Instrukcja obsługi przetwornica model:5005

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi przetwornica model:5005
PRZETWORNICA
600/1000W
PRE-982
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INFORMACJE WSTĘPNE
Spis treści
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
I.
INFORMACJE WSTĘPNE........................................................................................... 2
PODŁĄCZENIE .......................................................................................................... 2
UMIEJSCOWIENIE NARZĘDZIA ................................................................................ 3
PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANA ..................................................................... 3
ROZMIAR KABLI WEJŚCIOWYCH ............................................................................. 4
UZIEMIENIE ............................................................................................................. 4
OBSŁUGA ................................................................................................................. 4
DANE TECHNICZNE .................................................................................................. 7
PRODUKTY PRACUJĄCE BEZ PROBLEMU Z PRZETWORNICĄ: ................................. 7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW............................................................................. 8
INFORMACJE WSTĘPNE
Do prawidłowego I optymalnego działania przetwornicy kluczowe jest jej prawidłowe
podłączenie. Przed podłączeniem i użyciem narzędzia prosimy o przeczytanie dokładnie
instrukcji obsługi. W szczególności należy zwrócić uwagę na rozdziały poświęcone
podłączeniu i obsłudze. Należy również zwracać uwagę na paragrafy instrukcji
oznaczone „UWAGA!” : Oznaczają konkretne warunki lub działanie mogące prowadzić
do uszkodzenia przetwornicy lub innego osprzętu.
II.
PODŁĄCZENIE
Źródło zasilania powinno mieć pomiędzy 11 - 15V prądu stałego i powinno być zdolne do
dostarczenia prądu wystarczającego do zasilania podłączonych urządzeń.
WSKAZÓWKA: Należy podzielić pobór mocy podłączonego urządzenia przez 10 aby
uzyskać prąd (w amperach), który musi być dostarczany przez źródło zasilania.
Przykład: Obciążenie wynosić będzie 500W- źródło zasilania musi być w stanie
dostarczyć 500 ÷ 10 = 50 Amper
UWAGA! Przetwornica nie powinna być używana podczas jazdy gdy jest podłączona do
akumulatora poprzez klemy.
UWAGA! Przetwornica podłączona może być do akumulatora jedynie poprzez
standardowe wyjście 12V. Przetwornica nie będzie działać po podłączeniu do gniazda 6V
i ulegnie uszkodzeniu w przypadku podłączenia pod gniazdo 24V.
UWAGA! Akumulatory i urządzania zasilane akumulatorowo mogą nie być przystosowane
do użycia z przetwornicą. Akumulatory, urządzenia ładujące i przetwornica może ulec
uszkodzeniu w przypadku próby ładowania urządzeń zasilanych na 10V lub więcej. Przed
2
UMIEJSCOWIENIE NARZĘDZIA
podłączeniem urządzenia należy odnieść się do jego instrukcji obsługi załączonej przez
producenta.
III.
UMIEJSCOWIENIE NARZĘDZIA
Przetwornicę należy umieścić na płaskiej powierzchni takiej jak podłoga lub siedzenie
pojazdu.
Przetwornica może być używana jedynie miejscach spełniających poniższe warunki:
SUCHE- Trzymaj przetwornicę z dala od wody. Nie pozwól aby woda rozlała się na
przetwornicę.
CHŁODNE- Średnia temperatura otoczenia powinna wahać się pomiędzy 10 a 27oC.
Nie umieszczaj przetwornicy blisko dmuchamy ogrzewania lub innego elementu
wyposażenia generującego ciepło.
WENTYLACJA- Pozostaw przynajmniej 1” (2,5cm) wolnej powierzchni wokół
przetwornicy aby umożliwić przepływ powietrza. Upewnij się, że zapewniony jest
swobodny dostęp powietrza wokół urządzenia.
BEZPIECZEŃSTWO- Nie używaj przetwornicy blisko łatwopalnych urządzeń i innych
miejsc gdzie gromadzić się mogą łatwopalne opary lub gazy takie jak np. komora
akumulatora.
Produkt nie jest przeznaczony do pracy podczas podróży samochodem gdy jest
podłączona prze pomocy klem. Jeśli przetwornica ma być używana w samochodzie
podczas jazdy, musi być ona zamontowana na stałe i odpowiednio podłączona
przy pomocy kabli.
IV.
PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANA
Przetwornica nie jest wyposażona w kable
przyłączeniowe, które należy nabyć osobno.
Najważniejsze jest, aby kable miały wystarczającą
długość, wystarczającą do podłączenia przetwornicy do
akumulatora. Kable te można bez problemu nabyć w
sklepie elektrycznym.
UWAGA! Nie używaj z systemami uziemienia
anodowego.
