Kolekcja tkanin wschodnich z kościoła Mariackiego w Gdańsku

Komentarze

Transkrypt

Kolekcja tkanin wschodnich z kościoła Mariackiego w Gdańsku
Pol sk a A k a demi a Umiejęt ności
KOM I SJA
H I S T OR II SZ T U K I
ZAPRASZAMY
NA POSIEDZENIE NAUKOWE
Dr Beata Biedrońska-Słotowa
Kolekcja tkanin wschodnich
z kościoła Mariackiego w Gdańsku
Systematyka i historia
12 maja 2016, godz. 17.30
Mała Aula PAU
przy ul. Sławkowskiej 17
w Krakowie
Polska Akademia Umiejętności, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
tel.: (48) 12 424-02-00, e-mail: [email protected], www.pau.krakow.pl

Podobne dokumenty