reklama - Gazeta Miasta

Komentarze

Transkrypt

reklama - Gazeta Miasta
REKLAMA
Nr 5 (69)
Nakład 20 000 egz.
ISSN 1898 - 0562
25 III 2010 r. - 07 IV 2010 r..
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
BIŁGORAJ, HRUBIESZÓW, KRASNYSTAW, TOMASZÓW, ZAMOŚĆ
www.gazetamiasta.pl
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych , radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten okres jak najlepiej.
życzy Redakcja Gazety Miasta
REKLAMA
2
W y da r z e n i a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
Wielkanocne przygotowania
w Tarnogrodzie
Mimo że najważniejsze święta w roku liturgicznym
jeszcze przed nami, w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
przez dwa dni trwały intensywne prace nad upiększeniem tych nadchodzących kwietniowych świąt.
J
uż po raz szósty wygląda on potem jak która na co dzień wraz
dzieci, instrukto- namalowany na jajku.
z mężem zajmuje się
rzy z ośrodków Dwudniowe
tarno- rolą. Kwiaty lubiła od
kultury, a także folk- grodzkie warsztaty to dziecka. – Ja kwiaty
loryści
przyjechali przede wszystkim do- kocham, te w ogrodzie
do Tarnogrodu, aby skonała szkoła kultury i nie tylko. Nie pamiępod bacznym okiem tradycyjnej dla dzieci. tam, gdzie się tego nafachowców uczyć
uczyłam – chyba
się zarówno tych
tak sama z siebie,
tradycyjnych, jak i
po prostu miałam
nowoczesnych medo tego jakieś zatod zdobienia pisacięcie. Trzeba to
nek. Dwudniowe
lubić robić, trzeba
zajęcia cieszą się co
mieć do tego cierroku dużym zaintepliwość. Dla mnie
resowaniem. Na VI
to nie jest żaden
Regionalne Warszproblem
zrobić
taty Tradycyjnych
jakiś kwiatek, kaMetod Zdobienia
czeńce czy róże.
Pisanek, w dniach
Jednak wykonanie
22-23 marca br., Fot. Tarnogrodzki Ośrodek kultury gotowego, pięknezgłosiło się około
go bukietu zajmu300 osób z całego po- – Bardzo mi się podo- je pani Anieli około 8
wiatu biłgorajskiego. bało. Ja nawet nie wie- godzin. Poświęcony
Były to głównie grupy działam, że można tak czas nie idzie na marszkolne, chociaż nie robić pisanki – mówi ne. Kwiaty wykonane
zabrakło także przed- Klaudia z Biłgoraja, z bibuły wyglądają jak
szkolaków.
Dzieci, uczennica II klasy żywe.
poza zdobieniem pi- szkoły podstawowej.
VI Regionalne Warszsanek poprzez tech- VI Regionalne Warsz- taty
Tradycyjnych
nikę wydrapywania, taty w Tarnogrodzie to Metod Zdobienia Pisawyklejania, batikową nie tylko pisanki i nowe nek odbyły się dzięki
oraz malowania akry- techniki ich zdobienia. wsparciu finansowemu
lem, uczyły się także To także zajęcia z wy- Marszałka Wojewódzmetody
decoupage, konywania kwiatów z twa Lubelskiego, Staktóra polega na nakle- bibuły i krepiny. Anie- rostwa Powiatowego w
janiu na powierzchnię la Mrówka ze Starego Biłgoraju oraz Burmiwcześniej wyciętego z Dzikowa, jedna z pań strza Tarnogrodu. ■
papieru lub serwetki prowadzących warszmotywu, dzięki czemu taty, jest emerytką,
ek
Historyczna kartka
z kalendarza
25 marca
1992 Sąd Najwyższy zniósł wcześniejszy wyrok skazujący i uniewinnił skazanych w 1969 „inicjatorów wydarzeń
marcowych”.
26 marca
1995 W życie wszedł tzw. układ
z Schengen, o zniesieniu granic w obrębie Unii Europejskiej.
27 marca
1945 Władze radzieckie aresztowały
16 przywódców Polski Podziemnej.
28 marca
1976 Polska żeglarka, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz rozpoczęła samotny rejs dookoła świata. Zakończyła go
udanie dwa lata później, jest pierwszą
kobietą na świecie, której udało się tego
dokonać.
29 marca
1949 W Paryżu ukazał się pierwszy
numer dziennika „Paris Match”.
1951 Rozdanie nagród Oscarów
w Hollywood, najlepszym filmem został „Wszystko o Ewie” Josepha Mankiewicza.
30 marca
1992 Lubelska Fabryka Samochodów
i francuski koncern Peugeot podpisały porozumienie o współpracy tych
dwóch firm. W Lublinie będzie uruchomiona linia produkcyjna Peugota.
31 marca
1991 W Moskwie rozwiązano wojskowe struktury byłego Układu Warszawskiego.
1 kwietnia
1945 W roli Pasterza w „Mężu doskonałym” Zawieyskiego w Starym
Teatrze w Krakowie zadebiutował Tadeusz Łomnicki, jedna z najwybitniejszych postaci polskiego teatru.
2 kwietnia
2005 Śmierć Papieża, Jana Pawła II.
3 kwietnia
1926 W Wielkiej Brytanii zaczęto produkcję pończoch damskich (bez „lecących oczek”).
1940 Jedna z licznych egzekucji grupy
oficerów polskich w Katyniu.
4 kwietnia
1960 Premiera komedii Andrzeja Munka „Zezowate szczęście” z Bogumiłem
Kobielą.
5 kwietnia
1984 Premiera baśniowego filmu Wolfganga Petersena „Nie kończąca się
opowieść”.
1989 W Polsce podpisano porozumienia Okrągłego Stołu.
6 kwietnia
1934 Otwarcie lotniska na Okęciu
w Warszawie.
7 kwietnia
1995 W Warszawie oddano do użytku
pierwszy w Polsce odcinek metra. ■
Z regionu
O
d początku marca br. Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego w Zamościu wznawia działalność
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, świadczącego usługi na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień, szczególnie narkomanii. Na
terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza 22 A, w sali 304, w każdy wtorek (w godz. 13.00 – 15.30) będą
pełnić dyżury Specjaliści Terapii Uzależnień od Narkotyków: mgr
Anna Górska, mgr Izabella Kwiatkowska. Jeżeli chcesz przestać brać
lub jeśli zależy Ci na kimś bliskim, kto zażywa narkotyki, przyjdź!
Porady są bezpłatne i anonimowe. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Miasta Zamość i będzie realizowane do 14 grudnia br.
S
towarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Zamościu w roku 2010 obchodzi mały jubileusz. Stowarzyszenie powstało w maju 2000 roku. To już 10 lat jego działalności. – Mamy
uszkodzony centralny układ nerwowy, czyli krótko mówiąc – „nasz"
mózg nie przekazuje wszystkich impulsów do poszczególnych części
ciała. Mamy więc czasem zaburzenia równowagi, albo nie czujemy
swojego ciała „normalnie", jak zdrowy człowiek (np. mamy bardzo
słabe nogi, dłonie, całe ramiona). Każda osoba ma inne dolegliwości,
nie ma jednakowych objawów u każdego chorego, mogą być jedynie
podobne. Piszę swoje uwagi z pozycji osoby również od wielu lat chorej – opowiada Alina Puk. – Wiem jednak, że bardzo ważna w naszej,
i w każdej chorobie, jest psychika. Trzeba każdego ranka powtarzać
sobie, że znów jest nowy dzień, piękny dzień. Uśmiechajmy się mimo
wszystko, pomagajmy ludziom, a tym samym pomożemy także sobie.
W każdą przedostatnią środę miesiąca Stowarzyszenie organizuje
spotkania osób chorych i przyjaciół, w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu o godz.16.00. Serdecznie zapraszamy.
Z
Fryderykiem w krainę muzyki – to tytuł konkursu zorganizowanego przez Filię Nr 2 Książnicy Zamojskiej w Zamościu. 19 marca
br. nastąpiło jego rozstrzygnięcie, nagrodzonych zostało sześć osób,
przyznano 11 wyróżnień. Pierwsze miejsce: Julia Dziura l.6, Kamila
Karwat l. 6, Maja Marzenowska l. 4. Drugie miejsce: Agata Knysz l. 6,
Natalia Podolak l. 5, Alicja Woźniak l. 5. Wyróżnienia otrzymali: Dawid Rak l. 6, Monika Kucharska l. 6, Glinka Bartłomiej l. 6, Weronika
Jagoda l. 6, Martyna Niścior l. 6, Zuzanna Watraczuk l. 6, Zuzanna
Kołodziej l. 6, Natalia Ostasz l. 5, Paweł Bociorowski l. 5, Kinga
Wojtas l. 4, Łucja Rak l. 4.
D
orośli mieszkańcy Krasnobrodu i okolic powołali własny klub.
Chcą razem aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania, dokształcać się i bawić. W spotkaniu założycielskim 21 marca
br. uczestniczyło około 20 osób. – Wszyscy mają chęci do pracy i mnóstwo pomysłów – mówi Mariola Czapla, dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury. Placówka będzie wspierać działalność klubu. Jego
członkowie chcą na przykład: organizować imprezy rozrywkowe, takie jak „Andrzejki” czy „Sylwestra”, spotkania z ciekawymi ludźmi,
kursy i szkolenia m.in. z obsługi komputera. Chcą również wspólnie
wyjeżdżać na wycieczki do kina czy teatru oraz uczestniczyć w imprezach miejskich i współpracować z podobnymi klubami w innych
gminach. Wybrano już władze klubu. Przewodniczącą została Zofia
Kleniewska, wiceprzewodniczącą Marta Radomska, sekretarzem
Gustaw Sak, a skarbnikiem Stanisław Kawka. Na razie nie rozstrzygnięto, jak ostatecznie będzie się nazywać nowy klub. Członkowie
– założyciele mają się nad tym zastanowić do kolejnego spotkania,
które odbędzie się w następnym miesiącu. Przynajmniej do tego czasu będzie obowiązywać dotychczasowa nazwa „Klub Emeryta”. Jego
pomysłodawcy zaznaczają jednak, że do klubu mogą należeć wszyscy
dorośli mieszkańcy gminy Krasnobród, niezależnie od tego, czy mają
status emeryta czy też nie. Formuła klubu jest otwarta, dlatego każdy
chętny może się do niego zapisać w każdej chwili. Spotkania będą się
odbywać raz w miesiącu, w ostatni czwartek. Najbliższe zaplanowano
na 29 kwietnia br. ■
REKLAMA
Redakcja i Biuro Ogłoszeń
ul. Ormiańska 1, 22-400 Zamość, tel./fax (084) 638-64-84,
e-mail: [email protected], [email protected]
Wydawca Przemysław Kołakowski
Redaktor naczelna Anna Bzdek-Kołakowska
Zespół redakcyjny: Wojciech Łosiewicz, Jarosław Kuchta, Ewa Krawczyk,
Marian Zacharczuk, Radosław Cieplak.
Druk Media Regionalne Sp. z o.o.w Warszawie oddz. w Kielcach Drukarnia
w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów
i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
W y da r z e n i a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
SONDA
Jak spędzamy święta?
Agnieszka z synkiem Mikołajem z
Gdańska, stomatolog oraz Leszek
z Kruszwicy, emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego.
Święta wielkanocne kojarzą nam
się przede wszystkim z wiosną,
z kolorem zielonym. Trzeba się
cieszyć, że zima odeszła i będzie
cieplej. To święta rodzinne. Spędzamy je tradycyjnie za stołem,
potem zwykle chodzimy na
spacer, jeśli jest ładna pogoda.
Michał, handlowiec z Zamościa
Święta spędzam obecnie
w domu, bo
7 lat mnie tu
nie było. Teraz
jestem razem
z rodzicami, z
rodzeństwem.
Wielkanoc
nieodłącznie kojarzy mi się
przede wszystkim z jajkiem, z
żółtym kurczaczkiem, z wiosną.
Stanisław z Biłgoraja, emeryt
Święta wielkanocne przeważnie wiążą się z wiosną – z racji
umiejscowienia ich
w kalendarzu. Są dwa
ich aspekty:
duchowy,
religijny –
wiadomo,
Wielkanoc.
A drugi
związany z życiem codziennym,
czyli jak zwykle zaopatrzenie,
porządki wiosenne, zakupy. Tak
się jakoś utarło, że okres przedświąteczny to jest również okazja
do wzmożonych zakupów, czego
ja nie podzielam. Spotykamy się
z rodziną. Święcimy pokarmy,
jemy tradycyjny żur.
Aniela z Biłgoraja, emerytka
Święta
wielkanocne
kojarzą się
najpierw ze
Zmartwychwstaniem
Pana Jezusa,
z tym, że nas
odkupił swoją
męką. Oczywiście kojarzą mi się
także z wiosną. Święta spędzam
zawsze w gronie rodzinnym, jest
przyjemnie.
Stanisław z Biłgoraja, prowadzący własną działalność
gospodarczą
Wielkanoc
to przede
wszystkim
święta rodzinne, zresztą
podobnie jak
te grudniowe.
Komercyjnie
kojarzą mi się
z króliczkiem, z kurczaczkiem, z
jajeczkiem. Duchowo ze Zmartwychwstaniem, z moją wiarą.
Nie każdej niedzieli Wielkanoc
REKLAMA
3
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Jest to święto ruchome (między 22 marca a 25 kwietnia), w tym roku wypada w pierwszy weekend
kwietnia. Warto więc już zacząć świąteczne porządki i dobrze przygotować się do
świąt.
D
ługo spierano się,
kiedy
Wielkanoc
ma być obchodzona.
Dopiero podczas Soboru Nicejskiego w 325 r. ustalono,
że obchodzić ją będziemy w
pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. Święta Wielkanocne poprzedza
Wielki Post. Trwa on 40 dni.
Zaczyna się od Środy Popielcowej, tego dnia podczas
nabożeństwa w kościołach
posypuje się głowy wiernych
popiołem, powstałym w
wyniku spalenia palm wielkanocnych z zeszłego roku.
Kiedyś wierzono, że posypuje się głowy popiołem ze
szczątków ludzkich znalezionych na cmentarzach. Od IV
wieku posypywano głowy
osobom, które publicznie odprawiały pokutę. Osoby te nie
mogły powracać do kościoła,
aż do spowiedzi wielkanocnej odbywającej się w Wiel-
ki Czwartek. Od X wieku
posypywanie popiołem stało
się obrzędem dla wszystkich wiernych – symbolem
pokuty, żalu za grzechy, gotowości do Wielkiego Postu
– umartwień i rozważań. W
wiekach XVIII i XIX – a w
niektórych rejonach również
na początku XX wieku –
księża posypywali popiołem
najważniejszego człowieka z
rodziny – ojca, dziada oraz
dawali mu nieco popiołu do
modlitewnika. W domach
osoba ta „dawała popielec”
rodzinie – czyli posypywała
głowy popiołem domowników. Wielki Post miał być
okresem umartwień, pobożności, dobrych uczynków,
umiarkowania. Zazwyczaj
na czas Wielkiego Postu ludzie rezygnowali z palenia
tytoniu, picia alkoholu. Nie
urządzano zabaw, spotkań
towarzyskich (spotykano się
na wspólnych modlitwach),
nie śpiewano i nie grano.
Tydzień poprzedzający Wielkanoc, tzw. Wielki Tydzień
– wtedy wspomina się najistotniejsze dla chrześcijan
wydarzenia i przygotowuje
się do świąt m.in. uczęszczając na codzienne nabożeństwa. Niedziela poprzedzająca Wielkanoc to Niedziela
Palmowa – obchodzona jest
tłumnie i uroczyście. Dawniej w tym dniu inscenizowano triumfalny wjazd
Jezusa do Jerozolimy – obrzęd polegał na procesjonalnym obchodzeniu kościoła
wewnątrz lub na zewnątrz.
Głównym atrybutem tego
święta są palmy.
Przed świętami przygotowujemy również święconkę,
którą w Wielką Sobotę zanosimy w pięknie ozdobionych
koszyczkach do kościoła w
celu poświęcenia produktów.
Mazurki, babki, jajka niespodzianki
W koszyczku wielkanocnym nie może
zabraknąć przede
wszystkim jajek,
które są symbolami nowego życia,
zwykle mamy je w
postaci kolorowych
pisanek, a także
baranka zazwyczaj
wykonanego z czekolady lub cukru.
Baranek symbolizuje umęczonego Chrystusa. Poświęcić należy również: chleb,
wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne i sól. Na stole
wielkanocnym, obok mięs
i ciast, stawiamy koszyk ze
święconką. Śniadanie wielkanocne, po porannej Mszy
rezurekcyjnej, rozpoczyna
się zazwyczaj od dzielenia
się poświęconym jajkiem,
podobne jest w swej formie
i symbolice do bożonarodzeniowego zwyczaju łamania
się opłatkiem.
A na koniec lanie wody –
czyli Lany Poniedziałek.
