekkiej, model
GAE400, GAE800 typu "Venturex"
3020/2015
Dozownik środka pianotwórczego,
typ: KWR
3021/2015
Łącznik przewodów rurowych
stalowych- złącze rowkowe PicoFix
typ: 901 do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych
178.
179.
180.
Aktualizacja: 09.12.2016
K.C. Antincendi S.r.l.
Via Pavia 76
27042 Bressana Bottarone (PV),
Włochy
K.C. Antincendi S.r.l.
Via Pavia 76
27042 Bressana Bottarone (PV),
Włochy
K.C. Antincendi S.r.l.
Via Pavia 76
27042 Bressana Bottarone (PV),
Włochy
MINIMAX GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe, Niemcy
BAKS Wytwarzanie
Osprzętu InstalacyjnoElektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew,
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31, 0NN,
K.C. Antincendi S.r.l.
Via Pavia 76
27042 Bressana
Bottarone (PV), Włochy
K.C. Antincendi S.r.l.
Via Pavia 76
27042 Bressana
Bottarone (PV), Włochy
K.C. Antincendi S.r.l.
Via Pavia 76
27042 Bressana
Bottarone (PV), Włochy
MINIMAX GmbH & Co.
KG
Industriestrasse 10/12
D-23840 Bad Oldesloe,
Niemcy
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB Nr AT-04020428/2014 wydanie 2 z
dnia 20.11.2014 r
2015-06-01
2019-07-06
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB Nr AT-06010389/2013 wydanie 2 z
dnia 28 stycznia 2015 r.
2015-06-18
2018-03-28
PN-EN 13565+A1:2010
2015-06-24
2020-06-23
PN-EN 13565+A1:2010
2015-06-24
2020-06-23
PN-EN 135651+A1:2010
2015-07-30
2020-07-29
PN-EN 135651+A1:2010
2015-07-30
2020-07-29
PN-EN 135651+A1:2010
2015-07-30
2020-07-29
Aprobata techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11060381/2013 wydanie 2 z
dnia 31.10.2014r.
2015-09-03
2018-03-25
23/75
L.p.
181.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
3022/2015
Osłona przeciwwietrzna typu DPK6
Thorn Security Limited
3Security House, The Summit,
Hanworth Road, Sunbury-on-Thames
Middlesex TW16 5DB, Anglia
3023/2015
Działko wodno-pianowe do stałych
urządzeń gaśniczych, typ: TS-ML80-BA
TEMA SISTEMI
Via Della Transumanza 5/A
74123Transumanza 5/A, Włochy
3024/2015
Stałe urządzenia gaśnicze wodne
mgłowe, wysokociśnieniowe, typ:
AQUASYS
Aquasys Technik GmbH
Postfach 100, Industriezeile 56
A-4021 Linz, Austria
3025/2015
Tryskacze wiszące, topikowe,
szybkiego reagowania i wczesnego
gaszenia, typ: VK510
The Viking Corporation,
210 N. Industrial Park Road,
Hastings, Michigan 49058, USA
3026/2015
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu HTKSH PH90 E30-E90 i
HTKSHekw PH90 E30-E90
Zakłady Kablowe BITNER spółka
jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe
BITNER spółka jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
3027/2015
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu YnTKSY, YnTKSYekw i
YnTKSXekw
Zakłady Kablowe BITNER spółka
jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe
BITNER spółka jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe SKALMEX Sp.
z o.o.
Skalmierzyce, ul.
Boczkowska 7
63-460 Nowe
Skalmierzyce
GM Sprinkler Sp. z o.o.
Ul. Przydrożna 1
03-253 Warszawa
182.
183.
184.
185.
186.
187.
3028/2015
Centrala sterująca typu SCP-3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe SKALMEX Sp. z
o.o.
Skalmierzyce, ul. Boczkowska 7
63-460 Nowe Skalmierzyce
3029/2015
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na gazy obojętne oraz mieszaniny
gazów obojętnych typ:
PROINERT®2
FIKE SafetyTechnology Ltd.
Unit 31, Springvale Industrial Estate
Cwmbran, NP44 5BD, Zjednoczone
Królestwo
188.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Thorn Security Limited
3Security House, The
Summit, Hanworth
Road, Sunbury-onThames
Middlesex TW16 5DB,
Anglia`
TEMA SISTEMI
Via Della Transumanza
5/A
74123Transumanza
5/A, Włochy
AGIS Fire & Security Sp.
z o.o.
ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszwa
Viking S.A.
Zone Industrielle
Haneboesch
LU-4562 Differdange,
Luksemburg
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01130440/2015 z dnia
28.01.2015
2015-09-04
2020-01-27
PN-EN 135651+A1:2010
2015-09-16
2020-09-15
2015-09-18
2020-04-02
2015-11-18
2020-04-21
2016-01-18
2020-07-07
2016-11-04
2020-07-07
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-04010444/2015 z dnia
07.05.2015
2015-10-26
2020-05-06
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-090277/2010/2015
wydanie 2 z dnia
07.07.2016
2016-09-05
2020-08-12
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-120441/2015 z dnia
03.04.2015
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11030205/2010/2015
wydanie 1 z dnia
22.04.2015 r.
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-06030002/2010/2015
wydanie 2 z dnia
18.01.2016 r.
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-06030017/2010/2015
wydanie 2 z dnia
18.01.2016
24/75
L.p.
189.
Nr Certyfikatu
3030/2015
190.
3031/2015
191.
3032/2015
192.
Nazwa wyrobu
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na dwutlenek węgla, typ: HD-10A,
HD-10B, HD-11A, HD-11B, HD-12A,
HD-12B oraz HD-12C
Kable instalacyjne
elektroenergetyczne o izolacji z
tworzywa bezhalogenowego
usieciowanego i powłoce z
tworzywa bezhalogenowego , na
napięcie znamionowe 0,6/1kV
typu BiTflame1000 i Bitflame
1000C
Kable elektroenergetyczne o
izolacji z usieciowanej gumy
silikonowej i powłoce z tworzywa
bezhalogenowego, ekranowane,
na napięcie znamionowe 0,6/1kV
typu BiTservo® FS
Producent
Total Walther GmbH Feuerschutz
und Sicherheit
Waltherstrasse 52
D-51069 Koeln, Niemcy
2020-02-01
2020-07-30
Zakłady Kablowe BITNER spółka
jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
Zakłady Kablowe
BITNER spółka jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-06030449/2015 wydanie 3 z
dnia 18.01.2016 r.
2016-11-04
2020-07-30
2015-11-19
2020-10-28
2015-11-24
2020-09-10
2016-11-15
2020-12-28
Centrala sterowania systemami
oddymiania i przewietrzania typu
RZN 4503-T
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek,
3035/2015
Kable elektroenergetyczne
ognioodporne o izolacji i powłoce
bezhalogenowej na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH
FE180 PH90/E90, NHXCH FE180
PN90/E90, (N)HXH FE180
PH90/E90, (N)HXCH FE180
PH90/E90
Tele-Fonika Kable SA
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myslenice
3036/2016
Pompy pożarowe, wirowe,
odśrodkowe, jednostopniowe,
pionowe „in-line”, typ: 4x3 VIP,
5x3 VIP, 4x3x11A VIP, 5x3x11A VIP,
6x6 VIP
3037/2016
Pompy pożarowe, wirowe,
odśrodkowe, jednostopniowe,
poziome, z korpusem dzielonym,
Aktualizacja: 09.12.2016
2015-11-12
2016-11-04
3034/2015
196.
Data ważności
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-06030448/2015 wydanie 3 z
dnia 18.01.2016 r.
3033/2015
195.
Data wydania
Zakłady Kablowe
BITNER Spółka Jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek,
194.
AGIS Fire & Security
ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa
Zgodność z
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-080437/2015 wydanie 1 z
dnia 02.02.2015 r.
Zakłady Kablowe BITNER Spółka
Jawna
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
Ręczny przycisk oddymiania typu
RT45 oraz ręczny przycisk
oddymiania i przetwarzania typu
RT45-LT
193.
Zgłoszony przez
Patterson Pump Ireland Limited
Unit 1, IDA Ardmore Business &
Technology Park
Marlinstown, Mullingar, Co
Westmeath
N91R762, Irlandia
Patterson Pump Ireland Limited
Unit 1, IDA Ardmore Business &
Technology Park
Aprobata Techniczna
D+H Mechatronic AG
CNBOP-PIB nr AT-0402Georg-Sasse-Strasse 280286/2010/2015
32
wydanie 2 z dnia
22949 Ammersbek,
02.11.2015
D+H Mechatronic AG Aprobata Techniczna
Georg-Sasse-Strasse 28- CNBOP-PIB nr AT-040132
0263/2009/2015 z dnia
22949 Ammersbek,
11.09.2015
Aprobata Techniczna
Tele-Fonika Kable SA
CNBOP-PIB nr AT-0603ul. Hipolita Cegielskiego
0287/2010/2015
1
wydanie 2 z dnia
32-400 Myslenice
22.04.2016
Red Line Pumps Sp. z
o.o Spółka
Komandytowa
ul. Jana Styki 29 lok. 7
03-928 Warszawa
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11010080/2007/2012
wydanie 2 z dnia
15.10.2015 r.
2016-01-22
2017-01-25
Red Line Pumps Sp. z
o.o Spółka
Komandytowa
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11010078/2007/2012
2016-01-22
2017-01-25
25/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
typ: 5x4x12 SSC, 6x5x11A SSC,
6x5x14 SSC, 6x5x17 SSC, 8x6x12
SSC, 8x6 MI, 8x6 YR, 8x6 YS, 10x8
M, 12x8 MAA, 8x6 MABS,
10x8x23A SSC, 16x12x21 SSC,
16x12x26A SSC
197.
Producent
Marlinstown, Mullingar, Co
Westmeath
N91R762, Irlandia
Zgłoszony przez
ul. Jana Styki 29 lok. 7
03-928 Warszawa
Zgodność z
wydanie 2 z dnia
15.10.2015 r.
POLON-ALFA Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
C.S.I. s.r.l.
Via Roma 94
27041 Casanova Lonati (PV), Włochy
C.S.I. s.r.l.
Via Roma 94
27041 Casanova Lonati (PV), Włochy
POLON-ALFA Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Kadmiex S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
Kadmiex S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01130289/2010/2015 z dnia
01.10.2015 r.
2016-01-21
2019-03-11
PN-EN 135651+A1:2010
2016-01-25
2021-01-24
PN-EN 135651+A1:2010
2016-02-10
2021-01-24
Fabryka Kabli ELPAR Sp.
z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030461/2015 wydanie 2 z
dnia 20.01.2016 r.
2016-01-21
2020-11-12
PN-EN 135651+A1:2010
2016-02-01
2021-01-31
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050294/2011/2016
wydanie 1 z dnia
28.12.2015 r.
2016-02-11
2021-01-18
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-11050294/2011/2016
wydanie 1 z dnia
28.12.2015 r.
2016-02-11
2021-01-18
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11060445/2015 wydanie 3 z
dnia 27.11.2015 r.
2016-03-08
2020-06-10
3038/2015
Osłona przeciwwietrzna typu OP40
3039/2016
Dozownik środka pianotwórczego,
typ: MSC-150-580, MSC-200-80
3040/2016
Dozownik środka pianotwórczego
typ: MAP-150-50
3041/2016
Kable elektroenergetyczne
ognioodporne o izolacji i powłoce
bezhalogenowej na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH
FE180 PH90/E90, NHXCH FE180
PH90/E90, (N)HXH FE180
PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH90/E90
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
3042/2016
Zraszacz w2odno-pianowy typ B-1
Tyco Building Services Products B.V.
Kopersteden 1
7547 TJ, Enschede, Holandia
3043/2016
Zraszacz wodny wiszący
rozpylający, typ ZP-15
Firma „ARMCO” ProjektowanieProdukcja-Usługi Zygmunt Woźniak
ul. Stroma 8
66-131 Cigacice
3044/2016
Zraszacz wodny sferyczny, typ ZS15
Firma „ARMCO” ProjektowanieProdukcja-Usługi Zygmunt Woźniak
ul. Stroma 8
66-131 Cigacice
3046/2016
Łączniki stalowych przewodów
rurowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych – złącza
rowkowe sztywne, typ: XGQT1 i
GKS oraz elastyczne XGQT2
Shandong Lede Machinery Co. Ltd.
3998 West Waihuan Road
Weifang City, Chiny
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
Aktualizacja: 09.12.2016
Foamax Kamil Marjanek
Partyzantów 13
05-155 Leoncin
Firma „ARMCO”
ProjektowanieProdukcja-Usługi
Zygmunt Woźniak
ul. Stroma 8
66-131 Cigacice
Firma „ARMCO”
ProjektowanieProdukcja-Usługi
Zygmunt Woźniak
ul. Stroma 8
66-131 Cigacice
ProFit Europe NV
Industrielaan 20
9320 Erembodegem,
Belgia
Data wydania
Data ważności
26/75
L.p.
205.
Nr Certyfikatu
3047/2016
206.
Nazwa wyrobu
Łączniki stalowych przewodów
rurowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych – króćce
nakładkowe, typ: XGQT04G,
XGQT04S, XGQT04S z opaską
śrubową oraz L922
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
Shandong Lede Machinery Co. Ltd.
3998 West Waihuan Road
Weifang City, Chiny
ProFit Europe NV
Industrielaan 20
9320 Erembodegem,
Belgia
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11060446/2015 wydanie 3 z
dnia 27.11.2015 r.
2016-03-08
2020-06-10
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11060445/2015 wydanie 3 z
dnia 27.11.2015 r.
2016-03-14
2020-06-10
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11060446/2015 wydanie 3 z
dnia 27.11.2015 r.
2016-03-14
2020-06-10
2016-03-31
2021-02-28
2016-04-04
2020-12-22
2016-04-25
2020-12-27
2016-11-15
2021-01-24
2016-05-24
2021-03-21
2016-07-05
2020-09-10
TITAN FIRE LIMITED
Room 2004, 20th Floor
center Point
181-185 Gloucester
Road, Wanchai, Hong
Kong
TITAN FIRE LIMITED
Room 2004, 20th Floor
center Point
181-185 Gloucester
Road, Wanchai, Hong
Kong
3048/2016
Łączniki stalowych przewodów
rurowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych – złącza
rowkowe sztywne, typ: XGQT1 i
GKS oraz elastyczne XGQT2
Shandong Lede Machinery Co. Ltd.
3998 West Waihuan Road
Weifang City, Chiny
3049/2016
Łączniki stalowych przewodów
rurowych do stałych urządzeń
gaśniczych wodnych – króćce
nakładkowe, typ: XGQT04G,
XGQT04S, XGQT04S z opaską
śrubową oraz L922
Shandong Lede Machinery Co. Ltd.
3998 West Waihuan Road
Weifang City, Chiny
3050/2016
Gniazdo czujki typu G40 wraz z
podstawą przemysłową typu PG 40
POLON-ALFA Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
POLON-ALFA Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
3051/2016
Osłona przeciwwietrzna typu LKM
SET z czujką LKM593X
Hekatron GmbH
Brühlmatten 9
D - 79295 Sulzburg, Niemcy
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa,
D+H Polska Sp. z o.o.
ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
D+H Polska Sp. z o.o.
ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
Fabryka Kabli ELPAR Sp.
z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew,
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
K+G Pneumatik GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler, Niemcy
K+G Pneumatik GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler,
Niemcy
207.
208.
209.
210.
3052/2016
211.
3053/2016
212.
3054/2016
Centrala sterująco-zasilająca do
systemów kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepła –
Tablica sterująco-zasilająca typu
TSZ 200, TSZ 200 COM
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu HTKSH mika FE180 PH90/E90,
HTKSHekw mika FE180 PH90/E90
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu YnTKSY, YnTKSYekw,
YnTKSXekw
213.
3055/2016
Aktualizacja: 09.12.2016
Centrala sterowania oddymianiem
typu RWZ 1-4b / RWZ 4d
Aprobatą techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01120298/2011/2016
wydanie 2 z dnia
23.03.2016 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-01130466/2015 wydanie 2 z
dnia 24.03.2016 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04010467/2015 wydanie 1 z
dnia 17.12.2015 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-0603291/2011/2015 wydanie
2 z dnia 22.04.2016 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030048/2011/2016 z dnia
18.01.2016 r.
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-04010451/2015 z dnia
11.09.2015 r.
Data wydania
Data ważności
27/75
L.p.
214.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
3056/2016
Centrala sterująca urządzeniami
oddymiającymi typu GEZE MBZ
300
Geze GmbH
Reinhold-Vöster-Strasse 21-29
71229 Leonberg, Niemcy,
GEZE Polska Sp. z o.o.
Annopol 21
03-236 Warszawa
3057/2016
Zespoły kablowe OBO
BETTERMANN (kablowe
konstrukcje wraz z przewodami i
kablami elektrycznymi) o klasie
podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 wg
DIN 4102-12:1998-11
OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden, Niemcy
OBO BETTERMANN
Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
3058/2016
Łącznik elastyczny wężowy do
urządzeń gaśniczych
tryskaczowych, typ: ASH15-2025,
ASH15-2020, ASH15-2525,
ASH15D-2025 oraz ASH15D-2020
Haci Ayvaz Endüstriyel Mamüller
San.Ve Tic.A.S.
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadimköy
Merkez Mah. Mustafa Inan Cad.
No:44/1
34555 Arnavutköy – Istambuł, Turcja
3059/2016
Centrala sterowania oddymianiem
typu RWZ 5e
K+G Pneumatik GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler, Niemcy
3060/2016
Centrala sterująca urządzeniami
przeciwpożarowymi w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepła – Tablica sterownicza typu
ZEOS CP02, ZEOS CP03
SYSTEQ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Radziwie 5/22
01-164 Warszawa
3061/2016
Pompy pożarowe zatapialne,
wielostopniowe, typ: EMU w
odmianach: K86, K87, D500,
KM350, KM750, KM1300
Wilo SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund, Niemcy
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola
3062/2016
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: TA-200
Savi Technologie sp. z o.o. sp.k
Psary, ul. Wolności 20,
51-180 Wrocław
Savi Technologie sp. z
o.o. sp.k
Psary, ul. Wolności 20,
51-180 Wrocław
3063/2016
Stałe urządzenie gaśnicze gazowe
na chlorowcopochodne
węglowodorów, typ: TA-1230
Savi Technologie sp. z o.o. sp.k
Psary, ul. Wolności 20,
51-180 Wrocław
Savi Technologie sp. z
o.o. sp.k
Psary, ul. Wolności 20,
51-180 Wrocław
3064/2016
Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do
Zakłady Kablowe BITNER Spółka
Jawna
Zakłady Kablowe
BITNER Spółka Jawna
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgodność z
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-04010470/2016 wydanie 1 z
dnia 26.02.2016 r.
