Co sprawdzać podczas odbioru technicznego naszego

Komentarze

Transkrypt

Co sprawdzać podczas odbioru technicznego naszego
Co sprawdzać podczas odbioru technicznego
naszego nowego mieszkania
Projekt i powierzchnia
Sprawdź czy mieszkanie lub dom zostały zbudowane zgodnie z projektem (częścią rysunkową
i opisem technicznym) oraz zawartym w umowie standardem wykończenia.
Skontroluj kształt pomieszczeń (czy kąty są proste), rozmieszczenie ścianek działowych,
elementów konstrukcyjnych (np. słupów), a także obniżenia stropów i poziome lub ukośne elementy
konstrukcji (podciągi, belki stropowe). Zmierz każde pomieszczenie (długość, szerokość) i porównaj z
danymi w projekcie.
Tynki ścian i sufitów
Powierzchnia
tynku
musi
być
jednorodna,
bez
pęcherzy
powietrza,
a nierówności nie powinny być widoczne ani przy dziennym, ani sztucznym świetle. Uważnie
przyglądaj się tynkom fragmentów ścian i sufitów, które sąsiadują ze sobą, znajdują się w pobliżu
krawędzi, narożników czy listew podłogowych (cokołów). Tutaj nierówności będą szczególnie
widoczne.
Uwaga! Wszelkie rysy, pęknięcia i ślady wilgoci pokaż specjaliście
Ścianki działowe
Od
kilku
lat
powszechnie
stosuje
się
metalowe
ścianki
szkieletowe
z
okładziną
z płyt gipsowo-kartonowych. Przy ich ocenie najlepiej kierować się normą PN-72/B-10122. Zgodnie
z nią na odcinku dwóch metrów nie może być więcej niż dwa odchylenia powierzchni płyty (i jej
krawędzi) od równej płaszczyzny (i linii prostej); nie mogą być one przy tym większe niż 2 mm.
Uwaga! Zarysowanie tynku na połączeniu tradycyjnej ścianki działowej ze ścianami nośnymi lub
osłonowymi świadczy o nieodpowiednim ich połączeniu (zakotwieniu).
Glazura
Lekkie opukanie glazury wskaże ci miejsca (głuchy odgłos), w których płytki są źle związane z
podkładem (brak zaprawy klejącej, złe związanie zaprawy z płytką i / lub z podłożem).
Jakość położenia glazury określa norma PN-75/B-10121.
Podłogi
Poziom ułożenia warstw wyrównawczych (podkładów, jastrychów) powinien być zgodny z
projektem i umożliwiać płynne przejście między materiałami podłogowymi o różnej grubości, np.
terakota - parkiet, gres - mozaika itp. Szczególną uwagę zwróć na fragmenty podkładów przy ścianach
i
narożnikach.
uniemożliwiające
Występują
dalsze
tam
prace
często
„wzniesienia”
posadzkowe.
Podkłady
powierzchni
powinny
utrudniające
być
lub
wytrzymałe,
wręcz
trwałe,
nieodkształcalne, mieć czystą i szorstką (dla posadzek klejonych) powierzchnię. Podkłady (jastrychy)
typu pływającego muszą być oddzielone paskiem materiału tłumiącego (np. specjalnej pianki, tektury
falistej itp.) od ścian, słupów i innych sąsiadujących z nimi elementów budowli (np. rur instalacyjnych).
Drzwi wejściowe
Ich minimalna szerokość w świetle ma wynosić 90 cm, a wysokość progu nie może przekraczać
20 mm. Sprawdź przede wszystkim wygląd drzwi (często są one uszkadzane podczas montażu lub
innych prac wykończeniowych). Obejrzyj powierzchnię skrzydeł i ościeżnicy (ramy). Styk ościeżnicy z
tynkiem ściany lub ościeży drzwiowych powinien być wykończony profilem drewnianym (listwą
opaskową), ćwierć wałkiem lub równą spoiną z masy uszczelniającej (akryl, silikon).
Poziomnicą i metrówką sprawdź czy skrzydła i ościeżnica trzymają pion i czy są równoległe do
płaszczyzny ściany.
