kranialna orteza remodelacyjna - Kaski Korekcyjne

Komentarze

Transkrypt

kranialna orteza remodelacyjna - Kaski Korekcyjne
© OSSUR
KRANIALNA ORTEZA REMODELACYJNA
Informacje dla rodziców
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
1
Broszura ta jest publikowana jako broszura informacyjna dla rodziców dzieci z deformitą
główki. Jakiekolwiek następne rozpowszechnianie tej broszury albo jej częśći jest
wzbronione.
© Ortopedická protetika Frýdek-Místek 2015
2
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
WSTĘP
Drodzy rodzice,
w rękach trzymacie informującą broszure o opiece dziecka, które używa
remodelacyjną orteze kranialną z powodu deformity głowy. Można tutaj
znaleźć również informacje na temat różnych typów deformacji. Część
broszury jest poświęcona przykładu pozycjonowania dziecka podczas
codziennych czynności, w celu zapobiegania tworzenia lub pogarszania
deformit czaszki.
Mamy nadzieję, że te informacje będą pomocne i ułatwią państwu
w rozwiązywaniu możliwych problemów w czasie leczenia.
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
3
4
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
SPIS TREŚCI
1
Przegląd leczenia zastosowaniem ortezy
6
1.1
Kranialna orteza remodelacyjna
6
1.2
Trwanie leczenia
7
1.3
Użycie na dobę
7
1.4
Zwykłe deformacje kształtu głowy dziecka
9
1.4.1
Torticollis i wpływ pozycjonowania
15
1.4.2
Kraniosynostoza
16
2
Instrukcja użycia i opieki
18
3
Możliwości pozycjonowania
20
4
3.1
Sen
20
3.2
Zabawa
21
3.3
Karmienie
21
3.4
Podróż
22
Interesujące linki
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
22
5
1.
Przegląd leczenia z zastosowaniem ortezy
1.1
Kranialna orteza remodelacyjna
Kranialna orteza remodelacyjna jest lekka i indywidualnie produkowana.
Wewnętrzna część ortezy ma okrągły kształt, który pozwala dziecku spać
i poruszać się bez obciążenia na obszarze spłaszczenia główki. Orteza
nieprzeszkadza w ciągu jakichkolwiek działalnośi i większość rodziców
twierdzi, że ich dziecko szybko się dostosowało. Ortetyczne leczenie jest
efektowe w wieku od 4. do 18. miesiąca i jest z powodzeniem stosowane
w leczeniu dzieci z nieprawidłowym kształtem głowy. Będziecie poinstruowani
jak dbać o orteze i główke dziecka aby zapobiec problemom. Orteza
wykonana jest z tworzywa sztucznego i materiału piankowego, na podstawie
nieinwazywnego, dla oczu bezpiecznego skanowania. Zewnętrzna powłoka
z elastycznego materiału sztucznego i jest połączona z wewnętrzną wyściółką
z pianki polietylenowej, którą przystosowywuje ortotyk w ciągu leczenia,
w celu umożliwienia prawidłowego symetrycznego rozwoju główki dziecka.
Orteza kranialna oferuje proste rozwiązanie dla dzieci z nieprawidłowym
kształtem głowy. Aktywny wzrost głowy jest dynamiczny parametr leczenia.
23 godzinny tryb użycia ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania dobrych
wyników. Główka staje się bardziej symetryczna i prawidłowo ukształtowana,
gdy wzrost główki jest kierowany przez użycie ortezy.
Fig. 1 6
Przykładowe kranialne ortezy remodelacyjne.
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
1.2
Trwanie leczenia
Długość leczenia różni się. Zależy w jakim wieku dziecko rozpoczeło leczenie
i jak szybko dziecko rośnie. Dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy zakańczają
leczenia w ciągu 4 - 6 miesięcy. Starsze dzieci zazwyczaj potrzebują dłuższy
czas leczenia, ponieważ ich czaszka rośnie wolniej, jest silniejsza i bardziej
odporna na zmiany.
Kranialna orteza remodelacyjna nie jest wskazana dla dzieci poniżej
4 miesięcy. Dzieci młodsze niż 3 miesiące dobrze reagują na pozycjonowanie.
