TYDZIEŃ I „JAKA JESTEM? JAKI JESTEM?”

Komentarze

Transkrypt

TYDZIEŃ I „JAKA JESTEM? JAKI JESTEM?”
TYDZIEŃ I „JAKA JESTEM? JAKI JESTEM?”
- nazywanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu, określanie ich przeznaczenia;
- wskazywanie postaci mających dane cechy wygładu;
- wskazywanie i nazywanie wymienionych części ciała;
- wyrażanie muzyki ruchem;
- kształtowanie umiejętności nazywania wybranych cech charakteru niektórych koleżanek i kolegów;
- wdrożenie do dokładnego wycinania prostych kształtów;
- rozpoznawanie zapisu swojego imienia.
TYDZIEŃ II „ BEZPIECZNA ZABAWA”
- kontynuowanie dialogu;
- przestrzeganie podczas zabaw zasad bezpieczeństwa;
- poruszanie się rytmicznie przy muzyce;
- liczenie w zakresie sześciu i więcej;
- rozróżnianie słuchem różnych dźwięków;
- poprawne rysowanie postaci ludzkiej;
- dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.
TYDZIEŃ III „SPADŁA GRUSZKA DO FARTUSZKA”
- rozpoznawanie owoców rosnących w Polsce;
- ćwiczenie analizy sylabowej;
- układanie historyjki według kolejności wydarzeń;
- stosowanie zwrotu owoce egzotyczne i wymienianie ich przedstawicieli;
- zachęcenie do spożywania owoców.
TYDZIEŃ IV „ W OGRODZIE WARZYWNYM”
- stosowanie w pracy plastycznej materiału przyrodniczego;
- wymienianie trzech słów rozpoczynających się na daną sylabę;
- wyszukiwanie na obrazku wymienionych elementów;
- kształtowanie umiejętności stosowania przyimków: na,pod, obok, przed, za;
- kształtowanie umiejętności nazywania swoich emocji.

Podobne dokumenty