Dodatek specjalny wrzesień 2013 cz. I

Komentarze

Transkrypt

Dodatek specjalny wrzesień 2013 cz. I
rok założenia 1959
INFORMACJA NR 144
wrzesień 2013
DODATEK
SPECJALNY
DLA CZŁONKÓW SM „METALOWIEC”
Pani Stanisławie Kosteckiej
Zapraszamy
do Klubu Seniora!
z okazji wspaniałego jubileuszu 100. urodzin
składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego
szacunku.
Osiągnęła Pani wiek, którego życzymy sobie wzajemnie
w uroczystych dla nas chwilach, ale który osiągają tylko
nieliczni wybrańcy.
Wraz z gratulacjami proszę przyjąć najlepsze urodzinowe
życzenia wszelkiej pomyślności, długich jeszcze lat życia
w zdrowiu, spokoju oraz radości.
W imieniu samorządu spółdzielczego
Jerzy Kruk
prezes zarządu
Dom Kultury BAKARA, ul. Różana 4-6 realizuje Projekt ISKRY w ramach Rządowego programu ASOS skierowanego specjalnie do Was.
Otrzymał on wysoką ocenę komisji konkursowej w II edycji na 2013 r.
oraz dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej. Klub
Seniora wspierany jest też finansowo przez Gminę Wrocław dzięki
współpracy Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” i Kierownictwa DK Bakara.
Już 4 września odbyło się pierwsze
spotkanie informacyjno - organizacyjne, na które przyszło 38 osób zainteresowanych naszą ofertą. Na niektóre
zajęcia są jeszcze miejsca, informacje
oraz zapisy u osoby prowadzącej ANIMACJĘ KULTURY w każdą środę,
godz. 12.00 – 15.00 (tu każdy zawsze
może przyjść).
Ponadto do końca roku oferujemy
jeszcze:
• CHOREOTERAPIĘ (ruch przy muzyce) w czwartek, godz. 16.45,
• CHÓR w poniedziałek, godz. 11.00
– 13.00,
• Zajęcia TEATRALNE we wtorek,
godz. 13.00 – 16.00,
• Zajęcia KOMPUTEROWE w ponie-
działek, godz. 9.00 – 11.20.
• Ponadto konsultacje komputerowe
dla 2 grup.
• JĘZYK ANGIELSKI dla średnio zaawansowanych od października.
• Wykłady i prelekcje lekarza dla
zainteresowanych – 4 spotkania
(harmonogram może ulec zmianie,
aktualizacje i terminy będą podawane na spotkaniach, plakatach
oraz stronach www FALA, SM i DK
Bakara).
Planujemy też zajęcia fotograficzne
i różne okolicznościowe spotkania.
Zapraszam serdecznie w imieniu
organizatorów i realizatorów
kierownik projektu Eleonora Maras
Wspomnienie
DOM KULTURY BAKARA
14.08.br. pożegnaliśmy na cmentarzu Grabiszyńskim Lucynę
Pietruszewską – Panią Lucynę, jak nazywali Ją wszyscy, zarówno
współpracownicy, jak i członkowie.
Była dobrym duchem spółdzielni – zawsze uśmiechnięta,
życzliwa – mimo trudnego zadania, jakim było kierowanie działem członkowsko-mieszkaniowym w latach 1975-82. Spółdzielnia
zasiedlała wtedy dwa wielkie osiedla: Nowy Dwór (obecnie odrębna spółdzielnia) i Muchobór Mały (razem prawie 5 tysięcy
przydziałów).
Wyłapywała wszystkie nieprawidłowości, bardzo czujna na próby oszustw
czy wyłudzeń ze strony kierowanych do spółdzielni pracowników zakładów pracy. To dzięki Niej, choć dostawaliśmy z rozdzielnika wojewody ledwie 30 mieszkań (sami budując kilka tysięcy), mogliśmy dla naszych członków wygospodarować nawet i sto dodatkowych przydziałów.
Była lojalna w stosunku do firmy i współpracowników, wszystkim pomagała
w rozwiązywaniu problemów – choćby młodych ludzi, którzy w tamtych czasach,
aby dostać 2-pokojowe mieszkanie (M3) musieli przedstawiać zaświadczenia
o skomplikowanych chorobach czy ciążach. To wtedy wspólnie wypracowaliśmy
definicję osoby bliskiej, aby pokonywać sztuczne bariery, nakazujące zawieranie
na siłę małżeństw. W książce protokołów zarządu – znajduje się interpretacja,
z której korzystali nawet adwokaci.
Szkoda, że po moim przejściu do pracy w Inwestprojekcie, moi następcy w spółdzielni nie docenili Jej zalet, doświadczenia, i – pod wpływem tych, którym nie
„załatwiła” zamiany mieszkania – doszło do nieładnych zachowań części „działaczy” spółdzielni. Właśnie z tego powodu Pani Lucyna zdecydowała się przejść
na wcześniejszą emeryturę, co było niewątpliwą stratą dla spółdzielni, ale też miało wpływ na Jej zdrowie, bo przecież była pełna sił, werwy – i takie niezasłużone
pozbawienie jej możliwości pracy musiało spowodować negatywne skutki.
Zapamiętamy Ją – jakby niezmienną – choćby z ostatniego spotkania zarządu
z emerytami spółdzielni. Zawsze taka sama. Tyle zostaje człowieka, ile w pamięci
ludzi – koleżanek, kolegów, członków. Cześć Jej pamięci!
Jerzy Kruk
prezes zarządu spółdzielni
w l. 1973-1982
GP 9 (225) – 18 września 2013 r.
Członkowie Klubu Seniora przy
Bakarze zawsze czynnie biorą udział
w wydarzeniach organizowanych
specjalnie dla nich. Nasi seniorzy nie
tylko byli obecni w sobotę, 14.09,
na Marszu Kapeluszy, ale też wieczorem na zabawie dożynkowej w Klubie Kolejarza.
Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC”
zaprasza mieszkańców osiedla, zwłaszcza dzieci z rodzicami
i dziadkami oraz swoimi pieskami
na
IMPREZĘ PLENEROWĄ
przed DK BAKARA
pt. „CZYSTE OSIEDLA”
(czyli - posprzątaj po swoim piesku)
21 września 2013 (sobota)
w godz. 12.00 – 14.00
Atrakcje:
*p
okaz, zabawy i tresura psów rasy
terier rosyjski
* instrukcje, jak sprzątać psie nieczystości
* koncert rockowy dla dzieci
„Pan Brzechwa Robi Show”
* dzień Otwarty DK BAKARA, czyli informacje
o imprezach, planach, zajęciach stałych i wynajmie
sal
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
BIURO DK BAKARA dla zainteresowanych
stałymi zajęciami lub wynajmem sal czynne
w godz. 15.00 – 19.00
Spółdzielczość
tel. 71 363 24 55, 71 332 93 10
www.bakara.pl
5

Podobne dokumenty