Po trzech miesiącach, dziecko zaczyna poruszać się w bok i zmieniać pozycję,
pozycjonowanie traci zatem swoje znaczenie. W tym okresie, lekarz dokona
ponownej oceny kształtu głowy dziecka, by ustalić, czy dziecko wymaga
leczenia kranialną ortezą remodelacyjną. Po upływie 12 miesięcy wieku
dziecka, mózg i czaszka nie rosną szybciej niż w pierwszym roku życia.
Rozpoczęcie leczenia ortezą może być najpóźniej w wieku 14. miesięcy
a zakończenie w wieku 18. miesięcy.
1.3
Użycie na dobę
Orteza jest noszona przez 23 godziny na dobę, aby zapobiec następnemu
nieprawidłowemu rośnięciu główki. Tryb noszenia krótszy niż 23 godziny na
dobę może powodować problemy z późniejszym stosowaniem ortezy lub
osiągnięciem optymalnych wyników. Nawet pod koniec leczenia orteza jest
noszona 23 godzin na dobę.
Istnieje pare przypadków kdy orteza nie zakłada się. Jest to grypa lub gorączka, również w ciągu kompania i dziecięcej pielengnacji. W ciągu rehabilitacji
również nieużywamy orteze. Nieprawidłowe używanie ortezy może wymagać
nowe skanowanie i produkcji nowej ortezy.
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
7
Dzień
Zalożona orteza
Bez ortezy
Notatki
1
1 godzina
1 godzina
Powtórzenie cyklu
w ciągu dnia
2
2 godziny
1 godzina
Powtórzenie cyklu
w ciągu dnia
3
4 godziny
1 godzina
Powtórzenie cyklu
w ciągu dnia
4
8 godzin
1 godzina
Powtórzenie cyklu
w ciągu 24 godzin
5
23 godzin
1 godzina
x
Od piątego dnia orteza powinna być założona na cały dzień z wyjątkiem
dwóch półgodzinnych przerw, pierwszą rano i drugą wieczorem.
8
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
1.4
Zwykłe deformacje kształtu głowy dziecka
Plagiocefalia (fig. 2) jest pojedyńcza deformacja czaszki. Ten kształt jest często związany
z torticollis lub innym zniekształceniem kręczu
szyi,które nie pozwala na pełny zakres ruchu
w odcinku kręgosłupa szyi. To powoduje, że
dziecko trzyma głowę w jednej pozycji przez
dłuższy czas, i to zaprzyczynia spłaszczenie.
Plagiocefalia jest zwykle poważnym problemem, który należy leczyć u dzieci z średnim
i ciężkim stopniem spłaszczenia głowki.
Główka ma następujące właściwośći: (fig. 3, 4)
Fig. 2
Plagiocefalia
•W tylnej części głowy, po jednej stronie pojawia się spłaszczenie (posteriorne
spłaszczenie), a z odwrotnej strony w tyle jest widoczny obszar wypuklony
•Ucho jest wyraźnie przesunięte w przód na boku posteriornego spłaszczenia
•Czoło jest przesunięte w przód po tym samym boku posteriornego spłaszczenia
•Oko i twarz mogą również być przesunięte w przód po boku posteriornego
spłaszczenia i spowodować tak asymetrie twarzy
Fig. 3 Dziecko z plagiocefalią
przed leczeniem ortezą. (4)
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
Fig. 4 Dziecko po leczeniu
ortezą. (4)
9
Fig. 5 Dziecko z plagiocefalią przed
leczeniem rozpoczętym
w 5 miesiącu. (5)
Fig. 6 Plagiocefalia po udanym
2 miesięcznym leczeniu. (5)
Fig. 7 Przykład nieleczonych przypadków plagiocefalii po 3, 6 i 7.5 latach
i w dorosłości. (5)
Symetryczna brachycefalia (fig. 8) jest
deformacja dotycząca proporcjonalności
głowy dziecka. Ta forma występuje zwykle
u dzieci, które spędzają większość czasu
leżąc na plecach, i nie otaczają głowę w bok.
Jest to poważny problem, który należy leczyć
u dzieci z średnim lub ciężkim stopńiem
spłaszczenia główki.
