katalog produktów

Komentarze

Transkrypt

katalog produktów
transformatory
regulatory
KATALOG PRODUKTÓW
2016
zasilacze
dławiki
Index
Transformatory jednofazowe IP00 / Single phase transformers IP00
Transformatory jednofazowe / Single phase transformers
Transformatory jednofazowe / Single phase transformers
Transformatory zalewane / Cast resin transformers
Transformatory jednofazowe / Single phase transformers
Transformatory jednofazowe / Single phase transformers
STM
TMM
TZB
TUM
FR
3
4
4
5
5
T3M
3FR
6
6
PUM
P3M
PVS
7
7
10
PFS
SELV
PFN
PFM
8
8
9
9
PSS
PTM
PSZ
12
13
13
TEZ
TPZ
TMZ
14
15
15
ARW/ARWS
ARWE
16
16
AREX
ARM
AREB
ARE / ARES
ARED
A3RW
A3RWE
17
17
18
18
18
19
19
A3RM
ARWE / ARH
19
20
ZLD
ZHA
TTH / PVH
21
21
22
22
TTS
TTZ
23
23
AUTO1
AUTO2
24
24
KSE
KSR
PSLR
STLF / STLS
PSLF / PVLF
25
25
26
27
27
TTZ EOR
TUM/K
28
28
UMD
B1U
29
29
IVS
30
D1N
D3N
31
32
Transformatory trójfazowe IP00 / Three phase transformers IP00
Transformatory trójfazowe / Three phase transformers
Transformatory obudowane / Enclosed transformers
Jednofazowe transformatory obudowane / Single-phase enclosed transformers
Transformatory trójfazowe, obudowane IP23 / Three phase transformers in metal housing IP23
Transformatory obudowane / Encased transformers
Transformatory przenośne / Portable transformers
Transformatory przenośne / Portable transformers
Gniazdo i wtyczka / Socket-outlet and plugs
Transformatory do separacji elektronarzędzi / Encased transformers for electric tools
Transformatory przenośne w metalowej obudowie / Portable transformers in metal housing
Transformatory na szynę DIN / Transformers for DIN rail
Transformatory na szynę T-35 / Transformers for DIN rail
Tramsformatory do obwodów drukowanych / PCB transformers
Transformatory do PCB / Transformers for PCB
Płaskie transformatory do PCB / Flat transformers for PCB
Transformatory do PCB / Transformers for PCB
Regulatory prędkości wentylatorów / Fan speed controllers
Jednofazowe, autotransformatorowe regulatory prędkości obrotowej wentylatorów / Single phase, autotransformer fan speed controller
Jednofazowy, autotransformatorowy regulator prêdkości obrotowej wentylatorów, sterowany zdalnym sygna³em 0-10VDC
/ Single phase fan speed controller with 0-10 VDC signal control
Jednofazowy, elektroniczny regulator obrotów wentylatora / Single phase, electronic fan speed controller
Jednofazowe, autotransformatorowe regulatory prędkości obrotowej wentylatorów / Single phase, autotransformer fan speed controller
Kompaktowe tyrystorowe regulatory prędkości obrotowej / Compact speed controllers
Elektroniczne regulatory prędkości obrotowej wentylatorów / Electronic speed controllers
Elektroniczne regulatory prędkości obrotowej wentylatorów na szynę T-35 / Electronic fan speed controller for DIN rail
Trójfazowe autotransformatorowe regulatory prędkości obrotowej wentylatorów / Three phase autotransformer speed controllers
Trójfazowe, autotransformatorowe regulatory prêdkości obrotowej wentylatorów sterowanych sygna³em 0-10VDC
/ Three phase fan speed controller with 0-10 VDC signal control
Trójfazowe autotransformatorowe regulatory prędkości obrotowej wentylatorów / Three phase autotransformer speed controllers
Regulatory programowalne / Programmable regulators
Transformatory i zasilacze oświetleniowe / Lighting transformers and supplies
Elektroniczne zasilacze oświetlenia LED / LED power supplies
Zasilacze do oświetlenia halogenowego / Halogen lights power supplies
Transformatory do oświetlenia halogenowego / Transformers for halogen lighting
Tabela doboru przewodów / Wire selection table
Transformatory toroidalne / Toroidal transformers
Transformatory toroidalne / Toroidal transformers
Transformatory z gniazdem amerykańskim 110V / Encased transformers with American socket 110V
Autotransformatory regulacyjne / Variable autotransformers
Autotransformatory regulacyjne jednofazowe / Single phase control autotransformers
Autotransformatory regulacyjne trójfazowe / Three phase control autotransformers
Zasilacze AC/DC / Power supplies AC/DC
Zasilacze impulsowe / Pulse power supplies
Zasilacze impulsowe / Pulse power supplies
Zasilacze impulsowe małej mocy / Pulse power supplies
Zasilacze transformatorowe / Transformer power supplies
Zasilacze transformatorowe, obudowane / Transformer, enclosed power supplies
Transformatory kolejowe / Transformer for railway industry
Transformatory kolejowe / Transformer for railway industry
Transformatory kolejowe / Transformer for railway industry
Transformatory specjalnego przeznaczenia / Special transformers
Transformatory medyczne / Medical transformers
Obudowa transformatorowa / Transformer housing
Stabilizatory napięcia / Voltage stabilizers
Stabilizatory napięcia / Voltage stabilizers
Dławiki / Reactors
Jednofazowe dławiki sieciowe / Single-phase line chokes
Trójfazowe dławiki sieciowe / Three-phase line chokes
Poradnik
33
Transformatory jednofazowe
Single phase transformers
STM
Transformatory jednofazowe, otwarte, bezpieczeństwa lub separacyjne. Nowoczesne, ekonomiczne
wykonanie transformatorów ogólnego stosowania
do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektroenergetycznych. Wykonanie
w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max.
