Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet

Komentarze

Transkrypt

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:
● absolwenci kierunku ekonomia, posiadający tytuł magistra, preferowani studenci studiów
doktoranckich (ekonomia)
● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innych języków
obcych będzie dodatkowym atutem (dla zbioru i analiza danych)
● doświadczenie w pisaniu prac naukowych w języku angielskim
● zainteresowanie ekonomią eksperymentalną, ekonomią behawioralną
● zainteresowanie badaniami rynku loterii
● doświadczenie w zakresie pracy z oprogramowaniem STATA, SQL, Excel
● umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
Opis zadań:
Do zadań doktoranta będzie należało zbieranie danych, ich analiza, prowadzenie badań w
zakresie ekonomii behawioralnej oraz analiza wyników i przygotowanie publikacji w
czasopismach naukowych. Praca będzie wykonywana w ramach projektu: „Gra na loterii w
świetle ekonomii behawioralnej”.
Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: 28 lutego 2017 roku, godz. 23:59
Forma składania ofert: elektronicznie
Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe: 2000 PLN/miesięcznie finansowane przez nie dłużej niż 36 miesięcy. Co
6miesięcy nastąpi ocena jakości pracy i podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu
stypendium. Liczba stanowisk: 1.
Dodatkowe informacje:
Kandydaci proszeni są o przesłanie poniższych dokumentów:
• życiorys oraz list motywacyjny
• dane kontaktowe opiekuna naukowego, który mógłby wystawić opinię na temat kandydata
• zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. nr 133 poz. 883);
Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać do kierownika projektu, dr hab. Michała Krawczyka, na
adres mailowy: [email protected]

Podobne dokumenty