warto czytać dzieciom

Komentarze

Transkrypt

warto czytać dzieciom
Renata Kusak
Warto czytać dziecku codziennie!!!
Kornel Makuszyński powiedział: „Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której
niczym wypełnić nie można”. Jeżeli więc nie chcecie Państwo by Wasz maluszek żył w jednowymiarowym,
pustym świecie wypranym z prawdziwych emocji, postarajcie się by polubił książki. Zanim małe dziecko nauczy
się mówić – najpierw uczy się rozumieć mowę, czyli tworzy tzw. słownik bierny. Ta prawidłowość jest związana
z kolejnością dojrzewania poszczególnych ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za rozumienie oraz
artykułowanie mowy. Nauka mowy rozpoczyna się więc tak naprawdę od momentu kiedy niemowlę zaczyna być
otaczane mową. Na pewno jak każdy rodzic chcecie przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chcecie, aby
dobrze się rozwijał, By tak się stało, wcale nie musicie stosować nowoczesnych metod prezentowanych w wielu
podręcznikach. Jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dziecka jest niewątpliwie czytanie mu książek.
To
właśnie w książkach Wasz maluch znajdzie wskazówkę, w jaki sposób zbudować własny system wartości. Już
z bardzo małym dzieckiem można oglądać książeczki, nazywać przedmioty, opowiadać o nich. U przedszkolaka
wyrabia się nawyk korzystania z książki, samodzielnego oglądania, odczytywania ich treści. Im dziecko jest
starsze tym dłużej jest w stanie wysiedzieć przy książce. Można się nawet pokusić o czytanie dziecku, ok. 6 roku
życia, książek przygodowych, bez obrazków. Rozmowa o treściach zawartych w książce buduje więzi między
rodzicami a dzieckiem, wzbogaca się wiedzę dziecka o dodatkowe materiały inne niż w zerówce czy w szkole.
Starsze dzieci mają już kontakt z wieloma gatunkami literackimi np. z bajkami, baśniami, wierszami, książkami
przygodowymi, popularno – naukowymi, encyklopediami. Taka różnorodność w bibliotece bogaci wiedzę dziecka
o książce w ogóle, a także budzi świadomość, że książki są źródłem wiedzy z różnych dziedzin życia. Mały
słuchacz łatwiej się koncentruje
o najbliższym otoczeniu,
i wycisza, szybciej się uczy, nie ma problemów w szkole. Zdobywa wiedzę
o kraju, przedmiotach, ludziach i przyrodzie. Czytanie wpływa wszechstronnie na:
intelekt, emocje, także rozwój społeczny, ale i wiele innych, niezdefiniowanych obszarów, bo każdy moment
czytania
i każdy tekst inaczej działa na dziecko. Czytanie na pewno stymuluje rozwój intelektualny. Czytanie
stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Książki ubogacają tak bierny (rozumienie) jak i czynny (mowa)
słownik dziecka, poszerzając wiedzę o świecie i pomagając w ten sposób odnosić sukcesy. Czytanie pomaga
także w przezwyciężaniu dysleksji. Wspólne czytanie jest formą spędzania czasu z dzieckiem. Co przynosi
zarówno „korzyści natychmiastowe” jak i procentuje na przyszłość. Zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne
malucha, a przy tym przynosi mu radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Pamiętajcie, że czytając dziecku
książkę, w istocie dajecie mu największy dar – swój czas, wyłączną uwagę, pełne zaangażowanie, Wasz
entuzjazm dla czytania, miłość. Dlatego dziecko, czuje się ważne i kochane. Tego rodzaju świadomość buduje
jego poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie. Czytanie dla przyjemności, dla samej radości
bycia razem, wspólnej podróży w świat wyobraźni i przeżywania perypetii. Regularne codzienne czytanie jest
znakomitą szkołą inteligencji emocjonalnej. Dziecko poznaje całą gamę uczuć, uczy się je nazywać, dowiaduje
się, jak można je wyrażać. Przekonuje się, że jego problemy nie są odosobnione – że inni też się boją,
przeżywają smutki i cierpienia, że również się złoszczą, czują zazdrość, wstyd. Książka czytana dziecku może
być terapią, pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów. Bajka terapeutyczna – adresowana jest głównie do
dzieci od 4 do 9 lat. Ma na celu uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie rozwoju
osobowego malca. Terapia przez baśń – wzbogaca świat wewnętrzny dziecka, rozwija wyobraźnię i fantazję,
wyzwala emocje i wrażliwość, uczy współczucia, empatii oraz wyrażania uczuć. Baśnie mają zawsze szczęśliwe
zakończenia, więc przynoszą radość, budzą nadzieję i optymizm. Dlatego czytając dzieciom na głos, dajemy im
też strategię radzenia sobie z problemami. Współcześni zabiegani rodzice wolą dać dziecku smartfon, żeby się
czymś zajęło, niż poświęcić trochę czasu na przeczytanie mu bajki. A to błąd, bo książki powinny być dla
najmłodszych tak samo naturalne, jak bieganie czy zabawa – przekonują psycholog Agnieszka Carrasco-Żylicz
i pisarka oraz dziennikarka Paulina Wilk - autorka bajki "Przygody misia Kazimierza", bajki dla dzieci
i "niezupełnie dorosłych". W filmie czy grze komputerowej dziecko ma wszystko podane na tacy – nie musi
wysilać się, by zrozumieć przekaz.
Pozbawione prawdziwych emocji, powierzchownie odbierane dzieła
audiowizualne nie są w stanie tak aktywnie wpływać na rozwój psychofizyczny małego człowieka, jak potrafi to
zrobić odpowiednio dobrana literatura. Rozwój tak cenionych we współczesnym świecie cech, jak kreatywność,
twórczość czy empatia, to tylko niektóre zalety wynikające z czytania książek. Czytanie bajek pozwala dziecku
poznać zasady prawidłowej konstrukcji zdań, zaznajamia je z regułami ortografii, przyspiesza proces
rozpoznawania liter oraz sprawia, że Wasz maluch lepiej będzie radził sobie w szkole. Dodatkowo, wieczorna
lektura pozwala dziecku wyciszyć się i uspokoić.
Reasumując pamiętajcie, że codzienne czytanie dziecku:
wspomaga emocjonalny rozwój dziecka
uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
rozwija język, pamięć i wyobraźnię
uczy myślenia, poprawia koncentrację
wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w przedszkolu i szkole
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
wzbogaca wiedzę ogólną
kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
Kochacie swoje dziecko? A czytacie mu książki co najmniej 20 minut dziennie? Taka lektura jest najlepszą
inwestycją w jego przyszłość. Zwłaszcza w dobie komputera i telewizji. Dlatego warto wrócić do starych , dobrych
sposobów spędzania wolnego czasu. Warto czytać dziecku codziennie!!!
Literatura:
„Dlaczego warto czytać dzieciom baśnie” Katarzyna Dobryniewska
"Wychowanie przez czytanie" Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej
„Z dzieckiem w świat wartości” Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej