Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Komentarze

Transkrypt

Staże dla osób powyżej 29 roku życia
Staże dla osób powyżej 29 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy zaprasza osoby
bezrobotne powyżej 29 roku życia do odbywania
stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Dysponujemy ofertami 4-miesięcznego stażu z gwarancją zatrudnienia po jego
ukończeniu na conajmniej 3 miesiące!
Posiadamy m. in. oferty stażu na stanowiskach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pracownik biurowy,
sprzedawca,
asystent zarządu,
nauczyciel wspomagający,
pomoc nauczyciela,
kucharz,
asystent ds. logistyki,
pracownik magazynu,
pomoc elektromechanika.
Zainteresowane osoby zapraszamy do doradców kklienta w PUP Bydgoszcz.
Więcej informacji na temat staży tutaj.

Podobne dokumenty