Data wydania
Data ważności
2016-06-23
2021-02-25
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06050288/2010/2015
wydanie 2 z dnia
15.06.2016 r.
2016-06-20
2020-12-14
Aprobata Techniczna
TRICORR Sp. z o. o.
CNBOP-PIB nr AT-1106ul. Świętokrzyska 30/63
0460/2016 wydanie 1 z
00-116 Warszawa
dnia 18.01.2016 r.
2016-06-23
2021-01-17
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-04010458/2015 z dnia
30.10.2015 r.
2016-07-07
2020-10-29
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-04010480/2016 wydanie 2 z
dnia 07.07.2016 r.
2016-07-07
2021-06-27
2016-07-13
2020-11-12
2016-07-14
2021-06-06
2016-07-14
2021-06-06
2016-07-19
2021-05-23
K+G Pneumatik GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler,
Niemcy
SYSTEQ Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.
k.
ul. Radziwie 5/22
01-164 Warszawa
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11010457/2015 wydanie 1 z
dnia 13.11.2015 r.
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-100138/2009/2014/2016
wydanie 1 z dnia
07.06.2016 r.
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-100138/2009/2014/2016
wydanie 1 z dnia
07.06.2016 r.
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-06030057/2011/2016
28/75
L.p.
Nr Certyfikatu
223.
3065/2016
Nazwa wyrobu
instalacji przeciwpożarowych typu
HDGs (FE180) PH90 E30-E90,
HDGs ekwf (FE180) PH90-E30-E90,
HLGs (FE180) PH90 E30-E90,
HLGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90
Pompy pożarowe, wirowe,
odśrodkowe, jednostopniowe,
poziome, typ: NKF 50-200. NKF 65200, NKF 80-200, NKF 80-250, NKF
100-200, NKF 125-250, NKF 150400, NKF 150-500
224.
Producent
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
Zgłoszony przez
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
Grundfos A/S
Poul-Due-Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro, Dania
Grundfos Pompy Sp. z
o.o.
ul. Klonowa 23,
baranowo
62-081 Przeźmierowo
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-11010100/2008/20136
wydanie 2 z dnia
23.05.2016 r.
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44a
02-675 Warszawa
TEXSIM Spółdzielnia
Inwalidów
ul. Stawna 11a
56-300 Milicz
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-01170309/2011-2016 z dnia
08.07.2016 r.
Aprobatą Techniczną
CNBOP-PIB nr AT-06030455/2015 z dnia
01.10.2015 r.
3066/2016
Wskaźnik zadziałania typu BX-UPI
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Wiedeń, Austria
3067/2016
Telekomunikacyjne kable stacyjne
do instalacji przeciwpożarowych
typu YnTKSYekw 1x2x0,8; 1x4x0,8;
2x2x0,8; 3x2x0,8; 4x2x0,8; 1x2x1,0
TEXSIM Spółdzielnia Inwalidów
ul. Stawna 11a
56-300 Milicz
3068/2016
Zraszacz wodno-pianowy, typ:
WFN
3069/2016
Urządzenie zdalnej sygnalizacji i
obsługi typu SmartLetUSee/LCD i
SmartLetUSee/LCD-Lite
INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico, Localita Centobuchi
63033 Monteprandone, Włochy
3070/2016
Wskaźnika zadziałania typu
PA25/3L
UTC Fire & Security Nederland B.V
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert, Holandia
3071/2016
Stałe urządzenie gaśnicze wodne
mgłwe, wysokociśnieniowe
HI-FOG® TYP: SPU, MSPU, SPUD
INSTAC Sp. z o.o.
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 52G
05-500 Piaseczno
3072/2016
Centrala sterujaca urządzeniami
przeciwpożarowymi – Urządzenie
integrujące wraz z
oprogramowaniem typu DMS8000
Siemens Schweiz AG Building
Technologies Division
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug, Szwajcaria
225.
226.
227.
228.
C.S.I. s.r.l.
Via Roma 94
27041 Casanova Lonati (PV), Włochy
229.
230.
Aktualizacja: 09.12.2016
Kadmiex S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
Vidicon Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 Wrocław
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 Gdańsk
MARIOFF Corporation
Oy
Plaza Business Park
halo
Ayritie 24, P.O. Box
1002
01511 Vantaa,
Finlandia
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
Zgodność z
wydanie 2 z dnia
18.07.2016 r.
PN-EN 135651+A1:2010
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB Nr AT-01020348/2012/2016 z dnia
24 sierpnia 2016 r.
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-01170071/2011/2016 z dnia
05.07.2016 r.
Data wydania
Data ważności
2016-08-04
2018-02-04
2016-08-08
2021-07-07
2016-08-18
2020-09-30
2016-09-16
2021-09-15
2016-10-05
2021-08-23
2016-10-05
2021-07-13
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-120321/2011/2016
wydanie 1 z dnia
18.10.2016
2016-10-21
2021-10-17
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB nr AT-05010284/2010/2016 z dnia
03.10.2016
2016-10-31
2021-10-02
29/75
L.p.
231.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
3073/2016
Łączniki elastyczne wężowe typ:
YJ28-S oraz YJ 28-SB, do urządzeń
gaśniczych tryskaczowych
Youngji Flex Co., Ltd.
93, Dangjaebong-Ro, Jori-Eup, PajuSi, Gyeonggi-Do, 10949, Korea
Południowa
3074/2016
Prądownica pianowa typ: LSF
3075/2016
Garnek pianowy typ: FC
3076/2016
Wlew piany typ: FP
3078/2016
Tyskacz do ochrony przestrzeni
składowania, wiszący, topikowy,
normalnego reagowania typ:
V4601
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
4901 Kesslersville Road
Easton, Pennsylvania 18040,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgia
3079/2016
Tyskacz do ochrony przestrzeni
składowania, stojący, topikowy,
normalnego reagowania typ:
V4603
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
4901 Kesslersville Road
Easton, Pennsylvania 18040,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgia
3080/2016
Łącznik przewodów rurowych –
krócieć nakładkowy niskoprofilowy
do urządzeń gaśniczych wodnych
typ: Style 912
VICTAULIC COMPANY OF AMERICA
4901 Kesslersville Road
Easton, Pennsylvania 18040,
VICTAULIC EUROPE
BVBA
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgia
3081/2016
Centrala sterowania zamknieciami
przeciwpożarowymi typu BAZ 04N-UT
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy
3082/2016
Gniazdo adresowalne do czujek
punktowych GA11 w wersjach
GA11H, GA11P, GA11S
Sagitta Sp. z o.o.
Ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
232.
233.
234.
235.
236.
237.
C.S.I. s.r.l.
Via Roma 94
27041 Casanova Lonati (PV), Włochy
C.S.I. s.r.l.
Via Roma 94
27041 Casanova Lonati (PV), Włochy
C.S.I. s.r.l.
Via Roma 94
27041 Casanova Lonati (PV), Włochy
238.
239.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Youngji Flex Co., Ltd.
93, Dangjaebong-Ro,
Jori-Eup, Paju-Si,
Gyeonggi-Do, 10949,
Korea Południowa
Kadmiex S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
Kadmiex S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
Kadmiex S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Aprobatą Techniczną
CNBOp_PIB nr At-11060447/2015 wydanie 3 z
dnia 23.08.2016 r.
2016-10-31
2020-08-10
PN-EN 135651+A1:2010
2016-11-07
2021-11-06
PN-EN 135651+A1:2010
2016-11-07
2021-11-06
PN-EN 135651+A1:2010
2016-11-07
2021-11-06
2016-11-09
2021-09-22
2016-11-09
2021-09-22
2016-11-10
2021-10-04
2016-11-14
2021-06-12
2016-11-18
2021-05-21
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB Nr AT-11030312/2011/2016
wydanie 1 z dnia
23.09.2016
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB Nr AT-11030312/2011/2016
wydanie 1 z dnia
23.09.2016
Aprobata Techniczna
CNBOP-PIB Nr AT-11060296/2011/2016
wydanie 1 z dnia
05.10.2016
D+H Mechatronic AG
Aprobata Techniczna
Georg-Sasse-Strasse 28CNBOP-PIB Nr AT-040132
0313/2011/2016 z dnbia
22949 Ammersbek,
31.05.2016
Niemcy
Aprobata Techniczna
Sagitta Sp. z o.o.
CNBOP-PIB Nr AT-0112Ul. Piekarnicza 18
0477/2016 wydanie 2 z
80-126 Gdańsk
dnia 28.07.2016
30/75
Wykaz certyfikatów europejskich CPD
wydanych przez CNBOP-PIB
L.p.
1.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Uniwersalna optyczna czujka
1438/CPD/0001
dymu typ DUR-40
POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Liniowa czujka dymu, na
światło pochłonięte,
1438/CPD/0002
kasowalna, niezdejmowalna
Typ: DOP 40, DOP 40R
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
2.
3.
1438/CPD/0005
4.
1438/CPD/0006
5.
1438/CPD/0007
6.
1438/CPD/0008
Aktualizacja: 09.12.2016
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem płasko składanym,
typu HW-52W-15, HW-52WPrywatne Przedsiębiorstwo
15-RS, HW-52W-20, HW-52WProdukcyjno-Handlowe "GRAS"
20-RS, HW-52W-15-K, HWul. Sławieńska 12
52W-15-K-RS, HW-52W-20-K,
77-231 Korzybie,
HW-52W-20-K-RS, HW-52W20-KP
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem płasko
składanym, typu HW-52N-15,
Prywatne Przedsiębiorstwo
HW-52N-15-RS, HW-52N-20,
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
HW-52N-20-RS, HW-52N-15-K,
ul. Sławieńska 12
HW-52N-15-K-RS, HW-52N-2077-231 Korzybie,
K, HW-52N-20-K-RS, HW-52N20-KP
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem płasko
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.Piskorzów
składanym typu H-520, H-5205158-250 Pieszyce,
B, H+G-520, H+G-520-B, H-650,
H-650-B, H+G-650, H+G-650-B
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem płasko składanym
typu HP-520, HP-520-B,
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
HP+GP-520, HP+GP-520-B, HPPiskorzów 51
520.A, HP-520.A-B, HP-650,
58-250 Pieszyce,
HP-650-B, HP+GP-650, HP+GP650-B, HP-650.A, HP-650.A-B
Zgłoszony przez
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
EN 54-7:2000/A1:2002
2004-10-04 „Bezterminowo”
EN 54-12
2004-10-06 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2004-12-30 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2004-12-30 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2005-01-21 „Bezterminowo”
EN 671-2:2012
2005-01-21 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Prywatne
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Polska
Prywatne
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Polska
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.Piskorzów 5158250 Pieszyce,
Polska
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
31/75
L.p.
7.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Optyczna, punktowa czujka
1438/CPD/0009
dymu Typ: OSD 23
8.
Producent
Laboratorium Elektroniki
Profesjonalnej
ul. Powstańców Śląskich 5
32-300 Olkusz,
Sygnalizator akustyczny typu:
1438/CPD/0010 SA-K5, SA-K6, SA-K7 z
wyłącznikiem WSD-1
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Sienkiewicza 43
85-037 Bydgoszcz,
Czujka optyczna dymu typu:
1438/CPD/0011 DUR-4046 z gniazdem typu: G
40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka optyczna dymu typu:
1438/CPD/0012 DUR-4043 z gniazdem typu: G
40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka optyczna dymu typu:
1438/CPD/0013 DOR-4046 z gniazdem typu: G
40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka optyczna dymu typu:
1438/CPD/0014 DOR-4043 z gniazdem typu: G
40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.ul.
Glinki 15585-861 Bydgoszcz,
Czujka jonizacyjna dymu typu:
1438/CPD/0015 DIO-4046 z gniazdem typu: G
40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka jonizacyjna dymu typu:
1438/CPD/0016 DIO-4043 z gniazdem typu: G
40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Laboratorium
Elektroniki
Profesjonalnej
ul. Powstańców
Śląskich 5
32-300 Olkusz,
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Sienkiewicza 43
85-037 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.ul. Glinki
15585-861
Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-06-24 „Bezterminowo”
EN 54-3:2001/A1:2002
2005-04-25 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
32/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Czujka ciepła typu: TUN-4046 z
gniazdem typu: G 40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka ciepła typu: TUN-4043 z
gniazdem typu: G 40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka ciepła typu: TUP-40 z
gniazdem typu: G 40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka optyczna dymu typu:
DOR-40 z gniazdem typu: G 40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
15.
1438/CPD/0017
16.
1438/CPD/0018
17.
1438/CPD/0019
18.
1438/CPD/0020
19.
1438/CPD/0025 Czujka ciepła typu: TUN-38Ex
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
20.
Czujka jonizacyjna dymu typu:
DIO-40 z gniazdem typu: G 40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Czujka jonizacyjna dymu typu:
1438/CPD/0027 DIO-37, DIO-37Ex z gniazdami
szeregu 30
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
1438/CPD/0026
21.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
EN 54-5:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
EN 54-5:2000/A1:2002
2005-05-16 „Bezterminowo”
EN 54-5:2000/A1:2002
2005-06-07 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-06-07 „Bezterminowo”
EN 54-5:2000/A1:2002
2005-06-07 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-06-07 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-06-07 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
33/75
L.p.
22.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Pożarowy sygnalizator
1438/CPD/0028
akustyczny typ SAL-4001
23.
24.
25.
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem półsztywnym typu:
25HP-750-B.30, 25HP-700B.20, 25HP-B.30, 25HP-B.20,
25HP+GP-750-B.30, 25HP+GP1438/CPD/0030
700-B.20, 25HP+GP-1000-B.30,
25HP+GP-950-B.20, 25HP+GP1300-A, 25HP+GP-1300-B,
25HP+GP-1300-C, 25HP-805W, 25HP-805-W.W
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem
półsztywnym typu: 25H-805B.30, 25HP-750-B.20, 25H-B,
1438/CPD/0031 25HP-B.SZ, 25H+G-805-B.30,
25H+G-750-B.20, 25H+G-1050B.30, 25H+G-1000-B.20,
25H+G-1350-A, 25H+G-1350-B,
25H+G-1350-C
Hydrant wewnętrzny wnękowy
1438/CPD/0032 z wężem płasko składanym
typu: HP+GP-950-B.20
Producent
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
EN 54-3:2001/A1:2002
2005-12-12 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2005-10-03 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2005-10-03 „Bezterminowo”
EN 671-2:2012
2005-10-03 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A1:2002
2005-12-05 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
Polska
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
Polska
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
26.
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
1438/CPD/0033
Uniwersalna optyczna czujka
dymu typ DUR-40Ex
1438/CPD/0039
Tryskacz ampułkowy klasyczny, The Reliable Automatic Sprinkler
normalnego reagowania,
Co. Inc.
Model F1 20mm CUP, SIN
1470 Smith Grove Road,
R1772
Liberty, SC 29657,
27.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd. Sp. z Polska
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
"POLON-ALFA"
Polska
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
The Reliable
USA
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
34/75
L.p.
28.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Tryskacz ampułkowy stojący,
1438/CPD/0040 normalnego reagowania,
Model F1 20mm SU, SIN R1722
Producent
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
29.
Tryskacz ampułkowy wiszący,
1438/CPD/0041 normalnego reagowania,
Model F1 20mm SP, SIN R1712
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
30.
Tryskacz ampułkowy klasyczny,
1438/CPD/0047 szybkiego reagowania, Model
F1FR 20mm CUP, SIN R3672
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
31.
Tryskacz ampułkowy stojący,
1438/CPD/0048 szybkiego reagowania, Model
F1FR 20mm SU, SIN R3622
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
Tryskacz ampułkowy wiszący,
1438/CPD/0049 szybkiego reagowania, Model
F1FR 20mm SP, SIN R3612
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
32.
33.
34.
1438/CPD/0050
Tryskacz topikowy stojący,
Model G 10mm SU, SIN R1024
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
1438/CPD/0051
Tryskacz topikowy wiszący,
Model G 10mm SP, SIN R1014
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
USA
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004
2006-02-13 „Bezterminowo”
USA
USA
USA
USA
USA
USA
35/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
35.
Tryskacz topikowy klasyczny,
1438/CPD/0052 Model G 15mm CUP, SIN
R1075
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
36.
Tryskacz topikowy stojący,
1438/CPD/0053
Model G 15mm SU, SIN R1025
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
Tryskacz topikowy wiszący,
Model G 15mm SP, SIN R1015
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
Tryskacz topikowy przyścienny
1438/CPD/0055 stojący lub wiszący, Model G
15mm WUP, SIN R1285
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
37.
1438/CPD/0054
38.
39.
Tryskacz topikowy klasyczny,
1438/CPD/0056 Model G 20mm CUP, SIN
R1077
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
Tryskacz topikowy stojący,
1438/CPD/0057
Model G 20mm SU, SIN R1027
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
40.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
USA
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
USA
USA
USA
USA
USA
36/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
41.
Tryskacz topikowy wiszący,
1438/CPD/0058
Model G 20mm SP, SIN R1017
42.
43.
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem płasko składanym
typu: HW-52W-15-Ko, HW1438/CPD/0064
52W-20-Ko, HW-52W-K-15-Ko,
HW-52W-K-20-Ko, HW-52WKP-15-Ko, HW-52W-KP-20-Ko,
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem płasko
składanym typu: HW-52N-151438/CPD/0065 Ko, HW-52N-20-Ko, HW-52NK-15-Ko, HW-52N-K-20-Ko,
HW-52N-KP-15-Ko, HW-52NKP-20-Ko
The Reliable Automatic Sprinkler
Co. Inc.
