Branżowy program promocji Nr POIG.06.05.02-00

Komentarze

Transkrypt

Branżowy program promocji Nr POIG.06.05.02-00
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-207/12
Projekt
"Udział firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J.
w branżowym programie promocji"
w ramach poddziałania
6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji działania
6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej
6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

Podobne dokumenty