Download: CoverIntro

Komentarze

Transkrypt

Download: CoverIntro
TEMAT MIESIĄCA
Bądź mobilny!
Praktyczne narzędzia dla podróżujących
BĄDŹ MOBILNY!
F
irmy z branży telekomunikacyjnej zainwestowały przez lata miliardy
w światową sieć telefonii komórkowej
– niesamowitą strukturę technologiczną, której pozazdrościłby nam nawet obce cywilizacje. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak nie
budowanie wież radiowych i stacji nadawczych, ale połączenie możliwości technologii
mobilnej ze sprawami codziennego życia. Czy
potrafimy wyjść poza prosty paradygmat używania telefonu komórkowego tak samo, jak
zwykłego automatu telefonicznego zawieszonego na ścianie w korytarzu?
Oczywiście, twórcza i pomysłowa społeczność linuksowa zawsze dobrze radziła sobie
z wykraczaniem poza proste paradygmaty,
a najlepszym dowodem na to jest liczba użytecznych i praktycznych aplikacji dla Linuksa, przeznaczonych do komunikacji mobilnej. W tym numerze przedstawiamy narzędzia linuksowe do pracy w sieciach mobilnych.
W pierwszym artykule omawiamy program GPRS Easy Connect, umożliwiający
uzyskanie dostępu do usługi GPRS (Global
Packet Radio Service) w systemie operacyjnym Linux. GPRS to protokół komunikacyjny, udostępniany przez wielu operatorów telefonii komórkowej, umożliwiający transfer
danych z i do Internetu za pomocą telefonu
komórkowego. Rozwiązanie to pozwala na
szybkie i niezawodne korzystanie z poczty
elektronicznej i przeglądanie WWW z dowol-
nego miejsca w sieci komórek, a Easy Connect to darmowe narzędzie umożliwiające
korzystanie z tej technologii pod Linuksem.
W kolejnym tekście opisujemy Gammu,
uruchamiane z wiersza poleceń narzędzie
służące do zarządzania kalendarzami i książkami telefonicznymi komórek, oraz Wammu, graficzny interfejs do Gammu, stanowiący dodatkowe ułatwienie dla bardzo zapracowanych użytkowników. Ostatni tekst to prezentacja narzędzia System Configuration
Profile Manager (SCPM), umożliwiającego
konfigurację komputerów przenośnych w oparciu o profile. Jeżeli
szukasz więcej informacji na ten
fascynujący temat pracy
w sieciach mobilnych, zajrzyj do działu KTools,
Temat numeru
GPRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gammu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SCPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
18
NUMER 19 SIERPIEŃ 2005
WWW.LINUX-MAGAZINE.PL
w którym omawiamy program KMobileTools, narzędzie umożliwiające przesyłanie danych między telefonem komórkowym a komputerem w KDE.
Nieważne, czy jesteś posiadaczem telefonu
komórkowego, użytkownikiem laptopa z Linuksem czy po prostu interesują Cię praktyczne zastosowania technologii ery lotów
kosmicznych – w aktualnym numerze na
pewno znajdziesz coś wartego zapamiętania.

Podobne dokumenty