„Rejs statkiem Przygoda”

Komentarze

Transkrypt

„Rejs statkiem Przygoda”
Pasowanie klas I
na czytelnika:
„Rejs statkiem Przygoda”
2 lutego 2015r.
Tego dnia uczniowie klas I udali si w rejs statkiem
„Przygoda”. Pomy lnie przeszli kilka prób i zada
przygotowanych przez kapitana statku oraz króla
mórz Neptuna.
Po z
eniu uroczystej przysi gi zostali pasowani
przez pani wicedyrektor El biet Gizi sk -Firlit
oraz przyj ci do grona czytelników biblioteki
szkolnej.
Na pami tk pasowania m odzi czytelnicy otrzymali
pi kne i kolorowe zak adki, które z pewno ci
wykorzystaj podczas czytania ksi
ek

Podobne dokumenty