Informacje o konkursie

Komentarze

Transkrypt

Informacje o konkursie
Szkoła Podstawowa nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku
V Edycja
Festiwalu ftiosenki z czasów Babci I Dziadka
Miejski konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 0-III.
Cele konkursu:
Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i
wokalnych.
Wzmacnianie więzi z rodziną, dziadkami,
Odczuwanie uczuć i pragnień bliskich sobie ludzi,
Okazywanie szacunku do dawnej kultury i zwyczajów,
Ukazywanie wartości odległych czasów.
Kategorie wiekowe:
I kategoria – klasy 0 i I
II kategoria - klasy II
III kategoria – klasy III
Kryteria oceniania:
Jury oceniać będzie: walory głosowe, dykcję, interpretację, muzykalność,
poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny wyraz
artystyczny(przebranie, akompaniament).
Termin eliminacji:
26.04.2016r. godz. 15.00- stołówka szkolna
Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 0 – III.
2. Każda szkoła może zgłosić 3 solistów (karta zgłoszeniowa)
3. Każdy z uczestników przygotowuje jedną piosenkę śpiewaną kiedyś przez
dziadków, pradziadków lub z ich czasów (mile widziane piosenki z 20-lecia
międzywojennego).
4. Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem jak
i podkładem muzycznym na płycie CD - na karcie zgłoszeń prosimy o podanie
informacji na ten temat (organizatorzy zapewniają nagłośnienie).
5. Nad przesłuchaniami będzie czuwać jury, które wyłoni laureatów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia
konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach
uczestnicy zostaną poinformowani.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach
internetowych SP 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.
8. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego Regulaminu.
Inauguracja konkursu
Nagrody oraz dyplomy wręczone zostaną laureatom w dniu 05.05.2016r. w
Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, podczas którego nagrodzeni laureaci
proszeni będą o ponowne wykonanie swoich utworów.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane do 18.04.2016r.Prosimy wysyłać je na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO
UL. PALMOWA 28 W BIAŁYMSTOKU
(z dopiskiem „FESTIWAL PIOSENKI BABCI I DZIADKA”)
elektronicznie lub telefonicznie (organizatorzy konkursu):
Agnieszka Myszkowska [email protected] tel 607703830
Ewa Wojciuk [email protected] tel 669429105
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko solisty……………………………………………………………………
Wiek dziecka………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………..
Tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………………….
Adres szkoły i nr telefonu……………………………………………………….……….
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko solisty……………………………………………………………………
Wiek dziecka………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………..
Tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………………….
Adres szkoły i nr telefonu……………………………………………………….……….

Podobne dokumenty