temperatura otoczenia 400 C, klasa cieplna izolacji
B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4,
EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 50 - 2500 VA
Zakres napięć PRI: 230, 400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 24, 230 V
Modern and economical construction of general purpose transformers for building into
installations and industrial or power engineering devices. The transformers are made
with Class I insulation and protection rating
of IP00. Maximum ambient temperature 40° C,
thermal classification: B (130° C). Manufactured
in compliance with EN 61558-2-4
and EN 61558-2-6.
Rated power: 50 - 2500VA
Rated voltage PRI: 230, 400 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 24, 230 V
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Mocowanie
Masa [kg]
Weight [kg]
Type
Power [VA]
A
B
C
D
E
Mounting
STM50
50
66
65
59
50
52
M4
0,90
STM63
63
78
60
80
56
48
M4
1,10
STM100
100
84
75
95
64
61
M4
1,80
STM160
160
96
87
114
84
70
M5
2,60
STM200
200
96
87
114
84
70
M5
2,80
STM250
250
96
100
114
84
84
M5
3,20
STM320
320
120
88
125
90
70
M5
3,70
STM400
400
120
103
125
90
82
M5
4,60
STM500
500
120
120
125
90
102
M5
6,20
STM630
630
150
120
155
122
89
M5
8,30
STM800
800
150
135
160
122
106
M5
10,50
STM1000
1000
150
160
155
122
130
M5
13,00
STM1600
1600
174
175
125
128
137
M6
19,00
STM2500
2500
192
174
185
150
144
M8
26,00
3
TMM
Transformatory jednofazowe
Single phase transformers
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Masa [kg]
Type
Power [VA]
A
B
Cmax
D
E
Mounting
Weight [kg]
TMM30
30
66
53
85
50
40
M4
0,8
TMM50
50
66
65
85
50
52
M4
1,0
TMM63
63
78
60
88
56
48
M4
1,2
TMM80
80
84
60
100
64
46
M4
1,3
TMM100
100
84
74
100
64
60
M4
1,8
TMM160
160
96
86
115
84
70
M5
2,6
TMM200
200
96
100
115
84
84
M5
3,2
TMM250
250
120
88
136
90
70
M5
3,7
TMM300
300
120
100
143
90
82
M5
4,6
TMM400
400
120
120
143
90
102
M5
6,2
TMM500
500
135
107
160
104
91
M5
7,2
TMM630
630
135
122
160
104
106
M5
8,0
TMM800
800
150
135
175
122
106
M6
9,9
TMM1000
1000
150
160
175
122
130
M6
13,0
TMM1600
1600
174
162
225
125
138
M6
17,6
TMM2500
2500
192
172
245
150
140
M6
26,0
Transformatory jednofazowe otwarte (IP00) separacyjne lub bezpieczeństwa, przeznaczone do ogólnego
stosowania i wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektroenergetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00,
max. temperatura otoczenia 40° C. Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.
Zakres Mocy: 30 - 2500 VA
Zakres napięć PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 500 V
TZB
Mocowanie
Open construction of general purpose transformers for building into installations and industrial
or power engineering devices. The transformers
are made with Class I insulation and protection
rating of IP00. Maximum ambient temperature
40° C, thermal classification: B (130° C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-4
and EN 61558-2-6.
