Zakażenie miejsca operowanego metycylinoopornymi szczepami

Komentarze

Transkrypt

Zakażenie miejsca operowanego metycylinoopornymi szczepami
Zakażenie miejsca operowanego metycylinoopornymi szczepami bakte rii gronkowca
złocistego po pierwotnej alloplastyce stawu biodrowego
R. J. Walls, S. J. Roche, A. O’Rourke, J. P. McCabe
From Merlin Park University Hospital, Galway, Republic of Ireland
J Bone Joint Surg [Br] 2008;90-B:292-8.
Przeanalizowaliśmy przebieg leczenia i jego wyniki u grupy kolejno po sobie następujących
pacjentów, u których wykonano całkowitą alloplastykę stawu biodrowego i u których rozwinęło
się pooperacyjne zakażenie miejsca operowanego (SSI) metycylinoopornymi szczepami bakterii
gronkowca złocistego. Częstość występowania tego zakażenia wyniosła 1% w 5 letnim okresie
obserwacji. Oceniliśmy przypadki SSI u 15 pacjentów (16 zakażeń), średnia wieku 72,7 lat (5381). Łącznie stwierdzono 12 wczesnych zakażeń, a połowa ich objęła protezę, co spowodowało
11-krotne wydłużenie się całkowitego okresu hospitalizacji.
Ognisko zakażenia wywołane przez metycylinooporne bakterie gronkowca złocistego
zostało wyleczone u wszystkich chorych, średnio w okresie 53,6 miesięcy (25-88).
Powierzchowne pooperacyjne zakażenia wyleczono tylko przy zastosowaniu antybiotykoterapii,
natomiast głębokie zakażenia wymagały wielokrotnego chirurgicznego oczyszczenia rany. Próby
utrzymania implantu u pacjentów z wczesnym zakażeniem narządowym zakończyły się
sukcesem jedynie u jednego z pięciu pacjentów. Tylko u trzech pacjentów z zakażeniem na
poziomie wszczepu udało się utrzymać sprawną, nie sprawiającą bólu protezę, podczas gdy
kolejnych trzech pacjentów wymagało usunięcia implantu. Sformułowaliśmy protokół leczenia,
który może pełnić rolę przewodnika w zwalczaniu tego typu zakażeń.

Podobne dokumenty