grudzień - suchylas.pl

Komentarze

Transkrypt

grudzień - suchylas.pl
ISSN 1233-0574
nr 11 (133) grudzień 2013
Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las
Suchy Las • Biedrusko • Ziel¹tkowo • Z³otniki Wieœ • Z³otniki Osiedle
Chludowo • Golêczewo • Z³otkowo • Osiedle Grzybowe • Jelonek
1
R E K L AMA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
oraz SZKOŁA w Golęczewie
pod patronatem PROBOSZCZA PARAFII SOBOCKIEJ
ZAPRASZAJĄ NA:
JASEŁKA
w wykonaniu uczniów szkoły w Golęczewie
oraz
WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE
w atmosferze rodzinnego spotkania
dnia 11 stycznia 2014 roku (sobota)
o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Golęczewie
Szkoła Rodzenia
Halina Król
662 012 225
Patronaż poporodowy
POGOTOWIE
KRAWIECKIE
www.twojapolozna.eu
e-mail: [email protected]
60-682 Poznań, ul. Morasko 12a
21
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
specjalista protetyki stomatologicznej
•
•
•
•
•
•
•
•
stomatologia estetyczna
odbudowa estetyczna koron zębów
licówki
Plac Grzybowy 22
wkłady koronowe – inlay
62-002 Złotniki
korony porcelanowe
tel.: 61 811 60 98
protezy bezklamrowe
endodoncja
czynne: pon., wt., czw. 14.00 – 20.00
rentgen stomatologiczny
śr., pt. 9.00 – 16.00
• PASMANTERIA (nici, igły, guma, guziki)
• KRAWIEC (naprawa odzieży, skracanie, zwężanie)
• KALETNIK (nabijanie nap, guzików)
• NAPRAWA walizek, torebek, odzieży skórzanej
• FIRANY, ZASŁONY (różne wzory, szycie na wymiar)
• PRALNIA CHEMICZNA
• PRASOWANIE KOSZUL
www.krawieckie.061.pl
Suchy Las
pn.–pt. 10.00–18.00, sob. 11.00–14.00
ul. Nowy Rynek 8 (obok PKO)
tel. 602 677 826
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Jaki był 2013 rok – podsumowuje
Wójt Grzegorz Wojtera
FOT. P. ANDRZEJEWSKI
Od kilku lat dochody jednostek samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu. Wpływ na to ma oczywiście ogólna
sytuacja gospodarcza w kraju, ale także
koniunktura na rynku lokalnym i polityka
podatkowa władz gminnych.
W 2013 roku w Gminie Suchy Las
ogółem sytuacja ekonomiczna firm nie
była najgorsza, przez co udział Gminy
w podatku CIT był stosunkowo wysoki.
Gorzej wyglądało wykonanie dochodów
w drugim poważnym udziale – czyli podatku od osób fizycznych (PIT). Ale odnosząc
to do średnich w kraju, obiektywnie trzeba
Lesie. Dzisiaj Centrum działa „pełną parą”,
goszcząc coraz większe rzesze uczestników
różnych form zorganizowanej działalności
artystycznej, a także mieszkańców i gości
chcących skorzystać z bogatej i szerokiej
oferty – w tym także oferty Biblioteki Publicznej, zaliczanej do jednej z lepszych
w Aglomeracji Poznańskiej.
Udało się również otworzyć nowe publiczne Przedszkole w Chludowie, przez
co oferta Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka stała się jeszcze bardziej atrakcyjna.
Powoli normuje się sprawa bazy sportowej
Zespołu Szkół w Biedrusku. Rozpoczęliśmy w tym roku 3-etapowy
remont, który okazał się po
tym co się przed nami odsłoniło – znacznie trudniejszy niż
się spodziewaliśmy. Ale powoli
prace dobiegają końca i mam
nadzieję, że będziemy mieli
wreszcie własną salę z prawdziwego zdarzenia.
W Chludowie przez cały
niemal rok rozbudowywano
kanalizację i budowano drogi.
W pozostałych miejscowościach w mniejszym zakresie
niż w Chludowie, ale także prowadzono techniczne inwestycje
komunalne. W 2013 roku przybyło nam kilka miejsc sportoworekreacyjnych, co cieszy tym
bardziej, że zapotrzebowanie na
sport i rekreację wśród wszystkich kategorii wiekowych jest
ogromne.
Oczywiście każdy z tych 365
dni przyniósł nam wszystkim
nowe wyzwania i obowiązki.
Trudno więc pisać o wszystkim – o tych
drobnych, ale ważnych sprawach, które tworzą naszą lokalną rzeczywistość.
O jednym chciałbym jednak powiedzieć ze
szczególnym zadowoleniem. Ten mijający
rok zapisze się jako szczególny okres aktywności społecznej i stowarzyszeniowej.
Na każdej płaszczyźnie, w każdej miejscowości i w każdej dziedzinie realizowane
były pomysły i projekty, które świadczą
o tym, że Gmina Suchy Las a przede
wszystkim jej mieszkańcy to ludzie kreatywni i pracowici. Bardzo się cieszę, że
udało nam się sprostać zadaniu jakim było
zapewnienie środków finansowych na zrealizowanie prawie wszystkich inicjatyw
lokalnych.
Rok 2013 był też przełomem w gospodarce śmieciowej. Ostatecznie Gmina Suchy Las wystąpiła ze związku
GOAP i od 1 stycznia 2014 roku samodzielnie będzie organizowała odbiór i zagospodarowanie odpadów. Nie zmienia to
jednak faktu, że zamieszanie z odpadami
na terenie Aglomeracji Poznańskiej było
spore.
W kontekście mijającego roku koniecznie trzeba wspomnieć o realizowanej na terenie naszej Gminy największej inwestycji
drogowej w historii Suchego Lasu – czyli
obwodnicy północno-zachodniej. Udało
się „przepędzić ślimaki” oraz inne demony
z tej budowy i już za 6 miesięcy jako Gmina będziemy podłączeni do tej arterii.
Podsumowując mogę z całą pewnością
powiedzieć, że mijający rok jak każdy czas
– przyniósł wiele dobrych, ale też wiele
niechcianych zdarzeń. Ważne, że bilans
jest pozytywny choć dochodzenie do tego
w mijającym właśnie roku było trudniejsze i powolniejsze. Ale czasem zwolnienie
tempa jest wskazane. Nie można przecież
biec bez przerwy.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
stwierdzić, że rozbieżność pomiędzy założeniami a realizacją nie była aż taka duża.
Tym, co zmusiło nas do korekty zmniejszającej dochody w 2013 roku była stagnacja na rynku nieruchomości. Nie udało się
sprzedać dużych działek przeznaczonych
przede wszystkim na działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że nadchodzący rok
pod tym względem będzie lepszy.
Mniejszy budżet wpłynął bez wątpienia
na ograniczenie frontu inwestycyjnego.
Nie oznacza to oczywiście, że nic się nie
działo. Największą zrealizowaną inwestycją w 2013 roku było oczywiście Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym
Wydawca: Urząd Gminy Suchy Las, Redakcja:
kcja: Gazeta Sucholeska
Sucholeska, ul
ul. Obornicka 117
117, 62
62-002
002 Suchy Las
Las.
Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 115 167, fax 61 8 125 212. Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: [email protected]
Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Grażyna Głowacka, Urszula Habrych, Anna Małłek, Joanna Nowak.
Druk: Drukarnia TOP DRUK z Łomży. Nakład: 4200 egzemplarzy. Materiały do następnego numeru zbierane są do: 10 stycznia.
w w w.suchylas.pl
3
700-lecie Golęczewa
– obchody dobiegły końca
W tym roku Golęczewo obchodzi jubileusz 700-lecia istnienia. Uroczystości z tej okazji
zostały rozłożone w czasie. Rozpoczęły się hucznie w maju, a zakończyły w listopadzie
konferencją zatytułowaną „Golęczewo we wspomnieniach”.
zanim dano go zainteresowanej stronie został spisany w księdze. Potem w 1510 roku
Jan Juliański przepisał wszystkie odpisy
dokumentów w inną księgę i w tej właśnie
księdze z 1510 roku odnajdujemy pierwszą
wzmiankę o Golęczewie z 1313 roku – wyjaśniał prof. dr hab. Tomasz Jasiński.
Temat ten uzupełniła kolejna prelegentka, prof. dr hab. Izabela Skierska z poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk,
FOT. B. STACHOWIAK
W budynku miejscowej szkoły, 23 listopada spotkali się
przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki i mieszkańcy, którzy wzięli udział w
historycznej wędrówce począwszy od średniowiecza po czasy
współczesne.
– Pierwsza wzmianka o Golęczewie pochodzi z 28 października 1313 roku – mówił podczas wystąpienia prof. dr hab.
Tomasz Jasiński z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Data ta pojawia się
w dokumencie pisanym po łacinie. Został
on wystawiony przez biskupa poznańskiego Andrzeja dla mieszczan poznańskich –
Ludwika i jego żony Gertrudy, a także dla
ich synów – Jana, Piotra i Mikołaja, którzy
postanowili zbudować i pielęgnować ołtarz
w Katedrze Poznańskiej poświęcony apostołom Szymonowi, Judzie i Tomaszowi. W
tym czasie modne były fundacje kościelne,
których celem było sprawowanie mszy św.
Przemysła. A Przemysł - nie da się tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć - mógł być
synem Tomasza z Gubina, który jest wymieniony w dokumencie lokacyjnym miasta Poznania z 1253 roku, jako organizator
miasta ze strony księcia. Byłby więc syn
Ludwika - Piotr, pierwszy znany nam właściciel Golęczewa, prawnukiem zasadźcy
Poznania.
Sam Ludwik poza czterema
synami miał jeszcze dwóch synów Alberta i Przemka. Przemek, późniejszy wójt poznański
jest bohaterem tzw. buntu przeciwko Władysławowi Łokietkowi z 1313 roku. Przemek bronił
interesu książąt głogowskich,
którzy posiadali wtedy Poznań,
a toczyli bój z Łokietkiem o panowanie nad Wielkopolską. W
ten oto sposób Golęczewo przenosi nas do naprawdę wielkiej
historii walki o władzę w tzw.
epoce zjednoczenia – objaśniała
prof. dr hab. Izabela Skierska.
Do jeszcze bardziej odległej historii
przeniósł uczestników konferencji Andrzej
Krzyszkowski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. – Na podstawie badań
archeologicznych przeprowadzonych w
Golęczewie można stwierdzić, że metryka wsi jest znacznie starsza niż mówi
o tym pierwsza udokumentowana wzmianka z 1313 roku – podkreślił archeolog.
Tomasz Jasiński
Izabela Skierska
Andrzej Krzyszkowski
przy wyznaczonym specjalnie do tego celu
ołtarzu. Jednak, by msze odbywały się trzeba było uposażyć kapłana. W dokumencie,
o którym mowa zobowiązano mieszczan
poznańskich do przeznaczenia m.in. na
wino, dary, mszał, kielich, podwójny ornat
dochodów z połowy Umultowa wraz z jeziorem, z dwóch domów w zaułku kramarzy
w Poznaniu. I wreszcie zapisano tak: dziesięciny z pługów Piotra i jego następców z
Golęczewa na rzecz tej altarii. Pług wówczas oznaczał miarę ziemi (był pług mały
– 1 łan, który liczył od 16-24 ha, średni – 2
łany i duży - 3 łany).
Oryginał dokumentu podpisanego przez
biskupa nie zachował się. Przekazany
mieszczanom poznańskim przepadł. Ale
która podkreśliła, że Golęczewo z tamtego
okresu przenosi nas do wielkiej historii. W
jaki sposób? Tu trzeba sięgnąć do koligacji
rodzinnych właścicieli tejże wsi.
– Dokument z 1313 roku jest najstarszym poświadczeniem Golęczewa w źródłach. To jest także informacja o jednej z
najdawniejszych fundacji altarii w Katedrze Poznańskiej.
Tę altarię ufundował Ludwik z żoną i
czterema synami. Kim był Ludwik? Ludwik
był mieszczaninem poznańskim, poświadczonym od 1288 roku. Najpewniej pochodził z rodziny wójtów poznańskich (wójt w
okresie lokacji miasta był to dziedziczny
urzędnik, stojący na czele miasta – przyp.
red.). On i jego brat byli synami jakiegoś
– W miejscowości znaleźliśmy ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza (wczesne średniowiecze datuje się od końca V
do połowy (lub końca) XI wieku – przyp.
red.). W trakcie badań została znaleziona
m.in. ceramika, odkryto także pozostałości
po budynkach mieszkalnych czy gospodarczych.
Podczas listopadowego spotkania nie
tylko ludzie nauki mieli coś do powiedzenia
w sprawie Golęczewa. Głos zabrali również
mieszkańcy. Swoją kolekcję pocztówek z
początku ubiegłego wieku zaprezentował
Grzegorz Grupiński. – Moja kolekcja liczy
około piętnastu pocztówek. Zdobyłem je na
aukcjach internetowych. Zbieram te tylko
dotyczące mojej miejscowości. Dlaczego?
4
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Do Golęczewa przeprowadziłem się 5 lat
temu. To jest teraz moje miejsce, o bogatej
historii, którą się interesuję – wyjaśnił.
O Golęczewie z czasów II wojny światowej mówił Antoni Lamch. – Do golęczewskiej szkoły zostałem zapisany krótko przed
wrześniem 1939 roku. Rok szkolny nie obwieścił nam jednak żaden dzwonek, tylko
burmistrz Pszczyny, nasz sąsiad Jan Figna.
Jego rodzina oczekiwała powrotu męża,
ojca. Nieraz jego żona mówiła do moich
rodziców, że on na pewno niedługo wróci,
bo jest niewinny. I wrócił…, ale w urnie.
Aresztowano też wielu innych mieszkańców, którzy żywi już nigdy do Golęczewa
nie wrócili. Ich sylwetki oraz słynnych
Wesołych Świąt
życzy
Redakcja
Gazety Sucholeskiej
huk bomb, które spadły na poligon. Kolejnego dnia widzieliśmy walkę powietrzną
samotnego samolotu, który rzucił się na
niemieckie bombowce. Bohaterem, który pilotował ten samolot był Włodzimierz
Gedymin. Po kilku próbach z niemieckiego
bombowca w końcu poszedł dym i zapalił
działaczy golęczewskich zostały przypomniane przez Oliwię Kulmińską, uczennicę Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w
Chludowie oraz Mariana Bajera, pedagoga
i członka Stowarzyszenia Golęczewian.
Podczas konferencji nie zabrakło także akcentu o współczesnym Golęczewie.
ski, II m. Ksenia Ludwiczak, a III m. Julia
Bartyńska. Laureatką kategorii do lat 15 o
tematyce zdjęć „Panorama” została Oliwia
Kulmińska. Z kolei w kategorii powyżej lat
15, temat zdjęć „Architektura” I m. uzyskała Katarzyna Pieszak, II m. przypadło
Marcie Alvarado. W tej samej kategorii
wiekowej, w tematyce zdjęć „Detal” I m.
przyznano Rafałowi Kołodzińskiemu, II m.
Krzysztofowi Majkowskiemu, a w temacie
„Panorama” I m. Katarzynie Pieszak, II m.
Małgorzacie i Jakubowi Kaźmierowskim.
Fotografie konkursowe zostały zaprezentowane w holu szkoły, gdzie również
można było nabyć szkice architektury
Golęczewa. Ich autorką była Ela Krenz,
mieszkanka miejscowości, która wykonała je piórkiem. Cieszyły się one dużym
powodzeniem wśród zebranych, podobnie
Marian Bajer
Grzegorz Grupiński
Oliwia Kulmińska – prelegentka i laureatka konkursu
się. Bracia moi i mieszkańcy Golęczewa
ruszyli w tamtym kierunku, ale zbyt blisko
nie podeszli i to im uratowało życie.
Moja rodzina zdecydowała się na
ucieczkę z Golęczewa. Zapakowaliśmy się
na wóz i wyruszyliśmy w nocy w kierunku Poznania. Zatrzymał nas zator, który
powstał w okolicy Cytadeli. Czekaliśmy
aż nas przepuszczą, ale okupant wysadzał
wszystkie mosty po kolei. W końcu jedyny
ratunek widzieliśmy w moście Chwaliszewskim, ten jednak też wysadzono. Nie pozostawiono nam wyjścia, musieliśmy udać
się z powrotem do domu. Tu w Golęczewie
nastąpiło już dużo zmian. Kierownik szkoły Gustawa Janicka została aresztowana i
wysłana do obozu. Został aresztowany były
O rozwoju miejscowości w ostatnich dziesięcioleciach i o tym, co dla Golęczewa
jest ważne w perspektywie najbliższych
lat mówił Wójt Gminy Grzegorz Wojtera.
Wójt na zakończenie swojego wystąpienia
skierował słowa podziękowania do organizatorów tego przedsięwzięcia. – To niezwykle ważna konferencja o charakterze
edukacyjnym, ale nie tylko. Ma ona także
wymiar wspólnotowy – zaznaczył.
Przemysław Majkowski, sołtys wsi
ogłosił wyniki konkursu fotograficznego,
którego tematem były obiekty architektoniczne Golęczewa. W konkursie wzięło
udział 14 uczestników, którzy przedłożyli
96 prac. W kategorii do lat 15, temat zdjęć
„Architektura” - I m. zajął Michał Pachol-
jak wydany przez Stowarzyszenie Golęczewian pod redakcją Marii Bajer Arkusz
Golęczewski z okazji tegorocznego jubileuszu.
I tak obchody 700-lecia Golęczewa dobiegły końca. Zostały przygotowane przez
Komitet Organizacyjny, na którego czele stanął Przemysław Majkowski, sołtys
wsi. W przedsięwzięcie to zaangażowało
się wiele osób, dla których lokalny patriotyzm, przywiązanie do tradycji i poczucie
przynależności do społeczności swojej małej ojczyzny są rzeczami niezwykle istotnymi. Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia mieszkańców Golęczewa będą brać
przykład ze swoich przodków.
w w w.suchylas.pl
5
Z brzegu w pierwszym rzędzie Wójt Gminy Grzegorz Wojtera, w drugim rzędzie Antoni Lamch – prelegenci konferencji
Barbara Stachowiak
INFORMACJE Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SUCHY LAS
188 listopada 2013 r. – Komisja RewizyjRewizyj
na spotkała się z sekretarzem Joanną Nowak
oraz kierownikiem Referatu Bezpieczeństwa
Andrzejem Karpowiczem. Tematem pierwszej części posiedzenia była analiza kosztów
funkcjonowania OSP z terenu gminy. Szczegółowe koszty działalności OSP przedstawił
kierownik Referatu Bezpieczeństwa Andrzej
Karpowicz. Z zaprezentowanego zestawienia wynika, iż jednostki OSP z terenu naszej gminy są bardzo dobrze wyposażone,
co wpływa na wyższą sprawność podczas
działań ratowniczych oraz bezpieczeństwo
samych strażaków. Następnie sekretarz Joanna Nowak poinformowała o ograniczeniu
ilości szkoleń dla urzędników, szczególnie
tych odbywających się poza Poznaniem.
Każde skierowanie na szkolenie jest bardzo
wnikliwie analizowane pod kątem celowości
i przydatności.
19 listopada 2013 r. – Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska wizytowała świetlice wychowawczo-opiekuńcze w Chludowie, Zielątkowie,
Złotkowie i Suchym Lesie. W wizytowaniu
placówek – poza członkami Komisji – uczestniczyła przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Aleksandra Rewers-Taterka. W poszczególnych świetlicach opiekunowie przedstawili
informacje, związane z organizacją zajęć.
Podczas wizytacji świetlicy w Suchym Lesie
radni zwrócili uwagę na złe warunki lokalowe i zaproponowali przeniesienie świetlicy
do lokalu o wyższym standardzie.
25 listopada 2013 r. – Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych w pierwszej części dotyczyło projektów uchwał, przygotowanych na listopadową
sesję Rady Gminy Suchy Las. Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta Jerzy
Świerkowski, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód Anna Ankiewicz i
mieszkaniec Suchego Lasu. Jako pierwszy
omówiono projekt uchwały w sprawie powołania Measure Authorizing Officer (MAO)
– Pełnomocnika ds. realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy
gospodarki wodno-ściekowej w miejscowo-
Wesołych Świąt
życzy
Sucholeskie
Towarzystwo
Przyjaciół Europy
6
ści Biedrusko, gmina Suchy Las”.
Las . Po wyjawyja
śnieniach wójta Grzegorza Wojtery Komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Natomiast nie poddano pod
głosowanie, a jedynie omówiono, projekt
uchwały w sprawie Programu „Karta dużej
rodziny”. Z kolei omówiono projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/259/2008
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia
2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Suchy las do lokalnej grupy działania – Stowarzyszenia „Leader Suchy Las”. Wyjaśnień w
tej sprawie udzieliła wiceprezes Stowarzyszenia „Leader Suchy Las” Anna Małłek.
Jako ostatni omówiono projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 r. W dalszej części posiedzenia
dyskutowano o inwestycjach, przewidzianych w projekcie budżetu Gminy Suchy Las
na rok 2014.
25 listopada 2013 r. – Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu spotkała się z przedstawicielami klubów, instytucji i organizacji sportowych, aby w szerszym gronie omówić wątpliwości i zastrzeżenia środowisk sportowych,
związane z regulaminem przyznawania nagród
i stypendiów sportowych. W posiedzeniu Komisji uczestniczył wójt Grzegorz Wojtera oraz
kierownik Referatu Oświaty i Sportu Violetta
Pałącarz. Pojawiło się kilka propozycji zmian
w regulaminie. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za koniecznością ponownego przeanalizowania zapisów regulaminu w oparciu
o sugestie uczestników spotkania, przesłane
drogą mailową.
27 listopada 2014 r. – Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej, w którym
– poza członkami Komisji – uczestniczyli:
wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta Jerzy Świerkowski, skarbnik Monika Wojtaszewska, dyrektor CKiBP Urszula Habrych,
przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las
– Wschód Anna Ankiewicz oraz mieszkaniec Suchego Lasu, poświęcone było przede
wszystkim opiniowaniu projektów uchwał,
przygotowanych na listopadową sesję Rady
Gminy Suchy Las. Jako pierwszy omówiono projekt uchwały zmieniającej uchwałę
nr XXVII/248/12 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych na rok
2013 dla gminnego zakładu budżetowego.
Po analizie uzasadnienia Komisja jednogłośnie poparła projekt tej uchwały. Takim
samym wynikiem głosowania zakończyła
się dyskusja, dotycząca projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Następnie Komisja
– również jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekty dwóch uchwał: zmieniającej uchwałę nr XXXII/307/13 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2013-
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
2019 oraz zmie
zmieniającej uchwałę
budżetową Gminy Suchy Las na
rok 2013. Kolejnym przedmiotem dyskusji
Komisji był projekt uchwały w
sprawie pomocy
finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok
2014, który zaopiniowano także jednogłośnie pozytywnie. Wiele uwagi poświęcono
projektowi uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2014, poddając pod głosowanie poszczególne stawki i opiniując jednogłośnie pozytywnie – tak samo jak projekt uchwały w
sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych na rok 2014, a także projekt
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2014. Członkowie Komisji również jednogłośnie opowiedzieli się
za projektem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Złotnikach
przy ul. Pawłowickiej nr 2, a także za projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w
trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy,
na okres do 3 lat. Jako ostatni omówiono i
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/259/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia
18 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Suchy Las do lokalnej grupy działania – Stowarzyszenia „Leader Suchy Las".
27 listopada 2014 r. – Odbyło się drugie
w tym miesiącu posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – tym razem poświęcone opiniowaniu projektu budżetu Gminy
Suchy Las na rok 2014 w obszarze działań
Komisji. W posiedzeniu – poza członkami
Komisji – uczestniczyli: skarbnik Monika
Wojtaszewska, kierownik Referatu Oświaty
i Sportu Violetta Pałącarz, dyrektorzy szkół
i przedszkoli z terenu gminy, Parku Wodnego OCTOPUS, GOS, dyrekcja i pracownicy
Centrum Kultury, przedstawiciele Zespołu
Pieśni i Tańca Chludowianie oraz Orkiestry
Dętej z Chludowa, a także mieszkaniec Suchego Lasu. Po wysłuchaniu informacji,
związanych z budżetami poszczególnych
placówek oświatowych, instytucji i stowarzyszeń, Komisja czterema głosami za, przy
jednym wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Suchy
Las w części dotyczącej oświaty, kultury i
sportu, wskazując jednocześnie na potrzebę
zwiększenia środków dla CKiBP oraz Orkiestry Dętej z Chludowa w drugiej połowie
2014 r.
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las
Anna Małłek
INFORMACJE Z SESJI RADY GMINY SUCHY LAS
Lesie i wykorzystywana
y
y y
jjest pod
p
ogródek
g
przydomowy.
