Systemy monitoringu IP. Sieci IP nie tylko dla początkujących.

Komentarze

Transkrypt

Systemy monitoringu IP. Sieci IP nie tylko dla początkujących.
Systemy monitoringu IP.
Sieci IP nie tylko dla początkujących.
1. Wstęp
• monitoring imprez masowych i Ustawa o Służbie Więziennej jako wstęp do powszechnego
monitoringu IP.
Wymogi ustawowe wymuszają stosowanie technologii IP w przypadku realizacji systemów dla
instytucji rządowych oraz przy organizacji imprez masowych. Kwestią czasu jest gdy wymóg ten
obejmie systemy monitoringu miejskiego. Kurs pomoże zaznajomić się z techniką IP oraz
bazującymi na niej, nowoczesnymi systemami CCTV IP.
2. Budowa systemu monitoringu IP
• schemat funkcjonalny
• opis elementów składowych: kamery, rejestratory, oprogramowanie, serwery wideo
• monitoring hybrydowy
• problemy przy projektowaniu systemu monitoringu
3. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci IP
W sposób zwięzły zaprezentowane zostaną wiadomości stanowiące absolutne minimum niezbędne
do konfiguracji oraz konserwacji systemów monitoringu IP.
4. Kamery IP Sunell – przegląd i konfiguracja
• oferta kamer IP Sunell – jak wybrać te najbardziej odpowiednie?
• ustawienia strumieni obrazu wideo – typy kompresji, bitrate, fps
• ustawienia obrazu w trybie dziennym i nocnym
• konfiguracja sieciowa
• konfiguracja złączy alarmowych w kamerze
• konfiguracja nagrywania na kartach SD
• podgląd materiału w programie NVMS
Przedstawione zostaną wszystkie funkcje dostępne w kamerach. Uczestnicy szkolenia poznają
znaczenie i sens poszczególnych ustawień – zarówno sieciowych, jak i tych dotyczących uzyskania
optymalnego obrazu dla danego miejsca instalacji. Szerzej omówiony zostanie problem lokalnej
archiwizacji nagrań oraz ich zdalnego odtwarzania przy pomocy darmowej aplikacji NVMS.
5. Rejestratory Ultimax
• typy instalacji – jak dobrać właściwy rejestrator?
• parametry techniczne rejestratorów analogowych oraz IP
• przeznaczenie rejestratorów, typy instalacji
• konfiguracja rejestratorów: analogowych oraz IP:
• dodawanie kamer
• konfiguracja sieciowa
• parametry obrazu
• zdarzenia alarmowe
• parametry archiwizacji
• obsługa urządzeń w programie VMS
Przegląd i konfiguracja rejestratorów analogowych o różnym przeznaczeniu (podstawowe, WD1, ze
zwiększoną prędkością zapisu) oraz NVR IP. Prezentacja rozwiązań hybrydowych oraz IP na bazie
darmowego oprogramowania VMS. Wskazanie funkcji wyróżniających prezentowane rozwiązania
na tle rozwiązań innych producentów.
6. Oprogramowanie NUUO
• zaawansowane systemy monitoringu: rejestratory i oprogramowanie NUUO
• integracja oprogramowania NUUO z rejestratorami Ultimax i kamerami IP Sunell
• przechwytywanie obrazu z kamer oraz rejestratorów analogowych
• ustawianie harmonogramu nagrywania oraz detekcji ruchu
• zdalny podgląd obrazu – konfiguracja
Rozwiązania monitoringu oparte na kamerach różnych producentów m.in. Sunell oraz
umożliwiające podłączenie analogowych rejestratorów Ultimax jako serwerów wideo.
Przedstawienie dodatkowych opcji takich, jak np. analiza obrazu,
architektura typu klient/serwer, czy tworzenie dodatkowych profili strumieni wideo.
7. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
• switche zarządzalne – zastosowanie, przegląd funkcji
• zaawansowane przekierowywanie portów w routerze – studium przypadku
• wykorzystywanie tuneli VPN w monitoringu IP - konfiguracja, realizacje
W tym module uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę n/t zagadnień dotyczących sieci IP.
Przedstawione zostaną możliwości switchy zarządzalnych, które coraz częściej stosowane są w
systemach monitoringu. Przedstawione zostanie praktyczne zastosowanie opisywanych funkcji.

Podobne dokumenty