Lipiec 2011 - Staromiejski Dom Kultury

Komentarze

Transkrypt

Lipiec 2011 - Staromiejski Dom Kultury
INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY
NR 82/07/2011, www.sdk.pl
WSTEP
,
Spis treści:
Dyskretny urok Stolicy ......................................2
Warszawscy Żydzi z początku XX wieku cz. II - 3
SCENA LETNIA W ARKADACH KUBICKIEGO
- PROGRAM ....................................................... 9
XVII FESTIWAL “JAZZ NA STARÓWCE"
- PROGRAM LIPIEC 2011 ................................ 19
Informacje kulturalne - bieżące imprezy,
wydarzenia, spotkania... .................................23
Dysponenda ....................................................29
DYSKRETNY UROK STOLICY
Kluby, zajęcia, stałe formy pracy w SDK
Plastyka ............................................................31
Galerie...............................................................31
Muzyka..............................................................32
Edukacja artystyczna.........................................32
Kulturoterapia....................................................32
Dla Seniorów......................................................33
Taniec................................................................33
Literatura........................................................33
Dla dzieci i młodzieży..........................................34
Teatr...................................................................34
“Nowiny Codzienne” nr 135 z 18 maja 1934 r.
Wierszyki dla dzieci .........................................35
Poważnie i bez owijania ..................................36
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
W
W
WWW
Polecamy Państwa uwadze...
nasza strona internetowa:
W
www.sdk.pl
inne Domy Kultury w Warszawie:
www.domykultury.waw.pl
Okładka:
Rynek Starego Miasta
- Staromiejski Dom Kultury
Fot. Piotr Sobieniak
“Za negliż w kajaku inżynier zapłaci 100 zł.
Pełniący służbę na moście Poniatowskiego
policjant Matuszczyk zauważył, że kilka pań,
przyglądających się scenom na Wiśle, ze zgrozą
odwróciło twarze.
Policjant zainteresował się i ze zdumieniem
stwierdził, że środkiem Wisły płynie kajak,
w którym siedzi wioślarz zupełnie nagi. Policjant
dał alarmujące znaki patrolowi policyjnemu, który
puścił się w pogoń za roznegliżowanym wioślarzem. Zatrzymano go. I rzeczywiście okazało się,
że nie miał przy sobie żadnego przyodziewku.
Wioślarz oświadczył, że chciał się całkowicie
opalić. Przypuszczał, iż będąc osłonięty ze
wszystkich stron ściankami kajaku, może po Wiśle
paradować nago. Okazało się, że jest to inżynier J.
Za obrazę moralności pociągnięto go do odpowiedzialności karno - administracyjnej.
Sąd starościński skazał amatora słońca na 100 zł.
grzywny.”
“Orlik i kmiotek
Władze policyjne poszukują, jak dotychczas
bezskutecznie, eks-dozorcę domu przy ulicy
Czerniakowskiej 191, Władysława Orlika. Orlik
będzie mile widziany w areszcie za oszustwo,
którego dopuścił się, zawierając tranzakcję
z kmiotkiem spod Grójca, Antonim Pijkiem.
Orlik sprzedał Pijkowi za 2.900 zł. swe stróżostwo.
O tranzakcji tej nic nie wiedział właściciel domu,
który, ujrzawszy nowego dozorcę, nie wchodząc w
szczegóły, usunął go poprostu z mieszkania. Pijek
zwrócił się do policji z prośbą o pomoc.”
Czytajcie “Rynek”
już w przyszłym miesiącu!
DAWNA WARSZAWA
CZĘŚĆ II.
[zebrane artykuły z: Tygodnik Ilustrowany, nr 48, z
27 listopada 1909 r. i nr 49 z 4 grudnia 1909 r.]
NARÓD W NARODZIE.
Szkice i wrażenia z życia Żydów.
PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ...
WARSZAWSCY ŻYDZI
Z POCZĄTKU XX. WIEKU
Jesienią 1909 roku na łamach "Tygodnika
Ilustrowanego" zagościł temat wzajemnych stosunków
Polaków i Żydów. Temat kontynuowany był także
w pierwszym półroczu roku następnego. Nie będziemy
przedstawiać szczegółowo tej dyskusji, wspomnijmy
tylko, że zaanonsowane były w niej zarówno racje
antysemickie, filosemickie, jak i nawoływania oraz
pochwała procesów asymilacji Żydów w społeczeństwie polskim.
Otrzymaliśmy także niezwykle
wartościowe, bardzo plastyczne reportaże z rejonów
Warszawy zamieszkałych w większości przez ludność
pochodzenia żydowskiego, skreślone piórem dziennikarzy podpisujących się: Wł. Prawdzic i Marwicz. Są to
jedne z nielicznych opisów pewnych fragmentów życia
codziennego warszawskich Żydów oraz de facto
odizolowanych kulturowo i społecznie obszarów
naszego miasta (dotąd praktycznie nie obserwowanych i nie opisywanych przez prasę).
W kolejnych numerach "Rynku" przedstawiamy Państwu te artykuły (choć ich język nie
zawsze odpowiada współczesnym nam standardom
neutralności opisu w dyskursie publicznym), gdyż
zasługują na zainteresowanie, ze względu na
socjologiczną i antropologiczną otwartość opisu oraz
wartość dokumentalną.
Piotr Sobieniak
Zapada wieczór piątkowy. Ze stukiem
i hałasem zamykają się sklepy w dzielnicy
żydowskiej. Gasną światła. Ulica ożywia się na
chwilę gromadkami ludzi, śpieszących w różne
strony.
Dokąd śpieszą? Wznosić modły do
Pana o lepszą na przyszłość dolę.
Przed wejściem do synagogi na Tłomackiem stoi pan w czarnej aksamitnej rogatywce. To urzędnik, pilnujący porządku. Inni, tak
samo ubrani, baczą na zachowanie się pobożnych w świątyni.
Wymaga biletów. Ale wprawny rzut oka
na mnie wystarcza dla przekonania, że wchodzi
ciekawy, może, by posłuchać słynnych chórów
żydowskich. I skinieniem ręki ukazuje mi drogę.
Nie każdy z taką łatwością zyskuje
dostęp. Obok stoi policyant i niektórych zbyt
gorliwych pobożnych bez biletów odciąga poprostu za ramię.
Piękny gmach synagogi na Tłomackiem
znany jest powszechnie. W środku trudno się
oprzeć wrażeniu chłodu i pustki. Dwa szeregi
wielkich kolumn, o kapitelach korynckich, podtrzymują dwie galerye dla kobiet; jak wiadomo
bowiem, w świątyniach Starego Zakonu kobiety
są od mężczyzn odosobnione.
Osób wogóle niedużo. Na galeryach
spostrzegam kilkanaście wielkich kapeluszy;
w czterech rzędach ławek, wypełniających dół
świątyni, zaledwie trzecia część miejsc zajętych.
Przeważa publiczność surdutowa; zaledwie tu
i owdzie widać chałat. Mężczyzn o wiele więcej,
niż kobiet... zatem wprost przeciwnie, niż w naszych kościołach.
W głębi, w półokrągłej absydzie, przed
kolistem, otoczonem kolumnadą i przedzielonem zasłoną „Świętem Świętych", wśród jarzących się płomieniami świeczników, donośnym
i czystym głosem intonuje kantor wersety Ksiąg
Świętych. Odpowiada mu z galeryi absydy świetnie wyćwiczony chór, w którym role głosów ko3
DAWNA WARSZAWA
Fotogramy i podpisy ilustrujące artykuł w “Tygodniku Ilustrowanym”:
Synagoga na Tłomackiem
Synagoga ortodoksalna
na ul. Twardej 6
biecych pełnią dziecięce, kobietom bowiem
Zakon nie pozwala w chórach uczestniczyć.
Po wszystkich kątach niezmiernie
akustycznej synagogi rozlewają się potężne,
przejmujące dźwięki. Przeważają w niej nastroje
tęskne, zrzadka zabrzmi jakaś niby zbłąkana
nuta tryumfalna. Nic w tem dziwnego. Słów nie
rozumiem, ale wiem, że słowa i dźwięki i myśli
zawracają ku dalekiemu Syonowi...
I byłoby coś do głębi wzruszającego
w tej gromadzie ludzi, jedną myślą zespolonych,
z oczami zwróconemi na daleki wschód, ku
ruinom wspaniałej świątyni Salomona, z której
kamień na kamieniu nie pozostał, ku Ojczyźnie,
przed dwudziestu wiekami utraconej i nigdy nie
odzyskanej.
Byłoby... gdyby nie chłodny nastrój
pobożnych, gdyby to nabożeństwo poprawne,
artystyczne nawet, nie było zimne, g d y b y n i e
brakło widomej łączności między
modlącymi się w nawie a pod-
Ulica Świętokrzyska w sobotę
o godzinie 12 w południe.
Ruch handlowy zamarł.
niosłymi głosami, idącymi ku niebu z absydy.
Idźmy gdzie indziej, dalej.
Na ulicy Twardej, pod Nr 6, w olbrzymio
głębokiem, drugiem podwórzu mieści się druga
w Warszawie wielka synagoga. Jeżeli tę
z Tłomackiego nazwiemy postępową, jeżeli tam
w objaśnieniach panował wyłącznie język polski,
tu obowiązuje wszechwładnie żargon; ta będzie ortodoksalna; jeżeli tam przeważały surduty, tu
widzimy więcej chałatów, jakkolwiek bardzo
czystych i porządnych; jeżeli tam czułem się
zupełnie swobodnym w roli ciekawego widza, tu
jestem nieco skrępowany. Bo ci ludzie modlą się
naprawdę.
Gmach mniejszy, bardziej biały w kolorze, jest zupełnie podobnie urządzony. Tylko
chór nie mieści się na galeryi, lecz otacza
kantora, w półkolu przed „Świętem Świętych".
Kobiet jeszcze mniej (przy wyjściu po ukończonem nabożeństwie nie widziałem ich wcale,
może zniknęły jakiem innem wyjściem).
Ten tłum mężczyzn, wypełniający dół, bierze żywy udział
w nabożeństwie. Może śpiewy są
mniej artystyczne; ale drga w nich
nuta namiętna, żeby nie powiedzieć
jeszcze, fanatyczna. A sąsiedzi moi
kiwają się bez przerwy, mrucząc do
wtóru słowa modlitwy. I z tej świątyni
płynie ku górze istotnie zbiorowa jakaś tęskna,
monotonna, rozmodlona melopea.
Czuję się nieswojo. Nie biorę udziału
w modlitwie, chcę więc wyjść, ale czekam na
przykład sąsiadów. Nareszcie dwóch rusza, ja za
nimi. Jednakże nie puszczają nas; drzwi zamknięte aż do końca nabożeństwa. Na szczęście,
wypadło już czekać niedługo.
Wychodząc, myślę, że widziałem w obu
Wielka Synagoga w Warszawie, przy placu
synagogach
kilka setek modlących się Żydów,
Tłomackie 7 (1878 - 1943). Dziś w jej miejscu i jej
otoczenia stoi "błękitny wierzowiec". [fotografie pobr. z: z warstw niewątpliwie raczej zamożniejszych.
Gdzież reszta?
pl.wikipedia.org]
4
DAWNA WARSZAWA
Ulica Świętokrzyska w sobotę
o godzinie 12 w południe.
Sklepy pozamykane.
Targ na Grzybowie w sobotę.
Gdzie zwykle wre handel, młodzież
żydowska bawi się śniegiem.
Rozrzucona po setkach bóżnic i domów
modlitwy, do których dostęp jest znacznie
trudniejszy. Bo, im mniejsza bóżnica, tem
bardziej znana klientela, tem łatwiej poznają
obcego. A tu, na Twardej, nikt mnie nawet o bilet
nie pytał.
Po nabożeństwie jeszcze raz kroki
swoje kieruję na Nalewki. W dzielnicy żydowskiej
pustkowie zupełne. Czasem tylko śpieszy jakiś
zapóźnony przechodzeń - z nabożeństwa do
domu.
Wnętrze Wielkiej Synagogi przy placu Tłomackie.
[fot. pobr. z: www. warszawa1939.pl]
Targ na Grzybowie w sobotę,
godzina 12 w południe.
Cisza i pustka.
Nie tylko pusto, ale i ciemno. Bo fronty
domów zajęte są także na sklepy i składy, na
wszystkich piętrach. Tylko tu i owdzie, w głębokich podwórkach, a ulicach bocznych, na
Dzikiej, Franciszkańskiej, Grzybowskiej, Pańskiej, liczne świece w oknach świadczą o wieczorze szabasowym.
W dzielnicy, zwykle pełnej ruchu, przemknie czasem dorożka, a w zawsze przepełnionym tramwaju warszawskim wracam sam
jeden, literalnie sam. Po co te dorożki i tramwaje,
skoro olbrzymia połać Warszawy obchodzi tak
ściśle obserwowane swoje święto?
Dopiero na Marszałkowskiej powraca
wrażenie dnia powszedniego. A z jak licznemi
zastrzeżeniami ciemnych, zamkniętych sklepów!
...Ranne nabożeństwo w synagodze,
na Tłomackiem jest i liczniej uczęszczane, i uroczystsze. Może dlatego, że znaczna większość
obecnych ubrana jest w rytualne, czarne z
białem ręczniki (tałesy), lub wielkie płaszcze tego
samego koloru, śmiertelne koszule.
Tylko melodye jeszcze bardziej jednostajne i nabożeństwo długie, długie... Tak długie,
że nie zdołałem doczekać się kazania, po
półtorej godzinie.
I tak długie, że po ukończeniu swoich
modlitw, zamknięciu książek nabożnych i tałesów, za ławkami, obok mnie, tworzy się mała
giełda, ze szmerem cichych, ale dość niesfornych szeptów.
I po raz pierwszy słyszę uwagę
pilnującego porządku w aksamitnej rogatywce:
- Gaspada, pożałujsta...
...Oddali Bogu, co jest Boskiego.
Reszta dnia święta do nich należy. Tłumy,
świątecznie odziane, zalegają Nalewki, zalewają
ogród Krasińskich i ogród Saski.
5
DAWNA WARSZAWA
Wystawa wszelkich gorszych i lepszych
biżuteryi. Szarmanccy kawalerowie i poczciwie
uśmiechnięte tłuste mamy. Głośne rozmowy
chrapliwe i wybuchy śmiechu z „delikatnych"
konceptów. Przepychanie się dość bezwzględne. Bliżej Nalewek przeważa olbrzymio żargon,
słychać rosyjski, rzadko polski; w ogrodzie
Saskim panuje polszczyzna, czasem żargonem
przeplatana.