Rated power: 30 - 2500 VA
Rated voltage PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6 - 500 V
Transformatory zalewane
Cast resin transformers
C
B
B1
dxd1
A
D
E
4
Moc [VA]
Type
Power
[VA]
Wymiary / Dimensions
A
B
C
B1
D
E
dxd1
Weight
[kg]
TZB 10
10
38,6
51,0
43,0
75,0
12,0
62,0
3,5x6,7
0,35
TZB 16
16
42,8
57,5
48,5
82,5
11,0
68,0
3,5x6,7
0,45
TZB 20
20
48,0
63,5
53,5
88,0
13,5
75,0
5,0x9.0
0,60
TZB 35
35
49,2
69,5
58,5
94,0
13,0
82,0
4,8x8,3
0,80
TZB 50
50
61,0
69,5
58,5
94,0
37,5
82,0
4,8x8,3
1,00
TZB 63
63
59,0
86,3
71,5
112,5
32,5
97,5
5,2x10
1,40
TZB 80
80
63,8
93,5
74,7
120,0
32,5
102,5
5,5x10
1,70
TZB 100
100
77,8
93,5
74,5
120,0
45,0
102,5
5,5x10
2,10
TZB 160
160
74,6
106,7
85,0
133,0
40,0
115,0
5,5x10
2,60
TZB 200
200
84,6
106,7
85,0
133,0
50,0
115,0
5,5x10
3,00
Transformatory przeznaczone g³ównie do wbudowania w uk³adach zasilaj¹cych urz¹dzeñ elektronicznych z ró¿nymi wersjami przy³¹czeñ. Charakteryzuj¹ siê ma³ymi gabarytami, zwart¹ budow¹ (zalane ¿ywic¹) oraz zwiêkszon¹ odporności¹ na czynniki mechaniczne i klimatyczne. Wykonanie w II klasie
izolacji oraz stopniu ochrony od IP00 do IP20, max.
temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B
(130°C). Wykonanie zgodnie z PN-EN 61558-2-4,
PN-EN 61558-2-6, PN-EN 61558-2-1
Zakres mocy: 10 - 200 VA
Zakres napięć PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 400 V
PRI
SEC
Typ
Masa [kg]
Transformers predominantly intended for assemblies of powers supplies of electronic equipment with several connection options. They are
small and compact (cast resin). They feature
increased mechanical robustness and resilience to climate elements. The transformers
are made with Class II insulation and protection
grade from IP00 to IP20, maximum ambient
temperature 40°C, thermal class of insulation
B (130°C). Manufactured in compliance with EN
61558-2-4, EN 61558-2-6 and EN 61558-2-1
Rated power: 10 - 200 VA
Rated voltage PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz Rated voltage SEC: 6 - 400 V
Transformatory jednofazowe
Single phase transformers
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
TUM
Mocowanie
Masa [kg]
Type
Power [VA]
A
B
Cmax
D
E
Mounting
Weight [kg]
TUM1600
1600
176
106
303
112
76
10x18
15,30
TUM2000
2000
176
120
303
112
90
10x18
17,80
TUM2500
2500
176
132
303
112
102
10x18
20,00
TUM3200
3200
200
135
335
124
107
10x18
23,00
TUM4000
4000
200
147
335
124
119
10x18
26,00
TUM5000
5000
240
153
380
144
125
10x18
36,00
TUM6300
6300
240
168
380
144
140
10x18
40,00
TUM8000
8000
280
173
440
176
143
12x18
53,00
TUM10000
10000
280
173
440
176
143
12x18
58,00
Wykonanie otwarte transformatora ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach
przemysłowych lub elektromagnetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max.
temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B
(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558. Oznaczenia
i odmiany TUM (x)(y)/(z) np. TUM 2501/H gdzie:
1.(x) - liczba odp. 1/10 mocy w VA
2.(y) - symbol wykonania cewek: „0” z korpusem 2-komorowym (wersja podst.); „1” z korpusem 1-komorowym (wersja z obniżonym napięciem zwarcia);
3.(z) - symbol położenia: „A”- wersja pionowa (podstawowa); „H”- wersja pozioma
Zakres mocy: 1600 - 10000 VA
Zakres napięć PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 12 - 500 V
Open construction of general purpose transformers for building into installations and industrial
or power engineering devices. The transformers
are made with Class I insulation and protection rating of IP00, maximum ambient temperature 40°C,
thermal classification: B (130°C). Manufactured
in compliance with EN 61558. Variations coding:
TUM (x)(y)/(z) e.g. TUM 2501/H, where:
1. (x) number equals to 1/10 of power rating
in VA;
2. (y) winding makes “0” with dual chamber frame
(basic version); “1” with single chamber frame
(reduced short circuit voltage);
2. (z) orientation “A” vertical version (basic);”H”
horizontal version.
Rated power: 1600 - 10000 VA
Rated voltage PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 12 - 500 V
Transformatory jednofazowe
Single phase transformers
FR
Wymiary definiowane indywidualnie w zależności od parametrów elektrycznych.
Exact dimensions are defined by electrical specification agreed with Customer.
Transformatory otwarte ogólnego stosowania,
do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektromagnetycznych. Wykonanie zgodne
z EN 60076 w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony
IP00, max. temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji F lub H. Uzwojenia z blach aluminiowych lub
miedzianych pozwalają osiągać duże wartości prądów.