W uchwale w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono zmiany o następującej treści:
• Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w systemie workowym w pozostałych typach zabudowy (poza zabudową
wielorodzinną) powinien odbywać się nie
rzadziej niż raz na 4 tygodnie - z wyłączeniem odpadów, o których mowa w ust. 3a i
ust. 4 (odpadów zielonych).
• Odbiór przez podmiot uprawniony zbieranych w sposób selektywny w systemie workowym odpadów z tworzyw sztucznych i
opakowań wielomateriałowych z terenów
zabudowy innej niż wielorodzinna, w okresie od 1 maja do 30 września powinien odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie.
Głosując nad kolejną uchwałą przyjęto Program „Karta dużej rodziny”. Celem
tego Programu jest wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych wychowujących
minimum trójkę dzieci poprzez ułatwienie
im dostępu do sportu, kultury, rekreacji i innych usług, umacnianie modelu rodziny wielodzietnej oraz pomoc w realizacji funkcji
rodziny, a także poprawa warunków życiowych rodzin wielodzietnych.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie podjęto uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014
rok. Program ten określa m.in. kierunki, zakres, formy współpracy oraz wysokość środków planowanych z budżetu Gminy na ten
cel w danym roku.
Wesołych Świąt
życzy
Rada Gminy
Suchy Las
Zwiększono
i k
z 0,50 ddo 1,00 złł wysokość
k
składki od jednego mieszkańca na rzecz Stowarzyszenia „Leader” Suchy Las, którego
Gmina jest członkiem. Składka ta płatna jest
corocznie i po zmianie wyniesie 14.635,50 zł.
Radni pozbawili statusu pomnika przyrody lipę drobnolistną, rosnącą na prywatnej
działce przy ul. Dworcowej w Zielątkowie.
Przeprowadzona zewnętrzna ekspertyza
wykazała, że drzewo jest uschnięte i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. W
związku z tym, autor ekspertyzy zalecił zniesienie obecnej formy ochrony przedmiotowego drzewa. Co ważne, zgodnie z ustawą
o ochronie przyrody ustanowienie pomnika
przyrody następuje w drodze uchwały rady
gminy. Wobec tego w kompetencjach rady
gminy jest również ustalenie czy i jakie zabiegi pielęgnacyjne mogą być wykonane na
drzewach.
Upoważniono Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej do przyznawania dodatku energetycznego na wniosek odbiorcy wrażliwego,
czyli takiego który otrzymuje dodatek mieszkaniowy i zamieszkuje na terenie gminy Suchy Las.
Podejmując ostatnią uchwałę listopadowej sesji radni zatwierdzili zaproponowane
przez Aquanet taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Więcej na ten temat na str. 9.
Zebrała Barbara Stachowiak
Zaginął
pies!
Przedostatnia w tym roku
ku sesja Rady
Gminy odbyła się 28 listopada. Radni głosowali w sprawie osiemnastu uchwał.
Podejmując pierwszą uchwałę zwiększono wysokość dotacji dla Gminnego Ośrodka
Sportu. Zwiększenie to dotyczy kwoty 15,99
zł do m2 utrzymania hali sportowo-widowiskowej w Suchym Lesie.
Wyrażono również zgodę na zaciągnięcie przez Gminę kredytu inwestycyjnego
długoterminowego na obecnie realizowaną
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chludowie. Pozyskane środki
finansowe będą formą częściowej refundacji
już poniesionych kosztów oraz pozwolą na
sfinansowanie wydatków na to zadanie w
przyszłym roku.
Radni wyrazili zgodę na dokonanie bieżących zmian w uchwale budżetowej na
rok 2013, a także w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 20132019. Zmiany w WPF spowodowane są
umniejszeniem zapisanej kwoty na budowę
dróg w rejonie ulic Diamentowej w Suchym
Lesie – na to zadanie zostało zaciągnięte zobowiązanie finansowe, oraz dodatkowymi
kosztami wynikającymi z realizacji budowy:
• ulic w Złotnikach (konieczność uregulowania zapłaty za odbiór końcowy wykonany
przez Aquanet),
• pełnego uzbrojenia ulic w Złotkowie (opłaty za przyłącza do przepompowni ścieków
sanitarnych).
Powiatowi Poznańskiemu została udzielona dotacja celowa na finansowanie dwóch
etatów pracowników wydziału komunikacji
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Pracownicy ci zajmują się obsługą indywidualną firm leasingowych z terenu gminy Suchy
Las, co zapewnia wyższe wpływy z podatku od środków transportowych. Powyższa
uchwała podejmowana jest corocznie przez
Radę Gminy.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły stawek
podatku na 2014 rok od nieruchomości i środków transportowych. Ponadto Rada Gminy
obniżyła cenę skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawę obliczenia podatku rolnego. Więcej
na ten temat na str. 10 i 11.
Powołano Wójta Gminy do pełnienia obowiązków Measure Authorising Officer – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości
Biedrusko”. Powołanie MAO jest związane
z wnioskiem o dofinansowanie na realizację
projektu ze środków unijnych.
Radni wyrazili zgodę na udzielenie wieloletniemu najemcy bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy
ul. Pawłowickiej w Złotnikach, oraz na zawarcie przez Wójta z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy najmu nieruchomości
gruntowej na okres do 3 lat. Nieruchomość ta
położona jest przy ul. Obornickiej w Suchym
W czwartek, 31 października w godzinach południowych zaginął pies, owczarek
niemiecki długowłosy. Jest to młody, czteromiesięczny pies. W przypadku gdyby
ktoś znalazł takiego psa lub posiadał informacje na jego temat, prosimy o kontakt
pod nr tel.: 511 166 293 lub 61 2972 848. Dla znalazcy przewidziana nagroda!
w w w.suchylas.pl
7
Informacje
j Zarządu
ą Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE
Z
d Osiedla
O i dl
• Zarząd
oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w sobotni
wieczór - 7 grudnia,
zaprosili
Mieszkańców naszego Osiedla
na wspólne spotkanie
wigilijne. Frekwencja
dopisała! Przybyło ponad 70 dzieci wraz z
rodzicami i dziadkami.
Nasza świeżo odremontowana osiedlowa
świetlica „pękała w szwach”. Najmłodsi
Mieszkańcy otrzymali paczki od prawdziwego Św. Mikołaja, którego przywiózł, podobnie jak w roku ubiegłym, nasz złotnicki
„renifer” Kajtek. Przyjazd Św. Mikołaja
poprzedził
d ił skromny
k
it l kolęd
k l d w wykok
recital
naniu samych Mieszkańców. Pogoda była
mroźna, a więc ogrzewaliśmy się przy ognisku degustując smacznego grzańca, barszcz
z pierogami oraz pyszny bigos przygotowany przez niezawodne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy wszystkim,
którzy uatrakcyjnili nasz wigilijny stół wykonanymi przez siebie potrawami. Na uroczystość przybyli m.in. znani sucholescy
cykliści: pp. Grażyna i Ryszard Głowaccy.
Pani Radna Powiatu Poznańskiego złożyła
wszystkim Mieszkańcom bardzo miłe i ciepłe życzenia świąteczne. Organizatorzy serdecznie dziękują p. Waldemarowi Spychalskiemu za przygotowanie „renifera” Kajtka
oraz naszym stałym partnerom - firmom:
Informacje
j Zarządu
ą Osiedla Grzybowego
y
g
W niedzielę
i d i l
27
października na Placu
Grzybowym w Złotnikach odbył się po raz
pierwszy „Pchli Targ”.
Opracowaliśmy „Regulamin”, aby nie było
wątpliwości, co można
a czego nie, uzyskaliśmy zgodę z Urzędu
Gminy i mogliśmy startować! Na „Pchlim
Targu” można było sprzedać, kupić, wymienić niepotrzebne rzeczy, które są w domach,
w składzikach, komórkach, na strychu
a jeszcze są sprawne i w bardzo dobrym stanie. Sprzedawano, kupowano i wymieniano
gry, płyty, sprzęt sportowy, meble i odzież.
Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Dokonano kilkunastu
transakcji. Reklamacji na szczęście nie
było. Mamy nadzieję, że impreza wejdzie
na stałe do kalendarza naszych osiedlowych
wydarzeń!
W niedzielę 1 grudnia na Placu Grzybowym ubieraliśmy osiedlową choinkę. Niestety pogoda niezbyt dopisała, było zimno,
wilgotno i wietrznie, ale kilkoro dzieci
i ambitnych rodziców stanęło na wysokości
(dosłownie) zadania i drzewko świąteczne
jest gotowe! Czekamy na Święta!
8
Zarząd Osiedla Grzybowego
zaprasza serdecznie Mieszkańców
na tradycyjną osiedlową Wigilię przy
choince i kolędach na Placu Grzybowym
w sobotę 21 grudnia o godz. 17.00.
Zapraszamy na barszczyk czerwony, kapustę z grzybami, rybkę po grecku, słodycze
i grzańca! Wigilia osiedlowa to wspaniała
okazja do sąsiedzkiej integracji, wzajemnego poznania się, rozmowy i miłego spędzenia wieczoru przy dźwięku kolęd!
Przy okazji Wigilii
„Akcja charytatywna” dla naszej
parafialnej CARITAS!
Zbieramy żywność dla ubogich i potrzebujących. Prosimy o przyniesienie artykułów spożywczych trwałych, z długim terminem przydatności do spożycia, łatwych
do przechowywania, takich jak: cukier,
mąka, makaron, ryż, kasza, herbata, słodycze, konserwy, olej, dżemy. Podzielmy się
z innymi!
Świetlica osiedlowa
Z radością informujemy, że po przeszło
dwóch latach starań udało nam się pozyskać
lokal i zgodę pana Wójta na świetlicę osiedlową dla mieszkańców Osiedla Grzybowego. Jesteśmy jedyną jednostką pomocniczą,
która nie dysponuje własnym lokalem na
prace zarządu osiedla, zebrania osiedlowe
i działalność społeczną na rzecz mieszkań-
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
G
GRYF,
BERPO oraz THOMASOUND.PL
zza pomoc w organizacji imprezy. Na osieddlowej stronie internetowej znajduje się reportaż fotograficzny.
• Zarząd Osiedla opublikował na osiedlowej stronie internetowej zmiany w zakresie
odbioru odpadów, które będą obowiązywać w naszej Gminie od 1 stycznia 2014 r.
Ponadto 29 listopada odbyło się spotkanie
Mieszkańców z wójtem Grzegorzem Wojterą w sprawie zmian w zakresie gospodarki odpadami, podczas którego wyjaśniono
wiele budzących wątpliwości kwestii.
• Bardzo prosimy o zapisywanie się do
newslettera na naszej stronie internetowej
www.zlotniki.suchylas.pl. Każdy zapisany
użytkownik będzie na bieżąco otrzymywał
informacje osiedlowe automatycznie.
Michał Przybylski
Przewodniczący Zarządu
Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE
c
ców.
Lokal przy Placu Grzybowym nr 16
ma pow. ok. 75 m². W tej chwili trwają tam
m
pprace remontowe. Właściciel deklaruje pełną adaptację lokalu na potrzeby działalności
świetlicy i wykończenie obiektu w wysokim standardzie. W świetlicy zamierzamy
organizować zebrania osiedlowe, zebrania
zarządu osiedla, dyżury członków zarządu.
Chcielibyśmy prowadzić również działania
na rzecz integracji lokalnej społeczności,
poprzez organizowanie tzw. kółek zainteresowań dla wszystkich grup wiekowych – od
najmłodszych do seniorów. Planujemy również zajęcia – warsztaty dla dzieci i dorosłych, zajęcia typu joga. Ponadto będziemy
organizować wystawy i prelekcje. Wszystko zależy od potrzeb, jakie będą zgłaszać
mieszkańcy. Czekamy zatem na pomysły
i sugestie! Lokal jest usytuowany w bardzo
dogodnym dla mieszkańców, reprezentacyjnym miejscu osiedla, w samym centrum,
co w istotny sposób podnosi jego charakter
i prestiż. Chcemy, aby świetlica tętniła życiem i służyła naszej małej społeczności!
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych! Mamy nadzieję, że bliskość miejsca
przyczyni się do jeszcze lepszej frekwencji
na zebraniach osiedlowych niż dotąd!
Zapraszamy na osiedlową stronę internetową www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com
oraz do logowania się do newslettera.
Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Grzybowego
Małgorzata Salwa-Haibach
Nowy rok niesie za sobą
podwyżki za wodę i ścieki
Jak informuje Aquanet, od 1 stycznia 2014 roku na obszarze działania spółki będą
obowiązywać nowe taryfy za wodę i ścieki. Dla gminy Suchy Las nowy rok przyniesie
jeszcze jedną zmianę w tym zakresie. Cena za odbiór ścieków dla wszystkich miejscowości
gminy będzie jednakowa.
W 2014 roku dla gospodarstw domowych na terenie gminy Suchy Las zostały
ustalone następujące ceny:
– za 1 m³ wody – 4,04 zł netto. W stosunku
do roku 2013 nastąpi wzrost o 6,04 %,
– za 1 m³ ścieków – 5,61 zł netto. Od 2014
roku cena jednolita dla wszystkich miejscowości gminy. Do tej pory cena za odbiór 1 m³ ścieków była zróżnicowana dla
poszczególnych miejscowości, w zależności od tego, do której zlewni były one
przyporządkowane.
Oprócz opłat za zużycie wody i odbiór
ścieków, Aquanet ustalił jednolite opłaty
abonamentowe dla gospodarstw domo-
Wesołych Świąt
życzy
Przewodniczący Zarządu
Osiedla
Złotniki–Osiedle
Michał Przybylski
wych z terenu wszystkich gmin, na obszarze których działa. I tak od nowego roku
opłata
p
abonamentowa:
– za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych będzie wynosić – 3,70 zł
netto,
– za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – 6,26 zł netto.
Do wszystkich podanych cen należy
doliczyć 8-procentową stawkę podatku,
zgodnie z Ustawą o podatku VAT.
Barbara Stachowiak
URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY INFORMUJE
DO 20 STYCZNIA ZDECYDUJ O FORMIE
OPODATKOWANIA W 2014 ROKU
Natomiast jeżeli pierwszy przychód podatnik uzyska
dopiero w grudniu roku podatkowego, to oświadczenie
składa do końca roku podatkowego. Pamiętajmy jednak, że oświadczenie składa tylko ten podatnik, który
chce opłacać ryczałt. Jeśli zyski mają być opodatkowane według skali podatkowej, oświadczenia składać nie
trzeba.
Jeśli wśród małżonków istnieje wspólność majątkowa, to dochody uzyskiwane przez nich z najmu wspólnej
nieruchomości mogą być opodatkowane przez jednego
z nich. W takim przypadku tylko jeden współmałżonek
będzie rozliczał cały podatek oraz wpłacał zaliczki do
urzędu skarbowego. Aby móc skorzystać z takiej możliwości małżonkowie muszą złożyć w urzędzie skarbowym
pisemne oświadczenie wskazując, które z nich będzie w
całości rozliczać podatek z tytułu dochodu z najmu z zachowaniem odpowiednich terminów:
• do 20 stycznia danego roku podatkowego dla małżonków rozliczających się ryczałtem, którzy w roku
poprzednim uzyskali przychód,
• w terminie opłacenia pierwszego ryczałtu – dla małżon-
ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY
ków rozliczających się ryczałtem, którzy rozpoczynają
uzyskiwanie przychodów w trakcie roku podatkowego,
• do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym uzyskany został pierwszy przychód – dla małżonków rozliczających się na zasadach ogólnych.
W sytuacji, gdy małżonkowie nie złożą w terminie
oświadczenia o rozliczeniu dochodów lub przychodów
przez jednego z nich, ich przychody lub dochody z tytułu
najmu będą musiały być rozliczane przez każdego z nich
oddzielnie.
Oświadczenie o rozliczeniu podatku przez jednego
z małżonków obowiązuje tylko w danym roku podatkowym. Małżonkowie, którzy chcą w kolejnym roku
rozliczać podatek przez jednego z nich, muszą złożyć
ponownie oświadczenie do urzędu skarbowego.
Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania powinno być złożone naczelnikowi urzędu skarbowego
według miejsca zamieszkania podatnika w formie pisemnej. Nie ma powszechnie obowiązujących druków w
tym zakresie – tylko wybierając kartę podatkową trzeba
wypełnić wniosek PIT-16.
Podstawa prawna:
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Winogrady przypomina, że zaliczka na podatek dochodowy
od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc grudzień 2013 r. lub ostatni
kwartał 2013 r. jest płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2014 r.
• art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 361, z późn. zm.),
Z tym dniem zaliczki tracą byt prawny. Wpłaty dokonane na ich poczet po dniu 20 stycznia 2014 r. będą
zaliczone na poczet zobowiązania wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego za 2013 r.
• art. 25 ust. 1a i ust. 1 c ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Podatnik nie wpłaca zaliczki na podatek dochodowy
za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed
upływem terminu tej wpłaty (tj. 20 stycznia 2014 r.)
złoży zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku
wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego.
INFORMACJE PODATKOWE
Z możliwości wyboru formy opodatkowania można
skorzystać w ściśle określonym terminie zgodnie z art.
9a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.
361 ze zm.):
• gdy podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
składa do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia,
jednak najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu,
• jeśli podatnik ma już firmę od dawna a jedynie chce
zmienić sposób rozliczeń, oświadczenie o wyborze opodatkowania powinien złożyć do 20 stycznia 2014 r.,
• w tym samym terminie – czyli do 20 stycznia 2014 r.
trzeba również podjąć decyzję, w jaki sposób będą opodatkowane zyski z najmu,
• jedynie podatnicy, którzy dopiero zaczną uzyskiwać
przychód z najmu w ciągu roku 2014, oświadczenie o
wyborze formy opodatkowania składają nie później niż
do 20. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu,
w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu.
Informacje w przedmiotowym zakresie Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady zamieszcza również na swojej stronie internetowej www.uswinogrady.pl.
w w w.suchylas.pl
9
S ta w k i
Pod
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,50 tony włącznie
– 150 zł
b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie
– 280 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
– 380 zł
Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 15 ton
– o liczbie osi – dwie
– 384 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton
– o liczbie osi – dwie
– 541 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 21 ton
– o liczbie osi – trzy
– 496 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton
– o liczbie osi – trzy
– 992 zł
e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
– 644 zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej
niż 27 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
– 653 zł
g) równej lub wyższej niż 27 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.618 zł
Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 15 ton
– o liczbie osi – dwie
– 541 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton
– o liczbie osi – dwie
– 1.225 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 21 ton
– o liczbie osi – trzy
– 644 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton
Wesołych Świąt
życzą
Zarząd Osiedla
Biedrusko
oraz
Radne z Biedruska
10
– o liczbie osi – trzy
– 1.542 zł
e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
– 653 zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej
niż 27 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.019 zł
g) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej
niż 29 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
– 1.618 zł
h) równej lub wyższej niż 29 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
– 2.399 zł
Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,50 tony i poniżej 12 ton
– 600 zł
Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej
niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie
– 548 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie
– 1.382 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 40 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 1.219 zł
d) równej lub wyższej niż 40 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 1.685 zł
Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej
niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie
– 899 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie
– 1.895 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 40 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 1.685 zł
d) równej lub wyższej niż 40 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 2.493 zł
Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą przez podatnika podatku rolnego:
– 200 zł
Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne, która łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) równą lub wyższą niż 12 ton
– o liczbie osi – jedna
– 313 zł
b) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż
25 ton
– o liczbie osi – dwie
– 206 zł
c) równą lub wyższą niż 25 ton i mniejszą niż
33 tony
– o liczbie osi – dwie
– 600 zł
d) równą lub wyższą niż 33 tony do 36 ton
włącznie
– o liczbie osi – dwie
– 832 zł
e) powyżej 36 ton
– o liczbie osi – dwie
– 1.124 zł
f) równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż
38 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 662 zł
g) równą lub wyższą niż 38 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 922 zł
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) równą lub wyższą niż 12 ton
– o liczbie osi – jedna
– 549 zł
PODATEK ROLNY
będącą podstawą obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2014.
W nowym roku podatnicy podatku
rolnego zapłacą:
PODATEK LEŚNY
– 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego dla
gruntów gospodarstw rolnych,
– 250,00 zł od 1 ha gruntów nie wchodzących
y w skład ggospodarstwa rolnego.
g
Średnia cena skupu żyta podana
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2013
roku, przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2014 wynosi
69,28 zł.
Rada Gminy skorzystała z przysługującego jej prawa do obniżenia powyższej
ceny skupu żyta i podczas listopadowej
sesji podjęła uchwałę w tej sprawie. W
związku z tym na obszarze gminy Suchy
Las ustalono kwotę w wysokości 50,00 zł,
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
37,63 zł – tyle w przyszłym roku będzie
wynosić stawka podatku leśnego od 1 ha.
Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wedługg średniejj cenyy drewna uzyskanej
y
j
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., podana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r.
wynosi 171,05 zł za 1 m³. Kwota ta jest
podstawą do obliczenia podatku leśnego
na rok 2014.
OPŁATA od posiadania psa
W roku 2014 opłata od posiadania
psa na terenie gminy będzie wynosić tyle
samo, co w latach ubiegłych, czyli 40 zł.
atków
b) równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż
25 ton
– o liczbie osi – dwie
– 303 zł
c) równą lub wyższą niż 25 ton i mniejszą niż
33 tony
– o liczbie osi – dwie
– 832 zł
d) równą lub wyższą niż 33 tony i mniejszą
niż 38 ton
– o liczbie osi – dwie
– 1.263 zł
e) równą lub wyższą niż 38 ton
– o liczbie osi – dwie
– 1.663 zł
f) równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż
38 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 922 zł
g) równą lub wyższą niż 38 ton
– o liczbie osi – trzy i więcej
– 1.253 zł
Od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
– 690 zł
a) mniej niż 30 miejsc
b) równej lub powyżej 30 miejsc
– 800 zł
JAK PŁACIĆ PODATKI
I OPŁATY LOKALNE?
Podatek od nieruchomości od osób
fizycznych płatny jest w czterech ratach do
dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada danego roku podatkowego.
Opłatę od posiadania psa uiszcza się co
roku z góry bez wezwania w terminie płatności I raty podatku od nieruchomości lub
w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia
w posiadanie psa, w wysokości pełnej stawki lub połowy stawki, jeżeli osoba fizyczna
weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca
każdego roku. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się m.in. od:
• osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– z tytułu posiadania jednego psa, oraz od
osób niepełnosprawnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92,
z późn. zm.) – z tytułu posiadania psa asystującego;
• osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
– z tytułu posiadania jednego psa,
• podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie
więcej niż dwóch psów.
Podatki oraz opłaty lokalne pobierane
przez Gminę Suchy Las należy uregulować,
dokonując przelewu bankowego lub wpłaty
gotówką na numer konta 06 9043 1054 3054
0021 4641 0001. Mieszkańcy za podatki lub
opłaty lokalne mogą zapłacić również osobiście u sołtysów.
2014
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Stawka
Rodzaj podatku
obowiązująca
w roku
2014
Stawka
obowiązująca
w roku 2013
Stawka
maks.
ustalona
przez Min.
Finansów
Podatek od budynków mieszkalnych
lub ich części od 1m² powierzchni
użytkowej.
0,74 zł
0,73 zł
0,74 zł
Podatek od budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m² powierzchni
użytkowej.
20,00 zł
20,00 zł
23,03 zł
Podatek od budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od
1m² powierzchni użytkowej.
10,75 zł
10,65 zł
10,75 zł
Podatek od budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń
od 1m² powierzchni użytkowej.
4,68 zł
4,63 zł
4,68 zł
Podatek od pozostałych budynków
lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od
1m² powierzchni użytkowej.
7,73 zł
7,50 zł
7,73 zł
Podatek od budowli ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
2%
2%
2%
Podatek od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1m² powierzchni.
0,85 zł
0,85 zł
0,89 zł
Podatek od gruntów pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni.
4,56 zł
4,51 zł
4,56 zł
Podatek od gruntów pozostałych
zajętych na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa od 1m²
powierzchni.
0,33 zł
0,33 zł
0,46 zł
Podatek od gruntów pozostałych
innych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m²
powierzchni.
0,46 zł
0,45 zł
0,46 zł
Zebrała Barbara Stachowiak
w w w.suchylas.pl
11
OSP Suchy Las w akcji
Do kolejnego zdarzenia doszło 6 listopada w godzinach przedpołudniowych.
Strażacy wyjeżdżali na ulicę Stara Droga
w Suchym Lesie do likwidacji przy pomocy sorbentu plamy olejowej.
