Ekspresowe usługi - Czarno

Komentarze

Transkrypt

Ekspresowe usługi - Czarno
Sklep fotograficzny CZARNO-BIAŁE, 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 tel. 22-621-40-07 czynne w
godzinach: 10-18, sobota 10-14 www.czarno-biale.pl email [email protected]
Ekspresowe usługi
oszczędź swój czas !
Wywołanie negatywu czarno-białego 135 lub 120
w 4 godziny
Ekspres 23 zł / 25 zł
standard 13/15 zł
Stykówka z negatywu 135 lub 120 w 4 godziny
Ekspres 23 zł
standard 13 zł
Wywołanie negatywu 35 mm ze stykówką w 6 godzin
Ekspres 43 zł
standard 26 zł
10 % UPUSTU
przy płatności gotówkowej dla studentów i uczniów fotografii
na wszystkie produkty i usługi oprócz promocji, literatury i wyprzedaŜy
CENNIK USŁUG FOTOGRAFICZNYCH
WaŜny od 10 sierpnia 2013 r. do ukazania się następnego cennika
ODBITKI CZARNO-BIAŁE
POD
POWIĘKSZALNIKIEM
KOPIOWANE POD POWIĘKSZALNIKIEM
nośniki tradycyjne
nośniki tradycyjne
Papier czarno-biały
Ilford, Adox PE błysk, perła; FB błysk, mat
Format
papieru/
negatywu
10*15
13*18
18*24
20*30
24*30
30*40
30*45
40*50
50*60
100*70
24*36
4,5*-6*6
6*7-6*9
Papier
PE/FB
papier
barytowy
6
8
8
9
13
14
15
33
22
24
26
44
22
24
26
44
35
37
39
66
66
68
68
120
66
68
68
120
130
130
130
220
do
do
do
do
uzgodnienia uzgodnienia uzgodnienia uzgodnienia
Z błon ciętych do
formatu 4x5”
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
kopie
stykowe
7
8
12
22
22
40
ODBITKI KOLOROWE
KOPIOWANIE NA MINILABIE/DRUK
Papier Kodak perłowy lub błyszczący
Format
papieru/
negatywu
10*7
9*13
10*15
13*18
15*21
18*24
20*30
30*40
30*45
40*50
50*60
24*36
z negatywu
24*36
ze slajdu
4,5*6-6*7
z negatywu
4,5*6-6*7
ze slajdu
6*9
z negatywu
6*9
ze slajdu
0,95
1,00
1,10
2,10
2,30
10,00
13,00
25,00
32,00
49,00
70,00
3,00
3,80
4,30
5,50
12,00
15,00
27,00
35,00
49,00
70,00
3,00
3,00
4,50
6,00
13,00
16,00
29,00
35,00
49,00
70,00
3,00
3,50
5,00
6,00
13,00
16,00
29,00
35,00
49,00
70,00
3,5
4,00
5,50
7,00
13,00
16,00
29,00
35,00
49,00
70,00
4,00
4,90
6,00
7,00
13,00
16,00
29,00
35,00
49,00
70,00
USŁUGI DODATKOWE
Dotyczy kopiowania pod powiększalnikiem:
biała równa ramka
czarna ramka min.
4 odbitki
biała ramka
powyŜej 2 cm
+10%
+30%
+25%
kadrowanie
odbitki z filmów
mono do C 41
odbitki z filmów
kolorowych
min. +20%
+10%
+20%
retusz odbitki
przysłanianie,
doświetlanie
opis - tylko do
formatu 13*18
min. 5 zł.
min. +20%
+10%
Passe-partout i oprawa, przyklejanie na piankę - wg cennika opraw.
CZARNO-BIAŁE, 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 tel. 22-621-40-07 czynne 10-18 sobota 10-14 www.czarno-biale.pl email [email protected]
USŁUGI TRADYCYJNE
CENA
UWAGI
Fotografia czarno-biała i kolorowa
Wywołanie slajdu czarno-białego Fomapan R
100 ASA/Superpan 200 ASA typ 135
Wywołanie slajdu czarno-białego Agfa Scala
na 200 ASA typ 135
Wywołanie slajdu czarno-białego Agfa Scala
na 200 ASA typ 120
29
Ramkowanie slajdu 35 mm. ramki CS 1,85
mm.
Ramkowanie slajdu 35 mm. w ramki Standard
3 mm.
0,80
za sztukę z nie pociętego filmu
1,20
za sztukę z nie pociętego filmu
Wywołanie filmu
czarno-białego typ 135
Wywołanie filmu
czarno-białego typ 120
Wywołanie do 6 błon ciętych
czarno-białych 6,5x9 – 10x15
Wywołanie 1 błony ciętej czarno-białej
formatu 13x18 – 20x25
Wywołanie 2 błon ciętych czarno-białych
formatu 13x18 – 20x25
Wywołanie filmu negatywowego w C 41
kolor/monochrom typ 135, 120
Wywołanie slajdu kolorowego proces E6 typ
135, 120
Wywołanie błony ciętej pozytywowej 4x5” E6
Stykówka czarno-biała w formacie 24*30 cm
Retusz czarno-biały
29
33
13
15
50
40
60
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 DIN-y
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 DIN-y
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 DIN-y
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 DIN-y
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 Diny
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 DIN-y