Oblewać można wszystkich
i wszędzie. Zmoczone tego
dnia panny miały większe
szanse na zamążpójście.
A jeśli któraś się obraziła –
to nieprędko znalazła męża.
Wszystkim naszych Czytelnikom życzymy spokojnych,
radosnych, spędzonych w rodzinnym gronie, pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy. ■
Abk
REKLAMA
Jak święta – to i świąteczne wypieki. Przedstawiamy
Państwu nasze świąteczne propozycje.
Mazurek pomarańczowy
2 duże pomarańcze
20 dag cukru
6 jajek
20 daj mąki ziemniaczanej
tłuszcz do smarowania formy
Pomarańcze dokładnie wyszorować i
sparzyć wrzątkiem. Na tarce z małymi
otworami zetrzeć delikatnie skórkę,
nie naruszając białej warstwy. Miąższ
pomarańczy obrać z białej skórki i
błonek, usunąć pestki i pokroić w niewielką kostkę. Przełożyć do małego
rondelka i dusić około 20 min., stale
mieszając, na małym ogniu, jeśli trzeba podlać 1-2 łyżkami wody. Rozgotowane pomarańcze przetrzeć przez sito
lub zmiksować. Dodać startą skórkę i
cukier, a następnie, stale ucierając, dodawać po jednym żółtku, a potem po
łyżce mąkę ziemniaczaną. Białka ubić
ze szczyptą soli na sztywną pianę, delikatnie połączyć z masą pomarańczową. Małą blachę natłuścić i wysypać
mąką ziemniaczaną. Delikatnie przełożyć ciasto i wstawić do nagrzanego
piekarnika (ok. 200 0C) na 15-20 min.
Jajka niespodzianki
12 wydmuszek
2-3 torebki galaretek o różnym smaku i kolorze
2 ½ szklanki mąki pszennej
¾ szklanki oliwy lub oleju słonecznikowego
1 ½ szklanki cukru
cukier waniliowy
¾ szklanki szampana lub białego
wina
1 torebka proszku do pieczenia
Sól
tłuszcz do formy
cukier puder do posypania
- stypendium szkoleniowe
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- poczęstunek podczs szkolenia
- certyfikaty i zaświadczenia
- jakość wsparcia na najwyższym poziomie
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia. Żółtka ubić z cukrem i cukrem
waniliowym do białości, następnie,
stale ubijając, dodawać po łyżce mąkę
z proszkiem, olej, wino. Białka ubić na
sztywno ze szczyptą soli na sztywną
pianę, delikatnie połączyć z ciastem.
Przełożyć do natłuszczonej formy
babkowej i wstawić do nagrzanego
piekarnika (200-220 0C) na ok. 40
min. Posypać cukrem pudrem lub polukrować.
na Twoje szkolenie
Jesteś osobą bez zatrudnienia...
Najprostszy lukier
sok z cytryny
przesiany cukier puder
Sok z cytryny ucierać z cukrem pudrem do chwili, gdy powstanie jednolita, gęsta masa. ■
REKLAMA
Wydmuszki ostrożnie wypłukać zimną wodą (najlepiej strzykawką). W zawsze na 102,2 i 103,2 MHz
każdej wydmuszce jeden otwór zakleić plastrem i ustawić w pojemniku do
jaj otworem do dołu. Galaretki przygotować , ostudzić. Ostrożnie wypełnić wydmuszki galaretką (strzykawką
o pojemności 20 cm). Odstawić w
chłodne miejsce do zupełnego zastygnięcia. Wydmuszki włożyć na chwilę
do gorącej wody i delikatnie Obrać ze
skorupek. Zamiast galaretek można
wykorzystać polewę czekoladową.
Szybka babka szampańska
4 jajka
Zgłoś się do nas...
www.gielda.pracy.com.pl
człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
w y da r z e n i a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Cel - Afganistan
Były wozy bojowe, pokaz broni, ale przede wszystkim żołnierze, którzy już na początku kwietnia br. wyjadą na misję poza granice kraju. 22 marca br. oficjalnie pożegnano
ich na Rynku Wielkim w Zamościu.
W
Rozebrali schody
Wizytówka Starego Miasta w Zamościu – Ratusz
– będzie jak nowy. Elewacja budynku oraz schody
zostaną gruntownie wyremontowane.
O
becnie zdemontowano część
balustrad, betonowe zostaną
zastąpione balustradami z piaskowca. Zgodnie z harmonogramem prac
budowlano-remontowych
nowe
schody będziemy mogli podziwiać
prawdopodobnie pod koniec wakacji tego roku. Kosztem prawie 6,5
mln złotych odnowione zostaną także ulice: Zamenhofa, Pereca, Solna,
Ratuszowa oraz Plac Jaroszewicza.
Będziemy mieli także pierwszą w
Zamościu fontannę. Fontanna poREKLAMA
wstanie na Rynku Wodnym.
Bez części balustrady zamojski Ratusz wygląda dziwnie, ale warto
odczekać swoje i zobaczyć budynek w pełnej krasie. Przez wiele
lat Ratusz, jego elewację i schody
odnawiano, ale były to jedynie półśrodki. Teraz zdecydowano się na
gruntowny remont i bardzo dobrze.
Wizytówka Zamościa musi lśnić,
wszyscy na to czekamy.■
MZach
skład VII
zmiany
Polskich
Sił
Zadaniowych
ISAF w Afganistanie wejdzie 300 żołnierzy z 3. Batalionu
Zmechanizowanego
w Zamościu oraz 3.
Brygady Zmechanizowanej w Lublinie.
Przez okres sześciu
miesięcy pod dowództwem płk. Pawła Wardy i płk. Piotra
Fajkowskiego będą
stacjonować w prowincji Ghazni. Aby
dobrze przygotować
ich do trudnych warunków w obcym
kraju, przez pełny
rok szkolono ich w
różnych
rejonach
Polski. Dziś już mogą
jechać do Afganistanu. Główne zadania, jakie czekają
naszych żołnierzy na
miejscu – to przede
wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w prowincji,
współpraca z lokalnymi władzami oraz
pomoc w kształtowaniu stabilizacji w
Afganistanie. Ważnym elementem będzie także szkolenie
afgańskich sił bezpieczeństwa. – Zadanie to jest naszym
najwyższym priorytetem. Umacnia naszą wiarygodność w
NATO – podkreślał
generał Franciszek
Gągor, szef Sztabu
Generalnego Wojska
Polskiego, żegnając
żołnierzy w Zamo-
ściu. Jednak półroczna służba to życie w
ciągłym zagrożeniu.
– Misja w Afganistanie to misja trudna i
niebezpieczna. Wy
także jesteście tego
świadomi – mówił
22 marca br. generał
Gągor. Od początku
istnienia
polskiego kontyngentu w
Afganistanie w działaniach zginęło 16
żołnierzy z naszego
kraju.
Mimo świadomości
zagrożenia chętnych
do wyjazdu nie brakuje. Dużą motywacją dla żołnierzy jest
z pewnością wynagrodzenie wynoszące od 7 do kilkunastu tysięcy złotych.
Misja jednak to także idealne miejsce do
zdobycia doświadczenia w żołnierskim
zawodzie.
22 marca br. na
Rynku Wielkim w
Zamościu przedstawiciele Ministerstwa
Obrony Narodowej,
Wojska Polskiego,
samorządowcy
z
województwa
lubelskiego pożegnali
żołnierzy, którzy na
początku kwietnia
br. wyjadą do Afganistanu. W licznych
pr zemów ien iach
podkreślano
rolę,
jaką odgrywają Polskie Siły Zadaniowe
w zagrożonym kraju,
dzięki swojemu wyszkoleniu i doświadczeniu. O tym, jak
ważne jest szczęście
w powodzeniu tej
niebezpiecznej misji, mówił prezydent
Zamościa – Życzę
Wam, aby przez ten
okres 6 miesięcy
szczęście Was nie
opuściło. Mam nadzieję, ze już niedługo będziemy mogli
się spotkać i cieszyć
się, jak Wasze rodziny, z Waszego powrotu – podkreślał
Marcin Zamoyski. ■
ek
bl isko na s
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
5
Ludzie z pasją
– Historyk i regionalista
Znany zamojski historyk i regionalista jest absolwentem I LO w Zamościu i Wydziału
Historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
– Historią interesuję się
od „zawsze”, historia to
mój zawód, ale także pasja – mówi pan Jacek.
Praca w Muzeum Zamojskim nie jest przypadkowa, tam pracuje ponad 20 lat i pełni
funkcję starszego kustosza w dziale numizmatyki i medali. Poza pracą
zawodową dr Feduszka
zajmuje się badaniami
przeszłości Zamościa i
regionu. Nic dziwnego,
bo wiele zagadnień z
dziejów Zamościa i regionu, a także historie
ludzi zajmujących się w
przeszłości zgłębianiem
historii Zamościa, czeka
na odkrycie i opisanie.
– Poznanie przeszłości i
wiedza o niej kształtuje
człowieka, bo bez znajomości przeszłości nie
można sobie poradzić
współcześnie, ani wyobrazić sobie przyszłości. Niestety – mówi pan
Jacek – młodzież niespecjalnie widzi potrzebę zainteresowania się
REKLAMA
przeszłością, młodzież
żyje dniem dzisiejszym,
ale jest to naturalny proces w Europie i świecie.
Zdaniem dr Feduszki,
edukacja historyczna i
to na wszystkich poziomach, jest niewystarcza-
jąca – począwszy od
szkoły, a skończywszy
na popularyzacji m.in.
w telewizji.
Dr Jacek Feduszka
ma już przygotowany tekst popularnego
ujęcia dziejów kultury
Zamościa i regionu,
skierowany do młodzieży i nauczycieli.
Publikacja ukaże się
wiosną br. Zaopatrzona będzie m.in.
w unikalny materiał
fotograficzny i bibliografię
najnowszych
opracowań z dziedziny historii i kultury
regionu.
Muzeum w Zamościu
stara się ze swojej
strony poprzez lekcje
muzealne – w opracowaniu o wystawy,
spotkania naukowe i
konferencje – dotrzeć
z wiedzą historyczną
do jak najszerszego
kręgu odbiorców, w tym
do młodzieży.■
M. Zach.
K
Z życia wzięte
to nie zmienił w swoim samochodzie opon zimowych na letnie – ma
teraz kłopot. Kolejki w zakładach wulkanizacyjnych jak w latach 80.
za kiełbasą – i to już niebawem. W końcu śnieg przestał padać. Śniegu na
drogach nie ma, ale są tysiące dziur, które – jak zapewniają drogowcy –
znikną niebawem. I oby tak się stało, bo jak uczy życie – na wielu drogach
dziury straszyć będą do kolejnej zimy. Jest na to sposób. Trzeba zaopatrzyć
się w opony, jak te na zdjęciu, wtedy żadna wyrwa w drodze nie będzie
straszna. Tych opon tradycyjną łyżką zmienić się nie da, trzeba zmienić je
„sposobem”. Tylko nieliczni mechanicy to potrafią. ■
M.Zach.
6
REKLAMA
bl isko na s
w w w. g a z et a m ia st a . p l
W trosce o poziom języka
Nieoczekiwana przygoda w puszczy Białowieskiej, ze zmitrężonym harówką i wielkomiejskim harmiderem Eustachym Hawrylukiem – sprawiła wiele
trudności finalistom I Zamojskiego Dyktanda, którego organizatorem była
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. Znamy już zwycięzców
i wiemy, jakie błędy pojawiają się najczęściej.
1
8 marca br. w sali widowiskowej Zamojskiego
Domu Kultury nastąpił
finał językowych zmagań. O
godzinie 9.00 finaliści usłyszeli tekst dyktanda, przygotowany przez dr Cecylię
Galilej. Dyktando trwało
prawie godzinę. Czas oczekiwania na wyniki umilili studenci PWSZ dwugodzinnym
koncertem. Nad przebiegiem
finału czuwała komisja w
składzie: prof. dr hab. Władysław Makarski, dr Irena
Kurzępa, dr Cecylia Galilej
i dr Ireneusz Piekarski. – Z
uwagi na to, że mamy coraz
gorszy stan kultury języka
polskiego, nasza uczelnia
postanowiła zatroszczyć się
o poziom języka i przy okazji
propagować szkołę – mówi
dr Irena Kurzępa.
Dyktando spotkało się z dużym zainteresowaniem. W
pierwszym etapie wzięło
udział 247 osób, do finału
zakwalifikowało się tylko 40
osób. – Było sporo podchwytliwych miejsc. Najczęściej
błędy pojawiały się w pisowni wyrazów obcych, pisowni łącznej i rozdzielnej np.
trzydziestosześcioipółletnim,
codwutygodniowy. A także
nazwy własne, np. Warszawskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, odmawiając „Pod
Twoją obronę”. Kwestia cudzysłowu, dużych liter, plus
warianty obcojęzyczne jak:
coca-colą, happy endem (pisane z łącznikiem czasem
bez) – opowiada po sprawdzeniu prac dr Ireneusz Piekarski. – Dzieliliśmy błędy na
interpunkcyjne i ortograficzne. W finale nie było problemu z rozróżnieniem: h – ch, ż
– rz, u – ó. Najwięcej błędów
wiąże się z pisownią łączną i
rozdzielną wyrazów, z pisownią wyrazów obcego pochodzenia. – tłumaczy prof. dr
hab. Władysław Makarski. –
Jedna praca była bezbłędna.
Z wielką satysfakcją czytaliśmy ją, bo tekst dyktanda był
trudny, a Pan sobie znakomicie poradził. A ten Pan – to
Pan Jan Chwalewski z Pabianic. Jak sam mówi – Chwalewski przez Ch – od chwalenia, bo często ludzie piszą
jego nazwisko przez f. Pan
Jan wygrał zarówno pierwszy etap, jak i finał. Zainteresowanie poprawną pisownią
wyniósł z domu. – Rodzice
uczyli mnie, żebym dużo
czytał. Jestem wzrokowcem,
więc szybko zapamiętywałam
pisownię. Mam wykształcenie średnie techniczne. Zawodowo jestem specjalistą
w dziale utrzymania ruchu
w firmie, która produkuje
wiązki kablowe do samochodów. Gdybym był po polonistyce, to nie byłaby żadna
sztuka. Największą trudność
sprawił mi wyraz post-Solidarność – wydaje mi się,
że nie ma go w żadnym słowniku.
Kolejne miejsca zajęły uczennice dwóch szkół ponadgimnazjalnych: Justyna Szewczuk (III LO w Zamościu)
i Joanna Lenart (LO w Janowie Lubelskim). Zwycięzcy
otrzymali nagrody rzeczowe,
natomiast kolejne 20 osób
z najwyższą punktacją otrzymało pisemne zapewnienie
rektora o przyjęciu na studia
w PWSZ (jeśli przedstawią
świadectwo dojrzałości). Dla
tych, którzy chcą się sprawdzić polecamy teksty dyktand, które zamieszczone są
na stornie internetowej uczelni www.pwszzamosc.pl. ■
Abk
r ek l a m a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
7
8
bl isko na s
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Spotkanie z Utopią
Na Rynku Wielkim w Zamościu brakuje czasem atrakcji, które
mogłyby zainteresować turystów i zatrzymać zamościan przechodzących przez Rynek – atrakcji tworzących klimat miasta
turystycznego. Jednak ostatnio coraz częściej spotkać możemy tu młodych ludzi żonglujących ogniem i wykonujących różne sztuczki. To właśnie „Utopia” – półformalna grupa kuglarzy
z Zamościa, skupiająca nietuzinkowych młodych ludzi czujących potrzebę robienia czegoś ciekawego. Jak się zaczęła
historia zamojskich kuglarzy?
Z
ałożyciel
owej
grupy, Bartłomiej,
zainteresował się
taką formą sztuki podczas
Slot Art Festival. Historia
tego festiwalu sięga 1993
r., kiedy to odbył się nieformalny zlot osób przygotowujących jedną z tras
koncertowych No Longer
Music w amfiteatrze w Giżycku. Od 2001 r. festiwal
odbywa się przy Klasztorze Cystersów w Libiążu.
W 2004 r. Bartek pierwszy
raz zobaczył w jednym
miejscu mnóstwo ciekawych imprez. Mógł tam
podziwiać między innymi
kowalstwo artystyczne,
występy artystyczne oraz
skoczyć na bungee i – jak
sam mówi – nie było tam
czasu na spanie, bo była
to i jest impreza tworzona
przez młodych ludzi i to
właśnie oni najchętniej w
niej uczestniczą. Bartłomiej zawsze chciał robić
REKLAMA
fot. Agnieszka Kondek www.slot.art.pl
coś ciekawego, a przy tym
wykazywać się i wzbudzać zainteresowanie. Po
festiwalu wiedział już, że
spróbuje kuglarstwa. To
właśnie wokół Bartka skupili się dzisiejsi członkowie „Utopii”. Kamil, jeden
z nich, zobaczył Bartka
w zeszłym roku na wakacjach i na początku był
widzem, jak większość,
lecz po jakimś czasie włączył się do grupy i zaczął z
nimi ćwiczyć.