Po ponad dwutygodniowej przerwie
w wyjazdach, nasza jednostka 22 listopada dwukrotnie otrzymała wezwanie do
wypadków drogowych. Do pierwszego z
udziałem dwóch samochodów osobowych
doszło o godzinie 13:30 w Złotnikach u
FOT. OSP SUCHY LAS
2 listopada w godzinach popołudniowych w miejscowości Radojewo, z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, doszło do
wypadku drogowego z udziałem dwóch
samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Na miejsce przybyły następujące służby: zastęp
z OSP Suchy Las, dwa zastępy z JRG-8
Bolechowo, dwa radiowozy policji, dwie
karetki pogotowia, dwie pomoce drogowe.
Działania strażaków polegały na
wydostaniu za pomocą urządzeń
hydraulicznych poszkodowanego
z rozbitego pojazdu, który następnie został przekazany służbom medycznym. Dodatkowo, ze względu
na porę dnia teren działań został
oświetlony przy pomocy najaśnic
i agregatu prądotwórczego. Po
uprzątnięciu drogi i zabraniu rozbitych pojazdów przez pomoce
drogowe, zastępy straży pożarnych
wróciły do bazy.
W godzinach późnowieczornych (23:35) 3 listopada nasi druhowie jechali na ratunek sarnie,
która podczas przebiegania przez działki
rekreacyjne w Złotnikach uwięzła w bramie. Strażacy przy użyciu sprzętu ratowniczego (nożyco-rozpieraczy) wygięli pręty
bramy i uwolnili zwierzę. Dodatkowo w
działaniach brał udział patrol policji.
zbiegu ulic Obornickiej i Łagiewnickiej.
Do tego zdarzenia przyjechał także zastęp
z JRG-5 Piątkowo oraz patrol policji. Strażacy na miejscu akcji odłączyli akumulatory w rozbitych pojazdach, uprzątnęli z
jezdni elementy karoseryjne wraz ze sorp-
„Ksawery” dał
się wszystkim
we znaki
Sporządził:
Naczelnik OSP Suchy Las
dh Patryk Tasarz
Miło nam poinformować, że naszemu
druhowi Patrykowi Tasarzowi, który
pełni funkcje Naczelnika oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP w Suchym
Lesie została przyznana Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadana przez Ministra
Spraw Wewnętrznych Bartłomieja
Sienkiewicza. Uroczystość wręczenia
odznaki z okazji Narodowego Święta
Niepodległości odbyła się 20 listopada
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym.
Wiejący z ogromną prędkością wiatr,
intensywne opady śniegu, a do tego
niskie temperatury. Na początku grudnia
nad Polską przeszedł huragan „Ksawery”.
Jakie szkody wyrządził na terenie gminy
Suchy Las, podsumowuje Andrzej Karpowicz, kierownik Referatu Bezpieczeństwa
Urzędu Gminy.
Zarząd OSP Suchy Las
FOT. OSP SUCHY LAS
W dniach 6-8 grudnia 62 strażaków
z gminnych jednostek OSP brało udział
w 12 akcjach. Zostali oni zadysponowani przez służby ratownicze do usuwania
połamanych drzew z jezdni oraz zagrażających upadkiem linii energetycznych. Ponadto strażacy zabezpieczali
pochylone słupy energetyczne przed
przewróceniem oraz wejściem w strefę
zagrożenia osób postronnych.
BS
12
cją substancji ropopochodnych.
Po niespełna dwóch godzinach po raz
drugi zastęp straży wyjechał do wypadku
drogowego, do którego tym razem doszło w
miejscowości Radojewo. Po przybyciu na
miejsce okazało się, że samochód osobowy
zjechał do przydrożnego rowu, z którego
przez strażaków został wyciągnięty za pomocą wyciągarki samochodowej. Dodatkowo w działaniach udział brały: zastęp z
JRG-8 Bolechowo, radiowóz policji.
Ostatni wyjazd ubiegłego miesiąca miał
miejsce 25 listopada i związany był z likwidacją plamy olejowej, która powstała w miejscowości Suchy
Las na ul. Bogusławskiego.
Ponadto, 25 listopada w
naszej jednostce odbyła się
kontrola, którą przeprowadzili
strażacy z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Podczas tych
czynności zostały sprawdzone umiejętności teoretyczne
i praktyczne naszych druhów
oraz samochody i sprzęty pod
względem sprawności technicznej. Należy tutaj podkreślić, że nasza jednostka po raz
czwarty otrzymała ocenę 6 z przeglądów
technicznych. Wszystkim druhom, którzy
przyczynili się do otrzymania tak wysokiej
oceny dziękuję.
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Grudzień okazał się pracowitym miesiącem dla służb zabezpieczających porządek
na terenie gminy. Zwłaszcza na początku
grudnia anomalia pogodowe związane z
orkanem „Ksawery”, wymagały od strażników zdwojonego zaangażowania i natychmiastowych interwencji. Wzywani byliśmy
do zdarzeń związanych z powalonymi drzewami i słupami energetycznymi. Wspólne
działania Policji, Straży Pożarnych i Straży
Gminnej pozwoliły błyskawicznie reagować
na zmieniające się warunki atmosferyczne
i zapobiec poważniejszym zniszczeniom
mienia, a także usunąć powstałe zniszczenia
i awarie.
Złe warunki atmosferyczne błyskawicznie przyczyniły się do spadku bezpieczeństwa na drogach. Odrobina śniegu czy lodu
na asfalcie wymaga od kierowców zwiększonej ostrożności w trakcie kierowania
pojazdami. Przypominamy też, że sposób
kierowania pojazdem w zimie skrajnie różni
się od kierowania pojazdem latem. Starajmy
się w każdej sytuacji operować kierownicą
i hamulcem w sposób delikatny, bez gwałtownych ruchów, zachowując większe odległości od aut nas poprzedzających. Ten
sposób prowadzenia pomoże nam uniknąć
częstych poślizgów pojazdu. Warto też zdjąć
nogę z gazu. Niedostosowanie prędkości do
warunków panujących na drodze i przecenianie własnych umiejętności kierowania,
skutkuje wypadkami drogowymi i stłuczkami, które skutecznie komplikują nam życie i
paraliżują ruch na drogach.
Pamiętajmy! W okresie mrozów naszej
szczególnej troski będą wymagały zwierzęta domowe. Póki zima nie zaczęła się na dobre poświęćmy trochę czasu, by zapewnić
ocieplone schronienie nie tylko psom, ale
i innym zwierzętom gospodarskim.
W miesiącu grudniu zrealizowaliśmy
112 interwencji. Strażnicy zmuszeni byli
do zastosowania 145 środków prawnych w
formie pouczeń i grzywien mandatowych.
Sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Poznaniu za zaśmiecanie i
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Ujęto również na gorącym uczynku
bezmyślnych wandali niszczących ławki na
placu zabaw przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie.
Na zakończenie chciałbym życzyć Czytelnikom zdrowych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia, szampańskiej, sylwestrowej zabawy i szczęśliwego Nowego
2014 Roku, przypominając równocześnie
o rozsądnym posługiwaniu się wszelkiego typu fajerwerkami w noc Sylwestrową
i o umiarkowanym spożywaniu napojów
wyskokowych.
Numery telefonów do Straży Gminnej:
606 310 419, 61 812 51 81. W sprawach
związanych z kontrolą prędkości kontakt
pod nr tel. 608 024 723. Pracujemy w godz.:
6.00 – 22.00 od poniedziałku do piątku oraz
w godz.: 10.00 – 18.00 w soboty.
Zastępca Komendanta
Straży Gminnej w Suchym Lesie
Marek Łupiński
Wesołych Świąt
życzy
Komendant Komisariatu
Policji w Suchym Lesie
Andrzej Pabijan
OSP Golęczewo
na manewrach
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie, w składzie: Krzysztof
Ancuta, Michał Banasiuk, Grzegorz Matysiak, Hubert Gdaniec, Zbigniew Bartecki oraz Agnieszka Ancuta 9 listopada
udali się do miejscowości Gołuchów na
I Manewry Ratowniczo-Szkoleniowe
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy OSP
Województwa Wielkopolskiego.
Druhowie z naszej jednostki poprzez
udział w szkoleniu mogli uzupełnić, usystematyzować oraz utrwalić wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem
pracy zespołowej oraz organizacji pomocy
w wypadkach masowych.
Dziękujemy Panu Wójtowi Grzegorzowi Wojterze, Radzie Gminy Suchy Las za
umożliwienie wyjazdu na manewry.
Dha Agnieszka Ancuta
Z kronik sucholeskiej Policji
Funkcjonariusze doprowadzili do Prokuratury mieszkańca Suchego Lasu. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak
podczas awantury w domu groził współmieszkańcom i spowodował uszkodzenie
mienia. Wobec sprawcy zajścia został zastosowany dozór policyjny. Postępowanie
jest w toku.
W ramach dobrej współpracy sucholeska Policja otrzymała wsparcie z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wspólne
patrole z policjantami z Wydziału Zabezpieczenia Miasta oraz z Wydziału Ruchu
Drogowego mają na celu ograniczenie
przestępczości kryminalnej i drogowej na
terenie gminy Suchy Las. W ostatnim czasie zostały odnotowane liczne wypadki i
kolizje drogowe nie tylko na krajowej jedenastce, ale także na drogach lokalnych,
w tym śmiertelny wypadek w Golęczewie.
Najczęstszymi przyczynami zdarzeń w
ruchu drogowym są: nadmierna prędkość,
niezastosowanie bezpiecznej odległości od
poprzedzającego nas pojazdu, niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.
Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie teraz w okresie zimowym.
Pamiętajmy o wymianie opon na zimowe.
Chociaż nie jest to obowiązkiem, warto
zainwestować w tzw. zimówki, ponieważ
w niskich temperaturach dają one większą
przyczepność do podłoża, a co za tym idzie
zwiększają nasze bezpieczeństwo na drodze.
W związku ze zbliżającym się Sylwestrem informujemy, że na terenie gminy
dopuszcza się używanie fajerwerków, petard w następujących terminach: 31 grudnia
i 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.
W pozostałych dniach roku obowiązuje
zakaz ich używania, co reguluje uchwała
Rady Gminy. Przy tej okazji apelujemy
o ostrożne obchodzenie się z fajerwerkami
i petardami!
Barbara Stachowiak
w w w.suchylas.pl
KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy,
że w okresie
świąteczno – noworocznym
Urząd Gminy Suchy Las
czynny będzie:
• w poniedziałek 23 grudnia 2013 r.
od godz. 8.30 do godz. 16.00,
• we wtorek 24 grudnia br. (Wigilia)
do godz. 13.00,
• a we wtorek 31 grudnia br.
(Sylwester) do godz. 14.00.
Przepraszamy za ewentualne
utrudnienia.
W pozostałe dni pracy
Urząd czynny będzie normalnie.
Joanna Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las
13
Debatowali o poprawie bezpieczeństwa
W sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus 20 listopada odbyła się debata społeczna
Wielkopolskiej Policji, zatytułowana „Decydujmy wspólnie”. Jej głównym tematem był
poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu i całego województwa. Spotkanie to zostało
skierowana nie tylko do mieszkańców gminy Suchy Las, a także Tarnowa Podgórnego,
Dopiewa, Rokietnicy i Buku.
po raz pierwszy do czynienia. – To już nasza 23 debata na terenie województwa i
jeszcze o dzikach nie rozmawialiśmy – podkreślił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew
Hultajski. – Teren Suchego Lasu, jak i inne
tereny wokół Poznania są bardzo specyficznymi. Dzik bardzo szybko aklimatyzuje
się w tych warunkach i stanowi pewnego
rodzaju zagrożenie. Jedynym skutecznym
działaniem mającym na celu zmniejszenie
populacji dzików jest ich odstrzał. Jednak,
aby członkowie Polskiego Związku Łowieckiego mogli polować muszą być zachowane
odpowiednie warunki. A odstrzał zwierzyny
na terenach zamieszkałych jest niedopusz-
FOT. B. STACHOWIAK
Podczas debaty na pytania z sali odpowiadali Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski, Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Roman Kuster, a także Wójt
Gminy Grzegorz Wojtera. Kwestie, które
pojawiły się dotyczyły m.in. możliwości
zwiększenia ilości etatów dzielnicowych
w Komisariacie Policji w Suchym Lesie, o
co pytał radny Ryszard Tasarz, przebudowy
linii kolejowej Poznań-Piła, czym zainteresował się przewodniczący Zarządu Osiedla
Złotniki–Osiedle Michał Przybylski.
Do tematów poruszonych przez radnego
Krzysztofa Pilasa odniósł się
m.in. Wojewoda. – Natężenie
ruchu na drodze krajowej nr 11,
faktycznie stanowi duży problem.
Zdajemy sobie sprawę, że w tym
temacie jest wiele do poprawienia, by była to droga tranzytowa,
żeby kierowcy nie uciekali z niej
na drogi lokalne. Jeżeli droga ta
zostanie wpisana do sieci dróg
międzynarodowych, o co się staramy, to będzie oznaczało, że w
latach 2014-2020 będziemy mogli krajową jedenastkę również
budować ze środków unijnych.
I wówczas pokonamy tę główną przeszkodę,
jaką są finanse. Z tym, że realizacja jej będzie przeprowadzana etapami. Zaczynamy
od obwodnic Ostrów Wielkopolski, Jarocin.
W sprawie przejścia przez tory kolejowe
do ulicy Wałeckiej wypowiedział się Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł.
insp. Roman Kuster. – Jeżeli mamy na myśli
przejście pieszo-rowerowe, to nigdy nie będzie ono bezpieczne. Sam zastanawiam się,
czy zaopiniowałbym pozytywnie jakiekolwiek unormowanie prawne w tak postawionej sprawie. Z kolei nie spotkałem żadnej
regulacji, która mówiłaby o zatrzymywaniu
się pociągów po to, by mogli przechodzić
piesi. Bezpiecznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest budowa kładki czy przejścia podziemnego. Jednak w pierwszej kolejności
trzeba zbadać, czy są to inwestycje realne
do wykonania i przede wszystkim dla jakiej
grupy osób. Poza tym inwestycje te musiałyby znaleźć odzwierciedlenie w środkach
finansowych Ministerstwa Transportu i samorządu.
Podczas sucholeskiego spotkania pojawił się temat dzików, z którym gospodarze
debaty, za wyjątkiem Wójta Gminy, mieli
14
czalny. Dziś możemy pozwolić sobie na
odławianie dzików, które nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Z naszej oceny wynika, że dziki i tak wracają.
W trakcie debaty wielokrotnie przewijał
się wątek ulicy Obornickiej. Radny Ryszard Tasarz pytał o możliwość wykonania
prawo i lewoskrętów – Prawo i lewoskręty
niewątpliwie poprawiają bezpieczeństwo
w ruchu drogowym – zaznaczył Wojewoda
Piotr Florek. – Natomiast nie zawsze można
je zrealizować. Często spotykamy się z problemem wykupu nieruchomości pod tego
typu inwestycje drogowe – dodał. Z kolei
Wójt Grzegorz Wojtera zgłosił swój postulat w sprawie Obornickiej. – Gmina Suchy
Las jest w specyficznym miejscu, pomiędzy
absurdem rozwiązań dwóch instytucji –
mówił. – Jedną z nich jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która
zawsze będzie dbała żeby przepływ przez
drogę krajową był szybki, wygodny, bezkolizyjny. Najlepiej bez ruchu poprzecznego i
świateł. Z drugiej strony mamy Miasto Poznań. Wiemy, że istnieje projekt i kosztorys
przebudowy ulicy Obornickiej od Wiaduktu
Narutowicza do Ronda Obornickiego. To jest
11
1
1 • gr udzi
u d zi e ń 2 0 13
13
minimalne rozwiązanie, które jednak standaryzuje tę drogę. Kiedyś usłyszałem takie słowa: „Nie będziemy budowali dróg Poznaniakom, by uciekali z Poznania”. Dlatego
apeluję do Policji Miejskiej, by powiedziała
władzom Miasta Poznania, że nadszedł czas,
by wrócić do tego projektu. To, co dzieje się
na ulicach Obornickiej czy Naramowickiej
to są lata 60-70 – podkreślił Wójt.
Nie tylko samorządowcy zabierali głos
w dyskusji. Jeden z uczestników debaty
zauważył, że budowa Wiaduktu Narutowicza nie została odpowiednio przemyślana.
– Rozebrano wiadukt i wybudowano drugi.
Osoby, które się tym zajmowały nie patrzyły przyszłościowo, żeby tam cztery nitki
zrobić. Nie wiem za co brały pieniądze. Z
kolei Stanisław Kmiecik zasugerował, by
na ulicy Morasko zmienić znak ograniczający prędkość do 40 km/h. – Tą ulicą
czterdziestką nikt nie jeździ. Jeżeli znajdzie
się taki kierowca to jest wyprzedzany, omijany nawet na podwójnej ciągłej. Autobusy
też jeżdżą tamtędy z większą prędkością.
Ta czterdziestka służy chyba
tylko po to, by ciągnąć od kierowców mandaty. Odpowiedzi
udzielił Komendant Miejski.
– Z jednej strony pojawia się
pytanie dlaczego są ograniczenia prędkości, a z drugiej
strony o bezpieczne drogi dla
rowerzystów. Mając taką a nie
inną infrastrukturę drogową,
tak naprawdę udzielił pan sobie odpowiedzi. Wiem, że przez
Morasko jeździ bardzo dużo
rowerzystów i to ograniczenie
jest dla ich bezpieczeństwa,
ponieważ nie ma drogi rowerowej ani pobocza. Jeżeli zapłacił pan ileś mandatów i
godzi się na to, na pewno zapłaci pan kolejne, ponieważ policjanci nie biorą się tam
bez przyczyny. Otrzymujemy sygnały, że
kierowcy tam po prostu zasuwają.
W sprawie rowerów, ale w innym kontekście wypowiedziała się Stanisława Lewandowska. – Chcę pochylić czoło przed
władzami lokalnymi, Strażą Gminną, Strażą Pożarną, Policją, bo robią wszystko by
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców
gminy. Mimo to ja nie czuję się bezpiecznie.
Dlatego, że jak idę chodnikiem to nie wiem,
czy za moimi plecami nie pojedzie jakiś rowerzysta. Ja nie oczekuję dyskusji na ten
temat, tylko działania. Jeżeli jest dwumetrowej szerokości chodnik żaden rowerzysta
nie powinien mi zagrażać – podkreśliła.
Wszystkie uwagi, wnioski podczas debaty zostały odnotowane, a następnie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości
ich wdrożenia. Odpowiedzi w poruszonych
tematach można spodziewać się w przyszłym roku, podczas kolejnego spotkania w
Suchym Lesie.
Zebrała Barbara Stachowiak
Czy zima znów zaskoczy drogowców?
Niskie temperatury, opady śniegu, marznącego deszczu przypominają nam o tym, że nadchodzi zima. Nie jest to czas wymarzony dla kierowców, ale nie tylko dla nich. Pełne ręce
roboty mają firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg.
miejscach niebezpiecznych posypywane
są jezdnie dróg standardu III.
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zajmują się: Skanska S.A. i Zakład
Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański s.j. Telefony dyżurne: 61 859 34 46,
508 236 315.
Droga krajowa nr 11
– II standard podwyższony: Oborniki –
Złotkowo; węzeł Złotkowo; Złotkowo –
Suchy Las.
W przypadku wystąpienia:
• opadów śniegu jezdnia odśnieżana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi,
• śliskości zimowej jezdnia posypywana
Wesołych Świąt
życzy
Komendant Gminny
ZOSP RP
w Suchym Lesie
Druh Patryk Tasarz
na całej szerokości łącznie z poboczami
utwardzonymi.
Zimowym utrzymaniem drogi krajowej
zajmuje się POL – DRÓG Piła. Telefony
dyżurne: 67 352 68 20, 515 227 421.
Drogi gminne
– pozostałe drogi na terenie gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące
zimowego utrzymania, w tym standardy, znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości ulic i placów oraz
zieleni na terenie gminy Suchy Las,
dostępnym na stronie internetowej
bip.suchylas.pl
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Telefony
dyżurne: w pon. 8.00-18.00, wt–pt.
7.00-15.00 – 61 8926 262, 61 8926 503.
Po tych godzinach do godziny 7.00
– 722 220 980.
FOT. ZGK SUCHY LAS
Na terenie gminy mamy trzy rodzaje
dróg: drogi gminne, powiatowe i drogę
krajową, a co za tym idzie podlegają one
różnym zarządcom. Drogi gminne zarządzane są przez Gminę Suchy Las, powiatowe przez Zarząd Dróg Powiatowych a
droga krajowa przez poznański oddział
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Idąc dalej, te trzy rodzaje dróg
w zakresie zimowego utrzymania, które
odbywa się według określonych standardów, obsługiwane są przez różne firmy, w
zależności z jakimi ich zarządcy podpisali
stosowne umowy.
Drogi powiatowe
– II standard: Bolechowo – Poznań; jezdnie
lewe (Biedrusko, Radojewo); Suchy
Las (ul. Sucholeska, Bogusławskiego, Alejowa),
– III standard: (Wargowo) granica
powiatu – Zielątkowo – Golęczewo; Zielątkowo – Chludowo; Golęczewo – Sobota; (Psarskie) granica
miasta – Złotniki.
W przypadku wystąpienia:
• opadów śniegu odśnieżane są drogi
zaliczane do II i III standardu,
• śliskości zimowej na całej długości
posypywane są jezdnie dróg standardu II,
• śliskości zimowej w wyznaczonych
Barbara Stachowiak
Tu wszystko jest na czas
– sześciolatki w szkole
Raport inicjatorów referendum edukacyjnego „Szkolna rzeczywistość” był impulsem do zorganizowania briefingu prasowego przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty, który miał miejsce 5 listopada w
Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie. Spotkanie
prowadziła wicekurator Dorota Kinal. Byli
na nim obecni dyrektorzy, których szkoły
pojawiły się w raporcie.
Czym jest ta publikacja? Zdaniem wielu uczestników konferencji zorganizowanej przez kuratora oświaty w sucholeskiej
podstawówce – jest to zbiór anonimowych
zgłoszeń, których nie powinno się w ogóle
brać pod uwagę. Kuratorium zbadało jednak informacje przesyłane przez rodziców,
które zawarto w publikacji i poddało podane szkoły kontroli. Raport „Szkolna rzeczywistość” zawierał głosy o brakach i niedociągnięcia (zdaniem zgłaszających) w 178
szkołach na terenie całego kraju, w tym 12
z Wielkopolski. Tematyka dotyczyła takich
FOT. P. ANDRZEJEWSKI
Czy sześciolatki w szkole to szansa na ich lepszy rozwój? Czy jest to dla nich zagrożenie,
że sobie nie poradzą, będą rozkojarzone? Czy wręcz przeciwnie, lepiej się odnajdą niż ich
trochę starsi koledzy? Czy szkoły są przygotowane organizacyjnie i infrastrukturalnie na ich
przyjęcie? Te i wiele innych pytań zadają sobie teraz rodzice w perspektywie nowelizacji
systemu oświaty, wprowadzającej obowiązek szkolny dla sześciolatków.
zagadnień jak: finansowanie, brak placów
zabaw i stołówek, nauka na dwie zmiany,
bezpieczeństwo itd. Większość tych szkół
zostało skontrolowanych przez kuratorium
oświaty. Wydano 41 zaleceń. Szkoła w Su-
chym Lesie znalazła się w raporcie, pod
wpisem: „Klasy 1-3 na dwie zmiany. W tym
roku 7 pierwszych klas.” Problem za chwilę przestanie istnieć, ponieważ wybudowana zostanie filia, gdzie prowadzone będzie
właśnie nauczanie początkowe. Przetarg
jest już ogłoszony. Pozostaje jeszcze jedna
kwestia, jak mówi dyrektor Szkoły Podstawowej Beata Radomska, wspominając rozmowę z jednym sześciolatkiem – czas. Na
pytanie co ma na myśli, odpowiedział, że
w szkole wszystko jest na czas… w przedszkolu tak nie było…
w w w.suchylas.pl
15
W 2014 r. edukację zaczną dzieci z rocznika
2007 i urodzone w pierwszym półroczu 2008 r.
Te z drugiego półrocza pójdą do szkoły w roku
szkolnym 2015/2016, lub na wniosek rodziców
będą mogły rozpocząć edukację już w 2014 r.
Paweł Andrzejewski
Gminna Gospodarka Ś
Śmieciowa 2014
W listopadzie i grudniu dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy zostały zorganizowane zebrania, podczas
których wyjaśniane były zasady funkcjonowania nowego, gminnego systemu. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania podczas spotkań oraz drogą internetową na adres e-mail: [email protected]
Kogo obejmie nowy system gospodarki
odpadami?
Nowy system gospodarki odpadami obejmie
nieruchomości, na terenie których zamieszkują
ludzie (domy jednorodzinne, bloki).
Co oznacza, że odpady będą gromadzone
w sposób selektywny?
