Regulamin - Kielecki Teatr Tańca

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - Kielecki Teatr Tańca
OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE
Kielce, 16 - 17 stycznia 2016 r.
Organizator:
Kielecki Tetar Tańca
Współorganizator:
Polski Związek Tańca Freestyle
Termin:
16 - 17 stycznia 2016
Miejsce :
Kielecki Teatr Tańca
Plac Moniuszki 2 B , Kielce
Patronat Honorowy:
-Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
Patronat Medialny:
- TVP Kielce
- Radio Kielce
- Gazeta Wyborcza Kielce
- Radio FAMA
- Echo Dnia
1
Cele:
- Popularyzacja i propagowanie tańca nowoczesnego
- Integracja Grup Tanecznych oraz instruktorów tańca
- Rywalizacja Fair Play oraz wspólna zabawa uczestników
- Wyłonienie najlepszych zespołów i zawodników w poszczególnych kategoriach
- Promocja Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Kielce
- Przeprowadzenie rywalizacji taneczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych w klubach
tanecznych na terenie całego kraju
- Promocja Polskiego Związku Tańca Freestyle
Komisja sędziowska:
- Skład Komisji Sędziowskiej minimum 5 licencjonowanych sędziów PZTF
- Przy obliczaniu wyników finału stosowany jest Skating System
- W kategorii Debiuty ocena szkolna.
Nagrody:
- Debiuty ( solo i duety ) – dyplomy
- W klasach i poziomach – dyplomy i medale dla finalistów
- Małe grupy II i I liga – puchar i dyplom – dla wszystkich zespołów
- Formacje II i I liga – puchar i dyplom – dla wszystkich zespołów
- Małe grupy i Formacje Ekstraliga – puchar i dyplomy dla wszystkich tancerzy w zespole – dla
wszystkich zespołów
- Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów
KONKURENCJE TANECZNE
-
- MODERN DANCE
- JAZZ DANCE
- DISCO DANCE
- HIP- HOP
SALSA SHINES
BACHATA
MERENGUE
SALSA
CARRIBEAN SHOW
DISCOFOX
- INNE FORMY
KATEGORIE WIEKOWE
SOLO,
DUETY
DEBIUTY, OPEN
DZIECI :
11 lat i młodsi
JUNIORZY :
12-15 LAT
DOROŚLI :
16 + lat
KLASY i DUETY NA POZIOMACH
DZIECI :
7 lat i młodsi
8- 9 lat
10 – 11 lat
JUNIORZY:
12-13 lat
14-15 lat
DOROŚLI :
16 + lat
MAŁE
GRUPY,
FORMACJE
DZIECI :
do 11 lat
JUNIORZY:
12 - 15 lat
DOROŚLI :
16 + lat
ZESPOŁY
/INNE
FORMY/
DZIECI :
do 11 lat
JUNIORZY:
12 - 15 lat
DOROŚLI :
16 + lat
*organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii wiekowych, jeżeli do startu zgłoszone jest 4 i mniej
podmiotów w kategorii
2
* o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego zawodnika
DEPARTAMENT STREET
DYSCYPLINA
DISCO DANCE
HIP - HOP
KATEGORIA
KONKURENCJE
SOLO
kat. dzieci debiuty, kl.: E,D,C, open
kat. juniorzy debiuty, kl.: E,D,C,B,A, open
kat. dorośli - debiuty, E,D,C,B,A,S,
open
DUETY
debiuty,
poziom E+D,C+B, A+S,
open
1 min
muzyka organizatora
II liga
I liga
Ekstra Liga
dzieci Disco Dance - do 1.30 min
dzieci Hip- hop - 2.00 min
juniorzy, dorośli - 2.00 min
muzyka organizatora
II liga (8 osób I więcej)
I liga (8 osób I więcej)
Ekstraliga ( 8–24 osoby)
II liga – do 4 min, I liga – do 3 min
Ekstraliga - 2.30-3.00
muzyka własna
MAŁE GRUPY
(3 - 7 osób)
CZAS PREZENTACJI / MUZYKA
1 min
muzyka organizatora
FORMACJE
DEPARTAMENT ART
DYSCYPLINA
KATEGORIA
SOLO
KONKURENCJE
CZAS PREZENTACJI / MUZYKA
kat. dzieci debiuty, kl.: E,D,C, open
kat. juniorzy debiuty, kl.: E,D,C,B,A, open
kat. dorośli debiuty, E,D,C,B,A,S, open
W debiutach i klasach E,D,C,B,- 1 min
muzyka wybrana przez Komisję ds. Art .
