Wykład nr 5 - zadania 1. Napisz program, który czyta linię tekstu i

Komentarze

Transkrypt

Wykład nr 5 - zadania 1. Napisz program, który czyta linię tekstu i
Wykład nr 5 - zadania
1. Napisz program, który czyta linię tekstu i wartość odległości, a następnie koduje ten tekst
szyfrem Caesara z daną odległością. Program powinien działać dla wszystkich dających się
wydrukować znaków.
2. Program jak wyżej, ale czytamy test zakodowany, wynikiem powinien być ten sam test
odkodowany.
3. Modyfikuj programy 1 i 2 tak, by kodowały i dekodowały całe pliki tekstowe.
4. Napisz program, który zamienia liczbę w układzie dziesiątkowym na liczbę w układzie
binarnym, ósemkowym i szesnastkowym. Nie używaj wbudowanych funkcji bin, oct i hex.
5. Napisz program, który zamienia liczbę napisaną w układzie binarnym, ósemkowym lub
szesnastkowym na liczbę w układzie dziesiątkowym.
6. Napisz program, który czyta plik tekstowy, a następnie zapisuje go pod inną nazwą, usuwając
z pliku zbędne spacje oraz dodając (w razie potrzeby) jedną spację po każdym znaku
przestankowym.
7. Napisz program, który liczy, ile jest w danym pliku tekstowym linii, zdań, słów i liter.
8. Napisz program, który odwraca każdą linię danego pliku (to znaczy zmienia kolejność słów w
każdym wierszu na odwrotną).

Podobne dokumenty