rysunku technicznego

Komentarze

Transkrypt

rysunku technicznego
1. Uzupełnij zdania:
a) Linią …………………….. rysujemy …………….. pomocnicze, linie odniesienia, linie
…………………………… .
b) Linią …………………….. rysujemy widoczne krawędzie i obramowanie rysunku.
c) Linią kreskową cienką zaznaczamy …………………………… krawędzie.
d) Linia punktowa służy do rysowania ………………………. .
2. Uzupełnij brakujące rzuty. Pamiętaj o stosowaniu przyborów rysunkowych!:
A)
B)
3. Skreśl zbędne wymiary:
50
Φ40
Φ40
Φ20
A)
40
10
B)
70
30
20
50
40
10
20
x10
70
4. Rysunek wykonany jest w skali 1:1. Zwymiaruj go. Nie zapomnij o przyborach rysunkowych!
A)
B)
5. Rysunek wykonany jest w skali 1:1. Narysuj rzuty przedstawionych brył i wpisz wymiary.
Pamiętaj, że nie na każdym rzucie są one potrzebne.
A)
B)

Podobne dokumenty