Kim jest kot Behemot i jakie jest źródło jego imienia?

Komentarze

Transkrypt

Kim jest kot Behemot i jakie jest źródło jego imienia?
Czy kot Behemot jest mityczną bestią? Pytania o naturę zła w powieści Michaiła
Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”
Kim jest kot Behemot i jakie jest źródło jego imienia?
Wykorzystajcie notatki sporządzone podczas oglądania filmu, rozdział ze wstępu do
„Mistrza i Małgorzaty”: „Diabeł – nie-diabeł”, „Słownik tradycji i mitów kultury”
oraz „Słownik symboli” Władysława Kopalińskiego.
Sporządzając notatkę, wykorzystajcie w tekście odpowiedzi takie terminy jak groteska, stylizacja, parodia.