pobierz - Małogoszcz

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Małogoszcz
Regulamin
wyścigu kolarskiego MTB o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
w dniu 22.09.2009 r.
Cel wyścigu:
- Popularyzacja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz,
- Rywalizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy
Małogoszcz w kolarstwie górskim.
Organizator:
- Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach,
- Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz..
Uczestnictwo:
-W zawodach prawo startu mają dziewczęta i chłopcy w rocznikach 1993 – 1998.
-Wszyscy chętni startują na własnych, sprawnie technicznych rowerach, posiadający aktualną
legitymację szkolną .
- Czas trwania wyścigów:
roczniki: 1997 – 98 - 15 min + jedno okrążenie,
1995 – 96 - 20 min + jedno okrążenie,
1993 – 94 - 25 min+ jedno okrążenie.
Termin i miejsce zawodów:
Zawody rozegrane zostaną w dniu 22.09.2009 r. /wtorek/ w Małogoszczu na trasie okrężnej ze
startem i metą w pobliżu kompleksu ZSO Małogoszcz – teren tzw. „Górki”., bądź alternatywnie na
terenie sołectwa Bocheniec – decyzja ŚRZK w Kielcach. Początek zawodów o godz.10-ej.
Klasyfikacja i nagrody:
W klasyfikacji indywidualnej uczestnicy walczą o puchary i dyplomy /3 miejsca/. O pozycji decyduje
kolejność przyjazdu na metę po pokonaniu całej trasy. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie
dla każdego rocznika.
W klasyfikacji drużynowej rywalizują wszystkie szkoły z terenu gminy o puchar przechodni
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz. O kolejności decydować będzie ilość uczniów
sklasyfikowanych w zawodach, suma trzech najlepszych wyników startujących z danej szkoły w
każdym roczniku a w przypadku równej ilości lepsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej.
Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Zgłoszenia:
Imienne z podziałem na roczniki z wyszczególnieniem osoby dorosłej sprawującej opiekę należy
przesyłać do Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu w terminie do dnia 9 września 2009 r.
Osoba kontaktowa:
Przemysław Spurek
stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy
ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz /pokój nr 27/
tel. /041/ 38 60 146, fax. /041/ 38 60 150
[email protected]
Organizator zapewnia zabezpieczenie trasy, opiekę medyczną, kaski ochronne.
Dojazd uczestników na zawody we własnym zakresie
Ważne:
Organizacja imprezy uzależniona jest od ilości deklaracji uczestnictwa i warunków pogodowych.

Podobne dokumenty