Sami, z własnej inicjatywy
spotykali się przez dłuższy
czas tylko na Rynku Wielkim w Zamościu i czasami
na terenie dawnego amfiteatru. W tym roku chcą
być obecni na Rynku co
piątek, oczywiście wieczorem, bo tylko wtedy ogień
daje lepszy efekt wizualny.
Nic w zamian nie oczekują, wystarczy im satysfakcja i może tylko – jak sami
mówią – to, że czasem publiczność ich doceni i ktoś
z widzów wrzuci „drobne”
do kapelusza, by przynaj-
mniej zwróciło się za butelkę parafiny. Mają już za
sobą także parę występów
komercyjnych i są otwarci
na propozycje następnych.
Z chęcią witają nowych
członków – w „Utopii” są
także dziewczyny i jest
ich aż dziesięć. Oczywiście wszyscy chętni muszą
wiedzieć, że jest to związane z nauką i pracą. Grupa znalazła ostatnio także
miejsce do ćwiczeń – jest
to Zamojski Dom Kultury.
Są wdzięczni dyrektorowi
Andrzejowi Pogudzowi za
życzliwość i udostępnienie sali na treningi. Każdy
chętny może przyjść na
trening „Utopii” do Zamojskiego Domu Kultury,
spotkania odbywają się w
środy o godz. 18.00 oraz
w soboty o 13.00; oczywiście we wnętrzu ZDK
nie używa się ognia. Grupa „Utopia” jest atrakcją
dla mieszkańców i turystów. Jest to jedyna grupa
artystów występująca na
Rynku, a zapewnia także rozrywkę młodzieży,
w zamian nie licząc na nic.
Ci młodzi ludzie są dowodem, że młodzieży jednak
coś się chce robić. Bo właśnie na przykładzie ludzi
takich, jak Bartłomiej
i jego bracia, widać że jednak się chce...!!!
WŁ
Dalsze losy ruiny przy szkole
Na tę chwilę czekali wszyscy, a najbardziej uczniowie
i dyrekcja placówki. Po kilkunastu latach procesu budynek przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju został
zburzony.
O
historii tego opuszczonego
domu pisaliśmy we wrześniu
zeszłego roku. Wtedy to powoli wyjaśniała się sprawa obiektu,
który od początku istnienia szkoły,
czyli od 1990 r. szpecił jej plac. We
wrześniu 2009 r. ani dyrekcja szkoły,
ani organ nadzorujący placówkę nie
chcieli zdradzać przebiegu procesu
ostatecznego przejęcia budynku. Dziś
już wszyscy wiemy, że dom na placu
przy SP 5 w Biłgoraju przestał istnieć.
Rozbiórkę rozpoczęto w połowie
marca br. Dziś po obiekcie zostały jedynie gruzy, które są systematycznie
usuwane. Pytanie jednak pozostaje –
dlaczego tyle czasu musiało upłynąć,
zanim szpecący, zagrażający bezpieczeństwu uczniów, obiekt zniknął z
naszego krajobrazu?
Jak udało nam się ustalić, proces w
sprawie zwrotu nieruchomości byłym właścicielom trwał do końca
2008 r. Niestety, nie przyniósł on
rozstrzygnięcia dla żadnej ze stron.
Kilkunastoletni problem opuszczonego budynku przy SP 5 udało się
rozwiązać dzięki byłym właścicielom. Jak wyjaśnia Magdalena Szewczuk, rzecznik prasowy Starostwa
Powiatowego w Biłgoraju – Wniosek
o umorzenie postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej przed laty
nieruchomości położonej przy SP nr
5 w Biłgoraju wpłynął do Starostwa
Powiatowego 29 grudnia 2008 r.
Prośba już 7 stycznia 2009 r. została
pozytywnie rozpatrzona. Długoletni
proces zakończył się pomyślnie dla
szkoły, której dyrekcja mogła bezpiecznie usunąć obiekt z terenu placówki. Mimo, że istniały pomysły
zaadaptowania budynku dla celów
szkolnych, obiekt z powodu wieloletniego wyniszczenia po ekspertyzach
został przeznaczony do rozbiórki.
Obecnie z terenu powoli wywożony
jest gruz.
Teresa Bogdanowicz-Bordzań - dyrektor SP Nr 5, w Biłgoraju na razie
z wstrzemięźliwością wypowiada się
na temat planów dotyczących placu.
– Trudno mi jest cokolwiek obecnie
powiedzieć, ponieważ budynek jest
w trakcie rozbiórki. Będziemy się zastanawiać w przyszłości, kiedy teren
już zostanie uprzątnięty. Na pewno
chcielibyśmy, aby na terenie przyszkolnym powstał plac zabaw dla
dzieci. Złożyliśmy już w tej sprawie
wniosek o dofinansowanie w ramach
programu „Radosna Szkoła”. Jednak
czy powstanie akurat na miejscu zburzonego budynku, to okaże się po ekspertyzie terenu. Wszystko także zależy
od finansów, jakimi będziemy mogli
dysponować. Miło jest popatrzeć na
plac przy Szkole Podstawowej nr 5,
gdy już w całości wygląda jak teren
placówki oświatowej. Trzymamy
kciuki za pozytywny bieg wydarzeń i
realizację zamierzonych celów przez
dyrekcję szkoły.■
ek
i n for m ator
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
Repertuar kin
RECENZJE
Zamość
25 marca br.
godz.1615 – Twój na zawsze
godz. 1830 – Twój na zawsze
godz. 20 45 – Twój na zawsze
26 – 31 marca br.
godz.1615 - Twój na zawsze
godz. 1830 - Różyczka
godz. 20 45 - Twój na zawsze
1 kwietnia br.
godz.1615 - Twój na zawsze
godz. 1830 - Różyczka
godz. 20 45 - Twój na zawsze
2-4 kwietnia br.
KINO NIECZYNNE
5-7 kwietnia br.
godz.1615 - Twój na zawsze
godz. 1830 - Różyczka
godz. 20 45 - Kołysanka
Biłgoraj
25-28 marca br.
godz. 1700 – Alwin i Wiewiórki
godz. 1900 - Wciąż ją kocham
Zamość
25-28 marca br.
ul. Kilińskiego 11
29 marca – 4 kwietnia br.
ul. Wyszyńskiego 13
5-7 kwietnia br.
ul. Partyzantów 9
31 marca br – 2 kwietnia br.
godz. 1700 – Wciąż ją kocham
godz. 1900 - Kołysanka
7 kwietnia br.
godz. 1700 – Księżniczka i żaba
godz. 1900 - Oświadczyny po
irlandzku
Tomaszów Lub.
Twój na zawsze
Tyler Roth (Robert Pattinson)
jest zbuntowanym chłopakiem,
który cały czas popada w kłopoty. Pewnej nocy wdaje się w bójkę i zostaje poturbowany przez
silniejszego od siebie policjanta.
Wkrótce po tych wydarzeniach
Tyler poznaje córkę funkcjonariusza - Ally. Początkowo chło-
25 marca br.
godz. 1700, 1900 – Oświadczyny po
irlandzku
25-28 marca br.
godz. 1700 , 1900- Ciacho
Hrubieszów
25 marca br. - 07 kwietnia br.
KINO NIECZYNNE
pak zamierza ją uwieść, a następnie porzucić. Okazuje się jednak,
że Tylera i dziewczynę łączy coś
więcej. „Twój na zawsze” to pełna humoru historia miłosna, o
dwojgu zranionych ludzi, którzy
dopiero będąc razem mają odwagę wszystko zacząć od nowa.
Dramat/romans, USA, 2010, 113
min.
Różyczka
Robert Więckiewicz, Magdalena
Boczarska i Andrzej Seweryn w
niebezpiecznym trójkącie miłosnym. Najnowszy film Jana Kidaway-Błońskiego. Znany pisarz
przeżywa romans z dużo młodszą
od siebie, piękną kobietą. Wbrew
wywołującej oburzenie środowiska różnicy wieku, wykształcenia i pozycji intelektualista
poślubia atrakcyjną „dziewczynę
znikąd”. Zaślepiony uczuciem nie
podejrzewa, że ich kontrowersyj-
Krasnystaw
Apteki dyżurne
Biłgoraj
Hrubieszów
25 marca br.
ul. Pojaska 3
26 marca – 1 kwietnia br.
ul. Kościuszki 138
2-4, 6-7 kwietnia br.
ul. Zamojska 21
5 kwietnia br.
ul. Polna 2a
25-26 marca br.
ul. Targowa 20
27-28 marca br.
ul. Mickiewicza 8
1-4 kwietnia br.
ul. Mickiewicza 1B 4-5
5-7 kwietnia br.
ul. 3-go Maja 2
9
Tomaszów Lubelski
25-28 marca br.
ul. Piłsudskiego 2
29 marca – 4 kwietnia br.
ul. Rynek 3
5-7 kwietnia br.
ul. Lwowska 56a/13
ny związek może nie być kwestią przypadku. Nie wie, że jego
partnerka od dawna spotyka się
po kryjomu z innym mężczyzną,
z którym łączy ją nie tylko silna
namiętność, ale i groźna intryga.
Opowieść zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Dramat,
Polska, 2009, 117 min.
Krasnystaw
25-28 marca br.
ul. Poniatowskiego 3
29 marca – 4 kwietnia br.
ul. Pocztowa 2
5-7 kwietnia br.
ul. Sobieskiego 4B
Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Hrubieszów - 084 696 62 10
Zamość ul. Starowiejska 23,
tel. 084 639 22 00;
Biłgoraj ul.„Wira” Bartoszewskiego 3,
tel. 084 686 00 56;
Tomaszów Lub. ul. Lwowska 84,
tel. 084 664 10 99;
Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11,
tel. 084 696 22 09;
Straż pożarna 998
Policja 997
Zamość - 084 627 09 47
Biłgoraj - 084 686 82 10
Tomaszów Lub. - 084 664 82 10
Zamość - 084 638 60 01
Biłgoraj - 084 688 00 10
Tomaszów Lub. - 084 664 44 80
Hrubieszów - 084 696 26 55
Straż miejska 986
Zamość - 986, 084 639 93 41
Biłgoraj - 084 686 34 83
Tomaszów Lub. - 084 664 48 07
Hrubieszów - 986, 084 696 23 82
Pogotowia techniczne
Pogotowie ciepłownicze – 993
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wodociągowe – 994
Numer ratunkowy nad wodą - 0
601 100 100
Europejski telefon alarmowy
służb ratowniczych – 112
Telefony zaufania
Zamość
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 084 638 57 10
Biłgoraj
„Iskra” Klub Abstynenta -
084 686 46 69;
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 084 92 88;
Hrubieszów
Telefon Zaufania SPZOZ - 084
92 88
Zwierzyniec
Młodzieżowy - 084 639 08 00
Ogólny - 988
Ogólnopolskie
Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie - 0 801 120 002
Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących nastolatków 0 801 140 068
Informacyjne
Informacja PKS:
Zamość:
- dla telefonów TP S.A. - 0 300
300 155
- dla telefonów komórkowych
*720-80-55 (koszt połączenia
2 zł netto za minutę)
- Dworzec Autobusowy - „Autonaprawa” - 084 638 48 32
Biłgoraj - 084 686 11 91
Hrubieszów - 084 696 31 16
Tomaszów Lub. - 084 664 34 94
Informacja PKP: 94 36
10
ku lt u r a l n y roz k ł a d ja z dy / t u ryst y k a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
zamość
▪ Trzecia plenerowa inscenizacja
Pasji – Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Zamościu (ul.
Śląska), 27 marca br., godz. 19.00.
W przedstawieniu bierze udział ok.
120 aktorów. W tym roku gościnnie
wystąpi grupa PRO ANTICA z Lublina. Dodatkowo w przedstawieniu
wezmą udział też zwierzęta (konie).
Inscenizacja potrwa ok. dwie i pół
godziny. Widzowie proszeni są o zabranie ze sobą lampionów lub świec.
Inscenizację przygotowała grupa teatralna „Warto” pod kierownictwem
ks. Mariana Wyrwy.
▪ Kiermasz Wielkanocny, Rynek
Wielki, 28 marca br., godz. 9.30 14.00.
▪ XXV Światowy Dzień Młodzieży
– procesja ulicami miasta z kościoła
Św. Michała do Katedry, 28 marca
br., godz. 15.00.
▪ „Pisanki, Kraszanki, Baby, Mazurki” - Konkurs Wielkanocny,
Klub Harcerski „Viking”, 31 marca
br., godz. 11.00.
▪ Praia Latina na urodziny Starej
Elektrowni, 11 urodziny zamojskiego klubu – 5 kwietnia br., godz.
20.00. Imprezę poprowadzi brazylijski warszawiak i popularyzator wielokulturowości w Polsce - Paweł Kucharczyk, znany jako Ed Szynszyl.
▪ Promocja książki Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność
1775-1856 podczas Zamojskiej Biesiady Literackiej, Książnica Zamojska, 7 kwietnia br., godz. 16.00.
▪ Spotkanie DKF-u oraz projekcja
filmu „Biała wstążka”, Kino Stylowy, 8 kwietnia br., godz. 19.00.
Cena biletu : 12 zł.
▪ Jan Paweł II - Pytania o Polskę
w Unii Europejskiej – sympozjum
poświęcone naukom Ojca Św. Jana
Pawła II, Collegium Novum, ul.
Sienkiewicza 22, 8 kwietnia br.,
godz. 10.00.
▪ I Międzyszkolne Śpiewo – Granie
w „Ekonomiku” 2010, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu, ul. Łukasińskiego 8, 8 kwietnia br., godz.
10.00.
WYSTAWY
▪ Wystawa prac plastycznych niewidomej malarki i poetki Krystyny
Stochel (1919-2000), 12 marca – 19
kwietnia br., Książnica Zamojska,
hol (I p.), ul. Kamienna 20.
▪ Zimowy Przegląd Plastyki Zamojskiej – wystawa prac artystów środowiska zamojskiego, BWA – Galeria Zamojska.
▪ „A więc wojna…. Ludność cywilna we wrześniu 1939 r.”, Muzeum
Barwy i Oręża „Arsenał”.
▪ Anna Worowska „Rytm drzew”,
Galeria Fotografii „Ratusz”.
▪ „Rodem warszawianin, sercem
Polak, a talentem świata obywatel”
– wystawa w ramach Roku Chopinowskiego, Książnica Zamojska.
▪ „Chopin – kompozytor wszechczasów”, Książnica Zamojska.
▪ Wystawa malarstwa Przemysława
Klimka, Bursa Międzyszkolna Nr 2
w Zamościu, do 18 kwietnia br.
KRASNOBRÓD
WYSTAWY
▪ Wernisaż autorskiej wystawy fotografii Piotra Puzonia pt. „Indie
- portrety z innego świata”, Krasnobrodzki Dom Kultury, 26 marca br.,
godz. 18.00.
KONKURSY
▪ Konkurs na najładniejszą palmę,
pisankę lub stroik świąteczny
Krasnobrodzki Dom Kultury zaprasza
wszystkich bez względu na wiek do
udziału w konkursie. Prace – palmy,
pisanki i stroiki - wykonane dowolną
techniką – należy dostarczyć do Krasnobrodzkiego Domu Kultury w terminie do 26 marca br. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 29 marca br. O wynikach konkursu poinformujemy poprzez ogłoszenia oraz w kwietniowym
wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.
TOMASZÓW LUB.
▪ „Per Crucem Tuam” w reżyserii
Lilli Walczak, Zespół Artystyczny
Odsetki, Tomaszowski Dom Kultury, 28 marca br., godz. 17.00. Wstęp
wolny.
WYSTAWY
▪ Wielkanoc w plastyce, wystawa
pokonkursowa, Tomaszowski Dom
Kultury, do 26 kwietnia.
TARNOGRÓD
TARNOGÓRA
▪ X Wojewódzki Konkurs Ortograficzny, Dyktando 2010 – Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze, 25 marca.
br., godz. 10.00.
KRASNYSTAW
▪ Finał VIII Powiatowego Konkursu
Filmowego organizowanego przez
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy działający przy KDK i II LO
w Krasnymstawie - Krasnostawski
Dom Kultury, 30 marca br., godz.
10.00.
▪ XXIII Edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Ko-
menda Powiatowej Straży Pożarnej
w Krasnymstawie, 31 marca br.,
godz. 10.00.
WYSTAWY
▪ Wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Moje miasto Krasnystaw”, KDK, do 31 marca br.
HRUBIESZÓW
▪ Hrubieszowski Dom Kultury i Teatr Piosenki MŁYN zapraszają na
spektakl muzyczny
„Pamiętnik z miasteczka H” , 26
marca br., godz. 19.00.
Wstęp 5 zł, sprzedaż biletów: 25 marca w godz. 12.00 – 15.00 i 26 marca w
godz.17.00 - 19.00.
▪ „… Mówimy, ale czy umiemy słuchać ?” - Rekolekcje z Ks. J. Twardowskim – Hrubieszowski Dom
Kultury, 26 marca br., godz. 12.00.
Teksty opracowała i przygotowała
Grupa Integracyjna „ 8+siedem” - instruktor Magdalena Sielicka.
KONKURSY
▪ 55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza
do udziału w eliminacjach powiatowych do 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w HDK 9 kwietnia br., godz.
9.00. Regulamin i karta zgłoszenia
uczestnictwa do pobrania na stronie
www.wok.lublin.pl w dziale: pliki do
pobrania. Zgłoszenia przyjmujemy do
6 kwietnia br.
▪ Eliminacje powiatowe IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni
do życia”
Eliminacje odbędą się w HDK 16
kwietnia br., godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia br.
Wędrówki z Łosiewiczem
- Słów parę o Archaniele Michale
Na ulicy Ogrodowej w Zamościu od prawie 200 lat stoi Archanioł Michał – rzeźba w stylu rokoko z piaskowca. Wielu mieszkańców Nowego Miasta nie zna wartości i historii szybko dziś
niszczejącego pomnika – historii, która sięga aż XVIII wieku…
D
wóch braci Maucherów, Jan i Jakub, w
pocie czoła wykonywało swoją robotę w Ordynacji i okolicy przez szereg lat. Na przykład Jakub,
który od 1760 r. mieszkał w
mieście Zamościu, w latach
1969-1971 wykonywał ołtarz w Górecku Kościelnym,
dzieło, które po jego śmierci
dokończył brat Jan. Następnie jako wprawny snycerz
wykonał z drewna sosnowego figury świętych z zakonu
dominikanów w kościele w
Krasnobrodzie. W ciągu swej
pracy bracia stworzyli dzieła
w kościołach w Krzeszowie
i Sandomierzu oraz innych
miejscowościach.
Według Apokalipsy – miasto
Jerozolima miało posiadać
ozdobione bramy ze strzegącymi ich postaciami aniołów. W Zamościu, który od
zawsze chciał uchodzić za
miasto idealne, także zdecydowano o umieszczeniu
takich aniołów na bramach
miasta. W 1770 lub 1771 roku
na Bramie Szczebrzeskiej
prowadzącej w stronę Kle-
mensowa, Szczebrzeszyna
i Zwierzyńca umieszczono:
św. Floriana, nawiązując tym
samym do legendarnego
Floriana Szarego oraz
Archanioła
Michała.
Archanioł Michał symbolizuje w chrześcijaństwie zwycięstwo dobra
nad złem. Według Biblii
– w momencie buntu
Lucyfera
przeciwko
Bogu miał strącić diabła
do piekieł z okrzykiem
„Micha El”, co w hebrajskim znaczy „Któż
jak Bóg”, stąd też jego
imię. W momencie końca świata to on ma stanąć na czele zastępów
aniołów – przedstawiany jest więc z mieczem
w dłoni, depczący postać bestii.
Przez 50 lat rzeźba
Archanioła Michała była
podziwiana jako zdobiąca
zwieńczenie Bramy aż do
momentu, gdy podczas przebudowy twierdzy usunięto
wszystkie elementy ozdabiające mury – i tak też się stało
z postacią Archanioła Mi-
chała. Zaopiekował się nim
wtedy Ignacy Służewski i na
jednej z działek na Nowym
rarskie przy fortyfikacjach.
Służewski był światłym obywatelem, kolekcjonował róż-
Mieście, przy ulicy wychodzącej z rynku w stronę południową, nazywaną w tym
czasie ulicą Dolną, umieścił
na postumencie właśnie rzeźbę Archanioła Michała. Michał stanął na działce, którą
murarz dostał za prace mu-
ne cenne przedmioty, które
częściowo do dziś są w rękach
jego potomków. Być może
nie tylko Michała przeniósł
z terenu twierdzy, bo wśród
opowieści rodzinnych krążyły legendy, iż tych rzeźb było
kilka. W spisie pośmiertnym
Wszelkich informacji udziela instruktor Magdalena Sielicka (pokój nr 9 –
piętro HDK), tel. 84 696 2615.
WYSTAWY
▪ Świat w obiektywie Bruno, wystawa zdjęć artystycznych Tomasz
Brudnowskiego, Galeria HDK, do 6
kwietnia br.
BIŁGORAJ
WYSTAWY
▪ „Wystawa Plakatu Chopinowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji
„1 marca 2010 – 200 wystaw na 200.
rocznicę urodzin Chopina”, Galeria
Młodzieżowego Domu Kultury w
Biłgoraju. Wystawa czynna do 15
kwietnia br.
JÓZEFÓW
WYSTAWY
▪ „Fryderyk Chopin – poeta fortepianu”, Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie. Rezerwacja terminów dla grup zorganizowanych pod
numerem tel. 84 687 82 89. Wystawę
można zwiedzać do końca kwietnia br.
w godzinach otwarcia biblioteki, czyli
w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od
wtorku do piątku między 8.00 a 17.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
SITNO
▪ XXIV Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń
Rolniczych, Lubelski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Ośrodek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sitnie, 2-4 lipca br.
Rozpoczęto już przyjmowanie zgłoszeń od firm zainteresowanych uczestnictwem. Szczegółowe informacje na
stronie www.wodr.konskowola.pl (kalendarium imprez). ■
przedmiotów zostawionych
przez Służewskiego, zwanym inwentarzem, pojawiają
się dwie rzeźby z piaskowca i
niektórzy uważają, że drugą
jest św. Florian, który przez
pewien czas mógł być w rękach Służewskiego, a następnie wrócił pod Katedrę
(w 1939 r. został zniszczony
przez Niemców). Być może
jednak chodzi tu o św. Jana
Nepomucena z ulicy Listopadowej.
Mieszkańcy Nowego Miasta przez
wiele lat przywiązali się do rzeźby,
a ulica, przy której
stoi, zmieniła nazwę z Dolnej na
Rzymską (przed
wojną tak się nazywała ul. Ogrodowa),
ponieważ Maucherowie przedstawili
Archanioła Michała właśnie w stroju
rzymskiego legionisty. Tak też było
przez wiele lat i
dziś nie możemy na
Michale zobaczyć
dawnych polichromii, które go pokrywały, co
gorsza, rzeźba powoli po prostu się rozsypuje (miecz, ręka
i części skrzydeł dziś leżące
za Michałem powinny być
umieszczone we właściwym
miejscu).
Dlaczego Michałowi poświę-
cam drugi już artykuł? Coraz częściej wspaniałe nowomiejskie wille, duże piękne
drewniane domy ozdobione
snycerką, są rozbierane i bezlitośnie niszczone. Dawny
budynek browaru Livonia górujący nad ul. Listopadową,
przy której mieszkali pisarze
tacy jak: Icchak Lejb Perec
czy Piotr Szewc, dziś jest
w stanie ruiny. „Kocie łby”
rynku Nowego Miasta chce
się usunąć, więc co zostanie
w tej części Zamościa, która
także jest pod ochroną Urzędu Konserwatorskiego (nowe
białe budynki z czerwonymi
dachami)? Przecież zabytki
Nowego Miasta mogą równać się z zabytkami innymi.
Niestety, Stare Miasto jest
zauważane, a część „nowa”
Zamościa nie kojarzy się z
200-letnią historią, a tylko z
anonimowymi blokami osiedla Słoneczny Stok.
Rzeźba Archanioła Michała
nie powinna być przeniesiona na odnowioną Bramę
Szczebrzeską. Jej miejsce
jest tu, gdzie stoi i wyobrażam ją sobie jako odnowioną,
przed którą zatrzymują się
spacerujący do rzeki Łabuńki rodzice z dziećmi o imieniu Michał i opowiadają im o
starej historii: walce dobra ze
złem (Michała i Lucyfera z
jaszczurczym ogonem). ■
WŁ
sp ort
■ W skrócie ■
▪ PIŁKA NOŻNA
Hetman Zamość nie przystąpi do
rundy wiosennej piłkarskiej II ligi gr.
wschodniej. PZPN cofnął zamościanom licencję, a działacze nie odwołali
się od tej decyzji. Powodem była zbyt
krótka, 14-osobowa kadra. W dodatku
piłkarze o małym doświadczeniu nie
trenowali ze sobą od listopada ub.r.
Następne rozgrywki Hetman rozpocznie prawdopodobnie w sierpniu br. na
szczeblu III-ligowym. Zawodnicy z
ważnymi kontraktami mają być wypożyczeni do zespołów z niższych lig
w celu zdobywania doświadczenia.
▪ ŁUCZNICTWO
Podczas Halowych Mistrzostw Polski Młodzieżowców w Łucznictwie,
które odbyły się w dniach 13-14 marca br. w Milówce (woj. śląskie) złoty
medal zdobył zespół Agrosu. Panowie
w składzie: Marcin Kłoda, Patryk
Kołtun i Jakub Gucz nie dali żadnych
szans rywalom. W pokonanym polu
zostawili m.in. ekipę Stelli Kielce oraz
Łucznika Żywiec.
▪ LEKKOATLETYKA
W Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych.
Srebrny medal wywalczył tam biegacz Agrosu, Mateusz Stefaniec (dystans 4 km). Siódme miejsce zajęła
reprezentantka Znicza Biłgoraj, Paulina Nieścior (2 km). Pośród seniorów
najwyższe, 13. lokaty zajęli Dawid
Nowogrodzki (12 km) oraz Dariusz
Kuzdra (4 km). Obaj biegają w barwach Agrosu.
▪ TENIS STOŁOWY
LUKS Trefl Zawada, przed Roztoczem Szczebrzeszyn i Sokołem Mechanik Tomaszów Lubelski – to czołowa czwórka turnieju tenisa stołowego
o Puchar Roztocza. Imprezę rozegrano 14 marca br. w Szczebrzeszynie.
Wzięło w niej udział 91 zawodników
z 7 klubów z regionu.
▪ NARCIASTWO BIEGOWE
Aż 9 medali Mistrzostw Polski
Uczniowskich Klubów Sportowych
na koniec sezonu narciarskiego wywalczyli zawodnicy MULKS Tomaszów Lubelski. Na najwyższym stopniu podium stawali: Szymon Sikora,
Katarzyna Stokfisz, Mateusz Hałasa
(wszyscy pod dwa złote medale) oraz
Małgorzata Żółkiewska (złoto i brąz).
Najlepsza okazała się również tomaszowska sztafeta w składzie: Żółkiewska, Stokfisz, Ewelina Pleskacz,
Katarzyna Sikora. Zawody rozegrano
w Wiśle (woj. śląskie).
▪ BOKS
W dniach 13-14 marca br. w małej hali
OSiR w Zamościu rozegrano turniej
bokserski, który był eliminacjami do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Drugie miejsce w kat. 66 kg zajął Karol Rogalski z ASB Hetman Zamość.
▪ JUDO
20 zawodników UKS Legion Zamość
reprezentowało klub na Otwartych
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Judo. Najlepsze wyniki
osiągnęli: Aleksandra Mazurek – 1.
miejsce w kat. wagowej 43 kg (gr. wiekowa 1998 i młodsi), Jakub Wójtowicz
– 1. miejsce w kat. 60 kg (1994-1997),
Dorota Kuśmierz – 1. miejsce w kat.
48 kg (1993 i starsi). Drugie lokaty
zajmowali: Agata Zygmunt (kat. 37
kg, 1998 i mł.), Agata Skowron (kat.
57 kg, 1994-1997), a trzecie: Damian
Tymecki (kat. 60 kg, 1994-1997), Arkadiusz Gromadzki (kat. 55 kg, 19941997) oraz Łukasz Lachowicz (kat. 81
kg, 1993 i st.).
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Skok na podium
ZAPOWIEDZI
Co, gdzie, kiedy?
Początek 2010 roku był bardzo udany dla Szymona Rajtaka. Lekkoatleta zamojskiego Agrosu pod koniec stycznia br. sięgnął w Spale po brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w skoku w dal. To pierwszy tak znaczący sukces
młodego skoczka na arenie ogólnopolskiej.
P
ochodzący z Józefówki (gm. Rachanie) Szymek w
hali Centralnego Ośrodka
Sportu w Spale skoczył
6,61 m. Do srebrnego medalu zabrakło mu zaledwie
7 cm. – Nie spodziewałem
Chłopskich w Rachaniach.
– Kiedy na lekcji WF-u
skoczyłem ponad 6 metrów w dal, mój nauczyciel
skontaktował się wtedy z
Dariuszem Kuzdrą, trenerem lekkoatletów Agrosu
– wspomina Rajtak. Szko-
praca z trenerem Gdańskim układa mu się bardzo
dobrze. Pod jego okiem
dochodzi do największych
sukcesów (w tym do wspomnianego wcześniej medalu HMPJM). W 2008 i
2009 roku zajmował trzecie
Poświęca im bardzo dużo
czasu, trenuje sześć razy w
tygodniu. Na nikim się nie
wzoruje. – Staram się po
prostu ciężką pracą dojść
jak najwyżej. W każdy trening angażuję się w stu procentach – zapewnia.
się miejsca na podium. Nie
byłem w najlepszej formie,
bo brakowało mi przede
wszystkim szybkości na rozbiegu. Dlatego ten medal to
dla mnie miłe zaskoczenie
– skomentował zawodnik
Agrosu. Mistrzem Polski
został Krzysztof Szymoszek z UKS Czwórka Żory
(6,98 m), a wicemistrzem
Łukasz Chmura z MUKS
Płock (6,68 m).
Przygoda Szymka ze sportem rozpoczęła się w drugiej klasie Gimnazjum Publicznego im. Batalionów
leniowiec zgłosił początkującego lekkoatletę do XVI
Międzynarodowego Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży. Szymon zajął tam
pierwsze miejsce. Po roku
treningów u trenera Kuzdry
przeniósł się do grupy trenera Andrzeja Gdańskiego do
Tomaszowa Lubelskiego.
– Po gimnazjum wybrałem
naukę w Zespole Szkół nr
4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie, w
technikum o profilu technik
elektryk – tłumaczy.
Jak sam przyznaje, współ-
lokaty w mistrzostwach
makroregionu lubelsko-podlaskiego. Był też piąty na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (mistrzostwach Polski juniorów
młodszych) w Krakowie
(2009). Wszystkie wyniki
osiągnął w skoku w dal. W
zeszłym roku zadebiutował
też w I Lekkoatletycznej Lidze Seniorów. Jego rekordy
życiowe wynoszą: 6,71 m w
skoku w dal i 11,40 s w biegu na 100 m. Na te wszystkie wyniki Szymon ciężko
zapracował na treningach.
Poza skakaniem Szymon
lubi grać w siatkówkę, spotykać się ze znajomymi.
Sporo czasu poświęca też
nauce. Po maturze chciałby kontynuować naukę na
studiach. Ponadto interesuje się komputerami, motocyklami oraz elektroniką.
Ma też sprecyzowane cele
na sezon letni. – Chciałbym
skoczyć 7,25 m, co dałoby
mi pierwszą klasę sportową
i zdobyć medal mistrzostw
kraju na stadionie – mówi
lekkoatleta. ■
RC
Zapasy w międzynarodowym
towarzystwie
1
3 marca br. Zamość
stał się jednym z
ważniejszych punktów
na zapaśniczej mapie
Polski i Europy. Tego
dnia w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Juniorów w zapasach w
stylu klasycznym. Impreza przyciągnęła wiele
narodowych reprezentacji. Do Hetmańskiego
Grodu przybyli zapaśnicy z Ukrainy, Czech, Białorusi, Danii,
Litwy i Słowacji. Nie
zabrakło
oczywiście
Polaków, a wśród nich
zawodników miejscowego Agrosu.
Goście z zagranicy pokazali się w Zamościu
z bardzo dobrej strony.
Na podium stanęło wielu
Ukraińców, czy Białorusinów, ale też Polaków. Z
niezłej strony pokazali
się również zamojscy
zapaśnicy. Żadnemu nie
udało się jednak wskoczyć na podium. Najbliżej tego wyczynu był
Michał Kostrubiec, który zajął siód
me miejsce
w kategorii wagowej 55
kg. Miejsce w „dziesiątce” udało się wywalczyć
również
Damianowi
Hałasie. Podopieczny
11
trenera Bogusława Daniłowicza był dziewiąty
w kat. 120 kg. Pozostali
zawodnicy zajmowali
dalsze lokaty. Krzysztof
Brzeszczanik był 14. W
kat. 55 kg. Wśród zapaśników walczących w
kat. 66 kg 25. miejsce
zajął Marcin Ciureja, a
Tomasz Zubiak był 25.
Klasyfikację drużynową
wygrała reprezentacja
Ukrainy, przed kadrą
Białorusi. Trzecia
była białoruska drużyna
z Grodna, a
czwarta reprezentacja Danii.
ZapaśnicyAgrosu
zajęli 23. pozycję (na 32
uczestniczące kluby). W
zawodach wzięło udział
154 zawodników.■
RC
▪ LEKKOATLETYKA
W sobotę, 26 marca w Chorzowie odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych (mistrzostwa Polski juniorów młodszych).
