Dodatkowe źródła informacji o Brazylii

Komentarze

Transkrypt

Dodatkowe źródła informacji o Brazylii
„Akademia EduGIS”
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS)
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum
i liceum oraz w edukacji środowiskowej
Dodatkowe źródła informacji o Brazylii
Materiały dodatkowe do scenariusza:
Brazylia – kraj lasów równikowych i przeludnionych miast
Mirosława Rogala
Projekt realizuje:
Partnerzy projektu:
Film
„Brazylia, kraj dzikiej puszczy i przeludnionych miast” Płyta DVD „Gimnazjum-Geografia 2
część 2” Wydawnictwo Operon
Treść filmu: położenie w Ameryce Pd, cechy: najludniejszy, rozległy, 3 krainy geogr, wyżyny 53%
powierzchni, nizina aluwialna Amazonki, strefy klimatyczne : równikowa 90%, zwrotnikowa; bogactwo
lasu tropikalnego; koncentracja ludności na SE, przeludnienie, favele, szybki rozwój
Literatura
• Koman A., Rio de Janeiro, Geografia w Szkole wydanie specjalne nr 1/2008 str. 38–39
• Paleczny T., Struktura rasowa, wyznaniowa i klasowo-warstwowa społeczeństwa brazylijskiego na
podstawie danych spisowych z 2000 roku http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/publikacje.htm
• Rębała M., Cud nad Amazonką – stan brazylijskiej gospodarki, Newsweek Polska nr 20/2009,
strona 42-45 www.newsweek.pl
• Sytuacja ekonomiczna Brazylii Informator MSZ
http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20%20pdf/Brazylia/Brazylia%2003.pdf
• Szydłowska A., Scenariusz lekcji geografii – Problemy wielkich miast świata na przykładzie Rio de
Janeiro w oparciu o film „Miasto Boga” reż. K. Lund, F. Meirelles
kck.ckj.edu.pl/kino/edukacja_filmowa/2011_01-Miasto_Boga.pdf
• Encyklopedia geograficzna świata t. III Ameryka Południowa, OPRESS, Kraków 1996
Warto przeczytać:
• Gawrycki M. F., Egzotyczna Brazylia w polskiej literaturze podróżniczej – w pogoni za wyobrażoną
rzeczywistością http://www.polonicus.com.br/pl/czytelnia/Brazylia.htm
• Gawrycki M.F. (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006
• Kula M., Ameryka Łacińska w relacjach Polaków. Antologia, Interpress, 1982
• Kula M., Historia Brazylii, Zakład Narodowy Ossolineum, Wrocław 1987
2
Polacy o Brazylii
• Azembski M., Inny świat, Warszawa 1966
• Azembski M., Powrót do Rio, Warszawa 1967
• Budrewicz O., Pozłacana dżungla, Warszawa 1974
• Cejrowski W., Gringo wśród dzikich plemion, Poznań 2006
• Cejrowski W., Rio Anaconda Poznań 2006
• Fiedler A., Wiek męski – zwycięski, Poznań 1983
• Fiedler A., Spotkałem szczęśliwych Indian, Warszawa 1984
• Fiedler A., Ryby śpiewają w Ukajali, Poznań 1988
• Halik T., 180 000 kilometrów podróży, Pelplin 2006
• Kapuściński R., Wojna futbolowa/Jeszcze jeden dzień z życia, Warszawa 1990
• Klechta J., Od Sao Paulo do Meksyku, Warszawa 1984
• Korabiewicz W., Mato Grosso, Warszawa 1989
• Lepecki M., Z gwiazdy na gwiazdę. Podróż z Brazylii do Polski, Warszawa 1960
• Lepecki M., Po bezdrożach Brazylii, Warszawa 1962
• Ostrowski J., Ziemia Świetego Krzyża (Brazylja), Kraków 1929
• Palkiewicz J., Amazonka. Zagadka Źródła Królowej Rzek, Warszawa 2006
• Pawlikowska B., Blondynka śpiewa w Ukajali, Warszawa 2006
• Rusinek M., Kolorowe podróże. Wrażenia z podroży po Ameryce Południowej (1957–1961), do
Ameryki Północnej (1958) i do Japonii (1961), Warszawa 1964
• Siemiradzki J., Szlakiem wychodźców. Wspomnienia z podróży po Brazylii, t. I–II, Warszawa 1990
• Słonimski A., Pod zwrotnikami. Dziennik okrętowy, Warszawa 1925
3
• Szczepański M., Czas wierzgający, Warszawa 1973
• Uniłowski Z., Żyto w dżungli, Pamiętnik morski, reportaże, Kraków 1981
• Warszewski R., Skrzydlaci ludzie z Nazca i inne reportaże z Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2000
• Wolniewicz J., W krainie zielonej kawy, Warszawa 1983
4

Podobne dokumenty