Słońce ma się ku zachodowi. Zewsząd
śpieszą pracowite tłumy, by nie stracić kilku
godzin czasu dla interesu. Niedawną ciszę
zastąpił zwykły gwałt. Stotysięczny któryś
szabas w niewoli zapadł w przeszłość.
STOSUNKI WYZNANIOWE.
BÓŻNICE. SEKTY.
Nie jest i nie może być zamiarem
naszym przedstawianie strony dogmatycznej
religii żydowskiej; przekraczałoby to znacznie
kompetencyę i ramy pracy niniejszej. Chodzi tu
poprostu o uwydatnienie niektórych stron
społecznych, organizacyjnych, zewnętrznoformalnych, które mogą posłużyć do dalszych
wniosków.
- Każdy prawie Żyd umie czytać i modlić
się - tak brzmiała odpowiedź na jedno z pytań,
religii żydowskiej dotyczących.
Ze zdania powyższego możemy wyprowadzić kilka ciekawych wyników.
Oto przedewszystkiem modlić się
znaczy tu nie tylko wznosić myśl do Boga, ale
i umieć, rozumieć i komentować święte teksty:
Torę (znany u nas pięcioksiąg Mojżesza),
Talmud i inne.
Ten poniekąd spekulacyjny charakter
modlitwy wyjaśnia nam odrazu fakt, dlaczego
w synagogach spotykamy o wiele więcej
mężczyzn, niż kobiet. Dlatego także umiejętność
modlitwy jest tu tak koniecznie i nierozerwalnie
złączona z umiejętnością czytania.
Każdych dziesięciu modlących się
Żydów stanowi regularne zebranie religijne,
wspólnej modlitwie poświęcone, które z pośród
siebie samo wskazuje intonującego teksty, jako
formalnego czysto kierownika.
I to drugie twierdzenie bardzo bogate
jest w konsekwencye.
Po pierwsze tłumaczy nam istnienie tej
olbrzymiej liczby bóżnic i domów modlitwy, nieznane żadnemu z innych wyznań, która tak znakomicie ułatwia każdemu spełnianie obo6
Ulica Nalewki w Warszawie.
[fot. z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego]
wiązków religijnych, zbliżając miejsce wspólnego kultu do jego mieszkania.
Te setki bóżnic i domów modlitwy, które
mamy w Warszawie, są to wyłącznie przedsiębiorstwa prywatne, utrzymywane przez osoby
pojedyncze (wynajmujące na oznaczone dnie
i godziny pokój lub kilka pokoi dla celów kultu) lub
przez zbiorowości (w pewnej mierze stowarzyszenia), wyłącznie dla tego celu formowane.
Z drugiej strony, możność samodzielnego odprawiania modłów, a zatem w niejakim stopniu także i komentowania tekstów
świętych, sprzyja niezmiernie tworzeniu się sekt
religijnych. Obserwujemy tu to samo zjawisko, co
np. w społeczeństwie kalwińskiem w Genewie,
gdzie znajdujemy wszelkie odcienie sekt,
począwszy od prawie zupełnie racyonalistycznej
lewicy aż do t. zw. „Eghse librę", który
przechował do dziś dnia nietykalne drakońskie
przepisy Kalwina, zabraniające wiernym uczestniczenia w teatrach i widowiskach.
I w społeczeństwie wyznaniowem
żydowskiem spotykamy dużą skalę różnic
w pojmowaniu Pisma. W Berlinie np. istnieje
gmina wyznaniowa żydowska, utrzymująca synagogę, w której kobiety modlą się pospołu
z mężczyznami w niedzielę, nie w sobotę, bez
czapek, przy towarzyszeniu chóru mieszanego,
z mężczyzn i kobiet złożonego, i przy dźwiękach
organów. Jest to poprostu rewolucya, w porównaniu chociażby z tem, co widzimy w warszawskiej postępowej synagodze na Tłomackiem, gdzie jest wprawdzie organ, ale przygrywa
tylko na weselach i w t. zw. wolne święta.
Na gruncie takich rozmaitych różnic
formalnych, a może i dogmatycznych, istnieje
więc i ta cała skala od Żydów postępowych do
DAWNA WARSZAWA
konserwatywnych, czyli ortodoksów. W różnice
te, oczywiście, wchodzić nie możemy,
wspomnimy tylko przy sposobności o chasydach, ażeby sprostować rozpowszechnione
w naszem społeczeństwie błędne mniemanie,
jakoby oni stanowili wyraz największej ortodoksalności w pojmowaniu Ksiąg Świętych.
Tymczasem wcale tak nie jest. Chasydzi jest to
sekta względnie młoda, licząca zaledwie lat
dwadzieścia istnienia i nauczająca, że w modlitwie należy przywiązywać większą wagę do
treści, do wzniesienia duszy do Boga, aniżeli do
formy. Odznaczają się także wśród innych
Żydów tem, że mają swoich świętych, cudotwórców, t. zw. cadyków, których nie należy
przecież utożsamiać z rabinami, albowiem cadyk
nie musi bynajmniej być rabinem.
[...] SPRAWY WYZNANIOWE - RABINI.
Najciekawszą konsekwencyą stanu
rzeczy przedstawionego w artykule poprzednim
jest, że duchowny, czyli rabin, nie jest osobą
niezbędną do odprawiania nabożeństwa.
- Rabin - mówił mi jeden z moich
uprzejmych przewodników - jest stróżem
Zakonu, urzędowym komentatorem tekstów,
sędzią wedle prawa obyczajowego, w księgach
świętych zapisanego, wreszcie - w państwie
rosyjskiem - urzędnikiem stanu cywilnego.
W tym ostatnim charakterze daje np. śluby, ale
rola jego w tym wypadku nie jest inna, niż mera
w krajach, gdzie istnieją śluby cywilne.
- Jakim sposobem można zostać
rabinem? Czy są jakie szkoły przygotowawcze?
- Szkół niema specyalnych. Trzeba się
samemu kształcić w piśmie, albo też uczęszczać
do Bet Hamidraszów (domy modlitwy, a zarazem
szkoły pisma), a potem Jesibot czyli szkół
wyższych do nauki talmudu. Taka szkoła
wszechświatowej sławy istnieje od stu lat
w Wołożynie, miasteczku gub. wileńskiej. Znane
są też Jesiboty w Mirze, gub. mińskiej, w Kownie,
w Telszach i t. d.
- Po takich studyach specyalnych
młodzieniec, zamierzający zostać rabinem,
udaje się do któregoś z głośnych i posiadających
autorytet rabinów. Ten przeprowadza z nim
dyskusyę i, jeżeli wypada pomyślnie, wystawia
mu rodzaj świadectwa, tak zwanego Smicho,
które stwierdza uzdolnienie kandydata.
- Czy w Królestwie są tacy głośni rabini?
- Nie, w Królestwie niema. Największą sławą
"Rabbi" aut. Maurycy Trębacz
[il. poch. z: "Tygodnik Ilustrowany" z 1909 nr 29]
cieszą się obecnie: Reb Chaim Sołowiejczyk
z Brześcia Litewskiego i Reb Dawid Fridmann
z Pińska, starzec dziewięćdziesięcioletni.
Informacye powyższe wykazują bezsprzecznie jedną z przyczyn wpływu i znaczenia
Żydów litewskich, czyli t. zw. litwaków. Widzimy
bowiem, że środek ciężkości wyznaniowy, najznakomitsi uczeni i najwybitniejsze szkoły
mieszczą się na Litwie.
Uzyskanie świadectwa nie jest wystarczające; jeszcze trzeba uzyskać nominacyę na
rabina. W Królestwie Żydzi zorganizowani są
w gminy wyznaniowe, których zarządy nominacyi takich udzielają. Gmina żydowska w Warszawie obejmuje wszystkich Żydów, tu zamiesz-
Z lewej: Reb David Friedman z Pińska [fot. pobr
z: www.nkusa.org]. Z prawej: Reb Chaim
Sołowiejczyk [fot. pobr z: www.the614thcs.com]
kałych. Zarząd gminy, złożony z dwudziestu
jeden członków, wybierają wszyscy Żydzi, stali
mieszkańcy Warszawy, którzy płacą najmniej 15
7
DAWNA WARSZAWA
Ogólnopolski zjazd rabinów w Warszawie styczeń 1932 roku. [fot. z zasobów Narodowego
Archiwum Cyfrowego]
rubli rocznie podatku wyznaniowego; prezesem
zarządu gminy jest obecnie pan Michał Bergson.
Ten zarząd właśnie mianuje rabinów,
których w Warszawie jest piętnastu; prócz tego
są rabini pokątni, którzy urzędowej nominacyi nie
posiadają. W każdym razie nie należy mieszać
takich urzędników synagogi, jak kantor, kaznodzieja, z rabinami, są to bowiem godności zgoła
niewspółmierne, i pierwsi dwaj są poprostu jeden
urzędowym śpiewakiem, a drugi urzędowym
mówcą.
- Jakie stanowisko zajmuje prasa żargonowa
w kwestyach religijnych? - pytałem dalej.
- Nie porusza ich zupełnie, występuje czasem
przeciwko objawom fanatyzmu. Poza tem
uważa, że czas wojen religijnych minął oddawna
i bezpowrotnie i że każdemu trzeba pozostawić
możność wierzenia, jak mu się podoba.
Interesował mnie jeszcze osobisty
stosunek narodowej inteligencyi żydowskiej do
religii. Sprawa w wysokim stopniu drażliwa, to też
odpowiadano mi raczej niechętnie. Wywnioskowałem jednak, że ci przedstawiciele,
z którymi ja rozmawiałem, są pod względem
czysto religijnym zupełnie obojętni, do świątyń
stale nie uczęszczają, w domu jednak prowadzą
kuchnię koszerną i bywają w synagodze
w wielkie święta, mające znaczenie narodowe,
i czynią to ze względów narodowych.
Tu docieramy do rdzenia kwestyi.
Religia żydowska jest par excellence religią
narodową. Mniejsza o jej treść wewnętrzną,
mniejsza o to, czy jest zbiorem przesądów
i przepisów formalnych, to nas nic nie obchodzi.
Natomiast podkreślić trzeba jej olbrzymią
8
doniosłość i znaczenie, skoro przez dwa tysiące
lat z górą zdołała utrzymać odrębność narodu.
Potęgę jej znać i w tem, że każdy Żydliberał, zajmujący stanowisko zupełnie krytyczne
i wrogie wobec wszystkich religii chrześcijańskich, pozostawia poza obrębem swego
krytycyzmu wyznanie ojców i dziadów swoich.
Innemi słowy, wnosząc pierwiastki rozkładu
w społeczeństwa obce, strzeże od niego skrzętnie własne.
Warto przy tej sposobności przypomnieć historyę p. Andrzeja Niemojewskiego.
Dopóki walczył z uważanymi przez niego za
przesądy przepisami religii katolickiej, zyskiwał
poklask i uznanie liberalizujących Żydów, gdy
jednak ostrza swej krytyki zwrócił ku staremu
zakonowi, opuścił go hufiec dawnych sprzymierzeńców co do jednego, owszem, rzucił się
na niego zajadle. Inny przykład. Pan Wassercug
usilnie krytykuje dogmaty Kościoła katolickiego,
pozostawiając w zupełnym spokoju przepisy
mozaizmu.
Z takiego świadomego czy bezświadomego stanowiska inteligentów żydowskich nie
Synagoga. Tłomackie. [fot. z: commons.wikimedia.org]
robię im bynajmniej zarzutu. Przeciwnie, chciał
bym, ażeby stosunek inteligencyi polskiej do
katolicyzmu był tak samo pełen uszanowania,
jak żydowskiej do starego zakonu. Bo na
potędze, sile, spójności Żydów, którą po dziś
dzień zachowali, pomimo najfatalniejszych warunków historycznych, stwierdzamy dowodnie,
jak olbrzymią rolę odgrywa religia w życiu
narodów.
WŁ. PRAWDZIC
(ciąg dalszy nastąpi)
[Ilustracja na str. 3 - Święto w Ghetto - Samuel Hirszenberg
(il. z: "Tygodnik Ilustrowany" nr 4 z 1909 r.)]
SCENA LETNIA 2011 - PROGRAM
Staromiejski Dom Kultury zaprasza do
Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie
L
E
A
T
N
N
E
I
A
C
S
adach Kubic
rk
wA
kiego
Lipiec 2011 roku
KLEZMERSKIE PIĄTKI
15, 22, 29 lipca, godzina 19.30
SOBOTNIE TO I OWO
9, 16, 23, 30 lipca, godzina 19.00
BLUES NA NIEDZIELĘ
10, 17, 24, 31 lipca, godzina 19.00
TYLKO... DLA DZIECI
10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 lipca, godzina 12.00 i 14.00
www.scenaletnia.sdk.pl
Zapraszają:
Bilety (dostępne na na godzinę przed
rozpoczęciem): - koncerty - 25 zł
zł;;
- przedstawienia dla dzieci - 5 zł
Liczba miejsc ograniczona!
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
SOBOTA - 09.07 godz. 19.00
NIEDZIELA - 10.07 godz. 12.00 i 14.00
“SOBOTNIE TO I OWO”
CZERWONY TULIPAN
SPEKTAKL DLA DZIECI
OPOWIEŚCI PIESKA KIOPKA
Zespół „Czerwony Tulipan” istnieje już 24 lata (powstał
w 1985 roku w Olsztynie). Tworzy i śpiewa piosenki
"uczucia", czyli poetyckie i kabaretowe ... zawsze literackie
lub jak nazywają je niektórzy "piosenki artystyczne".
Współpracuje z "Kabaretową Sceną 3-ki" i należy do
"Krainy Łagodności". Koncertuje w Polsce i Europie
(Rosja, Niemcy, Francja, Szwecja, Austria, Węgry, Litwa).
Był na koncertach w USA i w Kanadzie . Brał udział w wielu
programach telewizyjnych i radiowych . Związany z Olsztynem, inicjuje koncerty, przeglądy, festiwale na terenie
Warmii i Mazur. „Czerwony Tulipan” wydał 10 płyt oraz DVD
zatytułowane "OBRAZY i obrazki" - koncert na zamku
w Olsztynie ... (wydawnictwo nominowane w 2009 roku do
nagrody "FRYDERYK 2009" w kategorii "poezja śpiewana").
