Informujemy, że w związku z optymalizacją oferty produktowej

Komentarze

Transkrypt

Informujemy, że w związku z optymalizacją oferty produktowej
Informujemy, że w związku z optymalizacją oferty produktowej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. podjęta została decyzja o rozpoczęciu procesu likwidacji następujących
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:
−
−
−
−
−
−
UNIQA - UniTotalTrend
UNIQA - Allianz Selektywny
UNIQA - Idea Obligacji
UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu
UNIQA - Idea Surowce Plus
UNIQA - Idea Zmiennego Zaangażowania.
W związku z trwającym procesem likwidacji z dniem 4.01.2013 r. zaprzestajemy sprzedaży wyżej
wymienionych funduszy.
Wszystkim posiadaczom polis związanych z w/w ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
przekazane zostały zawiadomienia o likwidacji wraz ze wskazaniem dalszych kroków
postępowania w odniesieniu do środków zgromadzonych w w/w funduszach.
Proces likwidacji w/w ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zakończy się z dniem 10.02.2013
roku.

Podobne dokumenty