F-7 Instrukcja pobierania kszm._ pochwa

Komentarze

Transkrypt

F-7 Instrukcja pobierania kszm._ pochwa
WSSE w Szczecinie DL Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim;
F- 7 wyd. II z dnia 02.01.2014 r.
Strona/stron …/…
INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZU Z POCHWY
I KANAŁU SZYJKI MACICY
Sposób pobrania:
1. stany zapalenia pochwy (wydzielina, zmiany na błonie śluzowej):
 przy obfitej wydzielinie – wymaz ze ścian lub tylnego sklepienia pochwy,
 przy braku wydzieliny – wymaz z zapalnie zmienionej błony śluzowej.
2. zmiany zapalne szyjki macicy:
 usunąć jałowym, suchym wacikiem wydzielinę i śluzowy czop z ujścia szyjki
macicy,
 pobrać wymaz ze ścian szyjki macicy na głębokości 0,5 cm jałową wymazówką
z podłoża transportowego.
Pobrany materiał wraz z czytelnie wypełnionym przez lekarza skierowaniem (zawierającym
datę i godziną pobrania), należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie . Podczas transportu
należy zapewnić temperaturę zbliżoną do temperatury pokojowej.

Podobne dokumenty