“Opowieści pieska Kiopka” to współcześnie napisana
historia o psie ostatniego króla Polski Stanisława Augusta,
z którym to król był bardzo związany, zabierał go ze sobą na
obiady czwartkowe, odbywał z nim podróże i spacerował
w Łazienkach. Przedstawienie zostało przygotowane
w konwencji teatru marionetek oraz w żywym planie.
Wystąpią:
Sławek Grzonkowski
Adam Wnuczko
Piotr Michalski
Kostiumy - Sylwia Majewska
Marionetki - Elżbieta Zajączkowska
Muzyka - Marcin Zalewski
Scenariusz i reżyseria - Marek Bartkowicz
Skład zespołu:
Stefan Brzozowski - śpiew, gitara akustyczna
Ewa Cichocka - śpiew
Krystyna Świątecka - śpiew
Maciej Chwała - fortepian
Andrzej Dondalski - git. basowa
Strona internetowa: www.czerwonytulipan.olsztyn.pl
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
10
Wstęp: 5 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
NIEDZIELA - 10.07 godz.19.00
PIĄTEK- 15.07 godz.19.30
BLUES NA NIEDZIELĘ
HARMONIJKOWY ATAK
KLEZMERSKIE PIĄTKI
TROMBENIK KLEZMER BAND (CZECHY)
“(...) Po 6 latach od ukazania się płyty „Harmonijkowy Atak”,
nadszedł wreszcie czas, kiedy wybitni polscy harmonijkarze po raz drugi spotkają się na jednej scenie i w studio
nagraniowym.
Podczas Jesieni z Bluesem 2010 w Białymstoku, odbył się
pierwszy koncert nowego harmonijkowego ataku. Na
jednej scenie spotkali się: Bartek Łęczycki, Tomek
Kamiński, Michał Kielak i Łukasz Wiśniewski, wsparci
krakowskimi muzykami: Piotr Grząślewicz, Aleksander
Sroka, Adam Partyka. Jakby tego było mało, w projekcie
tym wziął również udział znany doskonale fanom muzyki
bluesowej gitarzysta i wokalista Jacek Jaguś (J.J. Band).
Muzyka, jaką ma do zaoferowania taki „dream team” siłą
rzeczy nie może ograniczyć się tylko do bluesa. Ideą
koncertów zapowiadających powstanie nowej płyty jest
bowiem pokazanie publiczności, jak wszechstronnym
instrumentem może być harmonijka ustna i jak wiele
brzmień drzemie w tym niewielkim instrumencie. Każdy
z muzyków biorących udział w tym projekcie reprezentuje
inny, rozpoznawalny styl. Spodziewać się więc można na
tym koncercie bardzo wiele energii i spontaniczności.
Będzie to atak z pewnością zmasowany i z góry
zapowiadający sukces przedsięwzięcia. Harmonijkowy
Atak nie jest i tym razem projektem tylko koncertowym, ale
zapowiadającym również wydanie nowego albumu. “
Wystąpią:
Bartek Łęczycki - harmonijka
Tomasz Kamiński - harmonijka
Michał Kielak - harmonijka
Łukasz Wiśniewski - harmonijka, wokal
Jacek Jaguś - gitara, wokal
Piotr Grząślewicz - gitara
Aleksander Sroka - gitara basowa
Adam Partyka - perkusja
Najbardziej znany kwintet wykonujący muzykę klezmerską
w Czechach. Swoją nazwę zespół zaczerpnął od Leo
Rostena - żydowskiego pisarza polskiego pochodzenia,
który przypomniał, że w języku jidysz mianem „trombenik”
określano nieroba, gałgana i oszusta. W związku z tym, że
żaden z muzyków nie jest prawdziwym Żydem, uznali iż
nazwa jest idealna dla nich.
Szalone brzmienie Trombenik powstaje poprzez
połączenie dźwięku instrumentów z wokalem w językach:
jidysz, czeskim i angielskim z emigranckim akcentem.
Muzycy przyznają bowiem, że wzorem dla nich są
żydowscy emigranci do Ameryki z początku XX wieku,
którzy tworząc swoje melodie inspirowali się tradycją
Europy Wschodniej, jazzem i muzyką kubańską. Słynący
z otwartości na różne gatunki muzyczne zespół
wyśmienicie łączy tradycyjne brzmienie klezmerskie
z elementami cygańskiej żywiołowości, bałkańskiego
ducha i latynoamerykańskiego temperamentu. Trombenik
od 2003 roku uczestniczy w międzynarodowych
festiwalach muzyki klezmerskiej, był także dwukrotnie
gościem Teatralnego Lata w Sopocie (2005 i 2006) oraz
Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 2009.
Skład zespołu:
Karel Bělohradský - kontrabas
Radek Rýda - banjo
Vojta Pošmourný - altówka
Josef von Dráček - wokal, klarnet
Adam Krejčík - perkusja
Strona internetowa: www.trombenik.cz
Zdjęcie i informacja pochodzi z Facebooka “Harmonijkowy Atak”.
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
11
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
SOBOTA - 16.07 godz. 12.00 i 14.00
SOBOTA - 16.07 godz. 19.00
SPEKTAKL DLA DZIECI
JAŚ I MAŁGOSIA
“SOBOTNIE TO I OWO”
MACHINA DEL TANGO
& ANNA DERESZOWSKA
Jedna z najpopularniejszych baśni Braci Grimm zrealizowana według adaptacji Ewy Galat przez Teatr „Mer z Łodzi.
Przedstawienie jest zrealizowane z konwencji teatru lalkowego oraz w żywym planie.
Chociaż zawodowo artyści zespołu „Machina del Tango”
związani są z wieloma zespołami, to łączy ich wspólne
zainteresowanie tangiem, szczególnie twórczością Astora
Piazzolli. Doskonałe wyczucie różnych stylów i gatunków
muzycznych czterech solistów zespołu powoduje, iż tango
w ich wykonaniu zyskuje nową interpretację i energię.
Członkowie zespołu , to wybitni soliści i kameraliści
młodego pokolenia - laureaci wielu prestiżowych nagród na
konkursach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą.
Zespół występował już w większości ważniejszych sal
filharmonicznych w Polsce oraz na licznych festiwalach
muzycznych i filmowych. Machina del Tango wspólpracuje
z jedną czołowych śpiewaczek tango na Świecie - Susanną
Moncayo z Buenos Aires oraz polską aktorką - Anną
Dereszowską. Tango, to smutek i radość , to ból i miłość , to
żywioł i melancholia , to język Machiny... Program oparty na
najsłynniejszych tangach polskich i argentyńskich
w wirtuozowskich aranżacjach z pokazem tanga.
Anna Dereszowska - polska aktorka i wokalistka.
Ukończyła w latach młodzieńczych Prywatne Studium
Muzyczne w Mikołowie pod patronatem ISME w klasie
fortepianu. W 2003 ukończyła Akademię Teatralną
w Warszawie. Od 2003 jest aktorką Teatru Dramatycznego
w Warszawie, współpracuje także z warszawskimi teatrami
Studio Buffo i Teatr Syrena. Występuje w popularnych
serialach telewizyjnych np. "Złotopolscy" i "Glina",
występowała także w polsatowskim serialu "Tango
z aniołem". Jej debiut teatralny to rola Marii Antonownej
w "Rewizorze" Mikołaja Gogola w reż. Andrzeja Domalika
na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie 14 września 2002 roku. Głowna rola w Lejdis - hit kinowy. Na stałe
związana z zespołem Machina del Tango.
Wystąpią:
Anna Guzik
Ewa Gałat
Marcin Truszczyński
Autor tekstu - Ewa Gałat
Scenografia i lalki - Andrzej Polakowski
Muzyka - Michał Łacny
Reżyseria - zespołowa
Wystąpią:
Anna Dereszowska - śpiew (gość specjalny)
Machina del Tango w składzie:
Grzegorz Lalek - skrzypce
Klaudiusz Baran - bandoneon
Urszula Borkowska - fortepian
Sebastian Wypych - kontrabas
Wstęp: 5 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
12
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
NIEDZIELA - 17.07 godz. 12.00 i 14.00
NIEDZIELA - 17.07 godz.19.00
SPEKTAKL DLA DZIECI
MAMINKI
BLUES NA NIEDZIELĘ
BOOGIE BOYS
Tata Maminka przywozi ze swojej kolejnej wielkiej wyprawy
barometr. Przez swój lekkomyślny czyn ściąga do Doliny
Maminków inwazję Hatifnatów. Lud ten żywi się energią
piorunów, a barometr potrzebny jest im do poszukiwania
burzy. W wyniku szalejącego żywiołu (burza, pioruny,
wichura) w dolinie zostaje zniszczony lunapark Paszczaka,
przez co dzieci nie mają się gdzie bawić. Wszyscy są
bardzo zmartwieni oprócz Paszczaka, który w końcu
znalazł upragniony spokój. Chce zbudować sobie szklarnię
i hodować w niej różne rośliny. Na drodze do realizacje tego
marzenia staje mu Homek (postać, która ciągle kłamie
i próbuje wszystkich nabrać). Mała Mi daje jednak ostrą
nauczkę Homkowi, strasząc go swoimi opowieściami tak
mocno, jak on przestraszył Paszczaka. W rezultacie
Homek, Mała Mi i dzieci z widowni budują dla Paszczaka
szklarnię, a ten w dowód wdzięczności odbudowuje dla
dzieci lunapark. Wszystko dobrze się kończy. Tato
Maminka, chcąc zrewanżować się Paszczakowi (w końcu
to przez Tatę Maminka była burza w dolinie), wyrusza wraz
z Włóczykijem po sadzonki egzotycznych roślin do jego
nowej szklarni.
To pierwsza w Polsce formacja fortepianowa grająca
muzykę boogie woogie z domieszką czarnego bluesa.
Pianiści: Bartek Szopiński i Michał Cholewiński oraz
perkusista Szymon Szopiński pomimo swojego młodego
wieku doskonale wpasowują się w stylistykę boogie,
czerpiąc tak z dorobku rdzennych bluesmanów, jak
i polskiej muzyki rozrywkowej. Poznali się jesienią 2002
roku. Do tej pory ich oryginalny skład odwiedził większość
krajów europejskich. Otwierali koncerty m.in. przed Aną
Popovic (Polska 2004), Erickiem Burdonem (Austria
2005), Danną Gillespie (Francja 2005) , Johnnym
Rawlsem (Polska, Czechy 2005), Mofo Party Band
(Polska, Belgia 2006), Alem Copleyem (Polska, Austriia
2004, 2005) czy legendarnym Chrisem Barberem (Austria
2007). W roku 2005 czytelnicy kwartalnika „Twój Blues”
w ankiecie BLUES TOP 2004, przyznali zespołowi tytuł
„ODKRYCIE ROKU 2004”. W następnych latach Bartek
Szopiński został czterokrotnie „Pianistą Roku” (2005,
2006, 2007, 2008), w roku 2008 odebrał nagrodę wspólnie
z Michałem Cholewińskim. W ostatniej ankiecie Szymon
Szopiński został także „Perkusistą Roku”. W lutym 2009
Boogie Boys jako jedyny zespół spoza USA został finalistą
największego bluesowego konkursu na świecie
"International Blues Challenge”. Boogie Boys zagrali m.in.
koncerty w prestiżowym BB King's Blues Club w Memphis
oraz wzięli udział w trasie koncertowej po USA. Zagrali
także w legendarnym "Terra Blues" na Manhattanie.
W lipcu 2009 ukazał się ich nowy album „HEY YOU!”. Ich
wielkim sukcesem jest trasa koncertowa w Kanadzie,
w tym koncerty na największych festiwalach: „Montreal
Jazz Festiwal 2009”, „Mont-Tremblant Blues Festival” oraz
„Quebec City Music Festival”. W roku 2010 zagrali trasę
koncertową w Californii, a w ankiecie „Blues Top” zostali
wybrani „‚Zespołem Bluesowym Roku”. Album „Hey You!”
został także finalistą „Best self-produced album International Blues Challenge 2010”. W roku 2011 planują
kolejną trasę koncertową w USA oraz wydanie nowego
albumu. Będą także reprezentować Polskę na European
Blues Challenge w Berline.
Wystąpią:
Andrzej Wieczorek
Michał Jagaciak
Anna Kurek
Scenariusz - Artur Nicpoń
Reżyseria - Andrzej Wieczorek
Muzyka - Kamil Mońko
Scenografia - Klaudia Tworo
Strona internetowa: www.boogieboys.pl
Wstęp: 5 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
13
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
PIĄTEK- 22.07 godz.19.30
SOBOTA - 23.07 godz. 12.00 i 14.00
KLEZMERSKIE PIĄTKI
LUBLINER KLEZMORIM
SPEKTAKL DLA DZIECI
AFRYKAŃSKA PRZYGODA
Kolorowa historia w dwóch odsłonach opowiadająca
śmieszne przygody małego Słonika Salomonika, pierwszego prawdziwego słonia z trąbą, oraz złośliwej małpki
Fiki Miki. Bohaterowie bajki przez cały czas spierają się
o różne racje, by na końcu stać się najlepszymi przyjaciółmi. Dzieci czynnie uczestnicząc w spektaklu budują
statek, ratują Salomona dając dobre rady, odpowiadają na
pytania Papugi i słuchają opowieści Dżdżownicy. Piosenki
i niezapomniany klimat dżungli sprawi, iż „Afrykańska
Przygoda“ na długo zostanie w pamięci małych widzów.
Grupa LUBLINER KLEZMORIM powstała w lipcu 1997
roku jako czteroosobowy zespół instrumentalny. Jej debiut
przypadł na uroczystość otwarcia lubelskiej kawiarni
artystycznej „Szeroka 28” - stylem i charakterem
nawiązującej do nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej.