10
Fig. 8 Symetryczna
brachycefalia
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
Główka ma następujące właściwości: (fig. 9, 10, 11, 12)
•Spłaszczenie w środku na tylnej części głowki
•Główka jest niezwykle szeroka z wypukleniem obu kości ciemieniowych
•Patrząc z boku głowy jest czaszka wyższa i spłaszczona od normalnych główek
•Wypuklone czoło może być przesunięte w przód po obu stronach
Fig. 9 Symetryczna
brachycefalia przed
leczeniem ortezą. (4)
Fig. 10 Symetryczna
brachycefalia po udanym
leczeniu. (4)
Fig.11 Symetryczna
brachycefalia przed
leczeniem ortezą. (4)
Fig. 12
Symetryczna
brachycefalia po
udanym leczeniu. (4)
Fig. 13 Dziecko z symetryczną
brachycefalią. Leczenie
rozpoczęte w wieku
6 miesięcy. (5)
Fig. 14 Symetryczna
brachycefalia po udanym
2 miesięcznym leczeniu. (5)
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
11
Fig. 15 Dziecko z symetryczną
brachycefalią. Leczenie
rozpoczęte w wieku
9,5 miesięcy. (5)
Fig. 16 Stan w wieku
18 miesięcy. (5)
U dzieci z asymetryczną brachycefalią
(fig. 17) jest nietypowy kształt głowy spowodowany ze względu na kombinacje plagiocefalii i brachycephalii. Ten kształt jest często
związany z torticollis lub innym zniekształceniem kręczu szyi,które nie pozwala na pełny
zakres ruchu w odcinku kręgosłupa szyi. Ta
deformita jest poważnym problemem, który należy leczyć u dzieci z średnim i ciężkim
stopniem spłaszczenia główki.
Obr. 17Asymetryczna
brachycefalia
Główka ma następujące właściwości: (fig. 18, 19, 20, 21)
•Tylna część głowy jest po obu bokach spłaszczona (spłaszczenie
posteriorne). Jeden bok zawsze więcej niż drugi.
•Głowa jest niezwykle szeroka
•Główka może być wyższa niż normalna głowa a po jednej stronie może
być wyższa niż po drugiej
•Ucho może być przesunięte w przód po boku większego posteriornego
spłaszczenia
•Czoło może być także przesunięte w przód po boku większego
posteriornego spłaszczenia
•Oko i twarz mogą również być przesunięte w przód po boku
posteriornego spłaszczenia i spowodować tak asymetrie twarzy
12
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
Fig. 18Asymetryczna brachycefalia przed
leczeniem ortezą. Leczenie rozpoczęte w wieku 4 miesięcy. (5)
Fig. 19Asymetryczna brachycefalia
po udanym 3 miesięcznym
leczeniu. (5)
Fig. 20Asymetryczna brachycefalia
przed leczeniem ortezą.
Leczenie rozpoczęte w wieku
7 miesięcy. (5)
Fig. 21Asymetryczna brachycefalia
po udanym 3 miesięcznym
leczeniu. (5)
U dzieci z dolichocefalią (fig. 22) jest głowa
długa i wąska. Ten kształt głowy powoduje
to że dziecko spędza większość czasu leżąc
w bok. Spanie na boku najczęściej występuje u dzieci przedwczesnie urodzonych.
Ta deformita jest poważnym problemem,
który należy leczyć u dzieci z średnim i ciężkim stopniem spłaszczenia głowki.
Fig. 22 Dolichocefalia
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
13
Główka ma następujące właściwości: (fig. 23, 24)
•Główka jest niezwykle długa i wąska, bez widocznej krawędzi
wzdłuż szwu strzałkowego
•Może pojawić się asymetria lewej albo prawej przekątnej
Fig. 23 Dziecko z dolichocefalią.
Fig. 24 Dziecko z
dolichocefalią.
(5)
Fig. 25 Dziecko z dolichocefalią
przed leczeniem ortezą.
Leczenie rozpoczęte
w wieku 7 miesięcy. (5)
14
Fig. 26 Dolichocefalia
po udanym
3 miesięcznym
leczeniu. (5)
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
Kształt główki dziecka ze skafocefalią wygląda podobnie do kształtu głowy
dziecka z kraniosynostozą szwu strzałkowego. Lekarz powinien przeprowadzić badania w celu odróżnienia kraniosynostozy i deformacji pozycjonowania.
