W imieniu firmy Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. chciałabym wyrazić

Komentarze

Transkrypt

W imieniu firmy Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. chciałabym wyrazić
W imieniu firmy Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. chciałabym wyrazić swoje zadowolenie z
dotychczasowej współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej PARTNER
Sp. j. . w zakresie rekrutacji pracowników tymczasowych.
Firma ta wykazała się dużym profesjonalizmem, otwartością i elastycznością w podejściu do
problemów oraz bardzo dobrą znajomością rynku pracy.
Koordynatorów Agencji PARTNER cenię za zaangażowanie w realizację projektów oraz właściwe
zrozumienie naszych potrzeb.
Doceniając solidną postawę firmy z przyjemnością rekomendujemy Agencje Pracy Tymczasowej
PARTNER sp. j. jako rzetelnego partnera.
Z poważaniem,
Marta Żukowska
Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń
Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o.
________________________________________________________________________________
Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. Grupa Regenersis Plc | ul. Falencka 1B, Janki 05-090 Raszyn | Tel: +48 22
720 10 20 | Fax.: +48 22 703 41 00 NIP: 525-21-72-306; Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; KRS 0000068851; Kapital zakładowy:
1.054.000,00 PLN REGON: 016305856

Podobne dokumenty