UWAGA! Upewnij się, że przetwornica jest wyłączona.
3
ROZMIAR KABLI WEJŚCIOWYCH
V.
ROZMIAR KABLI WEJŚCIOWYCH
VI.
UZIEMIENIE
Uziemienie ramy powinno być podłączone do element uziemiającego (RYSUNEK 3). W
pojeździe, podłącz uchwyt uziemienia ramy do ramy pojazdu. W łodzi, podłącz
uziemienie do systemu uziemiającego łodzi. Jeśli lokacja jest nieruchoma należy
podłączyć do ziemi.
RYSUNEK 3
VII. OBSŁUGA
Moc nominalna a rzeczywista sprzętu
Większość urządzeń elektrycznych i urządzeń audio video posiada tabliczki
znamionowe, na których opisany jest pobór mocy w watach. Dodaj górne granice
poboru mocy wszystkich podłączonych jednocześnie urządzeń i upewnij się, że nie
przekracza ona 600W. Jeśli pobór mocy został określony w Amperach, pomnóż
przez AC Volty (110/220/230/240) w celu określenia mocy znamionowej. Np.
telewizor określony na 0.9Amper będzie zużywał 99W – czyli można użyć
przetwornicy.
4
OBSŁUGA
Oporowe obciążenia takie jak żarówki są najłatwiejsze do zasilania dla
przetwornicy. Inne oporowe obciążenia takie jak piece elektryczne lub grzejniki
potrzebują więcej mocy niż 600W.
Urządzenia indukcyjne (wszelkiego rodzaju urządzenia z uzwojeniem lub
transformatorem) takie jak telewizory lub wierze stereo wymagają większego
natężenia prądu do działania niż wymagają tego inne urządzenia. Silniki indukcyjne
(silniki bez szczotek) i niektóre telewizory mogą potrzebować do uruchomienia 2-6
razy więcej mocy znamionowej. Uruchomienie takich urządzeń może wymagać
kilkukrotnego wyłączania i włączania przetwornicy poprzez przełącznik ON/OF.
Największej mocy wymagają urządzenia startujące pod obciążeniem czyli pompy i
kompresory. Nie ma standardów określających wahania mocy ponieważ nie ma
wyrażającej je jednostki.
Przetwornica 600W może generować moc 1200W przez krótki okres. Jedyną
metodą aby określić czy przetwornica będzie w stanie uruchomić i zasilać dane
urządzenie jest metoda prób i błędów.
WAŻNE! Przetwornica nie obsługuje większości urządzeń przeznaczonych do
produkcji ciepła takich jak suszarki, ekspresy do kawy, tostery i grzejniki. Pobór
mocy większości tych urządzeń przekracza znacznie możliwości przetwornicy.
Przetwornica może być używana przy uruchomionym lub wyłączonym silniku
jednak nie można używać jej podczas odpalania silnika. Napięcie akumulatora
może spaść znacznie podczas rozruchu.
Odłącz przetwornicę od akumulatora gdy nie jest ona używana.
Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora
Alarm zabrzmi gdy napięcie akumulatora spadnie do 10,5V. Wskazuje to, że akumulator
wymaga naładowania. Po usłyszeniu alarmu należy zakończyć pracę, w innym wypadku
urządzenie automatycznie wyłączy się gdy napięcie spadnie poniżej 10V. Jeśli alarm
niskiego poziomu baterii załączy się mimo iż akumulator jest w pełni naładowany należy
postępować zgodnie z tabelą związaną „Rozwiązywaniem problemów” zamieszczoną w
instrukcji. Pozwoli to usunąć usterkę związaną ze spadkiem napięcia. Alarm zabrzmi gdy
przetwornica jest przeciążona lub gdy nastąpi znaczny spadek napięcia pomiędzy
przetwornicą a akumulatorem.
Alarm może zabrzmieć na krótką chwilę podczas podłączania lub odłączania
przetwornicy od źródła prądu. Jest to prawidłowe i nie sugeruje usterki.
5
OBSŁUGA
Sterowanie i lampki kontrolne
Lampka zasilania
Gniazdka AC
On/Off
(Włącznik)
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Czas pracy akumulatora
Typowy akumulator samochodowy działa przez 1 do 2 godzin w zależności od natężenia
prądu używanego przez podłączone narzędzie. Zaleca się aby włączać pojazd co godzinę
aby podładować akumulator. Pozwoli to zapobiec niespodziewanemu wyłączeniu się
sprzętu a także zapewni odpowiedni poziom naładowania akumulatora potrzebny do
uruchomienia pojazdu.
