Wokół Poddębic - Gmina Poddębice

Komentarze

Transkrypt

Wokół Poddębic - Gmina Poddębice
PISMO SAMORZĄDOWE GMINY PODDĘBICE ISSN 1730-2269
egzemplarz bezpłatny rok XV nr 3 (46) grudzień 2016
Mury pną się do góry...
Powstająca „Narzędziownia” w Feliksowie
Nowa hala „Zolux” w Łężkach
Rozbudowa „Sandry” w Poddębicach
Siedziba „Sadeko” w Piotrowie
Budynek Komendy Policji przy ul. Targowej
Nowy obiekt Nadleśnictwa w Rodrysinie
W Gminie Poddębice obok zadań realizowanych przez samorząd, w ostatnich miesiącach można zaobserwować boom inwestycyjny prywatnych przedsiębiorców.
Prowadzone przez lokalne firmy przedsięwzięcia dają powody do zadowolenia, bo mieszkańcy mogą liczyć na nowe miejsca pracy, a samorządowcy cieszyć się,
że wzrasta atrakcyjność regionu. W Feliksowie „rośnie” obiekt Zakładu Wykonawstwa Urządzeń Precyzyjnych „Narzędziownia” Sp. z o. o. W Łężkach inwestuje
„Zolux” Polska Sp. z o. o. – producent akcesoriów dla zwierząt. W Poddębicach rozbudowuje się znana w branży dziewiarskiej „Sandra”. W Piotrowie rozpoczęła
działalność zajmująca się projektowaniem, budową i serwisowaniem oczyszczalni komunalnych oraz przemysłowych firma „Sadeko”. Gotowe są już prawie
nowe siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Targowej w Poddębicach i Nadleśnictwa w Rodrysinie.
więcej na s. 5, 6, 7
Życzenia radosnych, zdrowych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a także wszelkiej pomyślności w 2017 roku
składają
Paweł Gogulski
Piotr Sęczkowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Poddębicach
Burmistrz
Poddębic
WYDARZENIA
2 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
Poddębice rosną w siłę
O wyróżnieniach za skuteczne inwestowanie funduszami unijnymi, sytuacji finansowej
samorządu, jego działaniach w mijających dwunastu miesiącach, a także rozwijającej
się w Gminie przedsiębiorczości rozmawiamy z Burmistrzem Piotrem Sęczkowskim.
– Piąte miejsce wśród miast powiatowych za wydatki inwestycyjne, a szóste miejsce za wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na projekty
społeczne obejmujące inwestycje – tak wypadły
Poddębice w opublikowanym jesienią rankingu
pisma samorządowego „Wspólnota”. Jak Pan
ocenia tę klasyfikację?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Uzyskane wyniki dają powody do zadowolenia, bo Poddębice
znalazły się w krajowej czołówce.
Ranking opracował prof. dr. hab. Paweł Swianiewicz na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego.
Nagrody zostały rozdane na Kongresie Samorządowym w Katowicach, który zgromadził blisko
tysiąc przedstawicieli administracji oraz ludzi
biznesu i finansów. Zajęcie pozycji w pierwszej
dziesiątce rankingu stanowi konsekwencję tego,
co się dzieje w mieście nad Nerem. W okresie
unijnego finansowania lat 2007-2013 Gmina
zrealizowała szereg wielomilionowych zadań,
wydatkując przy tym środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.
Nagroda za inwestowanie funduszami unijnymi
– Wyróżnienie „Wspólnoty” to nie jedyna nagroda jaka w tym roku trafiła do Poddębic.
Burmistrz Piotr Sęczkowski: W konkursie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.
„Zabytek Zadbany 2016” w gronie najlepszych
znalazł się nasz pałac. To dla nas zaszczyt i jednocześnie ukoronowanie wysiłku jakie Gmina
włożyła w odnowienie obiektu. Nagrodę odebraliśmy w Teatrze Witkacego w Zakopanem.
Widać, że inwestycja się opłaciła, bo zrewitalizowany przy dużym udziale środków ze-
Wyróżnienie dla poddębickiego pałacu
wnętrznych pałac tętni życiem. Odbywają się
tu m.in. zajęcia muzyczne, taneczne, wystawy
prac artystycznych, działa Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– Gmina wspiera działania na rzecz kultury,
sportu, rekreacji, bezpieczeństwa?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Mieszkańcy coraz częściej aktywnie spędzają swój wolny czas.
Świadczy o tym ogromne zainteresowanie rajdami rowerowymi, czy imprezami biegowymi
organizowanymi na naszym terenie. Ze ścieżki
rowerowej prowadzącej z Poddębic do autostrady A2 korzystają tłumy amatorów sportu. Zadowalający jest też wzrost liczby dzieci i młodzieży,
które w poddębickich klubach trenują karate,
piłkę ręczną czy piłkę nożną. Szkolą się w dobrych warunkach, m.in obiekcie w Byczynie.
Wybudowana ze środków zewnętrznych infrastruktura spełnia swoje przeznaczenie i z powodzeniem służy mieszkańcom.
Ponadto należy zwrócić uwagę na sukcesy młodych poddębiczan w konkursach muzycznych i tanecznych. Poddębickie mażoretki
odniosły w tym roku sukcesy na terenie kraju
i zagranicą. Na słowa uznania zasługuje również Zespół „Bałdrzychowianie”, który wykonał
ogromną pracę. W życiu Gminy ważną rolę pełnią też ochotnicze straże pożarne. Zapewnienie
odpowiedniego bezpieczeństwa mieszkańcom
jest równie istotne, dlatego postanowiliśmy zakupić nowoczesne auto dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kałowie. Możliwe to było dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Nowe auto dla OSP Kałów
– Fundusze zewnętrzne mają więc duże znaczenie dla poddębickiego samorządu?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Środki z zewnątrz odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu samorządu. To dzięki nim Poddębice
mogą inwestować, zmieniać się i być bardziej
atrakcyjne.
W tym roku dzięki funduszom Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego udało się przebudować
ul. Miłą w Poddębicach. Przy dofinansowaniu
Marszałka Województwa Łódzkiego powstała droga w Józefowie. W ramach współpracy
z Powiatem Poddębickim nasz samorząd wsparł
finansowo budowę drogi z Lipnicy do Karnic.
biorstw (CIT) i podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT).
Prowadzone przez prywatne przedsiębiorstwa
inwestycje potwierdzają, że Poddębice są miastem z potencjałem.
Zmodernizowana ul. Miła
– Jak wygląda obecnie sytuacja finansowa oraz
rynek pracy w Gminie?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Sytuacja finansowa naszego samorządu jest stabilna. W ubiegłym roku zanotowaliśmy nadwyżkę budżetową
i w tym będzie podobnie.
Niezwykle ważnym wskaźnikiem rozwoju
Gminy jest wzrost jej dochodów z tytułu udziału
w podatku PIT, czyli podatku dochodowego od
osób fizycznych, który wzrósł w ciągu w trzech
lat o blisko 3 mln zł. Świadczy to o zmniejszającym się bezrobociu oraz poprawie jakości życia
mieszkańców.
Według danych Regionalnej Izby Obrachunkowej dochody z tytułu udziału w PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie znacząco wzrosły z 400 zł na 600 zł.
Jeśli chodzi o rynek pracy to bardzo duże oddziaływanie na zatrudnienie poddębiczan ma
znajdujący się 10 kilometrów od Poddębic Japan
Tobacco International.
W mijającym roku nasz samorząd współpracował z koncernem przy budowie sieci energetycznej i kanalizacyjnej do zakładu w Gostkowie
Starym. Mieszkańcy trochę narzekali na rozkopane ulice czy ścieżkę rowerową, ale moim
zdaniem dla takiej sprawy warto się trochę pomęczyć.
– W Gminie nastał dobry czas dla przedsiębiorczości? W ciągu ostatnich miesięcy swoje
inwestycje rozpoczęło tu kilka firm.
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Inwestycjom
publicznym towarzyszą przedsięwzięcia prowadzone przez podmioty z sektora prywatnego.
Cieszy fakt, że na naszym terenie pojawiają
się nowe firmy jak „Sadeko” w Piotrowie, „Narzędziownia” w Feliksowie, rozbudowują się
istniejące – „Zolux” w Łężkach, a w Poddębicach „Sandra”, czy znany w branży logistycznej
„MP-Trans”.
Rozwój przedsiębiorczości to dla mieszkańców zapowiedź dodatkowych miejsc pracy. Dla
samorządu z kolei wzrost w budżecie z tytułu
wpływającego podatku od dochodów przedsię-
Hala Narzędziowni w Feliksowie
– Gminę odwiedza coraz więcej gości.
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Obserwujemy ten
trend i bardzo się z tego cieszymy. Niekwestionowanym liderem jest Zoo Safari w Borysewie,
znane w całej Polsce i cieszące się ogromnym zainteresowaniem turystów. Mijający rok był rekordowy, bo miejsce to odwiedziło około 280 tys. ludzi.
Wodny Świat to kolejna atrakcja Zoo, która ma
zostać uruchomiona w maju przyszłego roku.
Do tych atrakcji samorząd oferuje własne w postaci pijalni wód termalnych, ogrodu
zmysłów czy kąpieli w wodzie termalnej, które
również cieszą się dużą popularnością. Można
śmiało stwierdzić, że coraz większą rolę w naszej
Gminie odgrywa turystyka.
– Do Poddębic wróciło też budownictwo wielorodzinne.
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Swoje inwestycje zapowiedziało dwóch przedsiębiorców. Jeden
już rozpoczął budowę segmentów na ul. Targowej, a drugi prowadzi prace projektowe.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rozwój
budownictwa jednorodzinnego. Powstają nowe
osiedla mieszkaniowe pomiędzy ul. Łódzką a ul.
