Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB

Komentarze

Transkrypt

Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1056/2011
Ubranie specjalne
typ Fire Eco
Texport GmbH
Franz-Sauer-Straße
30
A-5020
Salzburg,Austria
Texport GmbH
Franz-Sauer-Straße 30
A-5020 Salzburg,Austria
22.04.2013
16.11.2016
1081/2011
Centrala Dźwiękowego
Systemu Ostrzegawczego
typu APS-APROSYS
G+M Elektronik AG
Burerfeld 14
CH-9245 Oberburen,
Szwajcaria
TOMMEX ŻEBROWSCY
Spółka Jawna
ul. Arkadowa 29/3
02-776 WARSZAWA
11.06.2013
09.11.2016
„Silesian Gaz” Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 21
41-103 SIEMIANOWICE
ŚLASKIE
25.09.2013
07.11.2016
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK
Leszek Chmiel
ul. Ks.P.Ściegiennego 270
25-116 Kielce
04.11.2011
03.11.2016
Techpomp Sp. z o.o.
Al.Sztandarów 1/3
04-423 Warszawa
Techpomp Sp. z o.o.
Al.Sztandarów 1/3
04-423 Warszawa
04.11.2011
03.11.2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Wawel
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
15.07.2013
20.11.2016
Oprawy oswietleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu Glass
Deluxe
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
26.04.2013
20.11.2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Circle
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
02.01.2013
20.11.2016
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
08.11.2011
07.11.2016
Nr świadectwa
dopuszczenia
1.
2.
3.
1084/2011
4.
1087/2011
5.
1088/2011
Gaśnica proszkowa typ
GP-4x ABC/S
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego (4x2)
PN-EN 1846-1: L-1-6-1-01 (SLRt)
na podwoziu RENAULT
MASTER 125.35
Motopompa P-76/2 do
wody zanieczyszczonej
przewoźna lub
zamontowana na
przyczepie
REMORK typ R350
6.
1089/2011
7.
1090/2011
8.
1091/2011
9.
„Silesian Gaz” Sp. z
o.o.
ul. Żeromskiego 21
41-103
SIEMIANOWICE
ŚLASKIE
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK
Leszek Chmiel
ul. Ks.P.Ściegiennego
270
25-116 Kielce
1092/2011
Kontener wymienny
logistyczne (z klapami
bocznymi uchylnymi)
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
1093/2011
Aparat powietrzny
butlowy
typ PSS 5000 z
przyłączem dla osoby
ratowanej wersja DS oraz
wersja DP
Drager safety AG
&Co. KGaA
Revalstrasse 1
D-23560Lubeck,
Niemcy
Drager Safety
Polska Sp.z o.o.
ul.Chorzowska 25
41-902 Bytom
09.11.2011
08.11.2016
1094/2011
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MONITOR1 IP40
ES-SYSTEM NT Sp. z
o.o.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
21.11.2011
20.11.2016
10.
11.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1095/2011
Przenośne działko
wodno-pianowe DWP
16/24 typ Twister
KADIMEX
Biuro Handlowe,
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
KADIMEX
Biuro Handlowe,
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
09.11.2011
08.11.2016
1096/2011
Prądownica wodnopianowa PW/PT 52/1-24-5 Turbo Jet 2011
SUPON Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
SUPON Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
16.11.2011
15.11.2016
1097/2011
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Urządzenie kombi typ
eDraulic SC 350 E
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
14.11.2011
13.11.2016
1098/2011
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Cylinder ropierający z
funkcją ciągnięcia
typu R 411
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
25.11.2011
13.11.2016
1099/2011
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Cylinder ropierający z
funkcją ciągnięcia
typu R 413
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
25.11.2011
13.11.2016
1100/2011
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Cylinder ropierający z
funkcją ciągnięcia
typu R 415
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
25.11.2011
13.11.2016
1101/2011
Oprawy oświetleniowe
do oświeltenia
awaryjnego typu Brillant
w odmianach: 1506 CG-S,
1508 CG-S, 1606 CG-S,
1608 CG-S, 1706 CG-S,
1708 CG-S, 1806 CG-S,
1808 CG-S, 3301 CG-S,
8011 CG-S
CEAG
Notlichtsystema
GmbH
Senator Schwarz Ring
26
D-59494 Soest,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o. Oddział w
Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
16.11.2011
15.11.2016
1102/2011
Ciężki samochód
ratownictwa
technicznego (4x4) PNEN 1846-1:S-2-3-1/2-1-1
(SCRt) na podwoziu
Renault 34BPA (wersje:
Kerax 430, 460)
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka
komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO- BIAŁA
14.11.2011
13.11.2016
1103/2011
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846-1: M-2-62500-8/1600-1
(GBA2,5/16)
na podwoziu MAN TGM
13.290
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
15.11.2011
14.11.2016
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1104/2011
Konsola z mikrofonem
dla straży pożanej nie
wchodząca w skład
centrali dźwiekowego
systemu ostrzegawczego
typu RM-200SF z
modułem rozszerzenia
mikrofonu strażaka typu
RM-210
TOA Electronics
Europe GMBH
Süderstrasse 282
D-20537
Hamburg,Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce
ul. Migdałowa 4 02-796
WARSZAWA
15.11.2011
14.11.2016
1105/2011
Centrala dźwiekowego
systemu ostrzegawczego
typu SX-2000
TOA Electronics
Europe GMBH
Süderstrasse 282
D-20537
Hamburg,Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce
ul. Migdałowa 4 02-796
WARSZAWA
15.11.2011
14.11.2016
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO- BIAŁA
16.11.2011
15.11.2016
SEFI
Z.A. de la Guinette,
Hameau de
Denainvilliers
Rue Duhamel du
Monceau, 45300
Dadonville, Francja
15.11.2011
14.11.2016
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO- BIAŁA
16.11.2011
15.11.2016
Sefi
Z.A. de la Guinette,
Hameau de
Denainvilliers
Rue Duhamel du
Monceau, 45300
Dadonville, Francja
15.11.2011
14.11.2016
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKO-BIAŁA
16.11.2011
15.11.2016
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego 27
25-116 KIELCE
18.11.2011
17.11.2016
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKO-BIAŁA
16.11.2011
15.11.2016
21.
22.
23.
1106/2011
Kontener wymienny
przeciwpowodziowy
24.
1107/2011
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu Hephais
128E
1108/2011
Ciężki samochód
ratowniczo - gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846-1: S-1-65000-8/3200-1
na podwoziu SCANIA typ
4x2 (P 400)
25.
26.
1109/2011
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu Hephais
1600
27.
1110/2011
Przyczepa do przewozu
kontenerów wymiennych
1111/2011
Kontener wymienny
chemiczno-ekologiczny (z
klapami bocznymi
uchylnymi)
1112/2011
Kontener wymienny
pompowy
28.
29.
Data aktualizacji: 02.11.2016
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka
komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
SEFI
Z.A. de la Guinette,
Hameau de
Denainvilliers
Rue Duhamel du
Monceau, 45300
Dadonville, Francja
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka
komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
Sefi
Z.A. de la Guinette,
Hameau de
Denainvilliers
Rue Duhamel du
Monceau, 45300
Dadonville, Francja
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKOBIAŁA
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 27
25-116 KIELCE
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKOBIAŁA
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
30.
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
18.11.2011
17.11.2016
18.11.2011
17.11.2016
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKO-BIAŁA
18.11.2011
17.11.2016
Producent
Wnioskodawca
PPHU Sprzętu
Pożarniczego I
ochronnego Fire
System Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
PPHU Sprzętu
Pożarniczego I
ochronnego Fire
System Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKOBIAŁA
PPHU Sprzętu
Pożarniczego I
ochronnego Fire System
Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
PPHU Sprzętu
Pożarniczego I
ochronnego Fire System
Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
1113/2011
Łącznik 52-T Ms
1114/2011
Nasada 52 Ms
1115/2011
Kontener wymienny do
dekontaminacji
1116/2011
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
PRYMAT
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
29.11.2011
28.11.2016
1117/2011
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PROFIL
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
19.12.2011
18.12.2016
1118/2011
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu
HTKSH mika PH 90,
HTKSHekw mika PH 90
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
21.11.2011
20.11.2016
„Polon-Alfa” Sp. Z
o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Sp. Z o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
21.11.2011
20.11.2016
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
21.11.2011
20.11.2016
KRAMMER
ARMATUREN
Produktions-und
Handels Ges.m.b.H.
Wiener Straβe 107
A-2700 Wiener
Neustadt, Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o. ,
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
23.11.2011
22.11.2016
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1119/2011
37.
1120/2011
38.
1121/2011
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi Centrala
automatycznego
gaszenia typu IGNIS
1520M
Kable
elektroenergetyczne,
bezhalogenowe,
ognioodporne do
instalacji
przeciwpożarowych typu
HDGs PH90; HDGs ekwf
PH90
Hydrant podziemny DN
80 PN 16
z pojedynczym i
podwójnym zamknięciem
Oznaczenie producenta
DUO 80 standard GGG nr kat. 240
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1122/2011
Kable
elektroenergetyczne
bezhalogenowe,
ognioodporne o izolacji z
gumy sIlikonowej i
powłoce z tworzywa
bezhalogenowego, na
napięcie znamionowe
0,6/1 kV Typu NKGs (żo)
PH 90 1÷5 x 1,5÷35 mm2,
NKGs (żo) PH 90 6÷61 x
1,5÷2,5 mm2
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
23.11.2011
22.11.2016
1123/2011
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Mars,
Wenus
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
19.01.2012
22.11.2016
1124/2011
Oprawy oświetleniowe
do oswietlenia
awaryjnego typu Smart
44, Victoria 44
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
19.01.2012
22.11.2016
1125/2011
Specjalny pojazd
samochodowy
typ wielofunkcyjny
MULTISTAR 2 (4x2)
na podwoziu IVECO A1T
(EUROCARGO MLD
180E30 FF)
IVECO MAGIRUS
Brandschutztechnik
Gmbh Graf-ArcoStrasse 30
89079 ULM, Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
25.11.2011
24.11.2016
1126/2011
Hełm strażacki typ BHS
KONTEKST Sp. z o.o.
ul. Dziadoszański 10
61-248 POZNAŃ
KONTEKST Sp. z o.o.
ul. Dziadoszański 10
61-248 POZNAŃ
25.11.2011
24.11.2016
1128/2011
Prądownica pianowa PP2 typ S2
SUPON Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
SUPON Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
29.11.2011
28.11.2016
1129/2011
Prądownica pianowa PP4 typ S4
SUPON Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
SUPON Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
29.11.2011
28.11.2016
1131/2011
Centrala Sygnalizacji
Pożarowej typu IGNIS
2040
Polon-Alfa Sp.z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
Polon-Alfa Sp.z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
29.11.2011
28.11.2016
1132/2011
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ PIANOL S3
CHEMIKA
Marek Gajewski
Zebrzydowicka 117c
44-200 RYBNIK
CHEMIKA
Marek Gajewski
Zebrzydowicka 117c
44-200 RYBNIK
30.11.2011
29.11.2016
Średni samochód
ratownictwa
medycznego (4x2) PN-EN
1846-1: M-1-2-0-B-1 na
podwoziu Volvo FL 4XR2
typ 4x2
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka
komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO- BIAŁA
30.11.2011
29.11.2016
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
1133/2011
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1134/2011
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-24/1
Saneco Sp. z o.o.
ul.Niedźwiedzia 2B
02-737Warszawa
Saneco Sp. z o.o.
ul.Niedźwiedzia 2B
02-737Warszawa
02.12.2011
01.12.2016
1135/2011
Cieżki samochód
kwatermistrzowski zaopatrzenia i wsparcia
medycznego (4x4) PN-EN
1846-1: S-2-2-0-0-1
(SCKw) na podwoziu
Renault KERAX
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka
komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO- BIAŁA
30.11.2011
29.11.2016
1136/2011
Przyczepa z
zamontowanym
sprzętem
specjalistycznym
Saneco Sp. z o.o.
ul.Niedźwiedzia 2B
02-737Warszawa
Saneco Sp. z o.o.
ul.Niedźwiedzia 2B
02-737Warszawa
24.04.2012
01.12.2016
1137/2011
Centrala sygnalizacji
pożarowej oraz
sterowania gaszeniam
typu FMZ5000
MINIMAX GmbH &
Co. KG
Industriestr. 10/12
23840 Bad Oldesloe,
Niemcy
MINIMAX
Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 27/29,
Kiełpin
05-092 Łomianki
16.12.2011
15.12.2016
1138/2011
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu STYLE
LED
CEAG
Notlichtsysteme
GmbH Senator
Schwarz Ring 26
D-59494 Soest,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
02.12.2011
01.12.2016
1139/2011
Samochód dowodzenia i
łączności (4x2)
PN-EN 1846-1: M-1-3-81-1/2
na podwoziu IVECO ML
120E25 EUROCARGO
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
05.12.2011
04.12.2016
1140/2011
Ciężki samochód
ratowniczo - gaśniczy
(8x4)
PN-EN 1846-1: S-2-38000-8/5000-1
na podwoziu RENAULT
3F (KERAX)
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka
komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO- BIAŁA
05.12.2011
04.12.2016
1141/2011
Zawór hydrantowy typ
ZH-52
BOXMET-TRADE Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
09.12.2011
08.12.2016
1142/2011
Pożarniczy wąż ssawny z
PCV
typ B-110-1600-Ł,
B-110-2500-Ł
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
09.12.2011
08.12.2016
1144/2011
Oprawy oświetleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu Cronus
Cooper Univel
P.O. Box 48, Komvos
Korinou
Katerini Pierias
60100, Grecja
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
15.12.2011
14.12.2016
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1145/2011
Oprawy oświetleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu Star
Cooper Univel
P.O. Box 48, Komvos
Korinou
Katerini Pierias
60100, Grecja
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
15.12.2011
14.12.2016
1146/2011
Przewoźna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-120/2
Saneco Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737Warszawa
Saneco Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737Warszawa
09.12.2011
08.12.2016
1147/2011
Prądownica wodna PWT
52/2 typ flash 200
POK S.A. FRANCE
z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent Sur
Seine, Francja
HORPOL S.A.
Stara Iwiczna,
ul. Nowa 23
05-500 PIASECZNO
09.12.2011
08.12.2016
1148/2011
Prądownica wodna PWT
52/4 typ flash 400
POK S.A. FRANCE
z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent Sur
Seine, Francja
HORPOL S.A.
Stara Iwiczna,
ul. Nowa 23
05-500 PIASECZNO
09.12.2011
08.12.2016
1149/2011
Działko wodno-pianowe
DWP 40/50/60 typ FJM
100
Macron Safety
Systems (UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31 0NN,
Anglia
Macron Safety Systems
(UK) Ltd.
Burlingham House,
Hewett Road, Gapton
Hall Industrial Estate
Great Yarmouth,
Norfolk, NR31 0NN,
Anglia
12.12.2011
11.12.2016
1150/2011
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846-1: S-2-65000-8/4000-1 (GCBA
5/40)
na podwoziu VOLVO FM
4XR
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
12.12.2011
11.12.2016
1151/2011
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
BRILLANT LED
CEAG
Notlichtsysteme
GmbH Senator
Schwarz Ring 26
D-59494 Soest,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
13.12.2011
12.12.2016
1152/2011
Cięzki samochód
zaopatrzeniowy (4x4)
PN-EN 1846-1 S-2-3-0-01 (SCKw)
na podwoziu MAN TGM
18.290
P.P.U.H.
Elektro-instal
ul.Rolnicza 23
44-200 RYBNIK
P.P.U.H.
Elektro-instal
ul.Rolnicza 23
44-200 RYBNIK
13.12.2011
12.12.2016
1153/2011
Ciężki specjalny pojazd
samochodowy z
żurawiem PN-EN 1846-1:
S-1-2-0-0-1 (8x4) na
podwoziu VOLVO FM
8XR
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka
komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
Spółka komandytowoakcyjna
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO- BIAŁA
14.12.2011
13.12.2016
1154/2011
Przewoźna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-39/1
typ LWT 250 K
Aries Power
Equipment Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 25
01-493 Warszawa
Aries Power Equipment
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 25
01-493 Warszawa
16.12.2011
15.12.2016
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1155/2011
Prądownica wodna PWT
52/1-2-3-4 typ TURBOJET
AKRON BRASS
Company 343
Venture Bled
Wooster, OH 44691,
USA
AIR PRESS Elżbieta
Wanik, Bogdan Wanik
Sp. J.
ul. Pisankowa 1
45-841 OPOLE
19.12.2011
18.12.2016
1156/2011
Nośnik kontenerowy 8x8
PN-EN 1846-1: S-2-3-1-00 (SCKn) na podwoziu
Mercedes-Benz typ
932.33 (Actros 144 AK)
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
20.12.2011
19.12.2016
1157/2011
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUNGALUCE 626,
LUNGALARGALUCE 626
Beghelli S.p.A
Via Mozzeghine
13/15
40050 Monteveglio,
Włochy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
19.12.2011
18.12.2016
1158/2011
Lekki samochód
dowodzenia i łączności
(4x4)
PN-EN 1846-1: L-1-4-4-11/2
na podwoziu MercedesBenz 516 (SPRINTER) nr
VIN
WDB9066571S629252
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKOBIAŁA
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKO-BIAŁA
20.12.2011
19.12.2016
1160/2011
Kontener wymienny typ
GS 670.20/Ż
z żurawiem
hydraulicznym
AUTOPOL SERVICE
Sp. z o.o.
ul. Nakielska 205
85-391 BYDGOSZCZ
AUTOPOL SERVICE
Sp. z o.o.
ul. Nakielska 205
85-391 BYDGOSZCZ
21.12.2011
20.12.2016
EUROSOFT Sp. z o.o.
ul. Centralna 6
43-346 BIELSKO-BIAŁA
23.12.2011
22.12.2016
BRONTO SKYLIFT OY
AB
Teerivuorenkatu 28
FIN – 33300 Tampere
Finlandia
BRONTO SKYLIFT OY AB
Teerivuorenkatu 28
FIN – 33300 Tampere
Finlandia
11.04.2013
27.12.2016
1163/2011
Ciężki samochód
zaopatrzeniowy (4x2)
PN-EN 1846-1: S-1-3-00-0 (SCKw)
na podwoziu Renault 44A
(MIDLUM 300.18)
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKOBIAŁA
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 BIELSKO-BIAŁA
29.12.2011
28.12.2016
1164/2011
Gaśnica przewoźna
śniegowa typ AS-20x B
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
16.07.2012
29.12.2016
69.
70.
71.
72.
73.
74.
1161/2011
75.
1162/2011
76.
Ciężki lotniskowy
samochód ratowniczogaśniczy (6x6)
PN-EN 1846-1: S-3-38000-8/3200-1
na podwoziu MAN TGS
33.540
nr VIN:
WMA56SZZ4CP032675,
WMA56SZZ2CP032707,
WMA56SZZ5CP032698,
WMA56SZZ2CP032724,
WMA56SZZ2CP032660
Ciężki samochód z
podnośnikiem
hydraulicznym
z drabiną ratowniczą SH30 typ BRONTO Skylift F
32 TLK
PN-EN 1846 S-1-2-EN
1777-30/23.5-0-1
na podwoziu SCANIA P
360 4x2
PROTECT FIRE S.A.
(Grupa ITURRI)
Galileo Galilei 25,
28806 Alcala de
Benares (Madryt)
Hiszpania
77.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1165/2011
Kontener wymienny typ
KSPZ z motopompą do
wody zanieczyszczonej
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
28.12.2011
27.12.2016
1166/2011
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego (4x4)
PN-EN 1846-1: L-1-6-1-01 (SLRt)
na podwoziu MercedesBenz 906 OK 50
(SPRINTER 519 CDI)
STOLARCZYK
MIROSŁAW
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego
268A
25-116 KIELCE
STOLARCZYK MIROSŁAW
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268A
25-116 KIELCE
02.01.2012
01.01.2017
1167/2011
Pianotwórczy środek
gaśniczy ORCHIDEX ARC
1x1 NT
ORCHIDEE GERMANY
GmbH
Industriesrtrasse 11
68526 Ladenburg,
Niemcy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
26.01.2012
04.01.2017
1168/2012
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego (4x2)
PN-EN:1846-1: L-1-3-00-1
na podwoziu MercedesBenz 906 OK 50 (Sprinter
519)
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
11.01.2012
10.01.2017
Kontener wymienny
proszkowy
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
29.11.2013
10.01.2017
P.P.U.H.
ELEKTRO-INSTAL
Anna Kosteczko
ul.Rolnicza 23
44-200 Rybnik
P.P.U.H.
ELEKTRO-INSTAL
Anna Kosteczko
ul.Rolnicza 23
44-200 Rybnik
11.01.2012
10.01.2017
Horpol S.A.
Stara Iwiczna
ul.Nowa 23
05-500 Piaseczno
16.01.2012
15.01.2017
Horpol S.A.
Stara Iwiczna
ul.Nowa 23
05-500 Piaseczno
16.01.2012
15.01.2017
Przedsiębiorstwo
InżynieryjnoPrzemysłowe “Wodrol”
Wałcz Sp. z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 WAŁCZ
08.04.2013
17.01.2017
"Wodrol" Wałcz Sp. z
o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
10.08.2016
17.01.2017
78.
79.
80.
81.
82.
1169/2012
83.
1170/2012
Ciężki samochód
zaopatrzeniowy (6x6)
PN-EN 1846-1 S-2-3-0-01 (SCKw)
na podwoziu MAN TGS
(TGS 26.320)
84.
1171/2012
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-8/1
typ PTX301T szlamowa
1172/2012
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-6/1
typ PTX301ST
półszlamowa
1175/2012
Hydrant nadziemny DN
80 PN 10
typ A wg PN-EN
14384:2009
1176/2012
Hydrant podziemny DN
80 PN 10/16
85.
86.
Fuji Heavy Industries
LTD.,
4-410 Asahi,
Kitamoto – Shi,
Saitama, 364-8511
Japonia
Fuji Heavy Industries
LTD.,
4-410 Asahi,
Kitamoto – Shi,
Saitama, 364-8511
Japonia
Przedsiębiorstwo
InżynieryjnoPrzemysłowe
“Wodrol” Wałcz Sp. z
o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 WAŁCZ
87.
Data aktualizacji: 02.11.2016
"Wodrol" Wałcz Sp. z
o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 Wałcz,
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Zakład Konserwacji i
naprawy Sprzętu
pożarniczego
„ERGAŚ” Budziska 75
07-130 Łochów
Zakład Konserwacji i
naprawy Sprzętu
pożarniczego „ERGAŚ”
Budziska 75
07-130 Łochów
27.01.2012
26.01.2017
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
25.01.2012
24.01.2017
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
25.01.2012
24.01.2017
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
25.01.2012
24.01.2017
1181/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Alfa
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
02.01.2013
09.02.2017
1182/2012
Sygnalizator akustyczny
konwencjonalny typu
FNM-320-SRD, FNM-320FRD, FNM-320-SWH,
FNM-320-FWH
Cooper Fulleon Ltd.
Llantarnam Park
Cwmbran, Gwent
NP44 3AW Anglia
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 WARSZAWA
30.01.2012
29.01.2017
1183/2012
Pokrywa nasady 110
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
01.02.2012
31.01.2017
1184/2012
Łącznik ssawny 110
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
01.02.2012
31.01.2017
1185/2012
Łacznik 110 -T
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
01.02.2012
31.01.2017
1186/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
VOYAGER LED
Route,voyager led area,
voyager led spot
Zumtobel Lighting
GmbH
Schweitzer Str.30
A-6851
Dornbirn,Austria
Thorn Lighting Polska
Sp.z o.o.
ul. Gazowa 26a
50-513 Wrocław
03.02.2012
02.02.2017
Nr świadectwa
dopuszczenia
88.
1177/2012
89.
1178/2012
90.
1179/2012
91.
1180/2012
Wyrób
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846-1
L-1-4-0-0-1 na podwoziu
Ford typ FNC6 (Transit)
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(6x6)
PN-EN 1846-1 S-2-38400-8/4000-1 (GCBA
8,4/3344) na podwoziu
Mercedes-Benz typ
930.18 (Actros
3341/3344)
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846-1 M-2-62500-8/1600-1 (GBA
2,5/16) na podwoziu
Mercedes-Benz typ
976.36 (Atego
1326/1329)
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846-1 M-1-62500-8/1600-1, (GBA
2,5/16) na podwoziu
Mercedes-Benz typ
976.06 (Atego 1326/1329
F)
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1187/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego VOYAGER
LED ROUTE, VOYAGER
LED AREA, VOYAGER LED
SPOT w odmianach: MCE
E3M, MCE E3TX
nabudowywana
Zumtobel Lighting
GmbH
Schweitzer Str.30
A-6851
Dornbirn,Austria
Thorn Lighting Polska
Sp.z o.o.
ul. Gazowa 26a
50-513 Wrocław
17.02.2012
16.02.2017
1188/2012
Lotniskowy pojazd
ratowniczo - gaśniczy
typ SUPERDRAGON (8x8)
na podwoziu IVECO typ
IM52X8
Iveco S.p.A.
Stabilimento Mezzi
Speciali,
Via A. Franchi 23
325127 Brescia,
Włochy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
21.06.2012
02.02.2017
1189/2012
Buty strażackie
Oznaczenie producenta:
Obuwie dla strażaka
wzór 801
Spółdzielnia Pracy
Wyrobów Skórzanych
im.Jana Kilińskiego
ul.Hutnicza 47
81-061 Gdynia
Spółdzielnia Pracy
Wyrobów Skórzanych
im.Jana Kilińskiego
ul.Hutnicza 47
81-061 Gdynia
06.03.2013
07.02.2017
1190/2012
Buty strażackie
Oznaczenie producenta:
Obuwie dla strażaka
wzór 766
Spółdzielnia Pracy
Wyrobów Skórzanych
im.Jana Kilińskiego
ul.Hutnicza 47
81-061 Gdynia
Spółdzielnia Pracy
Wyrobów Skórzanych
im.Jana Kilińskiego
ul.Hutnicza 47
81-061 Gdynia
06.03.2012
07.02.2017
1192/2012
Kontener wymienny
powodziowy typ KHSP
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
09.01.2012
08.01.2017
1193/2012
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi Uniwersalna Centrala
Sterująca typu UCS 4000
Polon-Alfa Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
Polon-Alfa Sp. z o.o.
spółka komandytowa ul.
Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
10.02.2012
09.02.2017
1194/2012
Ciężki samochód
zaopatrzeniowy (4x4),
PN-EN 1846-1: S-2-3-0-01 (SCKw) na podwoziu
Mercedes-Benz typ
976.37 (Atego 1529 AF)
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
23.03.2012
12.02.2017
1195/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego Kwadra led
Hybryd Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
15.05.2012
13.02.2017
1196/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
HERKULES - P
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
15.05.2012
16.02.2017
1197/2012
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-LA30, ABT-LA60
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
24.02.2012
23.02.2017
1198/2012
Kontener wymionny ze
sprzętem oddymiajacym
i ochrony dróg
oddechowych typ KODO
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak,
Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 3
95-015 GŁOWNO
24.02.2012
23.02.2017
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
109.
1199/2012
110.
1200/2012
111.
1201/2012
112.
1202/2012
Wyrób
Ciężki samochód
ratowniczo - gasniczy
(6x4)
PN-EN 1846-1: S-2-38000-8/5000-1 (GCBA)
na podwoziu SCANIA P
400
Ciężki samochód
zaopatrzeniowy (6x6)
PN-EN 1846-1:
S-2-2-0-0-1 na podwoziu
IVECO TRAKKER
AD380T41W
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu OWA
ALFA LED, OWA POWER
LED, OWA ATOM LED,
OWA ORBIT LED
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego
PN-EN 1846-1: L-1-3-0-01 (SLRt) (4x4)
na podwoziu
VOLKSWAGEN 7J0
(Transporter)
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
27.02.2012
26.02.2017
P.P.U.H.
ELEKTRO-INSTAL
Anna Kosteczko
ul. Rolnicza 23
44-200 Rybnik
P.P.U.H.
ELEKTRO-INSTAL
Anna Kosteczko
ul. Rolnicza 23
44-200 Rybnik
29.02.2012
28.02.2017
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
15.05.2012
28.02.2017
Wawrzaszek ISS
Sp. z o.o.,
Sp.komandytowoakcyjna
u.Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
Wawrzaszek ISS
Sp. z o.o.,
Sp.komandytowoakcyjna
u.Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
02.03.2012
01.03.2017
KZWM Ogniochron
S.A. ul. Krakowska
83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
06.03.2012
05.03.2017
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych Sp.
z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych Sp.
z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z
o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych Sp. z
o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
07.03.2012
06.03.2017
07.03.2012
06.03.2017
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
27.07.2012
08.03.2017
Dyskam-Ekotrade Sp.
z o.o.
ul.Reymonta 22
30-059 Kraków
Dyskam-Ekotrade Sp. z
o.o.
ul.Reymonta 22
30-059 Kraków
13.03.2012
12.03.2017
Techpomp Sp. z o.o.
Al.Sztandarów 1/3
04-423 Warszawa
Techpomp Sp. z o.o.
Al.Sztandarów 1/3
04-423 Warszawa
14.03.2012
13.03.2017
113.
1203/2012
Gaśnica proszkowa typ
GP-2x ABC/MM
1204/2012
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi Uniwersalna Centarala
Sterująca typu UCS 6000
1205/2012
Ręczny przycisk
stosowany w systemach
oddymiania - Przycisk
Oddymiania typu PO-61,
PO-62, PO-63
114.
115.
116.
1206/2012
117.
1207/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego
typu H-207, H-207
TUSCAN, H-207
PARKALUX, H-207
BERGEN, H-207
MONITOR
System transmisji
sygnałów alarmów
pozarowych i sygnałów
uszkodzeniowych
składajacy sie ze stacji
nadawczej typu TA7P
oraz stacji odbiorczej
typu DGG-16K
118.
1208/2012
Przewoźna motopompa
do wody
zanieczyszczonej
P-114/2
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
119.
1209/2012
120.
1210/2012
121.
1211/2012
Wyrób
Cięzki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(8x8)
PN-EN 1846-1: S-2-310000-8/5000-1 (GCBA
10/50)
na podwoziu TATRA T
815-2
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846-1: M2-6-2500 lub 3000)8/1600-1 (GBA(2,5 lub
3)/16) na podwoziu
IVECO Eurocargo ML
150E28WS 4x4
Lekki samochód
specjalny rozpoznania
chemicznego z modułem
rozpoznania radiacyjnego
i biologicznego (4x4)
PN-EN 1846-1: L-2-4-0-01 (SLRRCh)
na podwoziu MercedesBenz Sprinter 906BB35
(Sprinter)
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
19.03.2012
18.03.2017
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
18.02.2013
18.03.2017
„WAWRZASZEK ISS
Sp. z o.o.” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO
BIAŁA
„WAWRZASZEK ISS Sp. z
o.o.” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul .Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO BIAŁA
21.03.2012
20.03.2017
122.
1212/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Point
Led
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1213/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
COSMO1, SYSTEM
COSMO2, SYSTEM
COSMO3, SYSTEM
COSMO4
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1214/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
K, SYSTEM KN, SYSTEM
KT, SYSTEM KP
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1215/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MONITOR2 IP 65 LED
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1216/2012
Oprawa oświtleniowa do
oświetlenia awaryjnego
typu MONITOR1 IP 65
LED, MONITOR1 IP65
LED-HO
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1217/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MONITOR1 IP40 LED
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1218/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MONITOR2 IP40 LED
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1219/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
DOWNLIGHTS
STANDARD
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1220/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
DOWNLIGHT
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Es-system S.A.
ul.Przemysłowa 2
30-701 Kraków
23.03.2012
22.03.2017
1221/2012
Lekki samochód
dowodzenia i łączności
PN-EN 1846-1: L-1-5-111-1/2
na podwoziu Renault typ
56AN (Master Maxi)
o nr VIN:
VF156ANA738783910
GEPARD Systems Sp.
z o.o.
ul. Szosa
Baranowicka 2
15-521 BIAŁYSTOK,
Zaścianki
GEPARD Systems Sp. z
o.o.
ul. Szosa Baranowicka 2
15-521 BIAŁYSTOK,
Zaścianki
28.03.2012
bezterminowo
1222/2012
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
model 6S-podpinka stała,
6O-podpinka odpinana
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 BRZEZINY
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 BRZEZINY
27.03.2012
26.03.2017
1223/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awarujnego typu TTX150
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
27.03.2012
26.03.2017
1224/2012
Ciężki samochod
ratowniczo-gaśniczy
PN-EN: 1846-1: S-2-65000-8/3200-1 GCBA
5/32 na podwoziu MAN
TGM 18.340 4x4
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
29.03.2012
28.03.2017
1225/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego RINO, RINO Z
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
02.04.2012
01.04.2017
1226/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu DL
1x13W, DL 2x13W, DL
1x18W, DL 2x18W, DL
1x26W, 2x26W
P.U.H. Imperial ZPCHr
Sp.J. Donat Król,
Dariusz Król
ul.Kołobrzeska 8e
78-200 Białogard
P.U.H. Imperial ZPCHr
Sp.J. Donat Król, Dariusz
Król
ul.Kołobrzeska 8e
78-200 Białogard
20.03.2013
02.04.2017
1227/2012
Ręczny przycisk
stosowany w systemach
oddymiania typu II PD
Spółdzielnia
Niewidomych Promet
ul.Lipowa 11
41-200 Sosnowiec
Spółdzielnia
Niewidomych Promet
ul.Lipowa 11
41-200 Sosnowiec
04.04.2012
03.04.2017
1228/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Sirios
Cooper Univel
P.O. Box 48, Komvos
Korinou
Katerini Pieras 60100,
Grecja
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o. Oddział w
Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
06.04.2012
05.04.2017
1230/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu BOA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
10.04.2012
09.04.2017
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1231/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PROFIL
LED, PROFILIGHT LED,
CRYSTAL LED
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
19.04.2012
18.04.2017
1232/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu iTech,
iTechZ
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
11.04.2012
10.04.2017
1233/2012
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu Variodyn D1
Nova GmbH
Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss,
Niemcy
Honeywell Life Safety
Austria GmbH
Lemböckgasse 49
A-1230 Wiedeń,
Austria
12.04.2012
11.04.2017
1234/2012
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu VIGIL2
Baldwin Boxall
Communications Ltd.
Wealden Industrial
Esteta, Farningham
Road Crowborough,
East Sussex, TN6 2JR
BEL AQUSTIC – DŹWIĘK
INTELIGENTNY Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 11/2
80-227 GDAŃSK
17.04.2012
16.04.2017
1235/2012
Gaśnica proszkowa typ
GP-1z BC/S
KZWM Ogniochron
S.A. ul. Krakowska
83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
30.04.2012
29.04.2017
1237/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświtlenia
awaryjnego typu SYSTEM
PROFI
P.U.H. Imperial ZPCHr
Sp.J. Donat Król,
Dariusz Król
ul.Kołobrzeska 8e
78-200 Białogard
P.U.H. Imperial ZPCHr
Sp.J. Donat Król, Dariusz
Król
ul.Kołobrzeska 8e
78-200 Białogard
25.04.2012
24.04.2017
1238/2012
Ręczny Ostrzegacz
Pożarowy typu PL 3300
MCP
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
26.04.2012
25.04.2017
1239/2012
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
ubranie strażackie
specjalne typ GARDA
„SCANTEX” S.C. K.K.
Koćmiel
Piekarnicza 26
80-126 GDAŃSK
„SCANTEX” S.C. K.K.
Koćmiel
Piekarnicza 26
80-126 GDAŃSK
27.04.2012
26.04.2017
1240/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
PRYMAT LED, PRIMOS
LED
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
15.06.2012
14.06.2017
1241/2012
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Deteor ME
3%
ORCHIDEE
International GmbH
Industriesrtrasse 11
68526 Ladenburg,
Niemcy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
30.04.2012
29.04.2017
1242/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
RESCLITE
Zumtobel Lighting
GmbH
Schweitzer Str.30 A6851
Dornbirn,Austria
Zumtobel Licht GmbH
Donau-City Strasse 1
AT-1220 Wiedeń,Austria
30.04.2012
29.04.2017
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1243/2012
Prądownica wodna PW
52
“SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
“SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
02.05.2012
01.05.2017
1244/2012
Prądownica wodna PW
75
“SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
“SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
02.05.2012
01.05.2017
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
07.05.2012
06.05.2017
Vag Armaturen
GmbH
Carl-Reuter str.1,
D-68305
Mannheim,Niemcy
VAG Armatura Polska
Sp.z o.o.
ul.Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
08.05.2012
07.05.2017
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
07.05.2012
06.05.2017
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
07.05.2012
06.05.2017
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
07.05.2012
06.05.2017
KOS Sp. J.
ul.Karłowatej Sosny 8
42-256 Olsztyn
PM Pol-car Sp. z o.o.
ul. Gorzysława 9
61-057 POZNAŃ
25.10.2012
09.05.2017
151.
152.
153.
1245/2012
154.
1246/2012
155.
1247/2012
156.
1248/2012
157.
1249/2012
158.
1250/2012
Średni samochód
ratownictwa
technicznego (4x2)
PN-EN 1846-1: M-1-6-00-0
na podwoziu IVECO
EUROCARGO MLD120
E25P
Hydrant nadziemny
DN80 PN16
Oznaczenie producenta:
RIGUS DN80 PN16
typ A wg PN-EN
14384:2009
Średni samochód
ratownictwa
technicznego (4x2)
PN-EN 1846-1: M-1-3-10-1
na podwoziu IVECO
EUROCARGO ML80E18
Przyczepa z
zamontowanym
sprzętem
specjalistycznym do
dekontaminacji WIOLA
typ W600H
Przyczepa z
zamontowanym
sprzętem
specjalistycznym
medycznym WIOLA typ
W1/C/30
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
PN-EN 1846-1: L-1-5-0-00
na podwoziu FIAT
DUCATO 4x2
159.
1251/2012
Kontener wymienny
do przewozu sprzętu
pożarniczego
Arkom” Henryków
Urocze
ul.Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
„Arkom” Henryków
Urocze
ul.Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
10.05.2012
09.05.2017
1252/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
CRYSTAL
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 PYSKOWICE
10.05.2012
09.05.2017
160.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
161.
1253/2012
162.
1254/2012
Wyrób
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych,
stosowanych do zasilania
i sterowania
urządzeniami służącymi
ochronie
przeciwpożarowej typu
kablowe konstrukcje
nośne OBO
BETTERMANN o
odporności ogniowej E30, E-90
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2) PN-EN 1846-L-16(lub 7)-0-8/800-0 na
podwoziu PEUGEOT typ
Y/ASO (BOXER)
163.
1255/2012
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
rękawice specjalne
strażackie SAFE GRIP II
164.
1256/2012
Hydrant nadziemny DN
80 PN 10/16, typ A
165.
1257/2012
166.
1258/2012
167.
1259/2012
168.
Hydrant podziemny DN
80 PN 10/16
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy (4
x2)
PN-EN 1846-1: M-1-62500-8/2400-1
na podwoziu Iveco
Eurocargo
Hydrant podziemny
DN80 PN16 Oznaczenie
producenta Monoblok
MB1 z pojedynczym
zamknięciem Standard
GGG
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Obo bettermann
GmbH &Co. KG
Huingser ring 52
58710 Menden ,
Niemcy
Obo bettermann Polska
Sp. z o.o.
ul.Gierdziejewskiego 7
02-495 WARSZAWA
10.05.2012
09.05.2017
Pojazdy Specjalne
DUDEK Michał Dudek
ul. Dźbowska 60/62
42-202
CZĘSTOCHOWA
Pojazdy Specjalne
DUDEK Michał Dudek
ul. Dźbowska 60/62
42-202 CZĘSTOCHOWA
21.09.2012
13.05.2017
Rosenbauer
International A.G.,
Paschinger Straße 90,
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrańska 6/8 m 31
03-206 WARSZAWA
14.05.2012
13.05.2017
Produkcja Handel Usługa
„EFEKT“
Joanna Stawska
ul. Budowlanych 9A/24
62-200 GNIEZNO
21.05.2012
20.05.2017
Produkcja Handel Usługa
„EFEKT“
Joanna Stawska
ul. Budowlanych 9A/24
62-200 GNIEZNO
21.05.2012
20.05.2017
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
04.03.2012
21.05.2017
Fabryka armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
21.06.2012
24.05.2017
„WAWRZASZEK ISS Sp. z
o. o.” Spółka
komandytowo- akcyjna
ul. Leszczyńska 22, 43300 BIELSKO-BIAŁA
06.06.2012
05.06.2017
Produkcja Handel
Usługa „EFEKT“
Joanna Stawska
ul. Budowlanych
9A/24
62-200 GNIEZNO
Produkcja Handel
Usługa „EFEKT“
Joanna Stawska
ul. Budowlanych
9A/24
62-200 GNIEZNO
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
Kramer Armaturen
Produktions-und
Handel-Ges.m.b.H.
Wiener Straße 107
A-2700 Wiener
Neustadt, Austria
„WAWRZASZEK ISS
Sp. z o. o.” Spółka
komandytowoakcyjna ul.
Leszczyńska 22, 43300 BIELSKO-BIAŁA
1262/2012
Ciężki lotniskowy
samochód ratowniczogaśniczy na podwoziu
specjalnym FRESIA F800
(8x8)
1263/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ALU
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
15.06.2012
14.06.2017
1264/2012
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-11/1
typ PTX 401T
Fuji Heavy
INDUSTRIES LTD.
4-410 Asahi,
Kitamoto-Shi
Saitama, 364-8511
Japonia
HORPOL S. A
Stara Iwiczna,
ul. Nowa 23
05-500 PIASECZNO
06.06.2012
05.06.2017
169.
170.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1265/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Display
Mawel Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
Mawel Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
12.06.2012
11.06.2017
1267/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
Pionier
Mawel Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
Mawel Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
12.06.2012
11.06.2017
1269/2012
Lotniskowy Pojazd
ratowniczo-gaśniczy typ
DRAGON X4 ARFF na
podwoziu IVECO typ
DRW4 model IM25X4
IVECO S. p. A.
Stabilimento Mezzi
Specjali,
Via A. Franchi 23
25127 Brescia,
Włochy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
31.07.2012
13.06.2017
1270/2012
Rękawice specjalne
oznaczenie producenta:
Rękawice strażackie 3RMD, 3R-MT, 3R-MS
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego ul.
Żeromskiego 3 95060 Brzeziny
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego ul.
Żeromskiego 3 95-060
Brzeziny
17.05.2013
17.06.2017
1271/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
BU T5, SYSTEM BU T8
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
15.06.2012
14.06.2017
1272/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
UNO LED
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa
30-701 Kraków
ES-SYSTEM NT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa
30-701 Kraków
15.06.2012
14.06.2017
1273/2012
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego PN-EN
1846-1: L2-6-1-0-1 na
podwozi IVECO DAILY
4x4
CONCEPT Sp z o. o.
Al. Gen. Wł. Andersa
593
43-300 Bielsko - Biała
CONCEPT Sp z o. o.
Al. Gen. Wł. Andersa 593
43-300 Bielsko - Biała
19.06.2012
18.06.2017
1274/2012
Topór strażacki lekki typ
TS-001-310-PC
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
26.06.2012
17.06.2017
1275/2012
Kontener wodny KW – 01
ARKOM
Henryków Urocze,
ul. Mokra 30
05- 504 Złotokłosy
ARKOM
Henryków Urocze,
ul. Mokra 30
05- 504 Złotokłosy
20.06.2012
19.06.2017
1279/2012
Ubranie specjalne Typ
FIRE GUARD 01
Boxmet Medical Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
Boxmet Medical Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
26.06.2012
25.06.2017
1280/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu:
SYSTEM 3000, SYSTEM
4000, SYSTEM 4000 BIS,
SYSTEM 6000, SYSTEM
6000 BIS
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
26.06.2012
25.06.2017
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1281/2012
Kable elektryczne
stosowane do zasilania i
sterowania urządzeniami
służącymi ochronie
przeciwpożarowej
Tele-Fonika Kabla Sp.
z o.o. S. K. A.
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków
Tele-Fonika Kabla Sp. z
o.o. S. K. A.
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków
25.06.2012
24.06.2017
1282/2012
Sygnalizator akustyczny
typu BX-SOLw
odmianachBX-SOL-R, BXSOL-W1
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
27.08.2012
25.06.2017
1283/2012
Sygnalizator akustyczny
typu Roshni Low Profile
RoPL w odmianach
ROLP/R/S, ROLP/W/S,
ROLP/R/D, ROLP/W/D,
ROLP/R/U, ROLP/W/U
Cooper Industries Poland
LCC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
27.06.2012
26.06.2017
1284/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ALUKLICK
Cooper Industries Poland
LCC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
02.07.2012
01.07.2017
1285/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ALUKLICK LED
Cooper Industries Poland
LCC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
02.07.2012
01.07.2017
1286/2012
Urządzenie zdalnej
sygnalizacji i obsługi –
Terminal Sygnalizacji
Równoległej typu TSR
4000
Polon-Alfa Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz
02.07.2012
01.07.2017
1287/2012
Gaśnica przewoźna
śniegowa typ AS-50x B
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
04.07.2012
03.07.2017
1288/2012
Gaśnica przewoźna
śniegowa typ AS-30x B
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
04.07.2012
03.07.2017
1290/2012
Oprawa oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
COBRA
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
04.07.2012
03.07.2017
1291/2012
Urządzenie do
wytwarzania zasłony
wodnej ZW 52
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
06.07.2012
05.07.2017
1292/2012
Urządzenie do
wytwarzania zasłony
wodnej ZW 75
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
06.07.2012
05.07.2017
182.