Oznacza to, że każdy mieszkaniec, który zadeklaruje taki sposób gromadzenia odpadów
będzie zobowiązany selekcjonować swoje odpady poprzez umieszczanie w odpowiednich
workach:
- papieru i makulatury
- tworzyw sztucznych i metali
- szkła kolorowego
- szkła białego
- opakowań wielomateriałowych
- odpadów zielonych
Kto ma obowiązek złożyć deklarację?
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na
właścicielu nieruchomości, jednakże pod tym
pojęciem rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty
władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku
w Gminach).
Czy muszę kupić nowy pojemnik?
NIE. Wykonawca, który wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Suchy Las zapewni dla każdej nieruchomości
zamieszkałej pojemnik na odpady komunalne
(Uchwała nr XXXIX/399/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2013 r.).
Kto będzie odbierał ode mnie śmieci od
1 stycznia 2014 r.?
Zgodnie z ustawą o Utrzymaniu Czystości
i Porządku w Gminach, Gmina Suchy Las jest
zobowiązana przeprowadzić przetarg na wykonawcę usług z zakresu odbioru odpadów komunalnych. Odpady odbierać będzie firma, która
wygra przetarg (art. 6d ust. 1 ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach).
Gdzie znajdę deklarację?
Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy
w Suchym Lesie. Można je również pobrać ze
stronyy internetowejj www.suchylas.pl
y
z zakładki „Gminna Gospodarka Śmieciowa 2014”.
Jakie są stawki opłat za odbiór moich odpadów?
Opłata w przypadku prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych wynosi 10 zł
za mieszkańca na miesiąc (w ZM GOAP 12 zł).
Natomiast jeżeli odpady na terenie nieruchomości nie będą segregowane to stawka za wywóz
odpadów będzie wynosić 18 zł (w ZM GOAP
20 zł) za mieszkańca na miesiąc (Uchwała nr
XXXIX/395/13 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 26 września 2013 r.).
Jakie będą konsekwencje nie złożenia
przeze mnie deklaracji?
Wójt Gminy Suchy Las ma prawo wystawić
wtedy decyzję administracyjną o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie nieruchomości o podobnym
charakterze (art. 60 ustawy o Utrzymaniu
Czystości i Porządku w Gminach).
16
Czy stawka za wywóz odpadów komunalnych może się zmienić?
TAK. W przypadku gdy okaże się, że nieprawidłowo zostały oszacowane koszty systemu,
można zmienić wysokość opłaty (art. 6k ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w
Gminach).
Co przysługuje mi w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
- pojemnik na odpady zmieszane
- worki (pojemniki w przypadku zabudowań
wielolokalowych) do segregacji
- odbiór odpadów komunalnych zgodny z harmonogramem
- możliwość dostarczenia do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1m3
niezanieczyszczonego gruzu, 4 zużytych opon
pochodzących od pojazdów o dopuszczalnej
wadze całkowitej do 3,5 t (raz w ciągu roku)
(Uchwała nr XXXIX/399/13 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 26 września 2013 r.)
Czy osoby, które są zameldowane ale nie
zamieszkują na danej nieruchomości muszą być ujęte w deklaracji „śmieciowej”?
NIE. W deklaracji podajemy faktyczną ilość
osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Dlaczego zastosowano metodę naliczania
opłaty od osoby?
Ustawodawca zawarł w ustawie o Utrzymaniu
Czystości i Porządku w Gminach możliwe metody naliczania opłaty:
– od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
– od ilości zużytej wody z danej nieruchomości
– od powierzchni lokalu mieszkalnego
– od gospodarstwa domowego
W Gminie Suchy Las za najbardziej wiarygodną i sprawiedliwą metodę uznano naliczanie
opłaty w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (art. 6j ust. 1
ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku
w Gminach).
Co z deklaracjami złożonymi do Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”?
W związku z wystąpieniem Gminy Suchy Las
ze Związku Międzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM
GOAP), wszystkie uchwały podjęte przez ZM
GOAP wygasają z dniem 31 grudnia 2013 r.
Deklaracje złożone do ZM GOAP nie będą
obowiązywać po 1 stycznia 2014 r.
Jaki pojemnik powinien stać na mojej posesji?
Ilość i objętość pojemników będzie dostosowana do potrzeb danej nieruchomości. Każda nieruchomość zostanie zaopatrzona w pojemnik
co najmniej 120 l.
Kiedy powinienem złożyć korektę a kiedy
zmianę deklaracji?
Korektę deklaracji składamy w przypadku popełnienia błędu pisarskiego. Natomiast zmianę
deklaracji należy złożyć w przypadku zmiany
danych będących podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
np. zmiana ilości osób.
Co to są opakowania wielomateriałowe?
Opakowania wielomateriałowe wykonane są
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
z więcej niż jednego rodzaju materiału w taki
sposób, iż trudno rozdzielić jego elementy przy
użyciu prostych metod mechanicznych. Jeżeli
do produkcji opakowania użyto różnych materiałów ale podobnego typu, np. różne rodzaje
tworzyw sztucznych, może ono podlegać recyklingowi. Przykładem opakowania wielomateriałowego jest karton na sok. Składa się on
z połączonych ze sobą: plastikowej zakrętki i
gwintu, kartonowej warstwy zewnętrznej i aluminiowej wyściółki.
Gdzie będę płacił za odbiór odpadów komunalnych?
Mieszkańcy, którzy złożą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają w styczniu/lutym 2014 r.
indywidualne numery kont bankowych, na które będzie trzeba uiścić opłatę.
Jakie są terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
- za styczeń i za luty - do 28 lutego
- za marzec i kwiecień - do 30 kwietnia
- za maj i czerwiec - do 30 czerwca
- za lipiec i sierpień - do 31 sierpnia
- za wrzesień i październik - do 31 października
- za listopad i grudzień - do 31 grudnia
(Uchwała nr XXXIX/396/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2013 r.)
Czy pomimo złożenia oświadczenia o kompostowniku, będę miał możliwość oddania
odpadów zielonych?
TAK. Pomimo zgłoszenia przydomowego
kompostownika podmiot wybrany w drodze
przetargu odbierze od Państwa powstałe odpady zielone. Jedynym warunkiem odbioru jest
wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne (co najmniej 2 dni wcześniej) do firmy odbierającej
odpady z terenu naszej gminy.
Czy wypełniając oświadczenie o kompostowniku zapłacę niższą stawkę za odbiór
odpadów?
NIE. Posiadanie kompostownika nie ma wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gdzie wyrzucać popiół z pieca?
Wystudzony popiół z pieca można wrzucić do
pojemnika na odpady zmieszane.
Co zrobić w przypadku gdy pojemnik, który aktualnie stoi na mojej posesji jest niewystarczający?
W takim przypadku należy zgłosić sytuację
firmie odbierającej odpady komunalne. Firma
rozpatrzy zgłoszenie pod kątem zasadności,
a w przypadku uzasadnionego wniosku podstawi na teren nieruchomości większy lub dodatkowy pojemnik.
Gdzie można wyrzucić styropian?
Styropianowe naczynia jednorazowe i styropianowe tacki po żywności, np. po mięsie, należy
wrzucić do pojemnika na odpady komunalne
zmieszane. Czysty styropian opakowaniowy i
styropianowe osłony np. od AGD powinny trafić na PSZOK. Styropian budowlany czysty lub
zanieczyszczony wymaga wynajęcia kontenera
od firmy uprawnionej do zagospodarowania
tego odpadu (wpisanej do Rejestru Działalności Regulowanej).
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Gminy w Suchym Lesie
Sprawdź, kto i kiedy będzie
odbierał śmieci po 1 stycznia
W związku z wystąpieniem z ZM GOAP, Gmina Suchy Las na swoim terenie od 1 stycznia 2014 r.
będzie we własnym zakresie organizować system gospodarki odpadami komunalnymi.
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las
Sp. z o.o. (od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r.),
czyli w okresie do rozstrzygnięcia przetargu
ogłoszonego przez Gminę Suchy Las na odbiór odpadów komunalnych, będzie wykonywał usługę odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych. Uprzejmie
prosimy o zapoznanie się z nowymi harmonogramami na wywóz odpadów komunalnych,
które dostępne są również w biurze ZGK, przy
ul. Młodzieżowej 1 w Suchym Lesie, oraz na
stronie internetowej www.zgksuchylas.eu.
Harmonogram
g
odbioru
ODPADÓW ZMIESZANYCH
SUCHY LAS:
STYCZEŃ (07, 20), LUTY (03, 17)
dla ulic: Sucholeska, Kwiatowa, Sportowa,
Szkolna, Miła, Parkowa, Nektarowa, Wiśniowa, Promienista, Szkółkarska, Modrzewiowa,
Kryształowa, Rzemieślnicza, Łozowa, Brzozowa,, Jaśminowa,, Brzoskwiniowa,, Młodzieżowa,,
Rolna, Świt, Stara Droga, Strażacka, Magnoliowa, Zwolenkiewicza, Słoneczna, Krótka, Meteorytowa, Chabrowa, Rumiankowa, Promykowa, Radosna, Alejowa, Morelowa, Zakątek,
Owocowa, Makowa, Warsztatowa, Gwiezdna,
Zimowa.
STYCZEŃ (08, 21), LUTY (04, 18)
dla ulic: Powstańców Wlkp., Aroniowa, Jeżynowa,, Malinowa,, Zawilcowa,, Sasankowa,, Os.
Poziomkowe,, Diamentowa,, Świerkowa,, Szyszy
kowa, Żurawinowa, Bogusławskiego, Kasztanowa, Kubackiego, Kręta, Krańcowa, Łąkowa,
Podgórna, Poprzeczna, Ks. Hertmanowskiego,
Ogrodnicza,
g
, Sadowa,, Lisia,, Gajowa,
j
Pogodna.
STYCZEŃ (09, 22), LUTY (05, 19)
dla ulic: Borówkowa, Jagodowa, Os. Jagodowe, Poziomkowa, Wiosenna, Bajkowa, Senna,
Forteczna, Zachodnia, Wierzbowa, Klonowa,
Obornicka, Zielna, Różana, Lipowa, Cedrowa,
Rewersów, Stefańskiego, Zakole, Sprzeczna,
Leśna, Podjazdowa, Polna, Wschodnia, Dębowa,, Chmielna,, Deszczowa,, Mokra,, Miodowa,,
Sucha, Strumykowa, Grabowa, Źródlana, Ruczaj, Zgodna, Nowy Rynek, Os. Przy Lesie.
ZŁOTNIKI:
STYCZEŃ (13, 27), LUTY (10, 24)
dla ulic: Wrzosowa, Kwiatowa, Słoneczna, Zielona, Dworcowa, Radosna, Kochanowskiego,
Reja, Obornicka, Łagiewnicka, Bluszczowa,
Graniczna,, Pawłowicka,, Tulipanowa.
p
STYCZEŃ (14, 28), LUTY (11, 25)
dla ulic: Jelonkowa, Krótka, Cicha, Prosta,
Okrężna, Miła, Działkowa, Żukowa, Tarninowa,
Azaliowa, Forsycjowa, Ognikowa, Berberysowa, Kalinowa, JELONEK.
OS.GRZYBOWE:
STYCZEŃ (10, 23), LUTY (06, 20)
dla ulic: Sosnowa, Nektarowa, Kurkowa, Borowikowa, Rydzowa, Pieczarkowa, Czubajkowa,
Smardzowa, Maślakowa, Plac Grzybowy, Koźlarzowa, Opieńkowa, Podgrzybkowa, Smardzowa.
STYCZEŃ (11, 24), LUTY (07, 21)
dla ulic: Muchomorowa, Gołąbkowa, Sowia,
Ptasi Zaułek, Słowicza, Bociania, Krucza, Jaskółcza, Żurawia, Przepiórcza, Pawia, Kukułcza,
Łabędzia, Skowronkowa, Plac Sokoła.
ZIELĄTKOWO
Ą
i ZŁOTKOWO:
STYCZEŃ (02, 15, 29), LUTY (12, 26)
GOLĘCZEWO:
Ę
STYCZEŃ (04, 16, 30), LUTY (13, 27)
dla ulic: Dworcowa, Tysiąclecia, Działkowa,
Ogrodowa, Zacisze, Promienista, Obornicka,
Strażacka.
STYCZEŃ (04, 17, 31), LUTY (14, 28)
dla ulic: Boczna, Czereśniowa, Kwiatowa, Kręta, Błękitna, Malinowa, Lipowa, Akacjowa,
Polna, Spokojna, Wodna, Jesionowa, Modrakowa, Wiśniowa, Cicha.
BIEDRUSKO:
STYCZEŃ (13, 27), LUTY (10, 24)
dla ulic: Agatowa, Ametystowa, Berylowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Koralowa,
Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Gołębia, Os.
Błękitny Staw, Jesionowa, Poznańska, Zjednoczenia.
STYCZEŃ (14, 28), LUTY (11, 25)
dla ulic: 1 Maja, 7 Płk. Strzelców Konnych,
Akacjowa, Borowikowa, Chludowska, Dębowa, Janowo, Kasztanowa, Klonowa, Kurkowa,
Leśna,, Lipowa,
p
, Ogrodowa,
g
, Podgrzybkowa,
g y
, Powstańców Wlkp., Smardzowa, Świerczewskiego, Wolności.
CHLUDOWO:
STYCZEŃ (13, 27), LUTY (10, 24)
dla ulic: Biedruszczana, Leśna, Polna, Łagiewnicka, Zapłocie, Chojnicka, Kościelna, Szkolna,, Rynek,
y , Łąkowa,
ą
, Tysiąclecia.
y ą
STYCZEŃ (14, 28), LUTY (11, 25)
dla ulic: Obornicka, Czereśniowa, Strumykowa,, Wodna,, Za Parkiem,, Poznańska.
STYCZEŃ (15, 29), LUTY (12, 26)
dla ulic: Golęczewska, Słoneczna, Dworcowa,
Nad Torem, Cmentarna, Wargowska.
Harmonogram
g
odbioru
ODPADÓW SEGREGOWANYCH
SUCHY LAS:
STYCZEŃ (07,20), LUTY (03,17)
ulice: Szkolna, Firmowa, Kwiatowa, Nizinna,
Miła, Promienista, Powstańców Wlkp., Borówkowa, Jana i Stefana Rewersów, Bajkowa,
Wesołych Świąt
życzy Radny,
Przewodniczący
Zarządu Osiedla
Suchy Las
Krzysztof Pilas
Sasankowa, Wiosenna, Zawilcowa, Łozowa,
Jagodowa,
g
, Cedrowa,, Poziomkowa,, Rzemieślnicza,, Widłakowa,, Żurawinowa,, Senna, Lipowa.
STYCZEŃ (08, 21), LUTY (04,18)
ulice: Parkowa, Sportowa, Modrzewiowa, Saneczkowa, Szkółkarska, Wiśniowa, Stefana Stefańskiego, Zachodnia, Platanowa, Malinowa,
Aroniowa, Jeżynowa, Truskawkowa, Sucholeska,, Kryształowa,
y
, Diamentowa,, Szyszkowa,
y
,
Świerkowa, Kwarcowa, Obornicka (od skrzyż.
z ul. Złotnicką do wiaduktu G. Narutowicza),
Zielna,, Różana.
STYCZEŃ (09, 22), LUTY (05, 19)
1 CZ. LEWA STRONA w kier. Poznania ulice:
Alejowa, Bogusławskiego, Brzask, Brzozowa,
Chabrowa, Czarnieckiej, Dębowa, Fiołkowa,
Forteczna, Gajowa, Grabowa, Gwiezdna, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Krańcowa,
Kraterowa, Kręta, Krótka, Ks. Hertmanowskiego, Kubackiego, Łąkowa, Makowa, Magnoliowa, Meteorytowa, Młodzieżowa, Modrakowa,
Podgórna, Podjazdowa, Pogodna, Poprzeczna,
Porzeczkowa, Poranna, Promykowa, Radosna,
Rolna,, Rumiankowa,, Słoneczna,, Strażacka,,
Śnieżna, Świt, Zakątek, Zielińskiego, Zimowa,
Zodiak,, Zwolenkiewicza.
STYCZEŃ (10, 23), LUTY (06, 20)
2 CZ. LEWA STRONA w kier. Pozniania: pozostałe ulice lewej str. w kier. Poznania.
OS.GRZYBOWE +JELONEK
((Sosnowa,, Jodłowa,, Nektarowa,, Krótka)
STYCZEŃ (13, 24), LUTY (07, 21)
ZŁOTNIKI (PRAWA strona w kier. Poznania)
+ JELONEK (Topolowa, Lipowa, Bukowa,
Brzozowa,, Orzechowa))
STYCZEŃ (27), LUTY (24)
ZŁOTNIKI
((LEWA strona w kier. Poznania)
STYCZEŃ (28), LUTY (25)
BIEDRUSKO:
STYCZEŃ (31), LUTY (28)
ZŁOTKOWO i GOLĘCZEWO
Ę
STYCZEŃ (29), LUTY (26)
ZIELĄTKOWO
Ą
i CHLUDOWO
– STYCZEŃ (30), LUTY (27)
Zakład Gospodarki
Komunalnej Suchy Las
Reklama
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. architekt Ewa Golińska
•
•
•
Projekty architektoniczno-budowlane
Projekty wnętrz
Urbanistyka, obsługa formalno-prawna inwestycji
Zielątkowo ul. Szkolna 1 B, gm. Suchy Las
tel. 061 817 84 17 kom. 501 63 45 65
w w w.suchylas.pl
17
Czy zyska sympatię mieszkańców?
Jest dziesiątym sklepem w regionie, czwartym w Poznaniu i pierwszym w gminie Suchy
Las. Leroy Merlin swoją działalność w Złotnikach rozpoczął 4 grudnia punktualnie o
godzinie 7.00. Natomiast uroczyste otwarcie sklepu odbyło się dzień wcześniej.
samochodowy przez główne ulice Osiedla
jeszcze bardziej się zwiększy.
– Z dużą obawą oczekujemy najbliższych
dni i tego co będzie się działo – mówiła.
– Taki obiekt wielkopowierzchniowy, zgodnie z tym co zostało napisane w prognozie
oddziaływania na środowisko, jest obiektem
FOT. B. STACHOWIAK
Górka, który jako mieszkaniec gminy zachęcał sucholesian do robienia zakupów w markecie.
O wypowiedź został poproszony Wójt
Grzegorz Wojtera. – Nasza Gmina od wielu
lat w swojej strategii stawia na nowoczesność, estetykę i wysoką jakość. Myślę, że
dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to,
że wspólnymi siłami można te cele osiągnąć – mówił. Wójt Gminy podziękował
Zarządowi Leroy Merlin za podjęcie decyzji o lokalizacji inwestycji w gminie Suchy
Las. Wyraził również słowa zadowolenia w
związku z tym, że budowa sklepu została
zrealizowana przez lokalnego przedsiębiorcę, którym jest firma Nickel.
Jak podkreślił po uroczystości Wójt Grzegorz Wojtera, obecność w Złotnikach Leroy
Merlin daje Gminie wiele korzyści, mowa o
wpływach z podatków, nowych miejscach
pracy dla mieszkańców, czy zmianie wizerunku tej części przestrzeni komunalnej.
Podczas otwarcia obiekt handlowo-usługowy został poświęcony przez proboszcza
parafii w Złotnikach, ks. Jakuba Knychałę. Następnie dokonano symbolicznego
przecięcia wstęgi. Przybyli goście zostali
zaproszeni do obejrzenia sklepu oraz zrobienia pierwszych zakupów. W otwarciu
Leroy Merlin wziął udział m.in. jego Zarząd
i pracownicy oraz ich rodziny, przedstawiciele dostawców, władze samorządowe.
Na otwarciu (na zaproszenie Zarządu sieci i Dyrekcji Leroy Merlin) była również
obecna przewodnicząca Zarządu Osiedla
Grzybowego, Małgorzata Salwa-Haibach,
która mówiła o nastrojach mieszkańców
osiedla, obawiających się, że w związku z
otwarciem sklepu i tak już intensywny ruch
18
stale negatywnie na środowisko oddziaływującym. Po prostu wiąże się z dużym ruchem
samochodowym. Obiekt handlowy oczekuje
jak najlepszej frekwencji, ponieważ żyje z
frekwencji. Natomiast mieszkańcy, którzy się
tutaj osiedlili chcieliby mieszkać bezpiecznie, w spokoju, bez obaw wyjścia na spacer.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla podkreśli-
Wesołych Świąt
życzą
Radna Izabela Zeiske
i Sołtys Halina Gramsh
wraz z Radą Sołecką
wsi Chludowo
ła, że mieszkańcy Grzybowego oczekują w
tym temacie działań ze strony władz Gminy,
aby sąsiedztwo z Leroy Merlin było dla nich
jak najmniej uciążliwe.
– Badania, dotyczące natężenia ruchu
na Osiedlu Grzybowym - ulicach Sosnowej, Muchomorowej - na pewno wykonamy
– zaznacza Wójt Gminy Grzegorz Wojtera. – Bardzo bym chciał, żeby zostały one
zrobione w podobnym czasie, jak badania
przeprowadzone przed powstaniem Leroy
Merlin, czyli wiosną. To będzie miało istotny
wpływ na ich rzetelność. Najlepiej by były
przeprowadzone tą samą metodą i przez tę
samą firmę, ale my jako samorząd stosujemy
ustawę o zamówieniach publicznych, więc
tego zagwarantować nie mogę.
Barbara Stachowiak
Nagroda w sam raz na Mikołaja
Dobiegła końca akcja promocyjna „Suchy Las – Stawiamy na jakość”, organizowana przez
Lokalną Agencję Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las. Jej ostatnim etapem był
konkurs finałowy, polegający na zaproponowaniu hasła reklamowego dla nowej usługi
oferowanej przez spółkę, jaką jest Wirtualne Biuro LARG OFFICE wraz z uzasadnieniem,
dlaczego warto polecić ją przedsiębiorcom.
Konkurs ten adresowany był do laureatów zadań cząstkowych, które w ramach
akcji odbywały się przez cały rok. Ze
względu na atrakcyjność zaproponowanych odpowiedzi, organizator postanowił
nagrodzić trzy uczestniczki: Patrycję Stanisławską ze Złotnik,
Patrycję Imbiorkiewicz z Suchego Lasu oraz Annę Sikorską z
Murowanej Gośliny. Wręczenie
nagród odbyło się w siedzibie
spółki LARG 2 grudnia.
Do rocznej akcji, której celem była promocja lokalnej
przedsiębiorczości przystąpiło
około 30 firm, które za zakup
towarów i usług oferowały rabat klientom. Oprócz rabatu
klienci, którzy w danym miesiącu uzbierali paragony na łączną kwotę 300 zł, mogli wziąć
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
udział w konkursach cząstkowych. Panie
wcześniej wygrały talony na zakupy w
firmie „Twój ogród”, salonie odzieżowym „Multibrand Store” oraz na usługę
w salonie kosmetycznym „Casablanka”.
Barbara Stachowiak
FOT. B. STACHOWIAK
– Ten sklep jest niesamowity. Zastosowaliśmy w nim mnóstwo innowacyjnych
rozwiązań, nowy sposób zarządzania, inną
metodę pokazania produktów – podkreślał
Christophe Dubus, prezes Zarządu Leroy
Merlin w Polsce. Głos podczas uroczystości
zabrał także dyrektor regionalny sieci Janusz
INFORMUJE
•
PROPONUJE
• ZAPRASZA
Podsumowanie roku czytelniczego
Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las przez cały mijający rok tętniła gwarem młodych
czytelników i nie tylko. Fakt ten cieszy szczególnie mocno zwłaszcza, gdyż był to dla
Biblioteki rok pełen zmian… Biblioteka Publiczna im. Jerzego Mańkowskiego oficjalnie
od września 2013 roku zaczęła działać w nowym, większym oraz niezwykle nowoczesnym
obiekcie przy ul. Szkolnej 16.
W związku z tym Biblioteka w Suchym
Lesie wzięła udział w programie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanym przez Instytut Książki pod hasłem „Biblioteka+”. W ramach Programu
Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek została
zrealizowana inwestycja związana z wyposażeniem nowoczesnej biblioteki jako innowacyjnego centrum dostępu do wiedzy,
kultury oraz ośrodka życia społecznego
naszej gminy. Otrzymana na ten cel dotacja w wysokości 85 tysięcy złotych została przeznaczona na zakup nowoczesnych
i funkcjonalnych regałów do książek, komfortowych stolików, foteli do bibliotecznej
czytelni, siedzisk dla najmłodszych użytkowników oddziału dla dzieci, a także na
stworzenie jak najbardziej ergonomicznych stanowisk pracy dla bibliotekarzy
i użytkowników multimediów. Sucholeska biblioteka jako beneficjent programu
„Biblioteka+” maksymalnie wykorzystała
zaoferowane centralne środki na realizację tego przedsięwzięcia stwarzając tym
samym jeden z najbardziej nowoczesnych
oraz funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej w Wielkopolsce.