Parzęczewską oraz ul. Targową a ul. Jałowcową,
a także w stronę Bliźni. To bardzo cieszy, a jednocześnie rodzi ogromne drogowe potrzeby inwestycyjne.
Segmentowce przy ul. Targowej
INFORMACJE
Zmiana dyrektora
w przedszkolu
i szkole
W dwóch placówkach oświatowych podległych Gminie Poddębice nastąpiła zmiana
na stanowisku dyrektora.
Od nowego roku szkolnego 2016/2017 poddębicką podstawówką kieruje Pan Sebastian
Bamberski, a przedszkolem Pani Magdalena
Pańczyk.
Do ogłoszonego konkursu
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników
Polskich w Poddębicach
przystąpił jeden kandydat.
Dyrektorem placówki został
Pan Sebastian Bamberski.
Pan Bamberski posiada stopień nauczyciela
dyplomowanego. Od 18 lat pracował w poddębickiej szkole podstawowej jako nauczyciel
wychowania fizycznego.
Nowego dyrektora od 1 września br. ma również Publiczne
Przedszkole w Poddębicach.
W wyniku postępowania na
dyrektora tej placówki, do
którego zgłosił się tylko jeden kandydat, wybrano Panią
Magdalenę Pańczyk. Pani Pańczyk posiada 30letni staż pracy. W ostatnich dwunastu latach
kierowała Młodzieżowym Centrum Edukacji
Europejskiej w Poddębicach.
Poddębice mają
swoją „Barbórkę”
GRUDZIEŃ 2016 Wokół Poddębic
Centrum miasta
rozbłysło na Święta
3
W Poddębicach czuć magię Bożego Narodzenia. W centrum miasta pojawiła się świąteczna iluminacja. Ponad 7-metrowa
choinka świeci białymi ledowymi światełkami. W jej sąsiedztwie znajdują się dwa fioletowo-niebieskie prezenty oraz pięć
białych 2-metrowych fontann. Udekorowane są także dwa ronda – przy ul. Łódzkiej i Łęczyckiej. Mieszkańcy chętnie
fotografują się przy iluminacji. Do pełni bajecznego wyglądu brakuje tylko śniegu...
Dotacja na zabytek
Dotację w kwocie 12 tysięcy złotych przyznali radni poddębickiej Rady Miejskiej dla
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Michała Archanioła w Niemysłowie.
– Środki finansowe pozwoliły odnowić posadzkę w zabytkowej kaplicy p.w. Aniołów Stróżow
kościoła. Ze względu na liczne zniszczenia jej stan
wymagał prac renowacyjnych – mówi proboszcz
parafii Maciej Naraziński.
W ramach prac ceglana posadzka z XVII
wieku została skuta. Po osuszeniu i konserwacji
podłoża położono nową nawiezrchnię. Całkowity koszt prac modernizacyjnych wyniósł 16
tys. zł.
Uczyli się od najlepszych
Eksperci od geotermii z Islandii gościli
w Poddębicach. Delegacja Krajowej Agencji
Energii Islandii na czele z Baldurem Peturssonem przyjechała ocenić potencjał geotermalny ciepłownictwa sieciowego w Polsce
i mieście Poddębice.
W Poddębicach po raz czwarty obchodzono
Barbórkę. Święto górników zorganizowała Geotermia, będącą zakładem górniczym
wydobywającym kopalinę w postaci wody
termalnej.
Podczas uroczystości Prezes Anna Karska
nadała trzem pracownikom Zakładu Górniczego w Poddębicach stopnie górnicze. Technikiem
górniczym I stopnia został Andrzej Peraj, a technikiem górniczym III stopnia: Krzysztof Wituła
i Jacek Łazarek.
Przybyli na Barbórkę goście, wśród których
był m.in. Wiesław Łukomski – Zastępca Prezesa
WFOŚiGW w Łodzi, mogli zapoznać się z rysem historycznym odwiertu Poddębice GT-2,
sposobach wykorzystania energii i wody geotermalnej w mieście, a także o planach inwestycyjnych spółki.
Spotkanie z Islandczykami to doskonała okazja
do pozyskania informacji jak efektywniej wykorzystywać wodę termalną.
– Od blisko stu lat Islandia korzysta z geotermalnych dobrodziejstw, które wykorzystuje
w ciepłownictwie, rolnictwie, hodowli ryb, czy
działaniach na rzecz zdrowia i rekreacji – wymienia Baldur Petursson z Krajowej Agencji Energii
Islandii.
Polacy mają więc czego się uczyć od Islandczyków.
– Bardzo ważne jest, by bogactwo z wnętrza
ziemi można zagospodarować w szerokim zakresie, dla dobra społeczeństwa, poprawy życia
mieszkańców, czy ekologicznego ogrzewania
– uważa Beata Kępińska z Polskiej Akademii
Nauk.
Podczas spotkań polsko-islandzkich prowadzone były rozmowy m.in. o zasobach i wykorzystaniu energii geotermalnej w Islandii i Polsce,
jak również o niekwestionowanej przydatności dla
Goście z Islandii obejrzeli poddębicką Geotermię
ciepłownictwa poddębickiego odwiertu GT-2.
Poddębicka woda termalna dzięki korzystnym
właściwościom m.in. zasila baseny i służy do
ogrzewania miasta.
– Zaprezentowaliśmy gościom informacje
o naszych złożach, a także przedstawiliśmy funkcjonujący system i obiekty, wykorzystujące wody
termalne w ciepłownictwie i do innych celów np.
balneologii czy do spożycia – mówi Prezes Geotermii Anna Karska.
Na podstawie zebranych informacji opracowa-
ne zostanie studium możliwości wykorzystania
geotermii w sieciach c.o. w Poddębicach.
Przyjazd odbył się w związku z projektem
„Potencjał dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – miasto Poddębice”, realizowanym przez rok przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej
na poziomie Programu PL04. Jest to program
operacyjny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
4 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
Ponad 2 miliony złotych
na remont jazów w Gminie
INWESTYCJE
Ulica Miła
zmodernizowana
Bez problemu można już przejechać ul. Miłą
w Poddębicach. Zakończyła się modernizacja drogi, która jest ważnym traktem w mieście ze względu na ilość zlokalizowanych
tam instytucji.
Przy 50% wsparciu finansowym z Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz w partnerstwie z Powiatem Poddębickim udało się przeprowadzić tę
inwestycję. To istotny odcinek nie tylko dlatego, że
znajduje się przy niej szkoła, przedszkole, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, ale również rozbudowujący się zakład „Sandra” i „Moż-Med”.
W ramach zadania poza nową nawierzchnią asfaltową wybudowano chodniki, nowe oświetlenie
uliczne i parkingi. Zadanie kosztowało 1 mln zł.
– Nasza firma świadczy usługi osobom w różnym wieku, dlatego przebudowa ul. Miłej była
inwestycją niezwykle potrzebną. W związku
z realizowanym przy współpracy z podddębickim samorządem projektem „Przedszkole dla
Seniora” i rozszerzeniem oferty naszej działalności bezpieczny dojazd jest bardzo ważny.
Dobrze też, że dzięki nowej drodze przybyło
parkingów, jest porządny chodnik i oświetlenie – mówi Marcin Możdżan z przychodni
„Moż-Med”.
Wyremontowany jaz w Zagórzycach
Po wybudowaniu w ubiegłym roku zalewu
w Górze Bałdrzychowskiej Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
przeprowadził kolejne przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy
Poddębice. Tym razem wyremontowane zostały jazy na rzece Ner. Koszt inwestycji to
blisko 2,5 mln zł.
– Zadanie zrealizowano w ramach utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
80% jego wartości stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – informuje Jarosław
Stańczyk, Kierownik WZMiUW Inspektorat
w Poddębicach.
Modernizacji poddano budowle hydrotechniczne w miejscowości Małe, Bałdrzychów
i Bliźnia.
– Inwestycja WZMiUW jest bardzo ważna dla
poddębickiej Gminy, ponieważ zapewnia zachowanie właściwych stosunków wodnych w gruncie
na obszarach położonych w zlewni rzeki – twierdzi Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Plewiński.
Istniejące na Nerze jazy zostały wybudowane
w latach 60 ubiegłego wieku. W wyniku eksploatacji uległy znacznemu zużyciu i dlatego
wymagały remontu. Przeprowadzone przedsięwzięcie pozwoliło odtworzyć stan pierwotny
budowli oraz przywrócić jej pełną sprawność
techniczną.
Tak wygląda ul. Miła po przebudowie
Gmina z e-usługami
„Wokół Poddębic”
– Pismo Samorządowe
Gminy Poddębice
Wydawca:
Urząd Miejski w Poddębicach,
ul. Łódzka 17/21,
99-200 Poddębice,
tel. 43 678-25-80,
fax 43 678-39-95
www.poddebice.pl
e-mail: [email protected]
Kompleksowa informatyzacja urzędu oraz
jednostek podległych, wykonanie serwisów
internetowych, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, czy wdrożenie systemów zarządzania to tylko niektóre
z celów projektu, rozpoczętego przez poddębicki samorząd.
Gmina otrzymała 1,5 mln zł dofinansowania
na budowę teleinformatycznego systemu e-usług
publicznych. Całkowita wartość zadania, które
prowadzone będzie w ciągu najbliższych dwóch
lat, wynosi 2,3 mln zł.
– Dziś coraz więcej osób chce załatwiać swoje
sprawy w urzędzie szybko i bez stania w kolejce. Ten projekt pomoże spełnić ich oczekiwania.
Uruchomione zostaną usługi, dzięki którym petent drogą elektroniczną załatwi sprawę od momentu założenia wniosku po dokonanie płatności
czy też wydanie decyzji – mówi radny Gminy
Poddębice Jacek Bienias.
Dzięki projektowi, który rozwinie usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, mieszkańców czeka wiele
ułatwień.