1470 Smith Grove Road,
Liberty, SC 29657,
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
44.
1438/CPD/0069
Adapter linii konwencjonalnej
typ: ADC-4001M
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Element wielowyjściowy typ:
EWS-4001
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Element kontrolno-sterujący
typ: EKS-4001
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
45.
1438/CPD/0070
46.
1438/CPD/0071
47.
Hydrant wewnętrzny wnękowy
1438/CPD/0072 z wężem półsztywnym typu:
25HP-........-ALFA, 25HP+GP-
Aktualizacja: 09.12.2016
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
Zgłoszony przez
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
The Reliable
USA
Automatic Sprinkler
Co. Inc.
103 Fairview Park
Drive,
Elmsford, NY 10523,
USA
Prywatne
Polska
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Polska
Prywatne
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
EN 12259-1:1999 + A1:2001 +
A2:2004+ A3:2006
2006-02-13 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2006-03-20 „Bezterminowo”
EN 671-2:2012
2006-03-20 „Bezterminowo”
PN-EN 54-18:2006 (U)
2006-10-05 „Bezterminowo”
PN-EN 54-18:2006 (U)
2006-10-05 „Bezterminowo”
PN-EN 54-18:2006 (U)
2006-10-05 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2006-12-06 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
37/75
L.p.
48.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
........-ALFA
(dokładne dane o
typoszeregach zawarte są w
certyfikacie)
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem
półsztywnym typu: 25H-........1438/CPD/0073 ALFA, 25H+G-........-ALFA
(dokładne dane o
typoszeregach zawarte są w
certyfikacie)
Producent
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
Wielodetektorowa czujka
dymu i ciepła typu DOT-4046
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Wielosensorowa czujka dymu i
ciepła typu DOT-40
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
50.
1438/CPD/0089
51.
Ręczny ostrzegacz pożarowy
1438/CPD/0090 typu ROP-4001M, ROP4001MH
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Ręczny ostrzegacz pożarowy
typu ROP-63, ROP-63H
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
52.
1438/CPD/0091
53.
54.
Autonomiczna czujka dymu
1438/CPD/0094
typu SPD-3.4
PP "ARTON"
Pr. Nezalezhnosti 106 m. 239
580029 Chernivtsi,
Centrala sterująca stałymi
1438/CPD/0095 urządzeniami gaśniczymi typ
IGNIS 1520M
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
49.
1438/CPD/0075
Zgłoszony przez
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
PP "ARTON"
Pr. Nezalezhnosti
106 m. 239
580029 Chernivtsi,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
EN 671-1:2012
2006-12-06 „Bezterminowo”
PN-EN 54-5:2003, PN-EN 547:2004
2007-02-01 „Bezterminowo”
PN-EN 54-5:2003
2007-03-12 „Bezterminowo”
PN-EN 54-11:2004/A1:2006
2007-03-12 „Bezterminowo”
PN-EN 54-11:2004/A1:2006
2007-03-12 „Bezterminowo”
PN-EN 14604:2006
2007-04-23 „Bezterminowo”
PN-EN 12094-1:2006
2007-06-15 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
38/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Element kontrolny
wielowejściowy typ EWK-4001
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
55.
1438/CPD/0101
56.
1438/CPD/0120 Izolator zwarć typu IZS-07
57.
1438/CPD/0121
58.
Adapter linii bocznej typ ABS
08
Hydrant nadziemny DN 80 PN
1438/CPD/0122 16 typ A wg PN-EN 14384:2005
wersja AU i AUD
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk,
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk,
vonRoll hydrotec GmbH
Armaturen, Str. 4
D-17291 Prenzlau,
59.
Hydrant podziemny DN80 nr
1438/CPD/0123 katalogowy 852-OR DN80 1,6
MPa
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
Hydrant nadziemny DN80
1438/CPD/0124 PN16 typ A wg PN-EN
14384:2005 nr kat. 855-OR
METALPOL - WĘGIERSKA GÓRKA
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
Hydrant nadziemny DN100 typ
1438/CPD/0125 A wg PN-EN 14384:2005 Nr
kat. 855-OR DN100 1,6 MPa
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
Hydrant nadziemny DN80 typ
1438/CPD/0126 C wg PN-EN 14384:2005 Nr
kat. 855-SKZ DN80 1,6 MPa
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
60.
61.
62.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk,
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk,
vonRoll hydrotec
Polska Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 18
70-794 SZCZECIN,
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
PN-EN 54-18:2006(U)
2007-08-03 „Bezterminowo”
PN-EN 54-17:2007
2008-04-11 „Bezterminowo”
PN-EN 54-18:2007
2008-04-11 „Bezterminowo”
PN-EN 14384:2005 (U)
2008-05-13 „Bezterminowo”
PN-EN 14339:2005 (U)
2008-05-23 „Bezterminowo”
PN-EN 14384:2005(U)
2008-06-16 „Bezterminowo”
PN-EN 14384:2005 (U)
2008-06-24 „Bezterminowo”
PN-EN 14384:2005 (U)
2008-06-24 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
39/75
L.p.
63.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Hydrant nadziemny DN100 typ
1438/CPD/0127 C wg PN-EN 14384:2005 Nr
kat. 855-SKZ DN100 1,6 MPa
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
Centrala sygnalizacji pożarowej
POLON 4200
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
typ OP1
Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra,
Centrala Sygnalizacji
Pożarowej typu IGNIS 1080
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
64.
1438/CPD/0128
65.
1438/CPD/0130
66.
1438/CPD/0131
67.
Hydrant podziemny DN80
1438/CPD/0144 Oznaczenie producentaN-8
DN80 PN10
NORSON Sp. z o.o. spółka
komandytowa
ul. Długa 12 Sarbinowo
62-021 Paczkowo,
68.
1438/CPD/0145
Autonomiczna czujka dymu
typu ADR-20R, ADR-20N
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Centrala Sygnalizacji
Pożarowej typu POLON-4900
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
69.
1438/CPD/0148
70.
Hydrant podziemny DN100
1438/CPD/0149 Oznaczenie producenta DN100
PN16 F.852-OR/Sf
Aktualizacja: 09.12.2016
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Zgłoszony przez
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Spółdzielnia
Inwalidów SPAMEL
ul. Wojska Polskiego
3
56-416 Twardogóra,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
NORSON Sp. z o.o.
spółka
komandytowa
ul. Długa 12
Sarbinowo
62-021 Paczkowo,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
PN 14384:20085 (U)
2008-06-24 „Bezterminowo”
PN-EN 54-2:2002/A1:2007
2008-07-11 „Bezterminowo”
PN-EN 54-11:2004/A1:2006
2008-12-17 „Bezterminowo”
PN-EN 54-2:2002/A1:2007
2008-07-23 „Bezterminowo”
EN 14339:2005
2010-03-12 „Bezterminowo”
EN 14604:2005
2008-09-09 „Bezterminowo”
PN-EN 54-2:2002/A1:2007
2008-10-28 „Bezterminowo”
PN-EN 14339:2005
2008-11-07 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
40/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
71.
1438/CPD/0152
Centrala Sygnalizacji
Pożarowej IGNIS 1240
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Centrala Sygnalizacji
Pożarowej IGNIS 1030
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
72.
1438/CPD/0153
73.
Sygnalizator akustyczny typu
SG-PgW - Sygnalizator
Pożarowy Głosowy
Wewnętrzny
Urządzenie transmisji
sygnałów alarmowych i
1438/CPD/0155
uszkodzeniowych typu UTA
2030
Zasilacze urządzeń
przeciwpożarowych - Zasilacz
do urządzeń sygnalizacji
pożarowej, kontroli
1438/CPD/0163 rozprzestrzeniania dymu i
ciepła oraz urządzeń
przeciwpożarowych i
automatyki pożarowej typu
ZSP135-DR
1438/CPD/0154
74.
75.
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
NOMA 2 Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 36
40-041 Katowice,
NOMA 2 Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 36
40-041 Katowice,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
PN-EN 54-2:2002/A1:2007
2009-01-20 „Bezterminowo”
PN-EN 54-2:2002/A1:2007
2009-01-14 „Bezterminowo”
PN-EN 54-3:2003/A2:2007
2009-01-14 „Bezterminowo”
PN-EN 54-21:2006
2009-05-07 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice,
76.
Hydrant nadziemny DN 80 typ
A wg PN-EN 14384 z
1438/CPD/0168
podwójnym zamknięciem Nr
kat. 855-PZ
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
Hydrant nadziemny DN 100
typ A wg PN-EN 14384 z
1438/CPD/0169
podwójnym zamknięciem Nr
kat 855-PZ
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
77.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
MERAWEX Spółka z
o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice,
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
PN-EN 54-4:2001/A2:2007
2009-04-29 „Bezterminowo”
PN-EN 12101-10:2006
Polska
PN-EN 14384:2009
2009-06-30 „Bezterminowo”
PN-EN 14384:2009
2009-06-30 „Bezterminowo”
Polska
41/75
L.p.
78.
79.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Hydrant podziemny DN80 z
1438/CPD/0170 podwójnym zamknięciem Nr
kat. 852-PZ
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
Urządzenie wejścia/wyjścia 1438/CPD/0172 moduł sterujący typu OR-ES
A091N-I
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna,
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
1438/CPD/0173
typu OR-PZ A011N-I
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna,
80.
81.
Hydrant nadziemny DN80 z
podwójnym zamknięciem typ C
1438/CPD/0174
wg PN-EN 14384:2009 Nr kat.
855PZ-SKZ
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka,
82.
83.
Urządzenie transmisji
1438/CPD/0175 sygnałów alarmowych i
uszkodzeniowych typu LES-1
Firma Produkcyjno-UsługowoHandlowa "WATRA" Buchwald &
Płóciniczak Sp. Jawna
ul. Kościelna 14
64-100 Leszno,
Głośnik do DSO, sufitowy w
1438/CPD/0177 odmianach: DELF 165/6 PP,
DELF 165/10 PP
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0178 systemów ostrzegawczych
typu BS-680FC
TOA Corporation
7-2-1 Minatojima-nakamachi,
Chuo-ku
Kobe 650-0046,
84.
85.
1438/CPD/0179
Aktualizacja: 09.12.2016
Centrala Sygnalizacji
Pożarowej typu POLON 4100
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgłoszony przez
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa
Sarzyna,
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa
Sarzyna,
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka,
Firma ProdukcyjnoUsługowoHandlowa "WATRA"
Buchwald &
Płóciniczak Sp.
Jawna
ul. Kościelna 14
64-100 Leszno,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
TOA Electronics
Europe GMBH Sp. z
o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
PN-EN 14339:2009
2009-06-30 „Bezterminowo”
PN-EN 54-18:2007
2010-04-07 „Bezterminowo”
EN 54-11:2001/A1:2005
2010-05-05 „Bezterminowo”
PN-EN 14384:2009
2010-01-26 „Bezterminowo”
PN-EN 54-21:2009
2010-02-12 „Bezterminowo”
PN-EN 54-24:2008
2010-02-18 „Bezterminowo”
PN-EN 54-24:2008
2010-02-22 „Bezterminowo”
EN 54-2:1997/A1:2006
2010-03-01 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
42/75
L.p.
86.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0183 systemów ostrzegawczych
typu PC-186FC
87.
1438/CPD/0184
88.
Optyczna czujka dymu typu
OR-OR A061N-I
Producent
TOA Corporation
7-2-1 Minatojima-Nakamachi,
Chuo-ku,
Kobe 650-0046,
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna,
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem
półsztywnym typ HW-33-20,
1438/CPD/0185 HW-33-30, HW-33-20-ZWN-R,
HW-33-30-ZWN-R, HW-33-K20, HW-33-K-30, HW-33-KP-30,
HW-33-KP-30
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Hydrant podziemny DN80
1438/CPD/0186 PN16 Oznaczenie producenta:
851 DN80 PN16
Armatura Befa Sp. z o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY ŻMIGRÓD,
Hydrant nadziemny DN80
PN16 Oznaczenie producenta:
1438/CPD/0187
855 DN80 PN16 typ A wg PNEN 14384:2009
Armatura Befa Sp. z o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY ŻMIGRÓD,
Centrala sygnalizacji pożarowej
1438/CPD/0188 oraz sterowania gaszeniem
typu POLON 4500
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
89.
90.
91.
92.
Hydrant wewnętrzny z wężem
półsztywnym typ 33H-800B.30.Z, 33H-800-B.20.Z, 33H800-B.30.E, 33H-800-B.20.E,
1438/CPD/0189 33H-800-B.30.Z.O, 33H-800B.20.Z.O, 33H-800-B.30.E.O,
33H-800-B.20.E.O, 33H-B.30,
33H-B.20, 33H-B.SZ.30, 33HB.SZ.20
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
TOA Electronics
Europe GMBH Sp. z
o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa,
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa
Sarzyna,
Prywatne
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Armatura Befa Sp. z
o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY
ŻMIGRÓD,
Armatura Befa Sp. z
o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY
ŻMIGRÓD,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
PN-EN 54-24:2008
2010-04-06 „Bezterminowo”
EN 54-7:2000/A2:2006
2010-05-12 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2010-08-11 „Bezterminowo”
EN 14339:2009
2010-08-25 „Bezterminowo”
EN 14384:2009
2010-08-25 „Bezterminowo”
PN-EN 54-2:2002/A1:2007
PN-EN 12094-1:2006
2010-09-23 „Bezterminowo”
EN 671-1:2012
2010-12-30 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
43/75
L.p.
93.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0191 systemów ostrzegawczych
typu LBC 3483/00
Producent
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
94.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0192 systemów ostrzegawczych
typu LBC 3482/00
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
95.
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0193
typu LBC 3086/41 z obudową
"fire dome" typu LBC 3081/02
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0195 systemów ostrzegawczych
typu LB1-UM06E-1
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
96.
97.
Centrala sygnalizacji pożarowej
1438/CPD/0196
typu MEDIANA MED001
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna,
98.
1438/CPD/0197
Aktualizacja: 09.12.2016
Uniwersalna czujka dymu i
ciepła typu DUT-6046
"POLON-ALFA" Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgłoszony przez
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa
Sarzyna,
"POLON-ALFA"
Zakład Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp. z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Holandia
EN-54-24:2008
2010-12-21 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2010-12-21 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2010-12-21 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2010-12-21 „Bezterminowo”
EN 54-2:1997 + A1:2006
2011-01-10 „Bezterminowo”
EN-54-5:2000+A1:2002 EN
54-7:2000+A1:2002+A2:2006
2011-01-11 „Bezterminowo”
Holandia
Holandia
Holandia
Polska
Polska
44/75
L.p.
99.
Nr Certyfikatu
1438/CPD/0198
100.
1438/CPD/0199
101.
1438/CPD/0200
102.
1438/CPD/0201
Nazwa wyrobu
Głośniki do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
typu: DELK 130/10 PP, DELK
130/20 PP, DELK 130/10 PP1,
DELK 130/20 PP1
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych głośnik projektorowy typu
DAW 130/10 PP, DAW 130/20
PP
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych głośnik naścienno-sufitowy
typu WAQ 130/6 PP
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych głośnik ścienny gabinetowy
typu WAC 165/6 PP1
Producent
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
Data wydania
Data ważności
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
EN-54-24:2008
2011-01-11 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-01-19 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-01-19 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-01-19 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2010-12-21 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-03-21 „Bezterminowo”
EN 54-16:2008
2011-03-21 „Bezterminowo”
Polska
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
104.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0208 systemów ostrzegawczych
typu LB3- PC250, LB3-PC 350
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Centrala Dźwiękowego
1438/CPD/0209 Systemu Ostrzegawczego typu
Praesideo
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
105.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgodność z
Polska
103.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0202 systemów ostrzegawczych
typu LBC 3018/01
Zgłoszony przez
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Polska
Polska
Holandia
Holandia
Holandia
45/75
L.p. Nr Certyfikatu
106.
Nazwa wyrobu
Centrala Dźwiękowego
1438/CPD/0210 Systemu Ostrzegawczego typu
Plena
Producent
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
107.
1438/CPD/0211
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego typu
Vigil 2
108.
Głośniki do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
typu: DK 10 PP, DK 15 PP, DK
30 PP
109.
Zasilacz Dźwiękowego Systemu
Ostrzegawczego "PRAESIDEO"
typu ZDSO400E-AK3
1438/CPD/0213
wykorzystujący moduły
zasilaczy ZDSO-400-E, ZDSOR400-E i ZDSOT-400-E
110.
Centrala sygnalizacji pożarowej
1438/CPD/0214 typu AFS42 z możliwością
pracy w sieci
1438/CPD/0212
111.
1438/CPD/0215
112.
Ręczny ostrzegacz pożarowy
typu ROP42
Czujka punktowa działająca z
wykorzystaniem światła
rozproszonego, światła
1438/CPD/0216 przechodzącego lub jonizacji
wykorzystująca łączność
radiową - Uniwersalna czujka
dymu typu DUR-4047
Aktualizacja: 09.12.2016
Baldwin Boxall Communications
Ltd.
Wealden Industrial Estate,
Farningham Road,
Crowborourgh
East Sussex, TN6 2JR, Anglia
Zgłoszony przez
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Baldwin Boxall
Communications
Ltd.
Wealden Industrial
Estate, Farningham
Road,
Crowborourgh
East Sussex, TN6
2JR, Anglia
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice,
MERAWEX Spółka z
o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Holandia
EN 54-16:2008
2011-03-22 „Bezterminowo”
EN 54-16:2008
2011-04-11 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-04-20 „Bezterminowo”
EN 54-4:1997/A2:2006
2011-04-28 „Bezterminowo”
EN 54-2:1997/A1:2006 EN 544:1997/A2:2006
2011-05-12 „Bezterminowo”
EN 54-11:2004/A1:2005
2011-05-12 „Bezterminowo”
EN 547:2000+A1:2002+A2:2006 EN
54-25:2008
2011-06-15 „Bezterminowo”
Wielka Brytania
Polska
Polska
LEP Maciej Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz,
LEP Maciej Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz,
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
LEP Maciej
Polska
Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz,
LEP Maciej
Polska
Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz,
Polon - Alfa Spółka z Polska
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
46/75
L.p. Nr Certyfikatu
113.