Biblioteka w nowym miejscu cieszy
się dużym zainteresowaniem. Czytelnicy
są zadowoleni z przebywania oraz możliwości użytkowania tak nowoczesnej
przestrzeni, w której wszystkie dostępne
publikacje mają wprost na wyciągnięcie
ręki. Mają oni również możliwość skorzy-
stania z dość bogatej, bo liczącej ponad 50
tysięcy egzemplarzy oferty katalogowej.
Mogą także wykorzystać swój wolny czas
na pracę w czytelni, czy też skorzystać ze
stanowisk z wolnym dostępem do Internetu. Biblioteka jest bowiem w pełni zinternetyzowana. Posiada aż cztery stanowiska
internetowe z możliwością wykorzystania
przez czytelników także urządzeń skanujących. Ponadto w swojej ofercie Biblioteka
ma do zaproponowania lekcje biblioteczne
dla dzieci i młodzieży, dyskusyjny klub
książki, spotkania autorskie itd.
Jak co roku podsumowanie działalności czytelniczej i pracy biblioteki stanowi
wyróżnienie najbardziej aktywnych czytelników Biblioteki Publicznej z Suchego
Lasu oraz jej filii w Złotnikach i Chludowie. Tegoroczne wyróżnienia przyznano
w trzech zasadniczych kategoriach: czytelnik dorosły, młodzież oraz dziecko.
Najbardziej aktywnie czytającymi dorosłymi w sucholeskiej placówce okazali
się Renata Bruzant, Celina Koch i Joanna
Niedziela. W grupie młodzież wyróżnienie
otrzymali Aleksandra Chudobiecka, Antoni Dudek oraz Jadwiga Cichoń. W przypadku kategorii dziecko nagrodzonymi są
najmłodsi, którzy z racji swojego wieku
i możliwości poznawczych są słuchaczami
bajek i opowiastek dla dzieci, a w sposób
szczególny zaktywizowali do tego swych
rodziców. W związku z tym wyróżnienia
należą się Michalinie Woźny, Stanisławowi Adamskiemu i Zuzannie Oczkowskiej.
Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa
Koniec XX wieku obfitował w różnego
rodzaju rankingi, które miały ustalić najważniejsze dla mijającego stulecia: książki, filmy, postaci. W jednym z takich plebiscytów,
ogłoszonym na łamach tygodnika Polityka,
wybrano najważniejszą powieść dwudziestowieczną – ten zaszczytny tytuł uzyskał
Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa.
Książkę tę pisarz tworzył przez 12 lat,
jest dziełem jego życia, dziełem, które jak
pokazują biografowie, nie zostało ostatecznie ukończone, ponieważ pisarz nie doprowadził do końca korekty utworu. Wiąże się
z nim również literacka legenda o spaleniu
pierwszej wersji, wydarzenie to miałoby zapowiadać decyzję powieściowego Mistrza.
Historia opowiedziana przez Bułhakowa
toczy się na dwóch płaszczyznach: mamy
w niej opisane wydarzenia
moskiewskie, wiążące się
z przybyciem do miasta Wolanda i jego świty. Pojawienie się
szatana nie przeraża, działania
diabłów dotykają bowiem jedynie tych, którzy dalecy są od etycznego postępowania;
ich figle wprowadzają jedynie zamieszanie
w życie moskwian pełne absurdów, przemocy, oszustw i ograniczenia wolności. Zło nie
zostało tu przypisane szatanowi, ono raczej
jest w świecie, w którym żyją przedstawieni
bohaterowie. W tym świecie pozbawionym
Boga pojawia się Mistrz, który postanawia
napisać powieść o Piłacie i Jeszui Ha-Nocri.
Trudno nie dostrzec tu aluzji do nowotestamentowej opowieści o procesie Jezusa i skazaniu go na śmierć. W powieści Bułhakowa
w w w.suchylas.pl
Z filii bibliotecznej w Chludowie wyróżnionymi czytelnikami zostali Barbara Nowacka, Halina Ancuta, Bogumił Nowacki
oraz Paulina Juzak, Joanna Mikołajewska,
Anna Szymańska, Alicja Flasińska, Kacper Pomian i Zuzanna Bielejewska. Natomiast z filii złotnickiej Monika Degórska,
Joanna Klaba – Zasada, Hanna Mantyk,
a także Malwina Hałas, Bartosz Forycki,
Joanna Siwińska, Julia Mieszała, Martyna
Minaków i Mateusz Ornoch. Podsumowując rok 2013 wszystkim wyróżnionym czytelnikom gratulujemy i życzymy dalszego
aktywnego uczestniczenia również w życiu
kulturalnym biblioteki.
Izabela Majewska
ROZKOSZNE ŁAMANIE
GŁOWY
Jak giętki jest Twój umysł?
Jesteś gotowy zmierzyć się
z najbardziej zakręconą grą
strategiczną na świecie?
Zdołasz ułożyć sześcian z dokładnie
sześciu elementów?
Sprawdź się!
Zajęcia odbywać się będą w CKiBP przy
ul. Szkolnej 16 w piątki o godz. 15.
Konieczne wcześniejsze zapisanie się
pod numerem telefonu
612 500 402
lub mailowo [email protected]
Zajęcia odbędą się pod warunkiem
zebrania grupy min. 9 osób.
Zapraszamy wszystkich od uczniów szkoły
podstawowej po dorosłych!
MJ
Jezus został pozbawiony atrybutów boskości, pierwszoplanowym bohaterem staje się Piłat,
który do końca życia trapiony
będzie wyrzutami sumienia.
Pisarz pokazuje zarówno
w moskiewskim jak i jerozolimskim planie powieści kwestię walki między
wiernością sobie a tchórzostwem, wpisując się swą powieścią w trwającą w sztuce
dyskusję o relacji między dobrem a złem
w świecie, polegającej raczej na przedziwnym uzupełnianiu się niż na antagonizmie.
Bułhakow nie bez powodu mottem do swej
książki czyni cytat z Fausta Goethego,
w którym Mefistofeles mówi o sobie: „Jam
częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc,
wiecznie czyni dobro.”
Ilona Starosta
19
C E N T R U M K U LT U R Y I B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A G M I N Y S U C H Y L A S
Rozmowy z historią
5 grudnia 2013 zapoczątkował swoją działalność Dyskusyjny Klub Historyczny.
Wieczorem podczas szalejącej burzy
śnieżnej zebrali się po raz pierwszy miłośnicy historii z terenu gminy Suchy Las.
Pomimo złej pogody pojawiło się aż 40
osób. Przybyłych powitała Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Suchy
Las, Pani Urszula Habrych. Liczna frekwencja dała odpowiedź czy ktoś interesuje się historią. Zainteresowanych było wielu, ponadto okazało się, iż ilość tematów
które wzbudzają ciekawość jest znaczna.
Na początku spotkania został podjęty
temat najbliższej okolicy. Jak się okazało
jest możliwe zebranie całkiem szerokiej literatury traktującej na ten temat. Bogatą bi-
bliografię dotycząca historii gminy Suchy
Las przedstawił Pan Ryszard Chruszczewski, nauczyciel w Szkole Podstawowej Suchym Lesie, a także autor książki „Zarys
historii Gminy Suchy Las i jej mieszkańców”. Dodam, iż spora część z zaproponowanych pozycji jest dostępna w Bibliotece
Publicznej oraz w Bibliotece Szkoły Podstawowej.
Dużym wsparciem naszej świeżo powstałej grupy była obecność Pana Michała
Andrzejaka ze stowarzyszenia „Twierdza i
Dawny Garnizon Poznań”, który również
nakreślił, w jakim kierunku nasze zainteresowania mogą się rozwijać.
Następnie uczestnicy licznie zaczęli
zgłaszać propozycje tematów następnych
spotkań, tak lokalnych jak i ogólnokrajowych. Podjęliśmy pomysł wspólnego
odwiedzenia kilku muzeów, padły także
propozycje wycieczek krajoznawczych.
Planujemy powstanie strony internetowej.
Na kolejne spotkanie zapraszamy już
16 stycznia 2014 roku, o godzinie 19
w Centrum Kultury w Suchym Lesie. Tematem będzie Poznań, jako Twierdza Poligonalna, która zostanie omówiona przez
Pana Przemysława Maćkowiaka oraz Powstanie Wielkopolskie na terenie Gminy
Suchy Las, o którym powie Pan Ryszard
Chruszczewski.
Serdecznie zapraszam
Jacek Czaczyk
Specjalny koncert M E Z O i jego przyjaciół
Już teraz zapowiadamy koncert mieszkającego w Suchym Lesie rapera Mezo.
Wystąpi on 21 lutego w Sali Widowiskowej CKiBP w Suchym Lesie (ul. Szkolna
16) podczas koncertu zatytułowanego
MEZO & FRIENDS – JEST NAS WIELU. Wraz z Mezo na naszej scenie pojawią się świetni wokaliści: Kasia Rościńska
i John James, a także beat-boxer i showman
– Vito WS – cała trójka jest znana z programu telewizyjnego BITWY NA GŁOSY,
gdzie tworzyli zespół wokalny Mezoteam.
Muzykę na żywo zagra zespół wspierany
przez Dj`a Skilla.
Nazwa koncertu nawiązuje do piosenki
o „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie,
stworzonej przez Mezo i zaprzyjaźnionych
artystów 9 lat temu. Każdy, kto kupi bilet
na koncert, otrzyma gratis płytę JEST
NAS WIELU na której można usłyszeć
m.in. Mezo, Ascetoholix, 52 Dębiec, Owala czy Cisza i Spokój.
Mezo o koncercie mówi: Mieszkam
w Suchym Lesie, cieszę się, że powstało tu
takie piękne Centrum Kultury, które już dziś
tętni życiem. Zapraszam na koncert MEZO
& FRIENDS, na którym przekrojowo zagramy piosenki z całej mojej dekady na
scenie muzycznej, z akcentem na wsparcie
proeuropejskich dążeń Ukrainy – stąd pomysł na dodanie płyty do biletu. Być może
zagram już także coś z nadchodzącej płyty
KRAJOBRAZ PO BITWIE, której premiera
odbędzie się w maju 2014.
Bilety w cenie 29 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP w Suchym Lesie lub poprzez stronę www.bilety24.pl
Konkurs Recytatorski w naszej gminie
2 miejsce – Urszula Zawadzka z Gimnazjum w Biedrusku,
3 miejsce – Konstancja Młodzianowska
z Prywatnego Gimnazjum w Biedrusku,
wyróżnienie – Weronika Matuszewska
z Gimnazjum w Suchym Lesie.
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca
w danych kategoriach reprezentowały
naszą gminę podczas finału XIX Powiatowego Konkursu Młodych Recytatorów
Jesienna Zaduma 2013, który odbył się 25
listopada br. w GOK „Sokół” w Czerwonaku. Możemy się pochwalić, że nasi uczniowie odnieśli pełen sukces, ponieważ Mateusz Stachowiak zajął I miejsce w kategorii
klas IV-VI szkoły podstawowe a Michalina
Francuz III miejsce w kategorii gimnazjum.
Powodów do dumy nie brakuje, ponieważ
poziom podczas finału był naprawdę wysoki. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.
red
20 listopada br. w Sali Widowiskowej CKiBP Gminy Suchy Las odbył XIV Gminny Konkurs
Recytatorski „W jesieni tyle skrzypiec…”.
Swój talent recytatorski prezentowali
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy w trzech kategoriach
wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Dzieci i młodzież miały do przygotowania zarówno wiersz jak
i fragment prozy. Jury w składzie: Marcin
Wichtowski – przewodniczący, Alicja Adamiak oraz Aleksandra Czerwińska oceniało
przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz
artystyczny. Po burzliwych naradach przyznano następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
Kategoria wiekowa klas I-III:
1 miejsce – Aleksandra Młodziejowska ze
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie,
20
2 miejsce – Eryk Mosor z Prywatnej Szkoły
Podstawowej w Biedrusku,
3 miejsce – Jacek Kaczmarski ze Szkoły
Podstawowej w Chludowie,
wyróżnienie – Marcin Lewandowski ze
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.
Kategoria wiekowa klas IV-VI:
1 miejsce – Mateusz Stachowiak z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biedrusku,
2 miejsce – Ewa Kaczorek ze Szkoły Podstawowej w Biedrusku,
3 miejsce – Zofia Cerkaska ze Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie,
wyróżnienie – Michał Kaczmarek z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biedrusku.
Kategoria wiekowa gimnazjum:
1 miejsce – Michalina Francuz z Gimnazjum w Suchym Lesie,
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Agnieszka Sokalla
INFORMUJE
•
PROPONUJE
• ZAPRASZA
Zimowa Akademia Przygody
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 10 lat na niezapomniane
ferie w Zimowej Akademii Przygody. Ferie będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w 2 wariantach czasowych: I wariant: 9:00-14:00; II wariant: 9:00-15:00.
Podczas tygodnia ferii zimowych dzieci
będą uczestniczyć w warsztatach:
• naukowych: Dzień Omnibusa
• kulinarnych: Kulinarny Obieżyświat
• językowych: Wesoły Poliglota
• ekologicznych: Zielono mi
• przyrodniczych: Podróż do przeszłości
• sportowych: Olimpiada Malucha
• plastycznych: Z plastyką na
Ty,
y każdego dnia dzieci wykonają pracę plastyczną wykorzystując różnorodne techniki
plastyczne przy zastosowaniu
wielu materiałów.
RAMOWY PROGRAM FERII:
09:00 – 10:00 – zajęcia poranne: zabawy
zorganizowane, zabawy dowolne,
10:00 – 10:30 – drugie śniadanie,
10:30 – 11:40 – zajęcia plastyczne,
11:40 – 13:40 – warsztaty popołudniowe
w zależności od tematu dnia,
13:40 – 13:55 – podwieczorek,
13:55 – 14:00/15:00 – gry i zabawy
zespołowe, zabawy dowolne, pożegnanie.
TERMIN FERII ZIMOWYCH:
03 – 07 luty 2014
WOŚP w naszej gminie
Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów– to hasło tegorocznej zbiórki pieniędzy w ramach 22. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Szczegółowy program 22. Finału WOŚP
w naszej gminie będzie zamieszczony na
naszej stronie w terminie późniejszym.
Przedstawione będą także przedmioty na
licytację.
WOŚP to szczególna akcja. Zwracam
się z wielką prośbą do wszystkich mieszkańców o datki do puszek naszych wolontariuszy, dzięki którym być może uratujemy
Wesołych Świąt
Alicja Rzepa
Informacje o innych zajęciach dla dzieci
i młodzieży ukażą się w styczniu na stronie
www.osrodekkultury.pl.
niejedno dziecięce życie, a ludziom starszym umożliwimy godną medyczną opiekę.
Apeluję do dorosłych: pokażmy młodym
ludziom nasze serce. Proszę o serdeczność
i hojność na miarę swoich możliwości.
W organizacji WOŚP wspomagają nas:
Urząd Gminy Suchy Las, LARG, Cafe
Szkolna 16, Piekarnia GWÓŹDŹ, TOYOTA UKLEJA, IKOGRAF, ARGOS, Cukiernia Jagódka. Liczymy, że lista pomagających zwiększy się.
Urszula Habrych
Dyrektor CKiBP
Szef sztabu WOŚP w gminie Suchy Las
Sztab: Suchy Las, ul. Szkolna 16, tel.61 25 00 400.
Mail: [email protected]
Niech zbliżające się święta
Bożego Narodzenia,
spędzone w gronie najbliższych,
przyniosą Państwu wiele
radości, ciepła i optymizmu.
Niech będą przepełnione
spokojem i miłością.
W nadchodzącym Nowym Roku
życzymy spełnienia najskrytszych
marzeń, wielu sukcesów zawodowych
i osobistych, zadowolenia
z podjętych wyzwań
oraz wszelkiej pomyślności.
BOGNA GOŚLIŃSKA 13 LAT
W tym roku do akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przyłącza się także
nasza gmina. Sztab utworzony został przy
Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
w Suchym Lesie.
Kilkudziesięciu wolontariuszy z naszego sztabu, przez cały dzień, nie zważając
na pogodę i zmęczenie, kwestować będzie
w różnych miejscach zdobywając pieniądze na kolejny cel wyznaczony przez
fundację. Zaangażowanie, zapał i potrzeba niesienia pomocy innym, są wśród wolontariuszy ogromne. Akcja Owsiaka od
22 lat wyzwala w nas niesamowite pokłady życzliwości, ofiarności i solidarności.
W tym roku zbieramy pieniądze na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów. Imprezy towarzyszące zbiórce odbywają się w szkołach
w Suchym Lesie, Chludowie i Biedrusku
oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie. W Sali Widowiskowej CKiBP tego dnia występować będą
młodzieżowe zespoły rockowe, zespoły taneczne i wokalne. O godz. 18.00 planujemy licytacje przedmiotów, z której dochód
zasili naszą zbiórkę. Chętnych do przekazania przedmiotów na licytację prosimy
o przekazywanie ich do Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej – sekretariat.
O godz. 20.00 wypuścimy światełko do
nieba.
Wszyscy w sztabie pracujemy społecznie. Jeśli są chętni wspomóc nas, zapraszamy.
ZAPEWNIAMY:
– doświadczonych opiekunów
– materiały i środki dydaktyczne
– ciepłe napoje
– podwieczorek (jogurt lub owoc), drugie
śniadanie dzieci przynoszą z domu.
CENA PÓŁKOLONII:
145 zł (I wariant – 5h), 160 zł (II wariant –
6h); zniżka na drugie i kolejne dziecko: 5%,
INFORMACJE: tel. 600 543 018.
ZAPISY: Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16
– pokój instruktorów (piętro).
Zespół Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej
Gminy Suchy Las
Suchy Las 2013
w w w.suchylas.pl
21
Vis Comica Zenona Laskowika
O niezwykłej sile komicznej i niebywałym talencie wzbudzania śmiechu Zenona Laskowika mogliśmy
się osobiście przekonać 21 listopada br. w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las.
Zenon Laskowik i jego Kabareciarnia
zaprezentowali swój spektakl Chity dla prosperity. Bilety na to wydarzenie rozeszły się
jak świeże bułeczki, a Sala Widowiskowa
wypełniła się w 100%. Nic dziwnego, Zenon Laskowik to nie tylko legenda polskiego kabaretu lat 70. i 80., ale wciąż wielki,
w pełni świadomy swej sztuki artysta.
Urodzony 26 marca 1945 roku, dzieciństwo spędził w Międzyrzeczy Wlkp., gdzie
jak sam mówi wszystko się zaczęło. Po maturze rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej, ale szybko doszedł do wniosku, że to
nie jest jego droga. Tak wspomina te czasy:
Inteligencja techniczna mnie bardzo szybko znudziła, bo okazało się że to mój ojciec
był jej entuzjastą. Mnie natomiast zaczęła
interesować inteligencja emocjonalna. Ja
chciałbym odegrać tego człowieka z Huty,
a nie te maszyny i przekroje śrub. Ja bym
chciał zbudować człowieka w sobie i dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Przeniósł się więc do Poznania, gdzie ukończył
Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego.
Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczął działalność artystyczną w Estradzie
Poznańskiej, gdzie miało miejsce przekształcenie studenckiego kabaretu Klops
w słynny Tey. Kabaret okazał się ogrom-
nym sukcesem, którego ukoronowaniem
była Złota Szpilka, prestiżowa nagroda zdobyta podczas Turnieju Kabaretów w Opolu
w 1993 roku. Zenon Laskowik na pytanie
czy łatwiej było wtedy w czasach PRL-u
czy teraz podkreśla fakt, iż wówczas władza właściwie sama podsuwała niemalże gotowe skecze. Przeciętny słuchacz, widz nie
miał odwagi mówić o kwestiach politycznych, a co dopiero się z nich śmiać. Kabaret
Tey był objawieniem, bo nie tylko nazywał
pewne rzeczy po imieniu, ale też otwarcie
je wyśmiewał. Kiedy zmienił się system Zenon Laskowik doszedł do wniosku, że nie
chce ciągle tylko odcinać kuponów od raz
osiągniętego sukcesu i postanowił na kilka
lat wycofać się z życia artystycznego. Tak
wspomina tą decyzję: Byłem przekonany,
że praca przestała być przywilejem i trzeba będzie jej szukać. Chcąc również dojść
do siebie, naładować na nowo akumulatory, zdecydowałem się na „szokoterapię”
polegającą na pracy na poczcie jako listonosz. To był jeden z lepszych pomysłów na
transformację, poprzez którą, nie tracąc
kontaktu z publicznością, przyglądałem się
z boku jak to przebiega i na czym to polega. W 2003 roku powrócił na scenę i wraz
z Władysławem Sikorą utworzył Platformę
Artystyczną O.B.O.R.A. Obecnie z grupą
młodych ludzi tworzy Kabareciarnię i jak
sam mówi o swoich współpracownikach:
cenię ich przede wszystkim za entuzjazm, za
chęć robienia czegoś wiarygodnego. W Suchym Lesie zaprezentowali spektakl Chity
dla prosperity, który spotkał się z ogromnych entuzjazmem sucholeskiej widowni.
Skecze przeplatane piosenkami wypełniły
dwie godziny w taki sposób, że widzowie
nawet nie zauważyli, kiedy ten czas minął.
Sam Laskowik pytany na czym polega jego
nieustanny sukces odpowiada, że na prawdzie: prawda ma dziwną moc rozweselania. Zenon Laskowik nie ukrywa na scenie
niczego, nawet swych słabości, lęków czy
poglądów niekoniecznie poprawnych. Zaczyna od obnażenia siebie, od „kabaretowego ekshibicjonizmu”, bo dopiero to daje mu
prawo do śmiania się z innych. Zawsze też
przywiązuje uwagę do tego, aby jego skecze
miały drugie dno, aby pod tą wierzchnią,
zabawną warstwą kryły się głębsze poglądy
i obserwacje, często niestety tragikomiczne.
O Andym Kaufmanie, słynnym nowojorskim komiku mówiło się: Po mistrzowsku
władając emocjami widzów, potrafił sprowokować ich do śmiechu, łez lub milczenia.
Myślę, że śmiało możemy to samo powiedzieć o Zenonie Laskowiku i za to właśnie
kochamy go niezmiennie od lat.
Agnieszka Sokalla
WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie
NAZWA
DATA
MIEJSCE
WOŚP
12 stycznia
CKiBP Sala Widowiskowa
Seks dla opornych
17,18 i 19 stycznia
CKiBP Sala Widowiskowa
Bilety: 60,-/40,- zł
Dzień Dobry Sztuko – I etap – przyjmowanie zgłoszeń
do 20 stycznia
Sekretariat CKiBP
Świąteczny koncert
26 stycznia
CKiBP Sala Widowiskowa
Bilety: 70,-/50,- zł
Specjalny koncert MEZO & FRIENDS
pt. JEST NAS WIELU
21 lutego
CKiBP Sala Widowiskowa
Bilety: 29 zł
Kabaret JURKI
23 lutego
CKiBP Sala Widowiskowa
– spektakl z Marią Pakulnis i Mirosławem Kropielnickim
zespołu Gospel Joy z gościnnym udziałem Natalii Niemen
Szachy
Pan Janusz Domik zaprasza do Klubu Szachisty Delfin
działającego przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
w Suchym Lesie. Od stycznia miesięczna opłata za udział
w szachowych spotkaniach wynosi 10 zł od dziecka i 20 zł
od osoby dorosłej. Spotkania odbywają się w każdy
wtorek o godz. 17.00. Informacje i zapisy: Janusz Domik
500 716 469. Szczegóły dotyczące rozgrywek szachowych
Klubu Delfin na stronie www.osrodekkultury.pl.
22
Seks dla opornych wraca w styczniu!
Już od 2 stycznia zapraszamy do Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej po bilety na spektakl Seks dla opornych.
Uwielbiane przez sucholeską (i nie tylko) publiczność
spektakle z Marią Pakulnis i Mirosławem Kropielnickim,
odbędą się 17, 18 i 19 stycznia w Sali Widowiskowej CKiBP
przy ul. Szkolnej 16. Bilety do nabycia w sekretariacie
(1 piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30 oraz
na www.bilety24.pl. Cena biletów: 60 zł normalny i 40 zł ulgowy.
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Źródło: www.laskowik.pl
C E N T R U M K U LT U R Y I B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A G M I N Y S U C H Y L A S
„NIE TRZEBA BYĆ WCALE WIELKIM CZŁOWIEKIEM;
TO JUŻ BARDZO WIELE, JEŚLI SIĘ JEST CZŁOWIEKIEM”
Te słowa, proste i piękne z powodzeniem można odnieść do bardzo trudnej, często
mozolnej, czasem niebezpiecznej, zwykle niedostrzeganej i z pewnością niedocenianej
pracy, jaką wykonują pracownicy socjalni.