W trakcie jest uruchamianie systemu informatycznego do zarządzania jednostką administracji
samorządowej z obsługą e-usług. W siedzibie
urzędu wykonywane są prace związane z instalacją wewnętrznej sieci LAN I WLAN tak, by
możliwe stało się świadczenie wysokiej jakości
e-usług.
W szkołach podległych gminie od przyszłego
roku uruchomiony zostanie system informatyczny
do dokumentacji i udostępniania przebiegu nauczania. Dzięki temu rodzice będą mieli możliwość bieżącej kontroli frekwencji i ocen swoich
dzieci za pośrednictwem strony internetowej bądź
aplikacji mobilnej.
Wykonane zostaną również nowe strony internetowe Gminy oraz jednostek podległych: szkoły podstawowej w Poddębicach, Bałdrzychowie,
Niemysłowie, a także poddębickiego Gimnazjum
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Serwis internetowy Gminy wzbogaci się m.in.
o digitalizację zasobów turystycznych w postaci
wirtualnego spaceru.
Proces informatyzacji poddębickiej gminy zakończy się wdrożeniem systemu zarządzania.
Wynikiem projektu będzie powstanie centrum elektronicznych usług publicznych w postaci dedykowanego Gminnego Portalu Usług
Publicznych. Będzie to platforma udostępniona
dla klientów urzędu, którymi mogą być zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, czy konkretnie
podatnicy lub inwestorzy. Oferowane w ramach
portalu usługi będą równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże
cały proces będzie się odbywał automatycznie
z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
bez konieczności wizyty klienta w siedzibie urzędu. E-usługi będą też dostępne na urządzeniach
mobilnych.
INWESTYCJE
GRUDZIEŃ 2016 Wokół Poddębic
5
Rozbudowują się...
Nowe siedziby prawie gotowe
Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach
Rok temu rozpoczęły się historyczne dla
poddębickiego Nadleśnictwa oraz Komendy
Powiatowej Policji inwestycje, polegające na
budowie nowych siedzib. Dziś obie instytucje finiszują ze swoimi przedsięwzięciami.
Od nadchodzącego 2017 roku nowym adresem
Komendy Policji będzie ul. Targowa w Poddębicach. Nadleśnictwo zaś przeniesie się na Rodrysin.
Obiekt leśników to dwukondygnacyjna bryła
w kształcie litery L. Powierzchnia obu poziomów
wynosi prawie 1700 m. kw. W budynku znajdują
się sala konferencyjna i edukacyjna, biura, garaże
i magazyny. Siedziba została otoczona zielenią,
w którą wkomponowane są ciągi komunikacyjne
oraz zbiornik przeciwpożarowy.
Tradycyjne materiały, wykorzystane przy budowie obiektu, w powiązaniu z nowoczesnymi
Budynek poddębickiego Nadleśnictwa w Rodrysinie
rozwiązaniami stworzyły funkcjonalną przestrzeń
do obsługi zainteresowanych osób.
– Prace budowlane są na ukończeniu. Teren budowy został przekazany Nadleśnictwu. Obecnie
trwają roboty, polegające na malowaniu, montażu
urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.
Pozostanie jeszcze wyposażenie wnętrz w meble
oraz sprzęt biurowy. Ostateczny termin przeprowadzki planowany jest na początek drugiego
kwartału przyszłego roku – mówi Sylwester Lisek
z Nadleśnictwa w Poddębicach.
Zadanie za ponad 6 mln zł wykonała firma Inenergia z Inowrocławia. Finansowanie in westycji
zapewniły środki z Funduszu Leśnego. Do powstania nowej siedziby doszło dzięki inicjatywie
pracowników Nadleśnictwa wraz z Nadleśniczym
Lechem Kazułą. Obecna siedziba Nadleśnictwa
przy ul. Targowej w Poddębicach zostanie wynajęta.
Nadleśnictwo zniknie z ul. Targowej, ale przeniesie się tu Komenda Powiatowej Policji.
Trzykondygnacyjny budynek, który już powstał
liczy 2100 m.kw. powierzchni użytkowej. Nowa siedziba pozwala skupić wszystkich policjantów i pracowników policji w jednym miejscu, a także poprawić oraz usprawnić obsługę interesantów, poprzez
budowę nowej dyżurki i stworzenie PDOZ, czyli
tzw. aresztu policyjnego, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami. W znacznym stopniu
poprawione są warunki pracy i służby poprzez stworzenie odpowiedniej do zatrudnienia ilości pokoi,
zaplecza sanitarnego oraz szatni i strzelnicy. W strefie ogólnodostępnej przed wejściem do komendy
znalazł się parking na dziesięć miejsc postojowych,
w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
– Do końca bieżącego roku trwać będą prace
wewnątrz budynku. Planowane oddanie komendy
to pierwszy kwartał 2017 roku. Koszt budowy
wynosi około 16 mln zł – informuje oficer prasowy KPP Poddębice st. asp. Elżbieta Tomczak.
Obiekt spełnia obowiązujące standardy w wymiarze krajowym i europejskim, stanowiąc jednocześnie wzorzec dla tego rodzaju przedsięwzięć.
Przypomnijmy, że budynek przy ul. Targowej
powstał dzięki współpracy kierownictwa policji
z poddębickim samorządem. W tym celu Gmina
przekazała teren pod inwestycję.
Budowa Komendy na powierzchni ponad 5 tys.
m. kw. jest możliwa dzięki realizacji „Programu
standaryzacji Komend i Komisariatów Policji”,
który ma poprawić warunki obsługi obywateli
oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Program realizowany w latach 2013-2015
przez Komendę Główną Policji we współpracy i pod jednoczesnym nadzorem Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu państwa.
KULTURA
6 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
„Muzeum
na kółkach”
Projekt o takiej nazwie realizował we wrześniu tego roku Poddębicki Dom Kultury
i Sportu wspólnie z Muzeum Żydów Polskich
POLIN w Warszawie.
Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy
norweskich i EOG, „Muzeum na kółkach” wędruje po całym kraju już od czterech lat. W ramach przedsięwzięcia w Poddębicach na Placu
Kościuszki został rozstawiony przeszklony pawilon, w którym mieszkańcy przez trzy dni mieli
okazję poznawać żydowską kulturę i tradycje.
Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się makieta ustawiona w centralnej części
pawilonu, ukazująca typowy dla okresu międzywojennego układ urbanistyczny małego miasta,
zamieszkiwanego przez mniejszość żydowską.
W ramach realizacji projektu mieszkańcy mogli
wziąć udział w cyklu zajęć i warsztatów, mających na celu przybliżenie historii i kultury Żydów mieszkających w Poddębicach do czasów
drugiej wojny światowej.
Kilkunastoosobowa grupa młodzieży wzięła
udział w warsztatach fotograficznych na terenie
miasta, które miały na celu wykonanie zdjęć upamiętniających ślady życia mieszkańców wyznania
mojżeszowego w naszym mieście. Efekt pracy
młodych fotografików można było oglądać na
przeszklonej ścianie pawilonu w eksponowanej
wystawie pt. „Miejsca związane z historią Żydów
w Poddębicach wczoraj i dziś”. Przeprowadzono
także z młodzieżą cykl zajęć edukacyjnych plenerowych, poprzedzonych zajęciami stacjonarnymi z prezentacją multimedialną. Dzięki nabytej
podczas zajęć wiedzy, uczestnicy potrafili odczytać znaczenie symboli wykutych na żydowskich
nagrobkach cmentarza żydowskiego w Poddębicach.
Przez trzy dni, w godzinach wieczornych,
wszyscy chętni mieszkańcy mogli wziąć udział
w warsztatach jidysz. W poddębickim pałacu
czynna była wystawa fotograficzna pt. „Z narażeniem życia” – prezentująca postacie Polaków,
którzy życia pomagali Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej. Koordynatorkami lokalnymi
projektu „Muzeum na kółkach” w Poddębicach
były panie: Magdalena Binder i Jolanta Kurowska.
Realizację projektu zakończył koncert muzyki
żydowskiej w Teatrze Integracji – Pijalni Wód
Termalnych w wykonaniu krakowskiego zespołu
Magdalena Brudzińska Klezmer Trio.
W ramach realizacji projektu dzieci i młodzież
mogli uczestniczyć w warsztatach tanecznych, poznając tajniki pracy z przyrządem, tj. baton, pom
FOT. ARCHIWUM PDKIS
Puls Literatury
„Z kulturą na Ty”
Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu
Poddębickiemu Domowi Kultury i Sportu
przez Łódzki Dom Kultury, mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość wzięcia udziału
w cyklu warsztatów artystycznych z dziedziny plastyki i tańca pt. „Z kulturą na Ty”.
FOT. ARCHIWUM PDKIS
pom, flaga, wachlarz. W oparciu o wyposażenie
Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych
w poddębickim pałacu zorganizowano warsztaty
muzyczno-taneczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – podopiecznych Fundacji „Obudzić
Zmysły”. W trakcie warsztatów plastycznych kilkudziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów uczyła
się wykonywać druk na tkaninie przy użyciu organicznych barwników otrzymywanych z kwiatów
oraz liści drzew i warzyw.
FOT. ARCHIWUM PDKIS
Już po raz piąty Poddębice gościły na uroczystości ogłoszenia wyników laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Ziemowita Skibińskiego pn. „Zaczyna
się od słowa”.
FOT. ARCHIWUM PDKIS
W konkursie organizowanym w ramach Festiwalu Puls Literatury mogli uczestniczyć uczniowie
szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni
w związkach twórczych w wieku do 25 lat.
Tegoroczne nagrody otrzymali: I miejsce –
Aleksandra Dańczyszyn z Warszawy, II miejsce
– Patryk Kosenda z Łowicza, III miejsce – Kacper Płusa z Łodzi, Wyróżnienia: Łukasz Barys
z Pabianic, Natalia Dziuba z Brzegu, Monika
Piepiórka z Gdańska.