Dolichocefalia
Kraniosynostoza szwu
strzałkowego
Anamneza przedwczesnego
porodu
Bez anamnezy
przedwczesnego porodu
Bez ograniczenia wzdłuż
szwu strzałkowego
Widoczna granica wzdłuż
szwu strzałkowego
Kształt główki
nie pogarsza się
Kształt główki w ciągu
rozwoju pogarsza się
1.4.1
Torticollis i wpływ pozycjonowania
Jest możliwe, że spłaszczenie może pogarszać się i po urodzeniu, szczególnie
jeśli mięśnie szyi są w napięciu, osłabione lub asymetryczne. Ten stan jest
znany jako torticollis. Przyczynia się on do powodowania wad kształtu głowy
ograniczając obrót głowy w bok. Torticollis muśi być leczony wraz z używaniem remodelacyjnej ortezy kranialnej.
Terapia torticollis jest zazwyczaj wykonywana 2 - 3x w tygodniu. Terapia domowa jest bardzo ważna, pomaga ona do poprawnego utrzymania długości
mięśni szyi i wspiera działalność w ciągu aktywnosći takich jak otaczanie, siedzenie, pełzanie i gra. Oprócz torticollis może być inna przyczyna deformacji
poporodowej - długość leżenia na twardej powierzchni naprzykład fotelik do
samochodu, huśtawka, wózek itp. Przed 1992 rokiem dzieci kładziono spać
na brzuszek, co zaprzyczynało spłaszczenia tylnej części głowy. Bardzo udany
program „Spanie na plecach“ pomógł ograniczyć występowanie syndromu
nagłej śmierci niemowląt (SIDS), lecz z drugiej strony, dzięki stosowaniu fotelików dziecięcych i przechowywania dziecka na plecach podczas snu wzrosla
ilość dzieciaków z deformacją głowy.
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
15
Fig. 27 Dziecko z torticollis lewego mięśnia szyi.
1.4.2
Kraniosynostoza
Rzadziej spotykaną przyczyną nietypowego kształtu głowy dzieci to kraniosynostoza.Niektóre z kraniosynostoz jawią się jak plagiocefalia. Kraniosynostoza jest spowodowana przedwczesnym zrośnięciem jednego lub więcej
szwów czaszkowych, co powoduje wzrost czaszki do nietypowego kształtu.
Lekarz odróżnia te dwa typy na podstawie badania klinicznego. Jeśli są podejrzenia na kraniosynostoze, specjalista przeprowadza dokładniejsze testy,
takie jak CT lub MRI w celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy. Jeśli
dziecko ma kraniosynostoze,musi dojść do operacji, która modyfikuje kości
czaszki.Mózg i czaszka może wtedy rosnąć normalnie.
Kraniosynostoza jest przeciwwskazaniem do leczenia
remodelacyjną ortezą kranialną.
16
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
Kształt główki dzieci z kraniosynostozą odróżnia się w zależności od tego. który szew i do jakiego stopnia jest upośledzony. Tylko lekarz może zdiagnozować kraniosynostozę. Dzieci u których pojawiają się symptomy poniżej opisane, powinny być wysłane do lekarza w celu wykluczenia kraniosynostozy:
•Dziecko ma nietypowy kształt głowy i na dotyk czułe albo okiem rozpoznane połączenie wzdłuż szwu czaszkowego
•Kształt głowy pogarsza się i pomimo pozycjonowania
•Dziecko z diagnozą plagiocefalia, którego stan nie pogarsza ani się nie poprawia nawet przez leczenie ortezą używaną zgodnie z planem noszenia
Fig. 28 Prawostronną
plagiocefalia. (7)
Kontralateralne
wypuklenie
w obszarze czoła
Przesun ucha
w tył
Wypuklenie w obszarze
potylicy
Fig. 29 Kraniosynostoza
szwu węgłowego. (7)
Kontralateralne wypuklenie
w obszarze czoła
Przesun ucha
w przód
Kontralateralne
wypuklenie
w obszarze potylicy
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
Kontralateralne
spłaszczenie
w obszarze
potylicy
Wypuklenie
w obszarze kośći
skroniowej
Kontralateralne
spłaszczenie
w obszarze potylicy
17
2.