Z początkiem 1998 roku zespół poszerzył skład o
wokalistkę znacznie wzbogacając i urozmaicając swoje
koncerty. Repertuar zespołu to głównie muzyka klezmerska - tradycyjna muzyka Żydów wschodnio-europejskich. Zawiera ona bardzo wiele wpływów stylistycznych i etnicznych. Znajdziemy w niej akcenty polskie,
rumuńskie, ukraińskie, węgierskie, bałkańskie, a po II
Wojnie Światowej - po masowej emigracji Żydów do USA również wpływy amerykańskiego jazzu. Zespół koncertował w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą:
Festiwal Muzyki Klezmerskiej LvivKlezFest we Lwowie
(2010), 44 Heineken Jazzaldia Festival w hiszpańskim San
Sebastian (2009) „Polnisches Kaleidoskop” - Frankfurt
a/Men - Schwalbach am Taunus (2004), Viseu - Portugalia
(2005), Festiwal Kultury Żydowskiej w Łodzi (2009),
Krakowie (2004), Leżajsku (2003), Festiwal Dialogu
Czterech Kultur w Łodzi (2005. 2007, 2008, 2009), Festiwal
Trzech Kultur we Włodawie (2004), XII Dzień Judaizmu
w Poznaniu (2009), „Wspólnota w Kulturze” - Warszawa Ursus (1997, 2007), „Dzień Żydowski” w Uniwersytecie
Warszawskim (2005). Każdy ich występ to niezwykły
ładunek energii i ekspresji, wobec których nikt nie
pozostaje obojętnym. Jest wyjątkowym przeżyciem,
powrotem do starych tradycji klezmerskich, do szczególnego sposobu muzykowania, którego istotą jest zabawa
muzyką, żywy kontakt z publicznością, granie na strunach
naszych dusz, poruszanie do radości, a czasem do
nostalgicznej zadumy.
Skład zespołu:
Elżbieta Czaplińska - śpiew
Tomasz Czapliński - skrzypce
Paweł Sójka - akordeon
Włodek Wargocki - kontrabas
Wojtek Czapliński - klarnet
Wystąpią:
Dariusz Cywka
Agnieszka Kolanowska
Reżyseria - Dariusz Cywka
Muzyka - Marcjann Janicki
Scenografia -Teresa Grabowska
Strona internetowa: www.lublinerklezmorim.pl
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
14
Wstęp: 5 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
SOBOTA - 23.07 godz. 19.00
NIEDZIELA - 24.07 godz. 12.00 i 14.00
“SOBOTNIE TO I OWO”
MIROSŁAW CZYŻYKIEWISZ
Z ZESPOŁEM „KAMELEON”
SPEKTAKL DLA DZIECI
JAK TO BYŁO
- CZERWONY KAPTUREK
Program koncertu to kompilacja utworów z trzech
autorskich płyt Mirka Czyżykiewicza: SUPERATA - AVE ALLEZ.
Mirosław Czyżykiewicz - z wykształcenia artysta grafik,
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (3 lata
krakowskiej ASP). Kompozytor, poeta, pieśniarz, malarz.
W latach osiemdziesiątych związany ze studenckim
ruchem artystycznym. Debiutował wierszami w „Radarze",
1986 roku. W latach 1986-87 współpracownik „Zgryzu",
programu Macieja Zembatego w III Programie Polskiego
Radia. Laureat FAMY (Festiwalu Artystycznego Młodzieży
Akademickiej w Świnoujściu) w latach 1986 i 1987
w kategorii piosenki poetyckiej. Zdobywca nagrody
Programu III PR im. Mateusza Święcickiego w roku 1990.
Reprezentant Polski na międzynarodowym Przeglądzie
Form Teatralnych w Antwerpii (Belgia) w roku 1993.
Zaprezentował tam recital wierszy Josifa Brodskiego pt.
„Światwidzialny" w przekładach Stanisława Barańczaka
i Katarzyny Krzyżewskiej z własną muzyką i aranżacjami.Uczestniczył w koncercie „Kraina łagodności" na
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1995 i 1996.
Wystąpił ze swoimi recitalami na „Przeglądzie Piosenki
Aktorskiej" we Wrocławiu w 1989 i 1996 roku i jako
uczestnik wielu koncertów na tym przeglądzie. Od
dwudziestu lat stały współpracownik Spotkań Zamkowych
„Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie oraz Studenckiego
Festiwalu Piosenki w Krakowie.
Czy pamiętamy jeszcze bajkę o czerwonym kapturku? To
się okaże. Aktorzy wraz widzami będą starali się odtworzyć
jedną z najbardziej znanych bajek. Czy im się to uda? Jak
ze wszystkim, co wydaje się bardzo łatwe i tym razem
z pewnością napotkają pewne trudności.
Wystąpią:
Ewa Kutrowska-Witczak
Jerzy Latos
Muzyka - Marita Książkiewicz
Wystąpia:
Mirosław Czyżykiewicz - śpiew, gitara
Zespół "Kameleon":
Michał Zawadzki - fortepian
Radosław Kiszewski - trąbka, skrzypce
Bartlomiej Krauz - akordeon, chórki
Sebastian Wypych - kontrabas, gitara basowa
Piotr Maślanka - perkusja
Mariusz Jeka - klarnet, saksofon altowy, klarnet basowy
Strona internetowa: www.czyzykiewicz.com
Zdjęcie autorstwa J. Dziedziczaka pochodzi ze strony www artysty.
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
Wstęp: 5 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
15
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
NIEDZIELA - 24.07 godz.19.00
PIĄTEK- 29.07 godz.19.30
BLUES NA NIEDZIELĘ
JAN BŁĘDOWSKI
I „NOCNA ZMIANA BLUESA”
KLEZMERSKIE PIĄTKI
KLEZMAFOUR
Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa wyznaczają wysoki poziom polskiego bluesa już od 27 lat. Ich
koncert na Suwałki Blues Festival w lipcu 2009 r. został
wydany na płycie, która należy do najlepszych, jakie
ukazały się w Polsce w ostatnich latach. Szczególnie, że
gościem zespołu był legendarny skrzypek, Jan
Błędowski, mieszkający na stałe w Niemczech. Podczas
koncertu w ramach Sceny Letniej w Arkadach Kubickiego
artyści wykonają utwory pochodzące właśnie z płyty
„Koncert w Suwałkach”.
Sławek Wierzchowski to najpopularniejszy wykonawca
bluesa w Polsce. Wirtuoz harmonijki ustnej, wokalista,
autor tekstów i muzyki. Założyciel i lider grupy Nocna
Zmiana Bluesa, z którą koncertował w kilkunastu krajach,
m.in. we Francji, Niemczech, Holandii i Zimbabwe. Z tym
zespołem i pod własnym nazwiskiem wydał piętnaście płyt
oraz wystąpił w wielu programach radiowych i telewizyjnych. Jako sideman, Sławek gra na harmonijce na
kilkunastu płytach takich wykonawców jak m.in. Maanaam
czy Majka Jeżowska. Koncertował i nagrywał z bluesmanami amerykańskimi, wśród których byli m.in. Charlie
Musselwhite, Junior Wells i Louisiana Red oraz z czołówką
polskich muzyków rockowych i jazzowych. Z Nocną
Zmianą Bluesa otwierał koncert grupy Blues Brothers
(Norymberga 1989) i B.B.Kinga (Warszawa 1996). Sławek
jest wykonawcą partii harmonijki ustnej na ścieżkach
dźwiękowych kilku filmów i seriali telewizyjnych, gdzie
wykonywał m.in. kompozycje Krzesimira Dębskiego
i Michała Lorenza. Sławek jako pierwszy Polak-bluesman
wystąpił wśród najwybitniejszych harmonijkarzy na Światowym Festiwalu Harmonijki w Trossingen w Niemczech.
Jan Błędowski - skrzypek, w Polsce grał i nagrywał
z grupami: Krzak, Niemen, SBB, Laboratorium, Irek Dudek
Blues Band, Shakin’ Dudi. W Niemczech z: Blues Express,
Blues Power Orchestra, Tide, Schau Pau i Sczepanski
B.Injection.
Skład zespołu:
Andrzej Czapliński - skrzypce
Wojciech Czapliński - klarnet
Rafał Grząka - akordeon
Gabriel Tomczuk - kontrabas
Tomasz Waldowski - perkusja
Strona internetowa: www.blues.ofek.pl
Strona internetowa: www.klezmafour.pl
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
16
Zespół powstał w 1999 roku w Lublinie. Inspiracją dla jego
artystycznej aktywności jest historia miasta, z którego
pochodzą muzycy; miasta, w którym mieszały się niegdyś
muzyczne tradycje kultur wschodu, zachodu i południa.
W repertuarze kwintetu znajdują się kompozycje własne
członków zespołu, utwory stylizowane muzyką mniejszości
żydowskiej i fascynującą kulturą Bałkanów. Od samego
początku istnienia zespół przywiązywał szczególną wagę
do idealnego zgrania. "Chcemy, aby nasza muzyka
brzmiała, jak wykonywana na jednym instrumencie.
Doskonałe wyczucie proporcji barwowych i dynamicznych
oraz umiejętne operowanie nimi - to nasz cel, do którego
dążymy od początku". Członkowie zespołu są absolwentami Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina
w Warszawie. Gruntowne przygotowanie i edukacja
muzyczna od najmłodszych lat pozwalają im realizować
swoje założenie "idealnego zgrania" w sposób profesjonalny i przemyślany. KlezmaFour ma na swoim koncie
występy w wielu miastach Polski i za granicą (Hiszpania,
Niemcy, Słowacja, Austria, Czechy, Holandia, Szwajcaria,
Kanada oraz USA). W 2011 - jako pierwszy polski zespół
klezmerski odbył trasę koncertową po USA i Kanadzie, co
było konsekwencją zdobycia dwóch nagród na International Jewish Music Festival Amsterdam 2010.
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
SOBOTA - 30.07 godz. 12.00 i 14.00
SOBOTA - 30.07 godz. 19.00
SPEKTAKL DLA DZIECI
KOPCIUSZEK
“SOBOTNIE TO I OWO”
DANZA DEL FUEGO
(muzyka i taniec flamenco)
Spektakl przygotowany na motywach Jana Brzechwy
z wykorzystaniem wielu sympatycznych kukiełek, które
animowane przez aktorki są bohaterami rozgrywającej się
w pięknym, starym zegarze opowieści. Jest w tym zegarze
miejsce dla złej macochy i jej córek, dla dobrej wróżki
i oczywiście dziewczynki zwanej Kopciuszkiem. Jest
prawdziwy bal i piękny książę, jest złoty pantofelek
i szczęśliwe zakończenie. Ta pełna ciepła i humoru bajka
bawi i wzrusza nie tylko najmłodszych widzów.
Przedstawienie wykorzystuje piękną muzykę Jerzego
Wasowskiego odzyskaną z "wielkiej szpuli" z archiwum
łódzkiego Teatru Lalkowego "Arlekin"
Wystąpią:
Maria Sowińska
Małgorzata Wolańska
Reżyseria - Maria Sowińska i Małgorzata Wolańska
Scenografia - Jan Zieliński
Muzyka - Jerzy Wasowski
Historia zespołu Danza del Fuego rozpoczęła się w 1991
roku, kiedy pod tą nazwą skupiła się grupa muzyków
zafascynowanych sztuką flamenco. Założycielem i menadżerem zespołu jest Sławomir Dolata - jeden z pierwszych
gitarzystów flamenco w Polsce, Prezes Fundacji Duende
Flamenco, która organizuje największą imprezę w tej
części Europy
DUENDE MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FLAMENCO. Przez kilkanaście lat swojego
istnienia zespół koncertował w kraju i za granicą, w różnych
składach, współpracując z artystami flamenco z Polski,
Hiszpanii, Czech i Słowacji. Grupa wystąpiła obok znanych
artystów flamenco jak Juan Polvillo, Rafael Cortes, Rafael
de Huelva, Tomatito, Canizares, Maria Serrano, Carmen
Segura, Teo Barea Munoz oraz grupa Agustito. Muzyka,
którą tworzy grupa, jest ich własną wizją flamenco,
powstałą na bazie tradycyjnej sztuki Cyganów z Andaluzji,
jazzu, muzyki latynoskiej i orientalnej. W programie
zespołu znajdują się tradycyjne i znane formy flamenco, jak
również własne kompozycje i aranżacje. Muzycy Danza
del Fuego sięgają do wschodnich korzeni flamenco,
skłaniając się przy tym ku tradycyjnym formom i znanym
motywom muzycznym, nie rezygnując jednocześnie
z nowoczesnych elementów będących wyznacznikiem
naszych czasów. Dziś zespół, oprócz działalności
impresaryjne koncertowej, zajmuje się prowadzeniem
kursów gitarowych i warsztatów tanecznych.
Grupę tworzą:
Anna Mendak
Sławomir Dolata
Maciej „Mustafa” Giżejewski
Michał Dolata
Marcin Pawlik
Marcin Ruszkiewicz
Strona internetowa: www.danza.art.pl
zdjęcie pochodzi ze strony www zespołu
Wstęp: 5 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
17
PROGRAM SCENY LETNIEJ 2011
NIEDZIELA - 31.07 godz. 12.00 i 14.00
NIEDZIELA - 31.07 godz.19.00
SPEKTAKL DLA DZIECI
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
BLUES NA NIEDZIELĘ
RICO MC CLARRIN
AND MAROS COLL BAND
Jedna z najbardziej w świecie spopularyzowanych baśni
Braci Grimm, wielokrotnie wystawiana w teatrach całego
świata i adaptowana na potrzeby realizacji filmowych.
Agencja „Bajka” przygotowała „Królewnę Śnieżkę” jako
przedstawienie Lalkowe.
Wystąpią:
Ewa Kutnowska
Jerzy Latos
Muzyka - Marita Książkiewicz
Rico McClarrin i Marcos Coll zaczęli grać wspólnie w 2009
roku, kiedy Rico dołączył jako perkusista do grupy Marcosa
- „Los Reyes del Ko”. Wkrótce postanowili utworzyć własny
projekt z Rico w roli wokalisty. Rico McCLarrin jest
perkusistą, wokalistą i aktorem z Miami. Jako perkusista
współpracował z takimi legendami muzyki jak m.in.: Jaco
Pastorious, George Clinton, Bugsy Collins, Sly Stone, Big,
Joe Turner. Potrafić śpiewać zarówno w stylu zbliżonym do
wielkiego Howling Wolfa, jak też osiągać dużo łagodniejsze rejestry w klimacie soul i gospel. Marcos Coll jest
liderem hiszpańskiego zespołu Los Reyes del Ko, z którym
występował na całym świecie m.in., przed koncertami
takich sław jak: Chuck Berry,Solomon Burke ,Faboulous
Thunderbirds,Buddy Guy,Animals. Marcos był również
członkiem grupy Tonky Blues, z którą grał i nagrywał m.in.
z Buddym Milese, Mickem Taylorem czy Tomem Jonesem.
