Komunikat Nr 5/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Komentarze

Transkrypt

Komunikat Nr 5/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Krakowie
30-427 KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: [email protected]
konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103
Kraków, dnia 18 kwietnia 2012 r. 
KOMUNIKAT NR 5/2012
W nawiązaniu do wiadomości przekazanych na naradzie prezesów krakowskich
kół łowieckich w sprawie strzelnicy na Pasterniku i strzelectwa w 2012 roku, w tym
obowiązkowych treningów strzeleckich i przystrzeliwania broni Zarząd Okręgowy PZŁ
w Krakowie przekazuje następujące informacje.
Zaawansowane są działania związane z uruchomieniem strzelnicy w Bolęcinie
k/Chrzanowa. Stworzone tam zostaną warunki do przystrzeliwania broni na dystansie
100 m i treningów strzeleckich do tarczy rogacza na tym dystansie, na dwóch
niezależnych stanowiskach strzeleckich. Uruchomiona zostanie także oś myśliwska
(trap). Zarząd Okręgowy PZŁ zabezpieczy obsługę strzelnicy, którą będą pełnić
instruktorzy strzelectwa myśliwskiego. Koszt przystrzelania jednej sztuki broni wynosi
15 zł, a 5 zł jedna seria strzelań na trapie (10 rzutków) od jednego myśliwego. Strzelnica
będzie w gotowości od dnia 7 maja 2012 r., (od poniedziałku do soboty), w godzinach od
16-tej do zmroku. Mapka dojazdowa zostanie przesłana w późniejszym terminie.
Mając powyższe na uwadze prosimy zarządy kół łowieckich o odwrotne
przesłanie informacji, które koła decydują się na odbycie treningu i przystrzeliwania
broni na strzelnicy w Bolęcinie. Na podstawie tych informacji utworzony zostanie grafik
treningów strzeleckich, którzy prześlemy do kół.
W przypadku ewentualnego wcześniejszego uruchomienia strzelnicy na
Pasterniku w Krakowie, koła zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.
Koła, które odbyły treningi i przystrzeliwały broń na innych strzelnicach
zobowiązane są również do przekazania, na adres tutejszego Zarządu, kopi list
myśliwych, którzy dopełnili tego obowiązku.
/-/ Janusz Malawski
Łowczy Okręgowy
w Krakowie

Podobne dokumenty