183.
184.
185.
186.
187.
Cooper Fulleon
Limited
Liantarnam Park,
Cwmbran
Gwent NP44 3AW,
Wielka Brytania
Cooper Fulleon
Limited
Llantarnam Park,
Cwmbran
Gwent NP44 3AW,
Wielka Brytania
CEAG
Notlichtsysteme
GmbH
Senator Schwarz Ring
26
D-59494 Soest,
Niemcy
CEAG
Notlichtsysteme
GmbH
Senator Schwarz Ring
26
D-59494 Soest,
Niemcy
188.
189.
190.
191.
192.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1293/2012
Gaśnica proszkowa typ
GP-4x ABC/MM
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
22.08.2012
09.07.2017
1294/2012
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-1 M-2-6-27008/1600-1 na podwoziu
Mercedes-Benz Atego
(4x4)
Przedsiebiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o. o.
KORWINÓW
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiebiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o. o. KORWINÓW
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
08.10.2012
10.07.2017
1295/2012
Hydrant nadziemny DN
150 PN 16 typ A
oznaczenie producenta:
8855
Fabryka Armatur
„JAFAR” Spółka
Akcyjna
ul. Kadiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatur
„JAFAR” Spółka Akcyjna
ul. Kadiego 12
38-200 Jasło
16.07.2012
15.07.2017
1296/2012
Hydrant podziemny
pełnoprzelotowy DN 80
PN 16
Oznaczenie producenta:
8850
Fabryka Armatur
„JAFAR” Spółka
Akcyjna
ul. Kadiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatur
„JAFAR” Spółka Akcyjna
ul. Kadiego 12
38-200 Jasło
22.08.2012
15.07.2017
1297/2012
Hydrant podziemny DN
80 PN 10/16 z
podwójnym zamknięciem
typ 35/81-L7
AVK Mittelmann
Armaturen GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK Armadan
Sp. z o. o.
ul. Jakubowska 1
62-045 Pniewy
20.08.2012
15.07.2017
1298/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu K1
ETAPnv
Antwerpsesteenweg
130
2390 Malle, Belgia
ETAPnv
Antwerpsesteenweg 130
2390 Malle, Belgia
13.07.2012
12.07.2017
1299/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
PRIMA, SYSTEM PRIMA
44
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
13.07.2012
12.07.2017
1300/2012
Oprawy oświetleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu SFERA
N, SFERA P
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
04.03.2013
12.07.2017
1301/2012
Ubranie specjalne
Oznaczenie producenta:
Ubranie ochronne
specjalistyczne dla
strażaka model K-500
PW Krystian Sp. z o.o.
ul. Staszica 9A
26-400 Przysucha
PW Krystian Sp. z o.o.
ul. Staszica 9A
26-400 Przysucha
17.07.2012
16.07.2017
Przedsiebiorstwo
Handlowo-Techniczne
„SUPON-BYDGOSZCZ’ Sp.
z o.o.
ul. Szczecińska 6
73-110 Stargard
Szczeciński
19.07.2012
18.07.2017
STEO Sp. z o. o.
ul. Wybrański 6/8 m 31
03-206 Warszawa
20.07.2012
19.07.2017
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
1302/2012
Zawór hydrantowy typ
ZH 52
Oznaczenie producenta
PZ-28
1303/2012
Lotniskowy pojazd
ratowniczo-gaśniczy
Typ ARF-PANTHER 6x6
CA-5/CA-5/HRET
203.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Przedsiebiorstwo
HandlowoTechniczne „SUPONBYDGOSZCZ’’ Sp. z
o.o.
ul. Szczecińska 6
73-110 Stargard
Szczeciński
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Strasie 90,
P.O.Box 176
A-4060 Leonding,
Austria
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
204.
1304/2012
205.
1305/2012
206.
1306/2012
207.
1307/2012
208.
1308/2012
209.
1309/2012
Wyrób
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Plafon
w odmianach Finestra
kinkiet, Finestra plafon,
Finestra ring, Finestra
INOX kinkiet, Finestra
INOX plafon, Quadro-K,
Quadro
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Barii II z
modułem awaryjnym
VIP/TQ w odmianach
DL195, DL230, DLN230,
DLK, DLK PAR
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Fibra III
1x18W, 1x36W, 1x58W,
2x18W,2x36W,
2x58W,1x14W,1x28W,1x
35W,1x24W,1x54W,1x49
W,1x80W,2x14W,2x28W
,2x35W,2x24W,2x54W,2
x49W,2x80W
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Latte z
modułem awaryjnym
VIP/TQ w odmianach
Opal, PRM
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu oprawa
systemowa PRESTO z
modułem awaryjnym
VIP/TQ w odmianach
PRESTO PAR DI, PRESTO
PAR DI-NT, PRESTO PAR
DI-IN, PRESTO OPAL DI,
PRESTO OPAL DI-NT,
PRESTO OPAL DI-IN
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
rastrowa z modułem
awaryjnym VIP/TQ w
odmianach
210.
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
26.07.2012
25.07.2017
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
29.08.2012
25.07.2017
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
26.07.2012
25.07.2017
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
26.07.2012
25.07.2017
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
29.08.2012
25.07.2017
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
26.07.2012
25.07.2017
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika
Sp. z o. o.
ul. Kalinowa 68
09-402 Płock
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika
Sp. z o. o.
ul. Kalinowa 68
09-402 Płock
26.07.2012
25.07.2017
1310/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SELENA
1311/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
SQUARE
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
26.07.2012
25.07.2017
1312/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
LIMES2, SYSTEM LIMES2
T5
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
27.07.2012
26.07.2017
211.
212.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1313/2012
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu ZX5Se z
możliwością pracy w sieci
Notifier Fire Systems
Charles Avenue
Burgess Hill, West
Sussex, RH15 9UF,
Wielka Brytania
HONEYWELL Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
31.07.2012
30.07.2017
1314/2012
Kable elektryczne
stosowane do zasilania i
sterowania urządzeniami
służącymi ochronie
przeciwpożarowej
Tele-Fonika Kable
Sp. z o. o. S.K..A.
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków
Tele-Fonika Kable
Sp. z o. o. S.K..A.
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków
02.08.2012
01.08.2017
Apollo Fire Detectors
Limited
36 Brookside Road
Havant, Hampshire, PO9
1JR,
Wielka Brytania
09.08.2012
08.08.2017
Apollo Fire Detectors
Limited
36 Brookside Road
Havant, Hampshire, PO9
1JR,
Wielka Brytania
09.08.2012
08.08.2017
213.
214.
215.
KAC Alarm Company
Limited
KAC Mouse, Thornhill
Road, North Moos
Moat Redditch,
Worcesteshire, B98
9ND, Wielka Brytania
KAC Alarm Company
Limited
KAC Mouse, Thornhill
Road, North Moos
Moat Redditch,
Worcesteshire, B98
9ND, Wielka Brytania
1315/2012
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu XP95 w
odmianach 55100-908
1316/2012
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu Discovery
w odmianie 58100-951
1317/2012
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) typ
PN-EN 1846-1
M-2-6-2500-8/1600-1 na
podwoziu Iveco
Eurocargo ML 150E28WS
4x4 EURO5
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
21.11.2013
12.06.2017
1318/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PLEXI
LED
P.P.H.U AWEX Rafał
Stanuch
Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U AWEX Rafał
Stanuch
Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
08.04.2013
13.08.2017
1319/2012
Sygnalizator akustyczny
typu XP95 w odmianie
55000-001
Apollo Fire Detectors
Limited
36 Brookside Road
Havant, Hampshire,
PO9 1JR
Wielka Brytania
Apollo Fire Detectors
Limited
36 Brookside Road
Havant, Hampshire, PO9
1JR
Wielka Brytania
10.08.2012
09.08.2017
1320/2012
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych
Flame X 950 typu HTKSH
FE180/E30-E90/PH30PH90 i HTKSHekw
FE180/E30-E90/PH30PH90
Tele-Fonika
Kable Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków
Tele-Fonika
Kable Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków
13.08.2012
12.08.2017
1321/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
VERA, SYSTEM VEGA
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
16.08.2012
15.08.2017
1322/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu JUPITER
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika
Sp. z o. o.
ul. Kalinowa 68
09-402 Płock
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika
Sp. z o. o.
ul. Kalinowa 68
09-402 Płock
16.08.2012
15.08.2017
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1323/2012
Centrala Sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania
zamknięciami
przeciwpożarowymi typu
BAZ 04-N-UT
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse
28-32
22949 Ammersbek
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 2832
22949 Ammersbek
Niemcy
20.08.2012
19.08.2017
1324/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TTX 150
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
28.09.2012
19.08.2017
1325/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TTX 260
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
25.04.2013
19.08.2017
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PUH LESZEK KORUS
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PUH
LESZEK KORUS
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
22.08.2012
21.08.2017
23.08.2012
22.08.2017
223.
224.
225.
226.
1326/2012
Prądownica wodna PW
52/R
1327/2012
Ciężki samochód
ratowniczo - gaśniczy,
PN-EN 1846-1:S-2-39000-8/5000-1 na
podwoziu Mercedes
Benz Actros (6x6)
1328/2012
Prądownica pianowa PP4
typ PP-400
POK S.A. FRANCE
z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent Sur
Seine, Francja
HORPOL S.A.
Stara Iwiczna, ul. Nowa
23
05-500 Piaseczno
23.08.2012
22.08.2017
1329/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
BLESSING
Cooper Safety B.V.
Terheijdenseweg 465
4825 BK Breda,
Holandia
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
04.03.2014
22.08.2017
1330/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PROFI
T5_AW
Spectra Lighting
Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
Spectra Lighting
Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
31.08.2012
30.08.2017
1331/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
WALKER
Spectra Lighting
Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
Spectra Lighting
Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
31.08.2012
30.08.2017
1332/2012
Buty strażackie.
Oznaczenie producenta:
Buty strażackie
BRANDBULL model 006
PL i 006
DOLENC JANKO s.p.
Dragonja vas 1a
2326 Cirkovce,
Słowenia
Kaliskie Zakłady
Przemysłu Terenowego
w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 37
62-800 KALISZ
07.04.2013
28.08.2017
1333/2012
Buty strażackie.
Oznaczenie producenta:
Buty strażackie
BRANDBULL model 005
PL i 005
DOLENC JANKO s.p.
Dragonja vas 1a
2326 Cirkovce,
Słowenia
Kaliskie Zakłady
Przemysłu Terenowego
w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 37
62-800 KALISZ
07.04.2013
28.08.2017
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1334/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
PROTECTA III
Chalmit Lighting
388 Hilington Road,
Hilington Industrial
Esteta
Glasgow G54 4BL,
Szkocja
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn
30.08.2012
29.08.2017
1336/2012
Ubranie specjalne.
Oznaczenie
producenta 4,
model: 4 S/G, 4 S/T,
4 S/G/K, 4 S/T/K,
4 O/G, 4 O/T,
4 O/G/K, 4 O/T/K,
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
01.03.2013
29.08.2017
1338/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
STARLET LED
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
03.01.2013
02.09.2017
1339/2012
System transmisji
sygnałów
uszkodzeniowych
i alarmów pożarowych
typu ARGOS
„Argos 1” Sp. z o. o.
Os. Sosnówka 1b
26-060 Chęciny
„Argos 1” Sp. z o. o.
Os. Sosnówka 1b
26-060 Chęciny
04.09.2012
03.09.2017
1340/2012
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(6x6) PN-EN 1846
S-2-3-8000-8/5000-1
na podwoziu SCANIA
G440
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
12.09.2012
11.09.2017
1341/2012
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846
S-2-6-5000-8/4000-1
na podwoziu Volvo FMX
13.09.2012
12.09.2017
1342/2012
Samochód sprzętowy
ratownictwa
wysokościowego
PN-EN 1846-S-2-6
na podwoziu Volvo FMX
X HIGH (4x4)
13.09.2012
12.09.2017
1343/2012
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 typ C
Oznaczenie producenta
HN3-L
28.09.2012
27.09.2017
1344/2012
Hełm strażacki CALISIA
VULCAN typ CV 102
1345/2012
Sygnalizator optyczny
typu SO-Pd13 w
odmianach SO-Pd13/3m,
SO-Pd13/3m/s, SOPd13/6m, SOPd13/6m/s, SOPd13/9m, SO-Pd13/9m/s
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o. o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o. o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
„BOHAMETARMATURA” Sp. j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota
Kaliskie Zakłady
Przemysłu
Terenowego
w Kaliszu Sp. z o .o.
ul. Przybrzeżna 37
62-800 Kalisz
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o. o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o. o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
„BOHAMET-ARMATURA”
Sp. j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota
Kaliskie Zakłady
Przemysłu Terenowego
w Kaliszu Sp. z o .o.
ul. Przybrzeżna 37
62-800 Kalisz
22.05.2013
24.09.2017
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
27.09.2012
26.09.2017
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1346/2012
Średni samochód
ratownictwa
technicznego PN-EN
1846-M-2-4-1-1-1 na
podwoziu IVECO
EUROCARGO typ
ML110E25 (4x4) o
numerze VIN:
ZCFB1DJ84A2576352
ARM PROJECT
Sp. z o. o.
ul. Górczewska
200/260
01-460 Warszawa
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Żaganiu
ul. Nowogródzka 3
68-100 Żagań
04.10.2012
03.10.2017
1347/2012
Generator piany lekkiej
GPL typ SNOW COAT
POK S.A. FRANCE
Z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent-SurSeine, Francja
Horpol S.A.
Stara Iwiczna,
ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno
04.10.2012
03.10.2017
1348/2012
Sorbent typ Q-SORB
Sintac - Polska Sp. z
o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WARSZAWA WESOŁA
Sintac - Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WARSZAWA WESOŁA
19.11.2012
18.10.2017
1349/2012
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych,
stosowanych do zasilania
i sterowania
urządzeniami służącymi
ochronie
przeciwpożarowej –
Kablowe konstrukcje
nośne PUK-WERKE o
odporności ogniowej
E30, E60 i E90
PUK-Werke KG
Kunststoff –
Stahlevrarbeitung
GmbH & Co.
Nobelstrasse 45-55
D-12057 Berlin,
Niemcy
PUK-Werke KG
Kunststoff –
Stahlevrarbeitung GmbH
& Co.
Nobelstrasse 45-55
D-12057 Berlin, Niemcy
13.08.2013
01.10.2017
1350/2012
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DAL
165/6 PP, DAL 165/10 PP
Jagro Acoustic
Solutions
Industriestr. 2 g-h
D-68169 Mannheim
Niemcy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
02.10.2012
01.10.2017
1351/2012
Średni samochód z
podnośnikiem
hydraulicznym i drabiną
ratowniczą (4x2) BB SH
23 typ PMT-25D PN-EN
1846 M-1-3-EN 177723/11-0-1 na podwoziu
MAN TGL
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN”
S.A.
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN” S.A.
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin
14.07.2016
04.10.2017
1352/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
SCREEN, SCREEN
PRESTIGE, SCREEN BASIC
ES-System NT
Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 51
32-410 Dobczyce
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
05.10.2012
04.10.2017
1353/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
QUADRA, SYSTEM
QUATRO
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
05.10.2012
04.10.2017
Prądownica pianowa PP2
typ PP-200
POK S.A. FRANCE
z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent Sur
Seine
Francja
HORPOL S.A.
Stara Iwiczna
ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno
05.10.2012
04.10.2017
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
1354/2012
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1355/2012
Oprawa oświetleniowa do
oświetlenia awaryjnego
typu 6000
R. Stahl Schaltgerate
GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638
Waldenburg, Niemcy
Automatic Systems
Engineering Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6
80-557 Gdańsk
09.10.2012
08.10.2017
Szpotowicz, Sołtysiak
„STARKAM”
Spółka Jawna
ul. Zakopiańska 1A
40-219 Katowice
15.10.2012
14.10.2017
Szpotowicz, Sołtysiak
„STARKAM”
Spółka Jawna
ul. Zakopiańska 1A
40-219 Katowice
15.10.2012
14.10.2017
253.
254.
1356/2012
Łącznik 52 – T Ms
255.
ENPOL Józef
Leończuk
Mikołaj Wierel
Spółka Jawna
ul. K.Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
ENPOL Józef
Leończuk
Mikołaj Wierel
Spółka Jawna
ul. K.Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
1357/2012
Łącznik 75 – T Ms
1358/2012
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu
YnTKSY, YnTKSYekw,
YnTKSXekw
Fabryka Kabli ELPAR
Sp. z o. o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z
o. o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
11.10.2012
09.10.2017
1359/2012
Gaśnica proszkowa typ
P1BETA-W
Wytwórnia
Artykułów
Technicznych
„W-A-T BRYŃSKI”
W.B. Bryńscy s.c.
ul. Wierzbicka 26/44
26-600 RADOM
BETA CORPORATION
s.r.o.,
Slavojowa 579/9
PRAGA 2 12 800, Czechy
15.10.2012
14.10.2017
1360/2012
Centrala sygnalizacji
pożarowej z możliwością
pracy w sieci, urządzenie
zdalnej sygnalizacji i
obsługi oraz zasilacz typu
FlexES Control w
odmianach FX2, FX10,
FX18
Novar GmbH
Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss,
Niemcy
Honeywell Life Ausrtia
GmbH
Lemböckgasse 49
A-1230 Wiedeń, Austria
11.10.2012
10.10.2017
1361/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu LUMA
Mawel Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
Mawel Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
09.11.2012
09.10.2017
Novar GmbH
Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss,
Niemcy
Honeywell Life Safety
Austria GmbH
Lemböckgasse 49
A-1230 Wiedeń, Austria
15.10.2012
14.10.2017
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK
Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK
Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
16.10.2012
15.10.2017
16.10.2012
15.10.2017
256.
257.
258.
259.
260.
1362/2012
261.
1363/2012
Centrala sygnalizacji
pożarowej z możliwością
pracy w sieci, urządzenie
zdalnej sygnalizacji i
obsługi oraz zasilacz typu
IQ8Control C 808003,
808139 oraz IQ8Control
M 808004, 808219
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego PN-EN
1846-L-1-5-1-0-1 na
podwoziu Renault Trafic
(4x2)
262.
1364/2012
Urządzenia combi CT
4120 (c), CT 4150 (c)
Data aktualizacji: 02.11.2016
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
07.11.2012
15.10.2017
16.10.2012
15.10.2017
07.11.2012
15.10.2017
16.10.2012
15.10.2017
16.10.2012
15.10.2017
19.11.2012
16.10.2017
19.11.2012
16.10.2017
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
12.02.2013
18.10.2017
Elektrometal S.A.
ul Stawowa 71
43-400 Cieszyn
Elektrometal S.A.
ul Stawowa 71
43-400 Cieszyn
19.10.2012
18.10.2017
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo Usługowe
„SUBOR”
Zakład Pracy
Chronionej Ewa Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo
Usługowe „SUBOR”
Zakład Pracy Chronionej
Ewa Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
23.10.2012
22.10.2017
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
1365/2012
Cylindry rozpierające
dwustronnego działania
typ; RA 4322 (c),
RA 4332 (c)
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
1366/2012
Nożyce hydrauliczne
typu: CU 4031 (c) GP,
CU 4035 (c) GP,
CU 4035 (c) NCT II,
CU 4050 (c) NCT II
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
1367/2012
Rozpieracze ramieniowe
typ:
SP 4240 (c),
SP 4260 (c),
SP 4280 (c)
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
1368/2012
Cylindry rozpierające typ:
TR 4340 (c),
TR 4350 (c)
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
1369/2012
Cylindry rozpierające
jednostronnego działania
typ:
RA 4311 (c),
RA 4313 (c),
RA 4315 (c),
RA 4321 (c),
RA 4331 (c)
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
1370/2012
Poduszki podnoszące
niskociśnieniowe typ:
LAB 4 UN, LAB 6 UN, LAB
9 UN,
LAB 16 UN
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
1371/2012
Poduszki podnoszące
typ: HLB
1,3,5,10,12,18,20,24,29,3
2,40,67
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
1372/2012
Kominiarka. Oznaczenie
producenta: kominiarka
strażacka - 3
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
1374/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
WODNIAK
Ubranie strażackie
specjalne. Odmiany US02, US-03, US-02/A, US03/A
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
Wnioskodawca
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
271.
272.
1377/2012
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1378/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu 6008
R. Stahl Schaltgerate
GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg
Niemcy
Automatic Systems
Engineering Sp. z o. o.
ul. Narwicka 6
80-557 Gdańsk
10.03.2014
24.10.2017
1379/2012
Lekki samochód
specjalny proszkowy PNEN 1846-L-1-2-1 na
podwoziu Iveco Daily
50C15 (4x2)
„Wawrzaszek ISS
Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością
SKA”
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko Biała
„Wawrzaszek ISS Spółka
z Ograniczoną
Odpowiedzialnością
SKA”
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko Biała
25.10.2012
24.10.2017
273.
274.
275.
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
PN-EN 1846-M-3-6-25008/1600-1
na podwoziu TATRA T
810 (6x6)
Ubranie specjalne
chroniące przed
promieniowaniem
cieplnym i płomieniem
typ 3. Oznaczenie
producenta USC-4
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
30.10.2012
29.10.2017
Zakład Produkcji
Odzieży Ochronnej
Żaroodpornej
TERMOIZOL
ul. Długa 15 B
58-521 Jeżów Sudecki
Zakład Produkcji Odzieży
Ochronnej Żaroodpornej
TERMOIZOL
ul. Długa 15 B
58-521 Jeżów Sudecki
30.10.2012
29.10.2017
1382/2012
Sygnalizator bezruchu
Super Pass II typ SP II M i
SP II H (z opcją
wykrywania
temperatury)
GRACE INDUSTRIES,
INC
305 Bend Hill Road
Fredonia PA 16124
USA
30.11.2012
29.11.2017
1383/2012
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-S-2-6-70008/4000-1 na podwoziu
Volvo FMX (6x6)
05.11.2012
04.11.2017
1384/2012
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
PN-EN 1846-L-1-5-0-0-1
na podwoziu Renault
Trafic (4x2)
05.11.2012
04.11.2017
1385/2012
Urządzenie zdalnej
sygnalizacji i obsługi typu
SmartLetUSee/LCD i
SmartLetUSee/LCD-Lite
Vidicon Sp. z o. o.
ul. Bema 7-9
50-265 Wrocław
05.11.2012
04.11.2017
1386/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ECOSIGN LED
Zumtobel Licht GmbH
Schweitzer Strasse 30
A-6850 Dornbirn,
Austria
Zumtobel Licht GmbH
Donau-City Strasse 1
AT-1220 Wien, Austria
06.11.2012
05.11.2017
1387/2012
Kominiarka. Oznaczenie
producenta: Kominiarka
strażacka WUS-1K
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
09.11.2012
08.11.2017
1388/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ORION
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
03.01.2013
05.11.2017
1380/2012
276.
1381/2012
277.
278.
279.
280.
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o. o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK Spółka
Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec
INIM ELECTRONICS
S.R.L..
Via Fosso Antico,
Localita Centobuchi
63033
Monteprandone,
Włochy
DELTA SERVICE Stanisław
Echilczuk, Iwona Kuziuk,
Robert Wargenau Spółka
Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
k/Warszawa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o. o.
Korwinów,
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK Spółka
Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec
281.
282.
283.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1390/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
VOYAGER ALU LED 8 NU
MAG-MAR Józef
Susfał
ul. Piechurów 5
04-696 Warszawa
Thorn Lighting Polska Sp.
z o. o.
ul. Gazowa 26a
50-513 Wrocław
07.11.2012
06.11.2017
1391/2012
Lotniskowy pojazd
ratowniczo-gaśniczy typ:
ARF-PANTHER (8x8) CA-7
SWB/HRET
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Strasie 90,
P.O.Box 176
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o. o.
ul. Wybrańska 6/8 m 31
03-206 Warszawa
07.11.2012
06.11.2017
1392/2012
Lekki samochód
specjalny ze sprzętem
ochrony dróg
oddechowych PN-EN
1846-L1-3-0-0-0 na
podwoziu Mercedes
Benz Sprinter 516 CDI
(4x2) o numerze VIN:
WDB9066571S718501
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
WAWRZASZEK ISS Spółka
z Ograniczoną
Odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
08.11.2012
07.11.2017
1393/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TLP 471180/BE25/DALI, TLP 471580/BE25/DALI
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
16.11.2012
1394/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TWP
44-1180/BE25/T55/DALI
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
16.11.2012
15.11.2017
1395/2012
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Rozpieracz ramieniowy
typ SP 35L E-Force
Weber Hydraulik
GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
Weber Hydraulik GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
29.01.2013
18.11.2017
1396/2012
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Nożyce hydrauliczne typ
RSX 200-107 Plus E-Force
Weber Hydraulik
GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
Weber Hydraulik GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
19.11.2012
18.11.2017
1397/2012
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Cylinder rozpierający typ:
RZ1-910 E-Force
Weber Hydraulik
GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
Weber Hydraulik GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
19.11.2012
18.11.2017
1398/2012
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Nożyce hydrauliczne typ
RSX 160-50 E-Force
Weber Hydraulik
GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
Weber Hydraulik GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein.
Austria
19.11.2012
18.11.2017
1399/2012
Lotniskowy pojazd
ratowniczo-gaśniczy
ARFF-Oshkosh Striker
6x6
Oshkosh Corporation
2307 Oregon Street,
P.O Box 2566
Oshkosh
WI 54902 USA
Oshkosh Corporation
2307 Oregon Street, P.O
Box 2566 Oshkosh
WI 54902 USA
19.11.2012
18.11.2017
1400/2012
Rękawice strażackie
specjalne PRO-LINE II
Oznaczenie producenta:
Josephine II
HOLIK
INTERNATIONAL
s.r.o.
Za Dvorem 612
763 14 Zlin 12 Czechy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
20.11.2012
19.11.2017
284.
285.
286.
287.
15.11.2017
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1402/2012
Oprawy oświetleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu SPARK
LED, ALU LED, HYPERION
LED
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
21.11.2012
20.11.2017
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
23.11.2012
22.11.2017
VETTER GmbH, a Unit
of IDEX Corporation
Blatzheimer Strasse
10-12
53909 ZüLPICH,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
26.11.2012
25.11.2017
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
26.11.2012
25.11.2017
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o. o.
Korwinów ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
10.12.2012
25.11.2017
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o. o.
Korwinów ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
27.11.2012
26.11.2017
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
28.11.2012
27.11.2017
295.
296.
1403/2012
297.
1404/2012
Średni samochód
ratownictwa
technicznego PN-EN
1846-M-2-3-1/2-1-1 na
podwoziu Iveco
Eurocargo 4x4
Poduszki pneumatyczne
wysokociśnieniowe typ:
V1, V3, V5, V6, V10, V12,
V18, V20, V24, V24L,
V31, V35L, V48, V54, V68
z kordem kevlarowym,
stalowym i aramidowym
298.
1405/2012
299.
1407/2012
300.
1408/2012
301.
1409/2012
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-M-2-6-45008/1600-1 na podwoziu
Mercedes-Benz Atego
1529AF (4x4)
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-S-3-3-70008/3200-1 na podwoziu
Mercedes-Benz Zetros
6x6
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego PN-EN
1846-L-1-3-0-1-1 na
podwoziu Iveco Daily
65C17
VETTER GmbH, a Unit
of IDEX Corporation
Blatzheimer Strasse
10-12
53909 ZüLPICH,
Niemcy
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o. o.
Korwinów ul. Okólna
15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o. o.
Korwinów ul. Okólna
15
42-263 Wrzosowa
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ ROTEOR M3
SP
TENSIS Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
TENSIS Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
08.01.2013
28.11.2017
IVECO MAGIRUS
Brandschutztechnik
GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
89079 Ulm Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
03.12.2012
02.12.2017
IVECO MAGIRUS
Brandschutztechnik
GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
89079 Ulm Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
03.12.2012
02.12.2017
Poduszki pneumatyczne
wysokopodnoszące typ:
1/6, 1/9, 1/13, 1/23, LH1/30S
302.
1410/2012
303.
1411/2012
304.
1412/2012
Średni samochód
specjalny – drabina
SD 37 PN-EN 1846-M-13- EN 14043-30/12-0-1
DLK (DLAK) 37
CS/M 39 L na podwoziu
IVECO MAGIRUS MLC
160E30 FF w odmianie
osi tylnej standard i HZL
Średni samochód
specjalny – drabina SD 30
PN-EN 1846-M-1-3-EN 14043-30/12-0-1 DLK
(DLAK) 23-12 CS/M 32 L
DLK (DLAK) 23-12 CS
GL/M 30 L-A
DLK (DLAK) 23-12 CS GLT/M 32 L-AT na
podwoziu IVECO
MAGIRUS MLC 160E30 FF
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1413/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu VEGO 2
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
03.01.2013
02.12.2017
1414/2012
Ubranie specjalne
Oznaczenie producenta:
ubranie strażackie
specjalne PLATINUMA/PS, PLATINUM –A/PW,
PLATINUM-N/PS,
PLATINUM –N/PW
MILENA PLUS Rafał
Gielnik
ul. Cmentarna 6
62-025 Kostrzyn
Wielkopolski
MILENA PLUS Rafał
Gielnik
ul. Cmentarna 6
62-025 Kostrzyn
Wielkopolski
17.12.2012
16.12.2017
1415/2012
Rękawice Specjalne.
Oznaczenie producenta:
Rękawice specjalne
strażackie typ GLS-001M
GALASKÓR Sp. z o. o.
ul. Prudnicka 26
48-300 NYSA
GALASKÓR Sp. z o. o.
ul. Prudnicka 26
48-300 NYSA
04.12.2012
03.12.2017
1416/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu K2
ETAP nv
Antwerpsesteenweg
130
2390 Malle, Belgia
ETAP nv
Antwerpsesteenweg 130
2390 Malle, Belgia
05.12.2012
04.12.2017
1417/2012
Kontener wymienny
inżynieryjno-techniczny
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
05.12.2012
04.12.2017
1418/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
Modena
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
06.12.2012
05.12.2017
1419/2012
Ciężki samochód
zaopatrzeniowy PN-EN
1846-S-1-3-0-0-1 na
podwoziu MAN TGS
26.440
P.P.U.H. ELEKTROINSTAL Anna
Kosteczko
ul. Rolnicza 23
44-200 Rybnik
P.P.U.H. ELEKTROINSTAL Anna Kosteczko
ul. Rolnicza 23
44-200 Rybnik
06.12.2012
05.12.2017
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Mercor S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
07.12.2012
06.12.2017
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Mercor S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
07.12.2012
06.12.2017
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
02.04.2013
06.12.2017
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
1420/2012
313.
1421/2012
Elektromechaniczne
urzadzenia wykonawcze
w systemach stetowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy typu: MCR S08B,
MCR S08C, MCR S10C
Elektromechaniczne
urzadzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy typu MCRL
KR10B
314.
1422/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu VIP
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1423/2012
Oprawa oświeteniowa do
oświetlenia awaryjnego
typu Poker
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
02.04.2013
06.12.2017
1424/2012
Przyczepa specjalna typ
GNIOTPOL G8010 z
motopompą do wody
zanieczyszczonej
Tech-Pomp Sp. z o. o.
Al. Sztandarów 1/3
04-423 Warszawa
Tech-Pomp Sp. z o. o.
Al. Sztandarów 1/3
04-423 Warszawa
11.12.2012
10.12.2017
1425/2012
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
lotniskowy 6x6 na
podwoziu MAN typ:
TGA/L.2007.46.004
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego
268A
25-116 Kielce
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce
13.09.2012
09.12.2017
1426/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu K7
ETAP nv
Antwerpsesteenweg
130
2390 Malle, Belgia
ETAP nv
Antwerpsesteenweg 130
2390 Malle, Belgia
10.12.2012
09.12.2017
1430/2012
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-S-2-6-50008/3200-1 na podwoziu
MAN TGM 18.340 (4x4)
„Wawrzaszek ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
SKA”
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„Wawrzaszek ISS Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością SKA”
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
16.09.2013
10.12.2017
1431/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu K7-znak
ETAP nv
Antwerpsesteenweg
130
2390 Malle, Belgia
ETAP nv
Antwerpsesteenweg 130
2390 Malle, Belgia
11.12.2012
10.12.2017
1432/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu K2 LED
ETAP nv
Antwerpsesteenweg
130
2390 Malle, Belgia
ETAP nv
Antwerpsesteenweg 130
2390 Malle, Belgia
11.12.2012
10.12.2017
1433/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu K5R
ETAP nv
Antwerpsesteenweg
130
2390 Malle, Belgia
ETAP nv
Antwerpsesteenweg 130
2390 Malle, Belgia
11.12.2012
10.12.2017
1434/2012
Średni samochód
ratownictwa
chemicznego
PN-EN 1846-M-1-3-1-1-1
na podwoziu Volvo FLM
(4x2)
Pojazdy
Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak
Sp. z o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
Pojazdy Specjalistyczne
Zbigniew Szczęśniak Sp. z
o. o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
17.12.2012
11.12.2017
1435/2012
Dźwig dla straży pożarnej
typ KONE MonoSpace i
KONE MonoSpace
Special
KONE Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
KONE Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
17.12.2012
16.12.2017
1436/2012
Cieżki samochód
dowodzenia i łączności
PN-EN 1846-S-2-3-10-1-1
na podwoziu MercedesBenz Zetros 2733 A (6x6)
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
17.12.2012
16.12.2017
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1437/2012
Kontener wymienny
wężowy typu KLW-01
„ARKOM” Henryków
Urocze
ul. Mokra 30
05-504 Złotokłos
„ARKOM” Henryków
Urocze
ul. Mokra 30
05-504 Złotokłos
28.11.2013
13.12.2017
1438/2012
Ubranie specjalne
oznaczenie producenta
TIGER-Plus-ubranie
strażackie specjalne
DEVA F-M S.r.o.
Collo-Louny 2140
738-02 Frýdek-Místek
Czechy
18.12.2012
17.12.2017
1439/2012
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
rękawice strażackie typ
WUS-1R, WUS-1aR,
WUS-2R, WUS-2aR
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
17.05.2013
17.12.2017
1440/2012
Średni specjalny
samochód ratownictwa
wodnego
PN-EN 1846-M-2-3-0-0-1
na podwoziu MercedesBenz Atego 1329 (4x4)
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o. o.
KORWINÓW, ul
Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o. o.
KORWINÓW, ul Okólna
15
42-263 Wrzosowa
18.12.2012
17.12.2017
1441/2012
Hydrant nadziemny DN
100 PN 10/16 typ C
oznaczenie producenta
87/40
IMP Armature d.o.o.
1295 Ivancna Gorica
Ljubljanska Cesta 43,
Słowenia
AVK Armada Sp. z o. o.
ul. Jakubowska 1
62-045 Pniewy
23.01.2012
17.12.2017
1442/2012
Gaśnica proszkowa typ
GP-2X/Q ABC
GZWM S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 GRODKÓW
GZWM S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 GRODKÓW
20.12.2012
19.12.2017
1443/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
VERSO LED, SYSTEM
VERSO LED-HO
ES-SYSTEM NT Sp. z
o.o.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
20.12.2012
19.12.2017
1444/2012
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu Integraf
IP BXF w odmianie B7X1-C
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnnergasse
18 A-1120 Wiedeń,
Austria
Schrack Seconet Polska
sp. z o.o. ul.
Domaniewska 44a 02672 Warszawa
20.12.2012
19.12.2017
1445/2012
Pożarniczy wąż tłoczny
do hydrantów tup H-5220-ŁA, H-52-20-B, H-5215-ŁA, H-52-15-B
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
30.01.2012
20.12.2017
1446/2012
Przewoźna motopompa
M 60/8
Saneco Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737 Warzawa
Saneco Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737 Warzawa
21.12.2012
20.12.2017
1447/201
Przyczepa specjalna z
motopompą typ
BC3500B
Saneco Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737 Warzawa
Saneco Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737 Warzawa
21.12.2012
20.12.2017
326.
327.
328.
329.
DEVA POLAND
Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 19
43-400 Cieszyn
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1448/2012
System transmisji
alarmów pożarowych i
uszkodzeniowych typu
UTAP/O i UTAP/N
Centrum Dozoru
Systemów
Pożarowych Sp. z o.o.
ul. Gorbatowa 13 07410 Ostrołęka
Centrum Dozoru
Systemów Pożarowych
Sp. z o.o. ul. Gorbatowa
13 07-410 Ostrołęka
31.12.2012
30.12.2017
1449/2012
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych,
stosowanych do zasilania
i sterowania
urządzeniami służącymi
ochronie
przeciwpożarowej system siatkowych tras
kablowych typu
CABLOFIL
CABLOFIL 1 Route de
Semur F-21500
Montbard, Francja
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20 57200 Ząbkowice Śląskie
28.12.2012
27.12.2017
1450/2012
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu AGAT
CLEAN
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
28.12.2012
27.12.2017
1451/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu RUBIN
LOOK
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
04.01.2013
03.01.2018
1452/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu X-LINE
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
04.01.2013
03.01.2018
1453/2013
Ciężki samochód z
podnośnikiem
hydraulicznym SH-59
PN-EN 1846 S-1-3-EN
1777-59/6.6-0-1
typ BRONTO SKYLIFT F
61RPX na podwoziu
Volvo FM8XR (8x4)
BRONTO SKYLIFT OY
AB
Teerivuorenkatu 28
FI-33300 Tampere.
Finlandia
FINNSERVIS-BIS
ul. Prusa 34
05-530 KonstancinJeziorna
09.01.2013
08.01.2018
1455/2013
Hydrant nadziemny
sztywny DN 80
z pojedynczym
zamknięciem (HN1S80)
PN16 typ A
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
09.01.2013
08.01.2018
1456/2013
Hydrant nadziemny
łamany DN 80
z pojedynczym
zamknięciem (HN1SL80),
PN16 typ C
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
DOMEX Sp. z o. o.
ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
09.01.2013
08.01.2018
1457/2013
Sygnalizator akustyczny
typu YO4
R.STAHL Schaltgerete
GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg,
Niemcy
Schrack Seconet Polska
Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
11.01.2013
10.01.2018
1458/2013
Sorbent sypki
typ ECO-DRY
REO AMOS spol. s r.o.
Provozni 5560/1b
722 00 Ostrava,
Czechy
REO AMOS Sp. z o. o.
ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała
16.01.2013
15.01.2018
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1459/2013
Sorbent-mata
typ REO AMOS
REO AMOS spol. s r.o.
Provozni 5560/1b
722 00 Ostrava,
Czechy
REO AMOS Sp. z o. o.
ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała
16.01.2013
15.01.2018
1460/2013
Pożarniczy waż tłoczny
do pomp pożarniczych
typ W-52-20-ŁA, W-5220-ŁM, W-52-20-B
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
25.09.2013
15.01.2018
1461/2013
Sygnalizator akustyczny
typu SA-K5N
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
15.01.2013
14.01.2018
1462/2013
Ubranie specjalne
chroniące przed
czynnikami chemicznymi.
Oznaczenie producenta:
Kombinezon chroniący
przed czynnikami
chemicznymi typ VAUTEX
ELITE ET
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin
Niemcy
MSA Safety Sp. z o. o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn
17.01.2013
16.01.2018
„TOP-DESIGN
CHWASZCZYNO
CHUDZYŃSKI,
STUPNICKI” SP. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
„TOP-DESIGN
CHWASZCZYNO
CHUDZYŃSKI,
STUPNICKI” SP. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
„TOP-DESIGN
CHWASZCZYNO
CHUDZYŃSKI,
STUPNICKI” SP. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
„TOP-DESIGN
CHWASZCZYNO
CHUDZYŃSKI,
STUPNICKI” SP. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
23.01.2013
22.01.2018
23.01.2013
22.01.2018
347.
348.
349.
350.
351.
1463/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Techniczne środki
przeciwpożarowe
1464/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
1465/2013
Ręczny przycisk
oddymiania typu KFK 104
Velux A/S
Adalsvej 99
DK-2970 Horsholm,
Dania
Velux Polska
Sp. z o. o.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
18.01.2013
17.01.2018
1466/2013
Centrala sterowania
oddymianiem typu KFX
104
Velux A/S
Adalsvej 99
DK-2970 Horsholm,
Dania
Velux Polska
Sp. z o. o.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
18.01.2013
17.01.2018
1468/2013
Opawa oświetleniowa do
oświetlenia awaryjnego
typu MATRIX, MATRIX N
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
22.01.2013
21.01.2018
1469/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu RUBIN
CLEAN
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
23.01.2013
22.01.2018
1470/2013
Sygnalizator akustycznooptyczny typu SA-K7N w
odmianach: SA-K7N/3m,
SA-K7N/6m, SA-K7N/9m
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
22.01.2013
21.01.2018
352.
353.
354.
355.
356.
357.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1471/2013
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy w osmianach:
KFM 004, KFM 006, KFM
008
Velux A/S
Adalsvej 99
DK-2970 Horsholm,
Dania
Velux Polska Sp. z o. o.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
23.01.2013
22.01.2018
Nasada 52-T-Ms
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
TOOLFAS Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 18
61-021 Poznań
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
TOOLFAS Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 18
61-021 Poznań
24.01.2013
23.01.2018
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling, Austria
24.01.2013
23.01.2018
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling, Austria
24.01.2013
23.01.2018
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling, Austria
24.01.2013
23.01.2018
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
24.01.2013
23.01.2018
1477/2013
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
Ubranie strażackie
specjalne TOP FIRE CO i
TOP FIRE AV
„SCANTEX” S.C.
K..K.Koćmiel
Piekarnicza 26
80-126 Gdańsk
„SCANTEX” S.C.
K..K.Koćmiel
Piekarnicza 26
80-126 Gdańsk
25.01.2013
24.01.2018
1478/2013
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
model 7, 7/K, 7/W,
7/K/W
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
25.01.2013
24.01.2018
1479/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu HERMA
Mawel Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
Mawel Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
25.01.2013
24.01.2018
1480/2013
Kontener wymienny
socjalno—
kwatermistrzowski typ:
magazyn sprzętu dla 60
osób
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
28.01.2013
27.01.2018
358.
359.
1472/2013
360.
1473/2013
361.
1474/2013
362.
1475/2013
363.
1476/2013
364.
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy typu: G16X,
G20X, G26X
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy typu: G40X,
G60X, G80X
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy typu: SG40X,
SG60X, SG80X
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-S-1-3-40008/5000-9000-1 na
podwoziu SCANIA G440
CB 8x4 EHZ
365.
366.
367.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
02.07.2013
27.01.2018
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
29.01.2013
28.01.2018
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
06.02.2013
05.02.2018
Gaśnica pianowa typ
GPN-9z AB
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
06.02.2013
05.02.2018
1487/2013
Zawór hydrantowy typ
ZH-52
Oznaczenie producenta –
PZ-31-2”
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
TOOLFAS Sp. z o. o.
ul. Wrzesińska 18
61-021 Poznań
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
TOOLFAS Sp. z o. o.
ul. Wrzesińska 18
61-021 Poznań
05.02.2013
04.02.2018
1489/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-12z ABC
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
14.02.2013
13.02.2018
1490/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-9x ABC
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
14.02.2013
13.02.2018
1491/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu Mx-5000
w odmianach Mx-5100,
Mx-5200, Mx-5400
06.02.2018
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona przecipożarowa
Advanced Elelctronics
Ltd.
Moorland Way,
Cramlington,
Northumberland, NE23
1WE Anglia
„TOP-DESIGN
CHWASZCZYNO
CHUDZYŃSKI,
STUPNICKI” SP. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
07.02.2013
1492/2013
Advanced Elelctronics
Ltd.
Moorland Way,
Cramlington,
Northumberland,
NE23 1WE Anglia
„TOP-DESIGN
CHWASZCZYNO
CHUDZYŃSKI,
STUPNICKI” SP. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
07.02.2013
06.02.2018
1493/2013
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
Rękawice strażackie ES01
„EUROFAREX”
Fabryka Rękawiczek i
Odzieży
ul. Wyspiańskiego 9
48-340 Głuchołazy
„EUROFAREX” Fabryka
Rękawiczek i Odzieży
ul. Wyspiańskiego 9
48-340 Głuchołazy
08.02.2013
07.02.2018
1494/2013
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 M-2-62500-8/1600-1
na podwoziu RENAULT
typ 44B (Midlum)
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
25.02.2013
07.02.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
1481/2013
Nośnik kontenerowy
(8x4) PN-EN 1846 S-1-21-0-0 na podwoziu
Renault 3F (Kerax)
1483/2013
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-M-1-6-25008/1600-1 na podwoziu
Renault typ 44AHL 4
(4x2)
1485/2013
Gaśnica pianowa typ
GPN-6z AB
1486/2013
368.
369.
Producent
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1495/2013
Ubranie strażackie
specjalne typ ATTACK
S-GARD Hubert
Schmitz GmbH
Aphovener Str. 75-77
D-52525 Heinsberg,
Niemcy
S-GARD Hubert Schmitz
GmbH
Aphovener Str. 75-77
D-52525 Heinsberg,
Niemcy
11.02.2013
10.02.2018
Dźwig dla straży pożarnej
typ Schindler 5400
Schindler INVENTIO
AG
Seestrase 55
CH-6052 HergiswilSzwajcaria
SCHINDLER POLSKA Sp. z
o. o.
ul. Postępu 12A
02-676 Warszawa
13.02.2013
12.02.2018
Dźwig dla straży pożarnej
typ Schindler 7050
Schindler Lifts Ltd
Top Range Center
CH-6030
Ebikon/Luzern Szwajcaria
SCHINDLER POLSKA Sp. z
o. o.
ul. Postępu 12A
02-676 Warszawa
13.02.2013
12.02.2018
15.02.2013
14.02.2018
379.
