FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZGŁOSZENIE DO PRACY ZA GRANICĄ
dla ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA
Rok akademicki 2015/2016
Oznaczenie kompetencji (Wypełnia organizator)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Student/ka:
Forma studiów
Kierunek studiów
Lektorat
Studia niestacjonarne
Dietetyka
Angielski
Studia stacjonarne
Fizjoterapia
Niemiecki
Ratownictwo
Francuski
Hiszpański
Zaznaczyć właściwe
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Telefon
E-mail
Średnia ocen na studiach
Poziom języka obcego (A1;A2;B1;B2;C1;C2)
Zgłaszam chęć otrzymania oferty pracy zagranicą. Interesuje mnie:
Praca w Wielkiej Brytanii
Praca w Niemczech
Praca we Francji
Zaznaczyć właściwe
W przypadku podjęcia oferowanej pracy za granicą zobowiązuję się do stałej współpracy z Biurem
Karier WSR, w szczególności w charakterze respondenta ankiet, w zakresie monitorowania przebiegu
i rozwoju mojej kariery zawodowej, w tym warunków i przebiegu mojego zatrudnienia za granicą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz do monitorowania
warunków i przebiegu zatrudnienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych,
Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Data
Podpis

Podobne dokumenty