jacek lekki - Dobry Projekt

Komentarze

Transkrypt

jacek lekki - Dobry Projekt
JACEK LEKKI
PSYCHOTERAPEUTA, TRENER,
KONSULTANT BIZNESOWY
Jako trener i konsultant pracuje od 10 lat. Specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach
z komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołami, profesjonalnego kontaktu z klientem,
efektywnego rozwiązywania konfliktów, warsztatach rozwoju osobistego oraz warsztatów
poświęconych problematyce interkulturowej. Prowadzi także konsulting psychodynamiczny
i systemowy dla organizacji biznesowych oraz treningi interpersonalne.
WYKSZTAŁCENIE
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ „RASZTÓW”
W WARSZAWIE
specjalistyczne szkolenie w zakresie analizy
grupowej i psychoterapii psychoanalitycznej (4 lata)
LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI I TRENINGU
GRUPOWEGO W WARSZAWIE
podyplomowe studium psychoterapii indywidualnej,
grupowej i treningu interpersonalnego (3 lata)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI
5-letnie studia magisterskie
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
filozofia (nieukończone)
GŁÓWNE OBSZARY KOMPETENCJI
Jest autorem i współwykonawcą kilku dużych, zrealizowanych w ostatnich
6 latach i bardzo wysoko ocenionych w ramach EFS projektów szkoleniowych
dla firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, m.in.:
“NA SZEROKICH WODACH: UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
W KONTAKCIE Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI”
we współpracy z firmą „Kadry Polskie” w Opolu
„EFEKTYWNA KOMUNIKACJA WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA
W REGIONIE”
we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej i KW Policji
w Opolu
„GOŚĆ W DOM I CO DALEJ – WARSZTATY INTERPERSONALNE
DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
I GASTRONOMICZNEJ”
400 GODZIN SUPERWIZJI,
400 GODZIN WŁASNEJ PSYCHOTERAPII
TRENINGOWEJ
we współpracy z firmą „Dobry Projekt”
Inne wymogi związane z wykonywaniem zawodu
we współpracy ze stowarzyszeniem EPIN
„WIATR W ŻAGLE – WARSZTATY INTERPERSONALNE”
LICZBA ZREALIZOWANYCH GODZIN SZKOLENIOWYCH
PONAD
3000
KLUCZOWI KLIENCI
SANITEC KOŁO, SCANAQUA, PFIZER POLSKA, BAYER-SCHERING PHARMA, KOMPANIA PIWOWARSKA, KANCELARIE PRAWNICZE
LINKLATERS, POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH, EFL, MINISTERSTWO PRACY I SPRAW SOCJALNYCH RP, AKADEMIA
MEDYCZNA W GDAŃSKU, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WROCŁAWSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, OPOLSKIE
CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI, HIGMA-SERVICE, ARTIM PARTNER 21, INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ “RASZTÓW”, FUNDACJA
ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU, MEDINET, MERCER, OKAP, SE BORDNETZE SUMITOMO
POLSKA, PETROCHEMIA BLACHOWNIA, GASTROPOL, RHENUS-DATA

Podobne dokumenty