380.
1496/2013
381.
1497/2013
382.
1498/2013
383.
1499/2013
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu
CSP 3FM F30 WW
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu BS
w odmianach BS, BS
500EN, BS 8000EN, BS
1000EN
384.
VELUX A/S
Adalsvej 99
DK-2970 Horsholm
Dania
Velux Polska Sp. z o. o.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
SIMON RWA Systeme
GmbH
Medienstr. 8
D-94036 Passau
ESCO Polska Sp. z o. o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 Warszawa
15.02.2013
14.02.2018
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów Metalowych
S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
15.02.2013
14.02.2018
1500/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-4X/Q ABC
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów
Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
1501/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-6X/Q ABC
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów
Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów Metalowych
S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
15.02.2013
14.02.2018
HOLIK
INTERNATIONAL
s.r.o.
Za Dvorem 612
763 14 Zlin 12 Czechy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
28.02.2013
27.02.2018
HOLIK
INTERNATIONAL
s.r.o.
Za Dvorem 612
763 14 Zlin 12 Czechy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
28.02.2013
27.02.2018
„Wawrzaszek ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„Wawrzaszek ISS Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
15.02.2013
14.02.2018
385.
386.
1502/2013
387.
1503/2013
388.
1504/2013
Buty strażackie typ
KADIMEX PRO-LINE PLUS
Oznaczenie producentra:
Kasava Basic 7103- bez
membrany, Kasava 7102
i Kasava Plus 7101 – z
membraną
Buty strażackie typ
KADIMEX KOMFORT
PLUS
Oznaczenie producenta:
Rusava 7111 z
membraną
Rusava Basic 7112 – bez
membrany
Lekki samochód
ratowniczy-gaśniczy
PN-EN 1846 L-3-3-100040/125-0 na podwoziu
Iveco Daily 55S17W KAT
III (4x4)
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1505/2013
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu FMC-210DM-G-R, FMC-210-DMH-R
Bosch
Sicherheitssysteme
GmbH
Robert-Bosch-Ring 5,
Bayern 85626
Grasbrunn, Niemcy
Robert Bosch
Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
15.02.2013
14.02.2018
1506/2013
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi typu
AFG-2
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA
MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA MACIEJ
GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
20.02.2013
19.02.2018
1507/2013
Ręczny przycisk
stosowany w systemach
oddymiania typu RPO-01
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA
MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA MACIEJ
GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
20.02.2013
19.02.2018
1508/2013
Gaśnica przenośna
proszkowa typ GP-6z
ABC/MM
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
21.02.2013
20.02.2018
1509/2013
Gaśnica przewoźna
proszkowa typ AP-50x
ABC/MM
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
21.02.2013
20.02.2018
1510/2013
Gaśnica przewoźna
proszkowa typ AP-50z
ABC/MM
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
21.02.2013
20.02.2018
1511/2013
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy 6x6
PN-EN 1846-S-2-3-80008/5000-1 na podwoziu
Renault Kerax
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością „
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością „
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
25.02.2013
24.02.2018
1512/2013
Przewoźna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P 70/1
Saneco Sp. z o. o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737 Warszawa
Saneco Sp. z o. o.
ul. Niedźwiedzia 2B
02-737 Warszawa
26.02.2013
25.02.2018
27.02.2013
26.02.2018
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
1513/2013
Kominiarka strażacka typ
7925 C20 E001 i 7925
C20 EK1
SENFA
1, rue Morat – B.P.8
67601 SELESTAT
Cedex Francja
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo
Usługowe
“SUBOR” Zakład Pracy
Chronionej Ewa Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
1514/2013
Buty strażackie wzór 428
i 528
„PROTEKTOR” S.A.
ul. Kunickiego 20-24
20-417 Lublin
„PROTEKTOR” S.A.
ul. Kunickiego 20-24
20-417 Lublin
11.04.2013
27.02.2018
1515/2013
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ FOMTEC
ARC 1x3
Dafo Fomtec AB
POBox 683,
SE-135 26 Tyresö,
Szwecja
STEO Sp. z o. o.
ul. Wybrańska 6/8/31
03-206 Warszawa
04.03.2013
03.03.2018
398.
399.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1516/2013
Sorbent sypki typ
Abso’Net Superior
Special
Tolsa S.A.
ParqueEmresarial Las
Mercedes c/
Campezo 1, edificio
4, 2a Plants
28022 Madrit,
Hiszpania
Topserw
Stanisław Echilczuk,
Mirosław Kuziuk Spółka
Jawna
ul. Marecka 66a,
05-220 Zielonka
05.03.2013
04.03.2018
1517/2013
Centrala sterująca
urzadzeniami
oddymiającymi I
przewietrzającymi typ
AFG-2004
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA
MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
AFG ELEKTRONIKA
PRZEMYSŁOWA MACIEJ
GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
07.03.2013
06.03.2018
1518/2013
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846-1:M-26-(2000-3500)-8/1600-1
na podwoziu
TGM/L.2007.46.009
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 Kielce
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 Kielce
13.09.2013
12.03.2018
1519/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PROFI
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
12.03.2013
11.03.2018
1520/2013
Motopompa pływająca
MP-4/2 typ Niagara 1
KZWM OGNIOCHRON
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM OGNIOCHRON
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
19.05.2013
18.05.2018
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
13.03.2013
12.03.2018
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastraβe 1
A-3454 Reidling,
Austria
Mercor S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
14.03.2013
13.03.2018
1523/2013
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846-S-2-65000-8/3200-1 na
podwoziu SCANIA P, G
„WAWRZASZEK ISS
Sp. z o. o.” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS Sp. z
o. o.” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
18.03.2013
17.03.2018
1524/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu DW
SELENA – Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA – Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
18.03.2013
17.03.2018
1525/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu DWQ
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
19.03.2013
18.03.2018
1526/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu: CSP104, CSP-108, CSP-204,
CSP-208
Satel Sp. z o. o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
Satel Sp. z o. o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
19.03.2013
18.03.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
400.
401.
402.
403.
404.
405.
1521/2013
406.
1522/2013
407.
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu H-207
HELIOS, H-207 TCW 060,
H-207 TCW 216, H-207
SUPERNOVA, H-207
SUPERNOVA 100%
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy typu: MCRW 40X,
MCRW 60X, MCRW 80X.
408.
409.
410.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1527/2013
Sorbent sypki
typ COMPAKT
Sintac-Polska Sp. z o.
o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WarszawaWesoła
Sintac-Polska Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WarszawaWesoła
26.03.2013
25.03.2018
1528/2013
Dźwig dla straży pożarnej
typ PILAWA
Przedsiębiorstwo
Usługowo-HandlowoProdukcyjne
„PILAWA”
Eugeniusz Pilawa
ul. Tęczowa 1,
78-100 Kołobrzeg
Przedsiębiorstwo
Usługowo-HandlowoProdukcyjne „PILAWA”
Eugeniusz Pilawa
ul. Tęczowa 1,
78-100 Kołobrzeg
21.03.2013
20.03.2018
1529/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu STEL 2X
SELENA – Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA – Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
20.03.2013
19.03.2018
1530/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
hydrantów typ H-52-20ŁA, H-52-20-B, H-52-15ŁA, H-52-15-B, H-52-20ŁM
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
25.03.2013
24.03.2018
1531/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
hydrantów typ H-25-20ŁA, H-25-20-B, H-25-15ŁA, H-25-15-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
25.03.2013
24.03.2018
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
25.03.2013
24.03.2018
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
25.03.2013
24.03.2018
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
25.03.2013
24.03.2018
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Techniczne
Sprzętu Pożarniczego i
Ochronnego
"SUPON" S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
26.03.2013
25.03.2018
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Techniczne
Sprzętu Pożarniczego i
Ochronnego
"SUPON" S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
26.03.2013
25.03.2018
411.
412.
413.
414.
415.
416.
1532/2013
417.
1533/2013
418.
1534/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do
hydrantów typ H-25-20ŁA, H-25-20-B, H-25-15ŁA, H-25-15-B
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do
hydrantów typ H-52-20ŁA, H-52-20-B, H-52-15ŁA, H-52-15-B
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu H-207
COSMO 1, H-207 COSMO
2, H-207 COSMO 3, H207 COSMO 4
419.
1535/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA
420.
1536/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
hydrantów typ H-52-20ŁA, H-52-15-ŁA
Data aktualizacji: 02.11.2016
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
Przedsiębiorstwo
HandlowoTechniczne Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego
"SUPON" S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
Przedsiębiorstwo
HandlowoTechniczne Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego
"SUPON" S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1537/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA, W-52-20-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
01.04.2013
31.03.2018
1538/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA, W-75-20-B,
W-75-40-ŁA
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
01.04.2013
31.03.2018
1539/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-110-20-ŁA, W-110-20B, W-110-50-ŁA, W-11050-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
01.04.2013
31.03.2018
1540/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA, W-52-20-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
07.04.2013
06.04.2018
1541/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA, W-75-20-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
07.04.2013
06.04.2018
1542/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną PCV do pomp
pożarniczych typ W-5220-ŁA, W-52-20-B, W-5220-ŁM
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
07.04.2013
06.04.2018
1543/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną PCV do pomp
pożarniczych typ W-7520-ŁA, W-75-20-B, W-7520-ŁM
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
12.06.2013
06.04.2018
1544/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do pomp
pożarniczych typ W-5220-ŁA, W-52-20-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
07.04.2013
06.04.2018
1545/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do pomp
pożarniczych typ W-7520-ŁA, W-75-20-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
07.04.2013
06.04.2018
1546/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do pomp
pożarniczych typ W-11020-ŁA, W-110-20-B
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
07.04.2013
06.04.2018
1547/2013
Maska do aparatu
powietrznego butlowego
typ Ultra Elite PS
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin,
Niemcy
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn
29.04.2013
28.04.2018
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1548/2013
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
PN-EN 1846 S-2-6-40008/3200-1
na podwoziu SCANIA
P400 CB 4x4 EHZ
„WAWRZASZEK ISS
Sp. z o. o.” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS Sp. z
o. o.” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
08.04.2013
03.04.2018
1549/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetenia
awaryjnego typu Linia
VLG AW, Linia VLSG AW
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
04.04.2013
03.04.2018
1550/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-1 kg PUGz-1
Wytwórnia
Artykułów
Technicznych „W-A-T
BRYŃSKI”
W.B. Bryńscy s.c.
ul. Wierzbicka 26/44
26-600 Radom
Wytwórnia Artykułów
Technicznych „W-A-T
BRYŃSKI”
W.B. Bryńscy s.c.
ul. Wierzbicka 26/44
26-600 Radom
10.04.2013
09.04.2018
1551/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
hydrantów typu
H-52-15-ŁA, H-52-20-ŁA
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
11.04.2013
10.04.2018
1552/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
11.04.2013
10.04.2018
1553/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
11.04.2013
10.04.2018
1554/2013
Hydrant nadziemny DUO
DN 80 PN 16 typ C z
pojedynczym i
podwójnym zamknięciem
Fabryka Armatury Hawle
Sp. Z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 Koziegłowy
13.05.2013
07.04.2018
1555/2013
Hydrant nadziemny DUO
DN 80 PN16 typ A z
pojedynczym i
podwójnym zamknięciem
Fabryka Armatury Hawle
Sp. Z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 Koziegłowy
13.05.2013
07.04.2018
1556/2013
Buty strażackie wzór
5526MB (ÜK) oraz wzór
5526
Herkules-Schuh
GmbH
Weststr. 18
04626 Schmölln,
Niemcy
P.P.H. KEWA – eco
Karol Eichstädt
ul. Sienkiewicza 5
85-037 Bydgoszcz
09.04.2013
08.04.2018
1557/2013
Zbiornik przenośny na
wodę 2500 l
Firma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa
„MAŁY STRAŻAK” Sp.
j.
A. Maziarz, L. Gontarz
ul. Pszczyńska 362 A
44-335 Jastrzębie
Zdrój
Firma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa
„MAŁY STRAŻAK” Sp. j.
A. Maziarz, L. Gontarz
ul. Pszczyńska 362 A
44-335 Jastrzębie Zdrój
25.04.2013
24.04.2018
1558/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu KURS
P.P.H.U AWEX Rafał
Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
Kanlux S.A.
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
10.04.2013
09.04.2018
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Kramer Armaturen
Produktions-und
Hander-GES.m.b.H
Wiener Str 107 A
2700 Wiener
Neustad. Austria
Kramer Armaturen
Produktions-und
Hander-GES.m.b.H
Wiener Str 107 A
2700 Wiener
Neustad. Austria
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1559/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetenia
awaryjnego typu ENTER
LED
P.P.H.U AWEX Rafał
Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
Kanlux S.A.
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
10.04.2013
09.04.2018
1561/2013
Maska do aparatu
powietrznego butlowego
typ Ultra Elite PS-MaXX
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin,
Niemcy
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn
04.06.2013
03.06.2018
443.
444.
445.
VETTER GmbH, A Unit
of IDEX Corporation
Blatzheimer Strasse
10-12
53909 ZUELPICH
Niemcy
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego
268A
25-116 Kielce
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego
268A
25-116 Kielce
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
11.04.2013
10.04.2018
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce
15.04.2013
14.04.2018
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce
13.09.2013
15.04.2018
1562/2013
Skokochron na stelażu
pneumatycznym typu SP
16
1564/2013
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 M-1-6-25008/1600-1 na podwoziu
MAN TGL 12.250 (4x2)
1565/2013
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 S-2-65000/6000-8/3200/40001 na podwoziu MAN typ
TGM/L.2007.46.010 (4x4)
1566/2013
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu
DMN700R
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o. o.
Sadowa 8
80-771 Gdańsk
18.04.2013
17.04.2018
1567/2013
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEXSV
Fabrik chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o. o.
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
18.04.2013
17.04.2018
1568/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-S2010, ABT-S2710,
ABT-S2010E, ABT-S2710E
Ambient System Sp. z
o. o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Ambient System Sp. z o.
o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
03.06.2013
18.04.2018
1569/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
MCR-SMSP20, MCRSMSP20E
Ambient System Sp. z
o. o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Ambient System Sp. z o.
o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
19.04.2013
18.04.2018
1570/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
MCR-SWSM6, MCRSWSM6E
Ambient System Sp. z
o. o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Ambient System Sp. z o.
o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
19.04.2013
18.04.2018
1571/2013
Skokochron typ
„MILAGRO 2”
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka
117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
22.04.2013
21.04.2018
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Robert Bosch Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
22.04.2013
21.04.2018
Robert Bosch Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
22.04.2013
21.04.2018
Philips Lighting Poland
S.A.
Piła, ul. Kossaka 150
Oddział Kętrzyn
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
23.04.2013
22.04.2018
GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Str.
21-29
71229 Leonberg,
Niemcy
GEZE Polska Sp. z o. o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
24.04.2013
23.04.2018
GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Str.
21-29
71229 Leonberg,
Niemcy
GEZE Polska Sp. z o. o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
24.04.2013
23.04.2018
1577/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Linia XLINE, Linia CRACK, Linia
LINEA, Linia DESIGN
Hybryd Sp. o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
24.04.2013
23.04.2018
1580/2013
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
System zarządzania
budynkiem GEMOS
Ela- Compil Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
Ela- Compil Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
24.04.2013
23.04.2018
1581/2013
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu:
ROP A,ROP B
Spółdzielnia
Inwalidów
ELEKTROMET
ul.Staszica 27
58-200 Dzierżoniów
Spółdzielnia Inwalidów
ELEKTROMET
ul.Staszica 27
58-200 Dzierżoniów
21.06.2013
24.04.2018
1582/2013
Kontener wymienny ze
sprzętem
oświetleniowym
„WAWRZASZEK ISS
Sp. z o. o.” SKA
ul. Leszczyńska 22,
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS Sp. z
o. o.” SKA
ul. Leszczyńska 22,
43-300 BIELSKO-BIAŁA
29.04.2013
28.04.2018
1584/2013
Gaśnica śniegowa typ GS5x B
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
26.04.2013
25.04.2018
1585/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-1z ABC
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
26.04.2013
25.04.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
1572/2013
Sygnalizator akustyczny
typu FNM-420U w
odmianach: FNM-420UA-WH, FNM-420U-A-RD,
FNM-4220U-B-RD
1573/2013
Sygnalizator akustyczny
typu FNM-420U w
odmianach: FNM-420UA-BSWH, FNM-420U-ABSRD
1574/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PACIFIC
LED
454.
455.
456.
457.
1575/2013
458.
1576/2013
459.
460.
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach oddymiania
i wentylacji pożarowej –
siłownik liniowy serii
K600 (G,F,T) SOLO i
SYNCHRO
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik wrzecionowy
GEZE serii E 1500S i E
1500S SYNCRO
461.
462.
Producent
Bosch
Sicherheitssysteme
GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D 70839, Gerlingen,
Niemcy
Bosch
Sicherheitssysteme
GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D 70839, Gerlingen,
Niemcy
Philips Lighting
Poland S.A.
Piła, ul. Kossaka 150
Oddział Kętrzyn
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
463.
464.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
1586/2013
Pożarniczy wążssawny z
PCV
Typ B-110-1600-Ł, B-1102500-Ł
1587/2013
Pożarniczy wąż ssawny
gumowy
Typ A-110-1600-Ł, A-1102500-Ł
1588/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną PCV do pomp
pożarniczych
Typ WV-75-20-ŁA
1589/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną PCV do pomp
pożarniczych
Typ WV-52-20-ŁA
1590/2013
Zbiornik przenośny na
wodę o pojemności 2500
I typ PZ-12
465.
466.
467.
468.
469.
470.
1591/2013
471.
1592/2013
472.
1593/2013
Hydrant nadziemny DN
100 PN16
Oznaczenie producenta:
855-OR DN 100
Typ A wg PN-EN
14384:2009
Hydrant nadziemny DN
100 PN16
Oznaczenie
producenta:855-SKZ DN
100
typ C wg PN-EN
14384:2009
Hydrant nadziemny
DN80 PN16
Oznaczenie producenta:
855-OR
Typ A wg PN-EN
14384:2009
473.
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
30.04.2013
29.04.2018
30.04.2013
29.04.2018
30.04.2013
29.04.2018
30.04.2013
29.04.2018
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
30.04.2013
29.04.2018
METALPOL –
WĘGIERSKA GÓRKA
Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka
METALPOL – WĘGIERSKA
GÓRKA Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
24.06.2013
23.06.2018
METALPOL –
WĘGIERSKA GÓRKA
Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka
METALPOL – WĘGIERSKA
GÓRKA Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
24.06.2013
23.06.2018
METALPOL – WĘGIERSKA
GÓRKA Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
19.06.2013
15.06.2018
METALPOL – WĘGIERSKA
GÓRKA Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
19.06.2013
22.05.2018
Producent
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
SUPRON3 Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 4
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
SUPRON3 Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 4
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe SUPRON3 Sp.
z o.o.
ul. Czachowskiego 4
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe SUPRON3 Sp.
z o.o.
ul. Czachowskiego 4
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka
117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
METALPOL –
WĘGIERSKA GÓRKA
Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka
METALPOL –
WĘGIERSKA GÓRKA
Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka
1594/2013
Hydrant nadziemny
DN100 PN 10/16
Oznaczenie producenta:
852-OR DN80 1,6Mpa
1595/2013
Hydrant nadziemny DN
80 PN16
Oznaczenie
producenta:855-SKZ DN
80
Typ C wg PN-EN
14384:2009
METALPOL –
WĘGIERSKA GÓRKA
Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska
Górka
METALPOL – WĘGIERSKA
GÓRKA Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
24.06.2013
23.06.2018
1596/2013
Linka strażacka LF 101 10
LF 101 20 LF 101 30
PROTEKT
Grzegorz Łaszkiewicz
Starorudzka 9
93-403 ŁÓDŹ
PROTEKT
Grzegorz Łaszkiewicz
Starorudzka 9
93-403 ŁÓDŹ
30.04.2013
29.04.2018
474.
475.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1597/2013
Lotniskowy pojazd
ratowniczo-gaśniczy
ARFF-Oshkosh Striker
4x4
Oshkosh Corporation
2307 Oregon Street
P.O Box 2566
Oshkosh
WI 54902, USA
Oshkosh Corporation
2307 Oregon Street
P.O Box 2566 Oshkosh
WI 54902, USA
08.05.2013
07.05.2018
1598/2013
Hydrant nadziemny DN
80 PN10
Oznaczenie producenta:
HN-00
Typ A wg PN-EN
14384:2009
Zakład Produkcji
Armatury Przemysłowej
“AKWA” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
20.06.2013
19.06.2018
1599/2013
Hydrant nadziemny DN
80 PN16 (PN10) z
podwójnym zamknięciem
Typ C wg PN-EN
14384:2009
Zakład Produkcji
Armatury Przemysłowej
“AKWA” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
03.06.2013
02.06.2018
1600/2013
Linka strażacka typ: ZL20, ZL-30
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
09.05.2013
08.05.2018
1601/2013
Maska do aparatu
butlowego
nadciśnieniowego typ
MT 791 „BASIA”
PANORAMA PLUS
Fabryka Sprzętu
Ratunkowego i Lamp
Górniczych „FASER” S.A.
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry
10.05.2013
09.05.2018
1602/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PACIFIC
PERFORMER
10.05.2013
09.05.2018
1603/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EFix
10.05.2013
09.05.2018
1604/2013
Kominiarka. Oznaczenie
producenta: kominiarka
strażacka - 4
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny Polska
18.06.2013
09.05.2018
1605/2013
Pas strażacki
Antares Sp. z o.o.
ul. 19 Stycznia 25
14-260 Lubawa
Antares Sp. z o.o.
ul. 19 Stycznia 25
14-260 Lubawa
09.06.2013
08.06.2018
1606/2013
Ubranie specjalne
chroniące przed
promieniowaniem
cieplnym i płomieniem
model ISOTEMP 2000
Heinrich Vorndamme
O.H.G.
Teichweg 6
D-32805 Horn-Bad
Meinberg, Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
13.05.2013
12.05.2018
Nasada 75-T
ENPOL Józef
Leończak Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
ENPOL Józef Leończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
14.05.2013
13.05.2018
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
Zakład Produkcji
Armatury
Przemysłowej
“AKWA” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
Zakład Produkcji
Armatury
Przemysłowej
“AKWA” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka
117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
Fabryka Sprzętu
Ratunkowego i Lamp
Górniczych „FASER”
S.A.
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie
Góry
Philips Lighting
Poland S.A.
Piła, ul. Kossaka 150
Odział Kętrzyn
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Philips Lighting
Poland S.A.
Piła, ul. Kossaka 150
Odział Kętrzyn
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
Polska
Philips Lighting Poland
S.A.
Piła, ul. Kossaka 150
Odział Kętrzyn
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Philips Lighting Poland
S.A.
Piła, ul. Kossaka 150
Odział Kętrzyn
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
484.
485.
486.
1607/2013
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1608/2013
Nasada 52-T
ENPOL Józef
Leończak Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
ENPOL Józef Leończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
14.05.2013
13.05.2018
1609/2013
Drabina przenośna.
Oznaczenie producenta:
Drabina ratownicza
wysuwana
dwuprzęsłowa
trzyosobowa z drążkami
podporowymi i
hamulcem liniowym typ:
DWD-3/P
GUNZBURGER
STEIGTECHNIK GMBH
Rudolf Diesel Strasse
23
D-89312 Gunzburg
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
14.05.2013
13.05.2018
1610/2013
Drabina pożarnicza
nasadkowa
GUNZBURGER
STEIGTECHNIK GMBH
Rudolf Diesel Strasse
23
D-89312 Gunzburg
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
08.07.2013
07.07.2018
1611/2013
Drabina przenośna.
Oznaczenie producenta:
Drabina ratownicza
wysuwana trzyprzęsłowa
trzyosobowa z drążkami
podporowymi i
hamulcem liniowym typ:
DWT-3/P
GUNZBURGER
STEIGTECHNIK GMBH
Rudolf Diesel Strasse
23
D-89312 Gunzburg
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
14.05.2013
13.05.2018
1612/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu POLON
4200
Polon-Alfa Sp. z o. o.
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Sp. z o. o.
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
19.08.2013
14.05.2018
Fabryka Urządzeń
Specjalnych Sp. z o o.
ul. Wiejska 2 Inwałd
34-120 Andrychów
Fabryka Urządzeń
Specjalnych Sp. z o o.
ul. Wiejska 2 Inwałd
34-120 Andrychów
15.05.2013
14.05.2018
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
22.05.2013
14.05.2018
„STARKAM” S.J.
Szpotowicz, Sołtysiak
Zakopiańska 1 A
40-219 Katowice
15.09.2013
14.09.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
487.
488.
489.
490.
491.
492.
1613/2013
493.
1614/2013
Przyczepa specjalna
ratownictwa ekologiczno
– przeciwpowodziowego
– dozowarka materiałów
sypkich i granulowanych
oznaczenie producenta:
DMSiG „Neptun”
Średni samochód
ratownictwa wodnego
PN-EN 1846-M-2-6-0-0-1
na podwoziu Mercedes
Benz Atego 1329 AF
(4x4)
494.
1615/2013
Łącznik 110 - T
ENPOL Józef
Leończuk Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K.. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
1616/2013
Lekki samochód
ratownictwa
chemicznego PN-EN
1846-L-1-4-0-0-0 na
podwoziu MercedesBenz Sprinter 319 CDI
(4x4)
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
29.05.2013
14.05.2018
Maska do aparatu
powietrznego butlowego
typ FENZY Opti Pro Class
3
Honeywell
Respiratory Safety
Products Honeywell
Group
ZI Paris Nord II-BP
50 288, 33 Rue des
Vanesses
95 958 Roissy CDG
Cedex, Francja
Honeywell Safety
Products Polska
Sp. z o.o
Bolesława 5
93-492 Łódź
16.05.2013
15.05.2018
495.
496.
1617/2013
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1618/2013
Aparat powietrzny
butlowy FENZY X-PRO
typ II
Honeywell
Respiratory Safety
Products Honeywell
Group
ZI Paris Nord II-BP
50 288, 33 Rue des
Vanesses
95 958 Roissy CDG
Cedex, Francja
Honeywell Safety
Products Polska
Sp. z o.o
Bolesława 5
93-492 Łódź
24.06.2013
15.05.2018
1619/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PUNTO,
PUNTO WALL, PUNTO
DOUBLE
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
21.05.2013
20.05.2018
1620/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
KASJOPEJA, KASJOPEJA
SIDE
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
21.05.2013
20.05.2018
1621/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do pomp
pożarniczych typ W-7520-ŁA, W-75-20-B
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko-Biała
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko-Biała
20.05.2013
19.05.2018
1622/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do pomp
pożarniczych typ W-5220-ŁA, W-52-20-B
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko-Biała
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko-Biała
20.05.2013
19.05.2018
1623/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA RED, W-5220-B RED
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
29.05.2013
28.05.2018
1624/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA, W-52-20-B,
W-52-30-ŁA, W-52-40-ŁA
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
29.05.2013
28.05.2018
1625/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA RED, W-7520-B RED
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
29.05.2013
28.05.2018
1626/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA, W-75-20-B
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
29.05.2013
28.05.2018
1627/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-110-20-ŁA, W-110-20B
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
29.05.2013
28.05.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Ohrdrufer Schlauch
Weberem Eschbach
GmbH
Herrenhofer
Landstasse 2
D-99885 Ohrdruf,
Niemcy
Ohrdrufer Schlauch
Weberem Eschbach
GmbH
Herrenhofer
Landstasse 2
D-99885 Ohrdruf,
Niemcy
Ohrdrufer Schlauch
Weberem Eschbach
GmbH
Herrenhofer
Landstasse 2
D-99885 Ohrdruf,
Niemcy
Ohrdrufer Schlauch
Weberem Eschbach
GmbH
Herrenhofer
Landstasse 2
D-99885 Ohrdruf,
Niemcy
Ohrdrufer Schlauch
Weberem Eschbach
GmbH
Herrenhofer
Landstasse 2
D-99885 Ohrdruf,
Niemcy
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
29.05.2013
28.05.2018
Ambient System
Sp. z o. o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Ambient System
Sp. z o. o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
10.10.2013
19.05.2018
1630/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
eLLK,eLLM,eLLS
Cooper Crouse-Hinds
GmbH
Neuer Weg-Nord 49
D-69412 Eberbach,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. Z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
21.05.2013
20.05.2018
1631/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EXIT
Cooper Crouse-Hinds
GmbH
Neuer Weg-Nord 49
D-69412 Eberbach,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. Z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
21.05.2013
20.05.2018
1632/2013
Drabina ratownicza,
wysuwana,
dwuprzęsłowa,
trzyosobowa z
obowiązkowymi
drążkami podporowymi
typ ZS 2100/3, ZS 2100/3
H (z dodatkowym
hamulcem liny
podnoszącej), ZS 2095/3
oraz ZS 2095/3 H (z
dodatkowym hamulcem
liny podnoszącej)
MAKROS Piotr
Węgrzynowski
ul. Komorska 46
04-161 Warszawa
MAKROS Piotr
Węgrzynowski
ul. Komorska 46
04-161 Warszawa
21.05.2013
20.05.2018
1633/2013
Hydrant nadziemny DN
100 PN 16 typ C w wersji
AU i AUD
vonRoll hydro
BKADW GmbH
Armaturenstrasse 4
d-17291 Prenzlau,
Niemcy
vonRoll hydro Polska Sp.
z o o.
ul. Zwierzyniecka 18
70-793 Szczecin
23.05.2013
22.05.2018
1634/2013
Prądownica wodna PWT
52/1-2-3-4 typ
Turbomatic
JGZ „POHORIE”
MIRNA
Slovenska vas 14
8232 SENTRUPERT,
Słowenia
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
12.06.2013
11.06.2018
1635/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-12x ABC
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
27.05.2013
26.05.2018
1636/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
DAW 130/10 PP, DAW
130/20 PP
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
28.05.2013
27.05.2018
1637/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
DELF-165/6 PP, DELF165/10 PP
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
28.05.2013
27.05.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
1628/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-110-20-ŁA RED
1629/2013
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu ABT-Venas
507.
Producent
Ohrdrufer Schlauch
Weberem Eschbach
GmbH
Herrenhofer
Landstasse 2
D-99885 Ohrdruf,
Niemcy
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1638/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
DELK 130/10 PP, DELK
130/20 PP, DELK 130/10
PP1, DELK 130/20 PP1
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
28.05.2013
27.05.2018
1639/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
WAC 165/6 PP1
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
28.05.2013
27.05.2018
1640/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
WAQ 130/6 PP
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
28.05.2013
27.05.2018
Zasysacz liniowy Z-4
JGZ „POHORIE’
MIRNA
Slovenska vas 14
8232 Sentrupert,
Słowenia
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
10.07.2013
09.07.2018
1642/2013
Zasysacz liniowy Z-2
JGZ „POHORIE’
MIRNA
Slovenska vas 14
8232 Sentrupert,
Słowenia
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
10.07.2013
09.07.2018
1643/2013
Sorbent sypki typ
DAMSORB K 0,5-1,0 mm
Damolin, Dansk
Moler Industri A/S
Kønsborgvej 9 DK7884 Fur, Dania
“IM-POL” EXPORTIMPORT JERZY SKRZYPEK
ul. Pomorska 61
25-343 Kielce
28.05.2013
27.05.2018
1644/2013
Maska do aparatu
powietrznego butlowego
typ Ultra Elite H-PS-F1 i
Ultra Elite H-PS-MaXX-F1
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin,
Niemcy
MSA Safety Sp. Z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 RASZYN
12.06.2013
11.06.2018
1645/2013
Aparat powietrzny
butlowy typ Irgo Fix AS
PRO
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin,
Niemcy
MSA Safety Sp. Z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 RASZYN
09.06.2013
08.06.2018
ENPOL Józef Leończak,
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 BIAŁYSTOK
29.05.2013
28.05.2018
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Techniczne
Sprzętu Pożarniczego i
Ochronnego „SUPON”
S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
04.06.2013
03.06.2018
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
„BOHAMET_ARMATURA
” Sp.J.
Ciele,ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota
04.06.2013
03.06.2018
517.
518.
519.
520.
1641/2013
521.
522.
523.
524.
525.
1646/2013
Zawór hydrantowy typ
ZH-52
526.
1647/2013
Łącznik 52-T
1648/2013
Hydrant nadziemny DN
100 PN typ A oznaczenie
producenta HN3
527.
Data aktualizacji: 02.11.2016
ENPOL Józef
Leończak, Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 BIAŁYSTOK
Przedsiębiorstwo
HandlowoTechniczne Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego
„SUPON” S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
„BOHAMET_ARMATU
RA” Sp.J.
Ciele,ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1649/2013
Koc gaśniczy szklany, typ:
ECST 200-150
„PABIANTEX” Wojtas,
Tomaszewski Sp. j.
ul. Kościuszki 3i
95-054 Ksawerów
„PABIANTEX” Wojtas,
Tomaszewski Sp. j.
ul. Kościuszki 3i
95-054 Ksawerów
06.06.2013
05.06.2018
1650/2013
Buty strażackie Haix typ:
Fire Flash, Special
Fighter, Fire Flash Pro,
Fire Flash Gamma,
Fireman Yellow.
HAIX-SCHUHE
Produktions – und
Vetriebs GmbH
Auhofstrasse 10
D-84084 Mainburg
Niemcy
DEVA POLAND
Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 19
43-400 Cieszyn
04.06.2013
03.06.2018
1655/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ORION
LED
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
06.06.2013
05.06.2018
1656/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
IMPACTF2, CORRF2,
COLDF2, HEATF2,
AQUAF2
Zumtobel Lighting
GmbH
Schweitzer Str.30
A-6851
Dornbirn,Austria
Thorn Lighting Polska
Sp.z o.o.
ul.Gazowa 26a
50-513 Wrocław
06.06.2013
05.06.2018
1657/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu OXIMIA
LED
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
06.06.2013
05.06.2018
1658/2013
Ubranie specjalne
chroniące przed
czynnikami chemicznymi
TRELLCHEM VPS
Ansell Protective
Solution AB
Johan Kocksgatan 10
SE-23181 Trelleborg,
Szwecja
Ansell Protective
Solution AB
Johan Kocksgatan 10
SE-23181 Trelleborg,
Szwecja
07.06.2013
06.06.2018
1659/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu POLON
4900
„Polon-Alfa” Sp. z
o.o.
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
19.08.2013
06.06.2018
Firma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa
„MAŁY STRAŻAK” Sp.j. A.
Maziarz, L. Gontarz
ul. Pszczyńska 362 A
44-335 JASTRZĘBIE
ZDRÓJ
07.06.2013
06.06.2018
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo
Usługowe „SUBOR”
Zakład Pracy Chronionej
Ewa Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
17.09.2013
16.09.2018
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
21.08.2013
02.07.2018
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
1660/2013
Pożarniczy wąż ssawny z
PCV typ B-110-1600-Ł, B110-2500-Ł
536.
1661/2013
Ubranie specjalne typ
US-05 i US-05/A
537.
1664/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
hydrantów typ HV-52-15ŁA, HV—52-20-ŁA
Data aktualizacji: 02.11.2016
Firma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa
„MAŁY STRAŻAK”
Sp.j. A. Maziarz, L.
Gontarz
ul. Pszczyńska 362 A
44-335 JASTRZĘBIE
ZDRÓJ
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo Usługowe
„SUBOR” Zakład
Pracy Chronionej Ewa
Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
21.08.2013
02.07.2018
18.06.2013
17.06.2018
DRAGON S.C.S.Kucharz
B.Dudek
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa
Górnicza
18.06.2013
17.06.2018
OTIS Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
19.06.2013
18.06.2018
„NORSON” Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Długa 12,
Sarbinowa
62-021 Paczkowa
„NORSON” Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Długa 12, Sarbinowa
62-021 Paczkowa
10.09.2013
09.09.2018
1670/2013
Hydrant podziemny
DN80 PN10/16
Oznaczenie producenta
N-8 DN80 PN 10/16
„NORSON” Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Długa 12,
Sarbinowa
62-021 Paczkowa
„NORSON” Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Długa 12, Sarbinowa
62-021 Paczkowa
10.09.2013
09.09.2018
1671/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SOFT
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
20.06.2013
19.06.2018
1672/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu MEDICA
LUGCLASSIC IP65
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
21.06.2013
20.06.2018
1673/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
BATERTECH 06 2M OVAL,
BATERTECH 06 2M
QUADRO
P.H.U.Batertech
Marek Raróg
ul. Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola ,
Zaręby
P.H.U.Batertech Marek
Raróg
ul. Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola ,
Zaręby
21.06.2013
20.06.2018
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.
k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.
k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
24.07.2013
23.07.2018
23.07.2013
22.07.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
1665/2013
Pożarniczy wąż łoczny z
wykładziną z PCV do
hydrantów typ PN-EN
14540-C52-20-ŁA, PN-EN
14540-C52-15 ŁA
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
1666/2013
Dźwig dla straży pożarnej
typ Schindler 3300
Schindler Iberica
Management S.A.
ES-28108
Alcobendas-Madrid
Hiszpania
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Schindler Polska
Sp. z o.o
ul. Postępu 12A
02-676 Warszawa
1667/2013
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 L-1-6-0-0/0-0 na
podwoziu FORD Transit
FNB6 (4x2)
1668/2013
Dźwig dla straży pożarnej
serii „GeN2 R1”
1669/2013
Hydrant nadziemny
DN80 PN10/16
Oznaczenie producenta
N-1 DN80 PN10/16
typ A wg PN-EN
14384:2009
538.
539.
540.
541.
542.
543.
DRAGON
S.C.S.Kucharz
B.Dudek
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa
Górnicza
OTIS New Equipment
center
Avenue des
Montoires
45504 GIEN Cedex
France
544.
545.
546.
547.
1674/2013
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu ROP4001M i ROP-4001MH
1675/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu IGNIS
1080
548.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1676/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUGTRACK 2
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
24.06.2013
23.06.2018
1677/2013
Drabina przenośna typ
drabina nasadkowa DN
Przedsiębiorstwo
Wielofunkcyjne
“DANIEL” Edmund
Danielewski
ul. 22 lipca 2a
82-410 Stary Targ
Przedsiębiorstwo
Wielofunkcyjne
“DANIEL” Edmund
Danielewski
ul. 22 lipca 2a
82-410 Stary Targ
24.06.2013
23.06.2018
1678/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-6X ABC
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów
Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów Metalowych
S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
25.06.2013
24.06.2018
1679/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-110-20-ŁA, W-110-20B
Zakład Sprzętu I
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
Zakład Sprzętu I
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
26.06.2013
25.06.2018
1680/2013
Gaśnica proszkowa
GP-4X ABC
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów
Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów Metalowych
S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
25.06.2013
24.06.2018
1681/2013
Oparwa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUGTRACK 5
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
25.06.2013
24.06.2018
1682/2013
Aparat powietrzny
butlowy FENZY AERIS typ
II
Honeywell
Respiratory Safety
Products Honeywell
Group
ZI Paris Nord II-BP
50 288, 33 Rue des
Vanesses
95 958 Roissy CDG
Cedex Francja
Honeywell Safety
Products
Polska Sp. z o. o.
ul Bolesława 5
93-492 Łódź
25.06.2013
24.06.2018
1683/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ATLANTYK
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
26.06.2013
25.06.2018
1684/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUGSTAR, CROSSO
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
26.06.2013
25.06.2018
Proszek gaśniczy typ BC
KARATE
RÜHL
FEUERLÖSCHMITTEL
GmbH
Hugenottenstrasse
105
D-61381
Friedrichsdorf,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o. o.
ul. Foksal 18
00-372
27.06.2013
26.06.2018
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
1685/2013
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1686/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUGCLASSIC
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light
Faktory Sp. z o. o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
27.06.2013
26.06.2018
1687/2013
Pożarniczy wąż ssawny
typ A-110-1500-B, A-1102400-B
Fabryka Węży
Gumowych i
Tworzyw Sztucznych
„FAGUMIT” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 100
32-340 Wolbrom
Fabryka Węży
Gumowych i Tworzyw
Sztucznych „FAGUMIT”
Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 100
32-340 Wolbrom
14.07.2013
13.07.2018
1688/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu RUN
LED, QUIT LED
P.P.H.U AWEX Rafał
Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
Kanlux S.A.
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
28.06.2013
27.06.2018
1690/2013
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu ROP-100,
ROP-101 w odmianach
ROP-100/PL, ROP-101/PL
SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
27.06.2013
26.06.2018
1691/2013
Sygnalizator akustyczny
typu SPP-100, SPP-101
SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
27.06.2013
26.06.2018
„PROTEKTA” Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
02.07.2013
01.07.2018
„PROTEKTA” Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
31.07.2013
30.07.2018
„PROTEKTA” Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
31.07.2013
30.07.2018
559.
560.
561.
562.
563.
564.
TOHATSU
CORPORATION
5-4 Azusawa 3chome, Itabashi-ku
Tokyo 174-0051,
Japan
TOHATSU
CORPORATION
5-4 Azusawa 3chome, Itabashi-ku
Tokyo 174-0051,
Japan
TOHATSU
CORPORATION
5-4 Azusawa 3chome, Itabashi-ku
Tokyo 174-0051,
Japan
1692/2013
Przenośna motopompa
pożarnicza TOHATSU M
8/8 typ VF 53 AS
1693/2013
Przenośna motopompa
pożarnicza TOHATSU M
8/8 typ VC 72 AS
1694/2013
Przenośna motopompa
pożarnicza TOHATSU M
16/8 typ VC 82 ASE
1695/2013
Oprawa oświetlenia do
oświetlenia awaryjnego
typu INTELIGENT LED
PANEL
LARS Co. Sp. z o.o.
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno
LARS Co. Sp. z o.o.
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno
30.07.2013
01.07.2018
1696/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Nożyce
hyrauliczne typ S 330
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
06.08.2013
05.08.2018
1697/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Nożyce
hydrauliczne typ S 311
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
02.10.2013
01.10.2018
565.
566.
567.
568.
569.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1698/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Rozpieracz
ramieniowy typ: SP 510
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
04.12.2013
03.12.2018
1699/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Rozpieracz
ramieniowy typ: SP 310
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
14.08.2013
13.08.2018
1700/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Nożyce
hydrauliczne typ: S 530
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
06.08.2013
05.08.2018
1701/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Cylinder
rozpierający typ: R 424
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
05.12.2013
04.12.2018
1702/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Cylinder
rozpierający typ: R 422
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
04.11.2013
03.11.2018
1703/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Cylinder
rozpierający typ: R 420
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
11.09.2013
11.08.2018
1704/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Cylinder
rozpierający typ: R414
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
05.12.2013
04.12.2018
1705/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Rozpieracz
hydrauliczny typ: SP 512
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
03.12.2013
02.12.2018
1706/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Cylinder
rozpierający typ: R 410
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
11.09.2013
03.12.2018
1707/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Cylinder
rozpierający typ: R 412
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
05.12.2013
04.12.2018
1708/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Nożyce
hydrauliczne typ S 510
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
16.10.2013
01.10.2018
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1709/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Nożyce
hydrauliczne typ S 511
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 ERLAGEN,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
16.10.2013
02.10.2018
1710/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
RONDO, CUBE,
MULTIRONDO
LUG Ligot Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Ligot Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
08.07.2013
07.07.2018
1711/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu A-LINE,
ARGUS, VIGO
LUG Ligot Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Ligot Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
09.07.2013
08.07.2018
1712/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
Downlight LED
Cooper Lighting and
Safety
Wheatley Hall Road
Doncaster, Sout
Yorkshire, DN2 4ND
Anglia
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o .o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
12.07.2013
11.07.2018
1713/2013
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
centrala sterowania
oddymianiem, sterownik
typu FSG z możliwością
pracy w sieci
EL-Piast Sp. z o.o.
Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
IPID Sp. z o.o.
ul. Zawiła 69
30-390 Kraków
16.07.2013
15.07.2018
1714/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
nLLK,nLLM
Cooper Crusoe-Hinds
GmbH
Neper Weg-Nord 49
D-69412 Eberbach,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
16.07.2013
15.07.2018
1715/2013
Kontener wymienny do
przewozu mediów
płynnych typ KP-01
ARKOM Jarosław
Sotomski
Henryków Urocze, ul.
Mokra 30
05-504 Złotokłosy
ARKOM Jarosław
Sotomski
Henryków Urocze, ul.
Mokra 30
05-504 Złotokłosy
19.07.2013
18.07.2018
1716/2013
Konsola z mikrofonem
dla straży pożarnej nie
wchodząca w skład
centrali DSO typu RM200XF z modułem
rozszerzenia mikrofonu
strażaka typu RM-210
oraz RM-320F
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
22.07.2013
21.07.2018
1717/2013
Centrala DSO typu VX2000
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
22.07.2013
21.07.2018
1718/2013
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik łańcuchowy
GEZE
GEZE GmbH
Reinhold-VosterStr.21-29
71229 Leonberg
Niemcy
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
22.07.2013
21.07.2018
1719/2013
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
rękawice strażackie
PATRON® Fire 508495 i
PATRON® Fire 508500
ASKÖ GmbH
Innovative
Schutzausrüstung
Im Etzental 63
72379 Hechingen,
Niemcy
Kaliskie Zakłady
Przemysłu Terenowego
w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 37
62-800 KALISZ
19.07.2013
18.07.2018
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1720/2013
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
rękawice strażackie Fire
Keeper 506989
ASKÖ GmbH
Innovative
Schutzausrüstung
Im Etzental 63
72379 Hechingen,
Niemcy
Kaliskie Zakłady
Przemysłu Terenowego
w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 37
62-800 KALISZ
19.07.2013
18.07.2018
1721/2013
Linka strażacka typ LSR20 i LSR-30
Antares Sp. z o.o.
ul. 19 stycznia 25
14-260 Lubawa
Antares Sp. z o.o.
ul. 19 stycznia 25
14-260 Lubawa
15.09.2013
14.09.2018
1722/2013
Głośniki do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu R1
R2 R6
TOMMEX Żebrowscy
Spółka Jawna
ul. Arkadowa 29 lok.3
02-776 WARSZAWA
19.07.2013
18.07.2018
1723/2013
Sygnalizator akustyczny
typu Roshni Low Profile
ROLP/SV/…
Cooper Inddustries
Poland LCC Sp. Z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
18.07.2013
17.07.2018
1724/2013
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
rękawice strażackie
model RGS-355
P.P.H.U. "SUBOR" Zakład
Pracy Chronionej Ewa
Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
22.07.2013
21.07.2018
23.07.2013
22.07.2018
23.07.2013
22.07.2018
23.07.2013
22.07.2018
08.08.2013
07.08.2018
592.