MODERN DANCE
JAZZ DANCE
DUETY
debiuty,
poziom E+D C+B, A+S,
open
W kl. A, S do ½ F – muzyka kl. B, 1 min.
Finał – muzyka włąsna – 1,45-2.15
W open - w eliminacjach - 1 min
(short program)
w finale - 1,45” - 2,15” (muzyka własna)
W debiutach i poziomach E+D, C+B -1 minmuzyka wybrana przez Komisję ds. Art .
Poziom A+S -1,45”- 2.15 “muzyka własna
W open - w eliminacjach - 1 min
(short program)
w finale - 1,45” - 2,15”
(muzyka własna)
MAŁE GRUPY
(3 - 7 osób)
FORMACJE
II liga
I liga
Ekstra Liga
II liga ( 8 I więcej osób )
I liga ( 8 I więcej osób )
Ekstraliga ( 8 – 24 osoby)
II, I liga – do 3.00 min
Ekstraliga – 2.30- 3.00 min
Muzyka własna
Formacje Dzieci –
2.30 – 3.00
muzyka własna
Formacje Juniorzy / Dorośli muzyka własna
2.30 - 4.00
II liga – do 4 min
* w kat. solo- open oddzielnie zostanie rozegrana rywalizacja dziewcząt i chłopców/ kobiet i mężczyzn
3
DEPARTAMENT TAŃCA PAR
DYSCYPLINA
KATEGORIA
SALSA SHINES
SOLO
KONKURENCJE
debiuty,
kl.: E,D,C,B,A,S,
open
DUETY
BACHATA
MERENGUE
SALSA
PARY
debiuty,
E+D,C+B,A+S,
open
DUETY
MAŁE GRUPY
( 3 - 7 osób )
debiuty, kl. E,D,C - muzyka
organizatora - 1 min
kl. B,A,S, open muzyka organizatora lub własna 2.00” - 2.15”
debiuty, E+D, C+B muzyka organizatora - 1 min
poziom A+S, open muzyka organizatora lub własna 2.00” - 2.15”
debiuty, kl. E,D,C - muzyka
organizatora - 1 min
debiuty,
kl. : E,D,C,B,A,S,
open
SOLO
CARRIBEAN
SHOW**
CZAS PREZENTACJI / MUZYKA
kl. C,B,A,S
open
kl. B,A,S, open - muzyka
organizatora lub własna –
2.00” - 2.15”
elimanacje - 1min- muzyka własna
finał - 2.00” - 2.15” -muzyka własna
2.30 - 3.00 min
muzyka własna
I liga
Ekstraliga
FORMACJE
( 8 - 24 osób )

3.00 - 4.00 min
muzyka własna
w dyscyplinach Salsa Shines i Carribean Show w kat. solo- open oddzielnie zostanie rozegrana
rywalizacja dziewcząt i chłopców/ kobiet i mężczyzn
** nastąpiła zmiana w nazewnictwie i kategoriach departamentu Tańców Par IDO. Kategoria dotychczas
nazywana Latin Show nazywa się teraz Caribbean Show. Kategoria Latin Show dotyczy teraz tańców
latynoamerykańskich (Samba, Cha-Ca, Rumba, PassoDoble, Jive)
-
Prezentacje finałowe:
- debiuty solo w grupach kilkuosobowych , duety/pary w grupach kilkuparowych
- kl. E,D solo w grupach kilkuosobowych , duety/pary w grupach kilkuparowych
- kl. C Salsa Pary : Prezentacja wspólna w grupach po kilka par - 1 min Salsa LA n 1, 1 min Salsa NY
na 2, 1 min Salsa Cubana.
- kl. B,A,S - prezentacje indywidualne - dot. Bachata, Merenge, Salsa Shines, Salsa Pary.
INNE FORMY
DYSCYPLINA
KATEGORIA
KONKURENCJE
CZAS PREZENTACJI /
MUZYKA
INNE FORMY
ZESPOŁY
(od 3 osób)
II liga
I liga
Ekstraliga
2.30 - 5. 00 min
muzyka własna
4
Ligi zespołów (charakterystyka ):
1. II liga – zespoły początkujące, zespoły szkolne. Nie ma podziału na dyscypliny taneczne.
Departament Street, Art I Tańce Par – razem) . Prezentacja do 4 min.
