Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu „Metalurgia proszków”

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu „Metalurgia proszków”
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu „Metalurgia proszków”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podstawowe pojęcia dotyczące metalurgii proszków
Podstawowe procesy metalurgii proszków
Warunki wytwarzania i własności wyrobów spiekanych
Rachunek kosztów w metalurgii proszków
Wady i zalety technologii
Metody mechaniczne otrzymywania proszków ze stanu stałego
• mielenie, rodzaje młynów
• The Coldstream Process
7. Metody mechaniczne otrzymywania proszków ze stanu ciekłego
• rozpylanie
• metoda RZ
• rozpylanie wodą
• metoda Kawasaki
• metoda DPG
• metoda ASEA-STORA
• metoda REP
• twinroller process
8. Metody fizykochemiczne otrzymywania proszków z fazy gazowej
• parowanie i kondensacja
• metoda karbonylkowa
9. Metody elektrolityczne otrzymywania proszków
10. Metody redukcji – metoda Hoganas
11. Metalotermia
12. Specjalne metody wytwarzania proszków
13. Wytwarzanie węglików
14. Wytwarzanie azotków
15. Wytwarzanie borków
16. Wytwarzanie krzemków
17. Badania własności proszków
• kształt i wielkość cząstek proszku
• wskaźniki Hausnera
• wielkość cząstek proszku – analiza sitowa
• sedymentacja
• powierzchnia właściwa cząstek proszku – sposoby pomiarów
• własności fizyczne i chemiczne proszków
• własności technologiczne proszków
18. Mieszanie – rodzaje mieszalników, metody mieszania, mechanizmy mieszania, czynniki
decydujące o doborze mieszalnika
19. Formowanie proszków – sposoby, HIP, CIP, walcowanie, prasowanie na
gorąco/zimno/ciepło, MIM
20. Prasowanie proszków – zjawiska zachodzące podczas prasowania, środki poślizgowe,
rozprężenie, tarcie, ciśnienie promieniowe, wady wyprasek
21. Projektowanie matryc, dozowanie proszku, urządzenia do prasowania
22. Spiekanie – definicje
23. Siły napędowe procesu spiekania
24. Mechanizmy transportu materii
25. Spiekanie materiałów jedno- i wieloskładnikowych
26. Spiekanie z fazą ciekłą
27. Spiekanie aktywowane
28. Infiltracja
29. Parametry procesu spiekania
30. Piece do spiekania
31. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna spieków
32. Prasowanie na gorąco i kucie proszków
33. Badanie własności spieków
34. Spiekane materiały narzędziowe
35. Spiekane materiały konstrukcyjne
36. Narzędzia metaliczno-diamentowe
37. Kompozyty
• podziały kompozytów
• współczynnik umocnienia kompozytów
• kompozyty umacniane cząstkami dyspersyjnymi
• kompozyty agregatowe
• metody otrzymywania kompozytów umacnianych cząstkami
• kompozyty umacnianie włóknami
• rola osnowy w kompozytach umacnianych włóknami
• zjawiska zachodzące na granicy kontaktowej włókno-osnowa
• metody otrzymywania kompozytów umacnianych włóknami
• laminaty
/dr inż. Maciej Sułowski/

Podobne dokumenty