Nazwa wyrobu
Urządzenie wejścia wyjścia,
wykorzystujące łącznośc
1438/CPD/0217
radiową - Adapter czujek
radiowych typu ACR-4001
114.
1438/CPD/0218
Punktowa czujka płomienia
typu PUO-35 i PUO-35Ex
1438/CPD/0219
Liniowa czujka dymu typu
DOP-6001 oraz DOP-6001R
115.
116.
117.
118.
119.
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
typu DEL 200/6-A/B PP, DEL
1438/CPD/0221 200/10-A/B PP, DEL 200/6-A/B
PP1, DEL 200/10-A/B PP1 z
obudową "fire dome" typu F
200
Producent
Zgłoszony przez
Polon - Alfa Spółka z Polska
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
odpowiedzialnością
komandytowa
Spółka
ul. Glinki 155
komandytowa
85-861 Bydgoszcz,
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Polon - Alfa Spółka z Polska
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
odpowiedzialnością
komandytowa
Spółka
ul. Glinki 155
komandytowa
85-861 Bydgoszcz,
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Polon - Alfa Spółka z Polska
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
odpowiedzialnością
komandytowa
Spółka
ul. Glinki 155
komandytowa
85-861 Bydgoszcz,
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Niemcy
Jagro Acoustic
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Solutions Inh. Lukas
Lukas Grochola
Grochola
Industriestr. 2 G-H
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0222 typu WAL 165/6-A/B PP, WAL
165/10-A/B PP, WAL 165/6A/B PP1, WAL 165/10-A/B PP1
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukas Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0223 typu WAL 165/6 PP, WAL
165/10 PP, WAL 165/6 PP1,
WAL 165/10 PP1
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukas Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0224
typu DEL 130/6 PP, DEL 130/10
PP, DEL 130/6 PP1, DEL 130/10
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukas Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Aktualizacja: 09.12.2016
Jagro Acoustic
Niemcy
Solutions Inh. Lukas
Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Jagro Acoustic
Niemcy
Solutions Inh. Lukas
Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Jagro Acoustic
Niemcy
Solutions Inh. Lukas
Grochola
Industriestr. 2 G-H
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
EN 54-18:2005
2011-06-15 „Bezterminowo”
EN 54-25:2008
EN 54-10:2002+A1:2005
2011-06-15 „Bezterminowo”
EN 54-12:2002
2011-06-15 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-06-28 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-06-28 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-06-28 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-06-28 „Bezterminowo”
47/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
PP1 z obudową "fire dome"
typu F 130
120.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0225 systemów ostrzegawczych
typu DP-10-54T i DPD-10-54T
121.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0230 systemów ostrzegawczych
typu WA-AB 06-100-EN54
122.
123.
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0231
typu WA 06-165/T-EN54, WA
06-165/T Metall-EN54
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0232
typu DL-A 10-165/T-EN54, DLA 10-200-EN54
124.
1438/CPD/0237
Hydrant nadziemny DN 80 PN
10/16
oznaczenie producenta: HN3
typ A wg PN-EN 14384:2009.
125.
Ręczne urządzenia inicjujące i
wstrzymujące typu PU-61
1438/CPD/0238 Przycisk uruchomienia
gaszenia, PW-61 Przycisk
wstrzymania gaszenia
126.
Centrala Dźwiękowych
1438/CPD/0239 Systemów Ostrzegawczych
typu EM-8000
127.
1438/CPD/0243
Aktualizacja: 09.12.2016
Centrala Sygnalizacji
Pożarowej typu IGNIS 2040
Producent
Zgłoszony przez
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Den Norske
Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO, Norwegia
3770 KRAGERO,
Norwegia
IC AUDIO GmbH
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
Boehringerstrasse 14a
14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
Boehringerstrasse 14a
14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
Boehringerstrasse 14a
14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Jarosław Halarewicz,
Jarosław Halarewicz, Henryk
Henryk Bogusz
Bogusz "BOHAMET-ARMATURA"
"BOHAMETsp.j.
ARMATURA" sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA,
86-005 BIAŁE
BŁOTA,
Polon - Alfa Spółka z
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
odpowiedzialnością
komandytowa
Spółka
ul. Glinki 155
komandytowa
85-861 Bydgoszcz,
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
IC AUDIO GmbH
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
Boehringerstrasse 14a
14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną Polon - Alfa Spółka z
odpowiedzialnością Spółka
ograniczoną
komandytowa
odpowiedzialnością
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Norwegia
EN 54-24:2008
2011-06-30 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-08-08 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-08-08 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-08-08 „Bezterminowo”
EN 1484:2005
2011-09-23 „Bezterminowo”
EN 12094-3:2003
2011-10-03 „Bezterminowo”
PN-EN 54-16:2008
2011-10-21 „Bezterminowo”
EN 54-2:1997+A1:2006
2011-11-29 „Bezterminowo”
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Niemcy
Polska
48/75
L.p.
128.
129.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
typu DEL 200/6 PP, DEL 200/10
1438/CPD/0244
PP, DEL 200/20 PP, DEL 200/6
PP1, DEL 200/10 PP1, DEL
200/20 PP1
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukas Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0245 typu DAL 165/6 PP, DAL
165/10 PP, DAL 165/6 PP1,
DAL 165/10 PP1
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukas Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0251
typu DEL 165/10 plus PP, DEL
165/10 plus PP1
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukas Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
130.
131.
Głośnik do dźwiękowego
1438/CPD/0252 systemu ostrzegawczego typu
LH1-UC30E
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Głośnik do dźwiękowego
1438/CPD/0255 systemu ostrzegawczego typu
LS1-OC100E-1
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0259 typu DAW-K 130/10 PP, DAWK 130/15 PP, DAW-K 130/10
PP1, DAW-K 130/15 PP1
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukas Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
132.
133.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Jagro Acoustic
Solutions Inh. Lukas
Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Jagro Acoustic
Solutions Inh. Lukas
Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Jagro Acoustic
Solutions Inh. Lukas
Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
Jagro Acoustic
Solutions Inh. Lukas
Grochola
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Niemcy
EN 54-24:2008
2011-12-06 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2011-12-06 „Bezterminowo”
PN-EN 54-24:2008
2012-02-06 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-02-13 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-02-16 „Bezterminowo”
PN-EN 54-24:2008
2012-03-05 „Bezterminowo”
Niemcy
Niemcy
Holandia
Holandia
Niemcy
49/75
L.p. Nr Certyfikatu
134.
Nazwa wyrobu
Głośnik do dźwiękowego
1438/CPD/0260 systemu ostrzegawczego typu
LH1-10M10E
Producent
Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
135.
Urządzenie do transmisji
1438/CPD/0261 sygnałów alarmowych i
uszkodzeniowych typu TA7P
136.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0262 systemów ostrzegawczych
typu DK 15 PP1
DYSKAM - EKOTRADE Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
137.
Centrala dźwiękowego
1438/CPD/0267 systemu ostrzegawczego typu
VAS System
138.
Centrala dźwiękowego
1438/CPD/0268 systemu ostrzegawczego typu
FeVac System
139.
1438/CPD/0271
Urządzenie transmisji alarmów
pożarowych i sygnałów
uszkodzeniowych typu ARGOS
UNK
140.
1438/CPD/0277
141.
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
typu DC 3086/41 z obudową
"fire dome" typu DC 3081/02
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0282 typu: F-1000BTWP EB-Q, F1300BTWP EB-Q, F-2000BTWP
EB-Q, F-1000WTWP EB-Q, F-
Aktualizacja: 09.12.2016
Majorcom
56, Chemin de la Flambere
31300 Toulouse,
Francja
Zgłoszony przez
Bosch Security
Systems B.V,
Business Unit
Communication
Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
DYSKAM EKOTRADE Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków,
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy,
Majorcom
56, Chemin de la
Flambere
31300 Toulouse,
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Holandia
PN-EN 54-24:2008
2012-03-05 „Bezterminowo”
PN-EN 54-21:2009
2012-03-13 „Bezterminowo”
PN EN 54-24:2008
2012-03-12 „Bezterminowo”
EN 54-16:2008
2012-04-12 „Bezterminowo”
PN-EN 54-16:2011
2012-05-30 „Bezterminowo”
EN 54-21:2006
2012-06-18 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-07-03 „Bezterminowo”
PN-EN 54-24:2008
2012-08-06 „Bezterminowo”
Polska
Polska
Francja
Francja
Graf & Meyer GmbH
Ringstr. 1
66459 Kirkel, Niemcy
Bose GP
Castleblaney Road
Carrickmacross Co
Monaghan,
MIKRON Sp. z o.o.
ul. Grochowa 17/19
53-423 Wrocław
MIKRON Sp. z o.o.
ul. Grochowa 17/19
53-423 Wrocław
Bosch Security Systems BV LoB
Communication
zakład Multistar Industries CO.,
LTD., No.234, lien Chen Rd.,
Taipei Hsien, Taiwan, Republic of
China
Kapittelweg 10,
4827HG Breda, Holandia
Bosch Security
Systems B.V. LoB
Communication
Kapittelweg 10
4827 HG Breda,
Holandia
TOA Electronics Europe GmbH
Süderstrasse 282
D-20537 Hamburg, Niemcy
TOA Electronics
Europe GmbH
Süderstrasse 282
D-20537 Hamburg,
Niemcy
Irlandia
Polska
Holandia
Niemcy
50/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
1300WTWP EB-Q, F2000WTWP EB-Q
Producent
142.
Centrala dźwiękowego
1438/CPD/0284 systemu ostrzegawczego typu
TC8200
TMCDAS B.V.
Newtonstraat 18
1704 SB Heerhowaard, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0285 systemów ostrzegawczych
typu P-3x2P-54(T)
Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO, Norwegia
143.
144.
Sygnalizator optyczny typu SOPd13 w odmianach SO1438/CPD/0287 Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SOPd13/6m, SO-Pd13/6m/s, SOPd13/9m, SO-Pd13/9m/s
145.
Czujka ciepła, czujka
temperatury nadmiarowa 1438/CPD/0288
różniczkująca typu ORTN
A041N-I
146.
Izolator zwarć typu GM-71791438/CPD/0289
IS
147.
Urządzenie wejścia/wyjścia
1438/CPD/0290
typu CIO 351 (Cooper Fire)
148.
Urządzenie wejścia/wyjścia
1438/CPD/0291 typu MIO 324, MIO324T
(Menvier)
149.
Głośniki do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0294
typu DEL 165/6-A/B PP, DEL
165/6-A/B PP1
150.
1438/CPD/0296
Aktualizacja: 09.12.2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
Zgłoszony przez
TMCDAS B.V.
Holandia
Newtonstraat 18
1704 SB
Heerhowaard,
Holandia
Den Norske
Norwegia
Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO,
Norwegia
Polska
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa
Sarzyna
G+M Elektronik AG
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
Szwajcaria
Cooper Industries
Cooper Lighting & Security Ltd.
Poland LLC Sp. z o.o.
Wheatley Hall Road
Oddział w Polsce
Doncaster, Sout Yorkshire, DN2
ul. Puławska 481
4ND, Anglia
02-844 Warszawa
Cooper Industries
Cooper Lighting and Security Ltd.
Poland LLC Sp. z o.o.
Wheatley Hall Road
Oddział w Polsce
Doncaster, Sout Yorkshire, DN2
ul. Puławska 481
4ND, Anglia
02-844 Warszawa
Jagro Acoustic
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Solutions Inh. Lukas
Lukas Grochola
Grochola
Industriestr. 2 G-H
Industriestr. 2 G-H
D 68169 Mannheim, Niemcy
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Jagro Acoustic
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Solutions Inh. Lukasz
Lukasz Grochola, Industriestr. 2
Grochola,
ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
EN 54-16:2008
2012-08-09 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-08-16 „Bezterminowo”
EN 54-23: 2010
2012-09-27 „Bezterminowo”
EN 54-5:2000 + A1:2002
2012-10-10 „Bezterminowo”
EN 54-17:2005
2012-10-12 „Bezterminowo”
EN 54-18:2005
2012-10-16 „Bezterminowo”
EN 54-18:2005
2012-10-16 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-10-22 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-10-23 „Bezterminowo”
Polska
Szwajcaria
Polska
Polska
Niemcy
Niemcy
51/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
typu DAL 165/6-A/B PP, DAL
165/6-A/B PP1
Producent
G-H, D 68169 Mannheim,
Niemcy
151.
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0297
typu DAD 260/10 PP, DAD
260/10 PP1
Jagro Acoustic Solutions Inh.
Lukasz Grochola, Industriestr. 2
G-H, D 68169 Mannheim,
Niemcy
152.
Centrala dźwiękowego
1438/CPD/0298 systemu ostrzegawczego typu
VA-5416
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
153.
Głośnik do dźwiękowego
1438/CPD/0300 systemu ostrzegawczego typu
Sx600Pl, Sx600PlX
Bosch Security Systems Inc.
12000 Portland Ave South
Burnsville, MN 55337, USA
154.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0301 systemów ostrzegawczych
typu DB1-UM06E-1
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0302 systemów ostrzegawczych
typu DH 3482/00
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0303 systemów ostrzegawczych
typu DB 3018/01
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0304 systemów ostrzegawczych
typu DH 3483/00
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
155.
156.
157.
158.
Urządzenie do transmisji
sygnałów alarmowych i
1438/CPD/0305
uszkodzeniowych typu
UTAP/N; UTAP/O
Aktualizacja: 09.12.2016
Centrum Dozoru Systemów
Pożarowych Sp. z o.o.
ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostrołęka
Zgłoszony przez
Industriestr. 2 G-H,
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Jagro Acoustic
Solutions Inh. Lukasz
Grochola,
Industriestr. 2 G-H,
D 68169 Mannheim,
Niemcy
Vonamic - Audio
GmbH
Essener Strasse 5
46047 Oberhausen,
Niemcy
Bosch Security
Systems Inc.
12000 Portland Ave
South
Burnsville, MN
55337, USA
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Centrum Dozoru
Systemów
Pożarowych Sp. z
o.o.
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Niemcy
EN 54-24:2008
2012-10-30 „Bezterminowo”
EN 54-16:2008
2012-12-04 „Bezterminowo”
PN-EN 54-24:2008
2012-12-06 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-12-17 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-12-17 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-12-18 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2012-12-18 „Bezterminowo”
EN 54-21:2006
2012-12-31 „Bezterminowo”
Niemcy
USA
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Polska
52/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
159.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0306 systemów ostrzegawczych
typu ADC-V90, ADC-H90
Duran Audio BV
Koxkampseweg 10
5301 KK Zaltbommel, Holandia
Sygnalizator akustyczny typu
1438/CPD/0307
SA-K5N
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
Sygnalizator akustycznooptyczny typu SA-K7N, w
1438/CPD/0308
odmianach: SA-K7N/3m, SAK7N/6m, SA-K7N/9m
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0310 systemów ostrzegawczych
typu DH1-UC30E
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0311 systemów ostrzegawczych
typu DH1-10M10E
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0315 typu TS-C 10-300/T-EN54, TS-C
20-500/T-EN54, TS-C 30-700/TEN54, TS-C 50-1000/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
160.
161.
162.
163.
164.
165.
1438/CPD/0316
166.
167.
Punktowa czujka ciepła typu
DCP-100 z gniazdem DB-100
Centrala sygnalizacji pożarowej
1438/CPD/0317 typu: CSP-104, CSP-108, CSP204, CSP-208
Centrala dźwiękowych
1438/CPD/0318 systemów ostrzegawczych
typu VA 450
168.
1438/CPD/0321
Aktualizacja: 09.12.2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
typu LC4-UC06E, LC4-UC12E,
LC4-UC24E z obudową "fire
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Zgłoszony przez
ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostrołęka
Duran Audio BV
Koxkampseweg 10
5301 KK
Zaltbommel,
Holandia
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Holandia
EN 54-24:2008
2013-01-10 „Bezterminowo”
EN 54-3:2001+A2:2006
2013-01-15 „Bezterminowo”
Polska
Polska
EN 54-3:2003 + A2:2007
2013-01-22 „Bezterminowo”
EN 54-23:2010
Holandia
EN 54-24:2008
2013-02-25 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-02-25 „Bezterminowo”
PN-EN 54-24:2008
2013-03-05 „Bezterminowo”
EN 54-5:2003
2013-03-19 „Bezterminowo”
EN 54-2:2002+A1:2007
2013-03-19 „Bezterminowo”
EN 54-16:2011
2013-03-25 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-03-27 „Bezterminowo”
Holandia
Niemcy
Polska
Polska
Szwajcaria
Holandia
53/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
dome" typu LC4-CBB i LC4MFD
Producent
169.
1438/CPD/0322 Zasilacz typu EPM 6-30-EN54
170.
171.
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0323 typu ZX1i-90, ZX1i-90T, ZX1i90W, ZX1i-100, ZX1i-100T,
ZX1i-100W
Bosch Security Systems Inc.
12000 Portland Ave South
Burnsville, MN 55337, USA
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0325
typu DL-K 16-130/T-EN54, DL-K
20-165/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0326 systemów ostrzegawczych
typu LBC 3430/03
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
172.
173.
Ręczny ostrzegacz pożarowy
1438/CPD/0327
typu: ROP A, ROP B
Spółdzielnia Inwalidów
ELEKTROMET
ul. Staszica 27
58-200 Dzierżoniów
174.
Głośnik do dźwiękowych
1438/CPD/0328 systemów ostrzegawczych
typu LBC 3432/03
175.
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej typu
1438/CPD/0330
M.P.A.S. CHARGER 6 i M.P.A.S.
CHARGER 12
Graf & Meyer GmbH
Ringstr. 1
66459 Kirkel, Niemcy
Hydrant nadziemny DN 100 PN
1438/CPD/0331
16 typ C w wersji Au i AUD
vonRoll hydrotec GmbH
Armaturen, Str. 4
D-17291 Prenzlau, Niemcy
176.
177.
1438/CPD/0332
Aktualizacja: 09.12.2016
Izolator zwarć typu IS8200 w
odmianach IS8200-1, IS8200-2
TMCDAS B.V.