Wystartują w nich najlepsi zawodnicy z
całej Polski, w tym biegacze z naszego
regionu: z zamojskiego Agrosu, Unii
Hrubieszów i Znicza Biłgoraj.
▪ PIŁKA NOŻNA
16. kolejka III ligi, grupa lubelskopodkarpacka: Stal Kraśnik – Spartakus Szarowola: Mające się odbyć
w niedzielę, 21 marca spotkanie 16.
kolejki III ligi grupy lubelsko-podkarpackiej pomiędzy Stalą Kraśnik a
Spartakusem Szarowola zostało przełożone z powodu złego stanu murawy.
Termin zastępczy zaplanowano na 21
kwietnia.
17. kolejka III ligi, grupa lubelskopodkarpacka: Sobota, 27 marca,
godzina 14:00, stadion w Radzyniu
Podlaskim: Orlęta Radzyń Podlaski –
Tomasovia Tomaszów Lubelski.
Niedziela, 28 marca, godzina 15:00,
stadion w Szarowoli: Spartakus Szarowola – Stal Sanok.
17. kolejka IV ligi, grupa lubelska:
27-28 marca: Olender Sól – Start Krasnystaw ; Lewart Lubartów – Łada
Biłgoraj ; Roztocze Szczebrzeszyn –
Sparta Rejowiec Fabryczny ; Hetman
Żółkiewka – Chełmianka Chełm.
18. kolejka IV ligi, grupa lubelska:
31 marca: Hetman Żółkiewka – Start
Krasnystaw ; Chełmianka Chełm –
Olender Sól ; POM Iskra Piotrowice
– Roztocze Szczebrzeszyn ; Łada Biłgoraj – BKS Unia Bełżyce ; Start Krasnystaw – Lewart Lubartów.
17. kolejka Zamojskiej Klasy Okręgowej: 27-28 marca: Echo Zawada –
Kryształ Werbkowice ; Korona Łaszczów – Sparta Wożuczyn ; Huczwa
Tyszowce – Victoria Łukaowa/Chmielek ; Granica Lubycza Królewska –
Nord 98 Wysokie ; Cosmos Józefów
– Ostoja Skierbieszów ; Płomień Spartan Nieledew – Unia Hrubieszów ;
Omega Stary Zamość – Olimpiakos
Tarnogród ; Tanew Majdan Stary – Tur
Turobin. ■
Tabele piłkarskie:
Miejsce, nazwa drużyny, liczba meczów, zwycięstwa – remisy – porażki,
liczba punktów, bilans bramkowy.
II liga, grupa wschodnia, 22. kolejka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
LKS Nieciecza
Świt Nowy Dwór Maz.
Kolejarz Stróże
Resovia Rzeszów
Start Otwock
Jeziorak Iława
Okocimski Brzesko
Ruch Wysokie Mazowiecki
Wigry Suwałki
Pelikan Łowicz
OKS 1945 Olsztyn
Sokół Aleksandrów Łódzki
Olimpia Elbląg
Hetman Zamość
Przebój Wolbrom
GKS Jastrzębie Zdrój
Stal Rzeszów
Concordia Piotrków Tryb.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
20
20
20
20
12-4-4
11-6-3
11-5-4
10-7-3
11-4-5
9-8-3
10-5-5
9-7-4
9-7-4
6-7-7
6-6-8
6-5-9
5-1-11
4-4-11
4-3-13
4-3-13
3-5-12
3-5-12
III liga, grupa lubelsko-podkarpacka, 16. kolejka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Górnik II Łęczna
Spartakus Szarowola
Siarka Tarnobrzeg
Izolator Boguchwała
Stal Sanok
Unia Nowa Sarzyna
Podlasie Biała Podlaska
Tomasovia Tomaszów Lub.
Avia Świdnik
Wisła Puławy
Stal Kraśnik
Stal Poniatowa
Stal Mielec
Karpaty Krosno
Wisłoka Dębica
Orlęta Radzyń Podlaski
16
15
16
15
16
15
16
16
15
15
15
16
16
15
15
16
11-2-3
10-2-3
7-6-3
6-6-3
7-3-5
7-3-5
6-5-5
6-5-5
5-6-4
5-4-6
4-4-7
4-4-8
3-7-6
3-6-6
3-4-8
0-6-10
40
39
38
37
37
35
35
34
34
25
24
23
16
16
15
15
14
14
37-15
36-24
31-19
35-14
26-17
25-16
27-27
34-23
31-16
23-22
26-30
16-23
29-38
20-39
24-42
27-41
19-35
17-36
35
32
27
24
24
24
23
23
21
19
16
16
16
15
13
6
28-10
25-10
18-14
21-11
21-19
22-18
14-13
16-15
12-12
24-22
12-17
11-27
16-17
14-18
7-19
6-25
12
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
MOTORYZACJA
SPRZEDAM dwa fotele do Renault 19 (welurowe, regulowane, szaro-niebieskie) c. 260 zł/
kpl, Tel. 665-761-435.
SPRZEDAM BMW E320i, silnik po remoncie
lub zamienię na Golfa III z gazem. Tel. 510-104484. dzwonić po 16.
ODSZKODOWANIA od ubezpieczycieli,
rolnicze, życiowe, medyczne, majątkowe,
komunikacyjne, samochodowe. do 20 lat wstecz
bezpłatne porady. Tel. 84 538-13-43.
CZĘŚCI do wartburga: lampy tył, ślimacznica,
felgi, tablica roz. inne. Tel. 885-763-990.
SPRZEDAM opony 165-70, r 14. 2szt. stan b.d.b.
letnie; kormoran. Tel. 885-763-990.
SPRZEDAM opony zimowe 4 szt z felgami,
rozstaw 4x100 z hondy civic, stan bd. Tel. 504741-144.
SPRZEDAM Opel Frontera Sport, rok prod. 95,
benz + gaz, 4x4, sprawny. Tel. 504-679-142.
SPRZEDAM Mercedesa 1417, rok prod. 1988, c.
6000zł. Tel. 501-078-788.
SPRZEDAM trabanta na złom c. 200zł; 100kg
puszek po piwie, 13 skrzynek butelek po piwie, 4
skrzynki butelek po winie, Tel. 782-193-215.
ODSZKODOWANIA od ubezpieczycieli,
rolnicze, życiowe, medyczne, majątkowe,
komunikacyjne, samochodowe. do 20 lat wstecz
bezpłatne porady. Tel. 84 538-13-43.
TANIE ubezpieczenia komunikacyjne np. dla pojazdów o poj. silnika od 2000cm, nawet od 250zł.
Zamość, Galeria Uni, Lubelska 40. Tel. 84 63831-60.
Renault Megane Sportway 16V srebrny sedan , 1,6 benzyna 2005r,
tel 889-55-15-14
SPRZEDAM tanio oś z kołami do przyczepki lub
wózka do bydła, silnik 4 kW. Tel. 505-251-513.
SPRZEDAM trabanta, rok prod 1990 + części,
kolorowy. c. 1500zł. Tel. 782-193-215.
BUTLA gazowa do samochodu 60 litrów, ważna do 2014 r, zbiornik toroidalny, sprzedam. Tel.
792-370-213.
ALFA ROMEO 147 JTD, 1.9, 2004r., stan bdb,
Tel. 502-636-742.
PILNIE sprzedam Fiat MAREA, JTD, 110
kM, rok prod. 2001, bardzo mały przebieg,
serwisowany w Autobial, cena okazyjna. Tel.
606-175-414.
BAGAŻNIK samochodowy dachowy. c. 140zł;
przedwzmacniacz antenowy radia CB. c. 12zł.
Tel. 515-159-216.
ODSZKODOWANIA od ubezpieczycieli,
rolnicze, życiowe, medyczne, majątkowe,
komunikacyjne, samochodowe. do 20 lat wstecz
bezpłatne porady. Tel. 84 538-13-43.
SPRZEDAM Ford Escort 1,8 diesel, rok prod
1991, nowe sprzęgło i akumulator, samochód w
dobrym stanie w ciągłej eksploatacji, c. 1600zł.
Tel. 792-370-213.
SPRZEDAM MZ-250 Trophy, rok 1970 + części,
c. 1500zł. Tel. 782-193-215.
VW Polo 1.4, diesel, rok prod. 1995, 3-drzwiowy,
użytkowany, Tel. 84 639-62-08, 505-533-878.
BAGAŻNIK samochodowy. c. 140zł, Tel. 518738-158.
SPRZEDAM Daewoo Nexia 97/98, benz + gaz,
przebieg 50 tys. km, lub zamienię na CC lub Matiz, c. 6800zł, Tel. 662-907-811.
ODSZKODOWANIA od ubezpieczycieli,
rolnicze, życiowe, medyczne, majątkowe,
komunikacyjne, samochodowe. do 20 lat wstecz
bezpłatne porady. Tel. 84 538-13-43.
SPRZEDAM skuter Coliber (pol-korea), nierejestrowany, rok prod. 2008, stan bdb. c. 1700zł. Tel.
662-907-811.
KUPIĘ motor MZ 150 lub 250 w cenie do 1000
zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM dwa nowe kaski do motoru. c.
100zł./2szt, Tel. 662-907-811.
PRACA
Dam pracę
CIEKAWA praca dla studentów z własnym
samochodem, godziny popołudniowe.
Tel. 604-101-996.
AGENCJA ubezpieczeniowa z dużym doświadczeniem poszukuje do współpracy: 1. asystent(ka)
szefa, 2. managera z doświadczeniem w branży
ubezpieczeniowej (preferowany życiowiec) – wykształcenie min. średnie, prawo jazdy, znajomość
komputera, dyspozycyjność. Ofertę CV proszę
przesyłać na skrytkę pocztową 228 Zamość.
DOŁĄCZ do ekospołeczności promując zdrową
żywność, zdrowy styl życia, wysokie zarobki. [email protected], Tel. 600-766-086.
PRACA w formie konsultanta handlowego.
Godziny popołudniowe, mile widziane panie.
Pensja + Prowizja; kontakt Tel. 84 530-16-78, w
godz. 13 – 17. CV – [email protected]
POSZUKUJĘ osoby niepełnosprawnej do multiagencji ubezpieczeniowej (pełny etat) – min.
średnie wykształcenie, bardzo dobra znajomość
komputera. Ofertę CV proszę przesyłać na skrytkę pocztową 228 Zamość.
REWELACJA! poszukuję przedstawicieli,
lekarzy i osób chętnych do ciekawego biznesu!
Wysokie zarobki nawet 4tys+bonusy. DZWOŃ
JUŻ TERAZ! Tel. 511-641-794.
PROFESJONALNY kompleksowy montaż
paneli podłogowych - atrakcyjne ceny!!! wolne
terminy!!! szybki czas realizacji!!!
Tel. 501-035-546.
USŁUGI remontowe-malowanie, tapetowanie,
układanie paneli, terakoty, glazury i inne. Solidnie. Tel.517-982-324.
KOMPUTEROWE Centrum Serwisowe SERWISONIK ul. Lwowska 18. Tel. 84 638-99-40
www.serwisonik.pl.
CHROŃ siebie i swoją rodzinę, zabezpiecz swoją
przyszłość na emeryturze. Solidna ochrona za rozsądną cenę. Tel. 84 638-31-60.
USŁUGI budowlano remontowe. Tel. 507-204623.
DZIENNIKARZ poprowadzi akcje promocyjne
firm, prezentacje firm na wystawach, imprezach,
festynach, Tel. 781-136-846.
WYKONUJĘ różne roboty przy posesjach, dojadę na miejsce, pracuję sam, dniówka 99zł. Tel.
782-193-215.
TAPETOWANIE, malowanie, karton gips, gładź,
glazura, panele - solidnie, tanio z gwarancją, Tel.
692-497-527.
„WEST” wesela, bale, bankiety – najlepsza oprawa muzyczna i pełen profesjonalizm. tel. 507729-155, 508-767-120, www. robimywesele. pl
POSZUKUJĘ do współpracy agentów ubezpieczeniowych z doświadczeniem (życie, majątek,
OFE) – region zamojszczyzny. Ofertę CV proszę
przesyłać na skrytkę pocztową 228 Zamość.
POSZUKUJĘ dziewczyn do sprzedaży okularów. Tel. 661-522-331.
JEŚLI chcesz zostać konsultantką Oriflame, zadzwoń. Tel. 512-544-218.
PRZEDSTAWICIELI, dietetyków, zielarzy, farmaceutów do marketingu sieciowego, suplement
diety, wysokie zarobki, [email protected]
Tel. 600-766-086.
Szukam pracy
ZAOPIEKUJĘ się dziećmi lub osobą starszą w
Zamościu. Tel. 84 638-52-89, 782-279-694.
SZUKAM pracy najlepiej od zaraz, Tel. 509-689242.
MĘŻCZYZNA 28 lat, wykształcenie śr, j.ang,
uprawnienia na wózki widłowe, koparko-ładowarki, kat.B, dyspozycyjny, bez nałogów, podejmę każdą pracę legalną w Polsce lub zagranica.
Tel. 508-723-903.
KIEROWCA 33l. Prawo jazdy kat. A,B,C,E,T – aktualne badania ADR, doświadczenie na
przewozie paliw płynnych:UE, UA, paszport. Tel.
518-898-597.
PODEJMĘ się opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną. Tel. 601-280-300
USŁUGI
ATRAKCYJNE pożyczki! Przyjdź do nas!
Minimum formalności: bez zaświadczeń,
poręczycieli, BIK. Niskie raty 25000zł - 155,27zł,
odsetki 7,08%, Zamość; Tel. 84 639-27-20.
ARANŻACJE wnętrz, wizualizacja wnętrz,projekty kuchni, łazienek, pokoi, dobór kolorystyki,
wykonawstwo, www.maxprojekt.net
Tel. 788-523-023.
USŁUGI hydrauliczne. nowe instalacje C.O wodno-kanalizacyjne systemem Alpex, Miedź, Plastik
PP. Solidnie, Szybko i Tanio. Tel. 506-203-759.
USŁUGI mixokretem: wylewki, schody, posadzki. Tel. 691-378-457.
WKŁADY kominowe, kwasoodporne, żaroodporne, kominy ceramiczne, kominki tradycyjne,
z płaszczem wodnym, montaż,
Tel. 84 639-97-63, 600-498-445.
MONTAŻ szyb samochodowych. Tel. 608-073041.
MEBLE kuchenne: pomiary, projekty, montaż.
Tel. 606-256-191.
KOMPUTEROWE Centrum Serwisowe SERWISONIK, Zamość, ul. Lwowska 18, www.serwisonik.pl, Tel. 84 638-99-40.
SCHODY nowoczesne, balustrady, Tel. 503-152473.
GLAZURA, terakota, karton-gips, prace stolarskie. Tel. 662-143-775.
FIRMA Mariobud – usługi remontowo-wykończeniowe, f-ra vat, Tel. 886-650-255.
FELGI, opony (nowe, używane, bieżnikowane),
wymiana na miejscu, atrakcyjne ceny, szeroki
asortyment, przy zakupie wymiana GRATIS, Jarosławiec 246. Tel. 696-529-660, 602-256-369.
SKLEP MIKA zaprasza: bardzo duży wybór
bielizny, piżam i koszul nocnych, pościel, ciapy,
torebki najniższe ceny. Niepodległości 2 - obok
dworca PKS. Tel. 697-062-609.
WYMIANA rozrządów, olejów, klocków hamulcowych tanio, solidnie, szybko, Zamość. Tel.
785-829-122.
REGENERACJA siłowników pomp i rozdzielaczy. Tel. 84 627-14-44, 668-947-460, 665-761435.
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ. Nie drogo i szybko. Tel.
603-103-662.
PROFESJONALNE usługi krawieckie. Suknie
ślubne – szycie, sprzedaż, wypożyczanie. Dodatki
ślubne. Przeróbki, poprawki. Nabijanie nap i napoguzików. Zamość, ul. Pereca 41 (budynek Hotelu Orbis “Zamoyski”). Tel. 660-267-880.
PROFESJONALNIE: parkiety, panele, sufity,
balustrady, zabudowy nietypowe drewno,
k-gips, sauny, montaż otworów, glazury, terakoty
- Masz problem. Tel. 721-256-330.
VIDEOFILMOWANIE śluby, wesela itp. studio, plener. Tel. 501-078-788.
KWARTET SMYCZKOWY – ŚLUBY, BANKIETY, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE.
TEL. 502-949-254.
TRANSPORT, przeprowadzki, przewóz AGD,
meble, mat. budowlane (niskie ceny). Tel. 500631-435.
POLEROWANIE reflektorów samochodowych,
naprawa odprysków na szybie. Tel. 513-935-133.
SKLEP z porcelaną zaprasza na zakupy: serwisy
obiadowe, kawowe, bulionowe, galanteria, itp.
Sitaniec 201 koło cmentarza,
Tel. 503-622-224.
USŁUGI melioracyjne, wykopy i inne. Tel. 661218-755.
