ZASADY REKRUTACJI Nabór 2015/2016

Komentarze

Transkrypt

ZASADY REKRUTACJI Nabór 2015/2016
ZASADY REKRUTACJI
Nabór 2015/2016
PSYCHOKRYMINALISTYKA
PSYCHOLOGIA
Studia I stopnia
Zasady rekrutacji
Studia pierwszego stopnia na kierunkach Psychokryminalistyka i Psychologia skierowane są do osób,
które posiadają wykształcenie średnie z udokumentowanym świadectwem dojrzałości.
Postępowanie kwalifikacyjne
Pierwszym etapem rekrutacji na studia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się
na stronie internetowej Uczelni. Formularz prowadzi kandydata przez kolejne etapy rekrutacji.
Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego kandydat ma dwa tygodnie na dostarczenie kompletu
dokumentów do Biura Rekrutacji. Może to zrobić osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej albo
wysłać pocztą.
Warunki przyjęcia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik uzyskany
na egzaminie maturalnym.
Wyniki rekrutacji
O przyjęciu na studia student zostaje poinformowany na Wirtualnej Uczelni oraz listownie na
wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres korespondencyjny.

Podobne dokumenty