Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie wyposażenia teletechnicznego obiektu
Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie w następującym zakresie:
I. Dostawa i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego CCTV ( telewizji przemysłowej).
II. Dostawa i montaż urządzeń do systemu videodomofonów oraz do systemu kontroli
dostępu.
III. Dostawa i montaż urządzeń systemu audiowizualnego do Sali konferencyjnej.
Wymagania dodatkowe:
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu – systemów
2. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w zakresie przedmiotu zamówienia
( zestawienia sprzętu, dokumentacja urządzeń)
3. Odbiór poszczególnych systemów odbędzie się w oparciu o parametry techniczne
urządzeń i poprawność ich działania.
I. Dostawa i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego CCTV ( telewizji
przemysłowej).
Zadanie polega na dostawie i montażu niżej wymienionych elementów systemu
monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem istniejącego w obiekcie okablowania ( kable
antenowe + kable zasilania)
Zamawiający wyznacza miejsce zainstalowania rejestratora-serwera video w szafie
naściennej typu RACK w pomieszczeniu serwerowni na I piętrze.
L.p.
Nazwa
Ilość
Uwagi – minimalne parametry techniczne
Szafa musi być dopasowana zamontowania rejestratora i pozwalać na
podłączenie potrzebnych przewodów oraz zasilaczy z podtrzymaniem
akumulatorowym napięcia dla całego systemu monitoringu.
Szafa powinna być zamykana i gwarantować odpowiednią wentylację
rejestratora.
Złącza zewnętrzne:
- 16 wejść wideo i 16 wyjść przelotowych,
- 2 wyjścia monitorowe (VGA analogowe RGB 1280x1024)
- 4 wejść i 1 wyjścia audio,
- 1 złącze Ethernet 10/100/1000 BaseT, ( wspierane protokoły:
TCP/IP, DHCP, DNS i SNTP)
- 16 wejść alarmowych i 8 wyjść ( wejścia –zaciski śrubowe,
wejścia konfigurowalne NO/NC
- wyjścia RS-422/RS-485 do sterowania kamerami PTZ
- złącza USB – 2 szt.
Wideo:
- Standard wideo: PAL
- Rozdzielczość: 704 x 576 PAL
- Kompresja: H.264
- 16 wejść wideo - kompozytowych 0.5-2 Vpp, 75 Ohm z funkcją
automatycznej terminacji,
- Wyjścia: 16 wyjść kompozytowych 1 Vpp, 75 Ohm, sync 0.3 V
±10%
- możliwość zarządzania zapisem ze wszystkich kamer,
- wsparcie dla kamer stałopozycyjnych, PTZ
- stabilny system operacyjny (nie windows),
- montaż w szafie rack 19”.
- Funkcje operatora:
- możliwość odtwarzania i jednoczesnego podglądu na żywo wielu
obrazów na monitorze A i B w celu porównania sceny aktualnej z
nagraną.
- Cyfrowe powiększenie obrazu podczas podglądu na żywo i
odtwarzania.
- Cyfrowe zatrzymanie obrazu podczas podglądu na żywo i
odtwarzania.
- Możliwość jednoczesnego odtwarzania od 1 do 16 kamer.
- Aplikacja dedykowana do łatwego przeglądania, oceny i użycia
wyeksportowanego materiału.
- Podgląd na żywo, odtwarzanie, sterowanie kamerami,
przechwytywanie alarmów i sprawdzanie statusów urządzeń
- Rzeczywista prędkość zapisu i odtwarzania 25 kl./s w
rozdzielczości CIF, 2CIF, 4CIF /D1 dla wszystkich kanałów
jednocześnie.
- możliwość instalacji 2 dysków w rejestratorze
- Rzeczywista prędkość podglądu na żywo 25 kl./s w rozdzielczości
4CIF w celu lepszego uszczegółowienia oglądanych scen (niezależnie
od ustawień nagrywania).
- Możliwość sterowania za pomocą myszy, panelu przedniego,
klawiatury systemowej z joystickiem oraz oprogramowania, pilota
- Zdalna konfiguracja i zarządzanie urządzeniami systemu wizyjnego.