Newtonstraat 18
1704 SB Heerhowaard, Holandia
Zgłoszony przez
5617 BA Eindhoven,
Holandia
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Bosch Security
Systems Inc.
12000 Portland Ave
South
Burnsville, MN
55337, USA
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Spółdzielnia
Inwalidów
ELEKTROMET
ul. Staszica 27
58-200 Dzierżoniów
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Graf & Meyer GmbH
Ringstr. 1
66459 Kirkel,
Niemcy
vonRoll hydrotec
Polska Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 18
70-794 SZCZECIN,
TMCDAS B.V.
Newtonstraat 18
1704 SB
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Niemcy
EN 54-4:2001+A1:2004
+A2:2007
2013-03-27 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-03-28 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-04-17 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-04-18 „Bezterminowo”
EN 54-11:2004+A1:2006
2013-04-25 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-05-07 „Bezterminowo”
EN 544:1997+A1:2002+A2:2006
2013-05-17 „Bezterminowo”
EN 14384:2005
2013-05-25 „Bezterminowo”
EN 54-17:2007
2013-05-27 „Bezterminowo”
USA
Niemcy
Holandia
Polska
Holandia
Niemcy
Polska
Holandia
54/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Zgłoszony przez
Heerhowaard,
Holandia
178.
Jarosław Halarewicz, Polska
Jarosław Halarewicz, Henryk
Henryk Bogusz
Hydrant nadziemny DN 100 PN Bogusz "BOHAMET-ARMATURA"
"BOHAMET1438/CPD/0333 16 typ A oznaczenie
sp.j.
ARMATURA" sp.j.
producenta HN3
Ciele, ul. Kościelna 2
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA,
86-005 BIAŁE
BŁOTA,
179.
Baldwin Boxall
Wielka Brytania
Communications
Baldwin Boxall Communications
Ltd.
Zasilacz do centrali
Ltd.
Wealden Industrial
dźwiękowego systemu
Wealden Industrial Estate,
1438/CPD/0334
Estate, Farningham
ostrzegawczego typu w
Farningham Road,
Road,
BVSMP, BVSMPLT
Crowborourgh
Crowborourgh
East Sussex, TN6 2JR, Anglia
East Sussex, TN6
2JR, Anglia
180.
Bosch Security Systems B.V.
Bosch Security
Holandia
Głośnik do dźwiękowych
Torenallee 49
Systems B.V.
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0335
5617 BA Eindhoven, Holandia
Torenallee 49
typu LBC3087/41 z obudową
5617 BA Eindhoven,
"fire dome" typu LBC3080/01
Holandia
181.
Bosch Security
Holandia
Głośnik do dźwiękowych
Bosch Security Systems B.V.
Systems B.V.
systemów ostrzegawczych
1438/CPD/0336
Torenallee 49
Torenallee 49
typu LC3-UC06E z obudową
5617 BA Eindhoven, Holandia
5617 BA Eindhoven,
typu LC3-CBB
Holandia
182.
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Polska
typ ROP-A w odmianach:
ROP-A M/D 0 K/E 2X
Spółdzielnia
ROP-A M/D 0 K/E XY
Spółdzielnia Niewidomych
Niewidomych
ROP-A M/D 0 K/E 2Y
PROMET
1438/CPD/0338
PROMET
ROP-A M/D 1/2 K/E 2X
ul. Lipowa 11
ul. Lipowa 11
ROP-A M/D 1/2 K/E XY
41-200 Sosnowiec
41-200 Sosnowiec
ROP-A M/D 1/2 K/E 2Y
ROP-A M/D 3 K/E 2Y
ROP-A M/D 4 K/E 2Y
183.
Punktowa optyczna czujka
Satel Sp. z o.o.
Satel Sp. z o.o.
Polska
1438/CPD/0340 dymu typu DRP-100 z
ul. Schuberta 79
ul. Schuberta 79
gniazdem DB-100
80-172 Gdańsk
80-172 Gdańsk
184.
Punktowa wielodetektorowa
Satel Sp. z o.o.
Satel Sp. z o.o.
Polska
1438/CPD/0341 czujka dymu i ciepła typu
ul. Schuberta 79
ul. Schuberta 79
DMP-100 z gniazdem DB-100
80-172 Gdańsk
80-172 Gdańsk
Aktualizacja: 09.12.2016
Nazwa wyrobu
Producent
Zgodność z
EN 14384:2005
EN 54-4:1997/A2:2006
Data wydania
Data ważności
2013-06-04 „Bezterminowo”
2013-06-21
„Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-06-21 „Bezterminowo”
EN 54-24:2008
2013-06-24 „Bezterminowo”
EN 54-11:2004+A1:2006
2013-06-25 „Bezterminowo”
EN 54-7:2004+A2:2009
2013-06-27 „Bezterminowo”
EN 54-5:2003, EN 547:2004+A2:2009
2013-06-27 „Bezterminowo”
55/75
L.p. Nr Certyfikatu
185.
Nazwa wyrobu
Ręczny ostrzegacz pożarowy
typu ROP-100, ROP-101 w
1438/CPD/0342 odmianach ROP-100/PL, ROP101/PL, ROP-100/EU, ROP101/EU
186.
1438/CPD/0343
Aktualizacja: 09.12.2016
Sygnalizator akustyczny typu
SPP-100, SPP-101
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
Data wydania
Data ważności
Polska
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
EN 54-11:2004 + A1:2006
2013-06-27 „Bezterminowo”
EN 54-3:2003 + A2:2007
2013-06-28 „Bezterminowo”
Polska
56/75
Wykaz certyfikatów europejskich CPR
wydanych przez CNBOP-PIB
L.p.
Nr Certyfikatu
1.
1438-CPR-0003
2.
1438-CPR-0004
3.
1438-CPR-0021
4.
1438-CPR-0022
Aktualizacja: 09.12.2016
Nazwa wyrobu
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem półsztywnym, typu
HW-25W-20, HW-25W-30, HW25W-K-20, HW-25W-K-30, HW25W-KP-20(30), HW-25W-S20(30), HW-25W-SK-20(30),
HW-25-ZWW-R-20, HW-25ZWW-R-30, HW-25-ZWW-S-20,
HW-25-ZWW-S-30
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem
półsztywnym, typu HW-25N20, HW-25N-30, HW-25N-K-20,
HW-25N-K-30, HW-25N-KP20(30), HW-25N-S-20(30), HW25N-SK-20(30), HW-25-ZWN-R20, HW-25-ZWN-R-30, HW-25ZWN-S-20, HW-25-ZWN-S-30
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem półsztywnym typ:
PN-EN 671-1 (W-25/30), PN-EN
671-1 (W-25/20), PN-EN 671-1
(W-25/30 G), PN-EN 671-1 (W25/20 G), PN-EN 671-1 (W25/20 G) wersja wertykalna,
PN-EN 671-1 (W-25/30 G)
wersja wertykalna,
PN-EN 671-1 (W-25/20) wersja
boczna, PN-EN 671-1 (W25/30) wersja boczna, PN-EN
671-1 (W-25/20 G) wersja
boczna,
PN-EN 671-1 (W-25/30 G)
wersja boczna
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem
półsztywnym typ:
PN-EN 671-1 (Z-25/30), PN-EN
671-1 (Z-25/20),
Producent
Zgłoszony przez
Data
wydania
Data
ważności
EN 671-1:2012
2015-12-18
2025-12-17
EN 671-1:2012
2015-12-18
2025-12-17
Zgodność z
Polska
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Prywatne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Polska
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Prywatne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Polska
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
EN 671-1:2012
2016-05-02
2026-05-01
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Polska
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
EN 671-1:2012
2016-05-02
2026-05-01
57/75
L.p.
Nr Certyfikatu
5.
1438-CPR-0023
6.
1438-CPR-0024
Aktualizacja: 09.12.2016
Nazwa wyrobu
PN-EN 671-1 (Z-25/30 G), PNEN 671-1 (Z-25/20 G),
PN-EN 671-1 (Z-25/20 G)
wersja wertykalna, PN-EN 6711 (Z-25/30 G) wersja
wertykalna, PN-EN 671-1 (Z25/20) wersja boczna, PN-EN
671-1 (Z-25/30) wersja boczna,
PN-EN 671-1 (Z-25/20 G)
wersja boczna, PN-EN 671-1 (Z25/30 G) wersja boczna, PN-EN
671-1
(Z-25/20) wersja stała, PN-EN
671-1 (Z-25/30) wersja stała,
PN-EN 671-1 (Z-25/20) wersja
wychylna,
PN-EN 671-1 (Z-25/30) wersja
wychylna
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem płasko składanym typ:
PN-EN 671-2A-3/52-20, PN-EN
671-2A-3/52-15, PN-EN 6712B-1/52-20, PN-EN 671-2B1/52-15, PN-EN 671-2B-1/5220-G,
PN-EN 671-2B-1/52-15-G, PNEN 671-2B-1/52-20-G wersja
wertykalna, PN-EN 671-2B1/52-15-G wersja wertykalna,
PN-EN 671-2B-2/52-20, PN-EN
671-2B-2/52-15, PN-EN 6712B-3/52-20, PN-EN 671-2B3/52-15, PN-EN 671-2B-2/5220-G wersja boczna,
PN-EN 671-2B-2/52/15-G
wersja boczna
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem płasko
składanym typ:
PN-EN 671-2C-1/52-20, PN-EN
671-2C-1/52-15, PN-EN 6712C-1/52-20-G, PN-EN 671-2C1/52-15-G, PN-EN 671-2C-1/52-
Producent
Zgłoszony przez
Data
wydania
Data
ważności
EN 671-2:2012
2016-05-02
2026-05-01
EN 671-2:2012
2016-05-02
2026-05-01
Zgodność z
Polska
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Polska
58/75
L.p.
Nr Certyfikatu
7.
1438-CPR-0062
8.
1438-CPR-0063
9.
1438-CPR-0076
Nazwa wyrobu
20-G wersja wertykalna, PN-EN
671-2C-1/52-15-G wersja
wertykalna,
PN-EN 671-2C-2/52-20, PN-EN
671-2C-2/52-15,
PN-EN 671-2C-3/52-20, PN-EN
671-2C-3/52-15
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem półsztywnym typu:
HW-19W-20, HW-19W-30, HW19W-K-20, HW-19W-K-30,
HW-19W-KP-20, HW-19W-KP30, HW-19W-ZWNS-20, HW19W-ZWNS-30, HW-19WZWNR-20, HW-19W-ZWNR-30
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem
półsztywnym typu: HW-19N20, HW-19N-30, HW-19N-K-20,
HW-19N-K-30, HW-19N-KP-20,
HW-19N-KP-30, HW-19NZWNS-20, HW-19N-ZWNS-30,
HW-19N-ZWNR-20, HW-19NZWNR-30
Ręczny ostrzegacz pożarowy
typu ROS 09
Producent
Zgłoszony przez
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
Prywatne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
1438-CPR-0077
1438-CPR-0102
Hydrant wewnętrzny wnękowy
z wężem płasko składanym
typ: PN-EN 671-2B-3/52-20
W2, PN-EN 671-2B-3/52-15
W2,
PN-EN 671-2B-3/52-20 G4, PNEN 671-2B-3/52-15 G4,
PN-EN 671-2B-3/52-20 G6, PNEN 671-2B-3/52-15 G6, PN-EN
671-2B-3/52-20 wersja boczna,
PN-EN 671-2B-3/52-15 wersja
boczna, PN-EN 671-2B-3/52-20
11.
Aktualizacja: 09.12.2016
Data
ważności
EN 671-1:2012
2015-12-18
2025-12-17
EN 671-1:2012
2015-12-18
2025-12-17
EN 54-11:2001+A1:2005
2016-05-25
PN-EN 54-7:2004
2014-11-26
2024-11-25
EN 671-2:2012
2016-05-02
2026-05-01
Polska
Polska
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
10.
Optyczna czujka dymu typu
SPD-3.1M, SPD-3.2
Data
wydania
Zgodność z
PP "ARTON"
Pr. Nezalezhnosti 106 m. 239
580029 Chernivtsi, Ukraina
Prywatne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie,
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
PP "ARTON"
Pr. Nezalezhnosti 106 m.
239
580029 Chernivtsi,
Ukraina
Polska
2026-05-24
Ukraina
Polska
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
59/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
Data
wydania
Data
ważności
2016-05-02
2026-05-01
G4 wersja boczna, PN-EN 6712B-3/52-15 G4 wersja boczna,
PN-EN 671-2B-3/52-20 G6
wersja boczna, PN-EN 671-2B3/52-15 G6 wersja boczna, PNEN 671-2B-1/52-20 wersja
boczna, PN-EN 671-2B-1/52-15
wersja boczna, PN-EN 671-2B1/52-20 G4 wersja boczna, PNEN 671-2B-1/52-15 G4 wersja
boczna, PN-EN 671-2B-1/52-20
G6 wersja boczna, PN-EN 6712B-1/52-15 G6 wersja boczna
12.
1438-CPR-0103
Aktualizacja: 09.12.2016
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem płasko
składanym
typ: PN-EN 671-2C-3/52-20
W2, PN-EN 671-2C-3/52-15
W2,
PN-EN 671-2C-3/52-20 G4, PNEN 671-2C-3/52-15 G4,
PN-EN 671-2C-3/52-20 G6, PNEN 671-2C-3/52-15 G6,
PN-EN 671-2C-3/52-20 wersja
boczna, PN-EN 671-2C-3/52-15
wersja boczna,
PN-EN 671-2C-3/52-20 G4
wersja boczna, PN-EN 671-2C3/52-15 G4
wersja boczna, PN-EN 671-2C3/52-20 G6 wersja boczna,
PN-EN 671-2C-3/52-15 G6
wersja boczna, PN-EN 671-2C1/52-20 wersja boczna, PN-EN
671-2C-1/52-15 wersja boczna,
PN-EN 671-2C-1/52-20 G4
wersja boczna, PN-EN 671-2C1/52-15 G4 wersja boczna, PNEN 671-2C-1/52-20 G6 wersja
boczna, PN-EN 671-2C-1/52-15
G6 wersja boczna
Polska
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
EN 671-2:2012
60/75
L.p.
Nr Certyfikatu
13.
1438-CPR-0129
14.
1438-CPR-0143
15.
1438-CPR-0158
16.
1438-CPR-0159
17.
1438-CPR-0160
18.
1438-CPR-0161
19.
1438-CPR-0162
Nazwa wyrobu
Zasilacz dźwiękowego systemu
ostrzegawczego, zasilacz
systemów sygnalizacji
pożarowej, zasilacz systemów
kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła typu ZDSO400DAK3
Hydrant nadziemny DN 80 typ
A wg PN-EN 14384:2005
Oznaczenie producenta N-1
DN80 PN10
Hydrant nadziemny DN 100 PN
16 typ A wg PN-EN 14384:2009
z pojedynczym lub podwójnym
zamknięciem. Oznaczenie
producenta: 609
Hydrant nadziemny DN 100 PN
16 typ C wg PN-EN 14384:2009
z pojedynczym lub podwójnym
zamknięciem. Oznaczenie
producenta: 610
Hydrant nadziemny DN 80 PN
16 z pojedynczym lub
podwójnym zamknięciem typ A
wg PN-EN 14384:2009.
Oznaczenie producenta 606
Hydrant nadziemny DN 80 PN
16 z pojedynczym lub
podwójnym zamknięciem typ C
wg PN-EN 14384:2009.
Oznaczenie producenta 607,
608
Hydrant podziemny DN 80 PN
16 z podwójnym zamknięciem.
Oznaczenie producenta: nr
601, 602, 614.
20.
1438-CPR-0165
Aktualizacja: 09.12.2016
Hydrant nadziemny DN 100 PN
10/16 typ A wg PN-EN
14384:2009. Oznaczenie
producenta: HD-100
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
Data
wydania
Data
ważności
EN 544:1997+AC:1999+A1:2002+
A2:2006
EN 12101-10:2005+AC:2007
27.06.2016
26.06.2026
EN 14384:2005
2014-07-24
2024-07-23
EN 14384:2005
2016-08-16
2026-08-15
EN 14384:2005
2016-08-16
2026-08-15
EN 14384:2005
2016-07-27
2026-07-26
EN 14384:2005
2016-07-27
2026-07-27
EN 14339:2005
2014-04-22
2024-04-21
EN 14384:2005
2016-06-27
2026-06-26
Polska
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
NORSON Sp. z o.o. spółka
komandytowa
ul. Długa 12 Sarbinowo
62-021 Paczkowo
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
NORSON Sp. z o.o. spółka Polska
komandytowa
ul. Długa 12 Sarbinowo
62-021 Paczkowo
Polska
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
Polska
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
Polska
Polska
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW,
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
Przedsiębiorstwo InżynieryjnoPrzemysłowe "Wodrol" Wałcz Sp.
z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
Przedsiębiorstwo
InżynieryjnoPrzemysłowe "Wodrol"
Wałcz Sp. z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
Polska
Polska
61/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
1438-CPR-0176
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu APSAPROSYS
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld 12
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0180
Centrala Dźwiękowego
Systemu Ostrzegawczego typu
VM-3000
TOA Corporation
7-2-1 Minatojima-Nakamachi,
Chuo-ku,
Kobe 650-0046,
1438-CPR-0194
Głośniki do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
LC1-WM06E8, LC1-WM06E8,
LC1-WM06E8, LC1-UM12E8,
LC1-UM24E8 z obudową typu
LC1-MFD, LC1-CSMB (+LC1MSK), LC1-CMR+LC1-CBB
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
1438-CPR-0203
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
LA1-UM20E-1, LA1-UM40E-1
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
1438-CPR-0204
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
SAFE-561-54T
Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO, Norwegia
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu Audico
AVEC g2
PN-EN 671-1 [W-33/20], PN-EN
671-1 [W-33/30],
PN-EN 671-1 [W-33/20 G], PNEN 671-1 [W-33/30 G],
PN-EN 671-1 [W-33/20 G]
wersja wertykalna,
PN-EN 671-1 [W-33/30 G]
wersja wertykalna,
PN-EN 671-1 [W-33/20] wersja
boczna,
PN-EN 671-1 [W-33/30] wersja
boczna,
PN-EN 671-1 [W-33/20 G]
wersja boczna,
Audico Systems Oy
Ruunikkokatu 2
20380 Turku,
21.