Instrukcja użycia i opieki
1.Twoje dziecko powinno nosić remodelacyjną orteze kranialną 23 godzin
na dobe. Pierwszych pare dni przeznaczonych jest do adaptacji na noszenie ortezy. Postępuj według programu tak, aby stopniowo zwiększać
czas użytkowania. Nie przyśpieszaj ten program, nawet jeśli dziecko nie
ma problemów. Program ten został opracowany w celu noszenia, tak aby
uniknąć problemów ze skórą i pomóc dziecku dostosować się do ortezy.
Program ten zapewnia bezpieczny sposób na przystosowanie się do ortezy. Piąty dzień jest uważany za dzień, kiedy dziecko już może nośić orteze
przez 23 godzin.
2. Nie należy zakładać orteze, gdy dziecko ma gorączkę lub grypę. Do poprawnego używania wróć co najprędzej.
3. W ciągu rehabilitacji odłóż orteze i ponownie założ co najprędzej.
4. W ciągu kąpania orteze można zdjąc i wyczyśćić. Należy użyc nieparfumowany alkoholowy środek do wyczyszczenia wnętrza ortezy. Inne środki
mogą drażnić skorę lub być inaczej szkodliwe dla dziecka. Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni ortezy użyj czystą tkanine z alkoholem czy
alkoholowy środek czyszczący wraz z nową miękką szczoteczką. Wysusz
orteze, można użyć suszarki do włosów z niską temperaturą powietrza, która również pomaga zmniejszyć zapach, który czasami pojawia się
w ortezie. Suszenie na słońcu może pomóc złagodzić zapach i przyspieszyć wysychanie.
5. Do codziennego mycia głowy dziecka użyj szamponu. Ortezę załóż po dokładnym ususzeniu wnętrza ortezy oraz główki dziecka. Dzieci z bardzo
wrażliwą skórą głowy użyją hipoalergiczny szampon albo szampon naturalny. Orteza niepowinna być nawilżana w ciągu kąpania, więc trzeba ją
zdjąć. Zaraz po kąpaniu założ dziecku orteze.
6. Pierwszych kilka dni, dziecko może się nadmiernie pocić, dopóki ciało się
nieprzyzwyczaji. W tym czasie jest to normalne zjawisko, orteze można
zdjąć na kilka minut i głowe wraz z ortezą ususzyć ręcznikiem lub suszarką. Orteza powinna być założona ponownie po wyschnięciu. Nie wolno
18
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
używać proszków, kremów lub ręcznika na głowie pod ortezą. Te produkty mogą obejmować perfumy lub substancje, które mogą prowadzić do
podrażnień skóry. Ubierz dziecko w odpowiednią odzież, aby zapobiec
nadmiernej potliwości.
7. Jeśli potrzebujesz obciąć włosy dziecka w trakcie leczenia, to należy nie
golić całą głowę. Kontakt główki i ortezy może powodować podrażnienia,
gdy włosy zaczynają rosnąć. Spróbuj zachować tę samą długość włosów
w trakcie leczenia, aby zapobiec problemom z kszałtem glowy.
8. Zawsze należy sprawdzić skóre głowy dziecka po zdjęciu ortezy. Natychmiast skontaktuj ortetyka jeśli znajdziesz obszar czerwonego koloru
który nieustąpi w ciągu jednej godziny po zdjęciu ortezy. Może to wskazywać na konieczność dostosowania ortezy. W przypadku jakichkolwiek
uszkodzeń skóry, zdjąć orteze i kontaktować ortotyka. Orteze niepowinno
zakładać dopóki skóra dziecka nie jest zdrowa.
9. Jeżeli orteza nie jest noszona powyżej 48 godzin, może się pojawić komplikacja z założeniem ortezy w wyniku rośnięcia czaszki. Ogranicz więc
czas, bez stosowania ortezy i wyszukaj pomocy, jeżeli zapobiega ona użyciu.
