Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Śląski Oddział Straży

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Śląski Oddział Straży
Śląski Oddział Straży Granicznej
Źródło:
http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/6301,Obywatele-Australii-Chin-i-Ukrainy-naruszyli-przepisy.ht
ml
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 10:29
Obywatele Australii, Chin i Ukrainy naruszyli przepisy
Autor:
W ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego
Oddziału Straży Granicznej ujawnili 8 cudzoziemców naruszających przepisy. Podczas
pełnienia służby na szlakach komunikacyjnych, w wyniku przeprowadzonych kontroli
legalności pobytu, zatrzymano 3 obywateli Ukrainy. W Wójcicach, na drodze krajowej 46, w
trakcie kontroli autokaru jadącego z Czech, ujawniono 2 obywateli Ukrainy, z których jeden
nie posiadał dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, a drugi cudzoziemiec
posiadał wizę, którą wykorzystał niezgodnie z jej przeznaczeniem. Obaj otrzymali decyzję
zobowiązujące ich do opuszczenia Polski. Podobny los spotkał obywatelkę Ukrainy,
zatrzymaną w Pogórskiej Woli. Cel i warunki pobytu cudzoziemki okazały się niezgodne z
deklarowanymi w czasie ubiegania się o wydanie wizy, w polskim konsulacie na Ukrainie.
Mandatami i pouczeniem zakończyła się podróż po Polsce dla obywateli Australii i Chin. W
Zakopanem zatrzymano do kontroli Australijczyka, który przekroczył dopuszczalny okres
pobytu na terytorium państw Schengen. W trakcie czynności sprawdzających ustalono, że
posiada on zezwolenie na pobyt i pracę w Szwecji. Cudzoziemiec został ukarany mandatem
i pouczony o obowiązku niezwłocznego udania się do kraju, w którym posiada prawo
pobytu. Podobna sytuacja miała miejsce w wypadku obywatela Chin, zatrzymanego w
Cieszynie. Cudzoziemiec miał przy sobie ważny paszport, lecz nie posiadał dokumentu
pobytowego. Tu również potwierdzono legalny pobyt, w tym wypadku na Węgrzech. Na
lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach trzem obywatelom Ukrainy odmówiono wjazdu na
terytorium RP. W trakcie kontroli ustalono, iż nie posiadają oni odpowiedniej dokumentacji
uzasadniającej ich cel i warunki wjazdu do Polski.

Podobne dokumenty