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 DIN-y
forsowanie +/-: 3 zł za kaŜde
rozpoczęte 3 DIN-y
6,50/12
forsowanie: 6,00 zł
29/29
forsowanie: 14,50 zł
16
za sztukę
13
z filmu 35 mm. oraz 120
do uzgodnienia nie mniej niŜ 5 zł.
Wywołanie filmu kolorowego z kamery
S8
Wywołanie filmu czarno-białego z kamery
16mm (w 2 odcinkach po 15 m.)
Wywołanie filmu czarno-białego z kamery
S 8 lub DS 8, 2*8 z przecięciem
Wywołanie filmu kolorowego z kamery S 8 lub
DS 8, 2*8 z przecięciem
120,80
płatne z góry (Proces E6)
100
płatne z góry (Orwo, Swema, Foton)
55
płatne z góry (Orwo, Swema, Foton)
65
płatne z góry (Orwo, Swema, Foton)
Wywołanie filmu kolorowego slajdu formatu
24*36 i 120
Wywołanie filmu kolorowego negatywu formatu
24*36 i 120
40
płatne z góry (Orwo UT/Swema)
30
płatne z góry (Orwo UT/Swema)
Odbitki paszportowe/legitymacyjne /dyplomowe
czarno-białe/kolorowe, 4 sztuki
Odbitki paszportowe/legitymacyjne/dyplomowe
czarno-białe/kolorowe, dodatkowe 4 sztuki
20/12
Reprodukcja czarno-biała, oryginał do formatu
24*30 cm. na filmie 35 mm. Minimum 3 sztuki.
Reprodukcja kolor oryginał do formatu 24*30
cm. na filmie 35 mm. Minimum 3 sztuki.
Reprodukcja czarno-biała, kolor oryginał ponad
24*30 cm. na filmie 120. Minimum 3 sztuki
25 za sztukę
Na filmie 120 – 35,00 zł.
30 za sztukę
Na filmie 120 – 40,00 zł.
12/10
35 za sztukę
Dodatkowe odbitki z reprodukcji
według cennika odbitek
Usługi nie objęte cennikiem
do uzgodnienia
CZARNO-BIAŁE, 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 tel. 22-621-40-07 czynne 10-18 sobota 10-14 www.czarno-biale.pl email: [email protected]
USŁUGI CYFROWE
Wglądówka z filmu 135 (mały/duŜy index)
Wglądówka z filmu 120 (mały/duŜy index)
CENA
UWAGI
3,50/6,50 format 10*15/15*21
10/18
format 15*21/20*30
Zgranie z kart pamięci/innych nośników
Zapis na płycie CD
Zapis na płycie DVD-R
8
5
8
z zapisem na CD
Skanowanie negatywu typ 120 (12 klatek 6*6 lub
ekwiwalent)
Skanowanie negatywu typ 120 (12 klatek 6*6 lub
ekwiwalent)
35
dłuŜszy bok 24cm 300 dpi JPG + CD
40
dłuŜszy bok 24cm 300 dpi TIFF + CD
Skanowanie błony 4*5 (negatyw, diapozytyw)
8
dłuŜszy bok 24cm 300 dpi JPG + CD
Skanowanie negatywu typ 135 300 dpi
Skanowanie negatywu typ 135 300 dpi
19
29
2000x3000 300 dpi JPG + CD
2000x3000 300 dpi TIFF + CD
Skanowanie negatywu typ 135 panorama
Skanowanie negatywu typ 135 z perforacją
39
49
dłuŜszy bok 30cm 300dpi JPG+CD
dłuŜszy bok 30cm 300dpi JPG+CD
Skanowanie pozytywu w ramce typ 135 do
15*21cm 300 dpi
Skanowanie pozytywu w ramce typ 135 do
15*21cm 300 dpi
Skanowanie pozytywu w ramce typ 135 do
15*21cm 300 dpi
5
za ramkę, poniŜej 30 sztuk
4,20
za ramkę, 30 - 100 sztuk
3,30
za ramkę, powyŜej 100 sztuk
Skanowanie pozytywu (slajdu) typ 135 lub 120
Skanowanie pozytywu (slajdu) typ 135 lub 120
45
50
dłuŜszy bok 24cm 300dpi JPG + CD
dłuŜszy bok 30cm 300dpi TIFF + CD
Skanowanie negatywu/pozytywu typ 135
do formatu 20*30 cm
Skanowanie negatywu/pozytywu typ 135
do formatu 30*40 cm
5
za klatkę, 300 dpi JPG, TIFF+1zł
9
za klatkę, 300 dpi JPG, TIFF +1zł
Skanowanie negatywu/pozytywu
6*4,5-6*7 do formatu ~ 20*30cm
Skanowanie negatywu/pozytywu
6*4,5-6*7 do formatu ~30*40 cm
Skanowanie negatywu/pozytywu
6*4,5-6*7 do formatu ~ 40*50 cm
7
za klatkę, 300 dpi JPG, TIFF +1zł
9
za klatkę, 300 dpi JPG, TIFF +1zł
14
za klatkę, 300 dpi JPG, TIFF +1zł
9
za sztukę, 300 dpi JPG, TIFF +1zł
Skanowanie oryginału (odbitki) do formatu
20*30cm
Wydruk na papierze FB błysk z nośnika
cyfrowego
Wydruk na papierze Fine Art. (płótno) z nośnika
cyfrowego
Wydruk na papierze PE z nośnika cyfrowego
Usługi nie objęte cennikiem
270
220
185
za 1 m kw. (zamówienie min. 0,5 m
kw.)
za 1 m kw. (zamówienie min. 0,5 m
kw.)
Za 1 m kw. (zamówienie min. 1 m kw.)
do uzgodnienia
CZARNO-BIAŁE, 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 tel.22-621-40-07 czynne 10-18 sobota 10-14 www.czarno-biale.pl email [email protected]

Podobne dokumenty