- Jednoczesny podgląd obrazów na żywo, nagrywanie, odtwarzanie,
transmisja po sieci komputerowej i wykonywanie kopii zapasowej.
1
Szafa wisząca do
zamontowania
rejestratora 19”
1
2
Rejestrator – serwer
video
1
3
Kamery zewnętrzne
6
4
Kamery wewnętrzne
6
- Pojemność dysków zainstalowanych w rejestratorze powinna
zapewniać rejestrację ze wszystkich kanałów przy najwyższej jakości
D1 przez minimum 14 dni.
- wyszukiwanie nagrań na podstawie: daty/czasu, zdarzeń, na podstawie
detekcji ruchu w nagranym obrazie
-zabezpieczenie dostępu dla min. 3 grup użytkowników (
Administrator, użytkownik lokalny i użytkownik zdalny)
Funkcje oprogramowania
zarządzającego zdalnie rejestratorem:
- podgląd na żywo i sterowanie kamerami,
- przeszukiwanie i odtwarzanie nagrań,
- eksport nagrań,
- eksport ujęć,
- zarządzanie użytkownikami,
- przegląd zdarzeń systemowych.
Oprogramowanie konfiguracyjne umożliwiające zdalną konfigurację i
monitorowanie stanu rejestratora, w tym:
- konfigurowanie ustawień systemowych,
- zapisywanie ustawień systemowych,
- wgrywanie do rejestratora ustawień systemowych,
- przegląd informacji na temat stanu systemu,
- dostęp do logów systemowych.
Odtwarzanie wyeksportowanego materiału wideo bez konieczności
instalowania dodatkowego oprogramowania
Oprogramowanie pozwala na pracę zdalną minimum 2 użytkownikom
jednocześnie.
Wymagane normy:
- deklaracja zgodności CE
- Kamera powinna udostępniać kompozytowy sygnał wideo, za
pośrednictwem złącza BNC.
- Kamera powinna umożliwiać dobrą obserwację w nocy poprzez
zwiększenie czułości w zakresie podczerwieni po zdjęciu
mechanicznego filtra podczerwieni.
- Obudowa musi zapewniać poziom szczelności IP66
-Cały zestaw musi być przystosowany do montażu na ścianie budynku
-Kamera powinna mieć zabezpieczenia antysabotażowe w postaci
uchwytu pozwalającego na prowadzenie w nim przewodów oraz
dodatkowych wkrętów antysabotażowych zabezpieczających przed
otwarciem obudowy.
-Warunki pracy: -25°C do 45°C
- Czułość - Obraz użyteczny
Kolor: 0.47 lx
Monochromatyczny: 0.188 lx
- Obiektyw - 1.3”, z korekcją promieniowania IR
- Przysłona sterowana przez kamerę za pomocą napięcia stałego
- Kąt obserwacji sceny powinien być regulowany i wynosić od 33-69
stopnia w poziomie
- Wideo - Rozdzielczość pozioma: 520 TVL
- Stosunek sygnał/szum: >50dB
- Wyjście wideo: Kompozytowe wideo 1 Vpp, 75 Ohm
- Tryb dzień/noc: Kolor, Mono, Auto
- AWB, BLC, AGC
- Kamera powinna udostępniać kompozytowy sygnał wideo, za
pośrednictwem łącza BNC.
- Kamera powinna umożliwiać dobrą obserwację w nocy poprzez
zwiększenie czułości w zakresie podczerwieni po zdjęciu
mechanicznego filtra podczerwieni.
-Cały zestaw musi być przystosowany do montażu na suficie
podwieszonym w budynku
-Warunki pracy: 0°C do 45°C
- Czułość - Obraz użyteczny
Kolor: 0.2 lx
Monochromatyczny: 0.01 lx
- Obiektyw - 1.3”, z korekcją promieniowania IR
5
Zasilacze do kamer
1 kpl.
- Przysłona sterowana przez kamerę za pomocą napięcia stałego
- Kąt obserwacji sceny powinien być regulowany i wynosić około 72
stopni w poziomie
- Wideo - Rozdzielczość pozioma: 650TVL
- Stosunek sygnał/szum: >50dB
- Wyjście wideo: Kompozytowe wideo 1 Vpp, 75 Ohm
- Tryb dzień/noc: Kolor, Mono, Auto
- system redukcji szumów
- Menu ekranowe OSD
Zasilacz/zasilacze muszą być dobrane w taki sposób, aby zapewnić
zapas mocy do podłączenia 3 dodatkowych kamer ( typu zewnętrznego
jak wyżej).
