program_ivswp - Wpsychologii.pl

Komentarze

Transkrypt

program_ivswp - Wpsychologii.pl
4 Śląskie Warsztaty Psychoterapii
Wyzwania psychoterapii
program Wstępny
21/11/15 / Sobota
8 30 –9 30
rejestracja uczestników
9 30 –13 30
9 30 –1015
1015 –1100
1245 –13 30
Sesja plenarna / aula
Krzysztof Małyszczak – Somatyczne zespoły czynnościowe
Andrzej Cechnicki – Zrozumieć „niezrozumiałe” –
wprowadzenie do psychoterapii psychoz
przerwa kawowa
Jarosław Gliszczyński – Psychoterapia wobec problematyki
pierwotnych deficytów
Katarzyna Ćwirko-Kusztan – Szaleństwo ciała – ciało jako
narrator wewnętrzności
Dyskusja
15 30 –18 30
sesje tematyczne i warsztaty /równolegle
1100 –1115
1115 –12 00
12 00 –1245
sesja tematyczna / Ciało w psychoterapii
Maria Zegarlicka-Poręba – Anorexia nervosa, jadłowstręt
psychiczny wieku dojrzewania
Karolina Zalewska – Derealizacja i depersonalizacja
a poszukiwanie Ja u młodych dorosłych
Mirosław Giza – Ciało w psychoterapii – iluzja czy prawda?
warsztaty
Anna Bielańska – W cieniu psychozy – psychoterapia osób
z głębszymi zaburzeniami psychicznym
Anna Kazimierczyk-Słomka – Terapia pary a mit miłości
romantycznej
Michał Trojnar – Męska przemoc wobec kobiet w bliskich
relacjach
Anna Brandt – Psycholog od kołyski? Mały pacjent
na kozetce psychoterapeuty
Grzegorz Olesiak – Trudny pacjent w relacji
psychoterapeutycznej
Marta Nowak-Kulpa – Rekonstrukcja psyche-specyfika pracy
psychoterapeutycznej z pacjentami w procesie przeszczepu
twarzy
Ireneusz Kaflik – Wpływ biografii terapeuty na pacjenta/
klienta i odwrotnie
19 30
bankiet / restauracja 3 światy / gliwice, ul. kilińskiego 14
22/11/15 / niedziela
9 30 –10 30
10 30 –1100
1100 –14 00
Sesja plenarna / aula
Bogdan de Barbaro – Terapia rodzi. Pułapki i wyzwania
przerwa kawowa
sesjA tematyczna i warsztaty /równolegle
sesja tematyczna / Granice psychiatrii i psychoterapii
Krzysztof Kotrys – Poczucie ciągłości Ja w psychoterapii
pacjentów ze spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
Małgorzata Kowalcze – Psychoterapia osób uzależnionych –
dlaczego, dla kogo i jaka?
Andrzej Kłoda, Marzena Twardowska, Edyta Życińska –
Możliwości, przekonania, doświadczenia: leczenie zaburzeń
i chorób psychicznych z współwystępującym używaniem/
nadużywaniem substancji psychoaktywnych
14 00 -14 30
14 30 -15 30
warsztaty
Magdalen Pozarzycka, Konrad Markiewicz – Pacjent pod
obstrzałem instytucji – pomiędzy sądem, pomocą społeczną
a psychoterapią – czy w takim ogniu walki możliwa jest dobra
terapia? Co jest jej rolą? Kim musi, kim może, a kim nie powinien
być psychoteraputa?
Ryszard Chłopek, Anna Kominek – Schizofrenia dzika
i schizofrenia oswajana – psychoterapia małżeńska w kontekście
rozpoznania schizofrenii paranoidalnej u jednego z partnerów
Agnieszka Kolano, Joanna Bijok – Pacjent uzależniony
z zaburzeniami współistniejącymi – od problemów
diagnostycznych do właściwej psychoterapii
Bernadetta Izydorczyk – Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała
w zaburzeniach odżywiania
Jarosław Gliszczyński – Praca z problematyką deficytów
pierwotnych w oparciu o poszerzoną rzeczywistość w psychodramie
Artur Kulig – Praca terapeutyczna z wczesną traumą
Barbara Krzysztoń – „Z biegiem dni, z biegiem lat…”
Jak zmienia się postrzeganie własnych zasobów i ograniczeń
psychoterapeuty poprzez pryzmat doświadczeń zawodowych?
Maciej Wójcik, Maja Biała – Przeciwprzeniesienie
w psychoterapii grupowej
przerwa kawowa
podsumowanie i zakończenie warsztatów
Miejsce obrad
Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5a, Gliwice
Organizatorzy
Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
Śląska Szkoła Psychoterapii
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
współpraca Fundacja „Droga”
www.psychoterapia-silesia.org.pl
www.psychoterapia-wroclaw.org

Podobne dokumenty