593.
594.
595.
596.
597.
1725/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpozarowa
1726/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
1727/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Techniczne środki
przeciwpożarowe
598.
599.
600.
Community
Professional
Loudspeakers
333 East 5th Street
19013-4511 Chester,
Pensylwania, USA
Cooper Fulleon
Limited
Llantarnam Park,
Cwmbran
Gwent NP44 3AW,
Wielka Brytania
Cooper Fulleon
Limited
Rose Gloves
Specialist
Muhallah Nizam
Abad, Zafarwall Road
Sialkot, 51310
Pakistan
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka
117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
1728/2013
Pas strażacki typ PS-88
1729/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
HERMETIC
Elgo Lighting
Industries S.A.
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin
Elgo Lighting Industries
S.A.
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin
22.07.2013
21.07.2018
1730/2013
Zasilacz do DSO typu
ZDSO400E-AK3
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
24.07.2013
23.07.2018
601.
602.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1731/2013
Aparat powietrzny
butlowy typ AirGo
wersja: PRO, MAX,
alphaFP basic i alphaFP
pro
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin,
Niemcy
MSA Safety Sp. Z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 RASZYN
23.07.2013
22.07.2018
1732/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu CEG
TMW
Remote Management
Sp. z o.o.
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław
Remote Management
Sp. z o.o.
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław
23.07.2013
22.07.2018
1733/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
Batertech 06 2M
PHU Batertech Marek
Raróg
Zaręby, ul.
Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola
PHU Batertech Marek
Raróg
Zaręby, ul. Kasztanowa
30
96-321 Żabia Wola
24.07.2013
23.07.2018
1734/2013
Głosnik do DSO typu HX5-WP EU w odmianach:
HX-5BWP EU, HX-5W-WP
EU
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
24.07.2013
23.07.2018
1735/2013
Głośnik do DSO typu SC630M EU
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
24.07.2013
23.07.2018
1736/2013
Głośnik do DSO typu F1000BTWP EB-Q, F1300BTWP EB-Q,F2000BTWP EB-Q, F1000WTWP EB-Q, F1300WTWP EB-Q, F2000WTWP EB-Q
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
24.07.2013
23.07.2018
1737/2013
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu
HTKSH i HTKSKekw
Celina Bitner Zakłady
Kablowe Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
Celina Bitner Zakłady
Kablowe Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
24.07.2013
23.07.2018
1738/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DK
10 PP, DK 15 PP, DK 30
PP
Partner Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
Partner Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
25.07.2013
24.07.2018
1739/2013
Centrala sygnalizacji
poarowej typu CF3000 z
możliwością pracy w sieci
Cooper Industries Poland
LLC Sp. Z o.o. Oddział w
Polsce
ul. Puławska 481
02-884 Warszawa
26.07.2013
25.07.2018
1740/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu DF6000 z
mozliwością pracy w sieci
Cooper Industries Poland
LLC Sp. Z o.o. Oddział w
Polsce
ul. Puławska 481
02-884 Warszawa
26.07.2013
25.07.2018
1741/2013
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu Praesideo
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
30.07.2013
29.07.2018
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Cooper Lightingand
Safety Ltd.
Wheatley Hall Road
Wheatley, Doncaster
DN2 4NB, Wielka
Brytania
Cooper Lightingand
Safety Ltd.
Wheatley Hall Road
Wheatley, Doncaster
DN2 4NB, Wielka
Brytania
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1743/2013
Hydrant nadziemny DN
100 PN16 typ A
Oznaczenie producenta:
8855 DN 100 PN16 typ A
wg PN-EN 14384
Fabryka Armatury
„JAFAR” Spółka
Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatury
„JAFAR” Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
17.09.2013
31.07.2018
1744/2013
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterująca
zamknięciami
przeciwpożarowymi typu
mcr RS-06
MERCOR SA
ul. Grzegorza z
Sanoka 2
80-408 Gdańsk
MERCOR SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
30.07.2013
29.07.2018
1745/2013
Średni samochód ratgaśn z agregatem
proszkowym PN-EN
1846-M-1-6-20008/1600-1 na podwoziu
Renault Midlum (4x2)
Wawrzaszek ISS Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowoAkcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko BIała
01.08.2013
31.07.2018
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe i
Obrotu Towarowego
WINDPOL Sp. z o.o. ul.
Tymienieckiego 60/62
90-337 Łódź
31.07.2013
31.07.2018
ENPOL Józef Leończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
23.09.2016
20.08.2018
ENPOL Józef Leończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
30.09.2013
29.09.2018
LUBAWA SA
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
02.08.2013
01.08.2018
HORPOL S.A.
Stara Iwiczna, ul. Nowa
23
05-500 Piaseczno
06.08.2013
05.08.2018
ENPOL Józef Leończuk
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
30.09.2013
29.09.2018
ENPOL Józef Leończuk
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
30.09.2013
29.09.2018
614.
615.
616.
617.
1746/2013
Dźwig dla strazy pozarnej
typ WINDPOL
1747/2013
Rozdzielacz PN-M-51048K-75/52-75-52
618.
619.
1748/2013
Przełącznik 75/52
620.
1749/2013
Skokochron typ
„MORATEX M”
1751/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
elastomerową do pomp
pożarniczych typ W-7520-ŁA Dobra, W-75-20-B
Dobra
621.
622.
1752/2013
Łącznik 75-T
623.
1753/2013
Łącznik 52-T
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wawrzaszek ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka
komandytowoAkcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko BIała
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowe i Obrotu
Towarowego
WINDPOL Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego
60/62
90-337 Łódź
ENPOL Józef
Leończak Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
ENPOL Józef
Leończak Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
LUBAWA SA
ul. Staroprzygodzka
117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
IV-ER-KONTEXVATROGASNE CIJEVI
d.o.o.
Banija 161
HR-47000 Karlovac,
Chorwacja
ENPOL Józef
Leończuk Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
ENPOL Józef
Leończuk Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
624.
Producent
ENPOL Józef
Leończuk Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
CEAG
Notlichtsysteme
GmbH
Senator Schwarz Ring
26
D-59494 Soest,
Niemcy
Firma ProdukcyjnoUsługowo-Handlowa
„WATRA”
Buchwald &
Płóciniczak Sp. Jawna
ul. Kościelna 14
64-100 LESZNO
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
ENPOL Józef Leończuk
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
30.09.2013
29.09.2018
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
09.08.2013
08.08.2018
Firma ProdukcyjnoUsługowo-Handlowa
„WATRA”
Buchwald & Płóciniczak
Sp. Jawna
ul. Kościelna 14
64-100 LESZNO
18.09.2013
17.09.2018
1754/2013
Łącznik 25-T
1755/2013
Oprawy oświetleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu
GuideLED w odmianach:
GuideLed 10811 CGLine
…
1756/2013
System transmisji
sygnałów alarmów
pożarowych i
uszkodzeniowych typu
"LES"
1757/2013
Hydrant podziemny DN
80 PN16 z pojednynczym
i podwójnym
zamknięciem Mod. 97F
A1/AD1
Keulahuette GmbH
Geschwister-SchollStrasse 15
D-02957 Kreuschwitz,
Niemcy
Przedsiębiortwo Wisła
Armatura
ul. Szyby Rycerskie 22 K
41-909 Bytom
03.09.2013
02.09.2018
1758/2013
Hydrant nadziemny
DN80 PN16 z
pojedynczym i
podwójnym zamknięciem
Oznaczenie producenta:
Mod. 94 AU i AUD
(EURODRANT) typ C wg
PN-EN 14384:2009
Keulahuette GmbH
Geschwister-SchollStrasse 15
D-02957 Kreuschwitz,
Niemcy
Przedsiębiortwo Wisła
Armatura
ul. Szyby Rycerskie 22 K
41-909 Bytom
03.09.2013
02.09.2018
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe „Supron 1”
Spółka Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
04.09.2013
03.09.2018
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe „Supron 1”
Spółka Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
04.09.2013
03.09.2018
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe „Supron 1”
Spółka Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
04.09.2013
03.09.2018
625.
626.
627.
628.
629.
1759/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
630.
1760/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
631.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
„Supron 1” Spółka
Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
„Supron 1” Spółka
Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
„Supron 1” Spółka
Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
1761/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Techniczne środki
przeciwpożarowe
1762/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
12.09.2013
11.09.2018
1763/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
12.09.2013
11.09.2018
632.
633.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1764/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Techniczne środki
przeciwpożarowe
BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
12.09.2013
11.09.2018
1765/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
pomp pożarniczych typ
w-52-20 ŁA, W-52-20-B,
W-52-20-ŁM
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
29.10.2013
28.10.2018
1766/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
PURESIGN 150
Zumtobel Licht GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn,
Austria
Zumtobel Licht GmbH
Donau-City Strasie 1
AT-1220 Wien, Austria
22.08.2013
21.08.2018
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
03.09.2013
02.09.2018
ENPOL Józef Leończak,
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 BIAŁYSTOK
30.09.2013
29.09.2018
ENPOL Józef Leończak,
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 BIAŁYSTOK
30.09.2013
29.09.2018
ENPOL Józef Leończak,
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 BIAŁYSTOK
30.09.2013
29.09.2018
ENPOL Józef Leończak,
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K. Ciołkowskiego 88/1
15-545 BIAŁYSTOK
30.09.2013
29.09.2018
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
23.08.2013
22.08.2018
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
23.08.2013
22.08.2018
P.H.U.Batertech Marek
Raróg
Zaręby, ul. Kasztanowa
30
96-321 Żabia Wola
26.08.2013
25.08.2018
634.
635.
636.
637.
1767/2013
Ciężki samochód
ratowniczo gaśniczy PNEN 1846 S-2-3-85008/5000-1 na podwoziu
Scania (6x6)
638.
1768/2013
Pokrywa nasady 75
639.
1769/2013
Nasada 110
640.
1770/2013
Łącznik 110
641.
1771/2013
Pokrywa nasady 52
1772/2013
Zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych typu
2405 STE
1773/2013
Zasilacz do urządzeń
przeciwpożarowych typu
2402-STE
1774/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
BATERTECH 05 2M
642.
643.
644.
Data aktualizacji: 02.11.2016
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
ENPOL Józef
Leończak, Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 BIAŁYSTOK
ENPOL Józef
Leończak, Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 BIAŁYSTOK
ENPOL Józef
Leończak, Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 BIAŁYSTOK
ENPOL Józef
Leończak, Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 BIAŁYSTOK
Elmdene
International Ltd
3 Keel Close,
Interchange Park
PO3 5QD Portsmouth
Hampshire Anglia
Elmdene
International Ltd
3 Keel Close,
Interchange Park
PO3 5QD Portsmouth
Hampshire Anglia
P.H.U.Batertech
Marek Raróg
Zaręby, ul.
Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1775/2013
Buty strażackie model
TORNADO
Rosenbauer
International AG
Paschinger Strasse 90
A-4060 Londing,
Austria
STEO Sp. z o. o.
ul. Wybrańska 6/8 m.31
03-206 Warszawa
02.09.2013
01.09.2018
1776/2013
Dźwig dla straży pożarnej
typ Schindler 3300
Schindler INVENTIO
AG
Seestrase 55
CH-6052 HergiswilSzwajcaria
SCHINDLER POLSKA Sp. z
o. o.
ul. Postępu 12A
02-676 Warszawa
28.08.2013
27.08.2018
1777/2013
Samochód specjalny –
podnośnik hydrauliczny i
drabiną ratowniczą typ
PTM-32D (SH-30) PN-EN
1846 S-1-3-EN 177730/22,5-0-1 na podwoziu
Renault Midlum Heavy
300.18 (4x2)
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN“
S.A.
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN“ S.A.
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin
03.09.2013
28.08.2018
1778/2013
Gaśnica śniegowa typ GS5X B
GZWM S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 GRODKÓW
GZWM S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 GRODKÓW
29.08.2013
28.08.2018
1779/2013
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 S-2-39500/10000-8/5000-1 na
podwoziu MAN TGA-3
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 Kielce
17.09.2013
28.08.2018
1780/2013
Hydrant podziemny
DN80 PN10
Oznaczenie producenta:
HP-00
Zakład Produkcji
Armatury Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
25.09.2013
24.09.2018
Łącznik 52-T
Odlewnicza
Spółdzielnia Metali
Niezależnych
ul. Harbutowicka 9
43-450 Ustroń
Odlewnicza Spółdzielnia
Metali Niezależnych
ul. Harbutowicka 9
43-450 Ustroń
07.11.2013
03.09.2018
Łącznik 75-T
Odlewnicza
Spółdzielnia Metali
Niezależnych
ul. Harbutowicka 9
43-450 Ustroń
Odlewnicza Spółdzielnia
Metali Niezależnych
ul. Harbutowicka 9
43-450 Ustroń
04.09.2013
03.09.2018
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling, Austria
09.09.2013
08.09.2018
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling, Austria
09.09.2013
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
1781/2013
652.
1782/2013
653.
1783/2013
654.
1784/2013
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż
elektryczny siłownik
liniowy typu G08X, G10X,
G13X
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż
elektryczny siłownik
liniowy typu SG08X,
SG10X, SG13X
Data aktualizacji: 02.11.2016
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 Kielce
Zakład Produkcji
Armatury
Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
08.09.2018
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1785/2013
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż
elektryczny siłownik
liniowy typu SG16X,
SG20X, Sg26X
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling, Austria
09.09.2013
08.09.2018
ENPOL JózefLeończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K.Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
06.09.2013
05.09.2018
Polon Alfa Spólka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz
10.09.2013
09.09.2018
Robert Bosch
Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
13.09.2013
12.09.2018
Fagerhult Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
13.09.2013
12.09.2018
655.
656.
ENPOL JózefLeończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K.Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
Polon Alfa Spólka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz
1786/2013
Smok ssawny prosty 110
1787/2013
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu ROP-63,
ROP-63H
1788/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LBC3200/00,
LBC3201/00/
LBC3210/00
1789/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu emLED
s5, emLED sc
1790/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu NOSPR
ELLED
LTS Licht & Leuchten
GmbH
Waldesch 24
88069 Tettnang,
Niemcy
Fagerhult Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
13.09.2013
12.09.2018
1791/2013
Kontener wymienny
sanitarno-socjalny KPZS2
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 Głowno
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 Głowno
16.09.2013
15.09.2018
1792/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego do
oświetlenia awaryjnego
typu ONTEC S
TM Technologie
Sp. z o.o.
Morawica 355
32-084
TM Technologie
Sp. z o.o.
Morawica 355
32-084
16.09.2013
15.09.2018
1793/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu FPA 5000
z możliwością pracy w
sieci
Bosch
Sicherheitssysteme
GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
700839 Gerlingen,
niemcy
Robert Bosch Sp.z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
19.09.2016
24.09.2018
1794/2013
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu
KM35EN w odmianach
KM35EN, KM35ENVH,
KM35ENTD,
KM35ENTDVH
ESCO
METALLBAUSYSTEME
GMBH
Dieselstr. 2
71254 Ditzingen
ESCO Polska
Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 10
03-797 Warszawa
18.09.2013
17.09.2018
657.
658.
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
659.
660.
661.
662.
663.
664.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Fagerhults Belysning
AB
566 80 Habo, Szwecja
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1795/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu VELOS
Cooper Univel S.A.
Thessalonikis str. 88
Katerini 60100,
Pieria, Grecja
Cooper Industries Poland
LLC
Sp. z o. o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
23.09.2013
22.09.2018
1796/2013
Średni samochód
specjalny ratownictwa
wysokościowego PN-EN
1846-M-2-6-0-0-0-1
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o. o.
Korwinów ul. Okólna
15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o. o.
Korwinów ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
23.09.2013
22.09.2018
1797/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
AVALON P
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
23.09.2013
22.09.2018
1798/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EXP 02
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
24.09.2013
23.09.2018
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
25.09.2013
24.09.2018
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
25.09.2013
24.09.2018
665.
666.
667.
668.
669.
1799/2013
Kontener wymienny z
agregatem
prądotwórczym
670.
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
1800/2013
Kontener wymienny z
zestawem pompowym
wysokiej wydajności
1801/2013
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania
gaszeniem oraz zasilacz
typu 8010 Seria 04 w
odmianach 788012.40,
788013.40, 788014.40,
788015.04
Nova GmbH
Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss,
Niemcy
Honeywell Life safety
Austria GmbH
Lembockgasse 49
A-1230 Wiedeń, Austria
25.09.2013
24.09.2018
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu FPA 1200
Bosch
Sicherheitssysteme
GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
700839 Gerlingen,
Niemcy
Robert Bosch Sp.z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
19.09.2016
24.09.2018
Hełm strażacki typ HPS
7000 i HPS 7000 PRO
Drager Safety AG &
CO. KGaA
Revalstrasse 1
D-23560 Lubeck,
Niemcy
Drager Safety Polska Sp.
o.o.
ul. Chorzowska 25
41-902 Bytom
27.09.2013
26.09.2018
Gaśnica proszkowa typ
GP-2X ABC
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów
Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów Metalowych
S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
27.09.2013
26.09.2018
671.
672.
1802/2013
673.
1803/2013
674.
1804/2013
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Robert Bosch Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
12.07.2016
29.09.2018
Siemens Sp. z o.o. ul.
Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
27.09.2013
26.09.2018
SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
01.10.2013
30.09.2018
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EXP 04
POLAM-REM S.A.
Ul Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
Ul Sucha 25
80-531 Gdańsk
01.10.2013
30.09.2018
1809/2013
Przewoźna motopompa
do wody
zanieczyszczonej typ P
81/1 model 6GSTAP
GLOBAL PUMP Co
10162 East Coldwater
Road Davision MI
48423 USA
AIR PRESS Elżbieta
Wanik, Bogdan Wanik
Spółka Jawna
ul. Pisankowa 1
45-841 Opole
01.10.2013
30.09.2018
1811/2013
Lekki Samochód
ratowniczo gaśniczy PN
EN 1846 L-1-5/6-10000/0-1 na podwoziu
Renault Master 4x2
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK Spółka
Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK Spółka
Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec
26.11.2015
30.09.2018
1812/2013
Zasilacz do urządzeń
przeciwpożarowych typu
UZS
Ambient System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
02.10.2013
01.10.2018
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz "
BOHAMETARMATURA" sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA
ENPOL Józef
Leończuk Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K. Ciołkowskiego
88/1
15-545 BIAŁYSTOK
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz "
BOHAMET-ARMATURA"
sp.j.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA
07.10.2013
06.10.2018
STARKAM S.J.
Szpotowicz, Sołtysiak
ul. Zakopiańska 1A
40-219 KATOWICE
07.10.2013
06.10.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
1805/2013
Urządzenie zdalnej
sygnalizacji i obsługi Panel wyniesiny typu
FMR-5000-C
1806/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu FC2080 z
możliwością pracy w sieci
1807/2013
Urządzenie zdalnej
sygnalizacji i obsługi –
panel wyniesiony typu
PSP-104, PSP-108, PSP204,PSP-208 z
możliwością współpracy
z modułem CSP-ETH
1808/2013
675.
676.
677.
Producent
Bosch
Sicherheitssysteme
GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D 70839, Gerlingen,
Niemcy
Siemens Schweiz AG
Building Technologies
Division
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
678.
679.
680.
681.
682.
1814/2013
Hydrant podziemny HP6
DN 80 PN16
1815/2013
Zawór hydrantowy typ
ZH-52 MS
1816/2013
Buty strażackie typ
9052/A-C Special Guard
Jolly Scarpe SpA
Via Feltrina SUD, 172
31044 Montebelluna
(TV) Włochy
Jolly Scarpe SpA
Via Feltrina SUD, 172
31044 Montebelluna
(TV) Włochy
07.10.2013
06.10.2018
1817/2013
Buty strażackie typ
9081/GA-C Fire Guard
Jolly Scarpe SpA
Via Feltrina SUD, 172
31044 Montebelluna
(TV) Włochy
Jolly Scarpe SpA
Via Feltrina SUD, 172
31044 Montebelluna
(TV) Włochy
07.10.2013
06.10.2018
683.
684.
685.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1818/2013
Centrala sterująca
urzadzeniami
przeciwpożarowymi typu
CX-1201
CERBEX Sp. z o.o.
ul. Lwowska 14
38-400 Krosno
CERBEX Sp. z o.o.
ul. Lwowska 14
38-400 Krosno
25.11.2013
07.10.2018
1819/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
TRASPARENZA
Viabizzuno S.r.l
Via Romagnoli 10
I-40010 Bentivoglio
(BO), Włochy
Viabizzuno S.r.l
Via Romagnoli 10
I-40010 Bentivoglio (BO),
Włochy
08.10.2013
07.10.2018
1821/2013
Hydrauliczne narządzie
ratownicze
Urządzenie COMBI typ SC
250 M
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
16.10.2013
15.10.2018
1822/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TLP 44
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
08.10.2013
07.10.2018
1824/2013
Wysokociśnieniowy
agregat wodno-pianowy
AWP 70/40
ALUSTEEL POWER Sp.
z o.o. Sp. K.
Brzezinka 8
05-480 Karczew
ALUSTEEL POWER Sp. z
o.o. Sp. K.
Brzezinka 8
05-480 Karczew
14.10.2013
13.10.2018
1825/2013
Gaśnica proszkowa GP6X ABC
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
20.10.2013
19.10.2018
1826/2013
Gaśnica proszkowa GP4X ABC
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
20.10.2013
19.10.2018
1828/2013
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu IQ8 w
odmianach: 804905,
804906
Novar GmbH
Dieselstrasse 2
De 41469 Neuss,
Niemcy
Honeywell Life Safety
Austria GmbH
Lembockgasse 49
1230 Wiedeń, Austria
17.10.2013
16.10.2018
1829/2013
Naczepa - cysterna
pożarnicza
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo –
Handlowe
ul. Ściegiennego
268A
25-116 KIELCE
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe
ul. Ściegiennego 268A
25-116 KIELCE
17.10.2013
16.10.2018
1830/2013
Lekki samochód
ratowniczo - gaśniczy PNEN 1846-L-1-6-0-0-1 na
podwoziu Peugeot Boxer
typ Y (4x2)
IUVO CARS Jan
Świeboda
Al. Wolności 77/79/4
42-202 Częstochowa
IUVO CARS Jan Świeboda
Al. Wolności 77/79/4
42-202 Częstochowa
18.10.2012
17.10.2018
1831/2013
Hydrant nadziemny
DN80 PN10, PN16
Oznaczenie producenta:
8004
Fabryka Armatury
JAFAR Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatury JAFAR
Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
04.11.2013
03.11.2018
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1832/2013
Hydrant nadziemny
DN80 PN10, PN16
Oznaczenie producenta:
8855
Fabryka Armatury
JAFAR Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatury JAFAR
Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
04.11.2013
03.11.2018
1833/2013
Hydrant nadziemny
DN80 PN10, PN16
Oznaczenie producenta:
8003 i 8007
Fabryka Armatury
JAFAR Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatury JAFAR
Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
04.11.2013
03.11.2018
1834/2013
Hydrant podziemny
DN80 PN10, PN16
z pojedynczym
zamknieciem Oznaczenie
producenta 8851
Fabryka Armatury
JAFAR Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatury JAFAR
Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
04.11.2013
03.11.2018
1835/2013
Hydrant nadziemny
DN80 PN10, PN16
Oznaczenie producenta:
8005
Fabryka Armatury
JAFAR Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatury JAFAR
Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
04.11.2013
03.11.2018
1836/2013
Hydrant nadziemny
DN810 PN10, PN16
Oznaczenie producenta:
8003 i 8007
Fabryka Armatury
JAFAR Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Fabryka Armatury JAFAR
Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
04.11.2013
03.11.2018
1837/2013
Hydrant podziemny
DN80 PN10, PN16
Oznaczenie producenta:
8852
Fabryka Armatury
JAFAR Spółka Akcyjna
Przysieki 87
38-207 Przysieki
Fabryka Armatury JAFAR
Spółka Akcyjna
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
04.11.2013
03.11.2018
1838/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DAS 10-130/T-EN54, DA-S
20-130/T-EN54
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
21.10.2013
20.10.2018
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
21.10.2013
20.10.2018
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
21.10.2013
20.10.2018
1841/2013
Maska do aparatu
powietrznego butlowego
serii FPS 7000 P
Dräger Safety AG &
Co. KGaA
Revalstraβe 1
D-23560 Lübeck,
Niemcy
Dräger Safety Polska Sp.
z o.o.
ul. Chorzowska 25
41-902 BYTOM
21.11.2013
20.11.2018
1842/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TLP 45
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
24.10.2013
23.10.2018
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
1839/2013
705.
1840/2013
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu TSC 10-300/T-EN54, TS-C
20-500/T-EN-54, TS-C 30700/T-EN54, T-C 501000/T-EN54
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DL
06-130/T-EN54, DL 06165/T-EN54, DL-AB 06200/T-EN54, DL 10-165/T
plus-EN54, DL 10-200/TEN54, DL 20-200/T plusEN54, DL 20-130/T-EN54
706.
707.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
„GAZ-TECH”
Sp. z o .o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków
25.10.2013
24.10.2018
vonRoll hydro GmbH
Armateurenstarsse 4
D-17291 Prenzlau
vonRoll hydro Polska Sp.
Zo.o.
ul. Zwierzyniecka 18
70-794 Szczecin
29.10.2013
28.10.2018
1845/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu H-207
TELESTO, H-207
AMETYST, H-207 SATURN
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
28.10.2013
27.10.2018
1847/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu VIP
MASTER PANEL NT, VIP
MASTER PANEL GK, VIP
MASTER NT, VIP MASTER
GK
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 1
05-310 Kałuszyn
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
29.10.2013
28.10.2018
1848/2013
Prądownica wodna PW
52 R
POHORJE Mira
Slovenska Vas 14
SLO 8233 Mirna,
Słowenia
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
29.10.2013
28.10.2018
1849/2013
Prądownica wodna PW
75 R
POHORJE Mira
Slovenska Vas 14
SLO 8233 Mirna,
Słowenia
KADIMEX S.A.
ul. Wółczyńska 290
01-919 Warszawa
29.10.2013
28.10.2018
1850/2013
Hydrant podziemny
DN80 PN16 A1, AD1
vonRoll hydro GmbH
Armaturenstrasse 4
17291 Prenzlau,
Niemcy
30.10.2013
29.10.2018
1851/2013
Sygnalizator akustyczny
typu Symphonie High
Output
Cooper Fulleon Ltd.,
Llantarnam Park,
Cwbran,
Gwent NP44 3AW,
Anglia
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
19.11.2013
18.11.2018
1852/2013
Sygnalizator akustyczny
typu LS 3300 VLC
Cooper Fulleon Ltd.,
Llantarnam Park,
Cwbran,
Gwent NP44 3AW,
Anglia
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
30.10.2013
29.10.2018
1853/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TLP 47
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
30.10.2013
29.10.2018
1854/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EYE
PPHU AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
PPHU AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
21.11.2013
29.10.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
1843/2013
Gaśnica przewoźna
proszkowa typ GP-25x
ABC
M.B. s.r.l,
Via don Milani 16/18
20025 Legnano (Mi),
Włochy
1844/2013
Hydrant nadziemny
DN80 PN16 wersje AU i
AUD typ A wg PN-EN
14384:2009
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
vonRoll hydro Polska Sp.
z o.o.
ul. Zwierzyniecka 18
70-794 Szczecin
717.
718.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1855/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
HERMETICA 2
PPHU AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
PPHU AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
30.10.2013
29.10.2018
1858/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EXP 08
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
POLAM-REM S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
04.11.2013
03.11.2018
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
14.11.2013
13.11.2018
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
13.11.2013
12.11.2018
15.11.2013
14.11.2018
15.11.2013
14.11.2018
719.
720.
721.
1859/2013
722.
1860/2013
Zasilacz dźwiękowego
systemu ostrzegawczego,
zasilacz systemów
sygnalizacji pożarowej,
zasilacz systemów
kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła typu ZDSO400DAK3
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 M-2-6-30008/1600-1 na podwoziu
Mercedes Benz Atego
(4x4)
723.
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
Korwinów, ul. Okólna
15
42-263 WRZOSOWA
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowe Usługowo
Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego „FireSystem” Sp.j. L.
Wnuk, A. Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowe Usługowo
Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego „FireSystem” Sp.j. L.
Wnuk, A. Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe
Usługowo Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego „FireSystem” Sp.j. L. Wnuk, A.
Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe
Usługowo Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego „FireSystem” Sp.j. L. Wnuk, A.
Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
1861/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-12z-ABC
1862/2013
Gaśnica proszkowa typ
GP-6z-ABC
1863/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
CORELINE TRUNKING
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
15.11.2013
14.11.2018
1864/2013
Ciężki samochód
specjalny ratownictwa
technicznego i
chemicznego z funkcją
gaśniczą PN-EN 1846 S-23-1-1-1 na podwoziu
Volvo FM 4XR (4x4)
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
15.11.2013
14.11.2018
1865/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
CORELINE RECESSED
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Philips Lighting
Poland S.A.
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
18.11.2013
17.11.2018
724.
725.
726.
727.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1866/2013
Średni samochód z
drabiną mechaniczną
SD30 typ L32A XS PN-EN
1846 M-1-3 PN-EN 14043
ODKK 17/21 na podwoziu
Mercedes Benz Atego
970FWI3 4x2
METZ Aerials GmbH
& Co.KG.
Carl Metz Strasse 9
76185 Karlsruhe
Niemcy
METZ Aerials GmbH &
Co.KG.
Carl Metz Strasse 9
76185 Karlsruhe Niemcy
20.11.2013
19.11.2018
1867/2013
Głośnik do DSO typu WA06-165/T Metall-EN54
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
18.11.2013
17.11.2018
1868/2013
Hełm strażacki F1XF
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
- BP90,
01400 Chatillon Sur
Chalaronne, Francja
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn
21.11.2013
20.11.2018
1869/2013
Głośnik do DSO typ DL-E
06-130/T-EN54, DL-E 06165/T-EN54
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
IC AUDIO GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
21.11.2013
20.11.2018
Motopompa pożarnicza
przenośna 16/8 Fox III
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Strasse 90
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o .o.
ul. Wybrańska 6/8 m 31
03-206 Warszawa
25.11.2013
24.11.2018
ENPOL Józef Leończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K.Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
25.11.2013
24.11.2018
ENPOL Józef Leończak
Mikołaj Wierel Spółka
Jawna
ul. K.Ciołkowskiego 88/1
15-545 Białystok
25.11.2013
24.11.2018
Kadimex S.A.
Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
Kadimex S.A.
Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
26.11.2013
25.11.2018
„Wawrzaszek ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością“
Spółka Komandytowo
Akcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 Głowno
„Wawrzaszek ISS Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością“
Spółka Komandytowo
Akcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
27.11.2013
26.11.2018
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 Głowno
07.10.2016
26.11.2018
UTC Fire & Security
Polska Sp. Z o.o.
Sadowa 8
80-771 Gdańsk
02.12.2013
01.12.2018
728.
729.
730.
731.
732.
1870/2013
733.
1871/2013
Prądownica pianowa PP2
734.
1872/2013
Prądownica pianowa PP4
1873/2013
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P21,5/1 typ PH-2400
1874/2013
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
PN-EN 1846 S-2-3-95008/5000-1 na podwoziu
Scania P, G lub R (6x6)
1875/2013
Kontener wymienny do
przewozu środków
gaśniczych typ KHZP
1876/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu 2X-F2,
2X-F2-PRT, 2X-F2-S, 2XF2-FB2, 2X-F2-FB2PRT,2X-F2-FB2-S z
mozliwością pracy w sieci
ENPOL Józef
Leończak Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K.Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
ENPOL Józef
Leończak Mikołaj
Wierel Spółka Jawna
ul. K.Ciołkowskiego
88/1
15-545 Białystok
735.
736.
737.
738.
Data aktualizacji: 02.11.2016
UTC Fire & Security
BV
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert
Holandia
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1877/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu 2X-F1,
2X-F1-S, 2X-F1-FB2, 2XF1-FB2-S z możliwością
pracy w sieci
UTC Fire & Security
BV
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. Z o.o.
Sadowa 8
80-771 Gdańsk
02.12.2013
01.12.2018
1878/2013
Przyczepa do przewozu
kontenerów wymiennych
typu PS-2/P
Wielton S.A.
ul. Baranowskiego
10a
98-300 Wieluń
ARKOM, Henryków
Urocze
ul. Mokra 30
05-504 Złotokłosy
28.11.2013
27.11.2018
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
28.11.2013
27.11.2018
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
28.11.2013
27.11.2018
739.
740.
741.
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
1879/2013
Ciężki samochód
ratowniczo gaśniczy
PN EN 1846 S-2-3-50008/3200-1
na podwoziu SCANIA P
(4x4)
1880/2013
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego z funkcją
gaśniczą PN EN 1846-L-15-1-1-1
1881/2013
Gaśnica śniegowa typ GS5x B
ALBECO spol. S.r.o.
Ruprechticka 75,
460 01 Liberec 1,
Czechy
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
03.12.2013
02.12.2018
1882/2013
Średni samochód
ratownictwa
technicznego PN EN 1846
M-2-6-1/2-1-1 na
podwoziu Eurocargo
150E28 (4x4)
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
02.12.2013
28.11.2018
1883/2013
Głośnik do DSO typu VES561-54T
Den Norske
Hoyttalerfabrik A/S
Gruveveien 2-4
N-3770 Kragero
Norwegia
TOMMEX Żebrowscy
Spółka Jawna
ul. Arkadowa 29/3
02-776 WARSZAWA
02.12.2013
01.12.2018
1884/2013
Głośnik do DSO typu
SAFE-561-54T
Den Norske
Hoyttalerfabrik A/S
Gruveveien 2-4
N-3770 Kragero
Norwegia
TOMMEX Żebrowscy
Spółka Jawna
ul. Arkadowa 29/3
02-776 WARSZAWA
02.12.2013
01.12.2018
1886/2013
Ciężki nośnik
kontenerowy PN-EN
1846 S-2-2-1-0-0 na
podwoziu Iveco Trakker
(8x4)
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 Głowno
03.12.2013
02.12.2018
1887/2013
Dźwig dla straży pożarnej
serii OTIS SERIE 2
OTIS Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa
03.12.2013
02.12.2018
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
Data aktualizacji: 02.11.2016
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 Głowno
BUGA OTIS ASANSOR
SANAYI VE TICARET
A.S.
BALABANDEUR Cad.
No.: 3 34460 3 34460
Istinye – Istambul,
Turcja
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1888/2013
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Urządzenie
combi typ: SPS 400
Weber-Hydraulik
GmbH
Industriegebiet 3 + 4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber-Hydraulik GmbH
Industriegebiet 3 + 4
A-4460 Losenstein,
Austria
02.12.2013
01.12.2018
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
10.12.2013
02.12.2018
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
03.12.2012
02.12.2018
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 Kielce
05.12.2013
04.12.2018
Horn Lighting Polska Sp.
z o.o.
ul. Gazowa 26a
50-513 Wrocław
04.12.2013
03.12.2018
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
04.12.2013
03.12.2018
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
04.12.2013
03.12.2018
749.
750.
1889/2013
Ciężki samochód
ratowniczo gaśniczy (6x4)
PN-EN 1846 S-3-40008/5000-1
751.
1890/2013
Lotniskowy samochód
ratowniczo-gaśniczy 4x4
PN-EN M-2-3-20008/1600-1
1891/2013
Przenośne działko
wodno-pianowe DWP
16/24
1892/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu HiPak
PRO LED
752.
753.
754.
1893/2013
Ciężki nośnik
kontenerowy (8x4) PNEN 1846 S-2-2-1-0-0 na
podwoziu Renault Kerax
755.
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 Kielce
Thorn Lighting Ltd.
Greek Lane Industrial
Estate
Spennymoor Co.
Durham
DL16 6HL, UK
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
1894/2013
Kontener wymienny do
przewozu srdoków
gaśniczych
1895/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu 03TD
1210-03, 03 TD 121-03KA
Ansorg GmbH
Pilgerstrasse 11
D-45473 Muelheim
an der Ruhr, Niemcy
Ansorg GmbH
Pilgerstrasse 11
D-45473 Muelheim an
der Ruhr, Niemcy
06.12.2013
05.12.2018
1896/2013
Lekki samochód
ratowniczo gaśniczy PN
EN 1846 L-1-7-0-0/0-0 Na
podwoziu Renault
Master (4x2)
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK
Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 MIELEC
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK
Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 MIELEC
06.12.2013
05.12.2018
756.
757.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1897/2013
Dźwig dla straży pożarnej
typ ORONA 3G 2015
ORONA S. COOP
POLIGONO
INDUSTRIAL
LASTAOLA
20120 – HERNANI
(Gipuzkoa) Hiszpania
OMI LIFTS Sp. Z o.o.
Os. Na Murawie 4/1
61-680 Poznań
06.12.2013
05.12.2018
1898/2013
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ FOMIN S3
SINCHEM s.c.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
SINCHEM s.c.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
09.12.2013
08.12.2018
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
10.12.2013
09.12.2018
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
09.12.2013
08.12.2018
TOP-DESIGN
Chwaszczyno Chudziński,
Stipnicki Sp. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
13.12.2013
12.12.2018
TOP-DESIGN
Chwaszczyno Chudziński,
Stipnicki Sp. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
13.12.2013
12.12.2018
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 Głowno
11.12.2013
10.12.2018
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 Głowno
11.12.2013
10.12.2018
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 Kielce
17.12.2013
16.12.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
758.
759.
760.
1899/2013
Średni samochód
ratownictwa
technicznego (4x) PN-EN
1846-M-2-3-1/2-1-1 na
podwoziu Renault
Midlum 300.14 Dxi7
761.
1900/2013
Naczepa – cysterna
pożarnicza
762.
1901/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona ppoż
1902/2013
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
1903/2013
Kontener wymienny ze
sprzętem ratownictwa
wodnego i sprzętem
ochrony dróg
oddechowych
1904/2013
Kontener wymienny ze
sprzętem poszukiwawczo
ratowniczym typ: KSIT-2
1905/2013
Średni samochód ratgaśn PN-EN 1846 M-2-65000-8/1600-1 na
podwozu MAN typ
TGM/L.2007.46.010 (4x4)
763.
764.
765.
766.
Data aktualizacji: 02.11.2016
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
TOP-DESIGN
Chwaszczyno
Chudziński, Stipnicki
Sp. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
TOP-DESIGN
Chwaszczyno
Chudziński, Stipnicki
Sp. J.
ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 Głowno
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 Głowno
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 Kielce
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
13.12.2013
12.12.2018
13.12.2013
12.12.2018
BBA PUMPS PL Sp. z o.o.
ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno
16.12.2013
15.12.2018
Zbiornik przenośny na
wodę OWT o pojemności
5000 dm3
VETTER Gmbh, A Unit
of IDEX Corporation
Blatzheimer Strasse
10-12
53909 Zuelpich,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
13.12.2013
12.12.2018
1910/2013
Średni samochód
zaopatrzeniowy PN-EN
1846 M-1-3-0-0-1 na
podwoziu MercedesBenz Atego 1629 (4x4)
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKOBIAŁA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105a
43-346 BIELSKO-BIAŁA
16.12.2013
15.12.2018
1911/2013
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi typu
CS-ZSP135
MERAWEX Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MERAWEX Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
17.12.2013
16.12.2018
1912/2013
Pianotworzczy środek
gaśniczy typ FOMTEC
AFFF 3%
Dafo Fortec AB
POBox 683,
SE-135 26 Tyreso,
Szwecja
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrańska 6/8/31
03-206 Warszawa
16.12.2013
15.12.2018
1913/2013
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu FS20 w
odmianach FC2020,
FC2040, FC2060 z
możliwością pracy w sieci
Siemens Schwiz AG
Building Technologies
Division
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
17.12.2013
16.12.2018
1914/2013
Hydrauliczne narządzie
ratownicze
Urządzenie combi HCT
4120
HOLMATRO Rescue
Equipment B.V.
Zalmweg 30,
4940 AA
Raamsdonksveer,
Holandia
17.12.2013
16.12.2018
1915/2013
Hydrauliczne narządzie
ratownicze
Nożyce hydrauliczne CU
4007 (c)
HOLMATRO Rescue
Equipment B.V.
Zalmweg 30,
4940 AA
Raamsdonksveer,
Holandia
17.12.2013
16.12.2018
ROP typu DMX95
MEP
Gefahrenmeldetechn
ik GmbH
Feldstrasse 18a
09509 Pockau,
Niemcy
18.12.2013
17.12.2018
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Maska do aparatu
powietrznego butlowego
typ VISION 3
Scott Health & Safety
Ltd.
Pimbo Road, West
Pimbo Skelmersdale
Lancashire WN8 9
RA, Wielka Brytania
1907/2013
Aparat powietrzny
butlowy typ PROPAK
Scott Health & Safety
Ltd.
Pimbo Road, West
Pimbo Skelmersdale
Lancashire WN8 9
RA, Wielka Brytania
1908/2013
Przewoźna motopompa
pożarnicza M-80/8 typ
BA-C125
BBA PUMPEN &
BUIZEN BV
Zutphensestraat 242246
7325 WV Apeldoorn
1909/2013
767.
1906/2013
768.
769.
770.
771.
Wnioskodawca
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
ul. Marecka 66 A
05-220 ZIELONKA
k/Warszawy
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
ul. Marecka 66 A
05-220 ZIELONKA
k/Warszawy
772.
773.
774.
775.
776.
777.
1916/2013
Data aktualizacji: 02.11.2016
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
ul. Marecka 66 A
05-220 ZIELONKA
k/Warszawy
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
ul. Marecka 66 A
05-220 ZIELONKA
k/Warszawy
MINIMAX Polska Sp. Z
o.o.
ul. Ogrodowa 27/29
Kiełpin
05-092 Łomianki
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1917/2013
Sygnalizator akustyczny
typu SG-Pgw
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
15.01.2014
14.01.2019
1918/2013
Średni samochód ratgaśn (4x2) PN-EN 1846
M-1-6-2500-8/1600-1 na
podwoziu Iveco
Eurocargo ML 120E25D
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
18.12.2013
17.12.2018
BELIMO Automation
AG
Brunnenbachstrasse
1
8340 Hinwil,
Szwajcaria
BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa
19.12.2013
18.12.2018
BELIMO Automation
AG
Brunnenbachstrasse
1
8340 Hinwil,
Szwajcaria
BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa
19.12.2013
18.12.2018
MPL Power Elektro
Sp. z o. o .
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
MPL Power Elektro Sp. z
o. o .
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
30.06.2016
19.12.2018
LUG Light Factory Sp.
z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory Sp. z
o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
20.12.2013
19.12.2018
Magirus GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
D-89-079 Ulm,
Niemcy
Fire Max Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
20.12.2013
19.12.2018
MAG-MAR Józef
Susfał
ul. Piechurów 5
04-696 Warszawa
Thorn Lighting Polska Sp.
z o. o.
ul. Gazowa 26a
50-513 Wrocław
23.12.2013
22.12.2018
Zakład Produkcyjny
Armatury
Przemysłowej
„AKWA“ Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
Zakład Produkcyjny
Armatury Przemysłowej
„AKWA“ Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
23.12.2013
22.12.2018
778.
779.
780.
1919/2013
781.
1920/2013
782.
1921/2013
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż. –
siłownik obrotowy –
siłownik elektryczny typu
BLE24, BLE24-ST, BLE230,
BE230, BE24, BE24-ST
Elektromechaniczne
urządzenie wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż. –
siłownik obrotowy –
siłownik elektryczny typu
BF24, BF230, BLF24,
BLF230
Zasilacze urządzeń
przeciwpożarowych –
Zasilacz do urządzeń
sygnalizacji pożarowej,
kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła oraz urządzeń
przeciwpożarowych i
automatyki pożarowej
typu ZP135
783.
1922/2013
784.
1923/2013
785.
1924/2013
786.
1926/2013
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUGSTAR LED
Ciężki samochód z
drabiną mechaniczną SD
40 typ 42 L-AS PN-EN
1846 S-1-3 PN-EN 14043
ODKK 38/16 na podwoziu
IVECO MAGIRUS (4x2)
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
VOYAGER ALU LED 2
EXEL, VOYAGER ALU LED
8 EXEL
Hydrant nadziemny
DN80 PN 16 typ C wg PNEN 14384:2009 z
podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta:
HNŁP-80
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
1927/2013
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego PN-EN
1846 L-1-6-1-0-1
na podwoziu Iveco Daily
C65C17 (4x2)
1928/2013
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną PCV do
hydrantów typ H-25-20ŁA, H-25-20-B
1929/2013
Średni samochód
ratowniczo gaśniczy PNEN 1846 M-2-6-27008/1600-1
na podwoziu Mercedes
Atego 1629 (4x4) nr VIN
WDB9763741L663550
787.