Wsuń pasek papieru pakowego o szerokości 2 cm w dowolne miejsce między ościeżnicę a
skrzydło i spróbuj go wyciągnąć po ich zamknięciu. Jeśli wyciągniesz cały pasek, to znak, że drzwi są
nieszczelne. Ich szczelność można także sprawdzić, przystawiając do ich krawędzi płomień
zapalniczki lub świecy. Jego odchylenie świadczy o przepływie powietrza przez szczeliny drzwi.
Drzwi wewnętrzne
Musza mieć w świetle co najmniej 80 cm i nie mogą mieć progów. Dotyczy to także drzwi do
łazienki, które powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.
Normy stawiają drzwiom wewnętrznym wymogi zbliżone do zewnętrznych. Dotyczy to
dokładności montażu (zachowanie pionu i poziomu w ustawieniu ościeżnicy) i braku oporu przy
zamykaniu i otwieraniu. Szczelina między dolną krawędzią skrzydła a podkładem podłogowym
powinna uwzględniać grubość posadzki.
Okna
Tak jak przy drzwiach zewnętrznych trzeba sprawdzić dokładność montażu. Dopuszczalne
odchylenie skrzydła od pionu i poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 m wysokości okna i 3 mm
na całej jego długości. Kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydła pozwoli wyczuć (usłyszeć)
ewentualny opór (tarcie) skrzydeł o ościeżnice.
W oknach rozwieralno-uchylnych sprawdź łatwość i skuteczność zmiany ustawienia. Zamknięte
okno powinno być całkowicie szczelne(test paska).
Styk ościeżnicy okna z tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym powinien być zabezpieczony tak
jak przy drzwiach - masą uszczelniającą.
Na koniec sprawdź, czy powierzchnia skrzydła okiennego, ościeżnicy i samej szyby nie jest
uszkodzona (rysy, pęknięcia, ślady pianki montażowej, pęcherze powietrza, zniekształcenia).
Parapety
Wewnętrzny powinien być zamontowany we wrębie ościeżnicy (na ich styku musi być
zabezpieczająca przed działaniem wilgoci spoina z masy silikonowej) i lekko spadzisty (2-3 mm) do
wewnątrz.
Zewnętrzny montuje się ze spadkiem (np. na podkładzie z zaprawy lub pianki montażowej), aby
zapobiec bębnieniu deszczu na jego powierzchni.
Instalacje
Nie można ich sprawdzić szybko, laikowi trudno ocenić, czy zostały zrobione prawidłowo.
Możesz tylko policzyć czy wyłączników, przełączników, punktów podłączenia elektrycznych gniazd
zasilających jest tyle, ile obejmował projekt. Dotyczy to również przyłączy i podejść instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Trudna jest też ocena (poza sezonem grzewczym) działania instalacji CO. Skontroluj jednak
chociaż szczelność zaworów i połączeń (np. poprzez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie zaworów,
oględziny instalacji, podłogi).
Uwaga! Instalacje gazową może odebrać tylko specjalista. Ty skontroluj szczelność połączeń,
pokrywając podejrzane miejsca np. pianką do golenia i obserwując, czy nie pojawią się pęcherze (to
oznaka ulatniania się gazu).
Ważna jest też skuteczna wentylacja. Tu także dokładne pomiary może zrobić tylko fachowiec.
Tobie zostaje obserwacja przystawionego do kratki wentylacyjnej płomienia zapalniczki lub świecy.
Jego odchylenie w kierunku kratki wentylacyjnej świadczy o istnieniu tzw. ciągu niezbędnego do
działania wentylacji.
Dokładniejsza kontrola wszystkich instalacji możliwa jest jedynie w trakcie dalszych prac lub
dopiero w czasie eksploatacji mieszkania.

Podobne dokumenty