Wchodził w skład jury „World Harmonica Festival” 2009. Ich
wspólny program to mieszanina od klasycznego bluesa
w stylu Howling Wolfa poprzez funk, soul z domieszką
gospel.
Skład zespołu:
Rico McClarrin - wokal, perkusja
Marcos Coll - gitara
Carlos Dalelane - bass
Fred P.G - bass
Wstęp: 5 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
18
Wstęp: 25 zł. - na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
PROGRAM KONCERTÓW - LIPIEC 2011
XVII MIĘDZYNARODOWY PLENEROWY FESTIWAL
WARSZAWA, RYNEK STAREGO MIASTA, 2 lipca - 27 sierpnia 2011
SOBOTY LIPCA I SIERPNIA OD GODZ. 19.00
LIPIEC
2 LIPCA 2011 - Tord Gustavsen Ensamble
9 LIPCA 2011 - Naxos Quintet
16 LIPCA 2011 - Tingvall Trio
23 LIPCA 2011 - Laboratorium
30 LIPCA 2011 - Steinar Aadnekvam Quartet
...więcej na: www.jazznastarowce.pl
ORGANIZACJA: AGENCJA KONCERTOWA IKA ART. WOJCIECHOWSCY i JAZZ CLUB RYNEK STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY
JAZZ NA STARÓWCE - PROGRAM - LIPIEC 2011
SOBOTA - 2 LIPCA, GODZ.19.00
SOBOTA - 9 LIPCA, GODZ.19.00
Tord Gustavsen Ensamble
Naxos Quintet
Zespół gwiazd o grecko-polskich korzeniach. Muzyczny koktajl współczesnego jazzu, zachodniej muzyki
klasycznej oraz muzyki etnicznej Grecji, regionu
śródziemnomorskiego i północnej Afryki.
Skład zespołu:
Elektra Kurtis-Stewart - skrzypce
Milo Kurtis - pocket clarinet, djembe, instrumenty
perkusyjne, wokal
Apostolis Anthimos - gitary, perkusja
Kostek Yoriadis - piano, synth, wokal
Michał Górczyński - klarnety, saksofony
Olo Walicki - kontrabas
Festiwal zainauguruje norweska gwiazda wytwórni
ECM, jeden z najbardziej nowatorskich i cenionych
pianistów europejskich. Należy do najciekawszych
osobowości muzycznych skandynawskiej i europejskiej sceny jazzowej.
Skład zespołu:
Tord Gustavsen - fortepian
Mats Eilertsen - kontrabas
Jarle Vespestad - perkusja
Tord Gustavsen - norweski pianista, absolwent Konserwatorium w Trondheim oraz teorii jazzu na Uniwersytecie w Oslo studiował także psychologię, która jest
przedmiotem jego zainteresowań. Jego dokonania
muzyczne spotkały sie z aplauzem krytyków na całym
świecie. Ostatni krążek zdobył Norweską Nagrodę
Grammy oraz NOPAs Music Prize Award 2010. Od kilku lat
jest także ważną osobowością skandynawskiej i norweskiej sceny muzycznej. Przez ponad 20 lat swojej
kariery ten 40-letni dziś twórca współpracował z najlepszymi muzycy norweskimi, między innymi: z Silje
Nergaard, Siri Gjare, Kristin Asbjornsen, Tore Brunborgiem
czy Matsem Eilertsenem. Brał udział w nagraniach innych
artystów, jak choćby z Anną Marią Jopek na "ID" (2007).
Wydał cztery albumy dla prestiżowego ECM Records :
"Changing Places" (2003), "The Ground" (2005), "Being
There" (2007) i ostatni "Restorted, Returned" (2009/2010)
które stały się jednymi z najbardziej popularnych nagrań
ostatniej dekady. Po kilku latach grania głównie w formie
tria, od 2008 r. nagrywa i koncertuje ze swoim projektem
Tord Gustavsen Ensemble.
20
Elektra Kurtis - skrzypaczka i kompozytorka pochodzenia
greckiego, liderka zepołu Ensemble Elektra. Mieszkała
w Polsce, Grecji i Finlandii, a obecnie w USA, w Nowym
Jorku. Elektra występowała z tak wybitnymi artystami jak
Lester Bowie, Gerry Mulligan, Paquito d' Rivera, Lionel
Hampton. Współpracowała także z kompozytorami muzyki
współczesnej, takimi jak Anthony Davis, John Zorn, Henry
Threadgill, Craig Harris and Butch Morris.
Apostolis Anthimos - przez przyjaciół zwany zdrobniale
"Lakis", urodził się w rodzinie greckich imigrantów w 1954
roku, w Siemianowicach Śląskich. Muzyk znany przede
wszystkim jako gitarzysta legendarnej polskiej supergrupy rockowej SBB. Współpracował także z Czesławem
Niemenem, Tomaszem Stańko, Georgem Dalarasem,
Vangelisem Katsoulisem oraz zespołami Krzak i Dżem.
Milo Kurtis - multiinstrumentalista, grający na wszelkiego
rodzaju instrumentach etnicznych, pochodzących
z różnych stron świata. Grek z pochodzenia, dla którego
Polska stała się miejscem pobytu, takim samym jak
Ameryka, gdzie mieszkał kilkanaście lat. Od 1975 roku po
odejściu Marka Jackowskiego rozpoczął występy
w legendarnej grupie Osjan. W 1975 roku razem z Markiem
Jackowskim założył jeden z najbardziej uznanych
zespołów polskiej sceny - Maanam. Równolegle przez
półtora roku grał z Osjanem i z Maanamem, ale więzi
z Osjanem okazały się silniejsze. Obecnie jest m.in.:
liderem formacji Drum Freaks.
Kostek Joriadis - polski muzyk greckiego pochodzenia,
wokalista, trębacz, klawiszowiec, kompozytor, producent.
Był członkiem: Izraela, Maanamu, Bajmu i Lady Pank. Jako
muzyk sesyjny współpracował też z grupami: Kult, De
Mono, Chłopcy z Placu Broni i Wilki. W 1993 roku założył
i został wokalistą zespołu Human, z którym wydał płytę
Earth (1993) i wypromował przeboje Polski oraz Słońce
moje.
Materiały opracowała Agencja Koncertowa Ika Art. Wojciechowscy. Strona festiwalu: www.jazznastarowce.pl
JAZZ NA STARÓWCE - PROGRAM - LIPIEC 2011
SOBOTA - 16 LIPCA, GODZ.19.00
SOBOTA - 23 LIPCA, GODZ.19.00
Tingvall Trio
Laboratorium
Po raz pierwszy w Warszawie jeden z najciekawszych
młodych europejskich zespołów założony przez
szwedzkiego pianistę i kompozytora Martina Tingvalla.
Czerpie inspiracje z muzyki kubańskiej, szwedzkich
pieśni ludowych, łącząc jazz z rockowym podejściem
do grania.
Skład zespołu:
Martin Tingvall - fortepian
Omar Rodriguez Calvo - kontrabas
Juergen Spiegel - perkusja
Tingvall Trio zalicza się do niewielu młodych zespołów,
które w krótkim czasie stały się awangardą gatunku
krajowej i międzynarodowej sceny jazzowej. Rok temu
zespół został uznany za najlepszą grupę roku zdobywając
pierwsze miejsce na niemieckiej liście hitów jazzowych.
Media zachwycił ich pierwszy album "Skagerrak". Reakcja
fanów, radia i prasy na wyróżniające się nagrania grupy
potwierdził kolejny album "Norr", na którym przedstawili
jeszcze bardziej zintegrowane brzmienie. Zespół ma wielu
fanów w Europie a także w Japonii gdzie miarą
popularności stała się liczba sprzedanych krążków.
Początki kariery Tingvall’a wiążą się się ze słynną
hamburską dzielnicą rozrywki Sankt Pauli, tą samą, która
przyniosła rozgłos The Beatles. Tam Martin poznał
kubańskiego kontrabasistę Omara Rodrigueza Calvo oraz
niemieckiego perkusistę Juergena Spiegela. Pierwsze
sukcesy przyszły dość szybko. Zwrócili na siebie uwagę
skandynawskiej publiczności występując na Jazz Festival
w Sztokholmie, ale prawdziwą furorę zrobili występem na
Hamburg Jazz Festival.
Skład zespołu:
Marek Stryszowski - saksofon altowy i sopranowy, wokal
Janusz Grzywacz - instrumenty klawiszowe
Krzysztof Ścierański - gitara basowa
Grzegorz Grzyb - perkusja
Marek Raduli - gitara
Legenda polskiego jazzu, prekursorzy jazz-rocka
zespół, który od lat 70. przeszedł drogę od klubowych
koncertów, po krajowe i światowe estrady największych
festiwali jazzowych. Muzycy - założyciele Laboratorium to
dziś znani kompozytorzy, cenieni pedagodzy i rozrywani
instrumentaliści. Kilka lat temu temu postanowili grać okazjonalnie razem, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem
publiczności, tej młodej i starej i wiernej. Zespół powstał w
1970 roku w Krakowie, lecz o początkach kariery można
mówić od 1972 roku, kiedy to na festiwalu Jazz nad Odrą
zdobyli drugie miejsce, by w rok później tryumfować. Debiut
płytowy w 1973 roku był nagrodą za zajęcie drugiego miejsca
na festiwalu Jazz Nad Odrą. W 1975 roku zespołowi zaproponował współpracę Czesław Niemen. Wystąpił z Laboratorium w czasie wielu koncertów i festiwali, przedstawiając
muzykę z płyty "Katharsis" i nowe kompozycje, które stały się
podstawą wydanego kilka lat później dwupłytowego albumu
"Idee Fixe". Kolejne lata działalności zaowocowały w sumie
dziewięcioma płytami. Coraz bogatsze plany artystyczne
poszczególnych członków zespołu doprowadziły do
zawieszenia w 1990 roku jego regularnej działalności.
Laboratorium powróciło na scenę w 2007 roku.
Materiały opracowała Agencja Koncertowa Ika Art. Wojciechowscy. Strona festiwalu: www.jazznastarowce.pl
21
JAZZ NA STARÓWCE - LIPIEC 2011
SOBOTA - 30 LIPCA, GODZ.19.00
...W GALERII WYJŚCIE AWARYJNE
Steinar Aadnekvam Quartet
FOTOGRAFIA OTWORKOWA
narzędzie intuicyjne
Po raz pierwszy w Polsce „norweski McLaghlin i Al Di
Meola”. Młody wirtuoz gitary, finalista prestiżowego
Norsk Jazzintro 2010. W programie muzyka brazylijska
i jazzowa w młodej odsłonie.
Skład zespołu:
Steinar Aadnekvam - gitara
Jonatan Guzman - fortepian
Patric Thorman - kontrabas
Chris Montgomery - perkusja
Steinar Aadnekvam - 27 letni norweski wirtuoz gitary,
kompozytor i producent. Inspiracją dla jego muzyki jest
współczesny jazz i muzyka brazylijska. Jest jednym
z najbardziej aktywnych i najczęściej wspominanych
młodych szwedzkich gitarzystów. Pochodzi z Bergen
w Norwegii. W 2009 roku był nominowany do prestiżowej
nagrody "Young Nordic Guitarist" i równie prestiżowej
Norsk Jazzintro 2010. Szwedzka prasa uznała jego
debiutancką płytę "Simple Things" albumem roku,
a europejscy krytycy zgodnie opisują muzykę Steinara jako
wyjątkową i często porównują do legendarnych
gitarzystów jak John McLaughlin i Al. Di Meola. Pomimo
młodego wieku zdobył już wiele doświadczenia. Dużo
podróżował po Danii, Szwecji, Włoszech i Luksemburgu.
W wieku 18 lat, po ukończeniu Södra Latin Music College
przez kolejne lata uczył się w Sztokholmie, w Royal
College of Music. Jego mentorami byli między innymi
Mikke Rönnkvist, Alvaro Is-Rojas, Thomas Wixtröm,
Andreas Oberg and Sten Höstfält. W 2005 r. wiedziony
potrzebą poszukiwań skontaktował się z hinduskim
mistrzem Bansuri Panditem Hariprasad Chaurasia,
przyjmuje zaproszenie do Mombaju gdzie uczy się
i mieszka. Wyjeżdża do północno-wschodniej Brazylii,
która wywiera na niego duży wpływ i staje się twórcza
inspiracją. Od tego czasu Steinar spędza każde pół roku
w rejonie Pernambuco. Jako lider swojego zespołu odbył
tournee w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii,
Hiszpanii i Brazylii.
22
Strona festiwalu: www.jazznastarowce.pl
“(...) technika fotograficzna jest udoskonalana wraz z upływem czasu. Skraca się czas
naświetlania, a fotografię analogową zastąpiono
cyfrową. Osiągnięcie dobrego zdjęcia wymaga
coraz mniejszego wysiłku. Z powodu rozwijającej
się techniki, fotograf ma coraz mniej do powiedzenia. Fotografia jednych fascynuje doskonałym
zapisywaniem obrazu, innych drażni doskonałością. Część artystów pragnie doskonałości, inni
uznają ją za wadę. Fotografia otworkowa nie
ogranicza autora, to narzędzie intuicyjne, wręcz
magiczne. Jest nieprzewidywalna i zależna od
wielu czynników. Zdjęcie powstaję dzięki promieniom zarówno słonecznym, jak i wytworzonym
przez człowieka w świetle sztucznym. Obraz
w kamerze otworkowej powstaje na zasadzie przecięcia się promieni biegnących od przedmiotu,
które tworzą na materiale światłoczułym krążki.
Wielkość tych krążków zależy od średnicy otworka
i od odległości, w jakiej umieszczony jest materiał
światłoczuły. Natomiast w kamerze z obiektywem
szklanym promienie od przedmiotu załamują się
i skupiają, tworząc punkty. Czas naświetlania
zależy od pogody, ilości światła, odległości otworka
od materiału światłoczułego.
Pojawiający się nurt bez obiektywowy
jest w dzisiejszych czasach ciekawostką, eksperymentem, pewnego rodzaju powrotem do korzeni.
Jego rozkwit przypada na lata 50. XIX wieku, czyli
na okres po wynalezieniu dagerotypii. Powtórne
zainteresowanie tą techniką pojawiło się w latach
60. XX wieku. Artyści ujrzeli w niej drogę wyjścia
poza fotografię czystą, doskonałą technicznie.
