II Rok European Business Administration

Komentarze

Transkrypt

II Rok European Business Administration
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
II Rok European Business Administration - semestr zimowy 2016/2017
Poniedziałek
EUBA201
7.15-11.00
Język obcy (jo)
13.15-15.00
Bankowość europejska i regulacje dotyczace sektora finansowego (w)
dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG
2014 (54)
9.15-10.00
10.15-11.00
11.15-13.00
13.15-14.00
14.15-15.00
Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe (c)
Europejskie
i międzynarodowe
prawo handlowe (c)
dr hab.
Sylwia Majkowska-Szulc
3035 (36)
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
Umowy handlowe (c)
Umowy
handlowe (c)
mgr
Kaja Zaleska-Korziuk
3044 (40)
mgr Kaja Zaleska-Korziuk
3035 (36)
3044 (40)
Umowy handlowe (c)
Umowy
handlowe (c)
mgr
Kaja Zaleska-Korziuk
3064 (34)
mgr Kaja Zaleska-Korziuk
Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe (c)
Europejskie
i międzynarodowe
prawo handlowe (c)
dr hab.
Sylwia Majkowska-Szulc
1033 (60)
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
3064 (34)
1033 (60)
Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe (w)
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
2025 (54)
15.15-19.00
Wychowanie fizyczne (wf)
7.15-11.00
Język obcy (jo)
Środa
Wtorek
EUBA202
11.15-12.00
12.15-13.00
13.15-14.00
14.15-15.00
Metodyka tworzenia tekstów prawnych (c)
Metodyka
tworzenia
tekstów
prawnych (c)
adw.
Przemysław
Rybiński
2015 (40)
adw. Przemysław Rybiński
2015 (40)
Metodyka tworzenia tekstów prawnych (c)
Metodyka
tworzenia
tekstów
prawnych (c)
adw.
Przemysław
Rybiński
2015 (40)
adw. Przemysław Rybiński
2015 (40)
1 - szy tydzień: 2016.10.03 - 2016.10.07
2 - gi tydzień: 2016.10.10 - 2016.10.14
II Rok European Business Administration - semestr zimowy 2016/2017, data wygenerowania: 2016.10.13 11:17:42
Strona 1 z 3
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
II Rok European Business Administration - semestr zimowy 2016/2017
EUBA201
9.15-11.00
Piątek
Czwartek
11.15-12.00
12.15-13.00
EUBA202
Podstawy przedsiębiorczości (w)
dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG (1-szy tydzień) / dr Bartłomiej Gliniecki (2-gi tydzień)
3043 (40)
Podstawy przedsiębiorczości
przedsiębiorczości
Podstawy
- 1-szy tydzień (c)
Maciej
Zejda
-mgr
1-szy
tydzień
(c)
3043 (40)
mgr Maciej Zejda
////////////////////////////
Bankowość europejska i regulacje dotyczace sektora finansowego
3043
(40) (c)
- 2-gi
tydzień
dr////////////////////////////
Rafał Mroczkowski
3053 (40)
Bankowość europejska i regulacje dotyczace sektora finansowego
- 2-gi tydzień (c)
dr Rafał Mroczkowski
3053 (40)
Bankowość europejska
europejska ii regulacje
regulacje dotyczace
dotyczace sektora
sektora finansowego
finansowego
Bankowość
- 1-szy tydzień
(c)
dr-Rafał
1-szyMroczkowski
tydzień (c)
3053 (40)
dr////////////////////////////
Rafał Mroczkowski
Podstawy przedsiębiorczości
3053
(40) (c)
- 2-gi
tydzień
dr hab. Anna
Dobaczewska, prof. UG
////////////////////////////
3043 (40)
Podstawy przedsiębiorczości
- 2-gi tydzień (c)
dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
3043 (40)
15.15-19.00
Wychowanie fizyczne (wf)
9.15-11.00
Umowy handlowe (w)
dr Bartłomiej Gliniecki
3065 (60)
1 - szy tydzień: 2016.10.03 - 2016.10.07
2 - gi tydzień: 2016.10.10 - 2016.10.14
II Rok European Business Administration - semestr zimowy 2016/2017, data wygenerowania: 2016.10.13 11:17:42
Strona 2 z 3
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
II Rok European Business Administration - semestr zimowy 2016/2017
EUBA201
7.15-9.00
Piątek
11.15-13.00
EUBA202
Etyka w zatrudnieniu EUBA (wdw)
dr Marta Zbucka
1033 (60)
Podstawy procesu karnego (wdw)
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG
3065 (60)
Prawo lotnicze i kosmiczne (wdw)
13.15-18.00
dr hab. Małgorzata Polkowska
2002 (60)
1 - szy tydzień: 2016.10.03 - 2016.10.07
2 - gi tydzień: 2016.10.10 - 2016.10.14
II Rok European Business Administration - semestr zimowy 2016/2017, data wygenerowania: 2016.10.13 11:17:42
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty