Oferta Praktyk w dziale podatkowym w biurze w Warszawie.

Komentarze

Transkrypt

Oferta Praktyk w dziale podatkowym w biurze w Warszawie.
TPA Horwath to międzynarodowa i dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowa, która
świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego i transakcyjnego, audytu finansowego,
corporate finance, outsourcingu księgowego, doradztwa personalnego oraz administracji płacowej
(http://www.tpa-horwath.pl). Przy wsparciu jednej z największych europejskich firm
doradczych TPA Horwath (http://www.tpa-horwath.com) oraz globalnej struktury Crowe
Horwath International (http://www.horwath.com) zapewniamy naszym Klientom najwyŜszy
poziom usług, w tym takŜe szereg specjalistycznych produktów branŜowych dotyczących m.in.
sektora nieruchomości i energetyki. TPA Horwath w Polsce powstała w roku 2005. Obecnie zespół
doradców wszystkich specjalności grupy TPA Horwath to ponad 120 osób w dwóch biurach w
Warszawie i Poznaniu.
Oferta Praktyk w dziale podatkowym w biurze w
Warszawie.
Wymagania:
* preferowani studenci V roku bądź absolwenci studiów ekonomicznych lub prawa
* dobre przygotowanie teoretyczne w zakresie programu studiów, w tym podstawowa znajomość
polskiego systemu podatkowego
* bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego
* biegła obsługa pakietu MS Office
* umiejętności analityczne
* umiejętność pracy w zespole
* bardzo dobra organizacja pracy
Oferujemy:
* atrakcyjne wynagrodzenie
* moŜliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w zakresie doradztwa podatkowego (przeglądy
podatkowe spółek, postępowania podatkowe, międzynarodowe planowanie podatkowe)
* pracę z młodym, dynamicznym zespołem
* moŜliwość zatrudnienia na stałe po odbyciu praktyki
Prosimy o przesyłanie Ŝyciorysu wraz ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres e-mail:
[email protected]
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133
poz. 883). Informujemy, Ŝe skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Serdecznie zapraszamy do wysyłania aplikacji!

Podobne dokumenty