Zakres mocy: 1,5kVA - 40kVA
Zakres napięć PRI: 24 - 1000 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5 - 1000 V
Open construction of general purpose transformers for building into installations and industrial
or power engineering devices. The transformers
are made with Class I insulation and protection
rating of IPOO, maximum ambient temperature
40°C, thermal classification: F or H. Manufactured
in compliance with EN 60076. The coils are made
with aluminium or copper plate that helps achieve
very high current value at small dimensions of
transformers.
Rated power: 1,5kVA - 40kVA
Rated voltage PRI: 24 - 1000 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 5 - 1000 V
5
T3M
3FR
Transformatory trójfazowe
Three phase transformers
Typ
Moc [VA]
Mocowanie
Masa [kg]
Type
Power [VA]
A
Wymiary / Dimensions
B
C max
D
E
Mounting
Weight [kg]
T3M250
T3M400
T3M630
T3M1000
T3M1500
T3M2000
T3M2500
T3M3200
T3M4000
T3M5000
T3M6300
T3M8000
T3M10000
T3M16000
T3M20000
T3M25000
T3M30000
T3M35000
T3M40000
T3M50000
T3M63000
250
400
630
1000
1500
2000
2500
3200
4000
5000
6300
8000
10000
16000
20000
25000
30000
35000
40000
50000
63000
155
155
190
190
230
230
265
265
300
300
360
360
420
420
420
420
480
480
600
600
600
77
92
82
102
90
114
120
132
135
147
153
168
173
188
233
233
220
220
290
310
330
155
155
180
180
225
225
255
260
290
290
380
380
430
430
430
430
480
480
600
600
600
130
130
170
170
176
176
200
200
224
224
264
264
316
316
316
316
356
356
450
450
450
57
72
58
78
71
95
90
102
107
119
127
142
143
158
203
203
184
184
290
310
330
8x12
8x12
8x12
8x12
9x13
9x13
10x18
10x18
10x18
10x18
10x18
10x18
13x20
13x20
13x20
13x20
13x20
13x20
14x20
14x20
14x20
3,40
4,90
6,00
9,80
14,00
19,30
24,80
29,60
35,00
42,00
53,00
64,00
85,00
110,00
144,00
148,00
180,00
188,00
226,00
280,00
295,00
Transformatory trójfazowe separacyjne lub bezpieczeństwa, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektromagnetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00,
max. temperatura otoczenia 40° C, klasa cieplna izolacji
B (130° C). Wykonano zgodnie z EN 61558. Oznaczenia i odmiany T3M (x)(y)/(z) np. T3M 2501/H gdzie:
(x) - liczba odp. 1/10 mocy w VA (y) - symbol wykonania
cewek: „0” z korpusem 2-komorowym (wersja podst.);
„1” z korpusem 1-komorowym (wersja z obniżonym napięciem zwarcia); (z) - symbol położenia: „A”- wersja pionowa (podstawowa); „H”- wersja pozioma.
Zakres mocy: 250 VA - 50 kVA
Zakres napięć PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 24 - 500 V
Transformatory trójfazowe
Three phase transformers
Typ
Moc [kVA]
Type
Power [kVA]
Wymiary / Dimensions
A
B
Masa [kg]
C
Weight [kg]
3FR10
10
350
220
320
70,00
3FR20
20
390
250
390
120,00
3FR40
40
470
300
470
185,00
3FR50
50
520
390
460
220,00
3FR63
63
540
410
460
248,00
3FR80
80
620
380
510
295,00
3FR100
100
600
460
510
335,00
3FR160
160
700
440
610
460,00
3FR200
200
700
440
680
530,00
3FR315
315
740
490
760
750,00
3FR400
400
830
520
810
900,00
3FR500
500
830
580
880
1100,00
3FR630
630
850
620
880
1320,00
3FR1000
1000
1130
680
1150
1980,00
3FR1250
1250
1130
730
1150
2400,00
3FR1600
1600
1190
750
1250
2820,00
3FR2000
2000
1290
860
1250
3400,00
Transformatory trójfazowe otwarte, separacyjne lub
bezpieczeństwa, ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub
elektroenergetycznych. Nawijanie uzwojenia nową
technologią z folii aluminiowej. Wykonanie w I klasie
izolacji oraz stopniu ochrony IP00. Typowa temperatura otoczenia 40° C lub 50° C. Klasa cieplna izolacji
H lub F. Wyprowadzenia na szynę lub na zacisk śrubowy. Wykonanie zgodnie z EN 60076.