Camera obscura jako jedyna zachowuje naturalność świata, co ujawnia się przez prostotę narzędzia. Zaletą tej techniki jest brak układu optycznego, dzięki temu obraz sprawia wrażenie bezpośredniego „dotknięcia” materiału światłoczułego
poprzez fotografowany przedmiot. Długi czas
naświetlania sprawia, że na odbitce dzieje się coś
nieprzewidywalnego, zostaje zarejestrowany ruch
ręki, drganie liści, falowanie powietrza, a w niektórych wypadkach utrwalenie postaci. Jeżeli kąt
padania promieni słonecznych był odpowiedni, to
materiał światłoczuły jest w stanie zarejestrować
drogę promieni w kamerze, tworząc poświatę
i rozbłyski . Taki efekt nie jest możliwy do uzyskania
w zwykłym aparacie.”
Katarzyna Wielhorska
Informacje o wystawach na str. 24 “Rynku”
Informacje kulturalne
Bieżące wydarzenia, koncerty
imprezy, spotkania
tel. (22) 831-23-75
www.sdk.pl
MuZyKA
TeaTR
PLASTyKA
TANieC
GALERie
LITERATURA
EDUKAcjA
dLA DzieCi
i młOdziEży
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
WYSTAWY
INFORMACJE KULTURALNE
INFORMACJE KULTURALNE
GALERIA PROMOCYJNA
SALON LETNI
AGATA DOBROWOLSKA
LESZEK MARKUSZEWSKI
ANDRZEJ OWSIŃSKI
GRZEGORZ STACHAŃCZYK
IZABELA ŻÓŁCIŃSKA
Wystawa czynna: od 4 do 31 lipca 2011 r.
Galeria Promocyjna - II piętro SDK,
od wtorku do soboty: 11.00-18.00, w niedzielę: 13.00-17.00
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
„PHOTO TALK- JEDNO ZDJĘCIE 100 SŁÓW”
Od 30 kwietnia do 10 maja 2011 roku pięcioro wolontariuszy Staromiejskiego Domu Kultury wzięło udział w międzynarodowych warsztatach fotograficznych. Miały one miejsce w Atenach podczas międzynarodowej wymiany
młodzieży realizowanej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Warsztaty wykorzystujące różnorodne techniki fotograficzne, prowadzone metodami edukacji poza
formalnej posłużyły do nawiązania dialogu międzykulturowego. Zdjęcia przedstawione na wystawie
wykonane zostały techniką camera obscura.
Wystawa czynna: od 1 do 14 lipca 2011 r.
KATARZYNA WIELHORSKA
CAMERA OBSCURA - fotografia otworkowa
Katarzyna Wielhorska (ur. 1985) Studiowała grafikę na ASP w Warszawie. W 2011 obroniła dyplom
z wyróżnieniem pokazując plakaty oparte na swoich fotografiach otworkowych. Brała udział w wielu
wystawach grupowych w tym w wernisażu wystawy pokonkursowej VI Warszawskiego Festiwalu
Fotografii Artystycznej 2010 w Galerii Aula i Galeria Spokojna ASP. Obecnie zajmuję się różnymi dziedzinami sztuki: litografią, rysunkiem, malarstwem, oraz fotografią otworkową. Korzystając z najstarszej formy fotografii artystka zapisuje to co jest dla oka nieosiągalne, pozostawia niedopowiedziane
kadry, smugi i brudy by wpłynąć na nasze postrzeganie. Na sam akt tworzenia wpływa również
własnoręczna konstrukcja aparatów. Strona: www.licorne.com.pl
Wystawa czynna: od 15 lipca 2011 r.
W piątek, 22 lipca 2011 r. o godz. 18.00, w Piwnicy Largactil odbędzie się spotkanie
Koła Naukowego przy Galerii Wyjście Awaryjne poświęcone fotografii otworkowej.
W programie: pokaz - slajd szoł, akompaniament: Sebastian (lira korbowa).
24
Galeria Wyjście Awaryjne - Parter SDK, codziennie: 9.00-21.00. Kurator Galerii: Tomasz Świtalski.
KLUB PIOSENKI SDK
8 czerwca 2011 roku, Emilia Osik, Nina Tygielska,
Katarzyna Kaczor - solistki Klubu Piosenki SDK,
prowadzonego przez Krzysztofa Dłutowskiego, uczestniczyły w XIV Konkursie "Pamiętajmy o Osieckiej",
11 czerwca w koncercie z okazji "Dni Ursynowa",
a 16 czerwca Katarzyna Kaczor, Jagoda Rodzoch,
Nina Tygielska, Natalia Majewska, Natalia Sikora,
w czasie “Wieczoru z Łazuką”, w Bemowskim Centrum Kultury. 19 czerwca 2011 roku,
Emilia Osik, Nina Tygielska, Katarzyna Kaczor, Jagoda Rodzoch, Katarzyna
Jarzyńska i Ewelina Koczkodon reprezentowały Staromiejski Dom Kultury w czasie
imprez z okazji "Dni Śródmieścia", wykonując piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej.
KONCERTY
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
KARAWANA 2011
W dniach 11-25 lipca 2011 roku, Klub Piosenki SDK organizuje dla swoich uczestników
wyjazdowe, letnie warsztaty wokalne w Domu Pracy Twórczej w Wigrach.
"KARAWANA EUROPA 2011"
"Karawana Europa" w czerwcu 2011 roku zawitała już do
Dąbrówki i Jadowa. Kolejne imprezy (wstęp wolny!) zaplanowane są w następujących miejscowościach:
- Węgrów - 16 lipca
- Mrozy - 17 lipca
- Glinojeck - 6 sierpnia
- Raciąż - 7 sierpnia
- Chorzele - 14 sierpnia
- Myszyniec - 15 sierpnia
- Sanniki - 27 sierpnia
- Łąck - 28 sierpnia
"Karawana Europa 2011" to już piąta edycja trwającego od 2007 roku
programu realizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki przy współpracy m.in. ze Staromiejskim Domem Kultury wędrującego festiwalu sztuki i animacji, który zaprasza mieszkańców
Jadów 26.06.2011 r.- fot. M.Kowalik
Mazowsza do aktywnego uczestnictwa w nowych, otwartych formach
życia kulturalnego. Proponowane działania, ze względu na swój
charakter i różnorodność, zachęcają do wydobywania własnych zdolności twórczych i inspirują mieszkańców, całe społeczności lokalne i samorządy do podejmowania długofalowych programów w obszarze
kultury i sztuki.
Program realizowany jest w czasie wakacji w mniejszych miejscowościach, gdzie wiele dzieci nie wyjeżdża
na letni wypoczynek. Spektakle prezentowane podczas przedsięwzięcia z założenia są jak najbardziej
uniwersalne w przekazie i operują środkami wyrazu czytelnymi dla szerokiej widowni. Pięć dwudniowych,
weekendowych przedsięwzięć plenerowych odbędzie się w dziesięciu miejscowościach z województwa
mazowieckiego - każdego dnia w innej.
Dzień "Karawany" to dwa spektakle teatrów profesjonalnych - jeden dla dzieci, drugi dla widzów dorosłych
oraz akcja animacyjna - twórcze działania o charakterze teatralnym, plastycznym, cyrkowym, tanecznym
i integracyjnym, nad którymi to działaniami w tym roku sprawuje nadzór merytoryczny SDK.
Więcej na: ww.mckis.waw.pl
25
TEATR
INFORMACJE KULTURALNE
ADAM WALNY - TEATR PRZEDMIOTU
Teatr Przedmiotu Adama Walnego zaprasza na swoje spektakle:
1 lipca 2011 r. - spektakl "Motyl", Suwałki, Teatr Niepodrodze
2 lipca 2011 r. - spektakl "Hamlet", Warszawa, Łazienki Królewskie (Stara
Pomarańczarnia), godz. 19.00, Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy
3 lipca 2011 r. - spektakl "Hamlet", Warszawa, Rynek Nowego Miasta, godz. 20.00,
Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy
23 lipca 2011 r. - spektakl "Dziadek" - Suwałki, Teatr Niepodrodze
24 lipca 2011 r. - spektakl "Przygody Kropli Wody", Michałowo, Międzynarodowy
Festiwal Wertep
LITERATURA
W dniach 4 - 22 lipca 2011 r. - warsztaty pt.: "Mikrokosmos" organizowane przez
Pracownię Teatr Przedmiotu, Teatr Tańca p. Garbacik przy współpracy z Białostockim
Teatrem Lalek.
WARSZAWSKA PREMIERA LITERACKA
Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza, Staromiejski Dom Kultury, Okręg Warszawski Stowarzyszenia
Księgarzy Polskich zapraszają we wtorek, 26 lipca 2011 roku, o godz. 17.00 do Klubu
Księgarza w Warszawie (Rynek Starego Miasta 22/24), na uroczysty wieczór z okazji
przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej
HANNIE KRALL za książkę lipca 2011 roku BIAŁA MARIA
DLA SENIORÓW
Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Świat Książki wręczy
przewodniczący Jury Adam Pomorski. Laudację wygłosi Prof. Anna Nasiłowska.
Fragmenty książki odczyta Anna Nehrebecka.
KLUB SENIORA ,,WARS I SAWA”
Zapraszamy na nasze spotkania:
7 lipca 2011 r. (czwartek) godz. 11.00 - 13.00
Spotkanie z literaturą pt.: „NASZA TWÓRCZOŚĆ, POEZJA I PROZA" prezentacja utworów klubowiczów oraz dyskusja o twórczości klubowiczów.
Wykład i dyskusja z Jakubem Winiarskim.
14 lipca 2011 r. (czwartek) godz. 6.45 - 21.00
AUTOKAROWA, EDUKACYJNA WYCIECZKA TEMATYCZNA:
PUŁAWY, KAZIMIERZ DOLNY - MIASTO ARTYSTÓW
(lista uczestników zamknięta!)
Przerwa wakacyjna: od 15 lipca 2011 r. do 10 sierpnia 2011 r.
26
25 lipca - poniedziałek, godz. 19.30 - 22.00 - konwersatorium:
Wychowawca wobec kultury istniejącej i tej, która powstaje;
27 lipca - środa, godz. 19.30 - 22.00 - warsztaty:
Jednostka i zbiorowość w trendach i nastrojach świata współczesnego.
KLUB LITERACKI
21 lipca, czwartek, godz.19.00, Piwnica Largactil
ELEKTROLIRYKA feat. ANETA KAMIŃSKA I NAZAR HONCZAR
"autoportret z martwą naturą. ostatnie wiersze nazara honczara
napisane przez anetę kamińską”
Aneta Kamińska - wiersze i szepty
Nazar Honczar - duch i głos
Paweł Uszyński - dźwięk i muzyka
Matemito Braun - wizualizacje
LITERATURA
HUMANISTYCZNA FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA
EDUKACJA
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
STAROMIEJSKA BIBLIOTEKA
Czytelnia Naukowa nr VII Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
przy ul. Świętojańskiej 5 zaprasza do pięknej kamienicy na Starym Mieście.
Uwaga! W wakacje zmieniły się godziny otwarcia Biblioteki. Od 4 lipca do 3 września
2011 roku Biblioteka jest czynna: - poniedziałek, wtorek: 10.00 - 15.00; - środa, czwartek,
piątek: 14.00 - 19.00; - Punkt Książka Na Telefon (tel: 22 831 32 13; 504 530 281):
poniedziałek-piątek: 11.00 - 13.00.
NA STARÓWCE
28 lipca, czwartek godz.19.00, Piwnica Largactil
Spotkanie z kwartalnikiem literackim Wakat z cyklu “Wielki brak patrzy”
Odwrót Centrali? Dyskusja wokół Festiwali Literackich, czytelnictwa i promocji
literatury - prow. Beata Gula i Michał Czaja
Wstęp wolny!
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 43: - placówka
zaprasza do obejrzenia w holu Biblioteki wystawy obrazów
Alicji Głuchowskiej. Autorka prac jest mieszkanką Siedlec.
Maluje pejzaże, kwiaty, portrety oraz abstrakcje. Stosuje różne
techniki, najchętniej używa farb olejnych, pasteli i akwareli.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 24: - zabawy literackie „W
świecie Narnii”, - „Wielkie przygody małej plamy” - zajęcia
plastyczne z dużym udziałem wyobraźni, - literackie obrazy
origami - zajęcia plastyczne, - układanie puzzli turnieje gier
planszowych. W placówce można także korzystać z bezpłatnego Internetu oraz konsoli Play
Station 2. W wakacje terminy zajęć ustalane są na bieżąco. Informacja na miejscu, bądź pod
tel.: 22 828 64 59.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.biblioteka.waw.pl oraz na Facebooku.
27
GORACE
INFORMACJE NA LATO - LIPIEC 2011
,
ZAPROSZENIA
IEC - LIPIEC - LI
PIEC
LIP
- LIP
I EC - LIPI EC -
-L
IEC
P
I
L
IPIEC -
LIP
IE
Lato w Sdk
na” wraz z zaprzyjaKlub Twórczy „Mikrosce
raszają na otwarte
zap
źnionymi instytucjami
zai nte res owa nyc h
kich
yst
wsz
dla
ia
za j ę c
dla kandydatów do
z
ora
mi
ny
tral
tea
i
działaniam
00 oraz w piątki
17.
0015.
.
z
klubu w środy god
14.00-16.00.
własnej osobowości,
Stawiamy na wyrażanie
działania w grupie,
go
rcze
twó
enie
l
doskona
realizacji SZTUKI.
do
dze
dro
w
dobrą zabawę
TY TEŻ! ProwaĄ,
T
KAŻDY JEST ARTYS
.
dzenie Małgorzata Graczyk
ejskiego Domu
Kluby plastyczne Staromi
dorosłych i seKultury zapraszają młodzież,
rysunku i maz
cia
ję
za
e
atn
pł
ez
b
na
niorów
", odbywaiela
dz
Nie
a
zn
c
y
st
larstwa pt.: "Pla
dz 9.30 go
w
ca,
p
li
lę
zie
d
jące się w każdą nie
ktorzy SDK.
15.30. Zajęcia prowadzą instru
arstwa w lipcu
Pracownia Rysunku i Mal
wakacyjne, we
ęcia
j
za
na
ż
dzie
zaprasza mło
środy i piątki
.00,
1
2
.005
wtorki w godz. 1
naczone są dla
13.00 - 21.00. Zajęcia przez
młodych osób,
uzdolnionych plastycznie
lent a w przyta
j
ó
sw
ałcić
kszt
ą
którzy chc
o indeksy
się
gać
ubie
e
ż
szłości być mo
uczelni plastycznych.