Zasilacze powinny gwarantować odpowiednie zasilenie kamer (bilans
prądowy/tętnienia)
Konieczne jest zasilenie kamer na odrębnych obwodach
zabezpieczonych bezpiecznikami .
Deklaracja zgodności CE
Uwagi oraz wymagania dodatkowe:
1. Wykonawca dostarczy wszystkie kable i materiały instalacyjne niezbędne do
prawidłowej instalacji szafy, rejestratora, kamer oraz zasilaczy, w tym do podłączenia
rejestratora do przełącznika KVM PS/2 +VGA
2. Jedna z kamer zewnętrznych (wskazana podczas wizji) wymaga zastosowania
przejściówek i konwerterów celem przesłania sygnału do rejestratora za
pośrednictwem sieci LAN ( standard okablowania- SFTP)
3. Zasilanie rejestratora będzie realizowane z istniejącego w serwerowni UPS-a.
II. Dostawa i montaż urządzeń do systemu videodomofonów oraz
do systemu kontroli dostępu.
Zadanie polegać będzie na uruchomieniu systemu videodomofonowego oraz kontroli
dostępu w 3 punktach dostępowych obiektu KP PSP, tj:
A. Furtka przy bramie głównej
B. Główne wejście do budynku
C. Wejście do rejonu Powiatowego Stanowiska Kierowania
Miejsce obsługi video domofonów będzie zlokalizowane w PSK PSP
Schemat poglądowy (sprzęt jest przykładowy) zadania przedstawia poniższy rysunek:
A
PSK
C
B
W skład systemu videodomofonowego będzie wchodzić:
Nazwa
L.p.
Ilość
1.
Jednostka centralna
systemu
wideodomofonowego
1
2.
Panel wywoławczy
3
3.
Unifon z monitorem
1
4.
Elektrozaczep /
zwora
elektromagnetyczna *
3
*Uwaga:
Uwagi – minimalne parametry techniczne
Centrala powinna zapewniać współpracę z minimum czterema wideounifonami
Powinna zapewnić możliwość rejestracji minimum128 obrazów .
Możliwość rozmowy interkomowej miedzy słuchawkami.
Zasilenie elektrozamka.
Wejścia kontaktronowe.
- kamera kolorowa
- wykonanie: metal, montaż natynkowy,daszek ochronny
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 75 stopni
- pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
- doświetlenie diodami światła białego
- monitor kolorowy
- wyświetlacz panoramiczny min 7" Color TFT-LCD
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa modułu pamięci
- obsługa min. czterech wejść - możliwość podłączenia czterech
kamer za pośrednictwem jednostki centralnej
- możliwość podłączenia dodatkowych monitorów
- interkom pomiędzy stacjami (selektywne wywołanie)
Parametry dla elektrozaczepu:
-bez zasilania - otwarty (rewersyjny)
- min. nacisk 3500N
-typ: symetryczny
Parametry dla zwory:
-bez zasilania otwarta
- min. siła 3000N
-osprzęt montażowy
NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZWORĘ LUB ELEKTROZACZEP
W ZALEŻNOŚCI OD TYPU OŚCIEŻNICY I MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
W skład systemu kontroli dostępu będzie wchodzić:
L.p. Nazwa
kontroler przejścia
wraz z obudową i
zasilaniem
buforowym
1.
Ilość
3
Uwagi – minimalne parametry techniczne
- Kontroler powinien posiadać: pamięć FLASH zachowująca
ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania,
- pamięć min 20000 zdarzeń,
- możliwość rejestrowania informacji dotyczących kontroli czasu
pracy,
- możliwość zdefiniowania różnicowanych uprawnień dla
użytkowników,
- możliwość zdefiniowania harmonogramów czasowych,
- posiada tryb świątecznych schematów pracy,
- funkcje anti-passback,
- wbudowany buforowy zasilacz lub dodatkowy zasilacz buforowy
zamontowany w jednej obudowie wraz akumulatorem min 7Ah
- możliwość współpracy z przyciskami wyjścia i przyciskami
awaryjnymi.