Na co dzień zupełnie niemedialni i bez
rozgłosu idą w środowiska - na pierwszą
linię frontu, który zwie się: ubóstwo, brak
pracy, ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek, sieroctwo, starość, samotność, bezradność, alkoholizm, przemoc…
O pracownikach socjalnych najczęściej
słyszymy, gdy coś złego się wydarzy. Wtedy
są na pierwszym miejscu we wszystkich
mediach. Nagle nietrudno ich odnaleźć,
by postawić czasem absurdalne zarzuty, poddać krytyce ich działania lub brak
działań. Poza tym w ciągu roku o pracownikach socjalnych nie słychać prawie
wcale. Prawie, ponieważ jest taki jeden
dzień w roku, gdy kwiaty, życzenia, gratulacje i laurki, wdzięczność i dobre słowa płyną ze wszystkich stron. To Dzień
Pracownika Socjalnego, który przypada
21 listopada.
Wesołych Świąt
W naszej Gminie czujemy się doceniani.
Dzień Pracownika Socjalnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to zawsze
bardzo miłe święto, dzień pamięci o naszej
pracy, licznych obowiązkach i zadaniach, ale
także o sukcesach i osiągnięciach. To wizyty
miłych gości – Pana Wójta i Zastępcy Wójta, przedstawiciela Rady Gminy i jednostek
z namii współpracujących,
ł
j
h m.in.
i Policji,
li ji
Straży Gminnej. To także wiele ciepłych
słów i podziękowań, wiele uśmiechów,
ważnych i potrzebnych rozmów w atmosferze innej od codzienności.
Spotkania w dniu naszego święta to
także dla pracowników Ośrodka szczególna okazja, by gorąco podziękować
wszystkim za wsparcie, obecność, zrozumienie, pomoc i dobrą współpracę w
trudnych sytuacjach i rozwiązywaniu
problemów mieszkańców naszej Gminy.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie
Nie jesteśmy obojętni
„Nie trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”. To słowa, które były mottem życiowym
o. Mariana Żelazka, a także jego przesłaniem o potrzebie niesienia pomocy ubogim,
chorym, tym którzy oczekują wsparcia. Jak się okazuje słowa te są dobrze znane i bliskie
mieszkańcom gminy Suchy Las. Teraz, przed świętami udowodnili to już kolejny raz!
dla nich choć w części radością i szczęściem.
Wszystkim mieszkańcom gminy Suchy Las,
którzy włączyli się w tę zacną i szczytną akcję,
składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania należą się wolontariu-
FOT. OPS SUCHY LAS
Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie
w tym roku po raz pierwszy przystąpiła do
ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka.
– Wybraliśmy 55-letnią Panią, która jest samotną kobietą, jeździ na wózku inwalidzkim i
na co dzień zmaga się z postępującą chorobą,
jaką jest stwardnienie rozsiane – wyjaśnia
dha Agnieszka Ancuta. – Pierwszego grudnia
w naszej remizie strażackiej odbyła się zbiórka artykułów żywnościowych, środków czystości, ciepłych ubrań. Potrzebne było także
okno. W imieniu wszystkich strażaków z OSP
Golęczewo dziękuję proboszczowi ks. Krzysztofowi Andrzejewskiemu za ogłoszenie zbiórki, dziękuję wszystkim osobom, firmom oraz
stowarzyszeniom za wsparcie, przekazane
rzeczy i dobroć serca. Zebrane dary 8 grudnia zostały spakowane w kolorowe kartony
i przekazane do rodziny, którą wybraliśmy.
Jednocześnie zaznaczamy, iż nie była to pomoc jednorazowa. Chcemy współpracować
oraz pomagać dalej „naszej” rodzinie.
Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej w
Suchym Lesie w dniach od 1 do 12 grudnia
przeprowadził w gminie Świąteczną Zbiórkę
Żywności. – Na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia udało nam się zebrać około 300
kg produktów spożywczych i cukierniczych, z
których powstało mnóstwo paczekk – wyjaśnia
Joanna Poznań z OPS. – Paczki te trafiły do
najbardziej potrzebujących podopiecznych
naszego Ośrodka. Mamy nadzieję, że będą
życzy
Prezes
OSP Golęczewo
Druh Marek Kozieł
szom z sucholeskiego Gimnazjum im. Jana
Pawła II, którzy poświęcili swój wolny czas,
by pełnić dyżury podczas zbiórki żywności w
sklepie Biedronka. Wasza pomoc była dla nas
nieoceniona! Podziękowania składamy także
Klubom Seniora z Suchego Lasu oraz Biedruska, Zespołowi Szkół w Chludowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II, a także Przedszkolu
Leśnych Ludków oraz Szkole Podstawowej
im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie.
Serdecznie dziękujemy również Zarządowi
Osiedla Suchy Las – Wschód oraz Zarządowi
w w w.suchylas.pl
Osiedla Grzybowego, a także uczniom klasy
I b z IX Liceum Ogólnokształcącego im. K.
Libelta w Poznaniu za akcje dobroczynne
prowadzone na rzecz podopiecznych naszego Ośrodka.
Ponadto zbiórkę darów dla rodzin z terenu
Osiedla Suchy Las – Wschód pod hasłem Sąsiedzkiej Paczki ogłosił jego Zarząd. Rodziny, które otoczono świąteczną opieką wskazał Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast
sami zainteresowani napisali listę najpotrzebniejszych rzeczy, które chcieliby otrzymać i
akcja ruszyła pełną parą. – Jestem zachwycona ofiarnością mieszkańców osiedla, którzy
nie pozostali obojętni na ogłoszony przez
nas apel – podkreśla Anna Ankiewicz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las –
Wschód. – Do naszej akcji włączyły się dzieci
ze Szkoły Podstawowej z klasy 3c, rodzice
dzieci z Przedszkola Piraciki i mieszkańcy
innych jednostek pomocniczych. Wszystkie
życzenia obu rodzin udało się spełnić, a co
najważniejsze udało się zrealizować gwiazdkowe marzenia dzieci. Przekazaliśmy im między innymi meble, grzejniki, odzież, zabawki,
książki, nebulizator, oczyszczacz powietrza,
kosmetyki hipoalergiczne, kołdry, pościele,
ręczniki, artykuły spożywcze, talony na zakupy. W ostatniej chwili otrzymaliśmy informację z OPS o jeszcze jednej pilnie potrzebującej pomocy rodzinie, którą również udało się
obdarować produktami na świąteczny stół.
Mam nadzieję, że dzięki temu Święta spędzą
w radosnej atmosferze – zaznacza Anna Ankiewicz i dodaje z satysfakcją – Tyle się mówi
o ludzkiej obojętności. Powodzenie tej akcji
dowodzi, że przynajmniej wśród społeczności
sucholeskiej jej nie ma.
Zebrała Barbara Stachowiak
23
Z Ośrodka Kultury wprost na warszawskie sceny teatralne
Ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Suchym Lesie. Był członkiem sucholeskich zespołów muzycznych i teatralnych. Przez wiele lat
współpracował z Ośrodkiem Kultury. Został także przewodniczącym Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle. Dwa lata temu wyjechał do Warszawy,
gdzie zajmuje się kulturą. Mowa o Stasiu vel Stanisławie Jezierskim, który w styczniu ze sztuką teatralną Old Lovee zawita do Poznania.
24
Justynę Steczkowską, Piotra Kraśko, czy Justynę Pochankę. Takim propozycjom się nie
odmawia…
Na czym polega Twoja praca?
Niełatwe jest jednoznaczne określenie tego
co robię. Podstawową moją działalnością są
produkcje teatralne. Jako producent, czy kierownik produkcji (w zależności od tego czy
budżet do spektaklu przynoszę ze sobą czy
„tylko” go rozdysponowuję) mam za zadanie
doprowadzić do momentu premiery. Wiąże się
z tym szereg działań organizacyjnych, logistycznych, PR.
Poza tym współpracuję z Agencją Aktorską
Gudejko – najstarszą i największą tego typu w
kraju. Odpowiadam za obsady do seriali i filmów fabularnych, zwłaszcza w odniesieniu do
drugiego, trzeciego i dalszych planów. Właśnie ta praca z epizodystami, statystami jest
dla mnie stosunkowo nowa. Bardzo się cieszę
z tego doświadczenia, bo dzięki niemu mam
stały kontakt z szerszym gronem „filmowego
światka”.
FOT.
FFOT
O.W
WOJCIECH
OJC
O
JJCIEC
EECCH MYCE
M
MYCEK
YCEKK
YCE
Jeszcze nie tak dawno wiele osób było przekonanych, że zostaniesz samorządowcem…
Myślę, że ci którzy zdążyli mnie dobrze
poznać wiedzieli, że nie jestem w stanie żyć
bez czynnego udziału w kulturze. Przygoda z
polityką lokalną, samorządem, była dla mnie
niezwykle ciekawa, inspirująca. Była naprawdę solidną lekcją pokory i lekcją w ogóle. Nauczyłem się wielu rzeczy, z którymi wcześniej
nie miałem styczności – od zagadnień prawnych, po kwestie związane z infrastrukturą i
lokalną gospodarką. Była to przygoda również
bardzo wyczerpująca. Poprzez swoje emocjonalne podejście do samorządu nigdy nie potrafiłem nabrać choćby odrobiny dystansu, a droga dyplomacji zupełnie była mi obca (śmiech).
Dlatego też poważnie bym się zastanowił,
gdyby przyszło mi raz jeszcze sprawować podobne funkcje.
A praca w kulturze?
Praca w kulturze była chyba tym pierwszym
ważnym świadomym wyborem jakiego dokonałem jeszcze jako nastolatek. Nie potrafię nawet powiedzieć kiedy zaczęła się ta przygoda,
bo od kiedy pamiętam w każdej wolnej chwili
kierowałem swoje kroki w stronę Ośrodka Kultury. To dzięki temu miejscu miałem
możliwość najpierw pilnie przypatrywać się,
a następnie, za sprawą propozycji pani dyrektor Urszuli Habrych, aktywnie uczestniczyć w
życiu artystycznym Suchego Lasu. Myślę, że
bez przesady mogę powiedzieć, że to właśnie
dzięki pani Urszuli jestem tam gdzie jestem i
robię to co robię.
Dlaczego zdecydowałeś się na opuszczenie Suchego Lasu i wyjazd do stolicy?
Wyjazd do Warszawy był chyba jakąś naturalną, choć wtedy jeszcze dla mnie nieznaną, koleją rzeczy. Wszystko zaczęło się od
poznawania wielu ciekawych artystów, których zapraszaliśmy z Ośrodkiem Kultury do
Suchego Lasu. Niektóre z tych znajomości
przetrwały dłużej niż wtedy mogłem się tego
spodziewać. Tak było chociażby z Mietkiem
Szcześniakiem, czy Sheilą Bonnick z Boney
M., ale również z wieloma managerami, z
którymi prowadziłem rozmowy przygotowujące do późniejszych wydarzeń w naszej gminie. W taki to sposób zacząłem coraz więcej
weekendów spędzać w Warszawie. Pisałem
projekty unijne i ministerialne dla zaprzyjaźnionych teatrów warszawskich, spotykałem
coraz to nowych ludzi. Momentem dla mnie
kulminacyjnym była propozycja Wojciecha
Malajkata – dyrektora Teatru Syrena w Warszawie i Magdy Jethon – dyrektor programu
III Polskiego Radia. Zaproponowali mi kierownictwo produkcji spektaklu z okazji 50.
urodzin radiowej Trójki, z udziałem ponad
setki najwybitniejszych polskich artystów
i dziennikarzy – od Kasi Figury, Stanisława
Tyma, Marka Kondrata, po Marylę Rodowicz,
Stanisław Jezierski z Marylą Rodowicz
w czasie premiery spektaklu Trójka do potęgi
Przed wywiadem
y
mówiłeś, że występuy ęp
jesz także po drugiej stronie kamery…
Rzeczywiście, sporadycznie zdarza mi się
wystąpić po drugiej stronie kamery. Póki co,
ilość obowiązków zawodowych nie pozwala
mi bardziej zaangażować się w te działania, ale
nie wykluczam tego w przyszłości (śmiech).
Ci bardziej uważni mogą mnie dostrzec niekiedy na szklanym ekranie, a na wiosnę epizodycznie pojawię się w pewnej produkcji
kinowej. Gdy przyjdzie odpowiedni moment
zdradzę więcej szczegółów.
Jak w tak krótkim czasie, tak młodemu
człowiekowi jak Ty udało się wspiąć aż tak
wysoko?
Sądzę, że każdy kto wykonuje swoją pracę
sumiennie i stara się z dnia na dzień podnosić zawodową poprzeczkę, na sukcesy długo
nie czeka. Ja mam dodatkowo ten komfort, że
robię to co naprawdę kocham. W tym świecie
życie zawodowe przenika się z prywatnym.
Nie wiem czy to dobrze, ale uciec się od tego
nie da. Poświęcam każdą chwilę na szukanie
nowych ciekawych rozwiązań produkcyjnych,
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
czytam sztuki teatralne, obserwuję i analizuję
poczynania konkurencji. Z jednej strony daje
mi to dużo radości i frajdy, z drugiej przyczynia się do ciągłego rozwoju. Takie połączenia
chyba rzeczywiście możliwe są tylko wtedy,
gdy praca jest pasją.
Ile jest w Tobie z dawnego Stasia, czy jest
już tylko Stanisław?
(śmiech) Na pewno mnogość i różnorodność doświadczeń, które pojawiły się w
ostatnim czasie sprawiły, że lepiej niż kiedyś
odnajduję się w roli Stanisława, a zarazem
przyniosły jeszcze większą radość z bycia
Stasiem. Ludzie, z którymi współpracuję
dzielnie znoszą moje wariactwa, a charakter
pracy pozwala czasem i na dozę szaleństwa.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale to
chyba rzeczywiście dla mnie dość istotna
sprawa (śmiech). Poważnie już mówiąc, mam
wrażenie, że utrzymanie pewnej równowagi z
samym sobą, dystansu do siebie i tego co dookoła, ułatwia obronę przed niewłaściwą ingerencją czynników zewnętrznych a sprzyja pielęgnowaniu tych wartości, które pchają nas do
góry. Wciąż się tego uczę, ale naprawdę warto
pamiętać o tym, by na co dzień twarz mieć jedną, a zakładanie masek pozostawić aktorom na
teatralne deski.
Jaki jest świat artystów, który my znamy
jedynie z kolorowych gazet?
Artyści to bardzo specyficzni ludzie. Mają
ogromną wrażliwość, która pozwala im na
niezwykłe wykonania, magiczne przedstawienia, a nam – odbiorcom – daje wrażenia, które
często nie sposób wysłowić. Niestety nierzadko zdarza się, że ta wrażliwość jest powodem
rróżnych problemów w życiu prywatnym, trudnnego charakteru, kompleksów. Nie ułatwia to
wspólnych działań. Zdarza się, że trudno jest
w
się dogadać. Jednak tym co mnie naprawdę
fascynuje to właśnie współpraca z aktorami
skomplikowanymi, niejednoznacznymi, takimi przy których trzeba się mocno natrudzić
by znaleźć wspólny język. Tacy ludzie – poza
tym, że są szalenie ciekawi – sprawiają, że samemu wiele się uczę, chociażby pokory i cierpliwości. Kiedy w pełni posiądę te dwie cechy,
uznam swoje życie wewnętrzne za spełnione.
Biorąc pod uwagę, że to raczej nigdy się nie
stanie – mogę spać spokojnie mając nad czym
pracować (śmiech).
Który z aktorów zrobił do tej pory na
Tobie największe wrażenie?
Największe wrażenie zawsze robi na mnie
współpraca z aktorami pełnymi pasji, szacunku
dla drugiego człowieka, ludźmi o ogromnym
pierwiastku człowieczeństwa i empatii, niezwykle utalentowanymi, zarazem pokornymi
przed nowymi wyzwaniami artystycznymi.
Ten opis w pełni odzwierciedla chociażby
Danutę Stenkę, z którą miałem zaszczyt pracować przy spektaklu Przebudzenie w reż.
Bilety na spektakl będą z pewnością świetnym
prezentem na nadchodzące święta.
W styczniu w Poznaniu mieszkańcy
Gminy, ale nie tylko oni będą mieli okazję
zobaczyć ten spektakl.
OLD LOVE
NORM FOSTER
tłumaczenie
MIROSŁAW POŁATYŃSKI
reżyseria
ANDRZEJ CHICHŁOWSKI
scenografia
KRZYSZTOF KELM
MAŁGORZATA
OSTROWSKA-KRÓLIKOWSKA
ARTUR
BARCIŚ
Wesołych Świąt
życzy
Stowarzyszenie
Biedrusko
zagranie tego przedstawienia w rodzinnych
stronach, gdzie na widowni zasiądzie wiele
bliskich mi osób, będzie dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem, którego nie mogę się
doczekać.
My również nie możemy doczekać się
przedstawienia. Dziękuję za rozmowę!
Barbara Stachowiak
Mateusz
BANASIUK
i
Barbara
KURDEJ-SZA
ATAN
lub
Zuzanna
GRABOWSK A
i
Paweł
DOMAGAŁA
Do Poznania ze spektaklem przyjedziemy
27 stycznia, wracając z Wrocławia i kończąc
tym samym trasę po południowym zachodzie
kraju, a do końca lata odwiedzimy blisko
czterdzieści większych miast i miasteczek w
Polsce. We wrześniu natomiast czekają nas
występy przed Polonią w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wiem, że zabrzmi to może
banalnie, ale każda prezentacja spektaklu,
który współtworzyłem jest dla mnie ważna i
za każdym razem denerwuję się jak przyjmie
go publiczność. Oczywiście nie ukrywam, że
Połączyła ich miłość, która nadal kwitnie
Na ślubnym kobiercu stanęli przed pięćdziesięcioma laty. Dziś z tej okazji obchodzą piękny jubileusz. Osiem par z Suchego Lasu, Chludowa, Złotnik i Jelonka 27 listopada świętowało Złote Gody.
Wszystkich zachęcamy do obejrzenia
spektaklu. Bilety można nabyć drogą on-line
poprzez stronę internetową www.wojart.pl,
zamówić telefonicznie pod nr 602 267 421,
a także zakupić osobiście w Centrum Informacji Miejskiej CIM, ul. Ratajczaka 44 i w kasie Teatru Muzycznego, ul. Niezłomnych 1E,
tel. 61 852 29 27.
Dla Czytelników Gazety Sucholeskiej mamy dobrą wiadomość. Pierwsza osoba, która w czwartek 2 stycznia 2014 r.
prześle e-mail na adres: [email protected], wpisując
w jego temacie tytuł sztuki „Old Love” otrzyma jedną podwójną wejściówkę na spektakl. Dla pozostałych trzech osób
mamy kalendarze gminne na 2014 rok.
Uroczystość wręczenia medali za dłu- piękne buty – opowiada Jacek Sępiński.
goletnie pożycie małżeńskie, przyznawa- – I tak od słowa do słowa, po prostu zbanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej łamuciła mnie.
Polskiej, odbyła się w Restauracji Estella.
– Włosy miał wtedy jak Presley – doWójt Gminy Grzegorz Wojtera
w imieniu swoim i społeczności
lokalnej złożył życzenia jubilatom – zdrowia, szczęścia i jeszcze wielu wspaniałych chwil na
wspólnej drodze życia. Gratulacje przekazali również przedstawiciele sołectw i osiedli – Anna
Ankiewicz, Halina Gramsch,
Marek Dłużewski i Krzysztof
Pilas.
Pary otrzymały nie tylko
medale, ale także kwiaty i kosze podarunkowe. Był również
tort i toast lampką szampana
oraz wspomnienia chwil sprzed
Państwuu
pięćdziesięciu lat. – Poznaliśmy
z okazji 500-letniej rocznicy
cy śllubuu naajseerddeczniejsze życzenia zdrowia, radości i
się w technikum na Śniadecmiłości i wieelu wspólnnychh jesszcze laat skłłada Zarząd Osiedla Grzybowego.
kich, do którego oboje chodziNiech naddchodzące dnni, miesiąące,, latta upływają Wam w spokoju, w otoczeniu
kochającej roodziny
ny. Nieech zddrowiee zawszze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże
liśmy. To ja zwróciłem uwagę
dodaje Wam
m siły do dalszzeggo trw
trwannia we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu.
na przyszłą małżonkę…i na jej
Jadwidze i Kazimierzowi Ziemnickim
w w w.suchylas.pl
ZŁOTE PARY
Elżbieta i Włodzimierz Buchholz
Zofia i Władysław Ewald
Urszula i Jacek Sępińscy
Aleksandra i Lech Kaczmarek
Cecylia i Franciszek Nikowscy
Wanda i Tadeusz Wilk
Jadwiga i Kazimierz Ziemniccy
Aleksandra i Tadeusz Mazurek
FOT. B. STACHOWIAK
Redbada Klijnstry. Nigdy nie zapomnę tych
długich wieczorów spędzonych na próbach
w teatrze. Mrok na widowni, którą zajmuje
dwóch, góra trzech realizatorów, na scenie
reżyser i ona – aktorka. Obserwowanie i słuchanie ich dialogu, czasem sprzeczek dotyczących interpretacji jakiegoś fragmentu sztuki,
czy powstających przypadkowo dygresji, było
jak czytanie jakiejś wartościowej książki.
Współpracujesz z aktorami z „górnej
półki”. Tak też jest w przypadku sztuki Old
Love, której jesteś producentem.
Old Love to sztuka Kanadyjczyka Norma
Fostera, którą wraz z Teatrem Gudejko wystawiliśmy po raz pierwszy 19 października tego
roku w warszawskim Teatrze Kamienica. Historia miłości dojrzałych ludzi, rozgrywająca
się na przestrzeni prawie 30 lat. W niezwykle
zabawną opowieść udało się wpleść wiele
ważnych tematów, które zainteresują młodzież, dorosłych, a także seniorów. To właśnie
do nich kierowane jest jedno z ważniejszych
przesłań tej komedii – miłość jest piękna niezależnie od wieku, dlatego okazujmy ją sobie
przez całe życie, nie tylko w młodości. W obsadzie w rolach głównych fenomenalny Artur
Barciś, którego talent, również komediowy
znany jest chyba wszystkim Polakom i Małgosia Ostrowska-Królikowska, która w wielkim stylu wróciła tym spektaklem na teatralne
deski po ponad 15 latach nieobecności. Na Old
Love warto przyjść również ze względu na aktorów młodego pokolenia – Basię Kurdej-Szatan, którą wielu zna jako „blondynkę z Playa”
i Mateusza Banasiuka, który zagrał ostatnio
główną rolę w szeroko komentowanym filmie
Tomasza Wasilewskiego Płynące wieżowce.
daje pani Urszula. – Ślub
wzięliśmy zaledwie po kilku
miesiącach znajomości. Zapoznaliśmy się w grudniu, a w
kwietniu byliśmy już małżeństwem. Pan Jacek żartuje, że
w narzeczeństwie nie można
być długo, ponieważ później
widzi się za dużo wad swojego partnera.
Państwo Sępińscy doczekali się dwóch synów, czworo
wnucząt. Na pytanie o „przepis” na udany związek odpowiadają, że wpływ na to ma
astrologia. Ważnym czynnikiem jest połączenie się w
pary właściwych znaków zodiaku.
Barbara Stachowiak
25
To był prezent
w sam raz na Mikołaja
Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Suchy Las 6 grudnia podsumowała tegoroczne konkursy, których jest organizatorem. W Urzędzie Gminy laureaci Konkursu Fotograficznego oraz Konkursu Mój
Ogródek Kwiatowy z rąk członków Komisji otrzymali dyplomy oraz nagrody książ-
Andrzej Janusz Stanisławski
kowe i multimedialne. Zdolnej i ambitnej
młodzieży gratulacje złożył także Wójt
Grzegorz Wojtera. Dyplom i podziękowania przekazano pani Krystynie Szczepańskiej, wieloletniej koordynatorce Konkursu Mój Ogródek Kwiatowy.
BS
***
Gwiazdkowa gadka
W Wigilię tak tęskno, rzewnie,
Z gwiazdkami śniegu zapewne…
Tyle ich spada i spada z nieba,
A tu, tę jedną wypatrzeć trzeba!
Potem do stołu, oby nie samotni,
Zasiąść, jak było już wielokrotnie.
Szybko odświętny w każdej rodzinie
Nastrój otoczyć nas ciepły winien.
Nawet przy nieznajomych wokół,
Łza się bezwstydnie pojawi w oku.
Da sobie radę i z twardym głazem,
Gdy wigilijne połączy nas - razem.
FOT. B. STACHOWIAK
Choćbyś Gwiazdora wcale nie czekał
I ciebie porwie wigilijna rzeka…
A jaka się wtedy zawiąże gadka?
Zwyczajna. Z kawałkiem opłatka.
Gwiazdkowy koncert odbył się
po raz dwunasty!