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
Spółka
KomandytowoAkcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydutłowy
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
Spółka
KomandytowoAkcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
Spółka KomandytowoAkcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
23.12.2013
22.12.2018
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydutłowy
07.01.2014
06.01.2019
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
Spółka KomandytowoAkcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
24.12.2013
23.12.2018
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN“
Spółka Akcyjna
ul Lechicka 51
75-842 Koszalin
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN“
Spółka Akcyjna
ul Lechicka 51
75-842 Koszalin
27.12.2013
26.12.2018
„Szybicki” Sprzęt i
Zabudowa Pojazdów
Specjalnych
Waldemar Szybicki
ul. Lipowa 10
62-028 Koziegłowy
„Szybicki” Sprzęt i
Zabudowa Pojazdów
Specjalnych Waldemar
Szybicki
ul. Lipowa 10
62-028 Koziegłowy
02.01.2014
01.01.2019
ESCO
Metallbausysteme
GmbH
Dieselstr. 2
71254 Ditzingen
ESCO Polska Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 10
03-797 Warszawa
10.01.2014
09.01.2019
1934/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ FOMTEC
AFFF 6%-15
Dafo Fortec AB
POBox 683,
SE-135 26 Tyreso,
Szwecja
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8/31
03-206 Warszawa
09.01.2014
08.01.2019
1935/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ FOMTEC
ARC 3x3X
Dafo Fortec AB
POBox 683,
SE-135 26 Tyreso,
Szwecja
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8/31
03-206 Warszawa
09.01.2014
08.01.2019
1936/2014
Centrala sterująca
urządzeniami ppoż –
Centrala sterowania
oddymianiem,
napowietrzaniem i
przewietrzaniem typu
TRZ-Plus w odmianach:
TRZ-Plus Komfort, TRZPlus DG, TRZ-Plus 2A
STG BEIKIRCH
Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Trifte 72
D-32657 LemgoLieme, Niemcy
STG BEIKIRCH
Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik GmbH
& Co. KG
Trifte 72
D-32657 Lemgo-Lieme,
Niemcy
13.01.2014
12.01.2019
788.
789.
790.
1930/2013
791.
1932/2014
792.
1933/2014
Samochód specjalny
podnośnik hydrauliczny
SH-23 z drabiną
ratowniczą typ PMT-25D
PN-EN 1846 M-1-3-EN
1777-23/11-0-1 na
podwoziu Renault
Midlum (4x2)
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2) PN-EN 1846 L-1-61400-8/800-0 na
podwoziu Iveco IS
70CI2BA (Daily)
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu
SM1500EN w odmianach
SM1500EN i
SM1500ENTD
793.
794.
795.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1937/2014
Sygnalizator akustyczny
typu Sqashni
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
15.01.2014
14.01.2019
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe „Supron 1”
Spółka Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
20.01.2014
19.01.2019
20.01.2014
19.01.2019
16.01.2014
15.01.2019
796.
797.
1939/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
WP-52-20-ŁA COLOR
1940/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
WP-75-20-ŁA COLOR
1941/2014
Buty strażackie typ
PRIMUS 21 art. 33322 i
art. 33323
VOLK B. STUMPP &
S.BAIER GmbH
August-Babel-Strasse
14
DE-01809 Heidenau,
Niemcy
1942/2014
Wytwornica Pianowa
WP-4-75 typ WP-400
POK S.A.
Z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent-SurSeine, Francja
HORPOL S.A.
Ul. Nowa 23 Stara
Iwiczna 05-500
Pisaseczno
17.01.2014
16.01.2019
1943/2014
Wytwornica pianowa WP
2-75 typ WP-200
POK S.A.
Z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent-SurSeine, Francja
HORPOL S.A.
Ul. Nowa 23 Stara
Iwiczna 05-500
Pisaseczno
17.01.2014
16.01.2019
1944/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA, W-75-20-B
Zakład Sprzętu i
Urządzeń Przeciwpo
żarowych PHU Leszek
Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydutłowy
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydutłowy
23.01.2014
22.01.2019
1945/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
22.01.2014
21.01.2019
1946/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
22.01.2014
21.01.2019
1947/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Techniczne środki
przeciwpożarowe
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
22.01.2014
21.01.2019
1948/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
22.01.2014
21.01.2019
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1949/2014
Pożarniczy wąż ssawny z
PCV typ B-110-1600-Ł, B110-2500-Ł
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
22.01.2014
21.01.2019
1950/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EXL 210
ATM Lighting
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
ATM Lighting
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
23.01.2014
22.01.2019
GEZE GmbH
Reinhold-VoesterStrasse 21-29
71229 Leonberg,
Niemcy
GEZE Polska
Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
23.01.2014
22.01.2019
GEZE GmbH
Reinhold-VoesterStrasse 21-29
71229 Leonberg,
Niemcy
GEZE Polska
Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
23.01.2014
22.01.2019
Lubelskie Zakłady
Przemysłu Skórzanego
"PROTEKTOR" S.A.
ul. Kunickiego 20-24
20-417 Lublin
24.01.2014
23.01.2019
Zakład Produkcyjny
Armatury Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o. o. ul.
Słoneczna 36
62-200 Gniezno
03.03.2014
02.03.2019
Zakład Produkcyjny
Armatury Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o. o. ul.
Słoneczna 36
62-200 Gniezno
03.03.2014
02.03.2019
Zakład Produkcyjny
Armatury Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o. o. ul.
Słoneczna 36
62-200 Gniezno
03.03.2014
02.03.2019
807.
808.
809.
1951/2014
810.
1952/2014
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż –
siłownik liniowy typu
GEZE Slimchain
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż –
siłownik liniowy typu
GEZE Powerchain
811.
Lubelskie Zakłady
Przemysłu
Skórzanego
"PROTEKTOR" S.A.
ul. Kunickiego 20-24
20-417 Lublin
Zakład Produkcyjny
Armatury
Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o. o. ul.
Słoneczna 36
62-200 Gniezno
Zakład Produkcyjny
Armatury
Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o. o. ul.
Słoneczna 36
62-200 Gniezno
Zakład Produkcyjny
Armatury
Przemysłowej
„AKWA” Sp. z o. o. ul.
Słoneczna 36
62-200 Gniezno
1953/2014
Buty strażackie wzór 728
1954/2014
Hydrant nadziemny DN
90 PN 16 z podwójnym
zamknięciem Oznaczenie
producenta: HNK-80/Ż
typ A wg PN-EN
14384:2009
1955/2014
Hydrant nadziemny DN
80 PN 10 Oznaczenie
producenta: HNŁ-80/Ż
Typ C wg PN-EN
14384:2009
1956/2014
Hydrant podziemny DN
80 PN 16 z podwójnym
zamknięciem Oznaczenie
producenta: HPP-80
1957/2014
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami ppoż –
elektryczny siłownik
liniowy typu KR10B.1
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling, Austria
24.01.2014
23.01.2019
1958/2014
Sygnalizator bezruchu
typ: MotionSCOUT K-UK i
MotionScout K-T-UK z
czujnikiem temperatury
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin,
Niemcy
MSA Safety
Sp. Z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn
24.02.2014
23.02.2019
1959/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DAL
165/6-A/B PP
Jagro Acoustic
Solutions
Industriestr. 2 g-h
D-68169 Mannheim
Niemcy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
27.01.2014
26.01.2019
812.
813.
814.
815.
816.
817.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1960/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DEL
130/6 PP, DEL 130/10 PP
Jagro Acoustic
Solutions
Industriestr. 2 g-h
D-68169 Mannheim
Niemcy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
27.01.2014
26.01.2019
1961/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DEL
165/6-A/B PP
Jagro Acoustic
Solutions
Industriestr. 2 g-h
D-68169 Mannheim
Niemcy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
27.01.2014
26.01.2019
1962/2014
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
elektryczny siłownik
liniowy typu: S08B, MCR
S08C, MCR S10C
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
Grasl PneumaticMechanik GmbH
Europastrasse 1
A-3454 Reidling,
Austria
27.01.2014
26.01.2019
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Fabryka Kabli MADEX
Spółka Jawna
Mirosław Domagała,
Piotr Cegłowski i
Łukasz Cegłowski
ul.Żurawia 96,
Stefanówka, 05-462
Wiązowa
Fabryka Kabli MADEX
Spółka Jawna
Mirosław Domagała,
Piotr Cegłowski i
Łukasz Cegłowski
ul.Żurawia 96,
Stefanówka, 05-462
Wiązowa
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.
k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.
k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
29.01.2014
28.01.2019
29.01.2014
28.01.2019
Fabryka Kabli MADEX
Spółka Jawna Mirosław
Domagała, Piotr
Cegłowski i Łukasz
Cegłowski ul.Żurawia 96,
Stefanówka, 05-462
Wiązowa
30.01.2014
29.01.2019
Fabryka Kabli MADEX
Spółka Jawna Mirosław
Domagała, Piotr
Cegłowski i Łukasz
Cegłowski ul.Żurawia 96,
Stefanówka, 05-462
Wiązowa
30.01.2014
29.01.2019
818.
819.
820.
821.
1963/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu IGNIS
1030
1964/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu IGNIS
1240
1965/2014
Telekomunikacjyjne
kable stacyjne do
instalacji
przeciwpożarowych typu
YnTKSY i YnTKSYekw
1966/2014
Telekomunikacjyjne
kable stacyjne do
instalacji
przeciwpożarowych typu
HTKSH PH90 i HTKSHekw
PH90
1967/2014
Kable
elektroenergetyczne
ognioodporne z żyłą
współosiową lub bez o
izolacji i powłoce z
tworzyw
bezhalogenowych, na
napięcie znamionowe
0,6/1 kV typu NHXH
FE180 PH90/E90, NXHCH
FE 180 PH90/E90
Fabryka Kabli MADEX
Spółka Jawna
Mirosław Domagała,
Piotr Cegłowski i
Łukasz Cegłowski
ul.Żurawia 96,
Stefanówka, 05-462
Wiązowa
Fabryka Kabli MADEX
Spółka Jawna Mirosław
Domagała, Piotr
Cegłowski i Łukasz
Cegłowski ul.Żurawia 96,
Stefanówka, 05-462
Wiązowa
30.01.2014
29.01.2019
1968/2014
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 Typ A z
podwójnym zamknięciem
nr kat 612
DOMEX Sp. z o. o. ul.
Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
DOMEX Sp. z o. o. ul.
Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
30.01.2014
29.01.2019
822.
823.
824.
825.
826.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1969/2014
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 Typ C z
podwójnym zamknięciem
nr
kat 613
DOMEX Sp. z o. o. ul.
Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
DOMEX Sp. z o. o. ul.
Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów
30.01.2014
29.01.2019
31.01.2014
30.01.2019
06.02.2014
05.02.2019
827.
828.
Zatrzaśnik duży typ ZDSupron 3
PROTEKT
ul. Starorudzka 9 93403 ŁÓDŹ
Zawór hydrantowy typ
ZH-52 mosiężny
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 Rydułtowy
1972/2014
Łącznik 75-T
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul. Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul. Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
14.02.2014
13.02.2019
1973/2014
Pokrywa nasady 75
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul. Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul. Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
14.02.2014
13.02.2019
1974/2014
Pokrywa nasady 52
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul. Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul. Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
14.02.2014
13.02.2019
1975/2014
Prądownica wodna PWT
52/1-2-4-5 typ
TURBOSUPON
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul.Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
„SUPON” Sp. z o.o.
Ul.Octowa 3
15-399
BIAŁYSTOK
14.02.2014
13.02.2019
1976/2014
Aparat powietrzny
butlowy systemu
nadciśnieniowego serii
PSS 7000 typ PSS 7000
oraz PS 7000
BODYGUARD
Drager Safety AG
&Co. KGaA
Revalstrabe 1
D-23560 Lubeck,
Niemcy
Dräger Safety Polska Sp.
z o.o.
ul. Chorzowska 25
41-902 BYTOM
23.02.2014
22.02.2019
1978/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu OMEGA
2 ECO
Thorn Lighting Ltd.
Greek Lane Industrial
Estate
Spennymoor Co.
Durham
DL16 6HL, UK
Thorn Lighting Polska
Sp.z o.o.
ul.Gazowa 26a
50-513 Wrocław
12.02.2014
11.02.2019
1979/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy pytu SIGI-271
UTC Fire & Security
Americas Inc. 8985
Town Center
Parkway, Bradenton
FL 34202, USA
UTC Fire & Security
Polska Sp. Z o. o. Sadowa
8 80-771 Gdańsk
12.02.2014
11.02.2019
1980/2014
Głośniki do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-T1510, ABT-T2215,
ABT-T2430, ABT-T1510E,
ABT-T2215E, ABT-T2430E
Ambient System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
16.02.2014
15.02.2019
1970/2014
829.
1971/2014
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1981/2014
Głośniki do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-S106, ABT-S136,
ABT-S106E, ABT-S136E
Ambient System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System Sp. z
o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
16.02.2014
15.02.2019
1982/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu DL
CEILINE II, DL LED, DL
SFERA, DL SALVIA R145
LED
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
14.02.2014
13.02.2019
1983/2014
Głośnik do DSO typu
LBC087/41 z obudową
„fire dome” typu
LBC3080/01
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
17.02.2014
16.02.2019
1984/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
Bold Reklama
Poligrafia Roman
Kacperski
Ul. Sowińskiego 11
44-100 Gliwice
Bold Reklama Poligrafia
Roman Kacperski
Ul. Sowińskiego 11
44-100 Gliwice
28.02.2014
27.02.2019
1985/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
Bold Reklama
Poligrafia Roman
Kacperski
Ul. Sowińskiego 11
44-100 Gliwice
Bold Reklama Poligrafia
Roman Kacperski
Ul. Sowińskiego 11
44-100 Gliwice
28.02.2014
27.02.2019
1986/2014
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych,
stosowanych do zasilania
i sterowania
urządzeniami służącymi
ochronie
przeciwpożarowej –
Kablowe konstrukcje
nośne TK REM o
odporności ogniowej E60
i E90
TK REM Remigiusz
Remboch
ul. Stolarska 2
05-480 Karczew
TK REM Remigiusz
Remboch
ul. Stolarska 2
05-480 Karczew
17.02.2014
16.02.2019
1987/2014
Gaśnica proszkowa, typ:
PG1-B ABC
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola 4
(Pavia), Włochy
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola 4
(Pavia), Włochy
25.02.2014
24.02.2019
1988/2014
Gaśnica proszkowa, typ:
PS2-Y ABC
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola 4
(Pavia), Włochy
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola 4
(Pavia), Włochy
25.02.2014
24.02.2019
1989/2014
Gaśnica proszkowa, typ:
PS6-HJ ABC
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola 4
(Pavia), Włochy
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola 4
(Pavia), Włochy
25.02.2014
24.02.2019
1990/2014
Drabina przenośna
ratownicza
dwuprzęsłowa typ FIRE
TEC 2x18 S
Krause Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
58-100 ŚWIDNICA
Krause Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
58-100 ŚWIDNICA
24.02.2014
23.02.2019
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
1991/2014
Drabina przenośna
ratownicza
jednoprzęsłowa typ FIRE
TEC 18 S
Krause Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
58-100 ŚWIDNICA
Krause Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
58-100 ŚWIDNICA
24.02.2014
23.02.2019
1992/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu FLEX
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
24.02.2014
23.02.2019
1993/2014
Stojak hydrantowy DN 80
typ: B/BB
Pohorje Mirna
Slovenska vas 14
8233 Mirna, Słowenia
Kadimex S.A.
Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
27.02.2014
26.02.2019
1994/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu AMBRA,
ARUBA
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
25.02.2014
24.02.2019
1998/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową
pomp pożarniczych typ
WP-52-20-ŁA wkładka
DUNLOP
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
03.03.2014
02.03.2019
1999/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
poliuretanową do pomp
pożarniczych typ W-11020-ŁA,
W-110-20-B
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
06.03.2014
05.03.2019
2000/2014
Gaśnica pianowa typ
GWG-2x ABF
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
11.03.2014
10.03.2019
2001/2014
Proszek gaśniczy typ ABC
FAVORIT TERTIA
RÜHL
FEURLÖSCHMITTEL
GmbH
Hugenottenstraβe
105
D-61381
Friedrichsdorf,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
17.03.2014
16.03.2019
2002/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu WARS
Intelight Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 31
76-200 Słupsk
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
04.03.2014
03.03.2019
2003/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SAWA
Intelight Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 31
76-200 Słupsk
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
04.03.2014
03.03.2019
2004/2014
Gaśnica proszkowa typ P
1 G/F G, P 1 GM/F 1 GM
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
07.03.2014
06.03.2019
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2005/2014
Gaśnica proszkowa typ P
2 G/F 2 G, P 2 GM/F 2
GM
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
07.03.2014
06.03.2019
2006/2014
Gaśnica proszkowa typ
PD 2 GA
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
07.03.2014
06.03.2019
2007/2014
Gaśnica proszkowa typ
PD 4 GA
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
07.03.2014
06.03.2019
2008/2014
Sygnalizator akustyczny
typu SA-K5, SA-K6, SA-K7
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
05.03.2014
04.03.2019
2009/2014
Gaśnica proszkowa typ
PD 6 GA
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
11.03.2014
10.03.2019
2010/2014
Gaśnica proszkowa typ
PD 12 GA
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
11.03.2014
10.03.2019
2010/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® AFFF Premium 3% F-15 #
4371
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
09.05.2016
08.05.2021
2011/2014
Gaśnica śniegowa typ KS
2 SBS/KS 2 ST
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
11.03.2014
10.03.2019
2012/2014
Gaśnica śniegowa typ KS
5 SE/KS 5 ST
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
11.03.2014
10.03.2019
2013/2014
Sygnalizator akustycznooptyczny typu SAOZ-Pk
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
10.03.2014
09.03.2019
2014/2014
Sygnalizator akustycznooptyczny typu SGO-Pgz 2
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
11.03.2014
10.03.2019
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2015/2014
Sygnalizator akustyczny
typu PA1, PA1-SSM,
PA5,PA5-SSM
Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straβe 1
DE 21035 Hamburg,
Niemcy
Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straβe 1
DE 21035 Hamburg,
Niemcy
12.03.2014
11.03.2019
2016/2014
Sygnalizator optyczny PY
X-S-05, PY X-S-05-SSM
Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straβe 1
DE 21035 Hamburg,
Niemcy
Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straβe 1
DE 21035 Hamburg,
Niemcy
12.03.2014
11.03.2019
2017/2014
Sygnalizator akustycznooptyczny typu PA X 1-05,
PA X 1-05-SSM
Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straβe 1
DE 21035 Hamburg,
Niemcy
Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Straβe 1
DE 21035 Hamburg,
Niemcy
12.03.2014
11.03.2019
2018/2014
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych,
stosowanych do zasilania
i sterowania
urządzeniami służącymi
ochronie
przeciwpożarowej –
Kablowe konstrukcje
nośne BAKS o odporności
ogniowej E30, E60, E90
wg DIN 4102 cz.12
BAKS Wytwarzanie
Osprzętu
InstalacyjnoElektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 KARCZEW
BAKS Wytwarzanie
Osprzętu InstalacyjnoElektrotechnicznego,
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 KARCZEW
13.03.2014
12.03.2019
2019/2014
Gaśnica pianowa typ SD
6
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
13.03.2014
12.03.2019
2020/2014
Gaśnica pianowa typ SD
9
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
13.03.2014
12.03.2019
2021/2014
Gaśnica proszkowa typ
PDE 6
GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh,
Niemcy
P.P.H.U. Supdroż Sp.zo.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las
13.03.2014
12.03.2019
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
14.03.2014
13.03.2019
Advanced Elelctronics
Ltd.
Moorland Way,
Cramlington,
Northumberland, NE23
1WE Anglia
14.03.2014
13.03.2019
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo
Usługowe „SUBOR”
Zakład Pracy Chronionej
Ewa Ptak
ul. Towarowa 40
25-200 STASZÓW
14.03.2014
13.03.2019
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
2023/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu EST3 z
możliwością pracy w sieci
878.
2024/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu 20VCP100-ADV
879.
2025/2014
Ubranie specjalne.
Ozaczenie producenta
US-07 i US-07/A
Data aktualizacji: 02.11.2016
UTC Fire & Security
Americas Corporation
Inc.
5 North Main Street
Pittsfield, Maine,
Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
Advanced Elelctronics
Ltd.
Moorland Way,
Cramlington,
Northumberland,
NE23 1WE Anglia
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo Usługowe
„SUBOR” Zakład
Pracy Chronionej Ewa
Ptak
ul. Towarowa 40
25-200 STASZÓW
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2026/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu LBC
3432/03
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
19.03.2014
18.03.2019
2027/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu LBC
3430/03
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
19.03.2014
18.03.2019
2028/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
WP-75-20-ŁA wkładka
DUNLOP
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
25.03.2014
24.03.2019
2029/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu AD 300
w odmianach AD 301C
oraz AD 302C
Advantronic Systems,
SL
C/ Yunque, 9 nave B1
28760 Madryt
Creatio Arkadiusz
Waligóra
Miłochowice 20H
56-300 Milicz
19.03.2014
18.03.2019
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu SGCP 100
Argus Security S.r.l
Via del Canneto 14,
Valle delle Noghere
34015 Muggia
Włochy
Creatio Arkadiusz
Waligóra
Miłochowice 20H
56-300 Milicz
19.03.2014
18.03.2019
2031/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu VCP 100
Argus Security S.r.l
Via del Canneto 14,
Valle delle Noghere
34015 Muggia
Włochy
Creatio Arkadiusz
Waligóra
Miłochowice 20H
56-300 Milicz
19.03.2014
18.03.2019
2032/2014
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych,
stosowanych do zasilania
i sterowania
urządzeniami służącymi
ochronie
przeciwpożarowej –
Kablowe konstrukcje
nośne HILTI o odporności
ogniowej E30, E60, E90
Hilti
Aktiengesellschaft
Feldkirchstrasse 100
FL- 9494 Schaan,
Księstwo
Liechtensteinu
Hilti (Poland)
Sp. z o. o.
ul. Puławska 491
02-844 Warszawa
19.03.2014
18.03.2019
2033/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu COSMIC
LED, COSMIC QUAD LED
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
25.03.2014
24.03.2019
2034/2014
Łącznik 52-T-MS
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
26.03.2014
25.03.2019
2035/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu KFP-AF2,
KFP-AF2-PRT, KFP-AF2-S,
KFP-AF2-FB2, KFP-AF2FB2-PRT, KFP-AF2-FB2-S z
możliwością pracy w sieci
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
26.03.2014
25.03.2019
880.
881.
882.
883.
884.
2030/2014
885.
886.
887.
888.
889.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2036/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu KFP-AF1,
KFP-AF1-S, KFP-AF1-FB2,
KFP-AF1-FB2-S z
możliwością pracy w sieci
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
26.03.2014
25.03.2019
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu DM2010E
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
26.03.2014
25.03.2019
2038/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu DM2010
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
26.03.2014
25.03.2019
2039/2014
Zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych –
Zasilacz do urządzeń
sygnalizacji pożarowej,
kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła oraz urządzeń
przeciwpożarowych i
automatyki pożarowej
typu ZSP135-DR
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 GLIWICE
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 GLIWICE
29.04.2014
28.04.2019
2040/2014
Hełm strażacki typ F1
SF25
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
– BP90,
01400 CHATILLON
SUR CHALARONNE
Francja
MSA Safety Sp. z o.o.
ul.. Wschodnia 5A
05-090 RASZYN
03.04.2014
02.04.2019
2041/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Nożyce
hydrauliczne typ S 120
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
27.03.2014
26.03.2019
2042/2014
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi
Integrator urządzeń
przeciwpożarowych typu
ZEW.SMS
Enamor System Sp. z
o. o.
ul. Radarowa 14 A
80-298 Gdańsk
Enamor System Sp. z o.
o.
ul. Radarowa 14 A
80-298 Gdańsk
27.03.2014
26.03.2019
2043/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
STARLET EXTERNAL S.C.,
STARLET EXTERNAL SO
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
28.03.2014
27.03.2019
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire
System Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire
System Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire System
Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire System
Sp.J.
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
03.04.2014
02.04.2019
03.04.2014
02.04.2019
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
01.04.2014
31.03.2019
890.
891.
2037/2014
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
2044/2014
Łącznik 75-T
2045/2014
Łącznik 52-T
2046/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu RUBIN
899.
900.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2047/2014
Ręczny przycisk
stosowany w systemach
oddymiania typu FT4
MEPGefahrenmeldetechn
ik GmbH
Feldstrasse 18A
09509 Pockau,
Niemcy
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24
03-228 WARSZAWA
07.10.2016
01.04.2019
2048/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu AGAT
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
15.04.2014
14.04.2019
2049/2014
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu SA
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Dania
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania
04.04.2014
03.04.2019
2050/2014
Ręczne przyciski
stosowane w systemach
oddymiania – ręczny
przycisk oddymiania typ
WSK
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Dania
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania
04.04.2014
03.04.2019
2051/2014
Gaśnica proszkowa typ:
PS1-X ABC
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola
(PV), Włochy
ANAF S.p.A.
Via del Commercio 4
27020 Torre d’Isola (PV),
Włochy
04.04.2014
03.04.2019
2052/2014
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania
oddymianiem i
przetwarzaniem typu SV i
SVM
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Dania
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund
04.04.2014
03.04.2019
2053/2014
Rękawice strażackie
Carol. Oznaczenie
producenta: rękawice
strażackie PROLINE ECO
HOLIK
INTERNATIONAL,
s.r.o.
Za Dvorem 612,
763 14 Zlin 12,
Czechy
09.04.2014
08.04.2019
2054/2014
Rękawice strażackie typ
Komfort Eco
09.04.2014
08.04.2019
2055/2014
Maska do aparatów
powietrznych butlowych
serii: FPS 7000 P z
zaczepami do hełmu
2056/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
CHALICE 190H
2057/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
KADIMEX S.A
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
908.
909.
910.
911.
Data aktualizacji: 02.11.2016
KADIMEX S.A
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
KADIMEX S.A
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
Dräger Safety AG &
Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck,
Niemcy
Dräger Safety Polska Sp.
z o.o.
ul. Chorzowska 25
41-902 BYTOM
23.04.2014
22.04.2019
Thorn Lighting Polska
Sp.z o.o.
ul.Gazowa 26a
50-513 Wrocław
14.04.2014
13.04.2019
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire System
Sp.J. Ł. Wnuk, A. Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
15.04.2014
14.04.2019
Thorn Lighting Ltd.
Greek Lane Industrial
Estate
Spennymoor Co.
Durham
DL16 6HL, UK
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire
System Sp.J. Ł. Wnuk,
A. Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire System
Sp.J. Ł. Wnuk, A. Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
15.04.2014
14.04.2019
Cooper Industries Poland
LLC Sp. Z o .o.
Oddział w Polsce
ul. 17 stycznia 45A
02-146 Warszawa
15.04.2014
14.04.2019
MAG-MAR Józef
Susfał
ul. Piechurów 5
04-696 Warszawa
Thorn Lighting Polska Sp.
z o. o.
ul. Gazowa 26a
50-513 Wrocław
15.04.2014
14.04.2019
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846-M-2-63000(3500)-8/1600-1 na
podwoziu Iveco
Eurocargo ML150E28W
(4x4)
P.U.H. „MOTOTRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
P.U.H. „MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
17.04.2014
16.04.2019
2062/2014
Zawór hydrantowy typ
ZH-52 aluminiowy
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
17.04.2014
16.04.2019
2063/2014
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 typ A wg PN-EN
14384:2009 oznaczenie
producenta 606
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200
DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
23.04.2014
22.04.2019
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200
DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
16.08.2016
22.04.2019
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200
DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
27.07.2016
22.04.2019
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200
DZIERŻONIÓW
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
16.08.2016
22.04.2019
MAG-MAR Józef
Susfał
ul. Piechurów 5
04-696 Warszawa
Thorn Lighting Polska Sp.
z o. o.
ul. Gazowa 26a
50-513 Wrocław
29.04.2014
28.04.2019
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
2058/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA
2059/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MICROPOINT 2
2060/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TITUS
INDUSTRY
2061/2014
912.
913.
Producent
PPHU Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego Fire
System Sp.J. Ł. Wnuk,
A. Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
Cooper Lighting and
Safety
Wheatley Hall Road
Doncaster, Sout
Yorkshire, DN2 4ND
Anglia
914.
915.
916.
917.
918.
2064/2014
919.
2065/2014
920.
2066/2014
Hydrant nadziemny DN
100 PN 16 typ A
wg PN-EN 14384:2009 z
pojedynczym lub
podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta
609
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 z pojedynczym
lub podwójnym
zamknieciem typ C wg
PN-EN 14384:2009
oznaczenie producenta
607 i 608
Hydrant nadziemny DN
100 PN 16 typ C
wg PN-EN 14384:2009 z
pojedynczym lub
podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta:
610
921.
2067/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TITUS
SPORT
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2068/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ DETEOR ME
3% eco
ORCHIDEE GERMANY
GmbH
Industriesrtrasse 11
D-68526 Ladenburg,
Niemcy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
24.04.2014
23.04.2019
2069/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
ARC 3x3 F-TP
ORCHIDEE GERMANY
GmbH
Industriesrtrasse 11
D-68526 Ladenburg,
Niemcy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
24.04.2014
23.04.2019
2070/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
ARC 3x6 F-TP
ORCHIDEE GERMANY
GmbH
Industriesrtrasse 11
D-68526 Ladenburg,
Niemcy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
24.04.2014
23.04.2019
2071/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
ARC 6x6 F-TP
ORCHIDEE GERMANY
GmbH
Industriesrtrasse 11
D-68526 Ladenburg,
Niemcy
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
24.04.2014
23.04.2019
2072/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
WP-52-20-ŁA, WP-52-20B
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 BIELSKOBIAŁA
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 BIELSKO-BIAŁA
25.04.2014
24.04.2019
2073/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
WP-75-20-ŁA, WP-75-20B, WP-75-40-ŁA, WP-7540-B
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 BIELSKOBIAŁA
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 BIELSKO-BIAŁA
25.04.2014
24.04.2019
Air Press Elżbieta Wanik,
Bogdan Wanik Spółka
Jawna
ul. Pisankowa 1
45-841 OPOLE
24.04.2014
23.04.2019
24.04.2014
23.04.2019
24.04.2014
23.04.2019
Robert Bosch Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
24.04.2014
22.04.2019
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 WARSZAWA
24.04.2014
23.04.2019
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
2074/2014
Przenośne działko
wodno-pianowe DWP 40
typ: APOLLO
929.
2075/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
2076/2014
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
2077/2014
Sygnalizator akustyczny
typu FNM-420V w
odmianach: FNM-420VA-RD, FNM-420V-A-WH
2078/2014
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik wrzecionowy
GEZE serii E 250 NT
930.
931.
932.
Data aktualizacji: 02.11.2016
AKRON BRASS
COMPANY
Division
Headquarters, 343
Venture Blvd.
Wooster
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
Ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
_otarska
Ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Bosch
Sicherheitssysteme
GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D 70839, Gerlingen,
Niemcy
Geze GmbH
Reinhold-Voster-Str.
21-29
71229 Leonberg,
Niemcy
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
Rotarska
Ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Firma PoligraficznoHandlowa „ANRO”,
Export-Import Anna
_otarska
Ul. Siewierska 196c
42-431 Zawiercie
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
2079/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu
3000/MCP,
3000/MCP/WP
2080/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu
6000/MCP,
6000/MCP/WP
933.
934.
935.
Producent
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
23.04.2014
22.04.2019
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
28.04.2014
27.04.2019
Panasonic Eco Solutions
Nordic AB
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö,
Szwecja
29.04.2014
28.04.2019
2081/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu 4433
Panasonic Eco
Solutions Nordic AB
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö,
Szwecja
2082/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu 4439
Panasonic Eco
Solutions Nordic AB
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö,
Szwecja
Panasonic Eco Solutions
Nordic AB
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö,
Szwecja
29.04.2014
28.04.2019
2083/2014
Buty strażackie model
S93892 i S33908
Prabos Plus a.s.
Komenského 9
763 21 Slavičín,
Czechy
Prabos Plus a.s.
Komenského 9
763 21 Slavičín, Czechy
30.04.2014
29.04.2019
2084/2014
Motopompa do wody
zanieczyszczonej P-4/1
typ SST 50 półszlamowa
DAISHIN INDUSTRIES
Ltd.
1520-1 FUNATSUKE,
YORO-GUN,
GIFU / 503-1382
Aries Power Equipment
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 25
01-493 WARSZAWA
05.05.2014
04.05.2019
2085/2014
Motopompa do wody
zanieczyszczonej P-6/1
typ SST 80 półszlamowa
DAISHIN INDUSTRIES
Ltd.
1520-1 FUNATSUKE,
YORO-GUN,
GIFU / 503-1382
Aries Power Equipment
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 25
01-493 WARSZAWA
05.05.2014
04.05.2019
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
07.05.2014
06.05.2019
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
07.05.2014
06.05.2019
936.
937.
938.
939.
940.
Labor Strauss
Sicherungsanlagenba
u GmbH
Wiegelestrasse 36
AT-1231 Vienna,
Austria
MEP
Gefahrenmeldetechn
ik GmbH
Feldstrasse 18a
09509 Pockau,
Niemcy
2087/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu BC600
2088/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu
HFM/3/72/XX
2089/2014
Sygnalizator akustyczny
typu AS363, AS364
UTC Fire & Security
B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
07.05.2014
06.05.2019
2090/2014
Buty strażackie wzór
998/41, 998/51 i 999/41
WOJAS S.A.
ul. Ludźmierska 29
34-400 NOWY TARG
WOJAS S.A.
ul. Ludźmierska 29
34-400 NOWY TARG
07.05.2014
06.05.2019
941.
942.
943.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2091/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu AXN
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
07.05.2014
06.05.2019
2092/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu AXP
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
07.05.2014
06.05.2019
2093/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
hydrantów typ H-52-20ŁA, H-52-20-B, H-52-15ŁA, H-52-15-B
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
09.05.2014
08.05.2019
2094/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu LS1OC100E-1
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
08.05.2014
07.05.2019
2096/2014
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu EST-3
UTC Fire & Security
Inc. Traiding as
Edwards System 8985
Town Center
Parkway, Bradenton
FL 34202, USA
UTC Fire & Security
Polska Sp. Z o. o.
Sadowa 8, 80-771
Gdańsk
09.05.2014
08.05.2019
2097/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ENIGMA, ARCOLA,
RICOSTA
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
13.05.2014
12.05.2019
2098/2014
Hydrant nadziemny
DN80 PN 10/16
Oznaczenie producenta:
87/30 Typ A wg PN-EN
14384:2009
IMP ARMATURE d. o.
o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA
GORICA, Słowenia
AVK Armadan Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
15.07.2014
14.07.2019
2099/2014
Hydrant nadziemny DN
100 PN10 Oznaczenie
producenta HD-100 typ A
wg PN-EN 14384:2009
Przedsiębiorstwo
InżynieryjnoPrzemysłowe “Wodrol”
Wałcz Sp. z o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 WAŁCZ
04.06.2014
03.06.2019
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
15.05.2014
14.05.2019
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
15.05.2014
14.05.2019
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 DZIERŻONIÓW
02.08.2016
19.05.2019
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
2100/2014
Sygnalizator akustyczny
typu 6000/SSR2
953.
2101/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu 6100
2102/2014
Hydrant podziemny
DN80 PN16 z
pojedynczym lub
podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta:
nr 601, 602 (pojedyncze)
614 (podwójne)
954.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Przedsiębiorstwo
InżynieryjnoPrzemysłowe
“Wodrol” Wałcz Sp. z
o.o.
ul. Chełmińska 6
78-600 WAŁCZ
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200
DZIERŻONIÓW
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
ul. Kolejowa 6, 34350 WĘGIERSKA
GÓRKA
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA
ul. Kolejowa 6, 34-350
WĘGIERSKA GÓRKA
30.06.2014
29.06.2019
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
ul. Kolejowa 6, 34350 WĘGIERSKA
GÓRKA
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA
ul. Kolejowa 6, 34-350
WĘGIERSKA GÓRKA
30.06.2014
29.06.2019
2105/2014
Hydrant podziemny
DN80 PN 10/16 z
podwójnym zamknięciem
Oznaczenie producenta:
852-PZ
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
ul. Kolejowa 6, 34350 WĘGIERSKA
GÓRKA
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA
ul. Kolejowa 6, 34-350
WĘGIERSKA GÓRKA
30.06.2014
29.06.2019
2106/2014
Kable do instalacji
przeciwpożarowych w
izolacji i powłoce z
tworzywa
bezhalogenowego typu
HTKSH i HTKSHekw
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 WARSZAWA
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 WARSZAWA
19.05.2014
18.05.2019
2107/2014
Rękawice specjalne
model Chanel, Hunter,
Harley, Angel
HOLIK
INTERNATIONAL,
s.r.o.
Za Dvorem 612,
763 14 Zlin 12,
Czechy
KADIMEX S.A
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
20.05.2014
19.05.2019
2108/2014
Przewody
elektroenergetyczne
ognioodporne,
bezhalogenowe,
ekranowane i
nieekranowane na
napięcie znamionowe
300/500 V typu: HDGs
FE180 PH90/E3090 300/500V, HDGsekw
FE180 PH90/E30E90 300/500V, HLGs
FE180 PH90/E30E90 300/500V, HLGsekw
FE180 PH90/E30E90 300/500V
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 WARSZAWA
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 WARSZAWA
20.05.2014
19.05.2019
2109/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej, zasilacz
systemów sygnalizacji
pożarowej typu POLON
6000
„Polon-Alfa” Sp. Z
o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Sp. Z o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
22.05.2014
21.05.2019
2110/2014
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania
oddymianiem,
napowietrzaniem i
przewietrzaniem typu
MZ2
STG-Beikirich
Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik
GmbH Co. KG
Tifte 89
D-32657 Lemgo,
Niemcy
STG-Beikirich
Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik GmbH
Co. KG
Tifte 89
D-32657 Lemgo, Niemcy
20.05.2014
19.05.2019
2111/2014
Hydrauliczne narzędzie
ratownicze Cylinder
Rozpierający typ RZ21290
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
26.05.2014
25.05.2019
Nr świadectwa
dopuszczenia
955.
2103/2014
956.
2104/2014
957.
958.
Wyrób
Hydrant nadziemny
DN80 PN 10/16 z
podwójnym zamknięciem
Oznaczenie producenta:
855-PZ typ A wg PN-EN
14384:2009
Hydrant nadziemny
DN100 PN 10/16 z
podwójnym zamknięciem
Oznaczenie producenta:
855-PZ typ A wg PN-EN
14384:2009
959.
960.
961.
962.
963.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2112/2014
Hydrauliczne narzędzie
ratownicze Cylinder
Rozpierający typ RZ31640
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
26.05.2014
25.05.2019
2113/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Cylinder
rozpierający typ: RZ1-850
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
26.05.2014
25.05.2019
2114/2014
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-15/1
typ WT40X szlamowa
Aries Power Equipment
Sp. Z o.o.
ul. Wrocławska 25
01-493 WARSZAWA
26.05.2014
25.05.2019
2115/2014
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-6/1
typ WT20X szlamowa
Aries Power Equipment
Sp. Z o.o.
ul. Wrocławska 25
01-493 WARSZAWA
26.05.2014
25.05.2019
2116/2014
Przenośna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P-10/1
typ WT30X szlamowa
Aries Power Equipment
Sp. Z o.o.
ul. Wrocławska 25
01-493 WARSZAWA
26.05.2014
25.05.2019
2117/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną PCV do pomp
pożarniczych typ W-5220-ŁA, W-52-50-ŁA
26.05.2014
25.05.2019
2118/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną PCV do pomp
pożarniczych typ W-7520-ŁA, W-75-50-ŁA
26.05.2014
25.05.2019
2119/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu DK
10/T-EN54, DK 15/TEN54, DK 30/T-EN54
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse
14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
Ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim,
Niemcy
26.05.2014
25.05.2019
2120/2014
Rękawice strażackie typ
SAFE GRIP 3S
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Straße 90
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8 m. 31
03-206 WARSZAWA
27.05.2014
26.05.2019
2121/2014
Oprawa oświetlenia
awaryjnego typu
DETECTA EMERGENCY
Voltea Poland Sp. z
o. o. sp.k.
ul. Sosnowa 17
86-065 Łochowo
Voltea Poland Sp. z o. o.
sp.k.
ul. Sosnowa 17
86-065 Łochowo
28.05.2014
27.05.2019
2122/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-6z ABC
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
28.05.2014
27.05.2019
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
HONDA Motor Co.
LTD 2-1-1
Minamiaoyama
Minato-ku
Tokio 107-8556
Japonia
HONDA Motor Co.
LTD 2-1-1
Minamiaoyama
Minato-ku
Tokio 107-8556
Japonia
HONDA Motor Co.
LTD 2-1-1
Minamiaoyama
Minato-ku
Tokio 107-8556
Japonia
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"SUPRON 3" Spółka z
o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom
973.
974.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2123/2014
Gaśnica śniegowa typ GS5x B
Shanghai Qingpu Fire
Fighting Equipment
Co., Ltd.
No. 1988 Jihe Road,
Huaxin Town, Qingpu
Country, Shanghai
China 201708, Chiny
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
02.06.2014
01.06.2019
2124/2014
Pas strażacki
KADIMEX SA
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
KADIMEX SA
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
03.06.2014
02.06.2019
2125/2014
Link strażacka typ SLR-20
i SLR-30
KADIMEX SA
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
KADIMEX SA
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
04.06.2014
03.06.2019
2126/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
TRIO
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
03.06.2014
02.06.2019
2127/2014
Gaśnica pianowa typ
GWP-2x AF
Delei Fire Fighting
Equipment
Manufactory
No. 108, Yangixi Road
Huzhou City,
Zhejiang, Chiny
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
04.06.2014
03.06.2019
2128/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
NEPTUN
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
04.06.2014
03.06.2019
2129/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LECHENTI
Cooper Lighting and
Safety
Wheatley Hall Road
Doncaster, Sout
Yorkshire, DN2 4ND
Anglia
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. 17 Stycznia 45A
02-146 WARSZAWA
06.06.2014
05.06.2019
2130/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu BERYL
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
06.06.2014
05.06.2019
2131/2014
Ręczny przycisk
stosowany w systemach
oddymiania typu mcr
RPO-1
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z
Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
06.06.2014
05.06.2019
2133/2014
Oprawa oświetleniowa
doi oświetlenia
awaryjnego typu PIAZZA
II
Thorn Lighting Ltd.
Greek Lane Industrial
Estate Spennymoor
Co. Durham
DL16 6HL Wielka
Brytania
Thorn Lighting Polska
Sp.z o.o.
Ul.Gazowa 26a
50-513 Wrocław
06.06.2014
05.06.2019
2134/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
SPACE1, SYSTEM SPACE2,
SYSTEM SPACE3, SYSTEM
SPACE4, SYSTEM SPACE5,
SYSTEM SPACE6, SYSTEM
SPACE7, SYSTEM SPACE8
ES-SYSTEM NT Sp. z
o.o.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
09.06.2014
08.06.2019
Nr świadectwa
dopuszczenia
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2135/2014
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik elektryczny SA
Basic Set
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Dania
Rewa Sp. z o.o.
Wola Rafałowska 212a
36-017 Błędowa
Tyczyńska
10.06.2014
09.06.2019
2136/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
METEOR
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
11.06.2014
10.06.2019
2137/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Urządzenie
Kombi typ SC 250 E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
11.06.2014
10.06.2019
2138/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Urządzenie
Kombi typ SC 357 E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
11.06.2014
10.06.2019
2139/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Nożyce
Hydrauliczne typ S 700
E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
11.06.2014
10.06.2019
2140/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Nożyce
Hydrauliczne typ S 311
E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
11.06.2014
10.06.2019
2141/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Rozpieracz
ramieniowy typ 311 E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
11.06.2014
10.06.2019
2142/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Rozpieracz
ramieniowy typ 310 E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
11.06.2014
10.06.2019
2143/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SYSTEM
PLATO, SYSTEM TITANIA,
SYSTEM TITANIA BIS
ES-SYSTEM NT Sp. z
o.o.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
11.06.2014
10.06.2019
2144/2014
Aparat powietrzny
butlowy serii AirMaXX
wersja: MAX/MST,
PRO/PST, eXXtreme,
alphaFP Basic, alphaFP
pro
MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin,
Niemcy
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A
05-090 RASZYN
11.06.2014
10.06.2019
2145/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
AMETYST
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
12.06.2014
11.06.2019
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2146/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu LEDUS
Cooper Univel
P.O. Box 48, Komvos
Korinou
Katerini Pierias
60100, Grecja
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. 17 stycznia 45A
02-146 Warszawa
13.06.2014
12.06.2019
2147/2014
Gaśnica śniegowa typ
GS-2x B
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
17.06.2014
16.06.2019
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z
Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
18.06.2014
17.06.2019
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z
Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
18.06.2014
17.06.2019
Lubelska Wytwórnia
Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6
20-722 LUBLIN
24.06.2014
23.06.2019
997.
998.
999.
2148/2014
1000.
2149/2014
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
centrala sterowania
urządzeniami
oddymiania pożarowego
oraz bramami i drzwiami
przeciwpożarowymi, od
5A do 64A, typu
MCR9705
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
centrala sterowania
oddymianiem i
wentylacją typu MCR
0204
1001.