Zakres mocy: 10 kVA - 2 MVA
Zakres napięć PRI: 100 - 1000 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 12 - 1000 V
6
Open construction of general purpose transformers for building into installations and
industrial or power engineering devices. The
transformers are made with Class I insulation
and protection rating of IPOO, maximum ambient temperature 40° C, thermal classification:
B (130° C). Manufactured in compliance with
EN 61558. Variations coding: T3M (x)(y)/(z)
e.g. T3M 2501/H, where: (x) number equals
to 1/10*1 of power rating in VA; (y) winding
makes „0” with dual chamber frame (basic version); „1” with single chamber frame (reduced
shorting voltage) (z) orientation „A” vertical version (basic); „H” horizontal version.
Rated power: 250 VA - 50 kVA
Rated voltage PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 24 - 500 V
Open construction of general purpose transformers for building into installations and industrial or power engineering devices. The transformers are made with Class I insulation and
protection rating of IPOO, maximum ambient
temperature 40° C, thermal classification: F or
H. Manufactured in compliance with EN 60076.
The coils are made with aluminium or copper
plate, what lets us to achieve very high current
value at small dimensions of transformer.
Rated power: 10 kVA - 2 MVA
Rated voltage PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 12 - 1000 V
PUM
Jednofazowe transformatory obudowane
Single phase enclosed transformers
B
C
D
E
H
A
Typ
Moc [VA]
Type
Power
[VA]
Wymiary / Dimensions
A
B
C
D
E
Mocowanie
Masa [kg]
Mounting
Weight
[kg]
H
PUM1600
1600
270
250
124
290
320
415
10
22,9
PUM2000
2000
270
250
124
290
320
415
10
25,4
PUM2500
2500
270
250
124
290
320
415
10
27,6
PUM3200
3200
270
250
124
290
320
415
10
30,6
PUM4000
4000
270
250
124
290
320
415
10
33,6
PUM5000
5000
410
360
144
390
450
580
12
48,6
PUM6300
6300
410
360
144
390
450
580
12
54,6
PUM8000
8000
410
360
144
390
450
580
12
67,6
PUM10000
10000
410
360
144
390
450
580
12
72,6
PUM12000
12000
410
360
144
390
450
580
12
79,6
Jednofazowe transformatory obudowane ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach
przemysłowych lub elektroenergetycznych. Wykonanie
w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP21 LUB IP23,
max. temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji
B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558.
Oznaczenia i odmiany PUM (x)(y) np. PUM 2501 gdzie:
(x)-liczba odp. 1/10 mocy w VA ; (y)-symbol wykonania
cewek: “0” z korpusem 2-komorowym
(wersja podst.); “1” z korpusem 1 komorowym (wersja
z obniżonym napięciem zwarcia)
Zakres mocy: 1600 - 12000 VA
Zakres napięć PRI: 110 -1000 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 12 - 500 V
Single phase enclosed transformers for building
into installations and industrial or power engineering devices. The transformers are made with
Class I insulation and protection rating of IP00,
maximum ambient temperature 40°C, thermal
classification:
B (130°C). Manufactured in compliance
with EN 61558. Variations coding: PUM (x)(y)/(z)
e.g. PUM 2501, where:
(x) number equals to 1/10 of power rating in VA;
(y) winding makes “0” with dual chamber frame
(basic version); “1” with single chamber frame
(reduced short circuit voltage);
Rated power: 1600 - 12000 VA
Rated voltage PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 12 - 500 V
Transformatory trójfazowe, obudowane IP23
Three phase transformers in metal housing IP23
B
C
D
E
H
A
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Type
Power [VA]
A
B
C
D
E
P3M1500
1500
380
250
176
295
P3M2000
2000
380
250
176
295
P3M2500
2500
380
250
200
P3M3200
3200
380
250
P3M4000
4000
380
P3M5000
5000
P3M6300
P3M
Mocowanie
Masa [kg]
H
Mounting
Weight
[kg]
325
420
M10
23,00
325
420
M10
28,00
295
325
420
M10
34,00
200
295
325
420
M10
39,00
250
224
295
325
420
M10
44,00
380
250
224
295
325
420
M10
51,00
6300
570
360
264
390
460
580
M12
71,00
P3M8000
8000
570
360
264
390
460
580
M12
82,00
P3M10000
10000
570
360
316
390
460
580
M12
108,00
P3M16000
16000
570
360
316
390
460
580
M12
127,00
P3M20000
20000
570
360
316
390
460
580
M12
163,00
P3M25000
25000
570
360
356
390
460
580
M12
166,00
P3M30000
30000
570
360
356
390
460
580
M12
198,00
P3M35000
35000
750
460
450
490
540
800
M12
206,00
P3M50000
50000
750
460
450
490
540
800
M12
298,00
Transformatory trójfazowe, obudowane, separacyjne
lub bezpieczeństwa, ogólnego stosowania, do instalacji i urządzeń przemysłowych lub elektroenergetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP21 lub IP23, max. temperatura otoczenia 25° C,
klasa cieplna izolacji B-1300 C (do10kVA); F-155° C (od
10kVA do 50kVA). Wykonanie zgodnie z PN-EN 61558.