10. Zawsze należy sprawdzić paski trzymające orteze na główce i upewnić się
że są bezpiecznie przymocowane. Luźne części mogą być niebezpieczne
i mogą być wdechnięte lub połknięte.
11.Jeżeli jest orteza zdjęta, zabezpiecz ją tak, by niebyła dostępna dla zwierząt domowych.
12. Wyjaśnij cel używania ortezy i innym opiekunom, aby nauczyć ich, jak
właściwie podchodzić do zastosowania, zdejmowania i noszenia ortezy.
Trening jest ważny dla rodziny, przyjaciół, opiekunów i każdego, kto troszczy się o twoje dziecko.
13. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące opieki nad dzieckiem, prosimy o kontakt ortotyka. Wszelkie problemy należy rozwiązywać szybko.
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
19
3.
Moźliwości pozycjonowania
Asymetryczny kształt głowy może być częściowo poprawiony, poprzez dokładne pozycjonowanie dziecka w czasie snu i innych działań. Zależy od wieku
dziecka i stopnia deformacji. Celem pozycjonowania jest zmniejszenie nacisku na obszarze zagrożonym.
3.1
Sen
•Dziecko powinno spać zawsze otoczono w plecy
•Zmień położenie światła w pomieszczeniu, tak aby dziecko miało
tendęcje otaczać głowe
•Niemowlęta obracają się do światła
•Podczas spania obróć dziecku główke na nieupośledzony bok
Fig. 28 Przykład pozycjonowania
podczas spania.
20
Fig. 29 Przykład pozycjonowania
podczas spania.
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
3.2
Zabawa
•Kiedy dziecko jest obudzone i jesteś z nim, obróć go na brzuch. Kiedy
dziecko leży na brzuchu, użyj zabawki do gry.
•Rodzice często mówią, że dzieci nie lubią leżeć na brzuszku. Może to być
spowodowane słabymi mięśniami na plecach. Użyj zwinięty ręcznik pod
klatke piersiową dziecka, podniesie ona ramiona.
•Przekrzyż kończyny dolne i połóż na nie dziecko, aby leżało na brzuszku.
Dziecko wspieraj ręką od dołu za pośladki. W tej pozycji można znów
zabawić dziecko zabawkami.
•W ciągu leżenia na brzuszku elyminuje się jednak nacisk na upośledzone
miejsce i również ćwiczymy mięśnie szyi, tułowia i ramion.
Fig. 30 Przykład pozycjonowania
podczas zabawy.
3.3
Fig. 31 Przykład pozycjonowania
podczas zabawy.
Karmienie
•Podczas każdego karmienia zmieniaj
bok na którym dziecko leży
•Podczas karmienia, staraj się
wspierać główkę po zdrowej stronie
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
Fig. 32 Przykład pozycjonowania
przy karmieniu.
21
3.4
Podróż
•Zminimalizuj czas spędzany
dzieckiem na twardej
powierzchni – naprzykład
w foteliku samochodowym
•W foteliku samochodowym
zastosuj poskładany ręcznik
tak, by zmusić dziecko
na odwrócenie główki od
upośledzonego boku
4.
Fig. 33 Przykład pozycjonowania
w ciągu podróży.
Interesujące linki
http://www.plagiocefalie.cz
http://www.kaski-korekcyjne.pl
http://www.technologyinmotion.com/plagiocephaly
http://www.orthomerica.com/starband
http://www.plagiocefalia.com
http://www.plagiocephaly.info
22
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące leczenia za pomocy
remodelacyjnej ortezy kranialnej, skontaktuj się bezpośrednio
z naszym miejscem pracy.
Ortopedická protetika
Frýdek-Místek, s.r.o.
Prywatna placówka medyczna
VTPO, Budynek nr. 4 - VIVA
www.facebook.com/kaski-korekcyjne
Technologická 376/5
708 00 Ostrava - Pustkovec
mobil tel
e-mail
web
+420 777 701 504
+420 597 308 111
[email protected]
www.kaski-korekcyjne.pl
www.kaski-korekcyjne.pl
23
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK
komfort • funkcja • wygląd • styl życia
© Ortopedická protetika Frýdek-Místek 2015

Podobne dokumenty