- programowanie przez komputer za pośrednictwem magistrali 485
czytnik kart
2
- czytnik powinien być kompatybilny z zaproponowanym kontrolerem
przejścia,
- komunikacja pomiędzy kontrolerem i czytnikiem musi być
realizowana w technologii cyfrowej,
- nie dopuszcza się stosowania czytników zintegrowanych z
kontrolerem,
zespół konwerterów
do współpracy z
komputerem PC
1
3.
Konwerter powinien umożliwiać połączenie kontrolerów przejścia za
pośrednictwem RS485 do komputera za pomocą wejścia USB 2.0.
1
Czytnik powinien umożliwiać programowanie kart bezpośrednio przy
komputerze osoby administrującej.
System bez konieczności korzystania z innych głowic zbliżeniowych.
4.
czytnik
umożliwiający
programowanie kart
na stanowisku
administratora
systemu
5.
przycisk otwarcia
drzwi
3
Przycisk powinien być dedykowany do systemów kontroli dostępu i
przeznaczony do pracy intensywnej. (nie przyciski dzwonkowe)
6.
przycisk otwarcia
ewakuacyjnego
2
Przycisk dedykowany do systemów kontroli dostępu
(np. typu „zbij szybkę”)
30
7.
karty zbliżeniowe
wraz
z oprawą + smycz
(do noszenia na szyi)
2.
Możliwość podłączenie do PC za pomocą USB 2.0
Transponder pasywny w postaci karty współpracujący z
zaproponowanym systemem.
Karty przystosowane do wykonania nadruku.
Uwagi:
1. Dokumentacja instalacji teletechniczny i inne potrzebne rysunki dostępne będą
podczas wizji lokalnej oraz na etapie realizacji zadania.
2. Należy przewidzieć konieczność zmiany lub ułożenia dodatkowego okablowania, jeśli
będzie to konieczne z punktu widzenia zachowania pełnej funkcjonalności i
prawidłowego działania systemów.
3. Centralę systemową oraz videodomofon „dyspozytorski” należy zainstalować w
zabudowie stanowiska dyspozytorskiego Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP
wg ustaleń z zamawiającym.
4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi systemu (w tym programowanie kart
zbliżeniowych).
5. Wzór smyczy (do noszenia kart zbliżeniowych) wymaga uzgodnienia z zamawiającym
na etapie realizacji.
III. Dostawa i montaż urządzeń systemu audiowizualnego do Sali
konferencyjnej.
Zadanie polega na wyposażeniu sali konferencyjnej w urządzenia audio wizualne do
prowadzenia konferencji oraz pokazów multimedialnych. Ponadto w ramach zadania należy
doprowadzić odpowiednie instalacje do gniazd w 3 florbox-ach.
L.p.
Nazwa
Ilość
Uwagi – minimalne parametry techniczne
- Rozdzielczość
1.
Projektor wizyjny
1
1024 x 768
- Proporcje obrazu
4:3
- Jasność min 3000 ANSI Lumenów
- Kontrast min 2000:1
- Moc lampy
180 W AC
- Żywotność lampy min. [godz] 5000
- Obiektyw
F= 1.7–2.2, f= 17.5–29 mm
- Współczynnik projekcji
1.3 – 2.2 : 1
- Odległość projekcji [m]
0.6 – 13.8
- Przekątna ekranu [cm] Minimalnie: 63,5 / 25" ; Maksymalnie: 762 /
300"
- Zoom
Ręczny
- Ustawienie ostrości
Ręczne
- Obsługiwane rozdzielczości
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050
(SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x
1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x
768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21");
1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA);
800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD
progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
- Video: PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43;
PAL-N; PAL-M
- Złącza:
Komputer (analogowe) Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin,
kompatybilne z component (YPbPr)
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI® Wejście: 1 x HDMI® (głębia koloru, synchronizacja
obrazu i dźwięku)
Sygnał video
Wejście: 1 x RCA
S-Video Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio
Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA
Stereo
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
PC Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232)
(męskie)
LAN
1 x RJ45
USB
1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
- Pilot do sterowania projektorem z funkcjami: Automatyczne
dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; Numer
ID; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu;
Sterowanie dźwiękiem; AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy
- Parametry elektryczne
Zasilanie
100-240 V AC; 50 - 60 Hz
parametry otoczenia :
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] 5 do 40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] 20 do 80
-pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz
-stosunek sygnału do szumu 66dB
-THD: mniej niż 0,5% przy mocy znamionowej przy 1kHz
-czułość wejściowa : 800 MV złącza RCA/TRS
2.