Organizatorami tego Konkursu byli: Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Łódź, Poddębicki Dom Kultury
i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Z. Skibińskiego w Poddębicach.
Uroczystości ogłoszenia wyników towarzyszyło
spotkanie autorskie z poetami regionu łódzkiego:
Piotrem Gajdą i Rafałem Gawinem, które poprowadził Przemysław Owczarek.
Poetycki wieczór w Pijalni Wód Termalnych
zakończył koncert w wykonaniu zespołu Double
Spark.
KULTURA
GRUDZIEŃ 2016 Wokół Poddębic
Ruszył
Poddębicki
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
FOT. ARCHIWUM PDKIS
Zainteresowanie mieszkańców sprawiło, że
reaktywowany został Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Po raz pierwszy przedsięwzięcie to zostało przeprowadzone w Poddębicach sześć lat
temu.
Głównym celem organizowanych obecnie zajęć jest poszerzenie wiedzy i wzrost aktywności
mieszkańców Gminy w wieku powyżej 50 roku
życia. Seniorzy, będący uczestnikami Uniwersytetu, mogą również rozwijać swoje zainteresowania
oraz pasje.
W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział
blisko siedemdziesiąt osób.
Oprócz wykładów i prelekcji z zakresu zdrowego stylu życia, wiedzy regionalnej, poznawania
kultur innych narodów oraz wyjazdów tematycznych poddębiczanie będą do czerwca 2017 roku
brać udział w stałych zajęciach tematycznych takich jak: zajęcia rekreacyjno-ruchowe, lektorat
języka angielskiego, zajęcia komputerowe, plastyczne i muzyczne.
Wystawa malarstwa
7
„Sercu bliskie, najbliższe” – pod takim tytułem w salach poddębickiego pałacu przez
ponad miesiąc eksponowane były prace malarskie Stanisława Burskiego.
Stanisław Burski urodził się w Sworawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Poddębicach, a po kilku latach Zaoczne
Technikum Rolnicze. Okres jego pracy zawodowej
związany był z terenem gminy i powiatu poddębickiego. Od 1981 r. do chwili obecnej wraz z rodziną
mieszka w Poddębicach. Wystawa „Sercu bliskie,
najbliższe” była pierwszą indywidualną wystawą
artysty. Wcześniej dwukrotnie prezentował swoje
prace na wystawach Pleneru Malarskiego „Pejzaż
Malowany Ziemi Łódzkiej” NATURA – EKO
– ART. w powiecie poddębickim w 2013 roku
i w powiecie pabianickim w 2014 roku.
Na wernisaż wystawy licznie przybyli przyjaciele, znajomi, rodzina i zaproszeni goście.
Wystawa prezentowała głównie pejzaże, portrety i kwiaty – stanowiące temat zainteresowań
artysty.
W twórczości tej można odnaleźć wiele wątków poddębickich: pejzaży – z zieloną doliną
FOT. ARCHIWUM PDKIS
Neru, miejskich zaułków i placów. Nie brak również miejsc bliskich Stanisławowi Burskiemu napotkanych podczas wędrówek po malowniczych
miejscach kraju. Wśród portretów – najbliżsi
twórcy: rodzina, przyjaciele i znajomi. Poprzez
prace prezentowane na wystawie „Sercu bliskie,
najbliższe”, artysta ukazał przywiązanie oraz
więź łączącą go z poddębicką ziemią, pięknem
natury, rodziną i przyjaciółmi. Wystawę odwiedziło blisko tysiąc osób. Wśród odwiedzających
byli uczniowie poddębickich szkół, którym artysta chętnie opowiadał o swojej twórczości.
Zaczytajmy Sienkiewicza
W Pijalni Wód Termalnych w Poddębicach
w pierwszym Maratonie Czytania pt. „Zaczytajmy Sienkiewicza” udział wzięło blisko
800 uczestników.
FOT. ARCHIWUM PDKIS
Organizatorami tego przedsięwzięcia były poddębickie biblioteki wraz z siecią bibliotek szkolnych skupionych przy Bibliotece Pedagogicznej
w Poddębicach oraz Poddębicki Dom Kultury
i Sportu.
W stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza fragmenty jego twórczości, przez osiem godzin czytali
zaproszeni uczniowie, nauczyciele szkół powiatu
poddębickiego, ksiądz proboszcz, przedstawiciele
banków, ochrony zdrowia, policji i straży pożarnej. W trakcie maratonu uczniowie – słuchacze
mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach
wiedzy o pisarzu.
Koncertowali
w jesiennym nastroju
Na koncert łódzkiego Chóru ECHO w Pijalni Wód Termalnych w Poddębicach licznie
przybyli sympatycy tej formy zespołowego
śpiewu.
Chór ECHO powstał w 1876 r. pod nazwą
Chór Polski przy kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi. Zmienił nazwę na ECHO w 1925 r.
wraz z zarejestrowaniem stowarzyszenia o takiej
nazwie. Już w okresie międzywojennym zespół
zdobywał najwyższe nagrody w ogólnopolskich
przeglądach muzycznych m.in. w Warszawie, Kaliszu, Włocławku i Łodzi. W ostatnich latach za
wkład w rozwój życia kulturalnego Łodzi dwukrotnie przyznano mu Honorową Odznakę Miasta
Łodzi. Chór koncertował również wielokrotnie
zagranicą. Szczególnym koncertem, zapadającym
w pamięci chórzystek, był koncert podczas audiencji u papieża Jana Pawła II w Rzymie w 1996 r.
W Poddębicach Chór wystąpił w blisko dwudziestoosobowym składzie pod kierunkiem chórmistrzyni Eweliny Bień.
FOT. ARCHIWUM PDKIS
INWESTYCJE
8 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
„Sandra” da zatrudnienie
Stanęła hala „Sandry
Największy kiedyś zakład w Poddębicach,
w którym w czasach świetności pracowało ponad tysiąc osób, wkrótce zwiększy zatrudnienie. Wszystko za sprawą powstającej
hali produkcyjno-magazynowej przy świeżo
zmodernizowanej ul. Miłej.
Na budowie robota wre, a kierownictwo
„Sandry” – firmy specjalizującej się w branży
przemysłu pończoszniczego planuje przyjąć
około 50 dziewiarzy. Obecnie pracuje tu 130
osób.
– Budowa hali o powierzchni trzech tysięcy
metrów kwadratowych ruszyła z końcem sierpnia. Ta inwestycja pozwoli nam na zwiększenie
produkcji oraz zdecydowanie poprawi warunki
pracy. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego
zwiększymy zatrudnienie do blisko dwustu osób
– informuje dyrektor zakładu Kazimierz Jesionowski.
Nową halę „Sandry” o wymiarach 50x60 metrów montuje firma Borga z Gdańska. Na potrzeby rozbudowanej części zakładu konieczna
była też nowa stacja energetyczna, która powstała
według najnowszych standardów. Stalowa konstrukcja hali zostanie połączona korytarzem z istniejącym budynkiem.
Zakończenie prac przewiduje się na pierwsze
półrocze 2017 roku.
– Żeby utrzymać się dziś na rynku trzeba
inwestować – zauważa dyrektor Jesionowski. –
Samo poprawianie estetyki wyrobu oraz asortymentu towarów już nie wystarczy. Potrzebne
są też lepsze warunki pracy i płacy dla ludzi,
którzy ten towar wytwarzają. My te warunki
staramy się zapewnić. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie dobra współpraca z samorządem.
Poddębicka gmina zabezpieczyła infrastrukturę
drogową przy naszym zakładzie przebudowując
ulicę Miłą – dodaje Kazimierz Jesionowski.
„Zolux” inwestuje w Łężkach
Będzie liczyć 4 tysiące metrów kwadratowych, pomieści ponad 6 tysięcy produktów,
koszt jej powstania przekroczy 5 milionów
złotych – mowa o budowanej właśnie w Łężkach nowej hali firmy „Zolux”.
Trwających prac budowlanych nie sposób nie
zauważyć wjeżdżając do Poddębic od strony Łodzi. Jak zapowiadają władze spółki inwestycja ma
być gotowa w kwietniu 2017 roku. Wraz z uruchomieniem hali pojawią się nowe miejsca pracy.
To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców
naszej Gminy.
– Hala w Łężkach jest jedynym w Polsce miejscem dystrybucji produktów firmy „Zolux”. Ze
względu na zwiększającą się co roku sprzedaż konieczna stała się jej rozbudowa – wyjaśnia Michał
Ścibiorek, dyrektor zarządzający „Zolux”.
Dobrze układa się współpraca z poddębickim
samorządem, dlatego „Zolux” postanowił zrealizować swoje przedsięwzięcie.
Gotowa jest konstrukcja stalowa nowego budynku w Łężkach.
Zdaniem dyrektora Michała Ścibiorka zainwestowanie w Gminie Poddębice okazało się trafną
decyzją.
– Lokalizacja w Łężkach to był dobry wybór.
Działamy tu prawie 10 lat. Obecnie zatrudniamy
48 osób, w tym pracowników magazynu i biurowych oraz przedstawicieli handlowych. Po
„Rośnie” obiekt firmy „Zolux”
oddaniu do użytku nowego obiektu konieczne
stanie się zwiększenie zatrudnienia. Zakładamy,
że docelowo zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie
– mówi Ścibiorek.
„Zolux” oferuje akcesoria dla wszystkich grup
zwierząt, od psów i kotów zaczynając, a na rybach,
ptakach, gryzoniach kończąc. Przedsiębiorstwo
zaopatruje hurtownie i sklepy zoologiczne, a także
prowadzi sprzedaż internetową.