2. I liga – zespoły średnio zaawansowane (uczestnicy ogólnopolskich festiwali i turniejów). Podział na
Street (Disco Dance, Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, JumpStyle); Art (Jazz, Modern, Balet,
Show Dance, Belly Dance/Oriental) i Tańce Par (Caribean, Latin, SynchroDance). Prezentacje w
Street do 3 min.; Art i Tańce Par do 4 min.
3. Ekstraliga – zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ME, PE, KM IDO, finaliści dużych festiwali).
Podział na dyscypliny i kategorie – zgodnie z przepisami IDO.
Warunki uczestnictwa:
- Zgłoszenie się on-line na stronie www.pztf.pl do dnia 4 stycznia 2016 r.
- Uiszczenie opłaty startowej na konto organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia
2016, w wysokości:
· solo / duety / pary / małe grupy / formacje / zespoły :
dla członków uczestników PZTF I PFT:
- 30 zł od osoby - 15 zł od osoby za każdy następny start
Dla pozostałych uczestników niezrzeszonych w PZTF I PFT:
- 40 zł od osoby
- 20 zł od osoby za każdy następny start
Opłatę startową należy przesłać na konto:
Kielecki Teatr Tańca
Pl. St. Moniuszki 2b
25-334 Kielce
ING Bank Śląski:
PL 44 1050 1461 1000 0023 6065 3311
z dopiskiem :
(klub), OMWŚ KIELCE 2016, (i podaną ilością za co: np. 4xS; 2xD; 3xmG; 4xF
-Potwierdzenie uczestnictwa w dniu Mistrzostw w Biurze Organizacyjnym.
Rejestracji dokonuje przedstawiciel klubu. Nie ma możliwości zgłaszania się
indywidualnie poza tancerzami niezrzeszonymi.
- Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
- Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.
- UWAGA! 04.01.2016 r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym
terminie organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku
przyjęcia zgłoszenia po terminie – odpłatność za udział wzrasta dwukrotnie.
5
- Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim
przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund,
opłata startowa nie podlega zwrotowi.
- Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem, zatwierdzonym przez Zarząd PZTF.
Kontakt w sprawie zgłoszeń – p. Bartosz Penkala 603 866 613, [email protected]
Ramowy program turnieju :
SOBOTA
NIEDZIELA
Ramowy Plan Dnia:
- 8.00
- Otwarcie sali
- od 8.15
- Rejestracja klubów
- 10.00
- Rozpoczęcie turnieju
Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony po zamknięciu list startowych
na stronach internetowych www.taniecfreestyle.pl i www.dance.pl oraz www.ktt.pl
Postanowienia końcowe:
- Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego
najpóźniej 30 min. po ogłoszeniu wyników.
- Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej, Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł.
W przypadku nieuznania protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
6
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii
wiekowych w przypadku małej ilości uczestników w danej dyscyplinie.
- Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener / przedstawiciel klubu
- W przypadku uzasadnionego protestu nieprawidłowo zgłoszeni uczestnicy zostają
zdyskwalifikowani w danej kategorii i dyscyplinie tanecznej. W tym wypadku
wszelkie opłaty (w tym startowe) nie podlegają zwrotowi.
- Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
- Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające.
- Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju.
- Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia
bez obuwia).
- Niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć i zarysować parkiet.
Tancerki tańczące w szpilkach muszą posiadać na nich ochronki kauczukowe /
plastikowe.
- Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na
terenie obiektu.
- Wejście na teren obiektu możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatora/opaski
uczestnika, trenera, opiekuna, zaproszenia lub na podstawie ważnego biletu dla
publiczności.
- Dokonanie zgłoszenia i udział w OMWŚ Kielce 2016 równoznaczne jest z
wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację
fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie,
publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na
wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
- Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w OMWŚ Kielce 2016 na każdym etapie. W takim
przypadku, jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do kolejnych
rund opłata startowa nie podlega zwrotowi.
- Przebieralnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
- Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę
organizatora.
- Wstęp dla publiczności
-
bilety jednodniowe - 30 zł /dzień bilet normalny
-15 zł /dzień bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży uczącej się
oraz dla emerytów i rencistów
- Bilet dwudniowy - 50 zł / 25 zł
- Akredytacja foto/video - 30 zł 1 dzień, 50 zł - 2 dni
Kierownik organizacyjny OMWŚ
Bartosz Penkala
ZAPRASZAMY DO KIELC
7