Wzmacniacz
radiowęzłowy
1
-przesłuch (wszystkie kontrole na "10"):-70dB przy 1kHz
-minimalna gwarantowana moc przy 4 omach lub 70V/100Voutput:
MIN 200W
-wyjście napięciowe 70V i 100V
-regulator bass
-regulator sopran
-regulator mocy
− min 8 wejść mono
− min 2 wejścia stereo
− min 3 wyjścia aux (1 dla wbudowanego efektu, 2 zewnętrzne
pre/post)
− min 2 subgrupy
− wbudowany 24-bitowy procesor efektowy
− min 32 efekty do wyboru
− inserty w torach, mono oraz w sumie
− zasilanie Phantom +48V
3.
Mikser audio
1
− 3-pasmowy korektor z półparametryczną średnicą
− Min tłumiki 60 mm
− wbudowany zasilacz
− wyjście dla rejestratora
− szyna wyjściowa aux konfigurowalna przed lub po tłumiku,
metalowe gniazda przyłączeniowe XLR i TRS ¼”,
− gniazda insertowe na złączach TRS ¼” dla wejść monofonicznych i
sumy wyjściowej,
− 10-segmentowy miernik diodowy
− wyjście słuchawkowe
− prosty montaż w szafie rakowej 19
− pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
− Zespół składający się z dwóch głośników przeznaczony do
wbudowania w powierzchnie sufitu podwieszanego.
− Pasmo przenoszenia :80Hz-16kHz
4.
Zespół głośnikowy
6
− Moc 20W z możliwością regulacji
− Efektywność 85dB(1m/W)
− Napięcie 100V
− Średnica głośnika min 8call i 1 call twiter
− Odbiornik podwójny dwuantenowy
− Dostępne częstotliwości: pomiędzy 536 - 865 MHz
− Zakres roboczy: min 75 m w typowych warunkach
Mikrofon
5.
bezprzewodowy
− Pasmo przenoszenia audio: 45 do 15,000 Hz +/- 4 dB
2
− Złącza wyjściowe audio: symetryczne XLR
− Max poziom wyjściowy (w odn. do dewiacji +/- 33 kHz i tonu 1
kHz tonu): -19 dBV (XLR),
− Całkowite zniekształcenie systemu: 0.5% typowo (w odn. do
dewiacji +/- 33 kHz, 1 kHz modulation)
− Mikrofon typu handheld (do ręki) z wkładką dynamiczną o
charakterystyce kardioidalnej,
Obudowa podłogowa wyposażona w:
− 3 gniazda zasilające ,
Florbox
6.
3
− gniazdo video typu D-sub (vga),
− 2 gniazda typu XLR,
− 3 gniazda typu RCA
− 2 gniazda komputerowe RJ45 6kat
Systemu ACO Plus -AMP
Szafa wisząca 19”
7.
1
−
Dzielona 3 / 2
−
wysokości 24 U
− głębokość 600 mm
− wyposażona w listwę zasilającą
Uwagi:
1. Wymagane jest przeprowadzenie jednorazowego szkolenia dla wybranych
pracowników z zakresu obsługi systemu multimedialnego
2. W zakresie wyposażenia florbox-ów wymagane jest zainstalowanie gniazd
komputerowych zgodnie z wymaganiami systemu AMP -ACO Plus wraz ze
skróceniem istniejących kabli S/FTP oraz wykonaniem pomiarów torów
transmisyjnych.
3. Umiejscowienie szafy naściennej – do uzgodnienia uzgodnienie z zamawiającym.
4. Wymagane jest doprowadzenie i podłączenie zasilania AC 230V do florboxów, szafy
oraz projektora.

Podobne dokumenty