Firma chce dalej się rozwijać, unowocześniać
i spełniać zapotrzebowania klientów, dlatego
w przyszłym roku planuje wejść na rynek z nową
linią produktów pn. Saint Bernard. Są to akcesoria
dla zwierząt towarzyszących, ale przeznaczone do
kanału nowoczesnego. Oprócz tego firma bardzo intensywnie pracuje nad spopularyzowaniem
produktów higienicznych i kosmetycznych marki
Francodex.
INWESTYCJE
GRUDZIEŃ 2016 Wokół Poddębic
Będzie 300 miejsc pracy
9
Dobre informacje dotarły do Gminy Poddębice. Zakład Wykonawstwa Urządzeń Precyzyjnych „Narzędziownia” Sp. z o. o. buduje
główną halę produkcyjną w Feliksowie. Wielomilionowa inwestycja prowadzona jest na
obszarze jednego hektara. Do góry wzniosła
się stalowa konstrukcja hali oraz pojawiły
się mury biurowca.
– Budynek zaprojektowany jest jako jednolita bryła. Obok hali produkcyjnej będą
jeszcze pomieszczenia biurowe oraz magazyny – informuje Dariusz Rosa, Dyrektor ds.
Inwestycji i Nowych Uruchomień ZWUP.
Do końca tego roku zaplanowane jest oddanie
obiektu w stanie surowym zamkniętym. Natomiast zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przewiduje się na koniec
2017 roku. Wówczas w Feliksowie będą działać
dwie hale. Przypomnijmy, że rok temu łódzki
zakład uruchomił tu nowy oddział swojej firmy.
Dzięki budowie hali w poddębickiej Gminie
przybędą nowe miejsca pracy.
– W powstającym obiekcie planujemy zatrudnić po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej około 300 osób – dodaje Dariusz Rosa.
– Ta wiadomość bardzo cieszy. W myśl porozumienia jakie poddębicka Gmina zawarła z firmą
„Narzędziownia” samorząd wybuduje drogę dojazdową do hal – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.
Obecnie w Feliksowie pracuje 20 osób. Zakład
Praca wre przy budowie hali w Feliksowie
zajmuje się obróbką, skrawaniem i obróbką plastyczną blach, wykonywaniem elementów do
kadzi do transformatorów jednofazowych, wy-
konywaniem elementów do kadzi transformatorów rozdzielczych. Głównymi odbiorcami firmy
są: ABB Sp. z o. o., Schneider Elektric Energy
Poland Sp. z o. o., Fabryka Transformatorów
w Żychlinie Sp. z o. o., IST Power Products Ltd.
z Anglii.
Nowa firma na terenie Gminy
Producent i wykonawca oczyszczalni ścieków zainwestował w poddębickiej Gminie.
W Piotrowie powstała nowa siedziba przedsiębiorstwa.
– Firma „Sadeko” działa w branży wodno-kanalizacyjnej od 1996 roku. Specjalizujemy się
w projektowaniu, budowie, a także serwisowaniu
oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych – mówi właściciel Mirosław Nowak.
Dla samorządowców lokalizacja kolejnego
podmiotu gospodarczego na terenie Gminy to
bardzo dobra informacja.
– Ważny jest każdy przedsiębiorca. Nie tylko
ze względu podatków, które wpływają do gminnej
kasy, ale szczególnie na miejsca pracy. Staramy się
pomagać firmom. W przypadku „Sadeko” miejscy
radni wprowadzili zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Było to konieczne, aby
zakład mógł funkcjonować w Piotrowie – mówi
Burmistrz Piotr Sęczkowski.
Posiadające dwudziestoletnią tradycję i doświadczenie „Sadeko” działa na terenie całego
kraju. W swojej pracy przedsiębiorstwo stworzyło i wdrożyło dwie technologie dla oczyszczania
ścieków: biosad i bioselekt. Na przestrzeni lat firma rozszerzyła specjalizacje m.in. o technologie
oczyszczania ścieków przemysłowych.
– Nasza nowa siedziba w Piotrowie spełnia
wszystkie standardy dla realizacji zadań wyko-
Tak prezentuje się siedziba „Sadeko” w Piotrowie
nywanych i planowanych – informuje Mirosław
Nowak.
Firma świadczy również usługi doradcze zwią-
zane z budową, wykonawstwem oraz eksploatacją
stacji uzdatniania wody, kanalizacji, zamykaniem
i rekultywacją składowisk odpadów. Przeprowa-
dza badania i ekspertyzy techniczne, a także oferuje szkolenia dotyczące budowy, modernizacji
i eksploatacji instalacji sanitarnych.
INFORMACJE
10 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
„Bałdrzychów w opowieściach”
ocalony od zapomnienia…
Promocja książki „Bałdrzychów w opowieściach” w Wiejskim Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie
Mieszkańcy Bałdrzychowa, ich rodziny i znajomi, a także wszystkie inne osoby zainteresowane mogą poznać
wspomnienia najstarszych mieszkańców wsi, które
zostały spisane w książce pt. „Bałdrzychów w opowieściach”.
– Zanikają wspomnienia i umierają ludzie, którzy byli świadkami
różnych wydarzeń, a młodzi w wirze szybko toczącego się życia
nie mają czasu, by interesować się historią. To właśnie skłoniło nas
do utrwalenia wspomnień najstarszych mieszkańców naszej wsi –
wyjaśnia Teresa Sosnowska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bałdrzychowa.
Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Na uroczystej promocji wydawnictwa sala Wiejskiego Centrum Kultury
wypełniła się po brzegi. Imprezę uświetnił występ męskiego chóru
„The Singing Heads.
Wydanie książki zostało sfinansowane przez Muzeum Historii
Polski, Gminę Poddębice oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa.
– To przedsięwzięcie okazało się kolejną świetną inicjatywą bałdrzychowian. Serdecznie gratuluję pomysłu i realizacji zadania. Życzę, by rozpoczęte dzieło znalazło kontynuatorów, którzy spiszą
następne dzieje miejscowości – mówi Burmistrz Poddębic Piotr
Sęczkowski.
Autorami publikacji, obejmującej okres ubiegłego wieku do lat
sześćdziesiątych, jest rodzeństwo Katarzyna i Bartosz Burscy.
Rozmówcami „Bałdrzychowa w opowieściach” byli: Aleksandra
i Tadeusz Burscy, Irena Burska, Pelagia Dębska, Zygmunt Duda,
Czesława Kajszczak, Feliksa i Mieczysław Kołodziejczykowie, Władysław Stawiszyński, Czesław Trzepieciński oraz Eugeniusz i Marianna Zagłobowie.
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Bałdrzychowa trafiają
z książką nie tylko do każdej bałdrzychowskiej rodziny. Odbyło
się już kilka spotkań promujących wydawnictwo, m.in. w Miejskiej
i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach, Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie.
Folkowy przystanek w Pudłówku
Nietypowo wygląda przystanek autobusowy w Pudłówku.
Dzięki pomysłowi Barbary Gortat i Pauliny Gortat-Gapińskiej z Fundacji „Tu brzoza” przystanek nabrał nowej formy,
inspirowanej sieradzkim folklorem.
Miejsce łączy elementy wycinanki sieradzkiej i ludowego stroju,
właściwego dla tego regionu. Autorką artystycznej wizji i jej wykonawcą jest Natalia Grala, której rodzinne korzenie sięgają sąsiedniego Nowego Pudłowa. Artystka połączyła w projekcie różne
techniki: malarstwo olejne, akrylowe, bliskie witrażom malowanie
na szkle oraz elementy rzeźby.
Na potrzeby projektu, dzięki uprzejmości Muzeum Okręgowego
w Sieradzu, zrealizowana została sesja zdjęciowa w Sieradzkim
Parku Etnograficznym, gdzie modele mieli okazję przywdziać oryginalne, sieradzkie stroje ludowe.
W trakcie prac malarskich na przystanku kilka ujęć do teledysku
nagrał zespół Dzikie Jabłka.
– To drugi po reprodukcji „Babiego lata” Józefa Chełmońskiego
w 2015 r. w Nowym Pudłowie, projekt Fundacji „Tu brzoza”, który obejmuje artystyczną reanimację wiaty przystankowej – mówi
Barbara Gortat.
Przy realizacji projektu współpracowali: Burmistrz Poddębic Piotr
Sęczkowski, Sołectwo Pudłówek – Sołtys Teresa Łukasik, Muzeum
Okręgowe w Sieradzu, Barbara Gortat Fotografia i Film, Gospodarstwo Agroturystyczne Kurza Stopa, społeczność Pudłówka.
– Na szczególne podziękowania za wsparcie przy przeprowadzeniu
Pudłowianie są dumni, że mają we wsi nietypowy przystanek
przedsięwzięcia zasługują także: Lilka Burska, Teresa i Ireneusz
Łukasik, Ewa Łukasik, Julka Łukasik, Andrzej Siewierski, Przemek
Konieczny, Dominik Grala, Agnieszka i Grzegorz Grala, Paweł
Kieroń, Piotr Mrozowski, Paulina Gortat-Gapińska, Halina Czerwiec-Gortat, Patrycja Burska – dodaje Barbara Gortat.
Natalia Grala – autorka artystycznej wizji pudłowskiego przystanku i jej wykonawca, jest tegoroczną absolwentką Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, w specjalizacji
„tkanina artystyczna”. Ukończyła szkołę średnią z oceną celującą
z pracy dyplomowej oraz z tytułem najlepszej absolwentki szkoły
FOT. MAJA GAPIŃSKA
roku 2016. Otrzymała wyróżnienia w kilku konkursach plastycznych
oraz brała udział w czterech plenerach malarskich. Reprezentowała
liceum w kategorii rzeźba na Ogólnopolskim Przeglądzie Szkół
Plastycznych w makroregionie południowo-zachodnim w Katowicach, otrzymując zespołowo 2 miejsce. Otrzymała stypendia:
Prezesa Rady Ministrów w 2013 r. oraz Marszałka Województwa
Łódzkiego za osiągnięcia artystyczne w 2016 r. Od października
2016 studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Szkło Artystyczne.