Już do corocznej tradycji należy, że kto tylko może na gwiazdkowy koncert „Leśnych
Ludków” bieży. I tak było w tym roku. Hala GOS w Suchym Lesie, w sobotę 7 grudnia
wypełniona była po brzegi. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, goście przyszli obejrzeć
występy przedszkolaków, ale nie tylko.
teczny różnego rodzaju ozdoby – na prezenty, choinkę czy świąteczny stół. Były
m.in. serwetki, miotły dla bałwana, bombki, szopki. Były też kalendarze na 2014 rok
z przedszkolakami w roli modeli, wydane
przez Przedszkole. Na przybyłych czekał
FOT. B. STACHOWIAK
Już od samego wejścia było czuć świąteczną atmosferę. W holu unosił się zapach
wypieków, które wyszły spod rąk rodziców. W tym roku rodzice przedszkolaków
zadbali nie tylko o słodki poczęstunek, ale
przygotowali również na kiermasz świą-
26
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Święty Mikołaj ze Śnieżynkami, który zapraszał do wspólnych zdjęć.
Głównym punktem sobotniego spotkania był jednak gwiazdkowy koncert.
Dyrektor Przedszkola „Leśnych Ludków”
Agnieszka Michalak przywitała i zaprosiła
publiczność do obejrzenia występów. Dzieci na „scenie” prezentowały się wspaniale.
W czapkach Mikołaja, z błyszczącymi perukami na głowach, z pomponami w rączkach
wykonały układy taneczne do świątecznych
piosenek. Rodzice byli bardzo dumni ze
swoich pociech, co zresztą było słychać po
gromkich brawach.
Barbara Stachowiak
Niespodzianka od Świętego Mikołaja
Pod takim hasłem już od piętnastu lat Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom organizuje tradycyjne spotkania mikołajkowe dla dzieci z terenu gminy Suchy Las. W tym roku
odbyło się ono w sobotnie popołudnie, 7 grudnia.
Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci
wraz z rodzicami byli gośćmi w salonie samochodowym firmy Auto-Watin w Jelon-
ku. Wszystkich przybyłych powitał prezes
Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom, Andrzej Cygańczyk.
Na spotkanie zostało zaproszonych 130
dzieci, które świetnie bawiły się uczestnicząc w programie przygotowanym przez
Agnieszkę Schuetz ze Szkoły Języków
Obcych „Mentores” z Suchego Lasu.
Przy czynnym udziale członków SSPD i
rodziców, dzieci brały udział w konkursach i zabawach, w czasie których mogły
wykazać się wiedzą z zakresu przepisów
bezpieczeństwa ruchu drogowego, umiejętnościami tanecznymi oraz oczywiście
wiadomościami na temat mikołajkowych
tradycji.
Po tak wyczerpującym punkcie programu
dzieci i ich opiekunów spotkała miła niespodzianka. Właściciele salonu Auto-Watin
przygotowali wspaniały poczęstunek.
Oczywiście na takim spotkaniu nie mogło zabraknąć prezentów. Do akcji wkroczył Św. Mikołaj, który każdemu dziecku
wręczył pokaźną paczkę ze słodkościami.
Był to niewątpliwie miły akcent także dla
organizatorów, którzy z satysfakcją mogli
Święta z Krainą Elmo
Dla dzieci i ich rodziców to były wyjątkowe Jasełka. Odbyły się tradycyjnie, jak co
roku, ale w innym miejscu. Centrum Kultury 12 grudnia na tę okazję dla Przedszkola
Anglojęzycznego Kraina Elmo w Suchym Lesie udostępniło salę widowiskową.
Publiczność wypełniła niemal wszystkie miejsca siedzące, by zobaczyć występy
swoich pociech na dużej scenie. Po powitaniu przez dyrektor Przedszkola Natalię Kowalczyk rozpoczęła się część artystyczna.
Pierwsza grupa dzieci wykonała wiązankę
świątecznych utworów zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim. Niektóre
z nich onieśmielone brawami prosiły o…
ciszę. Oklasków jednak nie było końca.
W drugiej odsłonie nie zabrakło oczywiście piosenek. Jednak głównym gwoździem programu była inscenizacja z
przepięknymi kostiumami i zimowymi
dekoracjami w tle. Mali aktorzy wcielili
się w postaci bajkowe, takie jak: Pinokio,
Pszczółka Maja, Dziewczynka z Zapałka-
Wesołych Świąt
życzy
Członek Oddziału
Powiatowego ZOSP RP
w Poznaniu
Druh Ryszard Tasarz
oglądać zadowolone i uśmiechnięte twarze
dzieci. Niektóre rewanżowały się Mikołajowi ładnym wierszykiem lub piosenką.
W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca, którzy od lat wspierają działalność Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
poprzez udział w imprezach charytatywnych oraz wpłaty 1% na konto naszego
stowarzyszenia. Nagrodą jest uśmiech i radość dzieci, którym wspólnie pomagamy.
Ryszard Łuszcz
mi, które przyszły do Maryi, Józefa i malutkiego Jezusa. Przed żłóbkiem zostawiły
dary, ale także swoje smutki i troski. Z radością przyjęły zaproszenie do wspólnego
świętowania – bo świat jest znowu rajem,
gdy się Chrystus rodzi.
Barbara Stachowiak
Wigilijne spotkanie
Grudzień to czas spotkań wigilijnych.
Stało się już tradycją, że w tym szczególnym okresie wybaczamy sobie wzajemnie
niesnaski i nieporozumienia, aby godnie
przełamać się opłatkiem i z czystego serca
złożyć sobie życzenia.
W takim właśnie świątecznym klimacie,
7 grudnia w Pałacu w Biedrusku spotkali
się już po raz 30-ty pracownicy z Pniew,
Poznania i Biedruska. Przy wigilijnym stole zasiadło blisko sto osób. Byli rodzice z
dziećmi, dziadkowie, byli też miejscowi i
goście. Nie zabrakło również ks. płk Józefa Tymczuka, który zmówił modlitwę.
Po wieczerzy, przy kawie i ciastku
wspólnie kolędowano. W końcu pojawił
się długo oczekiwany przez dzieci Święty
Mikołaj – oczywiście z prezentami, które
znalazły się pod sześciometrową choinką.
Jadwiga Kucharska
w w w.suchylas.pl
27
S Z KO Ł A P O D S TAW O WA I M . W O J C I E C H A B O G U S Ł AW S K I E G O W S U C H YM L E S I E
Maoryski taniec i inne atrakcje
Uczniowie poznają wielokulturowość świata
Nasza szkoła gościła dwoje obcokrajowców, którzy przybyli w ramach projektu Enjoy My Origin. Celem tej akcji jest
przeprowadzenie warsztatów przez lektorów – wolontariuszy, którzy uczą języka
obcego i dają możliwość poznania kraju, z
którego pochodzą. Nauka odbywa się poprzez gry, zabawy, prezentacje oraz inne
zajęcia interaktywne.
Naszymi gośćmi byli Natalia z Brazylii
i Daniel z Nowej Zelandii. Prowadzili oni
zajęcia od 2. do 6. grudnia.
Na spotkaniach z uczniami
opowiadali o swoich krajach,
o miastach w których żyją, ojczystej przyrodzie, kulturze,
narodowych symbolach, a
nawet tradycyjnej kuchni poszczególnych państw.
5. grudnia pani dyrektor
Beata Radomska zaprosiła
ich do spotkania w ramach
realizowanego od dwóch lat
projektu I Ty możesz zostać…!
W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas
piątych i szóstych, aby poroz-
mawiać o zainteresowaniach gości. Spotkanie rozpoczęto wspólnym tańcem przy
dźwiękach piosenki znanej amerykańskiej
piosenkarki Christiny Aguilery „Pitbull –
Feel this moment”. Następnie uczniowie
dowiedzieli się m.in.: jakie książki czytają
ich goście, ile mają lat, jakiej słuchają muzyki, czym zajmują się w swoich krajach,
czy podoba im się w Polsce. Zadawanie
pytań w języku angielskim dawało możliwość przełamywania bariery językowej.
Anna Budna
Podróż dobiegła końca
Mogą o sobie powiedzieć, że są już prawdziwymi finansistami. Trzecioklasiści podsumowali
właśnie projekt „Od grosika do złotówki”.
Uczniowie pracowali przez 9 miesięcy,
zgłębiając tajniki finansów. W tym czasie
odwiedzili planety: „Grosik”, „Portfelik”,
„Skarbonka”, „Zabawka” i „Złotówka”.
Wędrując po galaktyce uczyli się jak liczyć pieniądze i mądrze nimi gospodarować. Dowiedzieli się co to jest mennica,
awers i rewers monet, skąd pieniądze biorą
się w bankomacie, i że warto je oszczędzać
zaczynając już od grosika. Na zakończenie
projektu dzieci podziękowały za wspólną
28
W dalszej części spotkania uczniowie popo
nownie wykonali taniec, tym razem przy
muzyce Brazylijczyka Michela Teló Ai Se
Eu Te Pego (Nossa, nossa assim você me
mata). Wolontariusze obdarowali uczniów
słodyczami, a samorząd uczniowski wręczył gościom upominki, które mają im
przypominać o uczniach sucholeskiej podstawówki. Na zakończenie Daniel wykonał
maoryski taniec, który rozgrzewa jego rodaków przed meczem rugby.
Ta niezwykła wizyta pokazała, że nasi
uczniowie są bardzo otwarci na poznawanie obcych kultur i języków. Bacznie obserwowali gości. Bardzo chętnie zadawali
im pytania i z zainteresowaniem wysłuchiwali odpowiedzi. Zapewne dostrzegali różnice, które nas dzielą,
ale wydaje się, że w różnicach tych widzieli bogactwo świata, jaki nas otacza
i uczyli się tolerancji wobec
innych. Mogli też uświadomić sobie, jak cenna może
być praca wolontariusza,
który poświęca swój czas,
aby zrobić coś dobrego dla
innych.
podróż i zaprezentowały to, czego się nauczyły.
W Hali Sportowo-Widowiskowej w
Suchym Lesie, 4 grudnia trzecioklasiści
przedstawili program artystyczno-edukacyjny, którego przewodnim tematem był
świat finansów. Na widowni zasiedli rodzice oraz zaproszeni goście, wśród nich
patron projektu – pani Urszula Wittchen
z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu.
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Przed licznie zgromadzoną publicznością dzieci śpiewały piosenki, recytowały
wiersze, wzięły udział w grosikowych zagadkach, a także sprawnościowo-matematycznych zabawach. Radości przy tym było
co niemiara.
Dyrektor szkoły Beata Radomska pogratulowała uczniom wiedzy i prezentacji.
Nauczyciele nagrodzili autorów najpiękniejszych skarbonek, które prezentowane
są w budynku szkoły. Na zakończenie
wszystkie dzieci otrzymały portfeliki.
Udział w tym projekcie dla trzecioklasistów był nie tylko świetną zabawą, ale
także wartościową lekcją, która na pewno
zaprocentuje w przyszłości.
Barbara Stachowiak
Europejska wymiana ozdób
choinkowych
W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w międzynarodowym projekcie „Christmas
Tree Decoration - Europejska Wymiana Świąteczna - 2013”. Uczestniczące w nim szkoły są
dzielone na grupy po 30 partnerów pochodzących z różnych krajów europejskich.
Dzieci w tych szkołach przygotowują typowe dla swojego regionu dekoracje choinkowe oraz zestawy informacji o sposobach
obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w
ich kraju. Następnie są one wysyłane przez
szkołę do jej partnerów. W grudniu następuje czas radosnego oczekiwania, gdy przybywają paczki z dekoracjami i wiadomościami
od dzieci z innych części Europy.
Celem tego projektu jest edukowanie
dzieci ze szkół podstawowych na temat innych krajów Unii Europejskiej. Wszystko
poprzez zabawę i kreatywne działanie. Przy-
gotowując bożonarodzeniowe dekoracje
i informacje o tym, jak obchodzi się Boże
Narodzenie we własnym kraju, uczniowie
dowiadują się więcej o własnej kulturze
i tradycji, stają się jej bardziej świadomi.
Natomiast otrzymując dekoracje i materiały
od innych szkół z całej Europy, uczniowie
poznają, w jaki sposób obchodzi się Boże
Narodzenie w innych krajach. Przyswajają sobie podstawowe informacje o języku,
geografii, historii i kulturze tychże krajów,
a także zyskują świadomość bycia obywatelem Europy.
Pierwszy Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy
W Andrzejki w sucholeskiej Szkole Podstawowej zorganizowano nie lada atrakcję. Dzieci
mogły rozerwać się przy szachach. Przy tej grze gdzie czas płynie szybko, zawodnicy grali
dodatkowo na czas. Każdy miał do dyspozycji 20 minut na partię.
Ilość uczestników przerosła oczekiwania organizatorów. W szranki stanęło 127
dziewcząt i chłopców z terenu Wielkopolski.
Pierwszy Krok Szachowy był kategorią dla
najmłodszych uczestników, od niemowlaka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Należy wspomnieć, że w tej grupie pojawiły się również sześciolatki z Prywatnego
Przedszkola “Piraciki” z
Suchego Lasu. W „pierwszym kroku” najlepszy był
Noe Rosenfeld z Dębinka.
Przyszli Zawodnicy – to
kategoria dla dzieci od drugiej do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Była to
najliczniejsza grupa wśród
startujących. Tu najlepszy
był uczeń III klasy Stanisław Paprocki, grający na
co dzień przy UMKS Na
Pięterku Poznań. Najstarsi
zawodnicy z klas IV-VI to
Wesołych Świąt
życzy Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Suchym Lesie
Druh Zbigniew Hącia
Nasza szkoła podczas tego projektu
współpracuje z następującymi państwami:
Hiszpanią, Włochami, Francją, Niemcami,
Walią, Danią, Belgią, Rumunią, Polską,
Litwą, Łotwą, Bułgarią, Luxemburgiem,
Wielką Brytanią i Maltą.
Justyna Szkudlarska
Młodzi Mistrzowie. Pierwsze miejsce w tej
kategorii zajął Mikołaj Nowak z Uczniowskiego Klubu Polan Poznań.
Niektórzy, których nic nie powinno dziwić w szachach, w tym osobę piszącą te
słowa, dowiedzieli się o ciekawej odmianie
gry w szachy – „klocu”. Mecz rozgrywa się
na dwóch szachownicach przez dwie dwuosobowe drużyny. W drużynie gracze grają
przeciwnymi kolorami. Figury zdobyte przez
jednego z graczy przechodzą do partnera z
drużyny, który może je ustawić na swojej
szachownicy. Powstaje w ten sposób niezwykle widowiskowa i dynamiczna gra.
Organizatorzy: MCTURBO (szachypuls.
pl), Wiceprezes Klubu Szachowego „Polan”
Marek Sołta, Przewodniczącą Osiedla Suchy
Las-Wschód Anna Ankiewicz i Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie Beata Radomska zapowiadają kolejne edycje
turniejów. Póki co zawodnicy z zebranymi
punktami startować będą na wiosnę w finałach turnieju wojewódzkiego. Życzymy
powodzenia, zwłaszcza tym 39 młodym zawodnikom z Suchego Lasu, biorącym udział
w Turnieju.
Paweł Andrzejewski
To była ciekawa wyprawa
Grupa pięciolatków – ,,Złote rybki” – z Prywatnego Przedszkola ,,Wesoły Delfinek” wybrała się na
niezwykle interesującą wycieczkę do salonu samochodowego Toyota, mieszczącego się w Suchym
Lesie. Dzięki życzliwości rodziców jednego z naszych chłopców, dzieci mogły z bliska zapoznać się
z wnętrzem salonu i z zawodami wykonywanymi przez pracowników: sprzedawcy czy mechanika.
Ciekawym przeżyciem dla przedszkolaków było oglądanie wnętrz najnowszych
modeli Toyoty. Maluchy mogły samodzielne usiąść za kierownicą samochodów lub
w ich bagażniku. Później obserwowały
warsztat samochodowy, gdzie zapoznały
się z budową aut, narzędziami i urządzeniami potrzebnymi do ich naprawy. Na zakończenie wycieczki, każde z dzieci nary-
sowało samochód ,,swoich marzeń”.
Ujęło nas zaangażowanie osób oprowadzających nas po salonie, dużo nam wyjaśniono i pokazano. Składamy wszystkim
pracownikom serdeczne podziękowania za
ich trud. Z salonu dzieci wyszły bardzo zadowolone i bogatsze o nowe doświadczenie i przeżycia.
Maria Cieślak
w w w.suchylas.pl
29
Z E S P Ó Ł S Z KÓ Ł I M . O J C A M A R I A N A Ż E L A Z K A W C H LU D O W I E F I L I A W G O L Ę C Z E W I E
Zwykła i niezwykła tkanina
„Włóczykije”
Włóczykije”
rozpoczęliśmy w szkole w Golęczewie cykl zajęć „Rodzice z pasją”.
w Puszczykowie WW październiku
piątek, 8 listopada odbyła się ich druga odsłona.
W sobotę, 9 listopada wyruszyliśmy na
spotkanie z twórczością i fascynującymi
zbiorami Arkadego Fiedlera - wybitnego
pisarza i podróżnika.
Pomimo pochmurnej aury frekwencja
dopisała i na miejscu zbiórki stawiła się
pokaźna grupa wędrowców. Bez przeszkód
udało nam się dotrzeć do Wielkopolskiego
Parku Narodowego i po wysłuchaniu wielu ciekawostek o parku opowiedzianych
przez pana Artura, ruszyliśmy zielonym
szlakiem w kierunku muzeum. Malownicza trasa wiodąca wzdłuż Warty, oczarowała wszystkich uczestników wycieczki.
Szybko pokonaliśmy 6 kilometrów. Po
przekroczeniu progu muzeum znaleźliśmy
się w innym świecie.
Tym razem zaprosiliśmy do szkoły panią Agnieszkę Blaszkę, mamę Lolka, Zuzi,
Weroniki i Tymka. Nieraz zerkaliśmy na
oryginalne, niepowtarzalne kreacje i torebki, które ubierały córki pani Agnieszki, a
one z dumą potwierdzały nasze przypuszczenie, że są dziełem ich mamy. Byliśmy
ciekawi jak powstały.
Spodziewaliśmy się, że zobaczymy sporo kolorowych skrawków, maszynę do szycia i nici. Tymczasem, prócz rozmaitych
materiałów naturalnych i sztucznych, na
stole pojawiła się świeczka, miska z wodą
oraz mikroskop.
Po wysłuchaniu ciekawych opowieści
o różnorodnych rodzajach tkanin, dzieci
mogły wziąć udział w eksperymentach.
Dowiedziały się dzięki temu jak spalają się
naturalne tkaniny a jak sztuczne, z czego
powstają te surowce, jak się je barwi i dlaczego ortalionowa kurtka nie przecieka na
deszczu.
Jak się okazało miękki i ciepły polar, wytwarzany z PET i innych tworzyw
sztucznych, w trakcie spalania stopił się,
co wywołało ogromne zaskoczenie uczestników doświadczenia. Atrakcyjnym punktem spotkania była obserwacja pod mikroskopem jedwabiu i wełny z owcy.
Zajęcia o tkaninie zakończyły się warsztatami, na których dzieci malowały na
trzymetrowej bawełnie własne motywy.
Powstało unikalne, barwne dzieło.
Dziękujemy pani Agnieszce Blaszce
– pasjonatce szycia, za poświęcony czas,
przygotowanie profesjonalnej prezentacji i
jednocześnie za doskonałą zabawę.
Małgorzata Bartyńska,
Dorota Polichnowska
S Z KO Ł A P RY WAT N A N R 1 W B I E D R U S K U
Moda na misie nie przemija
W naszej szkole 25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Wszędzie królowały
misiaki - słodziaki”. Uczniowie spacerowali ze swoimi milusińskimi, a nauczyciele
“
z rozrzewnieniem uśmiechali się do swoich wspomnień z dzieciństwa.
Niesamowita kolekcja motyli, ptaszników, skóra z węża boa, naszyjnik noszony
przez kobiety z plemienia Himba, to tylko niektóre z atrakcji. Jednak największą
przygodą okazało się wejście na pokład
Santa Maria – repliki słynnego żaglowca
Krzysztofa Kolumba. Ciężko było sprowadzić dzieci z powrotem na ląd…
Zmęczeni wędrówką i wrażeniami wróciliśmy do Golęczewa, a wycieczka na długo zapadnie nam w pamięć.
Małgorzata Bartyńska,
Dorota Polichnowska
30
Mimo, iż wszystkie misie były pełne uroku przeprowadziliśmy konkurs na
„najsłodszego” miśka. Z każdej klasy wytypowano jednego kandydata i po trudnej
naradzie jury wybrało misia o wdzięcznym
imieniu „Jaś”. Jego właścicielką okazała
się Marcysia Klepacka z klasy 0. Zerówkowicze bardzo cieszyli się z tego sukcesu.
Wszystkie pozostałe dzieci dostały słodką
nagrodę pocieszenia. Wielkie brawa należą
się też starszym uczniom. Czytali oni bajki o misiach w swoich zaprzyjaźnionych
klasach. Natomiast klasa II gimnazjum zaprojektowała „misiową” kolorowankę dla
najmłodszych.
Dzień Pluszowego Misia dowiódł, że na
dobrą zabawę w żadnym wieku nie jest za
późno. I na zakończenie jeszcze rada: pa-
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
miętajmy o naszych pluszowych przyjaciołach nie tylko w dniu ich święta, ale przez
cały rok, a odwdzięczą się nam ciepłem
pluszowego serduszka.
Aneta Kołat
Z E S P Ó Ł S Z KÓ Ł I M . 7 P U Ł K U S T R Z E LCÓ W KO N N YC H W I E L KO P O L S K I C H W B I E D R U S K U
Spotkanie z literatem
„Nie bądź głuchy na to, co widzisz”. Tę sentencję można uznać za motto twórczości
i jednocześnie motto spotkania pana Lecha Nawrockiego z młodzieżą naszego Gimnazjum.
Do spotkania z literatem młodzież podeszła dość sceptycznie – radość sprawiał im fakt, że
minie jakaś lekcja. Później przyznali, że byli mile zaskoczeni.
Pan Lech Nawrocki jest pisarzem i – jak
sam mówił – bywa kompozytorem. Jest
autorem kilku zbiorków aforyzmów, które nazywa faramuszkami (drobnostkami,
błahostkami). Ich tematyka jest różnorodna. Dominują problemy bliskie każdemu
– człowiek, jego zalety i wady, relacje
z otoczeniem. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z nimi na lekcjach języka polskiego, bo pisarz znacznie wcześniej ofiarował szkole kilka swoich książek.
Podczas spotkania literat zaprezentował
słuchaczom kilka opowiadań, które wkrótce ukażą się w jego nowej książce. Ich bohaterami są zwierzęta. I nie ma w tym nic
dziwnego, bo autor z wykształcenia jest
zootechnikiem a z zamiłowania etologiem.
Napisał kilkaset artykułów naukowych
i popularnonaukowych, dotyczących technik chowu i dobrostanu zwierząt gospodarskich.
Spotkanie nie miało charakteru wykładu. Uczniowie prowokowali tematykę
wypowiedzi pisarza. Zapoznani wcześniej
przez polonistkę z jego biografią zadawali
pytania z różnych dziedzin. Pytali o przynależność do Związku Literatów Polskich,
o warunki przyjęcia do tego szacownego
grona i korzyści z tego płynące. Pytali jak
to się dzieje, że techniczne wykształce-
nie idzie w parze z czysto humanistyczną
działalnością. Pan Lech Nawrocki udzielał
wyczerpujących odpowiedzi. Bardzo ciekawie opowiadał o wydarzeniach z prywatnego życia, które ukształtowały jego
wrażliwość na otaczający go świat i niejako sprowokowały do przelewania przemyśleń na papier.
Wesołych Świąt
życzy
Przewodnicząca
Zarządu Osiedla
Suchy Las–Wschód
Anna Ankiewicz
Można i tak
Swada z jaką gość prowadził swoje wywody, świetna prezentacja własnych tekstów i otwartość w udzielaniu odpowiedzi
na interesujące uczniów pytania sprawiły,
że to spotkanie mile zapisało się w pamięci uczniów. Miłym zaskoczeniem był fakt
ofiarowania płyt i tomików poezji, które
obecni na spotkaniu nauczyciele postanowili przydzielić uczniom, którzy rozwijają
swoje literackie zainteresowania w ramach
zajęć kółka polonistycznego.
Anna P. – Różańska
Czarodziejski dzień
Uczniowie młodszej grupy wiekowej ze Szkoły
Podstawowej 30 października poznawali tradycje
halloween. Już od rana korytarze szkolne wypełniły się czarodziejami i wróżkami, którzy podczas
jednej z lekcji przybliżyli nam tajniki magii i wyczarowywali rzeczy niezwykłe.
Dzięki klasie III b, w wyniku zjawiska włoskowatości, zakwitły kwiaty z papieru. Pojawiły się
również, wyczarowane ze słomek, nici i wody, bańki mydlane. Klasa III a pokazała dlaczego w Morzu
Martwym nie trzeba umieć pływać. Udowodniła,
że słona woda ma większą gęstość niż woda niesłona. Klasa II zaprezentowała erupcję wulkanów
dzięki połączeniu sody i octu. Klasa I przygotowała
musującą „limonkę”, która powstała w wyniku połączenia soku cytryny, wody i proszku do pieczenia.
