Kierownik Projektu Mała szkoła duża szansa! POKL

Komentarze

Transkrypt

Kierownik Projektu Mała szkoła duża szansa! POKL
Stowarzyszenie Semper Avanti poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Projektu Mała szkoła duża szansa! POKL.09.01.02-02-028/10
Liczba wakatów: 1
Wymiar etatu : 1/1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Główne obowiązki:
1) bieżące zarządzanie projektem,
2) efektywna realizacja i zapewnienie wykonania projektu,
3) zapewnienie przygotowania dokumentacji umożliwiającej wybór wykonawców w projekcie,
4) odpowiedzialność za dokumentację związaną z realizacją projektu oraz nadzór nad
wykonawcami w projekcie,
5) nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektu,
6) nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność,
7) kontrola osiągania zakładanych rezultatów w projekcie,
8) prowadzenie Biura Projektu
9) współpraca z koordynatorem Partnera.
Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe,
2) 2 lata doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
3) bardzo dobra znajomość MS Office,
4) umiejętność kierowania zespołem,
5) umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania pożądane:
1) znajomość zasad funkcjonowania projektów finansowanych z EFS,
2) znajomość ustawy o prawie zamówień publicznych,
5) wysoka kultura osobista,
6) znajomość zagadnień związanych z systemami polskiego szkolnictwa.
Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV)
2) oświadczenie o spełnianiu wymogów dotyczących stanowiska,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do żądania i weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje
kandydata na każdym etapie rekrutacji.
Powyższe dokumenty z dopiskiem „Kierownik projektu” należy złożyć osobiście w formie papierowej w
siedzibie stowarzyszenia: Semper Avanti, pl.św.Macieja 5, 50-244 Wrocław
bądź elektronicznej [email protected] do dnia 20 października 2010 r.
O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania,
zostaną powiadomione telefonicznie.

Podobne dokumenty