Hasło ochrona

Komentarze

Transkrypt

Hasło ochrona
ochrona drewna
(użytkowanie lasu), obejmuje zespół czynności, których celem jest zabezpieczenie drewna przed
degradacją w następstwie rozwoju grzybów, bakterii, gwałtownego wysychania (pękanie). ŹRÓDŁO (AUTOR)
Dieter F. Giefing

Podobne dokumenty