: B G
INFORMACJE
GRUDZIEŃ 2016 Wokół Poddębic
Spisane dzieje bałdrzychowian
Kilka pytań do...
Katarzyny Burskiej – autorki książki
„Bałdrzychów w opowieściach”
– Wspólnie z bratem spisała Pani wspomnienia
najstarszych mieszkańców Bałdrzychowa. Proszę
powiedzieć, jak do tego doszło.
Katarzyna Burska: Ta przygoda rozpoczęła
się, gdy Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa złożyło wniosek do programu „Patriotyzm
Jutra”. Choć wydawało się, że szansa na powodzenie jest niewielka, to jednak nasz projekt
został wybrany jako jeden ze 159 zwycięskich
spośród 1600 zgłoszonych. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania z Muzeum
Historii Polski zabraliśmy się do działania.
– Jak przebiegała praca nad publikacją? Trudne
to było zadanie?
Katarzyna Burska: Stowarzyszenie przekazało
nam płyty z wywiadami z najstarszymi mieszkańcami Bałdrzychowa, które były przeprowadzone
kilka lat temu. Ponadto w archiwum znajdowały
się nagrania wideo ze spotkań, podczas których
prezentowano sylwetki znanych osób pochodzących z naszego regionu. Pierwszym – trudnym
i dość monotonnym etapem – było zatem spisanie
wszystkich rozmów. Uzyskaliśmy w ten sposób
materiał źródłowy ze wspomnieniami, które trzeba było jakoś uporządkować. Postanowiliśmy, że
na kartach książki oddamy głos świadkom opisywanych wydarzeń, a ich wypowiedzi będziemy
wzbogacać informacjami zaczerpniętymi ze źródeł kronikarskich i naszymi odautorskimi komentarzami. Pomocne podczas pisania okazały
się kroniki Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie
i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także protokoły
zebrań Kółka Rolniczego. Korzystaliśmy także ze
spisanych wspomnień nieżyjących już mieszkańców, które dostarczyli nam członkowie rodzin.
– Co charakterystycznego jest w tym wydawnictwie?
Katarzyna Burska: Publikacja jest oparta na
zyskującej coraz większe znaczenie we współczesnych badaniach metodzie historii mówionej. Pozwala nam ona poznać przeszłość z perspektywy
tych, którzy na własnej skórze doświadczyli tego,
o czym opowiadają. Pewnie po latach może nie
wszystko pamięta się ze szczegółami, to jednak
wartość takich relacji jest niezaprzeczalna. Ważną
rolę odgrywa także subiektywizm, dzięki któremu
jedno zdarzenie może zostać pokazane z punktu
widzenia kilku osób, a to umożliwia szersze ujęcie
opisywanych zjawisk.
– Jak liczbowo można zobrazować „Bałdrzychów
w opowieściach”?
Katarzyna Burska: Aby powstała książka, musieliśmy wysłuchać i przepisać 27 godzin nagrań
z 12 rozmówcami. Nasze opracowanie liczy 96
stron, uzupełnione jest 22 fotografiami obrazującymi realia wiejskiego funkcjonowania. Publikacja
składa się z 7 rozdziałów (życie na wsi, obrzędy
i zwyczaje, życie młodzieży, edukacja, życie religijne, działalność społeczna, wspomnienia z czasów
drugiej wojny światowej), przedstawiono także
sylwetki 6 najbardziej zasłużonych bałdrzychowian i 14 biogramów osób, których wypowiedzi
pojawiają się w książce. Bohaterami są osoby urodzone w latach 20. i 30. minionego stulecia. Ponieważ opowiadali oni o czasach swojej młodości,
jako datę graniczną przedstawionych wydarzeń
przyjęliśmy lata 60. XX wieku. Mamy nadzieję, że
dzięki temu udało nam się ocalić od zapomnienia
choć mały wycinek historii niewielkiej miejscowości, która od zawsze jest nam bliska.
– Publikacja cieszy się ogromną popularnością
wśród mieszkańców. Spodziewaliście się takiego efektu?
11
Katarzyna Burska: Podczas pracy nad książką
po cichu liczyliśmy na pomoc i wsparcie mieszkańców, ich zaangażowanie przerosło jednak
nasze oczekiwania. Na każdym spotkaniu roboczym pojawiało się co najmniej kilkanaście osób,
którym historia Bałdrzychowa nie jest obojętna.
Mieszkańcy pomagali nam rozstrzygać wątpliwości – a było ich podczas pisania naprawdę sporo
– przynosili dodatkowe materiały, przeprowadzali kolejne rozmowy, zbierali stare fotografie.
Już wtedy było widać, że książka będzie dla nich
ważna. Nie spodziewaliśmy się jednak, że podczas
premiery Wiejskie Centrum Kultury w Bałdrzychowie wypełni się do ostatniego miejsca. Dla
wielu osób książka ta ma wartość sentymentalną,
bo na jej kartach zostało utrwalone życie ich najbliższych, być może dlatego cieszy się taką popularnością. To tylko utwierdza nas w przekonaniu,
że warto było zaangażować się w ten projekt.
▶ Katarzyna Burska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Szczególnie bliskie
są jej zagadnienia poprawności językowej. Choć
od ponad dziesięciu lat związana jest z Łodzią,
to z chęcią powraca do Bałdrzychowa, bo najlepiej czuje się na wsi. Lubi zwiedzać nieodkryte
zakątki, poznawać nowe kultury i smakować regionalne specjały. Nie wyobraża sobie życia bez
sportu i lektury dobrych książek.
Wytańczyły sobie sukces
„Tu brzoza”
wystartowała
Oliwia Olczyk i Weronika Wydrzyńska pochodzą z Poddębic i z wielkim oddaniem poświęcają się tańcu mażoretkowemu. Ogromne zaangażowanie w rozwój swojego hobby
oraz ciężka praca sprawiły, że wystąpiły na
arenie międzynarodowej, gdzie reprezentowały nie tylko Polskę, ale przede wszystkim
rodzinne Poddębice.
Fundacja „Tu brzoza” z Nowego Pudłowa,
która powstała w wyniku sformalizowania
działalności Klubu 4H „Magiczne Pudło”
i kontynuuje przedsięwzięcia prowadzone
przez pudłowską młodzież, zrealizowała
projekt pn. „Tu brzoza startuje”.
Dziewczyny, które tańczą w „Dalii”, istniejącej przy Poddębickim Domu Kultury i Sportu,
otrzymały nominację na IV Mistrzostwa Świata
Mażoretek. Swoją szansę wykorzystały najlepiej
jak potrafiły. Z czeskiej Pragi Weronika i Oliwia
Olczyk wróciły z sukcesami.
W duecie młode poddębiczanki uplasowały się
na szóstym miejscu w kategorii duo flaga seniorki.
Weronika była też szósta w konkurencji solo flaga,
a Oliwia wywalczyła srebrny medal!
Jest to największe osiągnięcie w historii wywalczone przez mażoretki „Dalii”.
Jak twierdzą dziewczyny już sam awans na IV
World Championship of Majorettes Sport był
wyróżnieniem. W Pradze poddębiczanki rywalizowały m.in. z reprezentacjami Kazachstanu,
Chorwacji, Rosji czy Bułgarii.
– Konkurencja była bardzo duża, a poziom wysoki. Najbardziej obawiałyśmy się Czeszek, które
nie mają sobie równych w tańcu mażoretkowym
– twierdzi Weronika Wydrzyńska.
W prestiżowych zawodach Oliwia i Weroni-
Uczestniczki Mistrzostw Świata Mażoretek z młodszymi koleżankami podczas warsztatów tanecznych
ka pokazały jednak klasę i śmiało mogą walczyć
o kolejne laury.
Był to niezwykle udany sezon dla mażoretek z poddębickiej „Dalii”. Wcześniej startując
w Mistrzostwach Federacji Leszczyńskiej zdobyły tytuły mistrza i wicemistrza Polski oraz brąz
FOT. ARCHIWUM PDKIS
w kategorii miniformacja wraz z Maritą i Sarą
Pawlak.
– To wielka radość, że poddębiczanie osiągają
sukcesy poza granicami naszego kraju. Serdecznie im gratuluję – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.
Dzięki podjętej inicjatywie społeczność Nowego Pudłowa została wyposażona w projektor, laptop oraz mobilne nagłośnienie. Posiadając taki sprzęt multimedialny mieszkańcy
mają możliwość organizowania m.in. spotkań
edukacyjnych, filmowych czy fotograficznych. - Na realizację projektu otrzymaliśmy
od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Polcentrum” w Strykowie dofinansowanie ze
środków programu „Grant na lepszy start” informuje prezes fundacji Paulina Gortat-Gapińska. Zakupiony sprzęt ma także podnieść
jakość działań, wzmocnić społeczność lokalną oraz przyczynić się do rozwoju Fundacji
„Tu brzoza”. Celem organizacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza poprzez prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej
i artystycznej. Kolejną tegoroczną akcją Fundacji jest „Najazd na kulturę”. To cykl wizyt
w łódzkich teatrach i muzeach, dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z
Fundacją PZU.
LGD „PODKOWA”
12 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
Festiwal Orkiestr Dętych
„Złoty Puzon 2016” w Poddębicach
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” we współpracy z Burmistrzem Poddębic oraz kapelmistrzami orkiestr dętych
podjęli się organizacji kolejnej już edycji
Festiwalu Orkiestr Dętych „Złoty Puzon
2016”.
Festiwal od lat ma charakter imprezy kulturalnej, popularyzującej muzykę orkiestr dętych
oraz wymianę doświadczeń muzyków. Tegoroczny program Festiwalu obejmował prezentację
dorobku artystycznego zaproszonych orkiestr z:
Poddębic, Zadzimia, Dalikowa, Skierniewic
i Górki Pabianickiej oraz Mażoretek „Da-
lia” z Poddębic. Podczas koncertu można było
usłyszeć utwory wykonane w tradycyjnych aranżacjach jak i wspólne, integracyjne wykonanie
światowych hitów przez blisko 200 muzyków.