SYSTEMY alarmowe, video-domofony, telewizja przemysłowa, automatyka bramowa, ul. Przemysłowa 2, Zamość. Tel. 84 627-05-55.
SPRZEDAŻ tłumików i akcesoriów układów
wydechowych. Możliwość montażu na miejscu.
Tel. 84 638-80-68, 785-829-122.
KOMPELKSOWA obsługa BHP. Tel. 501-070485.
DJ ALEX – wesela, dancingi, imprezy okolicznościowe, www.djalex.com.pl,
Tel. 603-035-510.
UBEZPIECZENIA OC AC NNW, stawki OC
już od POJEMNOŚCI POJAZDU do 900 od
130zł, 901-1300 od 169zł, 1301-1500 od 213zł,
1501-1600 od 230zł, 1601-2000 od 259zł, 20012400 od 289zł, pow.2400 od 319 zł. FINANCE
PARTNER ul. Piłsudskiego 25a Zamość. Tel. 84
627-21-13.
SPRZĄTANIE – mycie okien, nie masz czasu –
zadzwoń – ja to zrobię. Tel. 500-328-656.
MALOWANIE, gładź. Tel. 668-183-132.
ODSZKODOWANIA po wypadkach, z OC
sprawcy, nawet sprzed 10 lat-najlepsza firma w
Polsce. Zadzwoń po bezpłatną radę i skuteczną
pomoc. Tel. 600-069-932.
ODSZKODOWANIA po wypadkach nawet
sprzed 10 lat, z OC sprawcy - NAJLEPSZA
FIRMA W POLSCE. Zadzwoń po skuteczną
pomoc. Tel. 600-069-932.
KREDYTY gotówkowe i konsolidacyjne na
oświadczenie ZAPRASZAMY DO BIURA FINANCE PARTNER ul. Piłsudskiego 25a Zamość,
Tel. 84 627-21-13.
PRANIE tapicerki samochodowej, dywanów,
wykładzin, narożników, kanap, wersalek, foteli,
szybkie schnięcie, dojazd gratis. Tel. 669-578-393.
KREDYTY HIPOTECZNE oferta 17 banków,
FINANCE PARTNER ul. Piłsudskiego 25a, Zamość, Tel. 84 627-21-13.
FIRMA Mariobud- glazura, terakota, gładź, malowanie, f-ra vat. Tel. 886-650-255.
II i III Filar- zabezpiecz swoją emeryturę, składki
od 100 zł, ZADZWOŃ, Tel. 600-279-975.
PROFESJONALNA oprawa muzyczna
ślubów, komunii itp.
Tel. 608-642-963.
AKADEMIA RODZENIA, ul. Peowiaków 1,
Zamość. Wizyty domowe. Tel. 660-753-342,
Szkoła rodzenia. Tel. 504-576-003.
DOCIEPLENIA budynków, tynki strukturalne. Tynki tradycyjne. Panele, glazura, terakota,
gładzie, malowanie. Ekipa budowlana. Tel. 503346-913.
RESTAURACJA BROADWAY – organizacja
wesel, imprez okolicznościowych, bankietów,
dancingów. Zamość, ul. Peowiaków 94. Tel. 84
639-26-26.
USŁUGI remontowo-stolarskie. Tel. 84 638-5289, 601-280-300.
TERAPIA psychoanalityczna, objaśnienia marzeń sennych wg Freuda. Tel. 84 638-52-89, 601280-300.
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i sprzedaż.
Wólka Łabuńska 120. Tel. 512-527-030.
PROFESJONALNY montaż i serwis klimatyzacji, konkurencyjne ceny. Tel. 501-830-050, e-mail
[email protected] pl.
PROJEKTOWANIE łazienek, faktura VAT. Tel.
886-650-255.
ZESPÓŁ muzyczny „Azja” – zabawy, wesela,
dancingi, studniówki. Tel. 502-147-883.
REMONTY mieszkań. Tel. 500-180-211.
MEBLE na wymiar, kuchnie, szafy, garderoby,
biurka, nietypowe zabudowy, solidnie.
Tel. 665-004-707.
FILMOWANIE i fotografia. wesela, studniówki. gwarancja szybkiej realizacji lub film za
grosze. tel. 698-464-686,
www. robimywesele. pl
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działkę budowlaną w Zawadzie,
0,21 ha (za dworcem PKP), Tel. 608-509-681.
SPRZEDAM mieszkanie, 55 mkw., Tomaszów.
Tel. 84 639-91-10.
UBEZPIECZENIA majątkowe domy, mieszkania. Wiele firm w jednym miejscu. Przezorny
zawsze ubezpieczony. Przyjdź sprawdź. Galeria
Uni - Lubelska 40. 84 638-31-60.
SPRZEDAM działkę 0.80ha w Justynówce.
Tel. 609-108-773.
PILNIE sprzedam bar z wyposażeniem, Zamość,
c. 35 tys. zł. Tel. 510-961-866.
SPRZEDAM 2 działki budowlane obok siebie, po 15 arów na granicy Krasnobród-Nowa
Wieś. Tel. 84 660-78-52, 501-150-941.
SPRZEDAM siedlisko 44a, 12km od Zamościa.
Dom drewniany, budynek gospodarczy murowany do zamieszkania,duża stodoła słupy lane. Dobra lokalizacja na działalność gosp., lub budowę
kilku domów. Przystanek MZK, PKS, przedszkole, szkoła. Tel. 510-232-208.
LAS 1.64ha mieszany, drzewo-grunt, wiek od 20
do100 lat, niezadłużony.
Tel. 885-763-990.
SPRZEDAM dom 170 mkw., podpiwniczony
z garażem pod tarasem przy ul. Kalinowej 6 w
Zamościu. W dużym stopniu wykończony: tynki,
woda, ścieki, CO, światło, gaz, działka 519mkw,
Tel. 84 639-37-84, 606-427-746.
SPRZEDAM dom parterowy o pow 100mkw. 3
pokoje, kuchnia, łazienka, w Tomaszowie Lubelskim. Działka o pow 1000mkw, garaż z kanałem,
budynki gospodarcze. Dobra lokalizacja. c. 275
tys zł. Tel. 519-834-755.
SPRZEDAM działkę w Wierzbiu 0,35ha, dom
z budynkiem gosp. + stodoła. Tel. 84 611-20-72,
511-687-479.
SPRZEDAM M-5 (4 pokoje), Zamość, Wyszyńskiego, atrakcyjna lokalizacja, c. 250 tys. zł., Tel.
84 639-80-42, 512-276-113.
SPRZEDAM budynek 72mkw, z działką
800mkw. Obrowiec k/Hrubieszowa. blisko szkoły. Cena do negocjacji. Tel. 515-310-323.
SPRZEDAM 1ha łąki w Zamościu (nadaje się
pod zabudowę), cena do negocjacji. Tel. 500-329084.
SPRZEDAM działkę budowlaną 0,36ha + media, Krasnystaw, ul. Łukasińskiego (Zastawie),
cena do uzgodnienia. Tel. 500-064-830.
REKLAMA
SPRZEDAM mieszkanie bezczynszowe w centrum Zamościa, 77,75 mkw, 3 pokoje i kuchnia,
łazienka, ul. Sienkiewicza. Tel. 84 638-47-77.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie, 63mkw,
IV piętro, ul. Brzozowa, Tel. 84 627-05-92, 501097-648.
SPRZEDAM las 1,22ha, Tel. 84 616-62-37.
SPRZEDAM mieszkanie w Tomaszowie Lub.,
58 mkw., Tel. 84 639-91-10.
DZIAŁKA budowlana 0,80ha Sabaudia k. Tomaszowa Lub. uzbrojona z wydaną decyzją zabudowy, c. do uzg. Tel. 880-138-962.
ATRAKCYJNE działki do sprzedaży, Tel. 84
639-91-10.
ZAMIENIĘ kawalerkę 20 mkw (parter) ul.
Orzeszkowej na większe do 30 mkw (do II piętra)
– może być zadłużone. Tel. 503-742-684.
SPRZEDAM działkę, 0,33ha, Tel. 84 616-62-37.
SPRZEDAM mieszkanie w Zamościu, 62 mkw.,
Tel. 788-523-023.
SPRZEDAM lokal usługowy w Tomaszowie.
Tel. 84 639-91-10.
W Szczebrzeszynie sprzedam działkę ok. 0,36ha,
zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi,
dobre wymiary i lokalizacja. c. 170 tys zł., Tel.
693-531-174.
PILNIE sprzedam mieszkanie 62mkw po kapitalnym remoncie, zadbane, w pobliżu jest Liceum
Ogólnokształcące, c. 200 tys. zł. Redutowa 2/3.
M-2 (kawalerka), 31 mkw, sprzedam, Zamość
(Nowe Miasto). Tel. 500-631-435.
DOM w Zamościu 130mkw, garaż, 5a działki, c.
400 tys. zł. Tel. 84 639-79-94.
Wynajmę
POWIERZCHNIE handlowe do wynajęcia, Zamość. Tel. 600-028-606.
WYNAJMĘ kawalerkę w Zamościu, ul. Orla, I
piętro. Tel. 84 627-26-08, 798-555-598.
WYDZIERŻAWIĘ działkę w centrum Krasnobrodu (usługi/handel), Tel. 84 660-76-69, 691030-411.
WYNAJMĘ powierzchnię magazynową 150
mkw, c. 8zł/1mkw, Zamość. Tel. 501-078-788.
STANCJA dla dziewczyn (studentki) okolice
Nowe Miasto, Zamość. Tel. 500-631-435.
DO wynajęcia atrakcyjne powierzchnie biurowe,
85 mkw, w centrum Zamościa (sąsiedztwo biur
projektowych). Tel. 601-691-494.
STANCJA dla studentek w centrum Zamościa.
Tel. 601-691-494.
WYNAJMĘ mieszkanie lub stancję, Zamość.
Tel. 601-280-300.
oczko wodne, wszystkie media. 570 000zł.
*WIERZBA 217, gm. Stary Zamość. Dom murowany, parterowy o pow. 212 mkw z garażem;
zadbany, gustownie urządzony, droga asfaltowa..
Działka 0,25 ha, ładnie zagospodarowana. Cena
325000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Hrubieszowska 34B. Budynek
usługowo-mieszkalny z 2 odrębnymi lokalami,
usługowy na parterze i podpiwniczeniu z działającym pubem CASTELLO, mieszkalny na piętrze i poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej
306,10 mkw. Cena 1050000zł.
wo - mieszkalnym, 2 kondygnacje z użytkowym
poddaszem, gastronomia. Niski parter usługi,
wysoki parter i poddasze mieszkalne. Budynek
wkomponowany w zbocze, 30 m od zalewu. Tereny przyszłego ośrodka sportu, wypoczynku i
rekreacji. Jedyne takie miejsce nad 950 ha zbiornikiem wodnym. 360000 zł.
*DOM letniskowy, Roztocze, Park Krajobrazowy, HUTKI na działkach 445/3 i 1108/3 o pow.
800 mkw. Dom dwukondygnacyjny na podmurówce z kamienia o pow. zab. 66 mkw i użytkowej
119 mkw. 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym,
*KRASNYSTAW, ul. Rejowiecka 26F. Budynek magazynowo-biurowy o pow. całkowitej
291mkw, przy drodze wojewódzkiej nr 812, na
terenie przemysłowym. Działka 669mkw. Właściciel wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu na usługi z możliwością wprowadzenia
mieszkalnictwa. Cena 230000 zł.
*TARNOGÓRA, ul. Krakowskie Przedmieście 2.
Budynek 4-kondygnacyjny o wymiarach ok 17,45
x 45,34 m i pow. użytkowej 2621mkw. Dach przykryty nową blachą trapezową. Działka o pow. ok
0,75ha, granicząca z rzeką Wieprz. Uzbrojenie w
działce lub drodze: prąd, kanalizacja, wodociąg,
telefon. Cena 380 000zł.
*NIELISZ 85 B, Dom o przeznaczeniu usługo-
łazienka z WC. Prąd, siła, woda, szambo, gaz –
przyłącze na budynku. Ogrzewanie kominkowe.
Cena 220 000zł.
*DOM letniskowy na Roztoczu o pow. 42 mkw.
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, weranda, taras.
Działki 1600 mkw. Prąd, woda, szambo i WC
wolno stojące. Majdan Wielki ul. Borki 3, gm.
Krasnobród. Cena 141000zł.
*BONDYRZ 128, zadbane siedlisko 1,18ha.
Dom drewniany 96,30mkw, kryty blacho-dachówką, ocieplony, oszalowany, okna PCV. 3
pokoje, kuchnia z jadalnią, przedpokój, łazienka,
WC, pomieszczenie kotłowni, taras. Woda, prąd,
siła, szambo, gaz. Budynki gospodarcze. Wyśmienite miejsce do zamieszkania, prowadzenia
agroturystyki lub całorocznego wypoczynku.
Kupię/Poszukuję
M-3 komunalne w Łodzi zamienię na podobne
lub mniejsze (woj. lubelskie – chętnie w Zamościu). Tel. 784-754-565.
GÓRSKI NIERUCHOMOŚCI, ZAMOŚĆ
UL. RYNEK SOLNY 1, 084 639-10-59, 511685-188; UCZESTNIK PONADREGIONALNEGO MLS NGA, [email protected] PL,
WWW. KGORSKI. PL
*ZAMOŚĆ, ul. Piłsudskiego 67/33. Mieszkanie
46,12mkw, 2 pokoje, parter. Przytulne, zadbane,
urządzone ze smakiem. 150 000zł.
*STRZYŻÓW, ul. Orla 4/16, pow. hrubieszowski. Mieszkanie 70,90mkw, 3 pokoje, piętro 3/3.
Eleganckie, po generalnym remoncie. W cenę
mieszkania wliczony garaż. 133 000zł.
ZAMOŚĆ, ul. Pogodna, osiedle Św. Piątka dom
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z garażem,
169 mkw, salon i 3 pokoje, wszystkie media, zagospodarowana działka 557 mkw, drzewa owocowe i ozdobne, cena 358 000zł.
*BONDYRZ, piękny, luksusowy dom o pow. 132
mkw. 3 wejścia, 4 pokoje, 2 łazienki. Zagospodarowana działka o pow. 1000mkw. Prąd, siła, woda
z własnego ujęcia, hydrofor, gaz, szambo, CO z
pieca gazowego dwufunkcyjnego. 660 000zł.
*ZAMOŚĆ, Skokówka, ul. Rzemieślnicza 4.
Piękny dom piętrowy, podpiwniczony z garażem,
pow. 280 mkw. 3 niezależne wejścia, 7 pokoi, 3
łazienki. Zagospodarowana działka 1178mkw,
13
Cena 285 000zł.
*OBROCZ 49, gm. Zwierzyniec. Dom drewniany o pow. zab. 73mkw, garaż drewniany, drewutnia, działka 900mkw. Prąd, woda z wodociągu,
dodatkowo studnia na podwórzu, szambo, CO
i CW z pieca opałowego, gaz z butli. Cena 120
000zł.
*SIEDLISKO 0,22ha. Czartowczyk 83, powiat
tomaszowski. Po generalnym remoncie, w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. Dom
parterowy, termoizolowany, drewniany o pow.
zabudowy 52,70mkw. Budynek gospodarczy murowany w trakcie adaptacji na mieszkalny. Cena
210000zł.
*DZIAŁKA budowlana na prestiżowym osiedlu
Św. Piątka. Zamość, ul. Paderewskiego, dz.nr
22/3. Pow. 928mkw. Bardzo dobre wymiary od
frontu 35,73 m i głębokości 25, 89 m. Gaz, telefon
w działce, prąd, wodociąg, kanalizacja w drodze.
Cena 223 000zł.
*DZIAŁKI, Zamość, ul. Fredry. Nr 11/2 pow.
1228mkw – 109000zł. Nr 11/3 pow. 1233mkw –
109000zł. Nr 11/4 pow. 1404mkw – 125000zł.
Teren budownictwa jednorodzinnego z usługami
nieuciążliwymi.
*ZAMOŚĆ, Braterstwa Broni, działki budowlane. Nr 43/4 pow 1241mkw 87000zł, Rolnicza, nr
55/3 pow. 1310mkw, 85 000zł
*PNIÓWEK, dz. nr 91/2 o pow. 0,51ha. Telefon,
gaz, prąd w sąsiedniej działce. Cena 69 000zł
*PNIÓWEK, dz. nr 87/6 o pow. 0,33ha. Wymiary ok 57,12 x 46,65m, przy drodze asfaltowej.
95 000zł.
*DZIAŁKA nr 1836/4 , SITANIEC, koło hotelu
Artis, o pow. 909mkw. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług. Prąd w sąsiedniej
działce, gaz i kanalizacja blisko. Cena 80 000zł
*DZIAŁKA Sitaniec, ul. Lubelska, pow. 2300
mkw + ½ udziału w 500mkw, prąd na działce, wodociąg w drodze, kanalizacja w sąsiednich działkach, gaz przy ul. Lubelskiej. Cena 89 000 zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Braterstwa Broni. Działka budowlana nr 9/10 o pow. 1208mkw, przy asfalcie.