2150/2014
Dźwig dla straży pożarnej
typ MRL-LS
Lubelska Wytwórnia
Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6
20-722 LUBLIN
2151/2014
Proszek gaśniczy typ
Furek S ABC
Caldic Deutschland
Chemie B.V.
Am Karlshof 10
40231 Dϋsseldorf,
Niemcy
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
26.06.2019
25.06.2019
2152/2014
Przewoźna motopompa
do wody
zanieczyszczonej P104/22 typ: BA200E
D328
BBA PUMPEN &
BUIZEN BV
Zutphensestraat 242246
7325 WV Apeldoorn
BBA PUMPS PL Sp. z o.o.
Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno
27.06.2014
26.06.2019
2154/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-4X ABC
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
13.10.2016
01.07.2019
2155/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-6X ABC
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
02.07.2014
01.07.2019
2156/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Urządzenie
combi typ SPS 370 EForce
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
03.07.2014
02.07.2019
2158/2014
Hełm strażacki typ
PF1000 EXTREME
S.C. CASCO S.C.S.
Parc Industrial Sud
F.N.
RO-440247 Satu
Mare, Rumunia
S.C. CASCO S.C.S.
Parc Industrial Sud F.N.
RO-440247 Satu Mare,
Rumunia
03.07.2014
02.07.2019
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2159/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej ZX1/ZX4 z
możliwością pracy w sieci
Tyco Safety Products
– Thorn Security
Limited Security
House,
The Summie,
Hanworth Road,
TW16 5DB Sunburyon-Thames
Middlesex, Anglia
Tyco Safety Products –
Thorn Security Limited
Security House,
The Summie, Hanworth
Road, TW16 5DB
Sunbury-on-Thames
Middlesex, Anglia
02.07.2014
01.07.2019
2160/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu MBG813,
MBG817
Cooper Fulleon Ltd.
Llantarnam Park
Cwmbran, Gwent
NP44 3AW Anglia
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
07.07.2014
06.07.2019
2161/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu CBG370S,
CBG370WP
Cooper Fulleon Ltd.
Llantarnam Park
Cwmbran, Gwent
NP44 3AW Anglia
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 WARSZAWA
07.07.2014
06.07.2019
2162/2014
Łącznik 25-T
Odlewnicza
Spółdzielnia Pracy
Metali Nieżelaznych
ul. Harbutowicka 9
43-450 USTROŃ
Odlewnicza Spółdzielnia
Pracy Metali
Nieżelaznych
ul. Harbutowicka 9
43-450 USTROŃ
24.08.2014
23.08.2019
2163/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MODULO LED
Beghelli-Elplast a.s.
Porici 3A
603 16 Brno, Czechy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
17.07.2014
16.07.2019
2164/2014
Gaśnica Pianowa typ
GPN-6x AB/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
15.07.2014
14.07.2019
2165/2014
Hydrant nadziemny DN
100 PN 16 typ C
Oznaczenie producenta
HN3-L
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
“BOHAMETARMATURA” Sp. J.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 BIAŁE BŁOTA
Jarosław Halarewicz,
Henryk Bogusz
“BOHAMET-ARMATURA”
Sp. J. Ciele, ul. Kościelna
2
86-005 BIAŁE BŁOTA
18.07.2014
17.07.2019
2166/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MALLARD PAR, MALLARD
CONOPY, MALLARD
OPAL
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
18.07.2014
17.07.2019
2167/2014
Sygnalizator akustyczny
typu 4477
Panasonic Eco
Solutions Nordic AB
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö,
Szwecja
Panasonic Eco Solutions
Nordic AB
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö,
Szwecja
21.07.2014
20.07.2019
2168/2014
Wysokociśnieniowy
agregat wodno-pianowy
AWP 50/40
ALUSTEEL POWER Sp.
z o.o. Sp. K.
Brzezinka 8
05-480 Karczew
ALUSTEEL POWER Sp. z
o.o. Sp. K.
Brzezinka 8
05-480 Karczew
21.07.2014
20.04.2019
2169/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LECHENTI LED
Cooper Lighting and
Safety
Wheatley Hall Road
Doncaster, Sout
Yorkshire, DN2 4ND
Anglia
Cooper Industries Poland
LLC Sp. Z o .o.
Oddział w Polsce
ul. 17 stycznia 45A
02-146 Warszawa
22.07.2014
21.07.2019
Nr świadectwa
dopuszczenia
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2170/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ TOWALEX
ARC 3x3 PLUS
Tyco Fire Protection
Products SABO FOAM
S.r.l.
Via Caravaggi 9
Levate (Bergamo),
24040 Włochy
Foamax Kamil Marjanek
ul.Partyzantów 13
05-155 Leoncin
23.07.2014
22.07.2019
2171/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MALLARD GLASS LED
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
23.07.2014
22.07.2019
2172/2014
Poduszki pneumatyczne
wysokociśnieniowe typ
SLK 1, SLK 3, SLK 6, SLK 8,
SLK 12, SLK 19, SLK 24,
SLK 24, SLK 31, SLK 40,
SLK 54, SLK 64, SLK-L 9,
SLK-L 13, SLK-L 20, SLK-L
24, SFB-K 7/17, SFB-K
11/17, SFB-K 18/18, SFBK 32/18
SAVATECH, d.o.o.
Skofieloska c.6
4000 Kranj, Słowenia
SAVA TRADE Sp. z o.o.
Ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
25.07.2014
24.07.2019
2173/2014
Buty strażackie specjalne
gumowe typ FIREMAN.
Oznaczenie producenta:
art. N270165
Novesta a.s.
Nitrianska 503/60
958 01 Patrizánskie,
Słowacja
Pożarowo Dorota
Zalcman
ul. Równoległa 3/36
05-092 Łomianki
05.08.2014
04.08.2019
2174/2014
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej
oraz systemów
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła typu EN54-2A17,
EN54-2A17LCD, EN543A17, EN54-3A17LCD,
EN54-3A28, EN543A28LCD, EN54-5A17,
EN54-5A17LCD, EN545A28, EN54-5A28LCD,
EN54-5A40, EN545A40LCD, EN54-7A14,
EN54-7A17LCD, EN547A28, EN547A28LCD,EN547A40,EN5
4-7A40LCD
Pulsar K. Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
Pulsar K. Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
30.07.2014
29.07.2019
2175/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
VECTOR, OPAL
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
30.07.2014
29.07.2019
2176/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ TOWALEX
AFFF 3% LT
Foamax Kamil Marjanek
ul.Partyzantów 13
05-155 Leoncin
29.07.2014
28.07.2019
2177/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ TOWALEX
AFFF 3% PLUS
Foamax Kamil Marjanek
ul.Partyzantów 13
05-155 Leoncin
29.07.2014
28.07.2019
2178/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Nożyce
hydrauliczne typ: CU
4055 NCT II i CU 4055 (c)
NCT II
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
u. Marecka 66 A
05-220 ZIELONKA
20.10.2014
19.10.2019
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Tyco Fire Protection
Products
SABO FOAM S.r.l.
Via Caravaggi 9
Levate (Bergamo),
24040 Włochy
Tyco Fire Protection
Products
SABO FOAM S.r.l.
Via Caravaggi 9
Levate (Bergamo),
24040 Włochy
HOLMATRO Rescue
Equipment B.V.
P.O.Box 33
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2179/2014
Łącznik 52-T
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
05.08.2014
04.08.2019
2180/2014
Skokochron na stelażu
pneumatycznym typu
„Lubawa 8”
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka
117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
07.08.2014
06.08.2019
2181/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
USP-540, USP-640
AAT Holding Sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 WARSZAWA
14.08.2014
13.08.2019
2182/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
USP-601
AAT Holding Sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 WARSZAWA
14.08.2014
13.08.2019
2183/2014
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
USP-53
AAT Holding Sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 WARSZAWA
14.08.2014
13.08.2019
2184/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu e840
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
11.08.2014
10.08.2019
2185/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-1z ABC
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
Isatron GmbH & Cp.KG
Memellandstrasse 2
D-24537 Neumünster,
Niemcy
18.08.2014
17.08.2019
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
19.08.2014
18.08.2019
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
19.08.2014
18.08.2019
Nr świadectwa
dopuszczenia
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
COTINA CO. LTD.
5F, No. 515, Sec. 3,
Mingzhi Road, Tai
Shan District, New
Taipei City 243,
Taiwan
COTINA CO. LTD.
5F, No. 515, Sec. 3,
Mingzhi Road, Tai
Shan District, New
Taipei City 243,
Taiwan
COTINA CO. LTD.
5F, No. 515, Sec. 3,
Mingzhi Road, Tai
Shan District, New
Taipei City 243,
Taiwan
1033.
1034.
1035.
2186/2014
1036.
2187/2014
Hydrant nadziemny DN
100 PN 16 typ C wg PNEN 14384:2009 z
podwójnym zamknięciem
Oznaczenie producenta
P7
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 typ C wg PN-EN
14384:2009 z
podwójnym zamknięciem
Oznaczenie producenta
P7
1037.
2188/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu RDA,
RPA, RZA
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
21.08.2014
20.08.2019
2189/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu FCD,
FQD, SRC, SRQ, RC, RQ
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
25.08.2014
24.08.2019
1038.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2190/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu FLD,
TUS
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
25.08.2014
24.08.2019
2191/2014
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 L-1-6-0-0-0 na
podwoziu Ford Transit
FCD (4x2)
FRANK-CARS Sp. z
o.o.
ul. Jagiellońska
147/151 42-200
CZĘSTOCHOWA
FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 CZĘSTOCHOWA
26.08.2014
25.08.2019
2192/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu Detect
3004
Detectomat GmbH
Werk Bielefeld
Elpke 106-108
D-33605 Bielfeld,
Niemcy
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Niemcy
27.08.2014
26.08.2019
2193/2014
Sygnalizator akustyczny
typu SAW-6000 z
gniazdem G-40S w
odmianach SAW-6101
oraz SAW-6106
„Polon-Alfa” Sp. Z
o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Sp. Z o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
28.08.2014
27.08.2019
2194/2014
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 M-2-63000/3500-8/1600-1 na
podwoziu Mercedes
Benz Atego 1530 AF
(4x4)
P.U.H. „MOTOTRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
P.U.H. „MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
17.04.2014
16.04.2019
2195/2014
Sygnalizator akustyczny
typu MTD 533X-S,MTD
533X-SP
HEKATRON Technik
GMBH
Brühlmatten 9
D-79295 Sulzburg,
Niemcy
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 WARSZAWA
31.10.2014
30.10.2019
2196/2014
Kontener wymienny z
cysterną. Oznaczenie
producenta: „Cysterna
przenośna w ramie
kontenera
specjalistycznego typ
CPKS-7,8”
CELTEH Sp. z o.o.
ul. Rubież 46 C 3/28
61-612 Poznań
CELTEH Sp. z o.o.
ul. Rubież 46 C 3/28
61-612 Poznań
02.09.2014
01.09.2019
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
03.09.2014
02.09.2019
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
2197/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
QUADRO
1047.
2198/2014
Zawór hydrantowy typ
ZH-52 mosiężny
POHORJE Mirna
Slovenska Vas 14
8233 Mirna, Słowenia
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
03.09.2014
02.09.2019
2199/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-6x ABC/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
04.09.2014
03.09.2019
2200/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ATLANTYK LED
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
05.09.2014
04.09.2019
1048.
1049.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2201/2014
Kominiarka. Oznaczenie
producenta: kominiarka
strażacka model 2K, 5C i
2C/1
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny
28.10.2015
28.08.2019
2202/2014
Przyczepa specjalna z
motopompą VIN:
SYGG8010FE0000003
Air Press Elżbieta
Wanik, Bogdan
Wanik
ul. Pisankowa 1
45-841 OPOLE
Air Press Elżbieta Wanik,
Bogdan Wanik
ul. Pisankowa 1
45-841 OPOLE
12.09.2014
11.09.2019
2203/2014
Przewoźna motopompa
pożarnicza M-90/8
GLOBAL PUMP Co
10162 East Coldwater
Road Davision MI
48423 USA
Air Press Elżbieta Wanik,
Bogdan Wanik
ul. Pisankowa 1
45-841 OPOLE
12.09.2014
11.09.2019
2204/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUGHALLE
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
12.09.2014
11.09.2019
2205/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
UPDOOR
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
15.09.2014
14.09.2019
2206/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
AGALINE
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
16.09.2014
15.09.2019
2207/2014
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy PNEN 1846 L-1-6-0-0-0 na
podwoziu Ford Transit
Custom FCC (4x2)
FRANK-CARS Sp. z
o.o.
ul. Jagiellońska
147/151 42-200
CZĘSTOCHOWA
FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 CZĘSTOCHOWA
18.09.2014
17.09.2019
2208/2014
Sygnalizator akustyczny
typu SAW-6000 z
gniazdem G-40S w
odmianach SAW-6001
oraz SAW -6006
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych Sp.z
o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
23.09.2014
22.09.2019
2209/2014
Średni samochód
ratowniczo –gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 M-3-62500-8/1600-1 na
podwoziu MAN
TGM/L.2007.46.009
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 KIELCE
19.09.2014
18.09.2019
2210/2014
Średni samochód
ratownictwa wodnego
(4x4)
PN-EN 1846-M-2-6-0-0-1
na podwoziu Mercedes
Benz Atego 1329
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
24.09.2014
23.09.2019
2211/2014
Lekki samochód
ratowniczo gaśniczy (4x2)
PN-EN 1846 L-1-6-0-0/01 na podwoziu Opel
Movano
DRAGON S.C.
S. Kucharz, B. Dudek
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa
Górnicza
DRAGON S.C.
S. Kucharz, B. Dudek
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa
Górnicza
29.08.2016
23.09.2019
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
Data aktualizacji: 02.11.2016
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp.z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo –
Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 KIELCE
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
MILENA BIS Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 6
62-025 Kostrzyn
26.09.2014
25.09.2019
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
30.09.2014
29.09.2019
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
30.09.2014
29.09.2019
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO BIAŁA
06.10.2014
05.10.2019
P.P.H.U. SORBEX
ul. Milowicka 1C
40-312 Katowice
P.P.H.U. SORBEX
ul. Milowicka 1C
40-312 Katowice
06.10.2014
05.10.2019
2218/2014
Ciężki samochód
ratownictwa
chemicznego (6x2)
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
10.10.2014
09.10.2019
2219/2014
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 S-2-65000-8/4000-1 na
podwoziu MAN TGM
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
Dom Samochodowy
GERMAZ Sp. z o.o.
Strzegomska 139
54-428 WROCŁAW
27.10.2014
26.10.2019
2220/2014
Średni samochód
ratownictwa
technicznego (4x4)
PN-EN 1846 M-2-3-1/2-11
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o.
o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o. o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
13.10.2014
12.10.2019
2221/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu Lunga
LargaLuce LED
Beghelli S.p.A
Via Mozzeghine
13/15
40050 Monteveglio,
Włochy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
15.10.2014
14.10.2019
2222/2014
Średni samochód
specjalny ze sprzętem
ochrony dróg
oddechowych (4x2) PNEN 1846 M-1-3-0-0-1 na
podwoziu IVECO
IG160E2CA
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
15.10.2014
14.10.2019
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
2212/2014
Kominiarka.
Oznaczenie producenta:
Kominiarka trudnopalna
PLATINUM-M2
MILENA BIS Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 6
62-025 Kostrzyn
2214/2014
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu
6400/DCN/4LPN z
możliwością pracy w sieci
2215/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu
FI700/MCP
2216/2014
Średni samochód
dowodzenia i łączności
(4x2) PN-EN 1846
M-1-4-8-1-1/2 na
podwoziu Renault
2217/2014
Łącznik 52-T-Ms
Wnioskodawca
1061.
1062.
1063.
1064.
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
LABOR SRAUSS
SICHERUNGSANLA
GENBAU GMBH
Wiegelestrasse 36
A-1231 Vienna
Austria
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO
BIAŁA
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2223/2014
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłodowych do
zasilania i sterowania
urządzeniami ochrony
przeciwpożarowejkablowe konstrukcje
nośne NIEDAX o
odporności ogniowej
E30, E60 i E90
Niedax GmbH & Co.
KG
Asbacher Strasie 141
D-53545 Linz/Rhein
Republika Federacji
Niemiec
Niedax Kleinhuis Polska
Sp. z o.o.
ul. Zagórska 133
42-680 Tarnowskie Góry
24.10.2014
23.10.2019
2224/2014
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi.
Centrala oddymiania
GEZE typu THZ Comfort
Geze GmbH
Reinhold-Voster-Str.
21-29
71229 Leonberg,
Niemcy
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 WARSZAWA
24.10.2014
23.10.2019
2225/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ORBIT
LED
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
24.10.2014
23.10.2019
2226/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ALFALUX LED
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45A
02-146 Warszawa
23.10.2014
22.10.2019
2227/2014
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 S-2-65000-8/3200-1 na
podwoziu Scania
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO BIAŁA
28.10.2014
27.10.2019
2228/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-2x ABC
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
27.10.2014
26.10.2019
2229/2014
Gaśnica płynowa typ
GW-2x ABF
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
28.10.2014
27.10.2019
2230/2014
Ubrania specjalne.
Oznaczenie
producenta:ubranie
strażackie specjalne
COBRA „S”
COBRA „P”
„SCANTEX” S.C.
K.K. Koćmiel
ul. Piekarnicza 26
80-126 GDAŃSK
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
27.10.2014
26.10.2019
2231/2014
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy(4x4)
PN-EN 1846 M-2-64000/4600-8/1600-1 na
podwoziu MAN TGM
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel ul. Ks. P.
Ściegennego 270
25-116 Kielce
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel ul. Ks. P.
Ściegennego 270
25-116 Kielce
29.10.2014
28.10.2019
2232/2014
Ręczny przycisk
stosowany w systemach
oddymiania typu RT 45St-PL
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
29.10.2014
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
Cooper Lighting and
Safety Ltd.
Wheatley Hall Road
Doncaster, Sout
Yorkshire, DN2 4ND
United Kingdom
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO
BIAŁA
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
Data aktualizacji: 02.11.2016
20.01.2018
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2234/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlania
awaryjnego typu DRACO,
LEO
HSK DATA LTD
sp.zo.o. ul.
Godlewskiego 22
30-198 Kraków
HSK DATA LTD sp.zo.o.
ul. Godlewskiego 22
30-198 Kraków
30.10.2014
29.10.2019
2235/2014
Dźwig dla straży pożarnej
typ ORONA 3G 2016/X16
– M33
ORONA S. COOP
POLIGONO
INDUSTRIAL
LASTAOLA
20120 – HERNANI
(Gipuzkoa) Hiszpania
OMI LIFTS Sp.zo.o.
ul.Jarosławska 17E
61-321 Poznań
30.10.2014
29.10.2019
2237/2014
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi typu
FPM Plus (FPM+)
Ela- Compil Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
Ela- Compil Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
31.08.2016
30.10.2019
P.U.H. MOTO-TRUCK
Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
P.U.H. MOTO-TRUCK
Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
14.11.2014
13.11.2019
Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne
TELBUD S.A.
ul. Krauthofera 23
60-203 Poznań
Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne
TELBUD S.A.
ul. Krauthofera 23
60-203 Poznań
06.11.2014
05.11.2019
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów Metalowych
S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
30.11.2014
29.11.2019
1081.
1082.
1083.
1084.
2238/2014
1085.
2239/2014
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 M-2-62500-8/1600-1 na
podwoziu Mercedes
Benz Atego 1330 AF
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymiUrządzenie integrujące
wraz z
oprogramowaniemkomputerowy system
nadzoru i sterowania
typu ARGUS RV
1086.
2240/2014
Gaśnica pianowa typ
GWF-3X ABF
Grodkowskie Zakłady
Wyrobów
Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków
2241/2014
Rozdzielacz K-75/52-7552
“SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
“SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
12.11.2014
11.11.2019
2242/2014
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
ubranie strażackie
specjalne typ
DRAGON/P, DRAGON/O
„SCANTEX” S.C.
K.K. Koćmiel
ul. Piekarnicza 26
80-126 GDAŃSK
„SCANTEX” S.C.
K.K. Koćmiel
ul. Piekarnicza 26
80-126 GDAŃSK
07.11.2014
06.11.2019
2243/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu:
113 - 03 Ex
113 - 04 Ex
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
13.11.2014
12.11.2019
2244/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
AQUARIUS
HSK DATA LTD sp.
zo.o. ul.
Godlewskiego 22
30-198 Kraków
HSK DATA LTD sp. zo.o.
ul. Godlewskiego 22
30-198 Kraków
13.11.2014
12.11.2019
2245/2014
Opraw oświetleniowa do
oświetlania awaryjnego
typu PEGAZ, BERENICA,
ANTILIA
HSK DATA LTD sp.
zo.o. ul.
Godlewskiego 22
30-198 Kraków
HSK DATA LTD sp. zo.o.
ul. Godlewskiego 22
30-198 Kraków
14.11.2014
13.11.2019
1087.
1088.
`
1089.
1090.
1091.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2246/2014
Hydrant podziemny
DN80 PN16.
Oznaczenie producenta:
F7
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50 D42489
Wulfrath,Niemcy
AVK Armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 Pniewy
14.11.2014
13.11.2019
2247/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu INDICA
LED
Beghelli – Elplast a.s.
Porici 3A
603 16 Brno, Czechy
Beghelli – Polska Sp.z
o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik
14.11.2014
13.11.2019
2248/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
PROLINE, LUGLINE
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
14.11.2014
13.11.2019
2249/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ARKADIA, CIRRUS,
STRATUS
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
14.11.2014
13.11.2019
2250/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MODULUX, RUBIA
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
14.11.2014
13.11.2019
2251/2014
Drabina przenośna
ratownicza, wysuwana,
trzyprzęsłowa,
trzyosobowa z drążkami
podporowymi typ DNW
3080/3
MAKROS
Piotr Węgrzynowski
ul. Komorska 46
04-161 WARSZAWA
MAKROS
Piotr Węgrzynowski
ul. Komorska 46
04-161 WARSZAWA
25.11.2014
24.11.2019
2252/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-1x ABC
BOXMET-TRADE Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
BOXMET-TRADE Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
30.11.2014
29.11.2019
2253/2014
Hydrant nadziemny DN
100 PN 10/16
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6, 34350 WĘGIERSKA
GÓRKA
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6, 34-350
WĘGIERSKA GÓRKA
21.11.2014
20.11.2019
2254/2014
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846
M-2-6-2000-8/1600-1 na
podwoziu Mercedes
Benz Atego 1529 VIN:
WDB9763741L608076
VITKOVICE FF Sp. z
o.o.
ul. Grota Roweckiego
130
41-200 Sosnowiec
VITKOVICE FF Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego
130
41-200 Sosnowiec
25.11.2014
24.11.2019
2255/2014
Gaśnica śniegowa typ GS5x B/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
19.11.2014
18.11.2019
2256/2014
Ciężki samochód
sprzętowy ratownictwa
chemicznego (6x6) PNEN 1846 S-2-3-1-1-1 na
podwoziu Iveco Trakker
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o.
o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o. o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
25.11.2014
24.11.2019
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2257/2014
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Rozpieracz
ramieniowy typ SP 53 BS
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
25.11.2014
24.11.2019
2258/2014
Kontener wymienny
cysterna na wodę typ
KSCW
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
27.11.2014
26.11.2019
2259/2014
Przenośne działko
wodno-pianowe DWP
16/24/32 Oznaczenie
producenta GT2400/3200
JMW Fire d. o. o.
Slovenska vas 14
8233 Sentrupert
KADIMEX SA
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
08.12.2014
15.12.2019
2260/2014
Średni specjalny
samochód ratowniczogaśniczy z agregatem
proszkowym (4x2) PN-EN
1846 M-1-6-25008/16000-1 na podwoziu
MAN TGM
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
01.12.2014
30.11.2019
2261/2014
Buty strażackie.
Oznaczenie producenta:
buty specjalne strażackie
model TWISTER NEW i
TORNADO NEW
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Straße 90
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8 m. 31
03-206 WARSZAWA
01.12.2014
30.11.2019
2263/2014
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
V-Force Max, kurtka art.
14360VVT, Spodnie art.
24277VTT
LHD Grup GmbH
Edmund-RumplerStr.8-10
51149 Köln, Niemcy
LHD Grup GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 810
51149 Köln, Niemcy
04.12.2014
03.12.2019
2264/2014
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
V-Force Max, kurtka art.
13360VVLG, Spodnie art.
23277VTLG
LHD Grup GmbH
Edmund-RumplerStr.8-10
51149 Köln, Niemcy
LHD Grup GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 810
51149 Köln, Niemcy
04.12.2014
03.12.2019
2265/2014
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymiCentrala sterująca
urządzeniami
oddymiającymi typu RZN
44xx-K/-KS/-M/-MS, RZN
43xx-E
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
04.12.2014
03.12.2019
2266/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu OP1
Spółdzielnia
Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego
3
56-416 Twardogóra
Spółdzielnia Inwalidów
„SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra
04.12.2014
03.12.2019
2267/2014
Oprawa oświetlenia do
oświetlenia awaryjnego
typu SIRIOS LED
Cooper Univel
P.O. Box 48, Komvos
Korinou
Katerini Pierias
60100, Grecja
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. 17 stycznia 45A
02-146 Warszawa
05.12.2014
04.12.2019
Przewoźna motopompa
do wody
zanieczyszczonej
BBA Pompen &
Buizen BV
Postbus 10104,
7301 GC Apeldoorn,
Zutphensestraat 242246, 7325 WV
Apeldoorn, Holandia
BBA PUMPS PL Sp. z o.o.
Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno
09.12.2014
08.12.2019
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
2268/2014
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
11.12.2014.
10.12.2019
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
15.12.2014
14.12.2019
Beghelli-Elplast a.s.
Porici 3A
603 16 Brno, Czechy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
15.12.2014
14.12.2019
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Straße 90
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8 m. 31
03-206 WARSZAWA
17.12.2014
16.12.2019
2273/2014
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ AQUAFILM
AF-3S
AUXQUIMIA S.A.
Polig Ind. de Baiṅa
Parc. 23
33682 Baiṅa-Mieres,
Austrias Spain
Przedsiębiorstwo
Usługowe
POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 GDAŃSK
16.12.2014
15.12.2019
2274/2014
Zamocowania
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłowodowych
służących ochronie
przeciwpożarowejKablowe konstrukcje
nośne CELO – APOLO o
odporności ogniowej
E30, E60 i E90
APOLLO Fijaciones y
Harramientas, S.L,
Poligono Industrial
Pla de la Bruguera,
Garrotxa, naves 1016 08211 Castellar
del Valles, Hiszpania
CELO Polska Sp. z o.o.
Rąbień, ul. Pałacowa
7/11
95-070 Aleksandrów
Łódzki
29.12.2014
30.09.2018
2275/2014
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 L-3-51000-50/100-1 na
podwoziu Bremach
CONCEPT Sp z o. o.
Al. Gen. Wł. Andersa
593
43-300 Bielsko - Biała
CONCEPT Sp z o. o.
Al. Gen. Wł. Andersa 593
43-300 Bielsko - Biała
19.12.2014
18.12.2019
2277/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TECTON
Zumtobel Lighting
GmbH
Schweitzer Str.30
A-6851
Dornbirn,Austria
Thorn Lighting Polska
Sp.z o.o.
Ul.Gazowa 26a
50-513 Wrocław
18.12.2014
17.12.2019
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK
Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 MIELEC
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIBMOT” BIK
Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 MIELEC
23.12.2014
22.12.2019
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN”
Spółka Akcyjna
ul. Lechicka 51
75-842 KOSZALIN
Fabryka Maszyn
„BUMAR-KOSZALIN”
Spółka Akcyjna
ul. Lechicka 51
75-842 KOSZALIN
19.12.2014
18.12.2019
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
2269/2014
Średni samochód
wężowy (4x4)
PN-EN 1846 M-2-2-0-0-1
na podwoziu Iveco
Eurocargo
1114.
1115.
2270/2014
1116.
2271/2014
1117.
2272/2014
Rozdzielacz kulowy RK75/52-75/52
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ORION,
CANES, GEEMA, GEMINI,
PAVO, AVIOR, TAURUS,
LYRA, VIRGO, STELLA
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
ubranie strażackie
specjalne model FIRE
MAX II: kurtka art. nr
141063, spodnie art. nr
141064
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
2278/2014
1123.
2279/2014
Lekki samochód
ratownictwa
technicznego (4x2) PNEN 1846 L-1-6-1-0-1 na
podwoziu Renault
Master
Ciężki samochód z
podnośnikiem
hydraulicznym i drabiną
ratowniczą (6x2) PN-EN
1846 S-1-3 EN 177742/21,5-0-1 typ PMT-44D
na podwoziu SCANIA P
Data aktualizacji: 02.11.2016
Producent
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2280/2014
Lekki samochód
dowodzenia o łączności
(4x4) PN-EN 1846 L-1-32-1-1/2 na podwoziu
Mercedes-Benz Sprinter
VIN
WDB9066551S987901
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
„ARKOM”
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
19.12.2014
18.12.2019
2281/2014
Gaśnica proszkowa typ
GP-6x ABC
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
29.12.2014
28.12.2019
2282/2014
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PRISMA
Thorn Lighting Ltd.
Greek Lane Industrial
Estate
Spennymoor Co.
Durham
DL16 6HL, UK
ZG Lighting Polska Sp z
o.o.
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
22.12.2014
21.12.2019
2284/2014
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
WP-110-20-ŁA, WP-11020-B
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko Biała
23.12.2014
22.12.2019
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Siemens Schwiz AG
Building Technologies
Division
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
29.12.2014
28.12.2019
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
30.12.2014
29.12.2019
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
2285/2014
Przyczepa specjalna
ratownictwa
chemicznego
2286/2014
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu FDM273
2288/2015
Oprawa oświetlenia do
oświetlenia awaryjnego
typu OF4311L, OF4376L
Famor S.A
ul Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
Famor S.A
ul Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
08.01.2015
07.01.2020
2289/2015
Hydrant podziemny DN
80 PN16. Oznaczenie
producenta: Hydrant
podziemny
wolnoprzepływowy lub
wolnoprzelotowy
teleskopowy typ:
kołnierzowy lub system
BAIO
HAWLE ARMATUREN
GmbH
Liegnitzer Straβe 6
D-83395 Freilassing,
Niemcy
Fabryka Armatury
HAWEL Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.01.2015
14.01.2020
2290/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ACCIAIO
Beghelli-Elplast a.s.
Porici 3A
603 16 Brno, Czechy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
07.01.2015
06.01.2020
2291/2015
Zbieracz 2x75/110
SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
BBF Complex Wojciech
Dutka
ul. Pieczarkowa 17
43-382 Bielsko Biała
08.01.2015
07.01.2020
2292/2015
Przełącznik 110/75
SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
BBF Complex Wojciech
Dutka
ul. Pieczarkowa 17
43-382 Bielsko Biała
08.01.2015
07.01.2020
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2293/2015
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu CP820
Thorn Security
Limited Security
House,
The Summie,
Hanworth Road,
TW16 5DB Sunburyon-Thames
Middlesex, Anglia
Thorn Security Limited
Security House,
The Summie, Hanworth
Road, TW16 5DB
Sunbury-on-Thames
Middlesex, Anglia
12.12.2015
14.12.2020
2294/2015
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
BP Techem S.A.
ul. Ludwikowska 17
02-856 Warszawa
BP Techem S.A.
ul. Ludwikowska 17
02-856 Warszawa
13.01.2015
12.01.2020
2295/2015
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja.
BP Techem S.A.
ul. Ludwikowska 17
02-856 Warszawa
BP Techem S.A.
ul. Ludwikowska 17
02-856 Warszawa
13.01.2015
12.01.2020
2296/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SK-8
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
13.01.2015
12.01.2020
2297/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu LEADER
Beghelli-Elplast a.s.
Porici 3A
603 16 Brno, Czechy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
13.01.2015
12.01.2020
2298/2015
Gaśnica płynowa GW-6x
AB, GW-6x ABF
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
27.01.2015
19.01.2020
2299/2015
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ ORCHIDEX
ARC 1x3 NT-HP
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
20.01.2015
19.01.2020
2300/2015
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu ROP42
LEP – Maciej
Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz
LEP – Maciej Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz
20.01.2015
19.01.2020
2301/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PRO
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
SELENA-Technika
Świetlna Sp. z o. o.
ul. Krakowska 10
37-716 Orły
22.01.2015
21.01.2020
2302/2015
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu IVO
pAudio Jan Pacuk
ul. Gen. Stefana
Roweckiego-Grota
27A
71-297 Szczecin
pAudio Jan Pacuk
ul. Gen. Stefana
Roweckiego-Grota 27A
71-297 Szczecin
06.02.2015
05.02.2020
2303/2015
Ubrania specjalne.
Oznaczenie producenta:
Ubranie strażackie
specjalne
SX 3
„SCANTEX” S.C.
K.K. Koćmiel
ul. Piekarnicza 26
80-126 GDAŃSK
„SCANTEX” S.C.
K.K. Koćmiel
ul. Piekarnicza 26
80-126 GDAŃSK
29.01.2015
28.01.2020
Nr świadectwa
dopuszczenia
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2304/2015
Ciężki samochód
ratowniczo- gaśniczy
(6x6) PN-EN 1846 S-2-65500-8/3200-1 na
podwoziu KAMAZ
VIN:
XTC431185DL430699
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
29.01.2015
28.01.2020
2305/2015
Hydrant nadziemny DN
80 PN16 Oznaczenie
producenta 855-PZ-SKZ
typ C wg PN-EN
14384:2009
METALPOLWĘGIERSKA GÓRKA
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6, 34350 WĘGIERSKA
GÓRKA
METALPOL-WĘGIERSKA
GÓRKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6, 34-350
WĘGIERSKA GÓRKA
03.02.2015
02.02.2020
2306/2015
Gaśnica proszkowa typ
PSF1J8
Feuerschutz Jockey
GmbH & Co. KG
Jägerwald 28-30
D-42897 Remscheid
Feuerschutz Jockey
GmbH & Co. KG
Jägerwald 28-30
D-42897 Remscheid
03.02.2015
02.02.2020
2307/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
OUTDOOR LED
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
21.10.2016
09.02.2020
2308/2015
Hełm strażacki Typ
HEROS-XTREME
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Straße 90
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8 m. 31
03-206 WARSZAWA
12.02.2015
11.02.2020
2309/2015
Średni samochód
ratownictwa
technicznego (4x4)
PN-EN 1846 M-2-3-1-0-1
na podwoziu Renault
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
13.02.2015
12.02.2020
2310/2015
Centrale sterujące
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania
oddymianiem typu WSC
204
WindwMaster GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford,
Republika Federalna
Niemiec
WindwMaster GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford,
Republika Federalna
Niemiec
13.02.2015
12.02.2020
2311/2015
Gaśnica proszkowa typ
GP-2x ABC
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
BOXMET-TRADE
Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
17.02.2015
04.03.2020
2312/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EXIT,
EXIT P
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
03.03.2015
02.03.2020
2313/2015
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2) PN-EN 1846 L-1-6700-0/0-1 na podwoziu
OPEL Movano
JMG Sp. z o.o.
ul. Michałowskiego
11/13
42-200 Częstochowa
JMG Sp. z o.o.
ul. Michałowskiego
11/13
42-200 Częstochowa
19.02.2015
18.02.2020
2314/2015
Gaśnica proszkowa typ
GP-1z BC/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
20.02.2015
19.02.2020
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2315/2015
Motopompa pływająca
MP 4/2 typ POSEJDON
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
25.02.2015
13.04.2020
2316/2015
Głośnik do dźwiękowego
systemu ostrzegania typu
PC-1867FC
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
06.04.2015
05.04.2020
2317/2015
Głośnik do dźwiękowego
systemu ostrzegania typu
BS-680 FC
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
26.02.2015
25.02.2020
2318/2015
Centrala do
dźwiękowego systemu
ostrzegania typu VM3000
TOA Electronics
Europe GMBH
Suderstrasse 282
D-20537 Hamburg
Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
05.03.2015
04.03.2020
2319/2015
System transmisji
alarmów pożarowych i
sygnałów
uszkodzeniowych typu
NOMA 2000
NOMA 2 Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 36
40-041 KATOWICE
NOMA 2 Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 36
40-041 KATOWICE
24.02.2015
15.03.2020
2320/2015
Urządzenie gaśniczotnące COBRA
Fundacja Edukacji i
Technika
Ratownictwa
ul. Chłodna 3
00-891 Warszawa
Cold Cut System Svenska
AB
P.O. Box 101 81
SE-434 22 Kungsbacka,
Szwecja
10.03.2015
09.03.2020
2321/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu XLS 1000
z możliwością pracy w
sieci
Hineywell
International Inc.
1500 West Dundee
Road,
Arlington Heights, IL
60004 USA
UTC Fire & Security
Polska Sp.z o.o.
ul. Sadowa 8
80-771 Gdańsk
25.02.2015
24.02.2020
ESCO Polska Sp. z o.
o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 Warszawa
ESCO Polska Sp. z o. o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 Warszawa
26.02.2015
25.02.2020
Mawel Sp. z o.o.
Ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
Mawel Sp. z o.o.
Ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
27.02.2015
26.02.2020
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
05.03.2015
04.03.2020
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
2322/2015
1165.
2323/2015
1166.
2324/2015
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymisiłownik liniowy typu
WAL w odmianach WAL
160-35, WAL 160-36
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ILUMA
AWLP-K, ILUMA AWLP-P,
ILUMA AWLN-K, ILUMA
AWLN-P, ILUMA AWLP-R
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi siłownik liniowy typu ZA
85/xxx, ZA 105/xxx, ZA
155/xxx z opcjami: SA, SZ, BRV, -OT, -W, -SGI, AS2, -AS3
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2325/2015
Elektromechaniczne
urządzenia w systemach
sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymisiłownik liniowy typu
DDS 54/500 z opcjami: SA, -SZ, -V,
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
06.03.2015
05.03.2020
2326/2015
Kontener wymienny
przeciwpowodziowy
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
09.03.2015
08.03.2020
2327/2015
Hełm strażacki typ
DRAGON HT. Oznaczenie
producenta: PAB FIRE HT
04
PAB Akrapović d.o.o.
Most 26
HR-52420 Buzet,
Chorwacja
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
10.03.2015
09.03.2020
2328/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
STARLET WHITE S.C.,
STARLET WHITE SO
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
13.03.2015
12.03.2020
2329/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu FP1216C18 oraz FP2864C-18 z
możliwością pracy w
sieci.
UTC Fire & Security
Nedeland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
17.03.2015
16.03.2020
2330/2015
Gaśnica proszkowa typ
GP-2x ABC
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
02.04.2015
01.04.2020
2331/2015
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymimodułowa centrala
sterująca urządzeniami
oddymiającymi i
oddzieleniami
przeciwpożarowymi typu
MCR OMEGA z
możliwością pracy w sieci
w odmianach: MCR
OMEGA C2100c oraz
MCR OMEGA C2300c
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z
Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
16.03.2015
15.03.2020
2332/2015
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Rotor M3
Premium
TENSIS Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 BRZEG DOLNY
TENSIS Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 BRZEG DOLNY
16.03.2015
15.03.2020
2333/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu PB-99-2
w odmianie PB 99-2
(S150+S70)/OS/II/AW
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
20.03.2015
19.03.2020
Przyczepa do przewozu
kontenerów wymiennych
typ PKZD 18
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
19.02.2015
18.03.2020
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
2334/2015
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2335/2015
Zamocowanie
przewodów i kabli
elektrycznych oraz
światłodowych,
stosowanych do
zasialania i sterowania
urządzeniami służącymi
ochronie
przeciwpożarowej- Kable
konstrukcje nośne
KOPOS o odporności
ogniowej E30, E60 i E 90
(wg DIN 4102-12:1998)
KOPOS ELETRO
PL Sp.z o.o.
ul Giełdowa 12
52-438 Wrocław
KOPOS KOLĬN a.s.
Havličkova 432
CZ 289-94 Kolĭn,
Republika Czeska
30.03.2015
29.02.2020
2336/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu CENTRA
LED GK
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
PXF Lighting
Ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
20.03.2015
19.03.2020
2337/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu CENTRA
LED NT
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
PXF Lighting
Ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
23.03.2015
22.03.2020
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
23.03.2015
22.03.2020
EKOTRADE Sp. z o.o.
ul. Melomanów 4
00-712 WARSZAWA
EKOTRADE Sp. z o.o.
ul. Melomanów 4
00-712 WARSZAWA
23.03.2015
22.03.2020
MIKRON Sp. z o.o.
ul. Grochowa 17/19
53-423 WROCŁAW
MIKRON Sp. z o.o.
ul. Grochowa 17/19
53-423 WROCŁAW
23.03.2015
22.03.2020
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
26.03.2015
29.03.2020
26.03.2015
29.03.2020
1177.
1178.
1179.
1180.
2338/2015
1181.
2339/2015
1182.
2340/2015
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi siłownik liniowy typu KA
34/xxx, KA 34/xxx-BSY + ,
KA 54/xxx, KA 54/xxx-BSY
+ z opcjami -SA, -SZ, BRV, -SGI, -SKS, -AS
System transmisji
alarmów pożarowych i
systemów
uszkodzeniowych typu
TTR-CP08G składający się
z UTASU TTR-CP08GK i
stacji odbiorczej TTRCP08GS
System transmisji
sygnałów alarmów
pożarowych i
uszkodzeniowych typu
ARGOS składający się z
urządzeń ARGOS UNK i
ARGOS UOK
1183.
2341/2015
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-52-20-ŁA, W-52-20-B
2342/2015
Pożarniczy wąż tłoczny z
powłoką zewnętrzną do
pomp pożarniczych typ
W-75-20-ŁA, W-75-20-B
1184.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2343/2015
Electromechanical
operating devices for fire
protection equipment –
linear actuator types:
CDC 200/xxx, CDC
200/xxx-SBD,
CDC200/xxx-BSY+,
CDC200/xxx-SBD-BSY+
with the options –SA, SZ, -BRV, -SGI, -SK
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
24.03.2015
23.03.2020
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Techniczne
Sprzętu Pożarniczego i
Ochronnego
"SUPON" S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
30.03.2015
29.03.2020
Air Press S.C. Elżbieta
Wanik, Bogdan Wanik
ul. Pisankowa 1
45-841 OPOLE
31.03.2015
30.03.2020
1185.
1186.
Przedsiębiorstwo
HandlowoTechniczne Sprzętu
Pożarniczego i
Ochronnego
"SUPON" S.A.
ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
AKRON BRASS
COMPANY
Division
Headquarters, 343
Venture Bled.
Wooster, OH 44691,
USA
2344/2015
Koc gaśniczy typ SUPONKG2
2345/2015
Przewoźne działko
wodne DW 60 typ:
STREAM MASTER
2346/2015
System transmisji
alarmów pożarowych
sygnałów
uszkodzeniowych typu
STAP 2009
„STEKOP” Spółka
Akcyjna
ul. Mołdawska 9
02-127 WARSZAWA
„STEKOP” Spółka Akcyjna
ul. Mołdawska 9
02-127 WARSZAWA
20.02.2015
29.03.2020
2347/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu 4100 z
możliwością pracy w sieci
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.
Ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.
k.
Ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
31.03.2015
30.03.2020
2348/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu INV320
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
01.04.2015
31.03.2020
Astrea Productie B.V.
Nipkowweg 5-II
8501 XH Joure,
Holandia
Astrea Productie B.V.
Nipkowweg 5-II
8501 XH Joure, Holandia
02.04.2015
01.04.2020
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
03.04.2015
02.04.2020
SAVATECH, d.o.o.
Skofieloska c.6
4000 Kranj, Słowenia
SAVA TRADE Sp. z o.o.
Ul. Przypadkowa 19,
JAWCZYCE
05-850 OŻARÓW
MAZOWIECKI
08.03.2015
07.03.2020
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
2349/2015
1192.
2350/2015
1193.
2351/2015
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu Compact Six WM6
ze zintegrowanym
zasilaczem typu Compact
P1200 KW1.2
Elektromechaniczne
urządzenia w systemach
sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymisiłownik liniowy typu
DXD 300/1000 BSY+, HS,
DXD 300/1000 K-BSY+ HS
z opcjami: -OT, -V, -SA, SZ, -SKS, -W
Korki pneumatyczne do
uszczelniania z
przepływem Oznaczenie
producenta: PLUGSY typ
: PS70/150, PS100/200,
PS150/200, PS150/300,
PS200/400, PS300/525,
PS350/600, PS375/750,
PS500/800, PS500/1000,
PS600/1200, PS750/1500
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2352/2015
Korki pneumatyczne do
uszczelniania bez
przepływu. Oznaczenie
producenta: PLUGY typ :
P40/70, P70/150,
P100/200, P150/200,
P150/300, P200/400,
P300/525, P350/600,
P375/750, P500/800,
P500/1000, P600/
SAVATECH, d.o.o.
Skofieloska c.6
4000 Kranj, Słowenia
SAVA TRADE Sp. z o.o.