W okresie wakacyjnym
Klub Gier Przygodowych „TWIERDZA”
zaprasza we wtorki
od
19:00 do 22:00, w so
bo
16:00 i w niedziele od ty od godz. 9:00 do
godz. 16:00 do 22.00
.
Informujemy, iż w wa
kacje 2011 roku obecn
ii
członkowie Klubu we
zmą udział w imprez
ach:
Avangarda 007 (24
- 27 lipca, kampu
s
SGGW w Warszawie)
ora
31 lipca, Smoleń, Jur z Orkon 2011 (16 a Krakowsko-Częst
ochowska).
Pracownia Plastyczna
MANSARDA zaprasza , osoby dorosłe i
młodzież w lipcu 201
1
roku, na zajęcia z
rysunku i malarstwa
.
W poniedziałki, środ
y, czwartki i piątki w
godz. 8:00 do 13:00
a soboty od 8:00 do
16:00. Głównym zad
aniem lekcji będzie
kształcenie warsztat
u artystycznego ora
z
mo ty wo wa n ie do
d zia ł a ń twó rcz ych
.
Przewidziane są plen
ery malarskie na teren
ie
Starego Miasta oraz
parków warszawskich
,
np.: Łazienek.
Od 1 do 10 lipca Kl
ub Piosenki zapr
asza od
poniedziałku do pią
tku od godz. 8.30.
Zajęcia
prowadzone będ
ą przede wszys
tkim ze
stałymi uczestnik
ami ale w okres
ie wakacyjnym przewidzia
ne są "dni otwarte"
. Osoby
chętne prosimy o ko
ntakt telefoniczny
z SDK.
Pracownia plastycz
na "Spotkania p
rzy
sztalugach" od 1
do 25 lipca zapras
za na
zajęcia, w poniedzia
łki i czwartki w go
dz.
13.00 - 21.00 oraz w
e wtorki od 8.30 do 14
.30.
W dniach 27 - 31 lip
ca Pracownia organi
zuje
plener malarski w
Nałęczowie (dla sta
łych
uczestników zajęć) .
Dla dzieci i młodzieży szkolnej wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Pozostałe Kluby SDK, wymienione w rubryce "Stałe Formy Pracy..." (str. 31-34)
działają zależnie od planów urlopowych prowadzących i uczestników.
Informacje: tel.: 831 23 75; e-mail: [email protected]
28
C
DYSPONENDA ...
Wybrane Wydawnictwa SDK
POEZJA:
nowość
Michał Czaja
Bo to nowa krytyka będzie
o miłości.
opr.graf.: Łukasz Walendziuk
str. 40
seria: Debiuty
Warszawa 2011
Robert Rybicki
Stos gitar
proj. graf.: Piotr Młodożeniec;
str. 48;
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
cena: 15 zł
nowość
Michał Szymaniak
Rozrywka
opr.graf.: Marek Sobczyk
str. 42
seria: Debiuty
Warszawa 2011
Tomasz Pułka
Mixtape
proj. graf.: Marek Sobczyk;
str.50;
seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2009
cena: 15 zł
Natalia Malek
Pracowite popołudnia
proj. graf.: Bartłomiej Gerłowski
str. 44
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Albert Sienkiewicz
Hostel Kakofonia
proj. graf.: Marek Sobczyk
str. 40
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Rafał Nowakowski
Z dystansu.
Prace poetyckie 2000 - 2010.
ilustr.: Agata Wojas
opr.graf.: Klara Dendek
str. 72
Warszawa 2011
Zdzisław Tadeusz Łączkowski
Ku wzgórzom Planet. Poematy
oprac. graf.: E. Dobrzańska-Jurewicz
ilustr.: Ryszard Piskorski
str. 76
Warszawa 2010
Solistki. Antologia poezji
kobiet (1989-2009).
Red. M. Cyranowicz, J. Mueller,
J. Radczyńska
Projekt graf.: M. Ignerska, A. Dwurnik
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
Justyna Radczyńska
Kometa zawraca
proj. graf.: Agata Cygańska;
str. 68;
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
cena: 15 zł
Adam Wiedemann
Filtry
rysunki: Macej Sieńczyk
grafik: Marek Sobczyk
str.32; seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Paweł Kozioł
Uwaga, nie ma takiej fali
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.44; seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Roman Bromboszcz
digital.prayer
proj. graf.: Marek Sobczyk;
str.40
seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Kamila Janiak
Frajerom śmierć i inne historie
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.54
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Krzysztof Bąk
Znaki wodne
proj. graf.: Piotr Młodożeniec
str.46
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Mariusz Appel
Blok rysunkowy
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.32
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
cd. verte
29
DYSPONENDA ...
Dominik Bielicki
Gruba tańczy
proj. graf.: Piotr Młodożeniec;
str.46
seria: Biblioteka Nocy Poetów;
Warszawa 2008
cena: 10 zł
Andrzej Szpindler
Andrzej King Kong a co?
Nic, rozległe pole bobu
I jego mięsopust prawy Szpindler
proj. graf.: Marek Sobczyk; str.54
seria: Wakat Kwadrat; 2007
cena: 10 zł
PROZA:
Andrzej Sołtan
Kamienica Bornbachowska
proj. graficzny: Ewa i Jerzy Kowalscy
str. 142; il. 42
Warszawa 2006
cena: 50 zł
Aleksander Jerzy Wieczorkowski
Blog. Widziane z fosy.
str. 192;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2008
cena: 20 zł
Adam Walny
Teatr przedmiotu.
Kulisy warsztatu. Arkana rzemiosła.
str. 94;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Najlepsze
warszawskie
piosenki
z lat 1918 - 1943
Płyta CD “Szemrany plan Warszawy”
do nabycia w SDK - kontakt: 022 831 23 75
Nagrane...
PIOSENKI
SERCEM
PISANE
PISMO LITERACKIE:
Pr
om
oc
ja
!
WAKAT (numery archiwalne: 1-8, 9/10)
Kwartalnik. Poezja, proza, wywiady,
reportaże, recenzje.
Oprawa graf. Marek Sobczyk
Pismo literackie wydawane przez SDK.
Warszawa (od 2006 r. - 2009 r.).
cena: 5 zł (za numer)
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt telefoniczny, drogą
elektroniczną lub bezpośrednio w Staromiejskim Domu Kultury Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa.
Dział literacki: (022) 831-23-75, 831-17-15
e-mail: [email protected]
www.manifestacjepoetyckie.tk
30
Płyta
CD
Płyta
CD
“Piosenki
Sercem
Pisane”
“Piosenki
Sercem
Pisane”
dodo
nabycia
ww
SDK
nabycia
SDK
Kontakt:
022
831
2323
7575
Kontakt:
022
831
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
A
K
Y
T
S
lm
A
i
f
i
L
P
PLASTYCZNA NIEDZIELA
Bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa dla
młodzieży, dorosłych i seniorów, odbywające się
w niedziele, w godz. 9.30-15.30. W trakcie lekcji
oprócz ćwiczeń warsztatowych prowadzone są
korekty oraz konsultacje plastyczne.
Zajęcia prowadzą instruktorzy:
Irena Dłutowska, Sławomira Rykfa, Bartłomiej Gerłowski
SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH
Prowadzone od 1974 r. Pracownia proponuje
warsztaty z zakresu rysunku i malarstwa m.in.
przygotowujące młodzież do egzaminów na
wyższe uczelnie, ale nie tylko, bowiem zaprasza
także ludzi młodych chcących wykorzystać swój
talent dla samej przyjemności rysowania lub
malowania.
Zajęcia: poniedziałki i czwartki od godz. 13.00
do 21.00, wtorki od godz. 8.30 do 14.30.
Prowadzący: Bartłomiej Gerłowski
MANSARDA
Od 2000 roku pracownia prowadzi zajęcia
z rysunku i malarstwa dla dorosłych oraz młodzieży. Głównym celem lekcji jest kształcenie
warsztatu artystycznego, motywowanie do
pracy twórczej oraz przygotowanie do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne.
Zajęcia w dwóch grupach: dorośli - poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8.00 - 13.00 ;
młodzież - sobota 8.00 - 16.00.
Prowadząca: Sławomira Rykfa
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Działa w SDK od 1990 r. Zajęcia przeznaczone
są dla uzdolnionych plastycznie młodych osób.
Tym, którzy chcą ubiegać się o indeksy uczelni
plastycznych zapewniona jest fachowa pomoc
w przygotowaniu i wyborze zestawów prac do
tzw. teczki kwalifikacyjnej a tym, którzy
studiując na innych kierunkach pragną rozwijać
swój talent - wszechstronna pomoc artystyczna.
Pracownia organizuje wakacyjne plenery
malarskie w atrakcyjnych miejscach Polski. Dla
najzdolniejszych wystawy w Galerii “Wyjście
Awaryjne”
Zajęcia: wtorki w godz. 15.00 - 21.00, środy
i piątki godz. 13.00 - 21.00.
Prowadząca: Irena Dłutowska
Członkowie klubów i pracowni mogą korzystać z biblioteczki specjalistycznej.
EXIT - NOWA SZTUKA W POLSCE
Kwartalnik o sztuce, wydawany od roku 1990.
Wizytówka dokonań i poglądów młodych
artystów tworzących przede wszystkim w kręgu
sztuki konceptualnej, instalacji i performance'u,
wydawana przez Fundację EXIT oraz Galerię
Promocyjną.
www.exit.art.pl
GALERIA PROMOCYJNA
Głównym założeniem programu wystawowego
jest prezentacja najnowszych zjawisk z obszaru
szeroko rozumianych sztuk plastycznych oraz
z ich pogranicza. Galeria prezentuje wyłącznie
prace artystów profesjonalnych, jest kontynuatorką założonej w 1955 roku Galerii Krzywego Koła.
Czynna: od wtorku do soboty w godz. 11.00 18.00, w niedzielę w godz. 13.00 - 17.00.
Kurator: Jacek Werbanowski
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
Prezentuje prace twórców profesjonalnych
i amatorów. Ze względu na charakter i kształt
Galerii, mogą być w niej prezentowane jedynie
małe formy plastyczne. Założona w 1985 roku.
Czynna: od poniedziałku do niedzieli w godz.
9.00 - 20.00.
Kurator: Tomasz Świtalski
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW
NIEOBECNYCH
Ideą Klubu jest pokazywanie filmów nie mieszczących się w powszechnej ofercie kinowej
i telewizyjnej. Obrazów niebanalnych w treści,
formie oraz stylistyce. Program spotkań obejmuje
projekcję filmu oraz dyskusję z twórcą danego
obrazu lub zaproszonym gościem. Spotkania:
wtorki, w godz. 19.00-22.00, Piwnica Largactil.
Prowadząca: Paulina Zając.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
31
KLUBY, ZAJECIA, STA£E FORMY
PRACY W SDK
,
MUZYKA
KWARTET WILANÓW
Kwartet smyczkowy założony w 1967. Od 1990
pracuje w Staromiejskim Domu Kultury. Oprócz
codziennych prób Kwartet organizuje cykliczne
koncerty podczas których prezentuje się najwybitniejsze dzieła współczesnej kameralistyki,
z udziałem kompozytorów tych dzieł.
BLUES NA NIEDZIELĘ
Cykl koncertów odbywających się co najmniej raz
w miesiącu - zgodnie z nazwą - w niedzielę w Staromiejskim Domu Kultury. Jego historia
sięga 2001 roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się
jako integralna część festiwalu „Scena Letnia”
w Lapidarium (obecnie w Arkadach Kubickiego).
Żywiołowe przyjęcie ze strony widowni spowodowało, iż od września 2010 roku koncerty kontynuowano także w kolejnych miesiącach roku
w SDK. Prowadzący: Bogusław Wojciechowski
www.kwartetwilanow.prv.pl
KLUB PIOSENKI
Istnieje od 1976 r. Oprócz nauki śpiewu,
prowadzonej indywidualnie oferuje zajęcia
z kształcenia słuchu i umuzykalnienia. Przygotowania do egzaminów do szkół artystycznych
oraz do debiutanckich koncertów. Zajęcia: od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00.
EDUKAC
kultura i
kulturote
JA
rapia
Prowadzący: Krzysztof Dłutowski
CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA
SCENICZNEGO
Współpracuje z SDK od listopada 2005 r. Powstał
w 1998 roku z inicjatywy studentów Akademii
Muzycznej w Warszawie. Założycielem i wieloletnim dyrygentem chóru była Ewa Strusińska.
Trzon zespołu stanowią osoby, które ukończyły
wyższe lub średnie szkoły muzyczne. Próby:
środy w godzinach 19.00-22.00, w sali kameralnej SDK. Prowadzący: Lilianna Krych
JAZZ CLUB “RYNEK"
Jest jednym z najstarszych klubów jazzowych
w kraju. Działa z przerwami od roku 1974.
W klubie odbywają się promocje płyt i koncerty
specjalne. Na Rynku Starego Miasta w lipcu
i sierpniu współorganizuje od roku 1995 festiwal
JAZZ NA STARÓWCE. Koncerty: raz w miesiącu w sobotę. Prowadzący: Krzysztof Wojciechowski
STAROMIEJSKI KLUB MUZYCZNY
Od 1992 roku krzewi ideę muzykowania w gronie
kameralnym - muzykowania domowego. Aktywność artystyczna tego typu pozwala osiągać
zadowolenie ze wspólnej gry nawet średnio zaawansowanym. Spotkania: środy w godz. 18. 00 21.00 i soboty w godz. 18. 00 - 21.00.
KONWERSATORIUM “HUMANISTYCZNA
FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA"
Zajmuje się filozofią sztuki, jej wpływem na
doskonalenie wiedzy, rozwijanie świadomości
o humanistycznych treściach i wartościach życia.
Założone w 1991 roku. Spotkania: poniedziałki
i środy godz. 19.45 - 22.15.
Prowadzący: dr Andrzej Sztylka
KLUB TWÓRCZY "MIKROSCENA”
Założony w 1974 roku. Prowadzi zajęcia dla
dzieci i młodzieży mające na celu rozwój
w zakresie wrażliwości artystycznej i społecznej.