Na zakończenie każda z obecnych na zajęciach klas
pokazała modę „hallowenową”.
W salach, do których uczniowie wrócili po ciekawej i niecodziennej lekcji, czekał na nich smaczny poczęstunek.
Aldona Pytlak
W piątek, 29 listopada wśród uczniów młodszej grupy wiekowej ze Szkoły Podstawowej
od rana panowała magiczna atmosfera. Andrzejki to piękny polski zwyczaj wróżb i czarów.
Uczniowie przepowiadali sobie przyszłość tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi, poznali
swoje znaki zodiaku oraz numer
numerologię.
Po druggiej godzinie
lekcyjn
nej klasy I
i III b wybrały się
na w
wycieczkę do
Poznaańskiej Manufakttury Słodyczy C
Czary Mary.
Bajkowaa sceneria,
wspaniałe za
zapachy i moc
słodyczy stworzyły przepyszną atmosferę.
Uczniowie poznali sekret ręcznego wyrobu kolorowych, wielosmakowych lizaków,
cukierków i lasek na choinkę.
Słodka przygoda rozpoczęła się od wylania na zimny blat karmelu o temperaturze
150 stopni C. Do wylanego karmelu został
dodany kwasek cytrynowy i naturalny
barwnik owocowy. Uczniowie po zapachu
bez problemu odgadli, że słodkie pyszności będą miały smak czerwonej porzeczki.
Przestudzony karmel został w procesie
ciągnięcia napowietrzony. Pracownice
manufaktury sprawiły, że karmel ostygł
i zmienił barwę. Panie połączyły dwa kolory karmelu i uformowały z niego walec.
Długo toczyły go, a następnie wyciągały i
odcinały porcje, z których wykonały cukierki i lizaki. Wreszcie nadszedł wyczekiwany moment, czyli własnoręczne wykonanie lizaka przez każdego uczestnika
wycieczki. Na zakończenie uczniowie
dokonali słodkich zakupów oraz otrzymali
do domu pięknie opakowanego, wcześniej
wykonanego lizaka, torebkę owocowych
cukierków i karmelowego aniołka.
Szeroka gama kolorystyczna i smako-
w w w.suchylas.pl
wa oraz „landrynkowe” wnętrze Słodkiego Czary Mary sprawiły, że każdy łasuch
poczuł się jak w raju, a opiekunowie przypomnieli sobie słodkie smaki dzieciństwa.
Ostatnim punktem słodkiej wycieczki było
podziwianie trykających się poznańskich
koziołków na ratuszowej wieży.
Aldona Pytlak
31
Z E S P Ó Ł S Z KÓ Ł I M . O J C A M A R I A N A Ż E L A Z K A W C H LU D O W I E
Spotkanie z poetami
XXXVI Międzynarodowy Listopad Poetycki to trwające w Poznaniu wielkie uroczyste święto
poezji. Uczestniczyło w nim blisko stu twórców. Czworo z nich zawitało do naszej szkoły
w Chludowie.
W czwartek 13 listopada uczniowie klas
IV – VI szkoły podstawowej spotkali się
z Łukaszem Wierzbickim, autorem książki
„Dziadek i niedźwiadek”, której fragment
zamieszczony jest w podręczniku dla klas
czwartych. Dla wielu uczniów było
to już drugie spotkanie z literaturą
podróżniczo – reportażową pisarza. Pan Wierzbicki został zatem
powitany stertą książek gotowych
do przyjęcia pamiątkowego wpisu.
Największe emocje wzbudziła
historia niedźwiadka Wojtka, którego w kwietniu 1942 roku polscy
żołnierze odkupili za parę puszek
konserw od przygodnie napotkanego arabskiego chłopca. Niedźwiadek nie umiał jeszcze jeść.
Żołnierze karmili go rozcieńczonym skondensowanym mlekiem.
Używali butelek, do których skręcali szmaciane smoczki. Miś został oficjalnie wciągnięty „na stan
ewidencyjny 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii”. Przeszedł z
tą jednostką cały szlak bojowy od
Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę,
Egipt do Włoch, a po demobilizacji do Wielkiej Brytanii. Wsławił
się zamiłowaniem do zapasów w
stylu klasycznym, kąpieli w morzu i błocku oraz pasją do niesienia
pomocy przy transporcie amunicji.
Był wspaniały, kochał wszystkich
żołnierzy a oni szczerze odwzajemniali to uczucie. Jest niezapomnianą polsko-angielską legendą.
Łukasz Wierzbicki ceni zarówno dalekie i niekiedy ryzykowne podróże po świecie, jak i rowerowe czy konne przejażdżki
po okolicy. Mieszka w Borówcu, zatem
miejsc do wędrówek mu nie brakuje. Zainspirowany opowieściami swojego dziadka
odszukał i opracował przedwojenne reportaże Kazimierza Nowaka z wyprawy do
Afryki. Na ich podstawie powstała „Afryka
Kazika”. Opowiadał też o ostatnio napisanej książce „Mój chłopiec, motor i ja”.
Jest to historia podróży poślubnej młodej
pary z Druskiennik do Szanghaju w latach
1934-1936.
Dzień później, czyli w czwartek 14 listopada Barbara Tylman i Stanisława Łowińska spotkały się z uczniami klas pierwszych gimnazjum. Barbara Tylman od lat
publikuje w Poznaniu. W ogólnopolskiej
prasie literackiej zadebiutowała w 2001
roku. Swoje wiersze przedstawiała w Ra-
32
diu Merkury i Emaus. Pisze również opowiadania i bajki dla dzieci. Wielokrotnie
wyróżniana i nagradzana w zmaganiach
poetyckich i literackich. Jej twórczość
znaleźć można w ponad czterdziestu an-
tologiach, almanachach oraz pokłosiach
konkursowych. Jest autorką pięciu tomików poetyckich: „Zamknięte w przestrzeni”, „W samotni czasu”, „Dogonić cienie”,
„Spóźnione powroty” oraz „Niepewność
chwil”. Wydała również niezwykle interesujący zbiór opowiadań „ Na przekór…”.
Stanisława Łowińska choć urodziła się
daleko od Poznania, bo w sudeckiej wsi
Ścinawka Górna, ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sporo czasu spędziła też
w Krakowie, gdzie ukończyła Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka i pracuje w
Poznaniu. Uprawia różne formy poetyckie: pieśni, hymny, fraszki, bajki, kolędy,
pastorałki, satyry. Jest też inicjatorką i założycielką Klubu Młodego Dziennikarza
przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w
Poznaniu. Młodzi dziennikarze publikowa-
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
li także w prasie regionalnej i zagranicz
zagranicznej. Od kilkunastu lat, w Gminie Łubowo,
organizuje „Lednicką Wiosnę Poetycką”.
Każdego roku na Lednicy, w Muzeum
Pierwszych Piastów, rozstrzygany jest
konkurs poetycki „O koronę Wierzbową”,
którego pokłosie znajduje się w siedmiu
tomikach: „Strofy Lednickie”, „Daj nam
liści do korony, daj powracać...”, „Na niemałej wyspie”, „Z serca na serce”, „Imię
Wiatru”, „Wianek z chmur”, „Świat wysokiej trawy”. Działa i pracuje na rzecz
kultury i oświaty ponad 45 lat. O jej
życiu, twórczości i działalności pisano w wielu czasopismach i realizowano audycje w radiu oraz telewizji.
Dla uczniów naszej szkoły szczególne znaczenie miał przyjazd Lecha
Konopińskiego, nestora poznańskich
literatów. Wszak od dziecka skacząc
„Z kwiatka na kwiatek”, wytrwale
tropimy na łąkach „Pawie oczka”.
Tam, gdzie „Figlarne listki” rzucają
choć trochę cienia, czytamy „Żarty
znad Warty” i „Śmieszne pretensje”. Trudno nie znać autora ponad
60 książek, których nakład przekroczył 5 milionów egzemplarzy. Jest on
przecież poetą, satyrykiem, aforystą,
autorem utworów dla dzieci i młodzieży oraz widowisk telewizyjnych
i dziennikarzem. Jest też nowatorem
formy i treści haiku, aforyzmów,
trioletów, oktostychów oraz krótkich
form satyrycznych. Jest odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i „Orderem Uśmiechu”, przyznanym na wniosek dzieci z poznańskich
szkół i przedszkoli. Otrzymał też
Statuetkę Złotego Hipolita - najwyższe honorowe wyróżnienie nadające
godność Wybitnej Osobistości Pracy
Organicznej i tytuł „Zasłużony Wielkopolanin”. Jest laureatem wielu nagród Ministra Kultury i Sztuki oraz innych instytucji. Od początku lat sześćdziesiątych pisał
teksty do piosenek dla Anny Jantar, Eleni,
Jerzego Grunwalda, Krzysztofa Krawczyka: „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Co
ja w tobie widziałam”, „Za każdy uśmiech
twój”, „Za wszystkie noce”, „Nigdy w piątek” czy „To co dał nam świat”. W sumie
napisał około dwustu piosenek.
Zauroczył nas dowcipem i poczuciem
humoru. Zaimponował doskonałą pamięcią, ale i skłonił do refleksji, gdy recytując
obszerne fragmenty wierszowanej autobiografii przeniósł nasze myśli do powstańczej Warszawy. Wzruszył, gdy wspominał
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i swoje
niełatwe dzieciństwo.
Opracowali: Michał Pacholski i Michał Sakwa
Współpraca: Maria Bajer
OCTOPUS wprowadził zmiany w ofercie
Zimą, ale nie tylko o tej porze roku, warto zadbać o kondycję i zdrowie, zregenerować ciało
oraz duszę dla lepszego samopoczucia. Warto zatem znaleźć chwilę dla siebie i swojej
rodziny i wybrać się do Parku Wodnego w Suchym Lesie. Octopus w świątecznym prezencie
dla swoich klientów przygotował nowe, atrakcyjne ceny, a także całkowicie odmienioną
strefę SPA&Wellnes.
O informacje na temat wprowadzonych
zmian poprosiliśmy Katarzynę Kustoń,
pełniącą obowiązki dyrektora Parku Wodnego OCTOPUS.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów postanowiliśmy uelastycznić cennik karnetów basenowych
oraz na strefę SPA&Wellnes. Proponujemy
karnety basenowe STANDARD i STANDARD PLUS już od 100 zł. Nowością
w naszej ofercie jest karnet SPA&Wellnes. Karnet ten ważny jest przez 1 miesiąc,
kosztuje 200 zł i w ramach tej kwoty upoważnia do dowolnego korzystania z saun.
Drugą, nową propozycją jest karnet VIP
FAMILY, z którego czteroosobowa rodzina, po uiszczeniu opłaty 3000 zł, może
korzystać z basenów i strefy SPA&Wellnes
Parku Wodnego Octopus przez cały rok –
bez limitu czasu.
Wesołych Świąt
życzy
Radna Gminy
Suchy Las
Urszula Ćwiertnia
Chciałabym przy tej okazji podkreślić,
że strefa SPA&Wellnes została w tym roku
wyremontowana. Teraz jest to całkowicie
nowe pomieszczenie z czterema saunami,
w nowoczesnej aranżacji i z dodatkowym
wyposażeniem. Nowy kompleks saun,
oprócz powiększonych saun: fińskiej i
parowej, wzbogacony został o soft saunę
oraz saunę solankową, gdzie temperatura
powietrza jest niższa. Natomiast w saunie solankowej dodatkowo wtryskiwany
jest roztwór soli. Oprócz tego pojawiło
się kilka urządzeń urozmaicających pobyt
w strefie SPA i pozwalających jeszcze bardziej się zrelaksować. Serdecznie zapraszam wszystkich do korzystania z naszej
oferty.
BS
NOWY ROK NA ROWERZE
Nad jeziorem Rusałka w Poznaniu 1 stycznia 2014 r.
o godz. 13.00 rozpocznie się XVIII Noworoczne Spotkanie Rowerzystów.
• Miejsce zbiórki w pobliżu pomostów, na trasie rowerowej Poznań-Międzychód. Tradycyjnie odbędzie się runda wokół Rusałki i konkurs wiedzy o kolarstwie. Głównym sponsorem Noworocznego
Spotkania Rowerzystów jest BROWAR FORTUNA.
• W imieniu organizatora Piotra Kurka, wielkiego miłośnika rowerowania, serdecznie zapraszam.
Dojazd na start we własnym zakresie.
W nadchodzącym roku 2014 mieszkańcom gminy Suchy Las
życzę spełnienia zamierzeń życiowych, a miłośnikom rowerowej turystyki
udanych wypraw rowerowych.
Przewodniczący Towarzystwa
Przyjaciół Gminy Suchy Las
Ryszard Głowacki
pierwsze wejscie gratis*
Reklama
CHĘTNIE POSPRZĄTAM
POPOŁUDNIAMI
DOM, MIESZKANIE,
UMYJĘ OKNA,
ZAOPIEKUJĘ SIĘ OGRODEM SOLIDNIE
I UCZCIWIE.
MICHAŁ
TEL. 691-111-260
NIEMIECKI
KOREPETYCJE
PRZYGOTOWANIE DO:
– MATURY
– EGZAMINÓW
TEL.: 606 22 99 31
w w w.suchylas.pl
*oferta ograniczona
czasowo
33
WIELKIE PIŁKARSKIE EMOCJE
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box przy wsparciu Gminy Suchy Las i Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie zorganizowało w dniach 7/8 grudnia III Turniej
Mikołajkowy o Puchar Wójta Gminy Suchy Las.
Turniejowe rozgrywki odbyły się w Hali
Sportowo-Widowiskowej w Suchym Lesie
pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las
Grzegorza Wojtery, który w ostatnim dniu Turnieju wręczał nagrody zwycięzcom. Otwarcia
tego niezwykłego sportowego wydarzenia dokonała Violetta Pałącarz, kierownik Referatu
Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Suchy Las.
Do zawodów w jednej i drugiej kategorii wiekowej przystąpiło po 10 zespołów.
Sobota, klasy IV-VI
Tego dnia na boisku spotkały się drużyny
reprezentujące: S.P. Śrem, Red Box
Akademia, S.P. Pępowo, S.P. Da
Vinci, S.P. Dębinka, S.P. Oborniki,
S.P. Kaźmierz, S.P. Suchy Las, S.P.
Olimpijczyk oraz UKS Smoki. Po
zakończeniu pierwszej fazy turniejowych zmagań, rozegrane zostały
zacięte mecze półfinałowe. Przed
decydującym starciem o 1 i 3
miejsce, organizator przygotował
dla dzieci super rywalizację o tytuł ,,Króla Strzelania Rzutów Karnych”. Miał on swoją rangę, gdyż
wszyscy turniejowi zawodnicy
sprawdzali aktualną formę bramkarza Ekstraklasy – Krzysztofa Kotorowskiego. W meczu o 3 miejsce S.P. Śrem po bardzo
wyrównanej walce zremisował 2:2 z Red Box
Piłkarską Akademią. Tak więc o najniższym
miejscu na podium decydowała seria rzutów
karnych. Wygrali ją chłopaki ze Śremu 3:2.
W wielkim finale S.P. Oborniki pokonały drużynę S.P. Kaźmierz, wygrywając 4:1. Jednak
wielkie brawa za wspaniałą postawę należą
się obu tym ekipom. Ostatecznie puchary powędrowały do następujących drużyn: 1 miejsce: S.P. Oborniki, 2 miejsce: S.P. Kaźmierz,
3 miejsce: S.P. Śrem.
Podczas turnieju wyłoniono najlepszych
graczy – Najlepszego Bramkarza Mikołaja
Krzyśka (S.P. Oborniki), Króla Strzelców
Denisa Andrzejewskiego (S.P. Oborniki) –
10 goli, Najlepszego Zawodnika Bartosza
Ziemniewskiego (S.P. Kaźmierz), Króla
Strzelania Rzutów Karnych - Olafa Gurynowicza (S.P. Da Vinci).
Niedziela, klasy I – III
W tej grupie wiekowej wystąpiły: S.P.
Śrem, Red Box Akademia, S.P. Pępowo, S.P.
19 Poznań, S.P. Jarocin, S.P. Dębinka, S.P.
Chludowo, S.P. Luboń, S.P. Suchy Las oraz
S.P. Olimpijczyk. System rozgrywania turnieju był taki sam jak w sobotę. Tak więc po spotkaniach grupowych rozegrane zostały mecze
półfinałowe. Przed decydującymi pojedynkami o 1 i 3 miejsce, również w niedzielę organizator przygotował dla dzieci fantastyczną
rywalizację o tytuł ,,Króla Strzelania Rzutów
Karnych”. A najlepszych snajperów starał się
powstrzymać tym razem kolejny bramkarz
Ekstraklasy – Maciej Gostomski. W pojedynku o 3 miejsce S.P. Pępowo po bardzo ładnym
widowisku piłkarskim pokonała 3:1 S.P. Jarocin. W wielkim finale grająca bardzo równo
przez cały turniej ekipa S.P. Dębinka wygra-
Sportowcy i trenerzy z Powiatu
Poznańskiego nagrodzeni
Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu zostali uhonorowani sportowcy i trenerzy,
którzy wyróżniającymi się wynikami promowali Powiat Poznański w roku 2013.
Nagrody pieniężne wręczał Starosta
Poznański – Jan Grabkowski wraz z przedstawicielami Rady Powiatu w Poznaniu.
Nagrodzonych zostało 10 sportowców
w czterech kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior starszy i młodzieżowiec oraz trzech trenerów.
Wśród nagrodzonych jest zawodniczka z Uczniowskiego Klubu Sportowego
„GIMNAZJON” Suchy Las Anna Bajon.
W kategorii wiekowej junior starszy zajęła
34
III miejsce. Ania uprawia lekkoatletykę.
Najważniejsze jej sukcesy w roku 2013
to: II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów – chód na 10 km, które odbyły się
w Krakowie i II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów – chód na 20
km – w Gdańsku. Nagrodę w imieniu
Ani odebrał jej trener. Nasza chodziarka
w tym dniu była na zgrupowaniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Grażyna Głowacka
Radna Powiatu Poznańskiego
11 • gr u d zi e ń 2 0 1 3
Wesołych Świąt
życzy
Radna Powiatu
Poznańskiego
Grażyna Głowacka
ła 3:1 z gospodarzem turnieju, zespołem S.P.
Suchy Las. Uznanie za bardzo duże umiejętności piłkarskie, postawę fair-play należą się
jednak obu tym ekipom. Puchary otrzymały
drużyny: 1 miejsce S.P. Dębinka, 2 miejsce S.P. Suchy Las,
3 miejsce S.P. Pępowo. Nagrodzeni zostali również: Najlepszy Bramkarz Jakub Żakowiecki (S.P. Dębinka), Król
Strzelców Mikołaj Biernacki
(S.P. Pępowo) – 10 goli, Najlepszy Zawodnik
k Kacper Sommerfield (UKS 2 Luboń), Król
Strzelania Rzutów Karnych
Adam Kasprzak (S.P. Śrem).
Podczas Turnieju puchary
i nagrody wręczali: Grzegorz
Wojtera – Wójt Gminy Suchy
Las, Krzysztof Kotorowski – bramkarz Lecha
Poznań, Maciej Gostomski – bramkarz Lecha
Poznań, Marek Jeliński – dyrektor marketingu
Marcedes Benz Duda-Cars, Jacek Rejniak –
dyrektor Banku Zachodniego WBK, Maciej
Jankowiak – prezes Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej Red Box oraz Konrad Majewski
– szef marketingu Red Box Piłkarskiej Akademii.
Szczegółowe tabele i wyniki, galerię zdjęć
oraz materiał filmowy z turniejowych zmagań znaleźć można na stronie internetowej:
www.redboxpilkarskaakademia.pl.
Agnieszka Ostalska
Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 8 115 167, e-mail: [email protected]
z
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
ty
m
10
k
% upo
ra nem
ba
tu
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA – ODBUDOWA ZĘBÓW
NA WŁÓKNIE SZKLANYM, WYBIELANIE ZĘBÓW
ENDODONCJA – INNOWACYJNA METODA LECZENIA KANAŁOWEGO
PROTETYKA – INLAY, ONLAY, KORONY PEŁNOCERAMICZNE
I PORCELANOWE, PROTEZY ELASTYCZNE
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – EKSTRAKCJE
ZĘBÓW MĄDROŚCI, ZĘBÓW ZATRZYMANYCH
PEDODONCJA – WYPEŁNIENIA KOLOROWE W ZĘBACH MLECZNYCH
PERIODONTOLOGIA – SKUTECZNE LECZENIE PARODONTOZY
PLAC GRZYBOWY 10, gm. SUCHY LAS
SKLEP
Z ZABAWKAMI EDUKACYJNYMI
tel. 508 358 186 & 61 8116 153
LABOLATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
• Atrrak
a cyjne
e ceny
• Szybk
bk
ka do
d stawa
• Sklep stacjonarny: pn.-pt. 8:00–15:0
: 0
• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zębowych
• protezy elastyczne
• indywidualne szyny ochronne dla
osób uprawiających sport
Suchy Las, Os. Poziomkowe 4, tel. 602
(róg ulic Truskawkowej i Jeżynowej)
ZAKŁAD OPTYKI OKULAROWEJ MARIAN MICHALAK
•REALIZUJEMY WSZYSTKIE RODZAJE
OKULARÓW, W TYM: PROGRESYWNE,
PRYZMATYCZNE, INDEKSOWE
•KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
•REALIZUJEMY RECEPTY NFZ
•SPRZEDAŻ POMOCY DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
OKULARY NA RATY!
•PRZY ZAMÓWIENIU OKULARÓW,
PODAJĄC HASŁO: „GMINA SUCHY LAS”
– 5% RABATU!
OS.MARYSIEŃKI 25, TEL.618255158,
OS.B.ŚMIAŁEGO 17, TEL.618261074
WWW.OPTYKMICHALAK.PL
79 29 20
CHORE ZWIERZĘ KAŻDY NIESIE
– NA STRAŻACKĄ W SUCHYM LESIE
NOWY Sucholeski Gabinet Weterynaryjny
„Na Strażackiej” • lek. wet. Piotr Jóźwiak
Wizyty domowe
czynny: pn.-pt. 15.00-22.00, sob. 11.00-15.00, nd. rejestracja telelefoniczna
Suchy Las, ul. Strażacka 24
tel. 606 471 633 • www.weterynarzsuchylas.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
REMONDIS Sanitech świadczy kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu wszelkiego rodzaju odpadów,
elektrorecyklingu, sortowania odpadów oraz oczyszczania ulic i dróg.
SZEROKI ZAKRES USŁUG:
odpady komunalne
odpady przemysłowe
odpady niebezpieczne
selektywna zbiórka surowców
odpady budowlane, gruz
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, PL 61-483 Poznań,
tel.: + 48 61 / 66 40 640, -641, - 650, fax: + 48 61 / 83 22 481, e-mail: [email protected]
www.remondis-sanitech.pl
w w w.suchylas.pl
R E K L AMA
• BUDOWA DOMÓW POD KLUCZ
• ROZBIÓRKA BUDYNKÓW
• KUPIĘ ZIEMIĘ ROLNĄ
I DZIAŁKI BUDOWLANE
www.rombud.pl
tel. 502 313 613
Suchy Las
ul. Kubackiego 43
www.energo-winstal.pl
g
[email protected]
@
g
p
Wykonujemy:
• świadectwa energetyczne budynków, lokali - PROMOCYJNE CENY
• pomiary, odbiory instalacji elektrycznych
• pomiary, badania natężenia oświetlenia - ogólnego,
stanowiskowego, awaryjnego
• montaż, naprawa instalacji elektrycznych
ENERGO WINSTAL, mgr inż. Michał Wieland
62-001 Chludowo, ul. Za Parkiem 10, tel. 502 460 544
!
"
#
$$"
%"&"'
()"
*+
,'
"
#%(
- ! ./
0122
*
322
*
4
"&
%
5062061207
Salon, Serwis Rainboow
nowe i używane, skup, sprzeedaż,
zamiana stare na nowe
Filtry do wody
-/89-./
uzdatnianie, zmiękczanie,
ękczanie,,
odżelazianie
wody
czynne w godz.:
11.00 – 17.00
ul. Obornicka 14 a
62-002 SUCHY LAS
tel./fax 61 8115 515
e-mail: [email protected]
AUTORYZOWANY SERWIS
• przeglądy i naprawy gwarancyjne
g
yj
i pogwarancyjne
urządzeń marki
Stihl i Viking.
• przeglądy okresowe
i naprawy urządzeń
z silnikami Briggs&Stratton.
atton
Zapraszamy w dni robocze 8-17 w soboty 8-14.
1

Podobne dokumenty