Kochani Parafianie! Pokój Chrystusa niech będzie z Wami!

Komentarze

Transkrypt

Kochani Parafianie! Pokój Chrystusa niech będzie z Wami!
Podziękowanie
Wpisany przez Adam Polkowski
niedziela, 04 marca 2012 17:47
Kochani Parafianie!
Pokój Chrystusa niech będzie z Wami!
Chciałbym Wam z głębi serca podziękować za Waszą troskę i za budowanie naszej wspólnoty
parafialnej w wymiarze duchowym i materialnym. Bogu niech będą dzięki za tych wszystkich,
którzy włączają się w życie wspólnoty poprzez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w
nabożeństwach, adoracjach, w niesienie pomocy chorym i głodnym, angażują się w naszych
zespołach parafialnych. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wiele osób odczuwa pragnienie
budowania świątyni Boga, zarówno tej w sercu jak i tej materialnej przez troskę o jej piękny
wygląd.
Dziękuję Wam Kochani za pragnienie życia w łączności z Jezusem Chrystusem. Z pasterską
radością zarazem troską patrzę na osoby starsze, chore, na rodziców zabiegających o rozwój
duchowy swoich dzieci, na młodych, którzy szukają sensu życia i na najmłodszych. Żywię
nadzieję, że nasz kościół jest i zawsze będzie Waszym drugim DOMEM.
Nasz Kościół to nie tylko wizytówka naszej dzielnicy, ale to miejsce spotkania z Jezusem:
miejsce modlitwy, wyciszenia i skupienia, święta przestrzeń, w której przychodzi Jezus
Chrystus. Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, bogatego i biednego i dla poszukującego i
zagubionego.
Z nadzieją na dalsze budowanie błogosławi
Ks. Prałat Krzysztof Ukleja - Wasz Proboszcz
1/1

Podobne dokumenty