Ćwiczenia scenariuszowe, aktorskie, reżyserskie
w trakcie m.in. gier dramatycznych (teatr i film),
pozwalają doskonalić umiejętności twórczego
działania w grupie i wyrażania osobowości. Klub
współpracuje z Oratorium im. św. J. Bosko,
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 5,
Zespołem Szkół nr 48. im. AK, Polską Fundacją
Kościuszkowską. Zajęcia w SDK: środy 15.0020.00, piątki 14.00-19.00.
Prowadzący: Małgorzata Graczyk i Ziemisław Olszewski
Prowadzący: Ewa Ostaszewska
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
32
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
TANIEC
TANCERZ SOLISTA - RAFAŁ DZIEMIDOK
Profesjonalny tancerz młodego pokolenia specjalizujący się w tańcu współczesnym, pracuje
pod opieką SDK od 1997r. Zdobył wiele nagród i
wyróżnień na konkursach i przeglądach.
ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO “PAWANILIA”
W SDK od 1992. Skupia ludzi zainteresowanych
tańcem średniowiecznym, renesansowym i barokowym. Zespół organizuje pokazy oraz kursy,
popularyzuje taniec i muzykę dawną. Zajęcia:
poniedziałki i czwartki 18.30-21.30, wtorki 18.0021.00, soboty 12.00 - 17.00.
Prowadzący: Sylwia Majewska i Katarzyna Mazur
WAKAT
Kwartalnik literacki. Istnieje od 2006 roku. Obecnie wydawany w Interneciej: www.sdk.pl/wakat/
Prowadząca: Beata Gula
WARSZTATY LITERACKIE
To cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.
Prowadząca: Beata Gula
SENIORZY
www.pawanilia.sdk.pl
RA
U
T
A
R
E
T
I
L
KLUB LITERACKI
Jest kontynuacją dość licznych, działających od
1967 r. grup literackich w SDK. Zajmuje się
promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami
profesjonalnymi. W SDK od 1982 r.
Od 2010 r. swoje działania i stałe zajęcia realizuje
w Piwnicy Largactil SDK.
Ramowy program działalności: - poniedziałki
w godz. 18.00-22.00: seminaria, warsztaty; wtorki w godz. 17.00-22.00: spotkania redakcyjne pisma “Wakat”; - środy w godz. 16.0018.00: Punkt Konsultacji Literackich; - środy
w godz. 18.00-22.00: warsztaty literackie;
- czwartki w godz. 17.00-22.00: spotkania
autorskie, promocje książek, Wierszorynki...
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
Powstał w SDK w czerwcu 2008 r. Skupia starsze
osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym Starego Miasta i Warszawy, spotkać
się, porozmawiać, mile spędzić czas. Od
października 2010 roku Klub rozpoczął kurs
komputerowy. Spotkania (przy kawie): co
czwartek, w godz. 11.00 - 13.00.
Prowadzący: Grzegorz Jasiński
ALE BABKI + ...
Zespół wokalny „Ale Babki +…” istnieje od
października 2007 r. Współpracuje z SDK od
wiosny 2008 r. Wykonuje utwory muzyczne
w wielu językach (polskim, włoskim, angielskim,
francuskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim)
wzbogacając je ruchem scenicznym i tańcem.
W repertuarze zespół ma około 70 utworów
i kilkanaście programów tematycznych. Próby:
czwartki - 14.00 - 16.00; soboty - 11.00 - 13.00.
Prowadząca: Anna Dąbrowska
Prowadząca: Beata Gula
PUNKT KONSULTACJI LITERACKICH
Przeznaczony jest dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich
prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 r.
Środy, w godz. 16.00 - 18.00.
CHÓR “STARÓWKA”
Chór Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział
Centrum. Współpracuje z SDK od września
2008 r. Istnieje od października 1996 r. W swoim
repertuarze chór ma około 90 utworów. Próby:
w poniedziałki - 15.00 - 17.00 i piątki - 16.00 18.00.
Prowadząca: Marianna Czech, Dyrygent: Antonina Kokszar
33
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
Iy
C
E
I
Z
,
D
¿
e
DLA
i mlodzi
KLUBIK POD DASZKIEM
Dawny Klub “Szósteczka”. Działa od 1992 roku.
Dzieci (4-5 lat) uczestniczą w zajęciach
plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także
sportowych. Dzieci uczą się także j. angielskiego. Zajęcia: w poniedziałki 9.00 - 13.00, od
wtorku do piątku 8.30 - 13.00.
Prowadząca: Patrycja Ciastko
KLUBIK SPORTOWY “KANGUREK”
Działa od września 2008 roku. Przeznaczony
jest dla dzieci w wieku 4-5 lat. Proponuje zajęcia
edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego, rytmikę, zapoznanie z kulturą poprzez
m.in. wyjścia do teatru, muzeum, a także podnoszenie sprawności fizycznej: ćwiczenia ogólnorozwojowe. W ramach zajęć prowadzone będą
lekcje z języka angielskiego. Zajęcia: poniedziałek - piątek od 8.30 do 14.00.
Prowadząca: Anna Zarzycka
PRACOWNIA PLASTYCZNO - TEATRALNA
“PANKRACOWNIA”
W SDK od 1985 r. Kształtuje zdolności w dziedzinie plastyki i teatru. Projekty i rysunki dzieci są
rezultatem wytrwałej pracy i można je podziwiać
na wystawach w SDK. Zajęcia: poniedziałki
15.00 - 19.30, wtorki, czwartki 16.00 - 19.30 oraz
wtorki 9.00 - 13.30, środy godz. 9.30 - 13.30.
Prowadząca: Bożenna Pepłońska
KLUB GIER PRZYGODOWYCH “TWIERDZA”
Założony w 1990 r., jest kontynuacją popularnej
niegdyś “Groteki”. Był jednym z pierwszych
klubów, który skupił osoby zainteresowane światem fantastyki i gier. Klub przeznaczony jest dla
młodzieży gimnazjalnej, licealnej i starszej.
Zajęcia: wtorki 19.00-22.00, soboty 9.00 - 15.00,
niedziele 16.00 - 22.00. Prowadzący: Michał Dyr
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA
NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
W SDK od września 2009 r. Zajęcia skupiają się
na wprowadzaniu dziecka w świat muzyki od
najmłodszych lat poprzez rozwój naturalnej
muzykalności człowieka. Poniedziałki 17.15 18.00, soboty 11.15 - 12.00. Zajęcia w dwóch
grupach wiekowych: 0-3 i 4-6 lat.
KLUB BEMOLEK
Założony w 2002 roku, prowadzi zajęcia indywidualnego nauczania gry na fortepianie, bez
ograniczania limitu wieku. Ukazuje radość
muzykowania. Zajęcia indywidualne: pon.
13.00-18.30; wt. 13.30-17.30; śr. 13.00-18.00;
czw. 13.30 - 18.30; piąt. 14.00-18.30; sob.9.0015.00. Prowadząca: Agnieszka Jóźwik
KLUB MAŁYCH PIANISTÓW
W SDK od 1998 r. Rozwija zainteresowania muzyczne u najmłodszych, umuzykalnia, kształci
wrażliwość, zachęca do zabawy w muzykę.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
Zajęcia: pon. 14.00-17.15; śr. 14.00-19.30; czw.
14.00 - 18.30; piąt. 14.00-19.30; sob.9.30-11.15.
Prowadzący: Katarzyna Mazur
TEATR
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Założony w 1999 roku, to młodzieżowa grupa
realizująca arcydzieła z kanonu dramatu
i wielkiej literatury rosyjskiej. Zajęcia grupowe
i indywidualne (przygotowanie do szkół teatralnych, praca nad tekstami). Zajęcia: czwartki
godz. 14.00 -20.00, niedziele godz. 8.30 - 16.30.
Prowadząca: Zuzanna Górniaszek
TEATR PRZEDMIOTU
Współpracuje z SDK od lutego 2005 r. W prog-
ramie m.in.: - lalka, maska, przedmiot - inspiracje
i kreacje, od scenariusza do realizacji - postać
i dramat w Teatrze Przedmiotu; - lalka bez
tajemnic - budowa, animacja, język; - przedmiot
w terapii i rytuale... Teatr zaprasza pasjonatów,
studentów, instruktorów i pedagogów. Zajęcia:
sobota, niedziela od godz. 16.00 do 20.00.
Prowadzący: Adam Walny
http://walny-teatr.webpark.pl
Prowadząca: Katarzyna Mazur.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
34
WIERSZYKI DLA DZIECI
MAREK BARTKOWICZ
SZCZĘŚCIE
- Co jest szczęście? - Gdy ktoś spyta,
odpowiem mu z iskierką w oku:
- Szczęście, to kłębek wełny chwytać
i pędzić z nim przez cały pokój;
gryźć go i szarpać bez ustanku,
wturlać pod szafę, wannę, łóżko,
ukryć się przed nim za firanką,
pod kołdrą albo pod poduszką;
gdy zniknie, szukać go w szufladach,
na żyrandolu, w bieliźniarce,
a gdy się znajdzie, na tapczanie
szaleńcze z nim wyprawiać harce;
wysupłać z niego nitkę długą,
a potem wciągnąć ją pod dywan;
gdy zerwie się, wygrzebać drugą
i cicho przy tym pomiaukiwać;
oplatać nitką wszystko w koło:
dziecięcy wózek, lampkę, stolik,
a kiedy klapsa się dostanie,
udawać, że to bardzo boli.
A potem czekać na kolejny
kłębuszek czegoś mięciutkiego,
by szczęście mogło się wypełnić
w pięknej zabawie na całego.
Oto jest szczęście doskonałe,
największe na calutkim świecie.
Czyje to szczęście opisałem?
Gdy pomyślicie - odgadniecie.
Pracę wykonała Sandra Kocik - lat 5, na zajęciach Klubu “Kangurek” SDK.
Rys. Bartłomiej Gerłowski
OKIEM SYRENKI
POWAŻNIE I BEZ OWIJANIA...
Ostatnio w mediach było dość głośno
o burdach kibiców na stadionach, o przeciwdziałaniu tego typu zajściom itp. Nie będę podłączała
się do tej dyskusji. Zainspirowało mnie jednak dość
często przywoływane zdanie: "mamy wystarczająco dobre prawo, jedynie trzeba je egzekwować".
W pełni się z tym zgadzam i chcę osobom władnym
do "egzekwowania prawa" wskazać pewien staromiejski problem.
Nie będę owijała w bawełnę, bo temat
jest widoczny gołym okiem i nawet pod sztucznym,
wiskozowym dywanikiem nie da się go ukryć...
chodzi o „lumpów”, którzy dość licznie (i tak
naprawdę od kilku lat) usadowili się na Starówce
i okupują jej zakamarki. Najczęściej “tylko są”, lecz
czasem zaczepiają przechodniów, turystów,
mieszkańców. Ich aktywność jest zróżnicowana
(od czego zależy? nie wiem), "zaczepki” są
przeważnie dość grzeczne, lecz moi goście
zdecydowanie nie muszą być im poddawani.
Upodobali sobie Piwną, zacienioną
bramę na Zapiecku, wylot z Rynku na Nowomiejską, czasem siedzą przy wejściu w Świętojańską lub w przesmyku vis-a-vis Katedry, czasami
przy Barbakanie. Zaczepki, jak już napisałam, nie
są niegrzeczne, najczęściej to tylko prośby o papierosa lub o kilka drobnych. Czasem ci sami ludzie podłączają się do jakichś przygodnych, często
bardzo młodych grajków lub sami na czymś "grają". Na prawdę nie ma to jednak nic wspólnego ze
"sztuką ulicy". Z pewnością nie są to baskersi.
Proszę nie myśleć, że postuluję zakazać
występów ulicznym mimom, clownom, tancerzom,
mistrzom lub amatorom gitary, skrzypiec, akordeonu, czy jak ostatnio na placu Zamkowym “perkusji a'la Adam Słodowy”, którzy czasem grają
w obrębie Starego Miasta. Nie! Ja jestem tylko
przeciwna “lumperiadzie”, jaką obserwuję na Starówce.
Nie jest to sprawa estetyki i wstydu. Jest
to kwestia naruszania poczucia bezpieczeństwa
osobistego osób odwiedzających Starą Warszawę.
Nie jest przyjemnie być zaczepianym lub obserwowanym jako potencjalny cel “pożyczki kilku
groszy”, często przez ludzi o aparycji oprycha,
bycie narażonym na stres, strach lub zmuszonym
do przyspieszenia kroku. Wiem, że wiele miast,
w swych zabytkowych centrach, boryka się z tym
problemem, ale jak powiedzieliśmy na wstępie:
mamy dobre prawo i egzekwujmy je. Jest duża
szansa, że problem się zmniejszy... lub przeniesie
się w inny rejon miasta, gdzie również potrzeba
będzie uporu i konsekwencji.
Martwi mnie nieskuteczność (?) służb
policyjnych i miejskich w tej kwestii (wielokrotne
"spisywanie", nie załatwia problemu, wręcz go
petryfikuje, gdyż pokazuje niemoc).
Pamiętajmy również, że gdy prośba
żebracza jest niegrzeczna lub wydaje się być
groźbą warto natychmiast zwrócić się do Policjanta
lub Strażnika, i przypomnieć mu przepisy Kodeksu
Wykroczeń: "Art. 58. § 1. Kto, mając środki
egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze
w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia
wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze
nagany. § 2. Kto żebrze w miejscu publicznym
w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega
karze aresztu albo ograniczenia wolności."
a w sytuacjach ekstremalnych powołać się na
artykuły 190 i 191 Kodeksu Karnego, które mówią
o konsekwencjach w sytuacji groźby, wymuszania,
zastraszania.
Syrenka
Rynek
wydawca:
Staromiejski Dom Kultury
w Warszawie
adres redakcji:
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa,
Tel: 831-23-75
www.sdk.pl,
e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół
Redaktor Naczelny: Sebastian Lenart
Sekretarz redakcji: Piotr Sobieniak
Opieka graficzna: Bartłomiej Gerłowski,
Piotr Sobieniak
ISSN 1733-5906
Wydawnictwo bezpłatne
Oddano do druku 28.06.2011

Podobne dokumenty

INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU

INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU wartościowego, bardzo plastyczne reportaże z dzielnic Warszawy zamieszkałych w większości przez ludność pochodzenia żydowskiego, skreślone piórem dziennikarzy podpisujących się: Wł. Prawdzic i Marw...

Bardziej szczegółowo