O wymiarach ok. od frontu 33,79 m i głębokości
37,12 m, prąd i woda w odległości 100 m. Cena
79 000zł.
*WÓLKA PANIEŃSKA, dz. nr 3/9 o pow 4000
mkw, wymiarach ok. 25 x 160 m, 1 km od Zamościa, działka w terenie projektowanego dużego
osiedla mieszkaniowego. 281 000zł.
*KALINOWICE, działka pod zabudowę mieszkaniową nr 44/13 o pow 1600 mkw, wymiarach
ok 31/51m, cena 115 000 zł
*WYSOKIE dz. nr 508 o pow. 3800 mkw, 2 km
od Zamościa, prąd, gaz, woda, telefon, pod zabudowę. 95 000zł.
*PLOSKIE, działki: nr 147/8 pow. 3700 mkw
159000zł.; nr 799 pow. 5900mkw 95 000 zł;
nr 775 pow. 7000mkw 45 000 zł
*NIELISZ dz. nr 1287/5, pow. 2964mkw, o
wymiarach: od frontu 66,81 m i głębokości
35,82/34,41 m. Przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe. Prąd w działce, woda telefon w
drodze i w sąsiedniej działce. Cena 65 000 zł.
*BIAŁOWOLA, dz. nr 231 o pow. 1,71ha 85
000zł; dz. nr 232 o pow. 1,63ha 85 000zł.
*WÓLKA WIEPRZECKA, działka nr 293 o pow.
1,12ha, przy lesie. O nieregularnym kształcie, przy
drodze asfaltowej ok 29m. Cena 100 000zł.
*LIPSKO KOSOBUDY, dz. nr 16/3 3169mkw,
o wymiarach ok. 22 x 153 m, pod zabudowę,
tereny NATURA 2000, Roztocze, uzbrojenie:
prąd, telefon, gaz w odległości ok 100 m. Cena
59 000zł.
*ZAWADA, działki: nr 915/5, pow. 7921mkw,
85000zł; nr 528, pow. 1,47ha, 150 000zł; nr 481/2,
pow. 1500mkw, 65 000 zł.
*ROGÓŹNO, działka nr 836/9. Działka przy drodze
krajowej nr 17 / E372 prowadzącej na Ukrainę, tuż
przed Tomaszowem Lubelskim. Pow. 1651 mkw, o
wymiarach: ok 25 m / 67 m. Prąd, wodociąg, telefon. Przeznaczona pod usługi handlu i inne. Cena
89000zł.
14
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
*ZWIERZYNIEC, Rudka dz. Nr 1071, 709, 711,
714, łączna powierzchnia 11089 mkw, działka w
zakolach Wieprza w terenach pod zabudowę usługową, turystyki, sportu i rekreacji i 3 działki rolne
do wykorzystania na cele rekreacyjne 85 000zł.
* PODKLASZTOR, ul. Świerkowa. Działka pod
zabudowę pensjonatową o pow. 1,06ha, przy granicy Krasnobrodu. Wymiary ok: od frontu 27,50 m,
tyłu 29,75 m głębokości 361 i 385 m. 215 000zł.
*KRASNOBRÓD, ul. Wiśniowa, działka budowlana nr 119/7 o pow. 1402mkw. Prąd, wodociąg,
kanalizacja, gaz, telefon w drodze. Cena 85000zł.
*SZEWNIA DOLNA, dz. nr 60/6. Pow. 0,95ha,
W MPZP jest to teren budownictwa zagrodowego,
mieszkaniowego i letniskowego. Cena 65 000zł.
* GÓRECKO STARE gm. Józefów dz. nr 440,
działka budowlana o pow. 1400 mkw, idealne miejsce do zamieszkania, rekreacji i wypoczynku, prąd,
woda. 45 000 zł
*LIPOWIEC gm. Tereszpol, dz nr 1869, 3800
mkw, działka budowlano - rolna w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym 8 km od Zwierzyńca.
35 000zł
*SZCZEBRZESZYN, ul. Startowa, dz. nr 49 i 50.
Budowlana o pow. 909 mkw, o wymiarach od frontu około 30 m, tyłu 22 m i głębokości 35 m. Cena
55 000zł.
*MINISTRÓWKA, gm. Miączyn, dz. nr 81 o pow.
1,05ha. O wymiarach ok 34/310m. Prąd w działcelinia napowietrzna. Cena 39 000 zł.
*HORYNIEC-ZDRÓJ, ul. Wojska Polskiego, dz.
nr 1887 o pow. 0,41ha, przy ważnej drodze wojewódzkiej. Dobre miejsce na handel i usługi. Cena
85 000zł.
Do wynajmu:
ZAMOŚĆ ul. Piłsudskiego 74,80 mkw, piętro. Bardzo dobra lokalizacja, główna ulica. Czynsz 2200zł/
mc+prąd+CO.
ZAMOŚĆ ul. Partyzantów. Lokal 85,86 m2 , piętro. Główna ulica, bardzo dobra wystawa,
okna od frontu budynku, widoczne miejsce na reklamę. Czynsz: 2700 zł/m-c +VAT+prąd+CO.
ZAMOŚĆ, ul. Zagłoby. Lokal 158,30mkw w nowym budynku. Parter, dobra wystawa, duży parking. Czynsz 4275zł/mc+VAT+prąd
* OFERTA BEZPOŚREDNIA, OGÓLNA- wynagrodzenie pośrednika PŁACI SPRZEDAJĄCY!
BIURO NIERUCHOMOŚCI DOMena, ul.
Grecka 6, tel. 084 638-40-87, 603-470-683.
DZIAŁKA o pow. około 20 a, położona w podmiejskiej miejscowości Chyża. Cena: 7 tys zł/a.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683.
DZIAŁKA o pow.30 a, położona w Szopinku.
Cena: 7 tys /ar. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
ATRAKCYJNA działka w świetnej lokalizacji w
otoczeniu ładnych, nowych domów położona pomiędzy ulicami Włościańską , a Kruczą o pow.1043
mkw. Cena: 200 zł/ mkw. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
MIESZKANIE M-4 o pow. 66,60 mkw, położone
na I piętrze przy ulicy Zamoyskiego. Cena: 180 tys
zł
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683.
WYNAJEM: Lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji zamojskiej Starówki o pow.108,5 mkw , parter, róg ulic Staszica i Bazyliańskiej. Cena najmu:
80 zł/mkw+vat +media. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683.
SZEWNIA Górna-działka budowlano-rolna położona w malowniczym miejscu na lekko pagórkowatym terenie o pow. 5693 mkw. Cena: 79 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683.
CIOTUSZA Stara-dom jednorodzinny o pow.160
mkw na działce 1900 mkw położony w urokliwym
zakątku Roztocza. Cena: 460 tys zł. Sprzedamy. BN
DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470683.
WYNAJEM: Lokal użytkowy przy Rynku Solnym
o pow.72 mkw, II piętro. Cena najmu:odstępne
1450 zł+Vat+media. BN DOMena, ul. Grecka 6,
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
w Hrubieszowie, ul. Krucza 20
Ceny usług obowiązujące od dnia
01.04.2010r. na odbiór nieczystości
płynnych pojazdami:
Teren miasta
cena: 5,5 m3 - 114zł
9,0 m3 - 180zł
Do 20 km
cena: 5,5 m3 - 160zł
9,0 m3 - 242zł
Powyżej 20 km
cena: 5,5 m3 - 165zł
9,0 m3 - 253zł
tel.638-40-87, 603-470-683.
WYNAJEM: Lokal użytkowy o pow.200 mkw
położony przy ul. Szwedzkiej. Cena najmu:3 tys+media
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470683.
DZIAŁKA rolno- budowlana o pow. 0,96 ha położona w miejscowości Udrycze Koniec. Cena:50 tys
zł Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683.
SIEDLISKO Góra Grabowiec 95, dom drewniany
o pow.70 mkw, budynki gospodarcze, działka 0,70
ha. Cena:96 tys zł Sprzedamy. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
DZIAŁKA o pow. 1000 mkw wraz z rozpoczętą
budową domu rodzinnego+ materiały. Wólka Panieńska. Cena:150 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
DOM parterowy z użytkowym poddaszem na
działce 950 mkw, położony w Jarosławcu na osiedlu nowych domów jednorodzinnych. Cena: 350
tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683.
SIEDLISKO w urokliwym miejscu - dom drewniany, budynek gospodarczy na działce 1,11 ha. Poturzyn. Cena: 50 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
DZIAŁKA o pow. 0,40 ha położona w Kolonii
Bortatycze. Cena:49 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
SIEDLISKO z domem drewnianym na działce o
pow.2,56 ha, 0,37 ha łąki oraz 2,29 ha lasu w miejscowości Płoskie. Cena:250 tys zł. Sprzedamy. BN
DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470683.
DZIAŁKA budowlano-rolna o pow.1,30 ha położona w Udryczach. Cena: 80 tys zł. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683.
DZIAŁKA siedliskowa z domem drewnianym
oraz działki rolne o łącznej pow. 7,48 ha położone w
miejscowości Czarnołozy. Cena: 110 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683.
DZIAŁKA inwestycyjna o pow.1,01 ha wraz z budynkiem usługowo-mieszkalnym. Sitaniec okolice
wiaduktu. Cena:550 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
DZIAŁKA budowlana o pow.1070 mkw, położona
na osiedlu Karolówka. Cena: 95 tys zł. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470683.
DOM w zabudowie bliźniaczej o pow.150 mkw na
działce 4,5 a, położony na osiedlu Rataja. Wewnątrz
instalacje i tynki na zewnątrz stan surowy. Cena:220
tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683.
ATRAKCYJNA działka budowlana przy ulicy
asfaltowej o pow.1063 mkw położona w Wólce Panieńskiej. Cena:66 tys zł Sprzedamy. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
WYKONUJEMY świadectwa charakterystyki
energetycznej- niedrogo i szybko. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
DZIAŁKA o pow.1225 mkw, położona w Kalinowicach od ul. Krasnobrodzkiej. Cena:69 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683.
ATRAKCYJNE mieszkanie kat.M-5 o pow.75,50
mkw, ul. Zamoyskiego. Cena: 180 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683.
DZIAŁKA budowlana o pow. 70 a, położona w Zawadzie. Cena: 135 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI – FURMANEK. BIŁGORAJ, UL.LUBELSKA 7.
TEL. 084 686 03 05, KOM. 507 02 03 04.
WWW.FURMANEK.EU
DOM ok. 110 mkw z budynkami gospodarczymi
na 48-arowej działce. Tereszpol Zaorenda - 15 km
od Biłgoraja, 8 km od Zwierzyńca. 189 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul.
Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04 ,
www.furmanek.eu
PRZESTRONNY dom jednorodzinny na 7-arowej
działce w doskonałej lokalizacji na spokojnym osiedlu. Biłgoraj, ul. Północna. 438 000 zł. Furmanek Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7,
084 686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
DOM z częścią usługową na atrakcyjnie zlokalizowanej działce o pow. 7 arów. Biłgoraj, ul. Bagienna.
319 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości,
Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03
04, www.furmanek.eu
ZADBANE gospodarstwo rolne 6,49 ha z domem
oraz dużymi budynkami gosp. Żurawie, gm. Turobin. 238 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507
02 03 04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA budowlana w Biłgoraju: 10 arów, szer.
22,5 m, blisko centrum – ul. Spacerowa – 149 000
zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj,
ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04, www.
furmanek.eu
LAS, rzeka, cisza i spokój... Działka o pow. 39 arów
na podmiejską rezydencję. Wola, 4 km od Biłgoraja.
249 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości,
Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03
04, www.furmanek.eu
WIDOKOWA działka budowlano-rekreacyjna w
pobliżu zalewu w Nieliszu, pow. 36 arów, doskonałe miejsce na rekreację lub agroturystykę. Kulików,
gmina Sułów. 69 000 zł. Furmanek - Kancelaria
Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686
03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA budowlana, 20 arów na nowym osiedlu w otoczeniu roztoczańskich lasów. Tereszpol
Zaorenda. 59 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05,
507 02 03 04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA pod zabudowę, pow. 17 arów, w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym. Lipowiec,
gmina Tereszpol. 28 000 zł. Furmanek - Kancelaria
Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686
03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA budowlana 0,5 ha ze starą, drewnianą
zabudową. Korchów Drugi, gmina Księżpol. 59
000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04,
www.furmanek.eu
DZIAŁKA przy lesie z możliwością zabudowy, 27
arów, dojazd drogą asfaltową, Gilów, gmina Goraj.
36 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości,
Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03
04, www.furmanek.eu
KORZYSTNIE zlokalizowana działka 439 m2
pod zabudowę usługowo-mieszkalną. Biłgoraj, ul.
Leśna. 159 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05,
507 02 03 04, www.furmanek.eu
ZABUDOWANY teren komercyjny w ścisłym
centrum Biłgoraja, ul. Cicha 4. Działka - 960 mkw,
dwa budynki: mieszkalny - 175 mkw oraz gospodarczy - 60 mkw. 890 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084
686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
OBIEKT komercyjny: budynki o łącznej pow. 927
mkw na 38-arowej działce przy trasie Józefów – Tomaszów Lubelski. Długi Kąt - Prefabet. 295 000 zł.
Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul.
Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04, www.
furmanek.eu
DO wynajęcia: lokale handlowe w nowym budynku w centrum Józefowa, parter – 60 mkw, I piętro
- 87 mkw, wysoki standard. 2500 zł/mc za każdą
kondygnację netto. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05,
507 02 03 04, www.furmanek.eu
DO wynajęcia: lokal handlowy przy głównej ulicy,
Biłgoraj, Kościuszki 27. I piętro, 295 mkw. 20 zł/
mkw netto. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości,
Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03
04,, www.furmanek.eu
DO wynajęcia: lokal handlowy o pow. 130 mkw,
na parterze budynku handlowego w centrum Szczebrzeszyna, Pl. T.Kościuszki 30, 30 zł/mkw netto.
Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj,
ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04,, www.
furmanek.eu
DO wynajęcia: lokal użytkowy 64 m2, na I piętrze
nowego budynku w centrum Biłgoraja, ul. Partyzantów 3A. Doskonałe miejsce na działalność
związaną z branżą medyczną (w budynku są m.in.
gabinety, laboratorium, apteka). 28 zł/mkw netto.
Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj,
ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04 , www.
furmanek.eu
RÓŻNE
SPRZEDAM wózek inwalidzki akumulatorowy,
prawie nowy, stan idealny. Tel. 84 627-40-41.
SPRZEDAM płytę podsiatkową betonową - c.
29,90zł oraz łączniki - c. 10zł. (każda ilość), Tel.
84 638-54-66, 602-651-359.
SPRZEDAM kpl. wypoczynkowy + ława oraz
keyboard YAMAHA PSR 230, c- 650zł, Tel. 84
639-80-42, 512-276-113.
SPRZEDAM stół wibracyjny 1 x 1.2m plus formy na pustaki żużlowe (duże, małe i połówki) c.
2.500zł. Tel. 500-094-485.
SPRZEDAM nową drewnianą futrynę bramy garażowej, rozm. 260 x 190cm. Tanio. Tel. 84 63937-84, 606-427-746.
DAM miejsce , grunt pod reklamę. Tel. 796-239881.
SPRZEDAM lodówkę Polar 102/16 stan dobry c.
100zł; opielacz konny. c. 50 zł. Tel. 603-170-686.
BUTY garniturowe czarne, sznurowane, firmy
„Wojas” rozm. 40, c. 35zł; aparat fotograficzny c.
80zł. Tel. 511-061-787 (po 16-tej).
FIRANY, zasłony, gotowe komplety, c. 35 –
460zł za komplet, ul. Spadek 43, Zamość, Tel.
607-609-210.
SPRZEDAM stół rozkładany, wysoki połysk, tanio, Tel. 84 639-37-84, 606-427-746.
SPRZEDAM fotel z taboretem do rehabilitacji
firmy BECK, stan idealny, c. 1500zł, Tel. 84 62703-94.
RUSZTOWANIA warszawskie sprzedam c.
67zł szt (cena do negocjacji). Tel. 84 638-54-66,
602-651-359.
SPRZEDAM kocioł miałowo-węglowy Optima
Komfort Plus, 2,5 kW z nadmuchem, cena do
uzgodnienia. Tel. 84 638-67-53.
MASZYNA do szycia elektryczna, walizkowa, c.
200zł., Tel. 514-781-870.
ODSPRZEDAM wyposażenie apteki.
Tel. 728-454-203.
SPRZEDAM spodnie ciążowe na wzrost 170cm,
regulowane + bluzka. c. 35zł. Tel. 518-738-158.
SPRZEDAM keyboard CASSIO CTK 811EX,
c. 400 zł, Tel. 695-035-032.
SPRZEDAM kocioł centralnego ogrzewania
(pompa, zawory, naczynie i inne), używana 2 lata,
c. 800zł, Tel. 660-413-777.
