Regulamin wynajmu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin wynajmu
Regulamin wynajmu
1. Dom "Karasiowa chata" wynajmowany jest na podany w rezerwacji okres.
Minimalny okres wynajmu to 7 dni, od soboty do soboty. Wynajem zaczyna się
o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
2. Gość nie może przekazać Domu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który
uiścił należną opłatę.
3. Gość powinien zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu usterki bądź szkody
niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Za wszelkie szkody powstałe z jego winy i
towarzyszących mu osób Gość ponosi odpowiedzialność materialną.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
domach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia, a będących
potencjalnie źródłem pożaru – jak np. żelazka elektryczne, grzałki itp. Zabronione jest
także palenie tytoniu w domach. Szczególnej ostrożności wymaga palenie w kominku,
którego nie można zostawiać otwartym w czasie nieobecności Gościa w pokoju, w
którym znajduje się kominek. Wyjątkowa ostrożność wymagana od Gościa dotyczy
również stosowania oświetlenia dekoracyjnego, jakim są wszelkiego rodzaju świeczki.
5. Dom jest ubezpieczony w zakresie własnego wyposażenia, nie obejmuje ono mienia
należącego do wynajmujących, dotyczy to również pojazdów osobowych.

Podobne dokumenty