Ul. Przypadkowa 19,
JAWCZYCE
05-850 OŻARÓW
MAZOWIECKI
08.04.2015
08.04.2020
2353/2015
Smoki ssawne skośny
110
KADIMEX
Biuro Handlowe
Mariusz Przybytniak
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
KADIMEX
Biuro Handlowe
Mariusz Przybytniak
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
08.04.2015
07.04.2020
2354/2015
Sredni samochód
ratownicz-gaśniczy
PN-EN 1846 M-1-62000/2500/3000/35008/1600-1
na podwoziu MAN TGM
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
09.04.2015
08.04.2020
2356/2015
Przyczepa specjalna z
motopompą do wody
zanieczyszczonej typ:
PTM 3,5
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
13.04.2015
12.04.2020
2357/2015
Przewoźna pompa do
wody zanieczyszczonej
P77/2 typ ZAMET PC7
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
13.04.2015
12.04.2020
2358/2015
Oprawa oświetlenia do
oświetlenia awaryjnego
typu RUTA N, RUTA P
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
16.04.2015
15.04.2020
Centrala sygnalizacji
pożarowej, centrala
sterowania gaszeniem
oraz zasilacz systemów
sygnalizacji pożarowej
typu XC1003-A
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi siłownik liniowy typu KA
66/xxx- TW, KA 66/xxxSW, KA 106/xxx-SW z
opcjami -SA, -SZ, -V, -SGI,
-SKS, -AS2, -AS3
Siemens Schweiz AG,
Building Technologies
Division,
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
06.05.2015
05.05.2020
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
17.04.2015
16.04.2020
2361/2015
Hydrant podziemny DN
80 PN 16 Oznaczenie
producenta 35/31-K7
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
21.04.2015
20.04.2020
2362/2015
Zbieracz 2x75/110
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
21.04.2015
20.04.2020
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
2359/2015
1201.
2360/2015
1202.
1203.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2363/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ILUMA
AWLN-R20
Mawel Sp. z o.o.
Ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
Mawel Sp. z o.o.
Ul. Kilińskiego 9
05-500 Piaseczno
21.04.2015
20.04.2020
2364/2015
Średni samochód
ratownictwa wodnego
(4x4) PN-EN 1846 M-2-60-0-1 na podwoziu Iveco
Eurocargo
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o.
o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o. o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
22.04.2015
21.04.2020
2365/2015
Buty strażackie.
Oznaczenie producenta:
buty specjalne strażackie
model Primus One (Völkl
One CS) art. 33329 i art.
33330 i Primus 21 CS art.
33340
VÖLK B. STUMPP &
S.BAIER GmbH
August-Babel-Strasse
14
DE-01809 Heidenau,
Niemcy
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe „Supron 1”
Spółka Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
22.04.2015
21.04.2020
2366/2015
Konsola z mikrofonem
dla straży pożarnej typu
RM-300MF
niewchodząca w skład
centrali DSO
TOA Electronics
Europe GMBH
Süderstrasse 282
D-20537
Hamburg,Niemcy
TOA Electronics Europe
GMBH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce
ul. Migdałowa 4 02-796
WARSZAWA
28.04.2015
27.04.2020
2367/2015
Średni samochód
ratowniczo- gaśniczy
specjalny (4x4) PN-EN
1846 M-2-6-300010/3000-1 na podwoziu
Renault D
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
WAWRZASZEK ISS
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
28.04.2015
27.04.2020
2369/2015
Gaśnica na środek
gaśniczy czysty typ GH-2x
TEPOSTOP, spol. s
r.o.
Pardubickà 1777
535 01 Prelouć,
Czechy
Przedsiębiorstwo
Usługowe
POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 GDAŃSK
05.10.2016
03.05.2020
2370/2015
Ręczny przycisk
stosowany w systemach
oddymiania typu OD1
Spółdzielnia
Inwalidów SPAMEL
ul. Wojska Polskiego
3
56-416
TWARDOGÓRA
Spółdzielnia Inwalidów
SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 TWARDOGÓRA
04.05.2015
03.05.2020
2371/2015
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-S276/AB
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
04.05.2015
03.05.2020
2372/2015
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-W6/AB
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
04.05.2015
03.05.2020
2373/2015
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-W6
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
04.05.2015
03.05.2020
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2374/2015
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu Multives
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
Ambient System
Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 GDAŃSK
05.05.2015
04.05.2020
2375/2015
Centrala sygnalizacji
pożąrowej typu AFS42 z
możliwością pracy w sieci
LEP – Maciej
Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz
LEP – Maciej Kluczewski
ul. Wspólna 9
32-300 Olkusz
06.05.2015
05.05.2020
Kontener wymienny
kwatermistrzowskosocjalny typ KPKM
Zamet-Głowno Adam
Pruski, Zdzisław
Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
06.05.2015
05.05.2020
2377/2015
Kontener wymienny
wężowy typ KLW-03
„ARKOM”Jarosław
Sotomski
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
„ARKOM”Jarosław
Sotomski
Henryków Urocze
ul. Mokra 30
05-504 ZŁOTOKŁOS
06.05.2015
05.05.2020
2378/2015
Hydrant Nadziemny DN
80 PN 16 z podwójnym
zamknięciem Oznaczenie
producenta: NOVA 284 i
NOVA NIRO284
VAG Armaturę GmbH
Carl-Reuter str. 1, D68305 Mannheim,
Niemcy
VAG Armatura
Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-078 WARSZAWA
13.05.2015
29.06.2020
2379/2015
Hydrant nadziemny DN
150 PN16 Oznaczenie
producenta NOVA DN
150 PN 16 typ C wg PNEN 14384:2009
VAG Armaturę GmbH
Carl-Reuter str. 1, D68305 Mannheim,
Niemcy
VAG Armatura
Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-078 WARSZAWA
26.07.2016
29.06.2020
VAG Armaturę GmbH
Carl-Reuter str. 1, D68305 Mannheim,
Niemcy
VAG Armatura
Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-078 WARSZAWA
13.05.2015
29.06.2020
VAG Armaturę GmbH
Carl-Reuter str. 1, D68305 Mannheim,
Niemcy
VAG Armatura
Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-078 WARSZAWA
13.05.2015
29.06.2020
VAG Armaturę GmbH
Carl-Reuter str. 1, D68305 Mannheim,
Niemcy
VAG Armatura
Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-078 WARSZAWA
13.05.2015
27.06.2020
POK S.A.
z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent Sur
Seine, Francja
HORPOL S.A
ul. Nowa 23 Stara
Iwiczna
05-500 PIASECZNO
14.05.2015
09.06.2020
1214.
1215.
1216.
2376/2015
1217.
1218.
1219.
1220.
2380/2015
1221.
2381/2015
1222.
2382/2015
Hydrant naziemny DN
100 PN 16 z podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta
NOVA DN 100 PN
Odmiany NOVA 284 i
NOVA NIRO 284 Typ C
wg. PN-EN 14384:2009
Hydrant podziemny N80
PN 16 z pojedynczym i
podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta
Hydrant podziemny
SUPRA DN 80PN16 typ
kołnierzowy lub system
BAIO
Hydrant podziemny N80
PN 16 z pojedynczym i
podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta
Hydrant podziemny
HYDRUS G typ
kołnierzowy lub system
BAIO
1223.
2383/2015
Prądownica wodna PWT
52/2-3,5-5
typ: Magikador 500
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
1224.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-5-100075/40-1 na podwoziu
Ford Transit
Aparat powietrzny
butlowy SCBA APS/4-typ
2
w odmianach
SCBA ProffAir APS/4N1600-typ 2,
SCBA ProffAir APS/4N1800-typ 2,
SCBA ProffAir APS/4N2040-typ 2
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-6-0-0-0
na podwoziu Ford Transit
DCAB
FRANK-CARS Sp. z
o.o.
ul. Jagiellońska
147/151 42-200
CZĘSTOCHOWA
FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 CZĘSTOCHOWA
25.05.2015
24.05.2020
Fabryka Sprzętu
Ratunkowego i
Lampy Górniczych,
„FASER”S.A.
ul. Nakielska 42/44
42-600 TARNOWSKIE
GÓRY
Fabryka Sprzętu
Ratunkowego i Lampy
Górniczych, „FASER”S.A.
ul. Nakielska 42/44
42-600 TARNOWSKIE
GÓRY
22.05.2015
21.05.2020
FRANK-CARS Sp. z
o.o.
ul. Jagiellońska
147/151 42-200
CZĘSTOCHOWA
FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 CZĘSTOCHOWA
22.05.2015
21.05.2020
Sorbent sypki typ
DIATOMIT PLUS
Specjalistyczne
Przedsiębiorstwo
Górnicze „GÓRTECH“
Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 7
31-261 Kraków
Specjalistyczne
Przedsiębiorstwo
Górnicze „GÓRTECH“ Sp.
z o.o.
ul. Wybickiego 7
31-261 Kraków
22.05.2015
21.05.2020
2388/2015
Sorbent sypkityp
POLSORB G-100
Clearing System
Company Sp. z o.o
ul. Owocowa 18
62-080 Tarnowo
Podgórne
Clearing System
Company Sp. z o.o
ul. Owocowa 18
62-080 Tarnowo
Podgórne
25.05.2015
24.05.2020
2389/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ECONOMIC LED,
ECONOMIC DS LED
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
08.09.2016
26.05.2020
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych
Sp.z o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Zakład
Urządzeń
Dozymetrycznych Sp.z
o.o.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
29.05.2015
22.09.2020
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„MOTO-TRUCK” Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
01.06.2015
31.05.2020
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
29.05.2015
28.05.2020
Window Master GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford,
Republika Federalna
Niemiec
01.06.2015
31.05.2020
2384/2015
1225.
2385/2015
1226.
2386/2015
1227.
2387/2015
1228.
1229.
1230.
2390/2015
1231.
2391/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej oraz centrala
sterująca urządzeniami
przeciwpożarowymiCentrala
automatycznego
gaszenia typu POLON
4500
Lekki specjalny
samochód ratowniczogaśniczy z funkcją
ratownictwa
technicznego (4x4) PNEN1846 L-2-6-500-75/401 na podwoziu
Mercedes-Benz Sprinter
1232.
2392/2015
Skokochron na stelażu
pneumatycznym SP 25
2393/2015
Ręczny przycisk
oddymiania typu WSK
320
1233.
Data aktualizacji: 02.11.2016
VETTER GmbH, A Unit
of IDEX Corporation
Blatzheimer Straße
10-12
53909 ZÜLPICH
Niemcy
Window Master
GmbH
Hellerweg 180
32052 Herford,
Republika Federalna
Niemiec
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2394/2015
Zasilacz urodzeń
przeciwpożarowychZasilacz do systemów
kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła typu ZUP
(Zasilacz Urządzeń
Pożarowych)
Smay SP. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
Smay SP. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
01.06.2015
31.05.2020
2395/2015
Motopompa pływająca
MP 4/2
typ: Niagara II
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
03.06.2015
02.06.2020
2396/2015
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2) PN-EN 1846-L-1-60-0/0-1 na podwoziu
Opel Movano
JMG Sp. z o.o.
ul. Michałowskiego
11/13
42-200 Częstochowa
JMG Sp. z o.o.
ul. Michałowskiego
11/13
42-200 Częstochowa
22.06.2015
16.06.2020
Fabryka Odzieży i
Tkanin
Żaroodpornych „IZOTerm” Sp.z o.o.
ul. Rzeczna 19
59-620 Gryfów Śląski
Fabryka Odzieży i Tkanin
Żaroodpornych „IZOTerm” Sp.z o.o.
ul. Rzeczna 19
59-620 Gryfów Śląski
09.06.2015
08.06.2020
Smay SP. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
Smay SP. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
11.06.2015
10.06.2020
2400/2015
Sygnalizator akustyczno
optyczny typu ASC366,
ASC367
UTC Fire & Security
B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
12.06.2015
11.06.2020
2401/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu HLP 990
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
11.06.2015
10.06.2020
2403/2015
Prądownica wodna PWT
52/1-2-3-4 typ TURBOMASTER
AWG Fittings GmbH
Bergstrasse 25 D89177 Ballendorf
,Niemcy
AWG Fittings GmbH
Bergstrasse 25 D-89177
Ballendorf ,Niemcy
12.06.2015
11.06.2020
2404/2015
Sygnalizator akustyczno
optyczny typu ASC2366,
ASC2367
UTC Fire & Security
B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
12.06.2015
11.06.2020
2405/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu HLP
900, HLP 900/B
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
11.06.2015
10.06.2020
2406/2015
Sygnalizator akustyczno
optyczny typu ASW366,
ASW367
UTC Fire & Security
B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
12.06.2015
11.06.2020
1234.
1235.
1236.
1237.
2397/2015
1238.
2399/2015
Ubranie specjalne
chroniące przed
promieniowaniem
cieplnym i płomieniem
Oznaczenie producenta:
U-50-008A
Zasilacz urządzeń
przeciwpożarowychZasilacz do systemów
kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła typu ZUP-L
(Zasilacz Urządzeń
Pożarowych)
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2407/2015
Sygnalizator akustyczno
optyczny typu ASW2366,
ASW2367
UTC Fire & Security
B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
12.06.2015
11.06.2020
2408/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu WARS
LED
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
12.06.2015
11.06.2020
2409/2015
Pas strażacki PB 65.
Oznaczenie producenta:
nr kat. AP 065
PROTEKT Grzegorz
Łaszkiewicz
ul. Starorudzka 9
93-403 ŁÓDŹ
PROTEKT Grzegorz
Łaszkiewicz
ul. Starorudzka 9
93-403 ŁÓDŹ
15.06.2015
14.06.2020
2410/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu FS720 w
odmianach: FC721,
FC722, FC723, FC724,
FC726 z możliwością
pracy w sieci
Siemens Schweiz AG
Building Technologies
Division
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
30.09.2015
18.06.2020
2411/2015
Zbiornik przenośny na
wodę AT 504 o
pojemności 2500 dm3
PROTEKT Grzegorz
Łaszkiewicz
ul. Starorudzka 9
93-403 ŁÓDŹ
PROTEKT Grzegorz
Łaszkiewicz
ul. Starorudzka 9
93-403 ŁÓDŹ
19.06.2015
18.06.2020
2412/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej – centrala
sterowania gaszeniem
oraz zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych typu
XC1001-A oraz XC1005-A
Siemens Schweiz AG,
Industry Sektor
Building Technologies
Division
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
25.06.2015
24.06.2020
2413/2015
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu EvaQ Mini WM6
z zintegrowanym
zasilaczem typu EvaQ
PSU 1200
SpeeQ B.V. Rrivium
Boulevard 101
2909LK Capelle a/d
Ijssel, Holandia
SpeeQ B.V. Rrivium
Boulevard 101
2909LK Capelle a/d
Ijssel, Holandia
29.06.2015
28.06.2020
Przenośna motopompa
pożarnicza M 16/8
TOHATSU typ: VE 1500
TOHATSU
CORPORATION
5-4 Azusawa 3chome, Itabashi-ku
Tokyo 174-0051,
Japan
„PROTEKTA” Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
07.07.2015
06.07.2020
INIM Electronics
Via Fosso Antico
630033 Centobuchi,
Monteprandone,
Włochy
VIDICON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 WROCŁAW
09.07.2015
08.07.2020
INIM Electronics
Via Fosso Antico
630033 Centobuchi,
Monteprandone,
Włochy
VIDICON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 WROCŁAW
09.07.2015
08.07.2020
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
2414/2015
1253.
2415/2015
1254.
2416/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej oraz sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi typu
SmartLIGHT/S oraz
SmartLIGHT/G z
modułęm gaszenia typu
SmartLetLooseONE
Centrala sygnalizacji
pożarowej oraz sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi typu
SmartLINE 020-2, oraz
036-4 z modułem
gaszenia typu
SmartLetLooseONE
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2417/2015
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 M-2-62500/3000-8/1600-1
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
06.07.2015
05.07.2020
2418/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu
SmartLOOP 1010/P,
2080/P, 1010/G, 2080/G,
1010/S, 2080/S z
możliwością pracy w sieci
INIM Electronics
Via Fosso Antico
630033 Centobuchi,
Monteprandone,
Włochy
VIDICON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 WROCŁAW
09.07.2015
08.07.2020
2419/2015
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu EC0020 i
IC0020
INIM Electronics
Via Fosso Antico
630033 Centobuchi,
Monteprandone,
Włochy
VIDICON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 WROCŁAW
09.07.2015
08.07.2020
2420/2015
Gaśnica proszkowa typ
GP-4x ABC
BOXMET-TRADE Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
BOXMET-TRADE Sp. z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
05.08.2015
04.08.2020
2421/2015
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi siłownik liniowy typu M2
w odmianach: M2/200500N/LA/EV1/RWA,
M2/300500N/LA/EV1/RWA,
M2/500500N/LA/EV1/RWA
STG-Beikirich
Industrieelektronik +
Sicherheitstechnik
GmbH Co. KG
Tifte 89
D-32657 Lemgo,
Niemcy
Essmann Polska Sp. z
o.o.
ul. Nowa 23,
Stara Iwiczna
05-500 PIASECZNO
08.07.2015
07.07.2020
2422/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SAWA
LED
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
08.07.2015
07.07.2020
2423/2015
Średni samochód z
drabiną mechaniczną SD
40 (4x2) PN-EN 1846 M1-3 EN 14043 ODKK
38/12-0-1 na podwoziu
IVECO MAGIRUS
Oznaczenie producenta:
DLK (DLAK42) CS/M 42 L
Magirus GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
D-89079 ULM,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
27.10.2015
26.10.2020
2424/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
SCREEN, SCREEN DS
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
08.07.2015
07.07.2020
Proszek gaśniczy typ
DELEI FIRE ABC
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire SciTech Co.,Ltd
10 Kangjian Road,
Mudu Town
Wuzhong District,
Suzhou City
P.R.215101, Chiny
BOXMET TRADE Sp. Z
o.o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
16.07.2015
15.07.2020
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
2425/2015
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2426/2015
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN-1846 L-1-5-0-0-1
FRANK-CARS Sp. z
o.o.
ul. Jagiellońska
147/151 42-200
CZĘSTOCHOWA
FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 CZĘSTOCHOWA
22.07.2015
21.07.2020
2427/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ACCIAIO LED
Beghelli S.p.A
Via Mozzeghine
13/15
40050 Monteveglio,
Włochy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
24.07.2015.
23.07.2020
2428/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Rozpieracz
ramieniowy SP 5260 I SP
5280
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
24.07.2015
23.07.2020
2429/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Rozpieracz
ramieniowy SP 5240 I SP
5250
Holmatro Rescue
Equipment
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
24.07.2015
23.07.2020
2430/2015
Buty strażackie.
Oznaczenie producenta :
R 103 CS
ETS BOCHE,
Z.A. CHAMP
THIBAUD, 79300
SAINT-SAUVEUR
Francja
P.W. EURODIS Jolanta
Pinet,
ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k/k
Bydgoszczy
24.07.2015
23.07.2020
2431/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu FC 120 w
odmianach: FC121-ZA,
FC122-ZA, FC123-ZA,
FC124-ZA.
Siemens Schweiz AG
Building Technologies
Division
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Siemens Sp. z o.o. ul.
Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
24.07.2015
23.07.2020
2432/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratoenicze Rozpieracz
ramieniowy GSP 5240 i
GSP 5250
HOLMATRO Rescue
Equipment B.V.
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
u. Marecka 66
05-220 ZIELONKA
k/Warszawa
30.07.2015
29.07.2020
2433/2015
Lekki specjlany
samochód ratownictwa
wodnego (4x4)
PN-EN 1846-L-1-6-0-0-1
na podwoziu MercedesBenz Sprinter
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo –
Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 KIELCE
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 KIELCE
28.07.2015
27.07.2020
2434/2015
Oprawa oświetleniowa di
oświetlenia awaryjnego
typu CLS-ARGUS S
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
28.07.2015
27.07.2020
2435/2015
Oprawa oświetleniowa di
oświetlenia awaryjnego
typu BOA IN
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
30.07.2015
29.07.2020
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
Delta Service
Stanisław Echilczuk
Iwona Kuzik
Robert Wargenau
Spółka Jawna
ul. Marecka 66A
05-220 Zielonka
1272.
1273.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2436/2015
Aparat powietrzny
butlowy typ PROPA-F,
PROPAK-FX
Scott Health & Safety
Ltd.
Pimbo Road, West
Pimbo Skelmersdale
Lancashire WN8 9
RA, Wielka Brytania
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
ul. Marecka 66 A
05-220 ZIELONKA
k/Warszawy
31.07.2015
30.07.2020
2437/2015
Hydrant podziemny
DN80 PN16/10
Oznaczenie producenta:
851 DN 80 PN 16
Armatura Befa Sp. z
o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY
ŻMIGRÓD
Armatura Befa Sp. z o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY ŻMIGRÓD
03.08.2015
24.08.2020
2438/2015
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16/10
Oznaczenie producenta:
855 DN80 PN16 typ PNEN 14384:2009
Armatura Befa Sp. z
o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY
ŻMIGRÓD
Armatura Befa Sp. z o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 NOWY ŻMIGRÓD
03.08.2015
24.08.2020
2439/2015
Prądownica wodna PWT
52/1,3-2,3-3-4 typ
SELECT FLOW RB 101 EN
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8 m. 31
03-206 WARSZAWA
31.07.2015
30.07.2020
2440/2015
Oprawa oświetleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu
OF4311H, OF4376
Famor S.A
ul Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
04.08.2015
03.08.2020
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
04.08.2015
09.11.2020
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
04.08.2015
25.11.2020
Nr świadectwa
dopuszczenia
1274.
1275.
1276.
1277.
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Straße 90
A-4060 Leonding,
Austria
1278.
1279.
Famor S.A
ul Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
Siemens Switzerland
Ltd, Building
Technologies Group,
Fire Safety & Security
Products
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Siemens Switzerland
Ltd, Building
Technologies Group,
Fire Safety & Security
Products
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
2441/2015
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu FDM221
2442/2015
Sygnalizator akustyczny
typu FDS221-R, FDS221W
2443/2015
Oparawy oświetleniowe
do oświetlenia
awaryjnego typu OWA
NEW P
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
05.08.2015
04.08.2020
2444/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typuSagitta
ASP250 plus
Sagitta Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
Sagitta Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
05.08.2015
14.08.2020
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu FDM223
Siemens Switzerland
Ltd, Building
Technologies Group,
Fire Safety & Security
Products
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug,
Szwajcaria
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 WARSZAWA
07.08.2015
06.08.2020
1280.
1281.
1282.
1283.
2445/2015
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
1284.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Famor S.A
ul Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
Famor S.A
ul Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
06.08.2015
05.08.2020
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
OF4191, OF4197,
OF4217, OF4315,
OF4319, OF4347,
OF4353
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymisiłownik liniowy typu
HCV w odmianach: HCV
300/350, HCV 300/500,
HCV 300/600, HCV
500/700, HCV 500/800,
HCV 500/1000
Średni samochód
ratownictwa
chemicznego (4x2) PNEN 1846 M-1-2-1-1-1 na
podwoziu Iveco
Eurocargo
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund,
Dania
Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania
07.08.2015
06.08.2020
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 KIELCE
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 KIELCE
07.08.2015
06.08.2020
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
PPHU PIKTOGRAF
ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa
PPHU PIKTOGRAF
ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa
07.08.2015
06.08.2020
2450/2015
Wytwornica pianowa WP
2-75 typ Q-15
JMW Fire d.o.o
Slovenska vas 14
8232 Šentrupert,
Słowenia
KADIMEX
Biuro Handlowe
Mariusz Przybytniak
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
11.08.2015
17.08.2020
2451/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
WODNIAK EX LED
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn
12.08.2015
11.08.2020
2452/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(8x4)
PN-EN 1846 S-1-3-150008/6000-1
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe
ul. Ściegiennego 268
A
25-116 KIELCE
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
19.08.2015
18.08.2020
Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 KIELCE
24.08.2015
23.08.2020
BELIMO Siłowniki S.A.
Ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa
07.09.2015
21.09.2020
2446/2015
1285.
2447/2015
1286.
2448/2015
1287.
2449/2015
1288.
1289.
1290.
1291.
2453/2015
1292.
2454/2015
Ciężki samochód
ratownictwa
chemicznego (6x2)
PN-EN 1846 S-1-2-1-1-1
na podwoziu IVECO
Stralis
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi siłownik liniowy typu
BFL230, BFL230-T, BFL24,
BFL24-T, BFN230,
BFN230-T, BFN24,
BFN24-T
Data aktualizacji: 02.11.2016
BELIMO Automation
AG
Brunnenbachstrasse
1
8340 Hinwil,
Szwajcaria
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2455/2015
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu MCP 830
Thorn Security Ltd
Security House,
The Summit,
Hanworth Road,
TW16 5DB Sunburyon-Thames
Middlesex,TW 16
5DB Anglia
Thorn Security Ltd
Security House,
The Summit, Hanworth
Road, TW16 5DB
Sunbury-on-Thames
Middlesex,TW 16 5DB
Anglia
02.09.2015
01.09.2020
2456/2015
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
Seiz Fire Fighter Premium
1564620-FF-P
Seiz Technical Gloves
GmbH
Neuhauser Str. 63
D-72555 Metzingen,
Niemcy
ARMATEC S.C.
czerwonka 15
17-230 Białowieża
03.09.2015
02.09.2020
2457/2015
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
Seiz One4All
Seiz Technical Gloves
GmbH
Neuhauser Str. 63
D-72555 Metzingen,
Niemcy
ARMATEC S.C.
czerwonka 15
17-230 Białowieża
03.09.2015
02.09.2020
2458/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu OWA
N14 LED
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
03.09.2015
02.09.2020
2459/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Nożyce
hydrauliczne CU 5050,
CU 5050 (i)
HOLMATRO Rescue
Equipment B.V.
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
09.09.2015
08.09.2020
2460/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Nożyce
hydrauliczne GCU 5050,
GCU 5050 (i)
HOLMATRO Rescue
Equipment B.V.
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
09.09.2015
08.09.2020
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
04.12.2015
03.12.2020
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
11.09.2015
10.09.2020
Szczęśniak
Pojazdy Specjalistyczne
Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 BIELSKO-BIAŁA
11.09.2015
10.09.2020
Lubelska Wytwórnia
Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6
20-722 LUBLIN
14.09.2015
13.09.2020
Nr świadectwa
dopuszczenia
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
2461/2015
Kontener wzmienny
proszkowy
2462/2015
Ciężki samochód
zaopatrzeniowy (4x4)
PN-EN 1846S-2-2-0-0-1
na podwoziu Scania
2463/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 S-2-6-70008/5000-1
na podwoziu Scania
2464/2015
Dźwigi dla straży
pożarnej typ Dźwig
osobowy E-LS w
wyknaniu dla ekip
Ratowniczych
1300.
1301.
1302.
Data aktualizacji: 02.11.2016
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
Szczęśniak
Pojazdy
Specjalistyczne
Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 BIELSKOBIAŁA
Lubelska Wytwórnia
Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6
20-722 LUBLIN
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
u. Marecka 66
05-220 ZIELONKA
k/Warszawa
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
u. Marecka 66
05-220 ZIELONKA
k/Warszawa
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2465/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Rozpieracz
ramieniowy typ: SP 49
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
21.10.2015
20.10.2020
2466/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej Profile w
odmianach P115S,
P115D, P405D, P485D,
P805D, P885D z
zasilaczem typu PSU830,
BAQ60T24+PMM800,
BAQ140T24+PMM800
Thorn Security Limited
Security House,
The Summie, Hanworth
Road, TW16 5DB
Sunbury-on-Thames
Middlesex, Anglia
25.09.2015
24.03.2020
Thorn Security Limited
Security House,
The Summie, Hanworth
Road, TW16 5DB
Sunbury-on-Thames
Middlesex, Anglia
25.09.2015
24.09.2020
1303.
1304.
1305.
Thorn Security
Limited Security
House,
The Summie,
Hanworth Road,
TW16 5DB Sunburyon-Thames
Middlesex, Anglia
Thorn Security
Limited Security
House,
The Summie,
Hanworth Road,
TW16 5DB Sunburyon-Thames
Middlesex, Anglia
2467/2015
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu MCP 820
2468/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(6x4) PN-EN 1846 S-1-36200/8000-8/3200/40001 na podwoziu Volvo
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
01.09.2016
21.09.2020
2469/2015
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 M-2-6-25008/1600-1
na podwoziu MercedesBenz
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
23.09.2015
22.09.2020
Rękawice specjalne
model ES-02
„EUROFAREX”
Fabryka Rękawiczek i
Odzieży
ul. Wyspiańskiego 9
48-340 Głuchołazy
„EUROFAREX” Fabryka
Rękawiczek i Odzieży
ul. Wyspiańskiego 9
48-340 Głuchołazy
25.09.2015
24.09.2020
Sorbent sypki typ DUCK
Sintac-Polska Sp. z
o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WARSZAWA WESOŁA
Sintac-Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WARSZAWA WESOŁA
29.09.2015
29.12.2020
2472/2015
Sorbent syntetyczny typ
NONAQUA
Sintac-Polska Sp. z
o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WARSZAWA WESOŁA
Sintac-Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 WARSZAWA WESOŁA
29.09.2015
29.12.2020
2474/2015
Oprawawy
oświetleniowe do
oświetlenia awaryjnego
typu KWADRA
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
05.10.2015
04.10.2020
Ciężki specjalny pojazd
samochodowy z
żurawiem (8x4)
PN-EN 1846 S-1-2-0-0-1
na podwoziu Scania
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
09.10.2015
08.10.2020
1306.
1307.
1308.
2470/2015
1309.
2471/2015
1310.
1311.
1312.
2475/2015
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 M-2-62600/3000-8/1600-1 na
podwoziu VOLVO
Hydrant nadziemny
DN80 PN16
typ C wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
EURO 2000-RW 0 DN80
standard SGG, GGG i
NGG
Hydrant nadziemny
DN100 PN16 z
pojedynczym i
podówjnym zamknięciem
typ A wg PN-EN
14384:2009
DUO DN100 standard
SGG i NGG
Hydrant nadziemny
DN100 PN16 z
pojedynczym i
podwójnym zaknięciem
typ C wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
DUO DN100 standard
SGG i NGG
Hydrant nadziemny
DN100 PN16
typ C wg PN EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
Euro 2000-RW 0 DN100
standard SGG, GGG i
NGG
Hydrant nadziemny
DN80 PN16
typ A wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
EURO 2000 RW 0 DN80
standard SGG, GGG i
NGG
Hydrant nadziemny
DN100 PN16
typ A wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
EURO 2000-RW 0 DN100
standard SGG, GGG i
NGG
Hydrant naqadziemny
DN100 PN16
typ C wg PN-EN
14384:2009
Oznacznie producenta
H4 DN100
Hydrant nadziemny
DN80 PN16
Typ: C wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie produccenta
H4 DN80
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar
Sp. z o.o.
Korwinów,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne bocar Sp.
z o.o.
Korwinów,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
09.09.2016
14.10.2020
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
Nr świadectwa
dopuszczenia
1313.
2476/2015
1314.
2477/2015
1315.
2478/2015
1316.
2479/2015
1317.
2480/2015
1318.
2481/2015
1319.
2482/2015
1320.
2483/2015
1321.
2484/2015
Data aktualizacji: 02.11.2016
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
07.10.2015
06.10.2020
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
09.10.2015
08.10.2020
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
09.10.2015
08.10.2020
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
09.10.2015
08.10.2020
2492/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu BEGA
AW RM-S, BEGA AW RMSE
Remote Management
Sp. z o.o.
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław
Remote Management
Sp. z o.o.
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław
12.10.2015
11.10.2020
2493/2015
Zawór hydrantowy typ
ZH-52
P.P.H.U. SORBEX
Bogusław Soremski
ul. Milowicka 1C
40-312 Katowice
P.P.H.U. SORBEX
Bogusław Soremski
ul. Milowicka 1C
40-312 Katowice
12.10.2015
11.10.2020
„Szybicki” Sprzęt i
Zabudowa Pojazdów
Specjalnych
Waldemar Szybicki
Ul. Lipowa 10
62-028 Koziegłowy
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
„Szybicki” Sprzęt i
Zabudowa Pojazdów
Specjalnych Waldemar
Szybicki
Ul. Lipowa 10
62-028 Koziegłowy
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
19.10.2015
18.10.2020
16.10.2015
15.10.2020
Nr świadectwa
dopuszczenia
1322.
2485/2015
1323.
2486/2015
1324.
2487/2015
1325.
2489/2015
1326.
2490/2015
1327.
2491/2015
1328.
Wyrób
Producent
Hydrant nadziemny
DN80 PN16
typ A wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
H4 DN80
Hydrant nadziemny
DN150 PN16
typ C wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
H4 DN150
Hydrant nadziemny
DN100 PN16
Typ: A wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta:
H4 DN100
Hydrant nadziemny
DN100 PN16 z
podwójnym zamknięciem
typ C wg
PN-EN 14384:2009
Oznaczenie producenta
84/93-N7
Hydrant nadziemny
DN80 PN16
typ A wg
PN-EN 14384:2009
Oznaczenie producenta
84/90-N7
Hydrant nadziemny
DN80 PN16 z podwójnym
zamknięciem
typ C wg
PN-EN 14384:2009
Oznaczenie producenta
84/93-N7
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
1329.
1330.
2494/2015
Przyczepa z
zamontoesnym sprzętem
specjalistycznym typ T4A
2495/2015
Średni specjalny
samochód ratowniczogaśniczy (4x4)
PN-EN 1846 M-2-62500/2900-8/1600-1 na
podwoziu MAN
1331.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2496/2015
Poduszki pneumatyczne
wysokociśnieniowe typ:
SLK 1, SLK 3, SLK 6, SLK
10, SLK 14, SLK 21, SLK
25, SLK 33, SLK 45, SLK
55, SLK 70, SLK-L 9, SLK-L
13, SLK-L 20, SLK-L 24,
SFB-K 7/17, SFB-K 10/17,
SFB-K
SAVATECH, d.o.o.
Skofieloska c.6
4000 Kranj, Słowenia
SAVA TRADE Sp. z o.o.
Ul. Przypadkowa 19,
JAWCZYCE
05-850 OŻARÓW
MAZOWIECKI
19.10.2015
18.10.2020
2497/2015
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2) PN-EN 1846 M-1-63000-8/1600-1 na
podwoziu SCANIA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” SKA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
20.10.2015
19.10.2020
2498/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Nożyce
hydrauliczne typ: RSX
200-107
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
21.10.2015
20.10.2020
2499/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Nożyce
hydrauliczne typ: RSX
160-50
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
21.10.2015
01.11.2020
2501/2015
Elektromechanicze
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi siłownik liniowy typu ZA
155/500-K-BSY+HS, ZA
155/600-K-BSY+HS,ZA
155/700-K-BSY+HS, ZA
155/800-K-BSY+HS,
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
23.10.2015
22.10.2020
2502/2015
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu
HTKSH PH90 E30-E90 i
HTKSHekw PH90 E30-E90
Zakłady Kablowe
Bitner Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe Bitner
Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
03.12.2015
02.12.2020
2503/2015
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu
YnTKSY, YnTKSYekw i
YnTKSXekw
Zakłady Kablowe
Bitner Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe Bitner
Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
27.10.2015
26.10.2020
Pożarniczy wąż ssawny
typ B-110-1600-Ł, B-1102500-Ł, B-110-4000-Ł, B110-6000-Ł
Przedsiębiorstwo
Usługowe
POŻ-PLISZKA Sp. z
o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 GDAŃSK
Oliwa
Przedsiębiorstwo
Usługowe
POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 GDAŃSK Oliwa
23.10.2015
22.10.2020
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
27.10.2015
26.10.2020
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
Korwinów, ul. Okólna
15
42-263 WRZOSOWA
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
30.10.2015
29.10.2020
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
2504/2015
1340.
2505/2015
1341.
2506/2015
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu TSU
300/10 PP, TSU 500/20
PP, TSU 700/30 PP, TSU
1000/50 PP
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 S-2-6-50008/3200-1
na podwoziu MAN
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2507/2015
Oprawa noświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
MODENA MINI
PXF Lighting
Ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
PXF Lighting
Ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
28.10.2015
27.10.2020
2508/2015
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ PROFLON FP
6%
Profoam
International
22, Av. René Coty,
75014 Paris, Francja
KADIMEX S.A
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
29.10.2015
25.11.2020
2510/2015
Centrala sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymiCentrala sterująca typu
SCP-03
P.P.U.H. Skalmex
Sp. z o.o.
Skalmierzyce, ul
Boczkowska 7
63-460 Nowe
Skalmierzyce
P.P.U.H. Skalmex
Sp. z o.o.
Skalmierzyce, ul
Boczkowska 7
63-460 Nowe
Skalmierzyce
26.10.2015
25.10.2020
2511/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu RAYLUX
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
28.10.2015
27.10.2020
2513/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
UPDOOR LED
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
Luxiona Poland S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie
04.11.2015
03.11.2020
2514/2015
Przewody i kable
elektryczne oraz
światłowodowe
stosowane do zasilania i
sterowania urządzeniami
służącymi ochronie
przeciwpożarowej - kable
elektroenergetyczne
ognioodporne o izolacji i
powłoce bezhalogenowej
na napięcie znamionowe
0,6/1 kV typu: NHXH
FE180/E30-E90 MICA,
NHXCH FE180/E30-E90
MICA, (N)HXH
FE180/E30-E90
CERAMIC, (N)HXCH
FE180/E30-E90 CERAMIC
Zakłady Kablowe
Bitner Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe Bitner
Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
06.11.2015
05.11.2020
Philips Lighting
Poland Sp. z o.o.
ul. Kossaka 150, 64-920
Piła
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
05.11.2015
04.11.2020
10.11.2015
09.11.2020
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
09.11.2015
08.11.2020
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
2515/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
GentileSpace 2
2516/2015
Średni specjalny
samochód ratownictwa
wodnego (4x4) PN-EN
1846 M-2-6-0-0-1 na
podwoziu MercedesBenz
Philips Lighting
Poland Sp. z o.o.
ul. Kossaka 150, 64920 Piła
Oddział w Kętrzynie
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul. Okólna 15
42-263 WRZOSOWA
2517/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LUGSTAR LB LED
LUG Light Factory
Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
1349.
1350.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych
PHU Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel ul. Ks. P.
Ściegennego 270
Kielce
Zakład Sprzętu i
Urządzeń
Przeciwpożarowych PHU
Leszek Korus
ul. Raciborska 279
44-280 RYDUŁTOWY
10.11.2015
24.11.2020
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel ul. Ks. P.
Ściegennego 270 Kielce
13.11.2015
12.11.2020
Zakłady Kablowe
Bitner Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe Bitner
Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
20.11.2015
19.11.2020
2521/2015
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846-2-6-25008/1600-1
Scania
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
13.11.2015
12.11.2020
2522/2015
Zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych typu
PM702C i PM705C
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
16.11.2015
15.11.2020
2523/2015
Smok ssawny skośny PNM-51152-110
SUPON” Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 BIAŁYSTOK
BBF Complex Wojciech
Dutka
ul. Pieczarkowa 17
43-382 Bielsko Biała
17.11.2015
16.11.2020
2524/2015
Kable
elektroenergetyczne o
izolacji z usieciowanej
gumy silikonowej i
powłoce z tworzywa
bezhalogenowego,
ekranowane , na napięcie
znamionowe 0,6/1kV
typu BiTservo FS
Zakłady Kablowe
Bitner Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe Bitner
Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
20.11.2015
19.11.2020
2525/2015
Korki pneumatyczne
uszczelnijące typ BK 7/15
FS, BK 10/20 FS, BK
20/50 FS, BK 50/120 FS,
BK 80/140 FS
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
18.11.2015
17.11.2020
2526/2015
Korki uszczelniające typ
RDK 7/15 FS, RDK 10/20
FS, RDK 20/40 FS, RDK
50/100 FS, RDK 80/140
FS
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
18.11.2015
17.11.2020
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
2518/2015
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną z PCV do
pomp pożarniczych typ
W-110-20-Łs, W-110-20B
1351.
1352.
2519/2015
1353.
2520/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 S-2-6-50008/3200-1
na podwoziu MAN TGM
Kable instalacyjne
elektroenergetyczne o
izolacji z tworzywa
bezhalogenowego
usieciowanego i powłoce
z tworzywa
bezhalogenowego , na
napięcie znamionowe
0,6/1kV typu
BiTflame1000 i Bitflame
1000C
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
Data aktualizacji: 02.11.2016
VETTER Gmbh, A Unit
of IDEX Corporation
Blatzheimer Strasse
10-12
53909 Zuelpich,
Niemcy
VETTER Gmbh, A Unit
of IDEX Corporation
Blatzheimer Strasse
10-12
53909 Zuelpich,
Niemcy
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2527/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze Urządzenie
kombi typ: GCT 4150
HOLMATRO Rescue
Equipment B.V.
Zalmweg 30
4940 AA
Raamsdonksveer
Holandia
DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk,
Iwona Kuziuk, Robert
Wargenau Spółka Jawna
u. Marecka 66A
05-220 ZIELONKA
k/Warszawa
19.11.2015
18.11.2020
2528/2015
Ręczny przycisk
oddymiania typ RT45
oraz oddymiania i
przewietrzania typ RT45LT
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
19.11.2015
15.12.2020
2529/2015
Gaśnica przewoźna
proszkowa typ GP-25x
ABC
BOXMET–RADE Sp. z
o. o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
BOXMET–RADE Sp. z o.
o.
Piskorzów 51
58-250 PIESZYCE
27.11.2015
26.11.2020
2530/2015
Centrala sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymiCentrala sterowania
systemami oddymiania i
przewietrzania typu RZN
4503-T
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 2832
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
24.11.2015
15.12.2020
2531/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LOVATO II
P.P.H.U. AWEX Rafał
Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
21.10.2016
25.11.2020
2532/2015
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 L-2-5-20050/40-0
na podwoziu Mitsubishi
L200
„Szybicki” Sprzęt i
Zabudowa Pojazdów
Specjalnych
Waldemar Szybicki
Ul. Lipowa 10
62-028 Koziegłowy
„Szybicki” Sprzęt i
Zabudowa Pojazdów
Specjalnych Waldemar
Szybicki
Ul. Lipowa 10
62-028 Koziegłowy
27.11.2015
26.11.2020
2533/2015
Lekki samochód
dowodzenia i łączności
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-3-4-11/2 na podwoziu Iveco
„ARKOM”Jarosław
Sotomski
ul. Mokra 30,
Henryków Urocze
05-504 ZŁOTOKŁOS
„ARKOM”Jarosław
Sotomski
ul. Mokra 30, Henryków
Urocze
05-504 ZŁOTOKŁOS
27.11.2015
26.11.2020
2534/2015
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze.
Cylinder rozpierający typ:
RZT2-1500
Weber Hydraulik
Gmbh Industriegebiet
3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
Weber Hydraulik Gmbh
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein,
Austria
27.11.2015
26.11.2020
2535/2015
Gaśnica proszkowa typ
GP-1x ABC/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
27.11.2015
26.11.2020
2536/2015
Gaśnica proszkowa typ
GP-4x ABC/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
27.11.2015
26.11.2020
2537/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 S-2-6-50008/3200-1
na podwoziu SCANIA
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
30.11.2015
29.11.2020
Nr świadectwa
dopuszczenia
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2538/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 S-2-65000-8/3200-1 na
podwoziu SCANIA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
04.12.2015
03.12.2020
2539/2015
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu mcr
iXega
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z
Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 GDAŃSK
02.12.2015
01.12.2020
2540/2015
Ubranie specjalne.
Oznaczenia producenta:
ubranie ochronne ,
specjalne 8/P
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 BRZEZINY
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 BRZEZINY
04.12.2015
03.12.2020
2541/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ARROW
P
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
03.12.2015
02.12.2020
2542/2015
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 M-2-62500-8/1600-1 na
podwoziu MercedesBenz
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
07.12.2015
06.12.2020
2543/2015
Ubranie specjalne.
Oznaczenia producenta:
ubranie specjalne typ
UTP-9 GOLD
ARLEN S.A
ul. Sapieżyńska 10
00-215 WARSZAWA
ARLEN S.A.
ul. Sapieżyńska 10
00-215 WARSZAWA
09.12.2015
08.12.2020
2544/2015
Ciężki samochód
zaopatrzeniowy (6x4)
PN EN 1846 S-1-2-0-0-1
na podwoziu IVECO
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
10.12.2015
09.12.2020
2545/2015
Lekki specjalny
samochód ze sprzętem
ochrony dróg
oddechowych (4x2)
PN-EN 1846 L-1-3-0-0-0
na podwoziu MercedesBenz Sprinter
CONCEPT Sp z o. o.
Al. Gen. Wł. Andersa
593
43-300 Bielsko - Biała
CONCEPT Sp z o. o.
Al. Gen. Wł. Andersa 593
43-300 Bielsko - Biała
10.12.2015
09.12.2020
2546/2015
Nośnik kontenerowy
(8x4)
PN-EN 1846 S-2-3-0-0-0
na podwoziu SCANIA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
11.12.2015
10.12.2020
2547/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ARROW
N
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
14.12.2015
13.12.2020
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2548/2015
Elektromechaniczne
urządzenia w systemach
sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu
CDP
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse
28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek,
Niemcy
14.12.2015
13.12.2020
2549/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(6x6) PN-EN 1846 S-2-38000-8/5000-1 na
podwoziu SCANIA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKOBIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA
15.12.2015
14.12.2020
2550/2015
Zasilacz do systemów
sygnalizacji pożarowej,
kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła oraz urządzeń
przeciwpożarowych i
automatyki pożarowej
typu KBZB-38
KABE Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
KABE Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
15.12.2015
14.12.2020
2551/2015
Lekki samochód
ratownictwa wodnego
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-6-0-0-1
na podwoziu FORD
FRANK-CARS Sp. z
o.o.
ul. Jagiellońska
147/151 42-200
CZĘSTOCHOWA
FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 CZĘSTOCHOWA
18.12.2015
17.12.2020
2552/2015
Hyrauliczne narzędzia
ratownicze
Rozpieracz ramieniowy
typ SP 300
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
18.12.2015
17.12.2020
2553/2015
Hyrauliczne narzędzia
ratownicze
Nożyce ramieniowy typ S
700 Alpha
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
18.12.2015
17.12.2020
2554/2015
Ciężki specjalny
samochód ratownictwa
technicznego (8x4)
PN-EN 1846 S-1-3-1-1-1
na podwoziu Renault
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO
BIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO BIAŁA
21.12.2015
20.12.2020
2555/2015
Kontener wymienny
sanitarny typ KSan
Jakusz Sp. z o.o. ul.