Przetwornica kontroluje następujące parametry mogące stanowić zagrożenie:
Niskie napięcie akumulatora: Ten parametr nie jest szkodliwy dla przetwornicy ale
może uszkodzić źródło zasilania. Alarm dźwiękowy zabrzmi gdy napięcie wejściowe
spadnie poniżej 10,5V. Przetwornica wyłączy się, gdy napięcie spadnie poniżej
10V. Urządzenie można ponownie uruchomić po naładowaniu akumulatora.
Spięcie: Odwrócenie polaryzacji lub spięcie prowadzi do załączenia się
automatycznego wyłącznika i przepalenia się 3 35A bezpieczników.
Wysoka temperatura: Gdy temperatura wewnętrzna wzrośnie do 65oC, czujniki
temperatury automatycznie wyłączą przetwornicę. Po ochłodzeniu urządzenia
można je uruchomić ponownie.
6
DANE TECHNICZNE
VIII. DANE TECHNICZNE
Maks. Moc ciągła
600W
Moc szczytowa
1200W
Optymalna wydajność
90%
Wyjściowy kształt fali
aproksymowana sinusoidalna
Prąd wejściowy w trybie czuwania
0.6A
Przedział mocy wejściowej
10-15V DC
Alarm wyładowania akumulatora
10.5+/-5VDC
Ochrona przed rozładowaniem akumulatora
10.0+/-5VDC
Zabezpieczenie termiczne
55+/-5 stopni C-99+/-9 stopni F
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
przycisk reset
Zabezpieczenie przed zwarciem
wymienne bezpieczniki
Masa
2.5kg
Wymiary
32.5X24X610X.7cm
IX. PRODUKTY PRACUJĄCE BEZ PROBLEMU Z PRZETWORNICĄ:
Laptop Toshiba
80W
Maszyna do szycia Singer
9A 99W
100W lampka Holmes
100W
Wiertarka akumulatorowa Makita
35W
Motorola telefon
25W
Kamera zespolona JVC
23W
Pistolet do klejenia Stanley
20W
Lutownica pistoletowa
132W
Dremel elektronarzędzie
99W
Telewizor 13” kolorowy Hitachi
72W
Quasar 20” TV/VCR
110W
GE 9” kolorowy telewizor
65W
Stereo Sharp
40W
Zmieniarka płyt CD-ROM Kenwood
60W
Produkty podobne do przedstawionych powyżej nie powinny mieć problemu z pracą z
przetwornicą
Produkty generujące ciepło np. grzejniki, suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe,
przenośne kuchenki elektryczne wymagają więcej mocy, niż przetwornica jest w
wstanie dostarczyć. Nie powinny być używane z przetwornicą. Zawsze sprawdzaj w
instrukcji obsługi, jakie urządzenie możesz podłączyć.
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
X.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Przetwornica nie działa
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Przetwornica nie jest
wystarczająco rozgrzana.
Napięcie akumulatora jest niższe
niż 10V.
Sprzęt zasilany przez przetwornicę
ma za duży pobór mocy.
Włącz i wyłącz przełącznik na
przetwornicy.
Naładuj lub wymień
akumulator.
Przetwornica nie działa z powodu
przegrzania.
Zła kondycja akumulatora
Ciągłe brzmienie alarmu
niskiego poziomu
naładowania
akumulatora.
Niskie napięcie
wyjściowe
Przetwornica musi wystygnąć.
Upewnij się, że obciążenie
jest mniejsze niż 600W pracy
ciągłej.
Sprawdź / wymień
akumulator
Niewystarczająca moc lub duży
spadek napięcia.
Sprawdź stan klem. Wyczyść
lub wymień w razie potrzeby.
Używany jest zwykły woltomierz.
Użyj woltomierza RMS.
Zredukuj obciążenie do 600W
pracy ciągłej.
Utrzymuj napięcie wejściowe
powyżej 11V.
Przetwornica jest przeciążona.
Napięcie wejściowe poniżej 11V.
PROBLEM
Zredukuj obciążenie do 600W.
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Umieć przetwornicę jak
najdalej od telewizora, anteny
raz kabli..
Szum w telewizorze.
Telewizor śnieży lub obraz się
załamuje.
Zakłócenia podczas
używania systemu audio.
Zasilanie urządzenia audio nie
filtruje wystarczająco
zmodyfikowanej fali sinusoidalnej
generowanej przez przetwornicę.
Wyreguluj położenie
przetwornicy, kabli i kabla
telewizora względem siebie
aby zmniejszyć zakłócenia.
Upewnij się, że antena
zapewnia czysty, nieśnieżący
obraz, oraz że używany jest
kabel antenowy wysokiej
jakości.
Użyj systemu audio z
systemem zasilania wyższej
jakości.
8