Efekt prezentowanych utworów potęgowały pokazy światła, które były doskonałym dodatkiem
podczas nocnego koncertu. Wszystkich melo-
manów zapraszamy już dziś na kolejne edycje
Festiwalu.
  .: K M-W
Zadanie pn. Festiwal Orkiestr Dętych
„Złoty Puzon 2016”
jest współfinansowane
z Budżetu Województwa Łódzkiego.
Za nami szkolenia dla przedsiębiorców
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zakończyła cykl szkoleń dla przedsiębiorców, którzy planują rozwijać swoje firmy
oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
Każdy potencjalny beneficjent miał możliwość uzyskania informacji na temat możliwości otrzymania pomocy oraz zakresów
wsparcia w ramach powyższych działań. Zaprezentowane zostały
założenia lokalnej strategii rozwoju opracowanej dla obszaru 5
gmin partnerskich LGD oraz kryteria wyboru, które stanowią
podstawę wybrania projektu do dofinansowania. W trakcie spotkań omówione zostały także zasady wypełniania biznesplanu oraz
wniosków o przyznanie pomocy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń i zapraszamy na konsultacje w biurze LGD. Więcej informacji uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej:
podkowa.zdwola.com.pl   .: K M-W
SPORT I REKREACJA
GRUDZIEŃ 2016 Wokół Poddębic
Przebiegli 2 tysiące kilometrów
13
Blisko 2 tysiące kilometrów przebiegli
uczestnicy 24-godzinnego biegu, który odbył się w Poddębicach.
Dzięki maratonowi, zorganizowanemu przez
Poddębicki Klub Biegacza Zdyszani.pl, sfinansowane zostaną zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z autyzmem i zespołem Aspergera.
– W biegu wzięło udział około 400 osób. Udało nam się zebrać 7 tys. zł. Kwota ta pomoże
podopiecznym Fundacji „Obudzić Zmysły”.
Cieszymy się, bo nasza inicjatywa zakończyła
się sukcesem – mówi pomysłodawca akcji Jacek
Bienias.
Każdy przebiegnięty kilometr to 15 zł. Za przebiegnięcie 4 km można było ufundować godzinę
terapii dla dzieci.
– Przyłączyliśmy się do akcji, bo to szczytny cel.
Warto pomagać innym – mówią zgodnie Eliza
Pietrzak i Jakub Bąk.
Wieczorem pierwszego dnia biegu trasę
alejkami zrewitalizowanego parku pokonywali
członkowie Poddębickiego Klubu Biegacza wraz
z zaprzyjaźnionymi biegaczami z innych miast.
Maraton zakończyła poruszająca się na wózku
inwalidzkim Anna Płoszyńska.
– Nie mogę pobiec, więc postanowiłam pokonać dystans na wózku, by wesprzeć innych.
W zeszłym roku Zdyszani.pl zorganizowali bieg
dla mnie i mojego kolegi – mówi Ania Płoszyńska.
Jak zapowiadają biegacze z klubu Zdyszani.pl
druga edycja 24-godzinnego maratonu nie była
ostatnią. Już mają pomysł na kolejny bieg za rok.
FOT. MARIUSZ RAŹNIEWSKI
XXI rajd pieszy z Bronowa
Od 31 lat uczniowie szkół z terenu poddębickiej Gminy popularyzując postać i twórczość Marii Konopnickiej, a także
turystykę pieszą uczestniczą w rajdach pieszych z Bronowa
do Poddębic.
W tegorocznej edycji dwunastokilometrową trasę szlakiem im.
Marii Konopnickiej pokonało 220 uczniów wraz z opiekunami.
– Na trasie rajdu drużyny musiały się zmierzyć z tzw. punktami
kontrolnymi i odpowiedzieć na pytania z zakresu życia i twórczości
poetki, historii powiatu poddębickiego, zasad udzielania pierwszej
pomocy i ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych, tematyki ochrony przyrody oraz wykonać zadania sportowe – mówi
Jarosław Ignaczak.
Na mecie zlokalizowanej w poddębickm parku, zespoły biorące
udział w rajdzie zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami
i dyplomami oraz ciepłym posiłkiem.
Klasyfikacja rajdu przedstawia
się następująco:
▶ I. W kategorii szkół podstawowych – klasy I-III:
1) Szalona 12 – 181 pkt., Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników
Polskich w Poddębicach, opiekun – Pani Dorota Ochocka.
▶– klasy IV-VI:
1) Jagodziaki – 199 pkt. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników
Polskich w Poddębicach, opiekun – Pani Iwona Łuczak.
2) Dropsy – 197 pkt. SP P-ce, opiekun – Pan Tomasz Wójcik.
3) Megamocni – 192 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani Renata Olczyk.
FOT. JAROSŁAW IGNACZAK
4) Wędrowcy – 187 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani Magdalena Kowalczyk.
5) Krasnoludki Konopnickiej – 182 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani
Jolanta Tusińska i Pani Anna Korczak.
6) Koszałki Niewypałki – 165 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani
Agnieszka Dąbrowska i Pan Mariusz Marciniak.
7) Pędzące Ślimaki – 155 pkt. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie, opiekun – Pan Jarosław Wypyszyński.
▶ II. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1) Ekon – 195 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, opiekun – Pani Monika Tybura.
2) Dzikie ZOO z LO – 189 pkt. LO Poddębice, opiekun – Pani
Renata Małecka,
3) Szalone Rumaki – 184 pkt. LO P-ce, opiekun – Pani Beata Matusiak.
4) Błysk – 181 pkt. ZSP P-ce, opiekun – Pani Alicja Michalak.
5) Łania – 150 pkt. ZSP P-ce, opiekun – Pani Elżbieta Pakos.
SPORT I REKREACJA
14 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
Rozsławiają nasz region
Zagraniczne wojaże im nie straszne,
a w ostatnich miesiącach często można ich
było zobaczyć w telewizji i internecie.
Poddębiczanie Jakub Jesionowski i Konrad Kubiak oraz pochodzący z Wartkowic Maciej Marciniak jako kadrowicze Polski w Beach Soccerze
z godłem na piersi godnie reprezentowali nasz
region na międzynarodowych boiskach.
Najpierw Kuba i Maciek zwyciężyli turniej
eliminacyjny do Mistrzostw Świata 2017, które
zostaną rozegrane na wyspach Bahama.
W meczu finałowym kwalifikacji pomiędzy
Polską a Szwajcarią, wygranym przez biało-czerwonych 6:3, Kuba strzelił dwie bramki.
Na początku listopada reprezentacja Polski poleciała do Dubaju na Turniej Interkontynentalny.
Do składu, w którym znajdowali się Jesionowski
i Marciniak dołączył Konrad Kubiak. W meczu
o piąte miejsce z Egiptem, Konrad zdobył gola.
Występ i gra całej „naszej” trójki została wysoko
oceniona przez sportowych komentatorów.
– W piłkę nożną gram na trawie, w hali i na
piasku. Moim marzeniem było wystąpić w reprezentacji Polski – mówi Jakub Jesionowski.
Dzięki wysiłkom włożonym w treningi oraz
sportowym umiejętnościom to się udało.
– Beach soccer to dla mnie wielkie doświadczenie, ale jednocześnie świetna zabawa – twierdzi
Konrad Kubiak.
W górnym rzędzie drugi od lewej – Maciej Marciniak. Obok niego Konrad Kubiak. Z numerem „14” Jakub Jesionowski
Warto przypomnieć, że swoje przygody z plażową piłką nożną poddębiczanie zaczynali w zespole WIT Poddębice. Obecnie drużynowo grają
w KP Łódź – zespole występującym w rozgryw-
kach PZPN w beach soccer, który jest trzykrotnym
zdobywcą Pucharu Polski w latach 2014-2016,
Mistrzem Polski 2014, zdobywcą Super-Pucharu
Polski 2014 oraz Vice-Mistrzem Polski 2016.
Maciej Marciniak gra w drużynie Grembacha
Łódź, z którym czterokrotnie sięgał po tytuł Mistrza Polski. Trzykrotnie był uczestnikiem Euro
Winners Cup.
Dragon na Pucharze Europy we Francji
Karatecy Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon”
reprezentowali nasz kraj w III Pucharze Europy w Karate
Shotokan NSKF.
Zawody odbyły się we francuskim Erque i były udane dla poddębiczan, którzy wywalczyli jeden złoty i pięć brązowych medali!
– Podczas wyprawy naszych karateków na Puchar Europy wszyscy mieli okazję wziąć udział w treningu, który poprowadził Shihan Pemba Tamang 8 DAN z Japonii. Następnego dnia toczyły
Zawodnicy CPSiR „Dragon” podczas zawodów we Francji
się walki, które wyłoniły finalistów. Do rywalizacji stanęli najlepsi
zawodnicy z Francji, Rosji, Białorusi, Litwy, Polski oraz gościnnie
z Japonii – mówi Maciej Grubski prezes Zarządu Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska.
Poddębiczanie zaprezentowali się bardzo dobrze zdobywając
6 medali. Złoto w kumite wywalczył Tymon Gajewski. Brązowe
krążki trafiły do Radomiła Kacprzaka w kata, Wiktora Kuklewicza,
Tymona Gajewskiego, Grzegorza Wieczorkowskiego – drużynowo
kumite team oraz Marty Czechowicz – drużynowo kumite team.
