Warunki gwarancji jakości flag poliestrowych.

Komentarze

Transkrypt

Warunki gwarancji jakości flag poliestrowych.
Flagowa Kraina Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 20, 44-300 Wodzisław Śl.
Warunki gwarancji jakości
flag poliestrowych.
gwarancji jest flaga ze 100%
1. Przedmiotem
5.
poliestru pokryta zadrukiem.
udziela się na okres 6 miesięcy
2. Gwarancji
od daty dostarczenia towaru do odbiorcy.
objęte są: trwałość kolorów (od3. Gwarancją
porność na promieniowanie UV), zmiany w
strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężenie)
powstałe w toku prawidłowej eksploatacji,
trwałość szycia oraz elementów mocują4. Na
cych udziela się gwarancji 6 miesięcy. Gwarancja jest ważna pod warunkiem eksponowania flagi przy wietrze o prędkości maks.
60 km/h. Przy wietrze przekraczającym 30
km/h zaleca się opuszczenie flagi do poło-
wy masztu.
Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mecha nicznych, powstałych w skutek użytkowania
jakichkolwiek narzędzi, uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją lub nie
przestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących warunków utrzymania,
a w szczególności prania flag (pranie mecha niczne co 14 dni w temperaturze do 60°C).
nie obejmuje zmian powstałych
6. Gwarancja
w wyniku naturalnego zużycia produktu.
7.
Producent zobowiązuje się do usunięcia
wady w terminie 14 dni od daty przyjęcia
reklamacji. Producent automatycznie wydłuża okres świadczeń gwarancyjnych na
dany wyrób o termin odpowiadający czasookresowi naprawy.
Życzymy satysfakcji z użytkowania naszych produktów

Podobne dokumenty