22.
23.
25.
1438-CPR-0205
27.
1438-CPR-0206
Aktualizacja: 09.12.2016
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld 12
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa,
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-16:2008
2016-11-02
2026-11-01
EN 54-16:2008
2015-02-26
2025-02-25
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2014-12-02
2024-12-01
EN 54-16:2008
2014-10-30
2024-10-29
EN 671-1:2012
2016-05-02
2026-05-01
Zgodność z
Szwajcaria
Polska
Holandia
24.
26.
Zgłoszony przez
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Den Norske
Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO,
Norwegia
Audico Systems Oy
Ruunikkokatu 2
20380 Turku, Finalandia
Holandia
Norwegia
Finlandia
Polska
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
62/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Data
wydania
Data
ważności
EN 671-1:2012
2016-05-02
2026-05-01
EN 54-24:2008
2014-12-02
2024-12-01
EN 671-1:2012
2014-12-29
2024-12-28
EN 54-24:2008
2015-01-22
2025-01-21
Zgodność z
PN-EN 671-1 [W-33/30 G]
wersja boczna
28.
1438-CPR-0207
Hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem
półsztywnym typ:
PN-EN 671-1 [Z-33/20], PN-EN
671-1 [Z-33/30],
PN-EN 671-1 [Z-33/20 G], PNEN 671-1 [Z-33/30 G],
PN-EN 671-1 [Z-33/20 G]
wersja wertykalna,
PN-EN 671-1 [Z-33/30 G]
wersja wertykalna,
PN-EN 671-1 [Z-33/20] wersja
boczna, PN-EN 671-1 [Z-33/30]
wersja boczna, PN-EN 671-1 [Z33/20 G] wersja boczna,
PN-EN 671-1[Z-33/30 G] wersja
boczna, PN-EN671-1 [Z-33/20]
wersja stała, PN-EN 671-1 [Z33/30] wersja stała,
PN-EN 671-1 [Z-33/20] wersja
wychylna,
PN-EN 671-1 [Z-33/30] wersja
wychylna
Polska
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
1438-CPR-0220
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
VES-561-54T
Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO, Norwegia
Den Norske
Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO,
Norwegia
29.
30.
1438-CPR-0227
31.
1438-CPR-0233
Aktualizacja: 09.12.2016
Hydrant wewnętrzny z wężem
półsztywnym typ HWG-33-20,
HWG-33-30, HWG-33-K-20,
HWG-K-30, HWG-33-KP-20,
HWG-33-20-KP, HWG-33-S-20,
HWG-33-S-30, HWG-33-SK-20,
HWG-33-SK-30, HWG-33-20ZWN-R, HWG-33-30-ZWN-R,
HWG-33-20-ZWN-S, HWG-3330-ZWN-S
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL 06-130/T-EN54, DL-AB 06-
Norwegia
Polska
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie
Prywatne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"GRAS"
ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
Niemcy
63/75
L.p.
Nr Certyfikatu
32.
1438-CPR-0234
33.
1438-CPR-0235
34.
1438-CPR-0241
35.
1438-CPR-0242
Nazwa wyrobu
200/T-EN54, DL 06-165/TEN54, DL 10-165/T plus-EN54,
DL 20-200/T plus-EN54, DL 10200/T-EN54
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DA-S 10-130/T-EN54, DA-S 20130/T-EN54, DA 10-130/TEN54, DA 10-260/T-EN54
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu EVA
System
Centrala Dźwiękowego
Systemu Ostrzegawczego typu
RCF DXT 7000EN
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DK10/T-EN54, DK15/T-EN54,
DK-MH 30T/plus-EN54, DK
30/T-EN54, DK15/T-EN54/ADE90
36.
Producent
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Graf & Meyer GmbH
Ringstr. 1
66459 Kirkel,
Audico Systems Oy
Ruunikkokatu 2
20380 Turku,
Graf & Meyer GmbH
Ringstr. 1
66459 Kirkel,
RCF S.p.A.
Via Raffaello 13
42124 Reggio Emilia,
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
1438-CPR-0249
1438-CPR-0250
Hydrant podziemny DN 80 PN
10/16
"Wodrol" Wałcz Sp. z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
1438-CPR-0253
Głośnik do dźwiękowego
systemu ostrzegawczego typu
LB1-UM20E-D, LB1-UM20E-L,
LB1-UM50E-D, LB1-UM50E-L
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
1438-CPR-0254
Głośnik do dźwiękowego
systemu ostrzegawczego typu
LBC3200/00, LBC3201/00.
LBC3210/00
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
1438-CPR-0258
Głośnik do dźwiękowego
systemu ostrzegawczego typu
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
39.
40.
Aktualizacja: 09.12.2016
Data
ważności
EN 54-24:2008
2014-01-30
2024-01-29
EN 54-16:2008
2016-06-07
2026-06-06
EN 54-16:2008
2014-10-30
2024-10-29
EN 54-24:2008
2015-10-26
2025-10-25
EN 14384:2005
2016-06-27
2026-06-26
PN-EN 14339:2009
2016-08-10
2026-08-09
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
Niemcy
Niemcy
Włochy
Niemcy
Przedsiębiorstwo InżynieryjnoPrzemysłowe "Wodrol" Wałcz Sp.
z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
38.
Data
wydania
Zgodność z
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Hydrant nadziemny DN 80 PN
10/16 typ A wg PN-EN
14384:2009. Oznaczenie
producenta: HD-80
37.
Zgłoszony przez
Przedsiębiorstwo
InżynieryjnoPrzemysłowe "Wodrol"
Wałcz Sp. z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
"Wodrol" Wałcz Sp. z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
Polska
Polska
Holandia
Holandia
Holandia
64/75
L.p.
Nr Certyfikatu
41.
Nazwa wyrobu
LP1-UC10E-1, LP1-UC20E-1,
LP1-BC10E-1, LS1-UC20E-1
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
WU06-165/T-EN54, WU 06100/T-EN54, WU-AB 06-100/TEN64, WU-AB 06-100/T
Kernwand EN54, WU-SW 06165/T Metall-EN54
Producent
Zgłoszony przez
1438-CPR-0276
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typ
DA 1 -UM20E-1, DA 1-UM40E-1
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
1438-CPR-0278
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
D1-WM06E8, DC1-UM06E8,
DC1-UM12E8, DC1-UM24E8, z
obudową typu DC1-MFD, DC1CSMB, DC1-CMR, DC1-CBB
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
1438-CPR-0280
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
SC-630M EB-Q
TOA Electronics Europe GmbH
Süderstrasse 282
D-20537 Hamburg, Niemcy
42.
44.
45.
1438-CPR-0281
46.
1438-CPR-0283
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
HX-5-WP EB-Q w odmianach:
HX-5B-WP EB-Q, HX-5W-WP
EB-Q
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
EVF-1122S/64, EVF-1122S/94,
EVF-1122S/96, EVF-1122S/99,
EVF-1122S/126 (BLK, WHT, PIB,
PIW)
47.
1438-CPR-0293
Aktualizacja: 09.12.2016
Urządzenie wejścia/wyjścia MSU840, MSU840P (Menvier) z
izolatorem zwarć
EN 54-24:2008
2015-10-27
2025-10-26
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-07-16
2025-07-15
EN 54-24:2008
2015-07-16
2025-07-15
EN 54-24:2008
2013-02-12
2023-02-12
EN 54-17:2005+AC:2007
EN 54-18:2005+AC:2007
2015-08-07
2025-08-06
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
43.
Data
ważności
5617 BA Eindhoven,
Holandia
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
1438-CPR-0270
Data
wydania
Zgodność z
TOA Electronics Europe GmbH
Süderstrasse 282
D-20537 Hamburg, Niemcy
Bosch Security Systems Inc.
12000 Portland Ave South
Burnsville, MN 55337, USA
Cooper Lighting & Security Ltd.
Wheatley Hall Road
Doncaster, Sout Yorkshire, DN2
4ND, Anglia
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa,
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa,
Bosch Security Systems
Inc.
12000 Portland Ave
South
Burnsville, MN 55337,
USA
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.Oddział w
Polsce
ul. 17 stycznia 45A
02-146 Warszawa
Holandia
Holandia
Polska
Polska
USA
Polska
65/75
L.p.
Nr Certyfikatu
48.
Nazwa wyrobu
Producent
1438-CPR-0299
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
Bosch Security Systems Inc.
EVH-1152D/43, EVH-1152D/64,
12000 Portland Ave South
EVH-1152D/66, EVH-1152D/94,
Burnsville, MN 55337, USA
EVH-1152D/96, EVH-1152D/99
(BLK, WHT, PIB, PIW)
1438-CPR-0305
Urządzenie do transmisji
sygnałów alarmowych i
uszkodzeniowych typu UTAP/N
Centrum Dozoru Systemów
Pożarowych Sp. z o.o.
ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostrołęka
1438-CPR-0312
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DP1-UC10E-1, DP1-UC20E-1,
DP1-BC10E-1, DS1-UC20E-1
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
1438-CPR-0313
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DA3200/00, DA3201/00,
DA3210/00
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
49.
50.
51.
52.
1438-CPR-0314
53.
1438-CPR-0319
54.
1438-CPR-0320
55.
1438-CPR-0337
Aktualizacja: 09.12.2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DB1-UM20E-L, DB1-UM20E-D,
DB1-UM50E-L,
DB1-UM50E-D
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej oraz
kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła typu ZDSO400DR2 i ZDSO400-DR4
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej typu
ZDSO400-ER2 i ZDSO400-ER4
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
Ray-On 60 w odmianach
R60TC-w, R60TC-b, Ray-On 100
w odmianach R100TC-w,
R100TC-b, Ray-On 200 w
odmianach R200TC-w, R200TCb
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Zgłoszony przez
Bosch Security Systems
Inc.
12000 Portland Ave
South
Burnsville, MN 55337,
USA
Centrum Dozoru
Systemów Pożarowych
Sp. z o.o.
ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostrołęka
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-24:2008
2013-11-29
2023-11-29
EN 54-21:2006
2014-06-17
2024-06-16
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-12-30
2025-12-29
PN-EN 54-4:2001 + A1:2004
+ A2:2007 S
PN-EN 12101-10:2006
2014-02-14
2024-02-13
EN 54-4:1997 + A1:2002 +
A2:2006
2014-02-14
2024-02-13
EN 54-24:2008
2014-10-08
2024-10-07
Zgodność z
USA
Polska
Holandia
Holandia
Holandia
Polska
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
Polska
Francja
Active Audio
332 Bd Marcel Paul
44800, St Herblain, Francja
Active Audio
332 Bd Marcel Paul
44800, St Herblain,
Francja
66/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
1438-CPR-0344
Hydrant podziemny HP6 DN 80
PN16
Jarosław Halarewicz, Henryk
Bogusz "BOHAMET-ARMATURA"
sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA
1438-CPR-0346
Hydrant podziemny DN80
ON16 A1, AD1
56.
57.
58.
1438-CPR-0347
59.
1438-CPR-0348
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL-E 06-130/T-EN54, DL-E 06165/T-EN54
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
MS 15-100/T ws-EN54, MS 15100/T sw-EN54, MS 30-130/T
ws-EN54, MS 30-130/T swEN54, MS 50-165/T ws-EN54,
MS 50-165/T sw-EN54
60.
1438-CPR-0349
Czujka płomienia
wielopasmowa PPW-40REx
1438-CPR-0350
Czujka dymu typu DS-4
1438-CPR-0351
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
EN-CM5T6, EN-CM6T6, ENCM8T10, EN-CM5T20, ENCMX6T10, EN-CMX8T20, ENCMAB8T6
1438-CPR-0352
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
EN-SM6T10-W, EN-SM8T10-W
1438-CPR-0353
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
61.
62.
63.
64.
Aktualizacja: 09.12.2016
vonRoll hydrotec GmbH
Armaturen, Str. 4
D-17291 Prenzlau, Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Zgłoszony przez
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
"BOHAMET-ARMATURA"
sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA
vonRoll hydrotec Polska
Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 18
70-794 SZCZECIN
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Data
wydania
Data
ważności
EN 14339:2005
2013-10-07
2023-10-06
EN 14339:2005
2013-10-30
2023-10-30
EN 54-24:2008
2013-11-06
2023-11-06
EN 54-24:2008
2013-11-06
2023-11-06
EN 54-10:2005+A1:2006
2013-11-20
2023-11-19
EN 54-7:2004+A2:2009
2013-11-28
2023-11-28
EN 54-24:2008
2013-11-29
2023-11-28
EN 54-24:2008
2013-11-29
2023-11-28
EN 54-24:2008
2013-11-29
2023-11-28
Zgodność z
Polska
Polska
Niemcy
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
SKB Elektronmash ALC
Str. Golovna 265b
58018 Czernovtsy, Ukraina
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
SKB Elektronmash ALC
Str. Golovna 265b
58018 Czernovtsy,
Ukraina
Polska
Ukraina
Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Belgia
Belgia
67/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
EN-SPH5T16-W, EN-SPH6T20W
65.
Producent
Zgłoszony przez
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
AUDIOPROF NV
Industriepark Zone 4,
Brechtsebaan 8
BE-2900 Schoten, Belgia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
BOUYER INDUSTRIE
1270 Avenue de
Toulouse
82000 Montauban,b
Francja
1438-CPR-0354
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
EN-SMS6T6-W, EN-SMS6T6-W
1438-CPR-0355
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
EN-H10-G, EN-H15-G, EN-H30G, EN-MPLT30-G
1438-CPR-0356
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
EN-MP5T10-W, EN-MP5T20-W
1438-CPR-0357
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu ProMatrix
3000
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
1438-CPR-0358
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
RB2033-EN54
BOUYER INDUSTRIE
1270 Avenue de Toulouse
82000 Montauban, Francja
66.
67.
68.
69.
70.
1438-CPR-0359
71.
1438-CPR-0360
72.
1438-CPR-0361
73.
1438-CPR-0363
74.
1438-CPR-0364
Aktualizacja: 09.12.2016
Hydrant nadziemny DN 80 PN
16 typ C z podwójnym
zamknięciem
numer katalogowy 613
Hydrant nadziemny DN 80 PN
16 typ A z podwójnym
zamknięciem numer
katalogowy 612
Zasilacz systemów sygnalizacji
pożarowej oraz systemów
kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła typu MWZP150
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
CSL-6106, CSL-6112, CSL-6120,
CSL-6120TW
Punktowa czujka ciepła typu
TUN-6046 z gniazdem G-40
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
Seikaku Technical Group Ltd.
Offshore Chambers P.O. Box 217
Apia, Samoa
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-24:2008
2013-11-29
2023-11-28
EN 54-24:2008
2013-11-29
2023-11-28
EN 54-24:2008
2013-11-29
2023-11-28
EN 54-16:2011
2013-11-29
2023-11-29
Zgodność z
Belgia
Belgia
Belgia
Holandia
Francja
EN 54-24:2008
2013-12-13
2023-12-12
Polska
EN 14384:2005
2013-12-19
2023-12-18
EN 14384:2005
2013-12-19
2023-12-18
EN 54-4:1997 + A1:2002 +
A2:2006
EN 12101-10:2005
2016-11-09
2023-12-19
EN 54-24:2008
2014-01-15
2024-01-14
EN 54-5:2000 + A1:2002
EN 54-17:2005 + AC:2007
2014-01-29
2024-01-28
Polska
MPL POWER ELEKTRO Sp. Polska
z o.o.
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
Seikaku Technical Group Chiny
Ltd.
Offshore Chambers P.O.
Box 217 Apia, Samoa
Polon - Alfa Spółka z
Polska
ograniczoną
odpowiedzialnością
68/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
75.
Producent
Zgłoszony przez
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
AUDIOPOLE
22, rue Edouard Buffard
Z.A.C. de la
Charbonniere,
Montevrain
77771 Marne-La-Vallee
Cedex 4, Francja
Polska
1438-CPR-0366
Sygnalizator akustycznooptyczny typu SAOZ-Pk
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
1438-CPR-0367
Sygnalizator akustycznooptyczny typu SGO-Pgz 2
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
1438-CPR-0368
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DC1-WC06E8 z obudową typu
DC1-MFD, DC1-CSMB (+DC1MSK), DC1-CMR+DC1-CBB
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
1438-CPR-0372
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
LC5-WC06E4 z obudową typu
LC5-CBB
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
POLE 116ENP, POLE 216ENP
AUDIOPOLE
22, rue Edouard Buffard
Z.A.C. de la Charbonniere,
Montevrain
77771 Marne-La-Vallee Cedex 4,
Francja
Centrala sygnalizacji
pożarowej, zasilacz systemów
sygnalizacji pożarowej typu
POLON 6000
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polska
1438-CPR-0374
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
1438-CPR-0375
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polska
Element kontrolno-sterujący
typu EKS-6000 w odmianach
EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040,
EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400
1438-CPR-0376
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-3405-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
76.
77.
78.
79.
1438-CPR-0373
80.
81.
82.
Aktualizacja: 09.12.2016
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-3:2001+A1:2002 +
A2:2006
EN 54-23:2010
2014-03-10
2024-03-09
EN 54-3:2001+A1:2002 +
A2:2006
EN 54-23:2010
2014-03-11
2024-03-10
EN 54-24:2008
2014-03-18
2024-03-18
EN 54-24:2008
2014-05-09
2024-05-08
EN 54-24:2008
2014-05-09
2024-05-08
EN 54-2:1997+A1:2006
EN 544:1997+A1:2002+A2:2006
2014-05-21
2024-05-20
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007
2014-05-28
2024-05-29
EN 54-24:2008
2014-05-29
2024-05-28
Zgodność z
Polska
Holandia
Holandia
Francja
Szwajcaria
69/75
L.p.
Nr Certyfikatu
83.
Nazwa wyrobu
Producent
1438-CPR-0377
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-5600-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0378
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-5000-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0379
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-8617-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0380
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-6040-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0381
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-6030-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0382
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej typy
ESP-2000B, ESP-4000B
84.
85.
86.
87.
88.
89.
RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling, Niemcy
1438-CPR-0383
Hydrant nadziemny DN 100 PN
16 typ C
Oznaczenie producenta NH3-L
Jarosław Halarewicz, Henryk
Bogusz "BOHAMET-ARMATURA"
sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA,
1438-CPR-0384
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL-FF 06-165/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
1438-CPR-0385
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej oraz
systemów rozprzestrzeniania
dymu i ciepła typu EN54-2A17,
EN54-2A17LCD, EN54-3A17,
EN54-3A17LCD, EN54-3A28,
PULSAR K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
90.
91.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
RCS AUDIO-SYSTEMS
GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling,
Niemcy
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
"BOHAMET-ARMATURA"
sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA,
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-24:2008
2014-05-29
2024-05-28
EN 54-24:2008
2014-06-17
2024-06-16
EN 54-24:2008
2014-06-18
2024-06-17
EN 54-24:2008
2014-06-18
2024-06-17
EN 54-24:2008
2014-06-18
2024-06-17
EN 54-4:1997 + A1:2002 +
A2:2006
2014-06-20
2024-06-19
EN 14384:2005
2014-07-18
2024-07-17
EN 54-24:2008
2014-07-28
2024-07-27
EN 544:1997+A1:2002+A2:2006
EN 12101-10:2005
2014-07-30
2024-07-29
Zgodność z
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Niemcy
Polska
Niemcy
Polska
PULSAR K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
70/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-24:2008
2014-07-30
2024-07-29
EN 54-24:2008
2014-07-30
2024-07-29
EN 54-24:2008
2014-08-26
2024-08-25
PN-EN 54-3:2003 + A2:2007
2014-08-28
2024-08-27
EN 54-3:2001 + A1:2002 +
A2:2006, EN 54-17:2005
2014-09-23
2024-09-22
EN 54-24:2008
2014-10-02
2024-10-01
EN 14384:2005
2014-11-21
2024-11-20
EN 54-4:1997 + A1:2002 +
A2:2006
2015-02-09
2025-02-08
EN 54-16:2008
2015-02-06
2025-02-05
Zgodność z
EN54-3A28LCD, EN54-5A17,
EN54-5A17LCD, EN54-5A28,
EN54-5A28LCD, EN54-5A40 (...)
EN54-7A40LCD
92.
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
PAV GmbH
Georg-Kaindl-Str.11
D-83624 Otterfing, Niemcy
PAV GmbH
Georg-Kaindl-Str.11
D-83624 Otterfing,
Niemcy
pAudio Jan Pacuk
pAudio Jan Pacuk
1438-CPR-0386
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0387
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-3820-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0388
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DA-P 20-130/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
1438-CPR-0389
Sygnalizator akustyczny typu
SAW-6000 z gniazdem G-40S w
odmianach SAW-6101 oraz
SAW-6106
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
1438-CPR-0390
Sygnalizator akustyczny typu
SAW-6000 z gniazdem G-40S w
odmianach SAW-6001 oraz
SAW-6006
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
93.
94.
95.
96.
97.
1438-CPR-0391
98.
1438-CPR-0397
99.
100.
SpeeQ
Rivium Boulevards 101
2909 LK Capelle aan den IJsseel,
Holandia
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
G+M Elektronik AG
Industrie Burerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
SpeeQ
Rivium Boulevards 101
2909 LK Capelle aan den
IJsseel, Holandia
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-3860-EN5424
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
SPQ-01LS z obudową typu SPQ01SM, SPQ-01MR+SPQ-01BC
Hydrant nadziemny DN 100 PN
10/16
typ C wg PN-EN 14384:2009
oznaczenie producenta 855PZSKZ
1438-CPR-0400
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej typu
PSU40
1438-CPR-0401
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu IVO
Aktualizacja: 09.12.2016
Szwajcaria
Szwajcaria
Niemcy
Polska
Polska
Holandia
Polska
Niemcy
Polska
71/75
L.p.
Nr Certyfikatu
101.
Nazwa wyrobu
1438-CPR-0402
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DC3087/41 z obudową typu
DC3080/01
1438-CPR-0403
Autonomiczna czujka dymu
typu FGSD-002
102.
103.
1438-CPR-0404
104.
1438-CPR-0405
Hydrant nadziemny DN 80 PN
16, typ C wg PN-EN
14384:2009. Oznaczenie
producenta: 855-SKZ/GO
Hydrant nadziemny DN 80 PN
16 z podwójnym zamknięciem,
typ C wg PN-EN 14384:2009.
Oznaczenie producenta: 855PZ/SKZ/GO
Producent
Zgłoszony przez
ul. Gen. Stefana RoweckiegoGrota 27A
71-297 Szczecin
Fibar Group Sp. z o. o.
ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
ul. Gen. Stefana
Roweckiego-Grota 27A
71-297 Szczecin
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Fibar Group Sp. z o. o.
ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA
Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA Sp.z.o.o.
Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
Smay Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
Smay Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
105.
1438-CPR-0406
1438-CPR-0407
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DSP-15-54T
Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO, Norwegia
1438-CPR-0408
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
HP-10-54T
Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO, Norwegia
106.
107.
108.
1438-CPR-0409
109.
1438-CPR-0410
Aktualizacja: 09.12.2016
Urządzenie transmisji alarmów
pożarowych i sygnałów
uszkodzeniowych typu ARGOS
UNK/4Kx
Urządzenie transmisji alarmów
pożarowych i sygnałów
uszkodzeniowych typu DN-1
Den Norske
Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO,
Norwegia
Den Norske
Hoyttalerfabrikk A/S
Gruvevn 2/6
3770 KRAGERO,
Norwegia
MIKRON Sp. z o.o.
ul. Grochowa 17/19
53-423 Wrocław
MIKRON Sp. z o.o.
ul. Grochowa 17/19
53-423 Wrocław
STEKOP S.A.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
STEKOP S.A.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
Data
ważności
EN 54-24:2008
2015-02-10
2025-02-09
EN 14604:2005/AC:2008
2015-02-13
2025-02-12
EN 14384:2005
2015-02-16
2025-02-15
EN 14384:2005
2015-02-16
2025-02-15
EN 54-4:1997
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 12101-10:2005
EN 12101-10/AC:2007
2016-10-10
2025-03-18
EN 54-24:2008
2015-03-20
2025-03-19
EN 54-24:2008
2015-03-20
2025-03-19
EN 54-21:2006
2015-03-23
2025-03-22
EN 54-21:2006
2015-03-30
2025-03-29
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Zasilacz do systemów kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
ciepła typu ZUP ( zasilacz
urządzeń pożarowych)
Data
wydania
Zgodność z
Norwegia
Norwegia
Polska
Polska
72/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
1438-CPR-0412
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
MC 4EN
AMC BALTIC
Neries Krantine 14A
LT-48397. Kaunas, Litwa
1438-CPR-0413
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
ABT-W6/AB
Ambient – System Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
1438-CPR-0414
Głośnik do dźwiękowych`
systemów ostrzegawczych typu
ABT-S276/AB
Ambient – System Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
1438-CPR-0415
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
ABT-W6
Ambient – System Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
1438-CPR-0416
Głośniki do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
RB6501-EN54, RB6502-EN54,
RB6504-EN54
BOUYER INDUSTRIE
1270 Avenue de Toulouse
82000 Montauban, Francja
AMC BALTIC
Neries Krantine 14A
LT-48397. Kaunas, Litwa
Ambient – System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Ambient – System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Ambient – System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
BOUYER INDUSTRIE
1270 Avenue de
Toulouse
82000 Montauban,
Francja
1438-CPR-0417
Zasilacz do systemów kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
ciepła typu ZUP-L (Zasilacz
Urządzeń Pożarowych)
1438-CPR-0422
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu EvaQ
Mini WM6 z zintegrowanym
zasilaczem typu EvaQ PSU1200
1438-CPR-0423
Centrala sygnalizacji pożarowej
typu Sagitta ASP250 plus
1438-CPR-0424
Sygnalizator optyczny typu
BE01LED (SAC-STROBE-LIGHT)
1438-CPR-0425
Urządzenia wejścia/wyjścia
typu EWS 12 i ABS 12 z
izolatorem zwarć
1438-CPR-0426
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL-SF 06-100/T-EN54
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Aktualizacja: 09.12.2016
Smay Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
SpeeQ
Rivium Boulevard 101
2909 LK Capelle aan den IJsseel,
Holandia
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
SAC Nordic AB
Prasttorpsvagen 16
34151 LAGAN, Szwecja
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
SpeeQ
Rivium Boulevard 101
2909 LK Capelle aan den
IJsseel, Holandia
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
SAC Nordic AB
Prasttorpsvagen 16
34151 LAGAN, Szwecja
SAGITTA Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Data
ważności
EN 54-24:2008
2015-04-14
2025-04-13
EN 54-24:2008
2015-04-30
2025-04-29
EN 54-24:2008
2015-04-30
2025-04-29
EN 54-24:2008
2015-04-30
2025-04-29
EN 54-24:2008
2015-05-12
Litwa
Polska
Polska
Polska
Francja
Polska
Smay Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
Data
wydania
Zgodność z
Holandia
Polska
EN 54-4:1997
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 12101-10:2005
EN 12101-10/AC:2007
EN 544:1997+AC:1999+A1:2002+
A2:2006
EN 54-16:2008
2025-05-11
2016-10-10
2025-06-10
2015-06-29
2025-06-28
EN 542:1997+AC:1999+A1:2006
2015-08-05
2025-08-04
EN 54-23:2010
2015-09-23
2025-09-22
EN 54-17:2008+AC:2007
EN 54-18:2005+AC:2007
2015-09-23
2025-09-22
EN 54-24:2008
2015-10-12
2025-10-11
Szwecja
Polska
Niemcy
73/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia
Bosch Security Systems
B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
121.
1438-CPR-0427
Izolator zwarć typu PM1-LISS
1438-CPR-0428
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP,
TSU 700/30 PP, TSU 1000/50
PP
1438-CPR-0429
Guangzhou ITC Electronic
Głośnik do dźwiękowych
Technology Ltd.
systemów ostrzegawczych typu
Room 602, 6th floor, Aoqi Building
VA-565, VA-575, VA-585
Luopu Street, Chiny
1438-CPR-0431
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL-S 10-130/T plus-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
1438-CPR-0430
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DPS 40 EN - 100V
VISATON GmbH & CO.KG
Ohligser Strasse 29-31
42781 Haan, Niemcy
1438-CPR-0432
Hydrant podziemny DN100
PN16 Oznaczenie hydrantu HP6
DN100 PN16
Jarosław Halarewicz, Henryk
Bogusz "BOHAMET-ARMATURA"
sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA
122.
123.
124.
125.
126.
1438-CPR-0433
Ręczny ostrzegacz pożarowy
SPR-3LM
PP "ARTON"
Pr. Nezalezhnosti 106 m. 239
580029 Chernivtsi, Ukraina
1438-CPR-0434
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL 06-77/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
129.
1438-CPR-0435
130.
1438-CPR-0436
Aktualizacja: 09.12.2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL-BR 15-130/T plus-EN54, DLBR 30-165/T plus-EN54
Centrala sygnalizacji pożarowej
mcr iXega
Data
ważności
EN 54-17:2005+AC:2007
2015-10-26
2025-10-25
EN 54-24:2008
2015-10-27
2025-10-26
Holandia
Polska
127.
128.
Data
wydania
Zgodność z
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Mercor SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
Guangzhou ITC Electronic
Technology Ltd.
Room 602, 6th floor, Aoqi
Building Luopu Street,
Chiny
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
VISATON GmbH & CO.KG
Ohligser Strasse 29-31
42781 Haan, Niemcy
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
"BOHAMET-ARMATURA"
sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA
PP "ARTON"
Pr. Nezalezhnosti 106 m.
239
580029 Chernivtsi,
Ukraina
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Mercor SA
u. Grzegorza z Sanoka 2
Chiny
EN 54-24:2008
2015-11-09
2025-11-08
Niemcy
EN 54-24:2008
2015-11-10
2025-11-09
EN 54-24:2008
2015-11-10
2025-11-09
EN 14339:2005
2015-11-24
2025-11-23
EN 54-11:2004 + A1:2006
2015-11-27
2025-11-26
EN 54-24:2008
2015-12-01
2015-11-30
EN 54-24:2008
2015-12-01
2025-11-30
EN 54-2:1997 + AC:1999 +
A1:2006
2015-12-02
2025-12-01
Niemcy
Polska
Ukraina
Niemcy
Niemcy
Polska
74/75
L.p.
Nr Certyfikatu
131.
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
80-408 Gdańsk
Mercor SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
80-408 Gdańsk
Mercor SA
u. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor SA
u. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
1438-CPR-0437
Urządzenie wejścia/wyjścia
typu mcr OM8
1438-CPR-0438
Urządzenie wejścia/wyjścia
typu mcr IM8
1438-CPR-0439
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej, kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
ciepła oraz urządzeń
przeciwpożarowych i
automatyki pożarowej typu
KBZB-38
KABE Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
1438-CPR-0440
Głośnik do dźwiekowych
systemów ostrzegawczych typu
DL-RQ 10-165/T plus - EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
G-BXM-20/N1
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
G-BXM-13/N1 i G-BXM-13/n2
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
G-BXM-16/N1 i G-BXM-16/N2
BOXMET Ltd.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
132.
133.
134.
135.
1438-CPR-0441
136.
1438-CPR-0442
137.
1438-CPR-0444
138.
A.L.C SKB Elektonmash
Golovna str. 265b
58018 Czernovtsy, Ukraina
1438-CPR-0445
1438-CPR-0446
Urządzenia wejścia/wyjścia
typu mcr IO12
1438-CPR-0447
Centrala sygnalizacji pożarowej
w odmianach CSP MM1 oraz
CSP MM2
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk,
Małkowski-Martech S.A.
Konarskie, ul. Kórnicka 4
62-035 Kórnik
1438-CPR-0448
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
DL-A-AB 06-100/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
140.
141.
Aktualizacja: 09.12.2016
Data
ważności
EN 54-18:2008 + AC:2007
2015-12-09
2025-12-08
EN 54-18:2005+AC:2007
2015-12-09
2025-12-08
EN 544:1997+AC:1999+A1:2002+
A2:2006
EN 12101-10:2005+AC:2007
2015-12-15
2025-12-14
EN 54-24:2008
2015-12-21
2025-12-20
EN 54-24:2008
2015-12-28
2025-12-27
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 54-24:2008
2015-12-29
2025-12-28
EN 14604:2005/AC:2008
2015-12-31
2025-12-30
EN 54-18:2005+AC:2007
2016-01-18
2026-01-17
EN 542:1997+AC:1999+A1:2006
2016-01-18
2026-01-17
EN 54-24:2008
2016-02-01
2026-01-31
Polska
Polska
Polska
Autonomiczna czujka dymu
typu CV212-12
139.
Data
wydania
Zgodność z
KABE Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
BOXMET Ltd.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
BOXMET Ltd.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce,
A.L.C SKB Elektonmash
Golovna str. 265b
58018 Czernovtsy,
Ukraina
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk,
Małkowski-Martech S.A.
Konarskie, ul. Kórnicka 4
62-035 Kórnik
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Ukraina
Polska
Polska
Niemcy
75/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
1438-CPR-0449
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
ABT-S206. ABT-S206C
Ambient – System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
1438-CPR-0450
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
WU 06-66/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
1438-CPR-0451
Zasilacze urządzeń
przeciwpożarowych stosowane
w systemach kontroli
rozprzestrzenianiu dymu i
ciepła typu SPS24060S,
SPS24060G, SPS24160S,
SPS24160G
INIM ELECTRONICS S.R.L..
Via Fosso Antico-Centobuchi
63033 Monteprandone, Włochy
1438-CPR-0452
Punktowa czujka dymu i ciepła
typu OSD63
Laboratorium Elektroniki
Profesjonalnej
ul. Powstańców Śląskich 5
32-300 Olkusz,
1438-CPR-0453
Urządzenie wejścia/wyjścia –
Element kontrolno-sterujący
typu EKS-6222P z izolatorem
zwarć
1438-CPR-0454
Zasilacz do systemu sygnalizacji
pożarowej oraz kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
ciepła typu:
ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A18, ZSP100-2.5A-07, ZSP1002.5A-18, ZSP100-4.0A-07,
ZSP100-4.0A-18
ZSP100-4.0A-40, ZSP100-5.5A07, ZSP100-5.5A-18, ZSP1005.5A-40
1438-CPR-0455
Autonomiczna czujka dymu
typu FUMEREX
1438-CPR-0456
Autonomiczna czujka dymu
typu FIRETEXT2
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Ambient – System Sp. z
o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-24:2008
2016-02-08
2026-02-07
EN 54-24:2008
2016-02-11
2026-02 -10
EN 12101-10:2005+AC:2007
2016-02-17
2026-02-16
EN 54-5:2000 + A1:2002
2016-02-23
2026-02-22
EN 54-17:2005+AC:2007
EN 54-18:2005+AC:2007
2016-02-23
2026-02-22
EN 544:1997+AC:1999+A1:2002+
A2:2006
EN 12101-10:2005+AC:2007
2016-03-01
2026-02-28
EN 14604:2005+AC:2008
2016-03-15
2026-03-14
EN 14604:2005+AC:2008
2016-03-15
2026-03-14
Zgodność z
Polska
Niemcy
Polska
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Vidicon Sp. z o. o.
ul. Bema 7-9
50-265 Wrocław
Laboratorium Elektroniki
Profesjonalnej
ul. Powstańców Śląskich
5
32-300 Olkusz,
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
Polska
Polska
Polska
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice,
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice,
ELDES, JSC
Ukmerges str. 283B
Wilno, Litwa
ELDES, JSC
Ukmerges str. 283B
Wilno, Litwa
ELDES, JSC
Ukmerges str. 283B
Wilno, Litwa
ELDES, JSC
Ukmerges str. 283B
Wilno, Litwa
Litwa
Litwa
76/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
1438-CPR-0457
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
AS-226EN
Optimus Sound & Communication
C/Barcelona 101
17003 Girona, Hiszpania
1438-CPR-0458
Głośniki to dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
A-225EN
Optimus Sound & Communication
C/Barcelona 101
17003 Girona, Hiszpania
1438-CPR-0459
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
CA-915EN
Optimus Sound & Communication
C/Barcelona 101
17003 Girona, Hiszpania
1438-CPR-0460
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
SP-910DEN
Optimus Sound & Communication
C/Barcelona 101
17003 Girona, Hiszpania
1438-CPR-0461
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
AC-930EN
Optimus Sound & Communication
C/Barcelona 101
17003 Girona, Hiszpania
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu VingtorStenofon Exigo
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu EVA16
2.0 – System
Zenitel Norway AS
Sandakerveien 24C
NO-0473 Oslo, Norwegia
Graf & Meyer GmbH
Ringstr. 1
66459 Kirkel, Niemcy
1438-CPR-0465
Tryskacz ampułkowy wiszący,
szybkiego reagowania, Model
AGQR 20 mm SP, SIN AG8106
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos, Hiszpania
1438-CPR-0466
Tryskacz ampułkowy stojący,
szybkiego reagowania, Model
AGQR 20 mm SU, SIN AG8118
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos, Hiszpania
1438-CPR-0467
Tryskacz ampułkowy wiszący,
normalnego reagowania,
Model AG 20 mm SP, SIN
AG8156
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos, Hiszpania
1438-CPR-0468
Tryskacz ampułkowy stojący,
normalnego reagowania,
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
150.