Typowy układ połączeń: Dyn11.
Zakres mocy: 1,5 - 50 kVA
Zakres napięć PRI: 100 - 1000 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 24 - 500 V
General purpose encased transformers for building into installations and industrial or power engineering devices. The transformers are made with
Class I insulation and protection rating of IP21or
IP23. Maximum ambient temperature 25° C,
thermal classification: B - 130° C (from 1,5kVA to
10kVA); F -155° C (from 10kVA to 50kVA). Manufactured in compliance with PN-EN61558. Typical
connection: Dyn11
Rated power: 1,5 - 50 kVA
Rated voltage PRI: 100-1000 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 24 - 500 V
7
PFS
Transformatory przenośne
Portable transformers
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Type
Power [VA]
A
B
C
D
E
Mounting
Weight [kg]
100
90
175
125
71
160
M4
2,00
PFS120
120
96
166
111
78
148
M4
2,30
PFS160
160
105
200
140
80
165
M5
3,10
PFS250
250
105
200
140
80
165
M5
3,90
PFS320
320
123
240
125
105
220
M6
5,50
PFS630
630
146
272
178
113
255
M5
9,80
PFS800
800
146
272
178
113
255
M5
10,60
Encased protective transformers suited predominantly for those applications that require protection against electric shock and high IP rating. PFS
is a portable version, fitted with handle, power cord
and output socket. The transformers are made
with Class II insulation and protection rating of IP34
or IP44, maximum ambient temperature 25° C,
thermal classification: B (130° C). Manufactured in
compliance with EN 61558-2-4 and EN 61558-2-6.
Rated power: 100 - 800 VA
Rated voltage PRI: 230 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 12 - 230 V
Gniazdo i wtyczka niskiego napięcia
Safety extra-low voltage plugs and socket-outlets
Gniazdo SELV (z ang. Separated or Safety Extra-Low
Voltage) to dwupolowe gniazdo bezpieczeństwa, niskiego napięcia (do 50V), którego odpowiednia konstrukcja zapobiega użyciu wtyczki o napięciu innym
niż napięcie gniazda (wtyczka SELV również posiada
odpowiednie zabezpieczenia). Specjalna budowa elementu mocującego kabel (dwie pozycje zależne od
przekroju kabla) zapewniają odpowiednie, bezpieczne
mocowanie przewodów we wtyczce. Gniazdo i wtyczka są przystosowane m.in. do wykorzystania w przenośnych transformatorach obudowanych (PFS), zasilaczach oraz instalacjach elektrycznych samochodów kempingowych lub na łodziach. Wykonanie zgodne z normami bezpieczeństwa EN60884-2-4.
Wykonania napięciowe: 6; 12; 24; 48 V AC
Maksymalny prąd: 16 A
Stopień ochrony: IP44 (gniazdo), IP44 (wtyczka)
Przekrój przewodów: 4 mm2 (pojedynczy przewód)
lub 2,5 mm2 (przy połączeniu równoległym gniazd)
Masa: 0,02 kg
8
Masa [kg]
PFS100
Transformatory obudowane, przenośne separacyjne lub bezpieczeństwa przeznaczone głównie do zastosowań wymagających ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz wysokiego stopnia ochrony IP. PFS jest wersją przenośną, wyposażoną
w uchwyt, przewód sieciowy oraz gniazdo wyjściowe.
Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony
IP34 lub IP 44, max. temperatura otoczenia 25° C,
klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie
z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 100 - 800 VA
Zakres napięć PRI: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 12 - 230 V
SELV
Mocowanie
SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) are
16A 2-pole safety extra-low voltage socket-outlet and
plugs intended for use on encased portable transformers PFS, power sources, caravans or ships.
The socket-outlets are equipped with a groove coding to prevent the use of a plug not complying with
the socket voltage, whereas the plugs have ribbed
coding preventing them from being used with socket-outlet not complying with the plug’s voltage. The
outer diameter of the wire connected to the SELV
plug must be within 2,7 – 10,5 mm. The fixing position of the plug’s cable clamp is selected according
to the outer diameter of the wire. SELV products are
manufactured in compliance with EN 60884-2-4.
