flopam fo 4400 ssh

Komentarze

Transkrypt

flopam fo 4400 ssh
KORONA
02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 11
tel. 0-22/649.71.50
fax 0-22/649.71.54
Specyfikacja techniczna
FLOPAM FO 4400 SSH
Wygląd
Biały proszek
Ładunek
Kationowy
Wielkość ładunku
Granulometria mm
Bardzo wysoki
%>10 mesh
%<100mesh
Przybliżony ciężar właściwy
Lepkość wg Brookfielda (cps) **
2
6
0,80
@ 5,0 g/l
1200
@ 2,5 g/l
450
@ 1,0 g/l
150
Zalecane stężenie robocze (g/l)
3
Stężenie robocze maksymalne (g/l)
5
Czas rozpuszczania (roztwór 5 g/l, 25C, min.)
120
Czas przechowywania roztworu (dni)
Temperatura przechowywania roztworu (C)
1
0 – 35
24
Czas przechowywania produktu proszkowego (miesiące)*
** Wartości średnie dla wybrania urządzenia dozującego, które może pracować w zakresie lepkości
10 razy niższym.
* Przy przechowywaniu w pomieszczeniu w temp. 5 - 30C
Opakowania
Wielowartstwowe worki PP
Big bags
Inne opakowania
25 kg
500 lub 750 kg
na żądanie
Wszystkie dane niniejszego dokumentu podane są tytułem informacji. Nie mogą one stanowić
specyfikacji kontraktowej lub prawa do wykorzystywania istniejących patentów.

Podobne dokumenty