SPRZEDAM kolekcję monet – 2zł tzw. żółte
Nordic Gold z 1996-2008r. Tel. 602-442-017.
SPRZEDAM nowy wózek inwalidzki o napędzie
ręcznym. Tel. 84 638-52-89, 601-280-300.
SPRZEDAM kaktusa: 1,5 metra wys., niebieska
donica (domowy), c. 35zł, Tel. 511-061-787.
SPRZEDAM buty garniturowe „Wojas”, rozm.
40, c. 35zł, Tel. 511-061-787.
SPRZEDAM płyty paździerzowe, meblowe w
kawałkach, b. tanio, Tel. 84 639-37-84, 606-427746.
SPRZEDAM 4szt. Futryn drewnianych, typowy rozmiar 200 x 80cm, Tel. 84 639-37-84,
606-427-746.
SPRZEDAM papę do centralnego ogrzewania, c. 110zł. Tel. 518-738-158.
SPRZEDAM nową spawarkę, 220 wat, na
kółkach, c. 500zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM sprężarkę, 24 litry, butla fabryczna, c. 370zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM rower górski, 1-roczny, stan
bdb, kolor granatowy, c. 250zł. Tel. 662-907811.
SPRZEDAM piłę widiową niemiecką do cyrkulatki, otwór 32mm,, nowa, c. 110zł. Tel.
662-907-811.
KUPIĘ pralkę wirnikową Światowid, Frania,
cena do 30zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM wiertarkę 500wat, udarową, c.
40zł, i gumówkę do cięcia 500wat, c. 50zł.
Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM szczyszczarkę, nowa, c. 50zł
i prostownik 12volt, 15 amper, c. 90zł. Tel.
662-907-811.
SPRZEDAM myjkę niemiecką, 120 bar,
nowa, c. 200zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM komplet pistoletów do malowania. c. 100zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM szczyszczarkę do drzewa, niemiecka, c. 210zł. Tel. 662-907-811.
ZWIERZĘTA
SPRZEDAM szczeniaki szpicel niemiecki. c.
100zł, Tel. 511-687-479.
ODDAM 1,5 rocznego bernardyna (pies), nadający się do pilnowania. Tel. 84 661-04-45.
SPRZEDAM dorosłe koguty brahmy, c. 80zł.
Proszę dzwonić wieczorem. Tel. 84 641-2887.
SPRZEDAM szczeniaki boksera (odbiór za 5
tygodni). c. 100zł. Tel. 511-687-479.
KUPIĘ szczeniaka latlerka lub pekińczyka w
cenie do 100zł. Tel. 662-907-811.
DZIECIĘCE
SPRZEDAM wózek dziecięcy wielofunkcyjny, c - 450zł. Tel. 84 639-80-42, 512-276113.
SPRZEDAM spacerówkę dla dziecka, przekładana rączka, kosz na zakupy, stan bdb., c.
120zł. Tel. 518-738-158.
SPRZEDAM spacerówkę, c. 100zł; nosidełko, c. 30zł; chodzik dla dziewczynki, c. 30zł.
Tel. 500-328-656.
SPRZEDAM dziecięcy wózek wielofunkcyjny, kolor niebieski, moskitiera, granito, c.
300zł. Tel. 501-238-999.
NAUKA
SZKOŁA jazdy organizuje kurs kategorii B,
dodatkowe jazdy, Zamość, ul. Partyzantów
59/3 (Baszta, na dole). Tel. 84 638-54-13,
508-392-655.
KAŻDY może grać! Nauka gry na skrzypcach, fortepianie. Nauczę każdego. Tel. 600069-932
KOREPETYCJE z j.angielskiego. 5 lat doświadczenia filologiczno-pedagogicznego +
4 lata pobytu w Anglii. matura, FCE, dorośli,
dzieci. Tel. 503-303-502.
KOREPETYCJE j.niemiecki (Zamość), Tel.
506-812-580.
NAUKA gry na skrzypcach, fortepianie.
Tel. 600-069-932.
KOREPETYCJE z matematyki, studentka IV
roku (matematyka, KUL), Tel. 661-578-935.
RTV/AGD
SPRZEDAM zamrażarkę Polar 160l, 3-szufladową, mało używaną, stan bdb. c. 200zł,
Tel. 84 627-83-22.
SPRZEDAM kolumny głośnikowe SHARP
cp7700 moc 2x250 wat, 8 ohm, 3 drożne,
posiadają dwa głośniki basowe. Polecam. c.
450zł. Tel. 696-530-973.
SPRZEDAM aparat fotograficzny na kliszę
– baterie paluszki + pokrowiec, c. 80zł, Tel.
518-738-158.
SPRZEDAM: Nokia 6030 – c. 50zł; 6125 –
c. 135zł; 6233 – 235zł; 7110e – 55zł; 6610i
– 75zł; bez simlocków, ładowarki. Tel. 518898-597.
SPRZEDAM telefon Samsung (z aparatem),
karta micro, stan db, ładowarka, c. 210zł +
starter. Tel. 518-738-158.
SPRZEDAM: NOKIA 6300 – c. 280zł (stan
bdb); Sony Ericsson K 700i – c. 90zł (stan
db); Panasonic (stacjonarny, przenośny,bezprzewodowy) – c. 80zł. Tel. 501-539-903.
SPRZEDAM telewizor (21 cali) i DVD –
cena do uzgodnienia, Tel. 509-114-946.
PRALKO – suszarka, biała, stan bdb., c.
500zł, Tel. 518-738-158.
SPRZEDAM telewizor 2-letni, kolor, 21 cali,
Beko, c. 160zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM telewizor biało-czarny, 14 cali,
Neptun. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM ksero, skaner, drukarkę, nowa.
c. 190zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM ksero Lexmark, 1-roczne, c.
100zł. Tel. 662-907-811.
MATRYMONIALNE
POZNAM miłą, samotną dziewczynę w wieku 17-22, z Zamościa i bliskich okolic. Proszę
o SMS z opisem. Tel. 694-734-546.
MĘŻCZYZNA po 40, samotny z M. wysoki
bez nałogów, poznam panią z Zamościa, cel
stały związek, Tel. 519-718-027.
ROZWIEDZIONY, lat 48, szukam Kobiety
uczciwej i szczerej, może mieć dzieci. Tel.
783-843-012.
CAŁKIEM fajny facet bez nałogów: miły i
kulturalny kawaler przed 40, poznam dziewczynę wolną i samotną, cel przyjaźń. Tel. 507204-699.
46-LETNI rozwodnik pozna miłą panią. Tel.
509-689-242.
HEJ dziewczyny! Miły, fajny, kulturalny, odpowiedzialny bez nałogów chłopak z Zamościa, 27 lat, samotny kawaler pozna szczerą,
ładną, fajną, samotną dziewczynę w wieku
18-27lat (na początek przyjaźń. Buźka. Tel.
796-432-410.
HEJ jestem Damian lat 28 mieszkam w Zamościu, mam duże poczucie humoru, poznam
dziewczynę do przyjaźni do 33 lat miłą, która
myśli poważnie o życiu. Tel. 513-331-348.
POZNAM panią w wieku 30-45 do miłych
spotkań, stan cywilny bez znaczenia. Tel.
513-578-119.
SZUKAM faceta, który mógłby mnie wesprzeć finansowo, mam 19 lat. Odpłacę się dobrym towarzystwem. Tel. 663-461-945.
KAWALER 45 lat pozna panią do lat 55, cel
tow-matrymonialny. Tel. 664-387-457.
ROZWIEDZIONY, lat 48, szukam Kobiety
uczciwej i szczerej, może mieć dzieci. Tel.
783-843-012.
MĘŻCZYZNA 32 letni z Roztocza, któremu
totalnie nie ułożyło się w życiu osobistym,
nie z własnej winy, pozna kobietę niepłytką,
dla której nie będę kolejną pozycją na liście
i która potrafiłaby mnie zaakceptować. Mam
dość poznawania kogoś, kto kombinuje tylko
jak zbudować szczęście na mojej krzywdzie.
Musisz wiedzieć czego chcesz. Tel. 792-918995.
ROLNICZE
SPRZEDAM nasiona grochu siewnego (każda
ilość). Tel. 84 616-65-01.
PRZYCZEPA sztywna 4t z nadburciami, stan
bdb, c. 4000zł. Tel. 84 661-06-44.
UBEZPIECZENIA obowiązkowe rolników,
dobrowolne ubezpieczenia majątkowe za rozsądną cenę. Oferta wielu firm. Zamość, Galeria
Uni, Lubelska 40. Tel. 84 638-31-60.
SPRZEDAM ciągnik Ursus 120 kM, rozsiewacz
do nawozów KOS, śrutownik na kamienie, sadzarkę do ziemniaków (mocowana na pług), parnik elektryczny. Tel. 602-442-017.
KUPIĘ C-385 lub zamienię na C-355. c. 18000
zł, Tel. 662-907-811.
UBEZPIECZENIA rolnicze!!! Tel. 600-911633.
SPRZEDAM opryskiwacz traktorowy, 400 litrów, 10-metrowe lance, 1-roczny, c. 1800zł. Tel.
662-907-811.
SPRZEDAM jajka kurze, wiejskie, c. 50gr/1szt.
Tel. 662-907-811.
r ek l a m a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
15
16
r ek l a m a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Krzyżówka
Horoskop
Strzelec
22. XI – 21. XII
Lew
23. VII – 22. VIII
Baran
21. III – 19. IV
Powolne kroki do przodu przyniosą
korzyści. Nie obijaj się, dawaj z siebie
jak najwięcej. Nie spoczywaj na laurach. To dobry czas na to, by się zrelaksować, ale bez przesady. Absolutnie
wystrzegaj się wszelkich nieszczerości. To może przynieść problemy.
Czeka Cię wspaniały okres w związkach. Pewność siebie, optymizm będą
w pełni towarzyszyły Twoim krokom.
Nie jest to jednak najlepszy czas na
wydawanie gotówki. Bądź wstrzemięźliwy. Uważaj na stres oraz wszelkie stany podenerwowania.
Na horyzoncie pojawią się nowe możliwości. Zarówno w pracy, jak i w
sferze uczuć. Możliwość rozpoczęcia
czegoś nowego i twórczego jest w zasięgu Twojej ręki. To dobry czas – na
naukę i zbieranie doświadczeń. Idzie
wiosna, a z nią Twoje samopoczucie
się poprawi.
Koziorożec
22.XII – 19. I
Panna
23. VIII – 22. IX
Byk
20. IV – 20. V
Czeka Cię trudniejszy okres w związku. Pamiętaj, że nie warto rozpamiętywać przeszłości. Wszystko leży w
naszych rękach i postrzeganiu samego
siebie. Uspokój nerwy i podejdź rozsądnie do problemów – a wszystko
zakończy się pomyślnie.
Bliźnięta
21.V – 21VI
Skup się na pracy. To idealny czas na
nowe, twórcze pomysły. Będzie to droga do rozwiązania chwiejnej sytuacji
finansowej. Na razie wstrzymaj niepotrzebne zakupy. To nie jest czas na to,
aby dawać się ponieść emocjom.
W miłości bez większych zmian. W
partnerze możesz znaleźć poczucie
bezpieczeństwa oraz ostoję.
Nie wchodź w żadne niejasne interesy
ani nie wydawaj pieniędzy w ciemno.
Tylko jasne sytuacje powinny Cię interesować. Ważny dzień – 30 marca.
Waga
23. IX – 22. X
Chęci ku przygodom i zapał będzie Ci
teraz towarzyszył. Może być interesująco. W pracy stabilnie, więc będzie to
czas, który poświęcisz rodzinie i przyjaciołom. Czeka Cię czas wspomnień,
powrotu do tego, co było miłe niegdyś
i co może ponownie zaistnieć w Twoim życiu.
Rak
22. VI – 22 VII
Wodnik
20. I – 18. II
Nadchodząca wiosna sprzyja zakochanym i Ciebie to nie ominie. Możesz
się zakochać lub zauroczyć. Dobrze
będzie wspomóc się poradami przyjaciół oraz najbliższych. Nie unikaj
możliwości zarobienia dodatkowych
pieniędzy. Otwórz się na tego typu
szanse i możliwości.
Przesilenie będzie miało wpływ na
Twoje samopoczucie. Zamiast to rozpamiętywać, spędzaj aktywnie czas,
przebywaj dużo na powietrzu. Jeżeli
czujesz się naprawdę źle, nie unikaj
lekarza. W pracy czeka Cię szansa na
zdobycie dodatkowych pieniędzy.
Skorpion
23. X – 21. XI
Los szykuje dla ciebie niespodziankę.
Należy ją tylko wziąć i wykorzystać
– bądź uważny. W pracy bądź wyrozumiały dla innych. Unikaj rozrzutności i nadmiernych zakupów. Zdrowie
będzie w pełni dopisywało, bez większych zastrzeżeń. Ciesz się nim.
Ryby
19. II – 20. III
Czekają Cię przyjemne chwile z kimś
bliskim. Pomimo to, nie próbuj skupiać
się tylko na własnych odczuciach. W
sprawach finansowych dobrze byłoby
posłuchać mądrych porad kogoś z autorytetem. Zdrowie będzie Ci sprzyjało, tylko uzbrój się w cierpliwość.
To dobry czas na rozpoczęcie czegoś
nowego lub wprowadzenie szczypty
namiętności w obecną relację z bliską Ci osobą. Jeżeli masz problemy
finansowe, poszukaj pomocy u najbliższych. Może to również czas, aby
udać się do bioenergoterapeuty lub
uzdrowiciela?
Dowcipy
9
8
7
6
8
1
5
2
2
5
3
6
8
3
6
5
4
3
7
Rozwiązanie
9
2
3
1
9
5
6
2
8
4
7
3
1
4
6
7
1
8
9
2
5
3
1
8
8
2
5
3
4
7
6
9
1
4
6
8
2
4
3
5
1
7
9
4
9
7
3
8
2
1
5
6
4
5
1
5
4
7
9
6
3
2
8
Sudoku - autorstwa
Pani Elżbiety Lichoty
z Zamościa.
Sudoku
5
4
1
2
7
8
9
3
6
Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól
planszy cyframi od
1 do 9 (po jednej
cyfrze w każdym polu)
tak, aby każda z cyfr
wystąpiła tylko jeden
raz w każdym wierszu,
kolumnie i obszarze.
słowa. – Kościuszko! – woła zniecierpliwiony profesor. Student wstaje i kieruje się do wyjścia. – Dokąd pan idzie?
– pyta zdziwiony profesor. – Przecież
pan wywołał przed chwilą następnego.
*********************
Pani Kowalska po raz pierwszy w życiu
po zdobyciu prawa jazdy wyruszyła na
samodzielną wyprawę samochodem.
Ledwie tylko wyjechała z domu, zobaczyła dwóch elektromonterów wspinających się po słupie. – Ale tchórze…
- komentuje.
*********************
7
9
8
6
5
3
4
1
2
7
ZASADY GRY
Ona - Chcesz mnie pocałować?
On - Zwariowałaś? Przecież wiesz jaki
jestem.
Ona - Czy mogę Ci zaufać?
On - Tak.
Ona - Kochanie.
Siedem lat po ślubie:
Czytajcie od dołu...
*********************
Profesor egzaminuje studenta wydziału historii. – Jakie wydarzenie miało
miejsce 1794 roku? Student milczy. –
Powstanie… - podpowiada profesor.
Student nie może wykrztusić z siebie
2
3
6
9
1
4
7
8
5
*********************
Przed ślubem:
Ona - Ciał Janek.
On - No nareszcie, już tak długo czekam.
Ona - Może chcesz żebym poszła?
On - Nie! Co Ci przyszło do głowy?
Sama myśl o tym jest dla mnie straszna!
Ona - Kochasz mnie?
On - Oczywiście, o każdej porze dnia
i nocy.
Ona - Czy mnie kiedyś zdradziłeś?
On - Nie! Nigdy! Dlaczego pytasz?
Poziomo
Pionowo
1. żółty kwiat wiosenny.
6. okrzyk entuzjazmu.
7. hultaj.
8. do trzymania za naszych.
9. samogon.
12. życie bez uciech.
14. serwuje "krwawą Mary".
16. japońska mafia.
19. (1882-1941) pisarz irlandzki, autor
"Ulisses’a".
20. powieść Bolesława Prusa.
21. popularny klawisz komputera.
22. głodowy lub okupacyjny.
1. jej symbolem jest kir.
2. za umówiony czynsz.
3. wizerunek postaci.
4. reżyser amer., mistrz grozy (18991980)".
5. męczarnie.
10. przyjmuje zakłady.
11. na noszach.
13. Matka Boska w sztuce.
15. żeński gruczoł płciowy.
17. wielbiciel.
18. skupiona na czymś.
Krzyżówka nr 64
Prosimy przesyłać rozwiązania krzyżówki wraz z powyższym kuponem na
adres redakcji, w terminie do 12 dni od daty wydania.
Do wygrania wycieczka do Lwowa.
REKLAMA

Podobne dokumenty