Rated voltages: 6; 12; 24; 48 V AC
Maximum current: 16 A
Enclosure class: IP44 (socket-outlet), IP34 (plugs)
Wire couplings: 4 mm2 (single wire) lub 2,5 mm2
(if chaining is used)
Weight: 0,02 kg
Transformatory do separacji elektronarzędzi
Encased transformers for electric tools
PFN
Typ
Klasa
ochrony
P33
[VA]
Imax
[A]
Pn
[VA]
In [A]
Iterm [A]
Masa [kg]
Wymiary
[mm]
Type
Insulation
class
P33
[VA]
Imax
[A]
Pn
[VA]
In [A]
fuse
current[A]
Weight
[kg]
Dimensions [mm]
PFN 2400/1500
II
2400
11
1500
6,5
12
20,0
I
PFN 2401/1501
II+PE
2400
11
1500
6,5
12
20,0
I
PFN 3500/2300
II
3500
15
2300
10,0
16
26,0
I
PFN 3501/1501
II+PE
3500
15
2300
10,0
16
26,0
I
PFN 4200/2800
II
4200
18
2800
12,0
25
33,6
II
PFN 4201/2801
II+PE
4200
18
2800
12,0
25
33,6
II
PFN transformers, as separation portable devices, are dedicated for powering electric tools
or other similar appliances for constant or intermittent work.
Rated voltage PRI: 230V 50Hz
Rated voltage SEC: 230V
Rated power for intermittent work 33%:
P33 - see table below.
Rated power for constant work: Pn - see table.
Ambient temperature: ta25°C
Insulation class: II or II+PE (with the continuity
of protection circuit)
Protection rating: IP44
Manufactured in compliance with: PN-EN
61558-1:2009, PN-EN 61558-2-4:2009
245
250
Transformatory PFN jako separacyjne przenośne
przeznaczone są do zasilania narzędzi elektrycznych
lub innych urządzeń z zastosowaniem do pracy przerywanej bądź do pracy ciągłej.
Napięcie PRI: 230V 50Hz
Napiecie SEC: 230V
Moce pracy przerywanej 33%: P33 wg tabeli
Moce pracy ciągłej: Pn wg tabeli
Temperatura otoczenia: ta25°C
Klasa izolacji: II lub II+PE (z ciągłością obwodu
ochronnego)
Stopień ochrony: IP44
Normy: PN-EN 61558-1:2009,
PN-EN 61558-2-4:2009
I: 308/ II: 270
I: 220/II: 300
Transformatory przenośne w metalowej obudowie
Portable transformers in metal housing
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
PFM
Masa [kg]
Type
Power [VA]
A
B
H
PFM1300/1301
1300
280
260
245
Weight [kg]
33,00
PFM1600/1601
1600
280
260
245
34,00
PFM2000/2001
2000
280
260
245
38,00
PFM2500/2501
2500
280
260
245
41,00
PFM3200/3201
3200
280
260
245
42,00
Transformatory przenośne, obudowane ochronne - bezpieczeństwa oraz separacyjne - przeznaczone głównie do zastosowań wymagających ochrony
przed porażeniem elektrycznym oraz wysokiego stopnia ochrony IP44 obudowy. Wersja przenośna w obudowie metalowej odizolowanej od obwodu ochronnego
i transformatora. Transformator zalany żywicą. Obwód elektryczny zawiera: transformator, przewód sieciowy z wtyczką, lampkę sygnalizacyjną, bezpieczniki
termiczne z przyciskami, gniazda wyjściowe. Wtyczki
i gniazda są typu ogólnego stosowania lub na życzenie typu wg CEE. Wykonanie w II klasie izolacji (wtyczka i gniazda 2-u kontaktowe, przewód sieciowy 2-u żyłowy). Na życzenie może być wykonanie w II klasie izolacji z ciągłością obwodu ochronnego (wtyczka i gniazda
dodatkowo z kontaktami ochronnymi połączonymi żyłą
ochronną przewodu sieciowego 3-żyłowego). Znamionowa temperatura otoczenia 250 C, klasa cieplna izolacji B (1300 C). Zgodność z normami: PN-EN 615581, PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 1300 - 3200 VA
Zakres napięć PRI: 230 V
Zakres napięć SEC: 110, 230 V dla 3200 VA
oraz 24 V, 42 V do 1300 VA
Encased protective transformers - isolating and
safety isolating - are intended mainly for applications requiring protection against electric shock
and IP44 protection rating of the casing. Portable
version is provided with metal casing isolated from
the protective circuit and the transformer. PFM encased transformers are cast resin transformers.