Warto dodać, że wśród sędziów oceniających pucharowe zawody było dwoje poddębickich mistrzów świata: Maciej Grubski
– 6 DAN i Maja Ostrowska – 4 DAN. Zwieńczeniem zmagań
sportowych była wycieczka po Paryżu. Zawodnicy mieli okazję
zrelaksować się podziwiając najpiękniejsze miejsca stolicy Francji
z wieżą Eiffla włącznie.
– Zarząd, zawodnicy, rodzice i działacze kierują szczególne podziękowania dla burmistrza Piotra Sęczkowskiego za pomoc i wsparcie
w wyjeździe naszych zawodników – dodaje Maciej Grubski.
FOT. ARCHIWUM CPSIR „DRAGON”
PREZENTACJA
GRUDZIEŃ 2016 Wokół Poddębic
Młodzi chętnie piłkę kopią
15
Rośnie nowa kadra jedynego piłkarskiego klubu w mieście. Prawie 200 chłopców w wieku od 6 do 16 lat
trenuje „nogę” w Ludowym Klubie Sportowym „Termy Ner” Poddębice.
Dobra baza sportowa, jaką dysponuje Gmina,
a także sukces reprezentacji Polski w tegorocznych Mistrzostwach Europy zachęcają najmłodszych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Poza
czterema drużynami młodzieżowymi, które rywalizują w rozgrywkach ligowych, jesienią br. przy
klubie została uruchomiona szkółka piłkarska dla
dzieci z rocznika 2010 i młodszych.
Rocznik 2000-2002 – liga: B1 Junior Młodszy. Trener: Wojciech Waszczykowski
Zaskoczenie klubowych działaczy było ogromne, bowiem na zajęcia zapisało się 40 dzieci i jak
podkreśla opiekun grupy Patryk Ożadowicz do
zespołu regularnie dochodzą nowi zawodnicy.
Poniżej prezentujemy dziecięce i młodzieżowe
zespoły klubu „Termy Ner”, które grają w ligach
województwa łódzkiego.
.  
Rocznik 2003-2005 – liga: C2 Trampkarz gr. II. Trener: Krzysztof Woźniak
– To była dla nas bardzo dobra jesień. Zawodnicy zremisowali jeden mecz, a w pozostałych
– Po rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 jesteśmy na drugim miejscu. Lokata dobra, ale moi
zainkasowali komplet punktów. Te wyniki sprawiły, że zimujemy na fotelu lidera tabeli. Chłopaki
podopieczni należą do osób ambitnych i zamierzają grać o najwyższe laury.
zapowiadają, że „wiosna też będzie nasza” i łatwo nie oddadzą wywalczonego miejsca.
Kadra: Adam Kapituła, Bartosz Płusa, Bartosz Łuczak, Adrian Świerczyński, Damian Kubiak, Konrad Stefański, Damian
Tomaszewski, Michał Terlecki, Włodzimierz Nowak, Kamil Hynasiński, Dawid Gzyl, Kacper Adamczyk, Bartosz Piaseczny,
Kadra: Maksymilian Pięgot, Jakub Kaczmarek, Filip Mańka, Jakub Misztal, Mateusz Bączyk, Kacper Woźniak, Mateusz
Rafał Strzałkowski, Cyprian Lewandowski, Kacper Rzeźniczak, Wiktor Kajszczak, Kacper Witczak, Piotr Kałużny, Antoni
Owczarek, Jakub Gzyl, Jakub Kacprzak, Michał Warpas, Jakub Warpas, Alan Matczak, Jakub Kacprowski, Kacper Wawrzyniak,
Frącek, Bartosz Lewandowski, Bartosz Dopierała, Karol Kowalczyk, Szymon Ożadowicz, Bartłomiej Szachta.
Jakub Cieślikowski, Adrian Krysiak, Bartosz Jewczak, Jakub Madaj, Eryk Kubiak, Jakub Otto, Wiktor Wasilewski.
Rocznik 2006-2007 – liga: E1 Orlik gr.I. Trener: Patryk Ożadowicz
Rocznik 2008-2009 - liga: Grupa Żak F1 gr. II. Trener: Jarosław Ignaczak
– Przed rundą rewanżową zajmujemy 9 miejsce w tabeli i zważywszy na pozycje zajmowane przez tę
– Chłopcy z rocznika 2008-2009 są podzieleni na dwie grupy. Treningi odbywają się osobno dla
drużynę w ubiegłych sezonach, jesteśmy usatysfakcjonowani tym wynikiem. Chłopcy sukcesywnie
każdej z grup. Grupa bardziej zaawansowana zajęła 6 miejsce w tabeli.
podnoszą swoje umiejętności, co owocuje coraz lepszą grą. Przed rundą wiosenną jesteśmy pełni
optymizmu.
Kadra: Antczak Maksymilian, Cieśla Oliwier, Gosławski Łukasz, Jeziorny Alan, Jeziorny Igor, Kaczmarek Franciszek,
Krajewski Jakub, Kroszczyński Wiktor, Kubiaczyk Szymon, Majewski Marcel, Nowak Eryk, Redeł Franciszek, Srogosz Ernest,
Kadra: Szymon Pilich, Piotr Strzelczyk, Adam Bierzyński, Jakub Ciepłucha, Kacper Ciepłucha, Oliwier Walczyk, Hubert
Szabela Kacper, Wójcik Artur, Wojtczak Jakub, Zagozda Maciej, Jóźwik Adrian, Pabin Igor, Kowalczyk Oskar, Tybinkowski
Pietrucha, Szymon Zagłoba, Bartosz Otto, Kacper Jaśtczak, Tobiasz Przygoński, Krystian Bartosik, Igor Miłosz, Dawid
Jakub, Misiak Kacper, Misiak Filip, Gosławska Marta, Guźniczak Jędrzej, Kądziela Szymon, Kowalczyk Kornel, Mroczek
Rzepecki, Aleksy Jaśczak, Jakub Kacprzak, Jakub Olczyk, Aleks Maciejewski, Szymon Michalak, Braian Wyrzykowski,
Bartosz, Tybura Łukasz, Wachela Dawid, Jaszczura Igor, Kubacki Filip, Latański Krystian, Augustowski Aleks, Jóźwik Klaudia,
Filip Frątczak.
Tarczyński Bartosz, Księżak Jakub, Kujawiński Maciej, Księżak Bartłomiej.
PREZENTACJA
16 Wokół Poddębic GRUDZIEŃ 2016
Garną się do gry
w szczypiorniaka
Trzy drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Trops” Poddębice reprezentują nasze miasto w piłce ręcznej na różnym szczeblu rozgrywek. W ligowych zmaganiach uczestniczy blisko 70 chłopców.
Popularność szczypiorniaka wzrasta wśród dziewcząt. Do grania garną się też najmłodsi, tj. uczniowie klas I-III. Łącznie tę dyscyplinę sportu przy poddębickim UKS-ie trenuje około 150 zawodników.
– Takiego zainteresowania piłką ręczną nie było u nas
dawno – przyznaje Prezes Tropsa Krzysztof Andrzejczak.
Poza dziećmi z rocznika 2003, 2004 i 2005, które
uczestniczą w lidze i turniejach, utworzony został zespół
dziewcząt z roczników 2004 i 2005. Jak zaznacza prezes
Tropsa w przyszłym sezonie drużyna młodych poddębiczanek będzie zgłoszona do rozgrywek ligowych.
W 2016 roku poddębicka szkoła podstawowa, przy której działa UKS, przystąpiła do ogólnopolskiego programu
„Szczypiornista Szkoła”. Dzięki niemu przygodę ze szczypiorniakiem rozpoczęło około 30 dzieci z klas I-III.
– W ramach projektu Związku Piłki Ręcznej w Polsce
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki dla szkolących się
dzieci zostały zakupione bramki, piłki do gry, koszulki
sportowe – mówi dyrektor podstawówki Sebastian Bamberski.
Oby zapał najmłodszych do piłki ręcznej nie malał
i mogli odnosić sukcesy w zawodach i lidze, jak ich starsi
koledzy. Poznajmy drużyny Tropsa.
Rocznik 2003 – trener: Sławomir Kobielski
Skład: Maksymilian Janiak, Maciej Desiewicz, Ksawery Makowski, Wiktor Dziedzic, Konrad Mackiewicz, Mateusz Sobczyk, Wiktor Kobielski, Adam Krawczyk, Jan Lachowski,
Jakub Burzyński, Kacper Długoszewski, Patryk Pabiańczyk, Witold Szewczyk, Michał Warpas, Wiktor Wasilewski, Dawid Juraszczyk.
Rocznik 2004 – trener: Sebastian Bamberski
Rocznik 2005 – trener: Paweł Andrzejczak
Skład: Szymon Bączyk, Mikołaj Chodakowski, Mateusz Dominiak, Edwin Buldecki, Michał Jagieła, Kamil Krysiak, Norbert
Skład: Bartosz Otto, Jakub Otto, Dominik Pyciak, Dawid Borszyński, Przemysław Bednarek, Patryk Grześkiewicz, Dorian
Katusza, Jakub Kochanek, Adrian Kuklewicz, Karol Mikołajczyk, Krystian Olejnik, Damian Ziarkowski, Piotr Kurczewski,
Zawadzki, Jakub Kałużniak, Jan Pabich, Jakub Rytter, Norbert Olszak, Patryk Pawlak, Gracjan Krawczyk, Jakub Dopadlik,
Łukasz Kończak, Igor Bienias, Filip Bamberski, Igor Zając, Kacper Raczkowski, Maciej Staszczyk, Dawid Stefański, Szymon
Krystian Pietrucha, Maciej Misztal, Bartosz Trela, Artur Janeczek, Igor Guligowski, Piotr Mikołajczyk, Artur Tybura, Jakub
Skolasa, Maciej Szewczyk, Piotr Woźniak, Bartłomiej Hajowy, Wiktor Izydorczyk, Gracjan Modrzejewski.
Kaczmarek, Krystian Andryjańczyk.

Podobne dokumenty