Przemysłowa 40
83-400 Kościerzyna
Jakusz Sp. z o.o. ul.
Przemysłowa 40
83-400 Kościerzyna
17.12.2015
16.12.2020
2556/2015
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TECTON
LED
Zumtobel Lighting
GmbH
Schweitzer Str.30
A-6851
Dornbirn,Austria
ZG Lighting Polska Sp z
o.o.
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
21.12.2015
20.12.2020
2557/2015
Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(6x6)
PN-EN 1846 S-2-3-100008/6000-1
na podwoziu SCANIA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO BIAŁA
29.12.2015
28.12.2020
2558/2015
Kontener wymienny
inżynieryjno-techniczny z
wyposażeniem
logistycznym typ KSIT
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
23.12.2015
22.12.2020
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
Data aktualizacji: 02.11.2016
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO
BIAŁA
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2559/2015
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 M-2-6-25008/1600-1
na podwoziu KAMAZ
VIN
XTC435025DLL438183
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak Sp. J.
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 GŁOWNO
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Sp. J.
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 GŁOWNO
28.12.2015
27.12.2020
2560/2015
Średni specjalny
samochód ratownictwa
wodnego (4x4)
PN-EN 1846 M-2-6-0-0-1
na podwoziu Scania
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO
BIAŁA
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO BIAŁA
28.12.2015
27.12.2020
2561/2015
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu GBXM-20/N1
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o. Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
28.12.2015
27.12.2020
2562/2015
Głośniki do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typy: GBXM-13/N1 i G-BXM13/N2
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o. Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
28.12.2015
27.12.2020
2563/2015
Głośniki do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu GBXM-16/N1 i G-BXM16/N2
BOXMET Ltd. Sp. z
o.o. Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
28.12.2015
27.12.2020
2564/2016
Proszekgaśniczy typ
Furex ABC Standard
Caldic Deutschland
Chemie C.V.
Am Karlshof 10
40231 Düsseldorf,
Niemcy
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
08.01.2016
07.01.2021
2565/2016
Ubranie specjalne
chroniące przed
czynnikami chemicznymi
typ CPS 7900
Dräger Safety AG &
Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck,
Niemcy
Dräger Safety Polska Sp.
z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
14.01.2016
13.01.2021
2566/2016
Centrala sygnalizacji
pożarowej w odmianach
CSP MM1 oraz CSP MM2
Małkowski-Martech
S.A.
Konraskie, ul.
Kórnicka 4
62-035 Kórnik
Małkowski-Martech S.A.
Konraskie, ul. Kórnicka 4
62-035 Kórnik
18.01.2016
17.01.2021
2567/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu CRAFT
LED
Zumtobel Lighting
GmbH
Schweitzer Str.30
A-6851
Dornbirn,Austria
ZG Lighting Polska Sp z
o.o.
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
21.01.2016
20.01.2021
2568/2016
Centrala sygnalizacji
pożarowej oraz
automatycznego
sterowania gaszeniem
typu Integral IP MXF,
MXE, MXF/MXE w
odmianach:
B5-SCU, B5-SCU-C, B5SCU-CP, B5-SCU-CPEAT32, B5-SCU-CP4L, B5SCU-IP55 z możłiwością
pracy w sieci
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse
18
A-1120 Wien, Austria
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 WARSZAWA
28.02.2016
27.02.2021
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse
18
A-1120 Wien, Austria
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 WARSZAWA
25.02.2016
24.02.2021
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
Fabryka Kabli
ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW
27.01.2016
26.01.2021
Beghelli S.p.A
Via Mozzeghine
13/15
40050 Monteveglio,
Włochy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
27.01.2016
26.01.2021
Thorn Security Ltd
Security House,
The Summit, Hanworth
Road, TW16 5DB
Sunbury-on-Thames
Middlesex,TW 16 5DB
Anglia
28.01.2016
27.01.2021
Aeon International
(Europe) Sp. Z o.o.
Ul. Powstańców Wlk. 97
64-500 Szamotuły
01.02.2015
31.01.2021
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Straße 90
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8 m. 31
03-206 WARSZAWA
04.02.2016
03.02.2021
IV-ER-KONTEXVATROGASNE CIJEVI
d.o.o
Banjia 161
HR-47000 Karlovac,
Chorwacja
HORPOL S.A
Stara Iwiczna,
ul. Nowa 23
05-500 PIASECZNO
05.02.2016
04.02.2021
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-S206, ABT-S206C
Ambient-System
Sp. Z o.o.
Ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Ambient-System
Sp. Z o.o.
Ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
08.02.2016
07.02.2021
Proszek gaśniczy typ BC
KARATE super
RÜHL
FEUERLÖSCHMITTEL
GmbH
Hugenottenstraße
105
D-61381
Friedrichsdorf,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
08.02.2016
07.02.2021
Nr świadectwa
dopuszczenia
1402.
2569/2016
1403.
2570/2016
Wyrób
Centrala sygnalizacji
pożarowej oraz
automatycznego
sterowania gaszeniem
typu Integral IP CXF, CXE,
CXF/CXE w odmianiach:
B6-X2, B6-X2-C, B6-X2CP, B6-X2-C1L, B6-X2CP1L z możłiwością
pracy w sieci
Kable
elektroenergetyczne
ognioodporne o izolacji i
powłoce bezhalogenowej
na napięcie znamionowe
0,6/1 kV typu NHXH
FE180 PH90/E90, NHXCH
FE180 PH90/E90, (N)HXH
FE180 PH90/E90,
(N)HXCH FE180
PH90/E90
1404.
2571/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu LOGICA,
FORMULA65
1405.
2572/2016
Urządzenie zdalnej
sygnalizacji i obsługi panel wyniesiony typu
ZXF/ZXFEV
2573/2016
Hydrant nadziemny DN
150 PN 16
Typ A wg PN-EN 14384
Oznaczenie producenta
A-423
1406.
1407.
2574/2016
1408.
2575/2016
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
ubranie strażackie
specjalne model FIRE
MAX 3:
kurtka art. 141200,
141202, 141204
spodnie art. 141201,
141203, 141205
Pożarniczy wąż tłoczny z
wykładziną
elastomerową do pomp
pożarniczych typ W-5220-ŁA Dobra, W-52-20-B
Dobra
Thorn Security Ltd
Security House,
The Summit,
Hanworth Road,
TW16 5DB Sunburyon-Thames
Middlesex,TW 16
5DB Anglia
Mueller Company
LLC, 6125
Preservation Drive,
Chattanooga, TN
37416
USA
1409.
2576/2016
1410.
2577/2016
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2578/2016
Lekki samochód
ratwoniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 L-1-6700-0/0-1 na podwoziu
Mercedes-Benz Sprinter
JMG Sp. z o.o.
ul. Michałowskiego
11/13
42-200 Częstochowa
JMG Sp. z o.o.
ul. Michałowskiego
11/13
42-200 Częstochowa
10.02.2016
09.02.2021
2579/2016
Motopompa przewoźna
M-80/8 typ AP M8000/8/1800/ASP
SANECO Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
bud.1A
02-738 Warszawa
SANECO Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
bud.1A
02-738 Warszawa
16.02.2016
15.02.2021
Schrack Seconet
Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44a
02-672 WARSZAWA
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44a
02-672 WARSZAWA
17.02.2016
16.02.2021
INIM ELECTRONICS
S.R.L..
Via Fosso AnticoCentobuchi 63033
Monteprandone,
Włochy
Vidicon Sp. z o. o.
ul. Bema 7-9
50-265 Wrocław
17.02.2016
16.02.2021
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-122 Gliwice
01.03.2016
28.02.2021
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
03.03.2016
02.03.2021
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
07.03.2016
14.11.2016
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o.
o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
Szcześniak Pojazdy
Specjalne Spółka z o. o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała
09.03.2016
08.03.2021
1411.
1412.
1413.
2580/2016
1414.
2581/2016
1415.
2582/2016
1416.
2583/2016
1417.
2584/2016
1418.
2585/2016
Centrala sterująca
urzadzeniami
przeciwpożarowymi Oznaczenie producenta:
Integrator SIS-FIRE
systemów i urządzeń
ochrony
przeciwpożarowej oraz
systemów
bezpieczeństwa i
urządzeń technicznych
Zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych
stosowany w systemach
kontroli
rozprzestrzenianiu dymu
i ciepła typu SPS24060S,
SPS24060G, SPS24160S,
SPS24160G
Zasilacz do systemu
sygnalizacji pożarowej
oraz systemu kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła typu ZSP1001,5A-7, ZSP100-1,5A-18,
ZSP100-2,5A-7,ZSP1002,5A-18, ZSP100-4,0A-7,
ZP100-4,0A-18, ZSP 1004,0A-40, ZSP100-5,5A-7,
ZSP100-5,5A-18,
ZSP1005,5A-40
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 M-2-6-22008/1600-1
na podwoziu MAN
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych Kable ognioodporne
o izolacji i powłoce
bezhalogenowej typu
HTKSH PH90, HTKSHekw
PH90
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy z
funkcją ratownictwa
technicznego
PN-EN 1846 M-2-3-20008/1600-1
na podwoziu Iveco
Eurocargo
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2586/2016
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Urządzenie
combi typ: SC 357
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
14.03.2016
13.03.2021
2587/2016
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze. Urządzenie
combi typ: SC 557
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen,
Niemcy
FIRE MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
14.03.2016
13.03.2021
2588/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
AQUAFORCE II LED
Thorn Lighting Ltd.
Greek Lane Industrial
Estate
Spennymoor Co.
Durham
DL16 6HL, UK
ZG Lighting Polska Sp z
o.o.
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
18.03.2016
17.03.2021
2589/2016
Hełm strażacki typ
HEROS-titan
Rosenbauer
International A.G.
Paschinger Straße 90
A-4060 Leonding,
Austria
STEO Sp. z o.o.
ul. Wybrański 6/8 m. 31
03-206 WARSZAWA
18.03.2016
17.03.2021
2590/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu GUIDE
LED
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. 17 Stycznia 45A
02-146 WARSZAWA
21.03.2016
20.03.2021
2591/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ MOUSSOL® APS 1/3 F-15 # 3472
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
22.03.2016
21.03.2021
2592/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ MOUSSOL® APS 3/3 F-15 # 3341
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
22.03.2016
21.03.2021
2593/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ FLUORSCHAUMEGEIST® 3% F15 # 5313
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
22.03.2016
21.03.2021
2594/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ FLUORSCHAUMEGEIST® 6% F15 # 5612
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
22.03.2016
21.03.2021
2595/2016
Dźwig dla straży pożarnej
KONE typu MiniSpace
KONE Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
30.03.2016
29.03.2021
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
EATON CEAG
Notlichtsysteme
GmbH
Senator-SchwartzRing 26
D-594994 Soest,
Niemcy
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
1428.
Data aktualizacji: 02.11.2016
KONE Industial Oy
Kuumolankatu 1
05-830 hyvinkaa
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2596/2016
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
Top Design Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot
24.03.2016
23.03.2021
2597/2016
Przewody i kable
elektryczne oraz
światłowodowe
stosowane do zasilania i
sterowania urządzeniami
służącymi ochronie
przeciwpożarowej –
Kable
eloektroenergetyczne
ognioodporne o izolacji i
powłoce bezhalogenowej
na npiecie znamionowe
0,6/1kV typu
NHXH FE180 PH30/E30,
NHXH FE180 PH90/E90,
NHXCH FE180 PH30/E30,
NHXCH FE180 PH90/E90,
NHXHRH FE180
PH30/E30, NHXHRH
FE180 PH90/E90, (N)HXH
FE180 PH30/E30,
(N)HXH FE180 PH90/E90,
(N)HXCH FE180
PH30/E30, (N)HXCH
FE180 PH90/E90,
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
25.03.2016
17.01.2017
2598/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu 6009
R. Stahl Schaltgerate
GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638
Waldenburg, Niemcy
Automatic Systems
Engineering Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6
80-557 Gdańsk
29.03.2016
28.03.2021
2599/2016
Gaśnica proszkowa typ
GP-6x ABC ES
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
30.03.2016
29.03.2021
2600/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ PROFLON
FP3%
Profoam
International
22, avenue. Renè
Coty
75014 Paryż, Francja
Kadimex S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
03.10.2016
05.04.2021
2601/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
BATERTECH 07
P.H.U.Batertech
Marek Raróg
ul.Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola ,
Zaręby
P.H.U.Batertech Marek
Raróg ul.Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola ,
Zaręby
07.04.2016
06.04.2021
2602/2016
Kominiarka. Oznaczenie
producenta: Kominiarka
strażacka typ GO-02K
PPHU Protekt Int. BH
Grtażyna Okrasa
ul. Przedwiośnie 3/58
95-060 Brzeziny
PPHU Protekt Int. BH
Grtażyna Okrasa
ul. Przedwiośnie 3/58
95-060 Brzeziny
14.04.2016
13.04.2021
2603/2016
Wytwornica pianowa typ
WP 2-75
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
14.04.2016
13.04.2021
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
1437.
2604/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® class A 0,5% F-15 # 9071
2605/2016
Pianotwórczy srodek
gaśniczy typ STHAMEX
3% F-15 # 9348
1438.
1439.
Producent
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
CHIBA Gloves
Germany GmbH+Co
KG
Gewerbegebiet
Tragmoos 19
D-83317 Teisendorf,
Niemcy
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
29.04.2016
28.04.2021
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
29.04.2016
28.04.2021
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo
Usługowe „SUBOR”
Zakład Pracy Chronionej
Ewa Ptak
ul. Towarowa 40
25-200 STASZÓW
22.04.2016
21.04.2021
2606/2016
Rękawice specjalne typ:
61207 Top Rescue short
(Gautlet) oraz
61207 Top Rescue (Cuff)
2607/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
AESTETICA LED, DESIGN
LED, COMPLETA LED
Beghelli S.p.A
Via Mozzeghine
13/15
40053 Monteveglio,
Włochy
Beghelli – Polska
Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 RYBNIK
27.04.2016
26.04.2021
2608/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
EXL210LED
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
27.04.2016
26.04.2021
2609/2015
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® AFFF 6% F-25 # 4671
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
09.05.2016
08.05.2021
2611/2016
Hydrant nadziemny DN
100 PN 16 typ C wg PNEN 14384:2009
Oznaczenie producenta
typ 495 AFUD
Düker GmbH & Co.
KGaA
Hauptstraße 39-41
63846 Laufach,
Niemcy
Düker GmbH & Co. KGaA
Hauptstraße 39-41
63846 Laufach, Niemcy
29.04.2016
28.04.2021
2612/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
INFINITY II
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
06.05.2016
05.05.2021
2613/2016
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu ROP4007, ROP-4007H
„Polon-Alfa” Sp. Z
o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Sp. Z o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
11.05.2016
10.05.2021
Hydrant nadziemny dn
80 PN 16
Typ: A wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie prodycenta
h8
Hydrant nadziemny dn
80 PN 16
Typ: C wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie prodycenta
h8
Hawle
Szerelvènygyártó ès
Forgalmazó KFt.
Dobogókői ut 5
H-2000 Szentendre,
Węgry
Hawle
Szerelvènygyártó ès
Forgalmazó KFt.
Dobogókői ut 5
H-2000 Szentendre,
Węgry
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
u. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
10.05.2015
09.05.2021
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
u. Piaskowa 9
62-028 KOZIEGŁOWY
10.05.2015
09.05.2021
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
2614/2016
1447.
2615/2016
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2616/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
6001,6006
R. Stahl Schaltgerate
GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638
Waldenburg, Niemcy
Automatic Systems
Engineering Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6
80-557 Gdańsk
12.05.2016
11.05.2021
Systemair S.A.
Al. Krakowska 169
05-552 Wólka
Kosowska
Systemair S.A.
Al. Krakowska 169
05-552 Wólka Kosowska
12.05.2016
11.05.2021
D+H Polska Sp. Z o.o.
Ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
D+H Polska Sp. Z o.o.
Ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
13.05.2016
12.05.2021
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
BATERTECH 03
P.H.U.Batertech
Marek Raróg
ul.Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola ,
Zaręby
P.H.U.Batertech Marek
Raróg ul.Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola ,
Zaręby
13.05.2016
12.05.2021
2620/2016
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
„Supron 1” Spółka
Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe „Supron 1”
Spółka Jawna
Z.Piasny, Z.Czarnota
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
17.05.2016
16.05.2021
2621/2016
Sorbent typ „ABSO-PRO”
GEOHELLAS SA
Pentelis *A
17564 Athens, Grecja
Terra Eneo Sp J. Roman
Chodacki i Wspólnicy
Ul. Gen. Sikorskiego 71
32-540 Trzebinia
18.05.2016
17.05.2021
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
23.05.2016
22.05.2021
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
23.05.2016
22.05.2021
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
23.05.2016
22.05.2021
1448.
1449.
2617/2016
1450.
2618/2016
Centrala sterująca
urządzeniami
Przeciwpożarowymi –
Tablica sterownicza typu
SMOKE CONTROL SYSPDS i SMOKE CONTROL
SYS-CPV
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi Centrala sterującozasilająca do systemów
kontroli
rozprzestrzeniania dymu
i ciepła – Tablica
sterująco – zasilająca
typu TSZ 200, TSZ 200
COM
1451.
2619/2016
1452.
1453.
1454.
2622/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ MOSSOL® APS LV 1/3 F-15 #6441
2623/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® AFFF Premium 1% F-25 #
4171
2624/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typu STHAMEX®
- AFFF 3% F-15 # 4341
1455.
1456.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2625/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® AFFF 3% F-0 # 4302
Fabryk chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
23.05.2016
22.05.2021
2626/2016
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
Ubranie ochronne
strażaka o symbolu US06/A
P.P.H.U. "SUBOR"
Zakład Pracy
Chronionej Ewa Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
P.P.H.U. "SUBOR" Zakład
Pracy Chronionej Ewa
Ptak
ul. Towarowa 40
28-200 STASZÓW
25.05.2016
24.05.2021
2627/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
BATERTECH 02
PHU Batertech Marek
Raróg
Zaręby, ul.
Kasztanowa 30
96-321 Żabia Wola
PHU Batertech Marek
Raróg
Zaręby, ul. Kasztanowa
30
96-321 Żabia Wola
23.05.2016
22.05.2021
2628/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TWINS
LED
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
23.05.2016
22.05.2021
2629/2016
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu
YnTKSY, YnTKSYekw,
YnTKSXekw
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 WARSZAWA
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 WARSZAWA
24.05.2016
21.03.2021
2630/2016
Aparat powietrzny
butlowy typ Dräger PSS
4000
Drager Safety UK
Limited
Ullswater Close, Blyth
Riverside Business
Park, Blyth
Northumberland NE
24 4 RG, Wielka
Brytania
Dräger Safety Polska Sp.
z o.o
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
25.05.2016
24.05.2021
2631/2016
Ręczny ostrzegacz
Pożarowy typu ROS 09
Sagitta Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
Sagitta Sp. z o.o.
ul. Piekarnicza 18
80-126 Gdańsk
25.05.2016
24.05.2021
EATON CEAG
Notlichtsysteme
GmbH
Senator-SchwartzRing 26
D-594994 Soest,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa
25.05.2016
24.05.2021
K+G Pneumatik
GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler,
Niemcy
K+G Pneumatik GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler,
Niemcy
05.07.2016
10.09.2020
ThyssenKrupp Elevator
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
ThyssenKrupp Elevator
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
30.05.2016
29.05.2021
Nr świadectwa
dopuszczenia
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
2632/2016
1465.
2633/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu GUIDE
LED w odmianach: 13031
CG-S, 13032 CG-S, 13041
CG-S, 13042 CG-S, 13051
CG-S, 13052 CG-S
Centrale sterujące
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania
oddymianiem typu RWZ
1-4b / RWZ 4d oraz
zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych typu
RWZ 4-4D, RWZ 4-8d,
RWZ 1-4b
1466.
2634/2016
Dźwig dla straży pożarnej
typ SO61A00
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2635/2016
Gaśnica pianowa typ
GPN-9x AB/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
30.05.2016
29.05.2021
2636/2016
Gaśnica pianowa typ
GPN-9x AB/MP
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
30.05.2016
29.05.2021
2637/2016
Hydrant
nadziemnyDN100 PN10
typ A.
Z.P.A.P. „AKWA” Sp. z
o.o.
Ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
Z.P.A.P. „AKWA” Sp. z o.o.
Ul. Słoneczna 36
62-200 Gniezno
01.06.2016
31.05.2021
2638/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EYE LED
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
03.06.2016
02.06.2021
3639/2016
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu ROP-A
Spółdzielnia
Niewidomych
PROMET ul. Lipowa
11
41-200 SOSNOWIEC
Spółdzielnia
Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 SOSNOWIEC
07.06.2016
06.06.2021
2640/2016
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu MCP
545X-1R-PL, MCP 545X2R-PL, MCP 545X-3R-PL
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Wiedeń,
Austria
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
10.06.2016
09.06.2021
2641/2016
Centrala sterująca
urządzeniami
oddymiającymi typu
GEZE MBZ 300
Geze GmbH
Reinhold-Voster-Str.
21-29
71229 Leonberg,
Niemcy
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 WARSZAWA
23.06.2016
22.06.2021
2642/2016
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-5-0-0/01
Na podwoziu Olpel
Movano
IUVO CARS Jan
Świeboda
Ul. Mączna 42
42-202 Częstochowa
IUVO CARS Jan Świeboda
Ul. Mączna 42
42-202 Częstochowa
08.06.2016
07.06.2021
2643/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ PROTEKTOL
SAT-10
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
17.06.2016
16.06.2021
2644/2016
Hydrant nadziemny
DN150 PN16
typC: wg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta:
27/00
AVK Mittelmann
Armaturę GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath,
Niemcy
AVK armadan Sp. z o.o.
Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
22.06.2016
11.07.2021
2645/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu HELIOS
bLED, HELIOS DS. LED,
HELIOS P LED
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
14.06.2016
13.06.2021
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2646/2016
Elektromechaniczne
urządzenia wykonawcze
w systemach sterowania
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu ZEL
KA 54/500, ZEL KA
54/890
ROTO Okna Dachowe
Sp. z o.o.
Ul. Lubelska 104
21-100 Lubartów
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 2832
22949 Ammersbek
Niemcy
20.06.2016
19.06.2021
2647/2016
Gaśnica wodna typ
GWM-6x A
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 GRODKÓW
01.07.2016
30.06.2016
2648/2016
Kontener wymienny
zabezpieczenia
sanitarnego KPZS-1
ZAMET – GŁOWNO
Adam Pruski, Zdzisław
Łuczak Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina
28 A
95-015 Głowno
ZAMET – GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28 A
95-015 Głowno
05.07.2016
22.06.2011
2649/2016
Rękawice specjalne
strażackie typ Fire-Max 2
P.P.H. KEWA – eco
Karol Eichstädt
ul. Sienkiewicza 5
85-037 BYDGOSZCZ
P.P.H. KEWA – eco Karol
Eichstädt
ul. Sienkiewicza 5
85-037 BYDGOSZCZ
25.10.2016
30.06.2021
K+G Pneumatik
GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler,
Niemcy
K+G Pneumatik GmbH
In der Krause 48
D-52249 Eschweiler,
Niemcy
07.07.2016
29.10.2020
Drager Safety
Polska Sp.z o.o.
ul.Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Drager Safety
Polska Sp.z o.o.
ul.Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
08.07.2016
07.07.2016
HAIX-SCHUHE
Produktions – und
Vetriebs GmbH
Auhofstrasse 10
D-84084 Mainburg
Niemcy
DEVA POLAND
Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 19
43-400 Cieszyn
12.07.2016
11.07.2016
SYSTEQ Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.
Ul. Radziwie 5/22
01-164 Warszawa
SYSTEQ Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Radziwie 5/22
01-164 Warszawa
07.07.2016
27.06.2021
POJAZDY SPECJALNE
DUDEK
Michał Dudek
ul. Dźbowska 60/62
42-202
CZĘSTOCHOWA
POJAZDY SPECJALNE
DUDEK
Michał Dudek
ul. Dźbowska 60/62
42-202 CZĘSTOCHOWA
11.07.2016
10.07.2021
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
2650/2016
1483.
2652/2016
Centrale sterujące
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania
oddymianiem typu RWZ
5e oraz zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych typu
RWZ 5-8e, RWZ 5-16e,
RWZ 5-24e, RWZ 5-32e
Sygnalizator bezruchu.
Oznaczenie producenta:
Osobisty sygnalizator
bezruchu
Bodyguard®1000 i
Bodyguard®1500możliwość
bezprzewodowej
komunikacji z
manometrem TX
1484.
2653/2016
1485.
2654/2016
1486.
2655/2016
Buty strażackie.
Oznaczenia producenta :
Fire EAGLE®
Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi w
sytemach kontroli
rozprzestrzenianaia
dymu i ciepła – Tablica
sterownicza typu ZEOS
CP02, ZEOS CP03
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-6-0-0/00
na podwoziu Peugeot
Boxer
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2656/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LB1-UM06E-1
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
13.07.2016
12.07.2021
2657/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LBC3018/01
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
13.07.2016
12.07.2021
2658/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LA1-UM20E-1,
LA1-UM40E-1
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
13.07.2016
12.07.2021
2659/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LBC3482/00,
LBC3483/00
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
13.07.2016
12.07.2021
2660/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LBC3086/41 z obudową
„fire dome” typu
LBC3081/02
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
13.07.2016
12.07.2021
2661/2016
Kontener wymiennny
moduł medyczny typ:
KSTM
ZAMET-GŁOWNO
Adam Pruski,
Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina
28A
95-015 Głowno
ZAMET-GŁOWNO Adam
Pruski, Zdzisław Łuczak
Spółka Jawna
ul. Ludwika Norblina 28A
95-015 Głowno
12.07.2016
11.07.2016
2662/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LOVATO N
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
13.07.2016
12.07.2016
2663/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
LOVATO P
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
13.07.2016
12.07.2016
2664/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LC1-WM06E8,
LC1-UM06E8,
LC1-UM24E8
z obudową typu LC1MFD
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
13.07.2016
12.07.2021
Buty strażackie specjalne
gumowe. Oznaczenie
producenta: "STRAŻAK"
art.01
Harvik Rubber
Industries SDN. BHD.
1414, Lorong
Perusahaan 4 (off
Jalan Perushaan) Free
Industrial Zone 1
13600 Prai, Pulau
Pinang, Malezja
Galmag Sp. z o.o.
ul. Starorudzka 10/12
93-418 ŁÓDŹ
18.07.2016
19.07.2021
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
2666/2016
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2667/2016
Przewody i kable
elektryczne i
światłowodowe
stosowane do zasilania i
sterowania urądzeniami
słyużącymi ochronie
przeciwpożarowej –
Kable
elektroenergetyczne,
bezhalogenowe,
ognioodporne do
isntalacji
przeciwpożarowych typu
HDGs (FE180) PH90 E30E90, HDGS ekwf (FE180)
PH90 E30-E90, HLGs
(FE180) PH90 E30-E90,
HLGs ekwf (FE180) PH90
E30-E90
Zakłady Kablowe
Bitner Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
Zakłady Kablowe Bitner
Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW
19.07.2016
23.05.2021
2668/2016
Kominiarka. Oznaczenie
producenta: kominiarka
strażacka art. KS 1
P.P.H. KEWA – eco
Karol Eichstädt
ul. Sienkiewicza 5
85-037 BYDGOSZCZ
P.P.H. KEWA – eco Karol
Eichstädt
ul. Sienkiewicza 5
85-037 BYDGOSZCZ
20.07.2016
19.07.2021
2669/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ MOUSSOL® APS 3/6 F-15 # 3942
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
21.07.2016
20.07.2021
2670/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® AFFF 1% F-15 # 4144
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
21.07.2016
20.07.2021
2671/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® K 1% F-15 # 9143
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
21.07.2016
20.07.2021
2672/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ STHAMEX® SV 2% F-6 # 9241
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
21.07.2016
20.07.2021
2673/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
DISCRET
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika Sp. z
o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 PŁOCK
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 PŁOCK
22.07.2016
22.09.2021
2674/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ALFA III LED
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika Sp. z
o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 PŁOCK
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 PŁOCK
22.07.2016
05.09.2021
2675/2016
Przenośne działko
wodno-pianowe DWP 24
typ Azimutor 3000 z
opcjonalnym
deflektorem
POK S.A.
z.i. „Les Guignons”
10400 Nogent Sur
Seine, Francja
HORPOL S.A
ul. Nowa 23 Stara
Iwiczna
05-500 PIASECZNO
22.07.2016
21.07.2021
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2676/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
EMAX LED
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika Sp. z
o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 PŁOCK
AMATECH-AMABUD
Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 PŁOCK
25.07.2016
06.10.2021
2677/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
AFFF 3% F
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
01.08.2016
31.07.2021
ES-SYSTEM NT Sp. z
o.o.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 KRAKÓW
05.08.2016
04.08.2021
„NORSON” Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Długa 12,
Sarbinowa
62-021 Paczkowa
„NORSON” Sp. z o.o. Sp.
k.
ul. Długa 12, Sarbinowa
62-021 Paczkowa
03.08.2016
02.08.2021
1506.
1507.
1508.
2678/2016
1509.
2679/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu CANOS
AW1, CANOS AW2,
PRIMA 2 LED AW1,
PRIMA LED AW2,
QUADRA 2 LED AW1,
QUADRA LED AW2
Hydrnt nadziemny DN 80
PN 10/16 z podwójnym
zamknięciem typ C wg
PN-EN 14384:2009.
Oznaczenie producenta
NL1-L
1510.
2680/2016
Znaki bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwpożarowa
AIDER s.c.
ul. Dojlidy Fabryczne 1
15-555-Białystok
AIDER s.c.
ul. Dojlidy Fabryczne 1
15-555-Białystok
05.08.2016
04.08.2021
2681/2016
Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja
AIDER s.c.
ul. Dojlidy Fabryczne 1
15-555-Białystok
AIDER s.c.
ul. Dojlidy Fabryczne 1
15-555-Białystok
05.08.2016
04.08.2021
2682/2016
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-6-100040/70-1
na podwoziu Opel
Movano
DRAGON
S.C.S.Kucharz
B.Dudek
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa
Górnicza
DRAGON S.C.S.Kucharz
B.Dudek
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa
Górnicza
06.09.2016
03.08.2021
2683/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
ARC 3x3 F-HP
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
05.08.2016
04.08.2021
2684/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
Blue Foam 3x3
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
05.08.2016
04.08.2021
2685/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
AFFF 1% F
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
05.08.2016
04.08.2021
2686/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Orchidex
Blue Foam 1x3
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
05.08.2016
04.08.2021
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2687/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ Profilm AFFF
AR 3x3
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
05.08.2016
04.08.2021
2688/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ PROFILM
AFFF 3%
Orchidee
International
72 rue Caroline Follet
80160 Conty,France
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 WARSZAWA
05.08.2016
04.08.2021
2689/2016
Przenośne działko
wodno-pianowe DWP 40
typ Crossfire
Task Force Tips 3701
Innowation Way
Valppariso
IN 46383-9327, USA
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
05.08.2016
04.08.2021
2690/2016
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu MCP
535X-1
HEKATRON Technik
GMBH
Brühlmatten 9
D-79295 Sulzburg,
Niemcy
Schrack Seconet Polska
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 WARSZAWA
10.08.2016
09.08.2021
2691/2016
Gaśnica przewożna
proszkowa typ AP-25x
ABC
KZWM Ogniochron
S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 ANDRYCHÓW
10.08.2016
09.08.2021
2693/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu ALP 40
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
Remontowa Lighting
Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
11.08.2016
10.08.2021
Ambient-System
Sp. Z o.o.
Ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Ambient-System
Sp. Z o.o.
Ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
11.08.2016
10.08.2021
TEXSIM Spółdzielnia
Inwalidów
Ul. Stawna 11a
56-300 Milicz
TEXSIM Spółdzielnia
Inwalidów
Ul. Stawna 11a
56-300 Milicz
18.08.2016
30.09.2020
Sygnalizator akustyczny
typu SAL-4001
„Polon-Alfa” Sp. Z
o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
„Polon-Alfa” Sp. Z o.o.
Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
18.08.2016
17.08.2021
Sygnalizator akustyczny
typu AS2363, AS2364
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
23.08.2016
22.08.2021
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
2694/2016
1524.
2695/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
ABT-HP120EN66, ABT-HP120EN94, ABTHP120EN96, ABTHP240EN66, ABTHP240EN66H, ABTHP240EN94, ABTHP240EN94H, ABTHP240EN96, ABTHP240EN96H
Telekomunikacyjne kable
stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu
TnTKSYekw 1x2x0,1;
1x4x0,8; 2x2x0,8;
3x2x0,8; 4x2x0,8;
1x2x1,0
1525.
2696/2016
1526.
2697/2016
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
FRANK-CARS Sp. z
o.o.
ul. Jagiellońska
147/151 42-200
CZĘSTOCHOWA
FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 CZĘSTOCHOWA
25.08.2016
24.08.2021
IMP ARMATURE d. o.
o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA
GORICA, Słowenia
AVK Armadan Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 1
62-045 PNIEWY
26.08.2016
01.09.2021
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. k.
Ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polon-Alfa Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.
k.
Ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
30.08.2016
28.11.2021
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
30.08.2016
29.08.2021
INTERPLAST S.A.
Ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
INTERPLAST S.A.
Ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
30.08.2016
29.08.2021
2703/2016
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu Plena
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o. o .
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
31.08.2016
30.08.2021
2704/2016
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
rękawice strażackie FHR
001 model 001 L - z
długim mankietem, 001 S
- z mankietem typu
ściągacz
INTECHPLAST S.A.
ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
INTECHPLAST S.A.
Ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
01.09.2016
31.08.2021
2705/2016
Rękawice specjalne.
Oznaczenie producenta:
rękawice strażackie FHR
002
INTECHPLAST S.A.
Ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
INTECHPLAST S.A.
Ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
01.09.2016
31.08.2021
2706/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
TM.ONTEC R
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
05.09.2016
04.09.2021
2707/2016
Zasilacz urządzeń
przeciwpożarowych Zasilacz Dźwiękowego
Systemu
Ostrzegawczego typu
MWDSO-24SZ
MPL Power Elektro
Sp. z o. o .
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
MPL Power Elektro Sp. z
o. o .
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice
06.09.2016
05.09.2021
Nr świadectwa
dopuszczenia
1527.
2698/2016
1528.
2699/2016
Wyrób
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x2)
PN-EN 1846 L-1-5750/900-0-1
na podwoziu Ford Transit
DCAB FDD
Hydrant nadziemny DB80
PN10/16 z podwójnym
zamknięciem
typ: Cwg PN-EN
14384:2009
Oznaczenie producenta
87/20
1529.
2700/2016
1530.
2701/2016
1531.
2702/2016
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu IGNIS
2040
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
ONTEC A
ONTEC AP
ONTEC AZ
ONTEC P
ONTEC PP
ONTEC PZ
Buty strażackie specjalne
gumowe.
Oznaczenie producenta:
FHR
art. 81488 - model
podstawowy
art. 81487 - model z
wkładką odporną na
przecięcie piłą
łańcuchową
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2708/2016
Głośnik do dźwiękowych
systemów
ostrzegawczych typu
LB3-PC250, LB3-PC350
Bosch Security
Systems B.V.
Torenallee 49
5617BA Eindhoven,
Holandia
Robert Bosch Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
07.09.2016
06.09.2021
2709/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
TM.ONTEC G
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
06.09.2016
05.09.2021
2710/2016
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Cylinder rozpierający R
411 E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
08.09.2016
07.09.2021
2711/2016
Hydrauliczne narzędzia
ratownicze
Cylinder rozpierający R
421 E2
LUKAS Hydraulik
GmbH
Weinstrasse 39
D-91058 Erlangen
FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 WARSZAWA
08.09.2016
07.09.2021
2712/2016
Ręczny ostrzegacz
pożarowy typu BS-536
oraz BSR-5036/A
Olympia Elecrtonics
S.A. N.Lakasas –
P.Arvamitidis
72nd klm National
Road ThessalonikiKaterini
60061 Kolindros,
Pieria, Grecja
Olympia Elecrtonics S.A.
N.Lakasas – P.Arvamitidis
72nd klm National Road
Thessaloniki-Katerini
60061 Kolindros, Pieria,
Grecja
08.09.2016
07.09.2021
2713/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu SAL
MAXY
GOMAR PLUS
ul. Południowa 8
98-100 Łask
QLAB Sp. z o.o.
ul. PCK 6/5
40-057 Katowice
08.09.2016
07.09.2021
2714/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
TM.ONTEC C., TM.ONTEC
D.,
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica
12.09.2016
11.09.2021
2715/2016
Centrala sygnalizacji
pożarowej typu dc3500
S, dc 3500 M
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
DE-22926 Ahrensburg,
Republika Fedralna
Niemiec
Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
DE-22926 Ahrensburg,
Republika Fedralna
Niemiec
20.09.2016
19.09.2021
2718/2016
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
ubranie ochronne,
specjalne ARAMIX
modele ARAMIX/G i
ARAMIX/T
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 BRZEZINY
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania
Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 BRZEZINY
21.09.2016
20.09.2021
2719/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu EKRAN
EMERGENCY
Voltea Poland Sp. z
o.o. sp. k.
Sosnowa 17
86-065 Łochowo
Voltea Poland Sp. z o.o.
sp. k.
Sosnowa 17
86-065 Łochowo
22.09.2016
21.09.2021
2720/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu MLD44D/W, MLD-34D/W,
MLD-28D/W
Olympia Electronics
S.A.N. LakasasP.Arvanitidis 72nd klm
Old National Road
Thessaloniki-Katerini
60061 Kolindros,
Pieria, Grecja
Olympia Electronics
S.A.N. LakasasP.Arvanitidis 72nd klm
Old National Road
Thessaloniki-Katerini
60061 Kolindros, Pieria,
Grecja
22.09.2016
21.09.2021
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
Data aktualizacji: 02.11.2016
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2721/2016
Hydrant podziemny DN
80 PN 16 z pojedynczym
lub podwójnym
zamknięciem.
Oznaczenie producenta:
DUO DN 80 standard
GGG
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
u. Piaskowa 9
62-028 Koziegłowy
28.09.2016
22.11.2021
2722/2016
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 typ A wg PN-EN
14384:2009. Oznaczenie
producenta: nr kat. 265
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
u. Piaskowa 9
62-028 Koziegłowy
28.09.2016
27.09.2021
2723/2016
Hydrant nadziemny DN
80 PN 16 typ C wg PN-EN
14384:2009. Oznaczenie
producenta: nr kat. 266
Fabryka Armatury
HAWLE Sp. z o.o.
u. Piaskowa 9
62-028 Koziegłowy
28.09.2016
27.09.2021
2724/2016
Ręczny ostrzegacz
pożarowy
typu DMN700E
UTC Fire & Security
Nederland B.V.
Kelvinstraat 7
NL-6003DH Weert,
Holandia
UTC Fire & Security
Polska Sp. z o.o.
Sadowa 8
80-771 GDAŃSK
10.10.2016
09.10.2021
2725/2016
Ubranie specjalne.
Oznaczenie producenta:
ubranie ochronne
specjalne FHR model FHR
008 i FHR 009
INTECHPLAST S.A.
ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
INTECHPLAST S.A.
ul. Obożna 1
00-340 Warszawa
30.09.2016
29.09.2021
2726/2016
Pożarowy wąż tłoczny z
wykładziną gumową do
pomp pożarniczych typ
W-110-20-ŁA, W-110-20B typ TOP SYNTHETIC
N/50
PARSCH GmbH & Co.
KG Schläuche
Armaturen
Gildestraβe 16
D-49477 Ibbenbüren,
Niemcy
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
03.10.2016
02.10.2021
2731/2016
Urządzenie zdalnej
sygnalizacji I obsługi typu
SmartLetUSee/LCD i
SmartLetUSee/LCD-Lite
INIM Electronics
Via Fosso Antico
630033 Centobuchi,
Monteprandone,
Włochy
VIDICON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 WROCŁAW
05.10.2016
23.08.2021
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
04.10.2016
03.10.2021
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
04.10.2016
03.10.2021
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9
6RT, Wielka Brytania
04.10.2016
03.10.2021
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
04.10.2016
03.10.2021
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
2732/2016
Sygnalizator akustyczny
typu 6000PLUS/OP/S
1556.
2733/2016
Sygnalizator akustyczny
typu 6000PLUS/OPHT/TS
1557.
2734/2016
Sygnalizator akustyczny
typu 6000PLUS/OPHT/S
2735/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
NETPUN LED
1558.
Data aktualizacji: 02.11.2016
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
E.Hawle
Armaturenwerke
GmbH Wagrainer Str.
13
A-4840 Vöcklabruck,
Austria
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
Protec Fire Detection
PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire,
BB9 6RT, Wielka
Brytania
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
2736/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu
AMETYST LED
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
05.10.2016
04.10.2021
2737/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu CEAG
3503.1 LED CG-S, CEAG
3504.1 LED CG-S, CEAG
3604.1 LED CG-S, CEAG
3514 LED CG-S
EATON CEAG
Notlichtsysteme
GmbH
Senator-SchwartzRing 26
D-59494 Soest,
Niemcy
Cooper Industries Poland
LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
07.10.2016
06.10.2021
2738/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu TM.
ONTEC E
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
TM Technologie Sp. z
o.o.
Morawica 355
32-084 MORAWICA
07.10.2016
06.10.2021
2739/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu RUBIN
LOOK LED
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul.
Długa 39
32-091 Michałowice
P.P.H.U. AWEX
Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice
07.10.2016
06.10.2021
2740/2016
Centrala dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
typu PAVIRo PL
Robert Bosch Sp. z
o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 WARSZAWA
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 WARSZAWA
10.10.2016
09.10.2021
2741/2016
Sygnalizator akustyczny
typu SG-Pgw2, SGPgw2/A
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
W2 Włodzimierz
Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIAŁE BŁOTA
10.10.2016
09.10.2021
2742/2016
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846 M-2-64000-8/1600-1
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO BIAŁA
11.10.2016
10.10.2021
2743/2016
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
(4x4) PN-EN 1846-M-2-62500/3000/3500-8/16001 na podwoziu MAN
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego
270
25-116 KIELCE
13.10.2016
12.10.2021
2746/2016
Kontener wymienny
przeciwpowodziowy typ
KSP-01
ARKOM Jarosław
Sotomski
ul. Mokra 30
Henryków Urocze
05-504 ZŁOTOKŁOS
ARKOM Jarosław
Sotomski
ul. Mokra 30
Henryków Urocze
05-504 ZŁOTOKŁOS
19.10.2016
12.10.2021
2749/2016
Hydrant nadziemny
DN80 PN 10/16 typ A wg
PN-EN 14384:2009
IMP ARMATURE d. o.
o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA
GORICA, Słowenia
IMP ARMATURE d. o. o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA GORICA,
Słowenia
18.10.2016
17.10.2016
2750/2016
Hydrant nadziemny
DN80 PN 10/16 typ C wg
PN-EN 14384:2009
IMP ARMATURE d. o.
o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA
GORICA, Słowenia
IMP ARMATURE d. o. o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA GORICA,
Słowenia
18.10.2016
17.10.2016
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
Data aktualizacji: 02.11.2016
„WAWRZASZEK ISS
Spółka z o.o.” Spółka
Komandytowa
ul. Leszczyńska 22
43-300 BIELSKO
BIAŁA
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek
Chmiel
ul. Ks. P.
Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB
(wyroby spełniające WTU określone w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553)
L.p.
Data wydania
Data
upływu terminu
ważności
18.10.2016
17.10.2021
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
19.10.2016
18.10.2021
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne BOCAR
Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
21.10.2016
20.10.2021
PROTEKTA Sp. z o.o.
ul. Foksal 18
00-372 WARSZAWA
24.10.2016
23.10.2021
Dräger Safety Polska Sp.
z o.o
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
08.11.2016
08.11.2021
Nr świadectwa
dopuszczenia
Wyrób
Producent
Wnioskodawca
2751/2016
Hydrant nadziemny
DN100 PN 10/16 typ C
wg PN-EN 14384:2009
IMP ARMATURE d. o.
o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA
GORICA, Słowenia
IMP ARMATURE d. o. o.
Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA GORICA,
Słowenia
2752/2016
Oprawa oświetleniowa
do oświetlenia
awaryjnego typu INS230
ATM Lighting
Sp. z o.o.
Ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
2754/2016
Ciężki samochód
ratowniczo - gaśniczy
(4x4)
PN-EN 1846 S-2-3-50008/3200-1
na podwoziu Volvo
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne
BOCAR Sp. z o.o.
KORWINÓW,
ul . Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Fabrik chemischer
Präparate von Dr
Richard Sthamer
GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5
D-22113 Hamburg,
Niemcy
Draeger Safety UK
Limited
Ullswater Close,
Riverside Business
Park, Blyth,
Northumberland NE
24 4 RG, Wielka
Brytania
1570.
1571.
1572.
1573.
2755/2016
Pianotwórczy środek
gaśniczy typ MOUSSOL® APS LV 1/1 F-15 # 6101
1574.
2756/2016
Aparat powietrzny
butlowy typ PSS 5000 w
wersji DS lub DP,
opcjonalnie z przyłączem
dla osoby ratowanej
Data aktualizacji: 02.11.2016

Podobne dokumenty