151.
152.
153.
154.
155.
1438-CPR-0462
156.
1438-CPR-0463
157.
158.
159.
160.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Zenitel Norway AS
Sandakerveien 24C
NO-0473 Oslo, Norwegia
Graf & Meyer GmbH
Ringstr. 1
66459 Kirkel, Niemcy
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos,
Hiszpania
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos,
Hiszpania
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos,
Hiszpania
AG FIRE SPRINKLER S.L.
P.I. Villalonquejar
Data
wydania
Data
ważności
EN 54-24:2008
2016-04-08
2026-04-07
EN 54-24:2008
2016-04-08
2026-04-07
EN 54-24:2008
2016-04-08
2026-04-07
EN 54-24:2008
2016-04-08
2026-04-07
EN 54-24:2008
2016-04-08
2026-04-07
EN 54-16:2011
2016-04-11
2026-04-10
EN 54-16:2008
2016-04-19
2026-04-18
EN 12259-1:1999 + A1:2001
+ A2:2004 + A3:2006
2016-05-04
2026-05-03
EN 12259-1:1999 + A1:2001
+ A2:2004 + A3:2006
2016-05-04
2026-05-03
EN 12259-1:1999 + A1:2001
+ A2:2004 + A3:2006
2016-05-04
2026-05-03
EN 12259-1:1999 + A1:2001
+ A2:2004 + A3:2006
2016-05-04
2026-05-03
Zgodność z
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Norwegia
Niemcy
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
77/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Model AG 20 mm SU, SIN
AG8164
161.
1438-CPR-0469
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
AFAPARK SON
162.
1438-CPR-0470
Autonomiczna czujka dymu
typu FHB-150, FHB-155
163.
Producent
Zgłoszony przez
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos, Hiszpania
C/ Alfoz De Bricia, N0 4
09001 – Burgos,
Hiszpania
AFA Polska Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 62
30-418 Kraków
Fireblitz Extinguisher Ltd.
15/17 Manford Industrial
Est. Erith
Kent DA8 2AJ,
Manford Industrial Est.
Erith, Wielka Brytania
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
RCS AUDIO-SYSTEMS
GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling,
Niemcy
Polon - Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
RCS AUDIO-SYSTEMS
GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling,
Niemcy
SYSTEQ Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Radziwie 5/22
01-164 Warszawa
AFA Polska Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 62
30-418 Kraków
Suzhou Primetech Elecronics Co.
Ltd
16 Chunqui Rd, Panyang Industrial
Park, Huangdai town, Xiancheng
District Suzhou City , Jiangsu
ProvinceSuzhou City, Chiny
1438-CPR-0471
Ręczny ostrzegacz pożarowy
typ ROP-4007, ROP-4007H
wykorzystujący łącza radiowe
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
1438-CPR-0472
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
A-226CEN
Optimus Sound & Communication
C/Barcelona 101
17003 Girona, Hiszpania
1438-CPR-0473
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
RC-606 EN, RC-612 EN
RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling, Niemcy
1438-CPR-0474
Uniwersalna czujka dymu typu
DUO-6000 w odmianach DUO6046, DUO-6646, DUO-6043 z
izolatorem zwarć
Polon - Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,
1438-CPR-0475
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
SRC-606 EN, SRC-612 EN
RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling, Niemcy
1438-CPR-0476
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi w
systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
SYSTEQ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Radziwie 5/22
01-164 Warszawa
164.
165.
166.
167.
168.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgodność z
Data
wydania
Data
ważności
2016-05-06
2026-05-05
Polska
EN 54-24:2008
Wielka Brytania
EN 14604:2005+AC:2008
2016-05-06
2026-05-05
Polska
EN 54-11:2001 + A1:2005
EN 54-25:2008 + AC:2012
2016-05-11
2026-05-10
Niemcy
EN 54-24:2008
2016-06-10
2026-06-09
Niemcy
EN 54-24:2008
2016-06-27
2026-06-26
Polska
EN 54-7+A1:2002+A2:2006
EN 54-17:2005+AC:2007
2016-06-28
EN 54-24:2008
2016-06-27
2026-06-27
Niemcy
2026-06-26
Polska
EN 54-4:1997 + AC:1999 +
A1:2002 + A2:2006
EN 12101-10:2005+AC:2007
2016-07-07
2026-07-06
78/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
1438-CPR-0477
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej typu
ESP-1000 B
RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling, Niemcy
RCS AUDIO-SYSTEMS
GmbH
Gewerbepark Markfeld 5
83043 Bad Aibling,
Niemcy
1438-CPR-0478
Hydrant nadziemny DN 80 PN
10/16 z podwójnym
zamknięciem typ C wg PN-EN
14384:2009. Oznaczenie
producenta NL1-L
„NORSON” Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 12, Sarbinowa
62-021 Paczkowa
„NORSON” Sp. z o.o. Sp.
k.
ul. Długa 12, Sarbinowa
62-021 Paczkowa
Zgodność z
Data
wydania
Data
ważności
ciepła – Tablica sterownicza
typu ZEOS CP02, ZEOS CP03
169.
170.
171.
1438-CPR-0479
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
SP-S206, SP-206C
172.
1438-CPR-0480
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych
typu SP-W6
1438-CPR-0481
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
TH-100-EN54
173.
174.
1438-CPR-0482
175.
1438-CPR-0483
Aktualizacja: 09.12.2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
ABT-HP120EN66, ABTHP120EN94, ABT-HP120EN96,
ABT-HP240EN66, ABTHP240EN66H, ABTHP240EN94, ABTHP240EN94H, ABTHP240EN96, ABT-HP240EN96H
Modułowa centrala sterująca
urządzeniami oddymiającymi i
oddzieleniami
przeciwpożarowymi typu MCR
OMEGA z możliwością pracy w
Shield Fire, Safety and Security
LTD
Redburn House, 2A Tonbridge
Road
Romford, RM3 8QE, Wielka
Brytania
Shield Fire, Safety and Security
LTD
Redburn House, 2A Tonbridge
Road
Romford, RM3 8QE, Wielka
Brytania
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Niemcy
Shield Fire, Safety and
Security LTD
Redburn House, 2A
Tonbridge Road
Romford, RM3 8QE,
Wielka Brytania
Shield Fire, Safety and
Security LTD
Redburn House, 2A
Tonbridge Road
Romford, RM3 8QE,
Wielka Brytania
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Niemcy
EN 54-4:1997 + AC:1999 +
A1:2002+A2:2006
2016-07-14
EN 14384:2005
2016-08-03
2026-08-02
EN 54-24:2008
2016-08-04
2026-08-03
EN 54-24:2008
2016-08-04
2026-08-03
EN 54-24:2008
2016-08-05
2026-08 -04
EN 54-24:2008
2016-08-11
2026-08 -17
EN 12101-10:2005+AC:2007
2016-08-29
2026-08-28
2026-07-13
Polska
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Niemcy
Polska
Ambient – System Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Ambient – System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Polska
79/75
L.p.
Nr Certyfikatu
176.
1438-CPR-0484
177.
Nazwa wyrobu
sieci w odmianach: MCR
OMEGA C2100c oraz MCR
OMEGA C2300c
Zasilacz systemów sygnalizacji
pożarowej i kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
ciepła typu ZM24V6A-151PZ,
ZM24V8A-200PZ, ZM24V12A300PZ, ZM24V16A-400PZ,
ZM24V16A-600PZ, ZM24V6A151AZ, ZM24V8A-200AZ,
ZM24V12A-300AZ, ZM24V16A400AZ, ZM24V24A-600AZ,
ZM24V6A-151AZC, ZM24V8A200AZC, ZM24V12A-300AZC,
ZM24V16A-400AZC,
ZM24V24A-600AZC
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
1438-CPR-0485
MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
1438-CPR-0486
Zasilacz do systemu sygnalizacji
pożarowej oraz kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
ciepła typu ZSPM-75-05, ZSPM75-10, ZSPM-150-05, ZSPM150-10, ZSPM-150-20
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
1438-CPR-0487
Głośnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
GM-5020-EN5424
G+M Elektronik AG
Industrie Bürerfeld
CH-9245 Oberburen, Szwajcaria
1438-CPR-0488
Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu PAVIRO
PL
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
1438-CPR-0489
Sygnalizator akustyczny typu
SG-Pgw2, SG-Pgw2/A
1438-CPR-0490
Autonomiczna czujka dymu
typu ASD-150
1438-CPR-0492
Zasilacz do systemów kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
179.
180.
181.
182.
Aktualizacja: 09.12.2016
Zgłoszony przez
Zgodność z
Data
wydania
Data
ważności
EN 544:1997+AC:1999+A1:2002+
A2:2006
EN 12101-10:2005+AC:2007
2016-09-30
2026-08-28
EN 544:1997+AC:1999+A1:2002+
A2:2006
2016-09-06
2026-09-05
EN 544:1997+AC:1999+A1:2002+
A2:2006
EN 12101-10:2005+AC:2007
2016-09-08
2026-09-07
EN 54-24:2008
2016-09-08
2026-09-07
EN 54-16:2008
2016-10-10
2026-10-09
EN 54-3:2014
2016-10-10
2021-10-09
EN 14604:2005
EN 14604:2005/AC:2008
2016-11-10
2026-11-09
EN 54-4:1997
EN 54-4:1997/AC:1999
2016-11-29
2026-11-28
Polska
Zasilacz dźwiękowego systemu
ostrzegawczego typu MWDSO24SZ
178.
183.
Producent
W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
SATEL Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
MACIEJ GARCZAREK
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MPL POWER ELEKTRO Sp. Polska
z o.o.
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
Polska
MERAWEX Spółka z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
G+M Elektronik AG
Industrie Bürerfeld
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota,
SATEL Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA MACIEJ
Szwajcaria
Polska
Polska
Polska
Polska
80/75
L.p.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Zgodność z
ciepła oraz urządzeń
przeciwpożarowych typu AFGZSP
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań,
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 12101-10:2005
EN 12101-10:2005/AC:2007
EN 54-4:1997
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 12101-10:2005
EN 12101-10:2005/AC:2007
184.
Polska
1438-CPR-0493
Zasilacz do systemu sygnalizacji
pożarowej oraz kontroli
rozprzestrzeniania dymu i
ciepła typu DSOP24V
Pulsar K. Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
Pulsar K. Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
1438-CPR-0494
Głosnik do dźwiękowych
systemów ostrzegawczych typu
LEN-20 T, LEN-60 T, LEN-100 T,
LEN-150 T, LEN-220 T
Fohhn Audio AG
Hohes Gestade 3-8
72622 Nürtingen, Niemcy
Fohhn Audio AG
Hohes Gestade 3-8
72622 Nürtingen, Niemcy
185.
Aktualizacja: 09.12.2016
Data
wydania
Data
ważności
2016-11-23
2026-11-22
2016-11-29
2026-11-28
NIemcy
EN 54-24:2008
81/75
Wykaz dobrowolnych certyfikatów zgodności dla wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej
wydanych przez CNBOP-PIB
L.p.
1.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
2792/2012
Wąż półsztywny typ HGS-25-20, HGD25-30
Bogdan Gil
ul. Akademii Umiejętności 3
43-300 BIELSKO-BIAŁA
2802/2012
Wąż półsztywny typ SGs-19/20
2803/2012
Wąż półsztywny typ HGS-30-20, HGS30-30
Bogdan Gil
ul. Akademii Umiejętności 3
43-300 BIELSKO-BIAŁA
2820/2012
Generatory aerozolu gaśniczego AGS,
typ: AGS-8 oraz AGS-11
ZAO "NPG GRANIT-SALAMANDRA"
ul. Dubinskaja 79/1
127591 Moskwa, Rosja
2.
3.
4.
Bielskie Zakłady Lin i Pasów "BEZALIN"
ul. Piastowska 43
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Zgłoszony przez
Bogdan Gil
ul. Akademii Umiejętności
3
43-300 BIELSKO-BIAŁA,
Bielskie Zakłady Lin i
Pasów "BEZALIN"
ul. Piastowska 43
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Bogdan Gil
ul. Akademii Umiejętności
3
43-300 BIELSKO-BIAŁA
NUXXE-Radioton Sp. z o.o.
Olszańska 5H
31-513 Kraków
5.
2958/2014
Generator gaszącego aerozolu, typ:
GGA-35ST; GGA-11ST
1/2015
Ładowarka teleskopowa Bobcat
T40180
6.
2/2015
Aktualizacja: 09.12.2016
Data wydania
Data ważności
PN-EN 694:2007 (U)
2012-01-16
2017-01-15
PN-EN 694:2007 (U)
2012-03-21
2017-03-20
PN-EN 694:2007 (U)
2013-03-22
2017-03-21
CEN/TR-15276-1:2009
2012-06-29
2017-09-28
p. 7.5, p. 5.3, p. 5.8, p. 7.9,
p. 5.16 a), c), d), e), p. 6: a),
b), c), e), h), p. 7.3, p. 7.7.3,
p. 5.10, p. 7.12.1 CEN/TR
15276-1:2009 Fixed
firefighting systems Condensed aerosol
extinguishing systems-Part
1:Requirements and tests
methods for compo
2014-07-09
2019-07-08
STEKOP S.A.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
STEKOP S.A.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
Doosan Benelux S.A.
Dreve Richelle 167
B-1410 Waterloo, Belgia
ASCO EQUIPMENT Sp. z
o.o.
Ul. Kwowska 38
40-397 Katowice
p. 5.1.1.6 normy PN-EN
1846-2+A1
2015-02-06
2020-02-05
WB Electronics S.A.
ul. Poznańska 129/133
05-8250 Ożarów
Mazowiecki
p. 4.2.3.1.2, 4.2.3.1.3
załącznika do
rozporządzenia
MSWiA z dnia 27.04.2010
r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
wykazu wyrobów (…) do
użytkowania (Dz. U. Nr 85,
poz. 553)
p. 5.2.1.2 PN-EN 1846-2
2015-05-12
2020-05-11
7.
Bezzałogowa Platforma Ratownicza
FLORIAN o numerze seryjnym
14006954
Zgodność z
WB Electronics S.A.
ul. Poznańska 129/133
05-8250 Ożarów Mazowiecki
82/75
L.p.
8.
Nr Certyfikatu
Nazwa wyrobu
Producent
Zgłoszony przez
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Czachowskiego 4
26-600 Radom,
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Czachowskiego 4
26-600 Radom,
3/2015
Prądownica hydrantowa typ: PWh52/D13-150
4/2015
Stałe urządzenie gaśnicze aerozolowe
– generator aerozolu gaśniczego
FirePro typ: FP20ES, FP20S, FP40S,
FP80S, FP100S, FP200S, FP500S,
FP1200, FP 200, FP3000, FP5700,
FP1200S, FP2000S, FP3000S, DP5700S
FirePro Systems Limited/Celanova Ltd.
6 Koumandaruas Street & Spyrou
Araouzou 3076 Limasol, Cypr
5/2016
Autonomiczne wyroby gaśnicze z
termo-aktywnym mikro-kapsułkowym
środkiem gaśniczym typ ACTOK
PyroSticker typ P, 15, 25, 45,60
PyroChemica-Center LLC
Bolshaya Ochakovskaya st. 44
119361 Moskwa, Moskwa
6/2016
Autonomiczne wyroby gaśnicze z
termo-aktywnym mikro-kapsułkowym
środkiem gaśniczym typ ACTOK
PyroCord typ M
PyroChemica-Center LLC
Bolshaya Ochakovskaya st. 44
119361 Moskwa, Moskwa
9.
10.
11.
Actok Trade Singapore
PTE LTD
163 Penang Road
#02-03 Winsland House II
238463 Singapur
Actok Trade Singapore
PTE LTD
163 Penang Road
#02-03 Winsland House II
238463 Singapur
Aktualizacja: 09.12.2016
Agregat proszkowy typ AP-250z ABC
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Karkowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Karkowska 83c
34-120 Andrychów
Data wydania
Data ważności
2015-12-30
2020-12-29
2015-11-27
2020-11-26
WBO/8/I/CNBOP-PIB:2015
edycja 2
2016-01-22
2021-01-14
WBO/8/I/CNBOP-PIB:2015
edycja 2
2016-01-22
2021-01-14
p. 1. 2, 3,8, 9, 10, 11 oraz 4
(z wyłączeniem ppkt. 7 i 9)
normy PN-M-51073:1974
Sprzęt pożarniczy –
Agregaty proszkowe –
Wymagania ogólne
2016-08-05
2021-08-04
NUUXE-Radioton Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5H
CNE/TR 15276-1:2009
31-513 Kraków
12.
7/2016
Zgodność z
PN-EN 671-2:2012 Stałe
urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 2: Hydranty
wewnętrzne z wężem
płasko składanym - punkt
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.7.1.3,
4.7.1.2, 4.3.7, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 7f)
83/75

Podobne dokumenty