The electric circuit features the following components: transformer, power cord with a plug, signalling lamp, thermal fuses with pushbuttons, and
output sockets. Plugs and sockets are components
intended for general applications or CEE type components at request. Grade II insulation class (plug
and double contact sockets, 2-wire power cord)
type designation code ending with “0”. Grade II insulation class with continuous protective circuit (plug
and socket with optional protective contacts connected to a protective wire of a 3-wire power cord)
- type designation code ending with “1”. Rated ambient temperature of 25° C, thermal classification:
B (130° C). Manufactured in compliance with:
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6
Rated power: 1300 - 3200 VA
Rated voltage PRI: 230 V
Rated voltage SEC: 110, 230 V to 3200 VA
and 24 V, 42 V to 1300 VA
9
PVS
Transformatory obudowane
Encased transformers
Transformatory obudowane, przenośne, separacyjne lub bezpieczeństwa przeznaczone głównie do zastosowań wymagających ochrony przed porażeniem
elektrycznym oraz wysokiego stopnia ochrony IP. PVS
jest wersją stacjonarną, wolnostojącą lub mocowaną
do ściany. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu
ochrony IP54, max. temperatura otoczenia 40° C, klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN
61558-2-4, EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 50 - 1000 VA
Zakres napięć PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 250 V
Encased protective transformers suited mainly for
applications requiring protection against electric
shock and high IP rating. PVS is a stationary version, free-standing or wall mounted. The transformers are made with Class II insulation and protection
rating of IP54, maximum ambient temperature
of 40° C, thermal classification: B (130° C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-4 and EN
61558-2-6.
Rated power: 50 - 1000 VA
Rated voltage PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6 - 250 V
Typ
Moc [VA]
Type
Power [VA]
Wymiary / Dimensions
A
B
Mocowanie
Masa [kg]
C
D
E
Mounting
Weight [kg]
PVS50
50
77
138
71
38,5
128
M4
1,20
PVS100
100
90
175
90
71
160
M4
2,00
PVS120
120
96
166
91
78
148
M4
2,30
PVS160
160
105
200
105
80
165
M5
3,10
PVS250
250
105
200
105
80
165
M5
3,80
PVS301
300
105
200
105
80
165
M5
3,90
PVS320
320
123
240
125
105
220
M6
5,50
PVS630
630
146
272
138
113
255
M5
9,50
PVS800
800
146
272
138
113
255
M5
10,30
PVS1000
1000
146
272
138
113
255
M5
10,50
PVS 100, 160, 250, 301, 630, 800, 1000
10
PVS 50
PVS 120
11
PSS
Transformatory na szynę T-35
Transformers for DIN rail
Transformatory obudowane, bezpieczeństwa lub separacyjne z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym, przeznaczone głównie do montażu na szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyśpiesza mocowanie. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu
ochrony IP30, max. temperatura otoczenia 40° C,
klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie
z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 10 - 100 VA
Zakres napieć PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 250 V
Encased protection transformers designed mainly
for fitting into devices using T-35 bus with fuses.
Elegant casing, featuring spring bracket significantly
facilitates and speeds up attaching. The transformers are made with Class II insulation and protection rating of IP30. Maximum ambient temperature
of 40° C, thermal classification: B (130° C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-4 and
EN 61558-2-6.
Rated power: 10 - 100 VA
Rated voltage PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6 - 250 V
Typ
Moc [VA]
Type
Power [VA]
A
Wymiary / Dimensions
Mocowanie
Masa [kg]
B
C
D
E
Mounting
Weight [kg]
PSS10
10
PSS20
20
35
92
66
24
79
M4
0,32
53
110
66
40
88
M4
PSS30
0,54
30
72
110
63
52
98
M4
1,00
PSS50
50
72
110
72
52
98
M4
1,10
PSS60
60
72
110
72
52
98
M4
1,10
PSS63
63
72
110
72
52
98
M4
1,10
PSS100
100
144
110
72
52
98
M4
2,20
PSS 10
PSS 100
12
PSS 20
PSS 30, 50, 60, 63
PTM
Transformatory na szynę T-35
Transformers for DIN rail
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Masa [kg]
Type
Power [VA]
A
B
C
D
H
Weight [kg]
PTM100
100
90
106
68,5
90
106
1,90
PTM120
120
90
106
68,5
90
116
2,30
PTM250
250
126
136
96
121
117
4,40
PTM320
320
126
136
96
121
127
5,30
Transformatory obudowane bezpieczeństwa lub separacyjne przeznaczone głównie do montażu w
urządzeniach wykorzystujących szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyśpiesza mocowanie. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP21, max. temperatura otoczenia 400 C, klasa cieplna izolacji B(1300 C). Wykonanie zgodnie
z PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 100 - 320 VA
Zakres napięć PRI: 110 - 400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 250 V
Encased protection transformers designed mainly
for fitting into devices using T-35 bus. Elegant casing, featuring spring bracket significantly facilitates
and speeds up attaching. The transformers are
made with Class II insulation and protection rating
of IP21. Maximum ambient temperature of 40° C,
thermal classification: B (130° C). Manufactured
in compliance with EN 61558-2-4 and EN 615582-6.
Rated power: 100 - 320 VA
Rated voltage PRI: 110 - 400 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6 - 250 V
Transformator na szynę T-35
Transformers for DIN rail
Wymiary / Dimensions
PSZ
Typ
Moc [VA]
Type
Power [VA]
A
B
C
Weight [kg]
PSZ100
100
76
142
64
1,70
PSZ160
160
87
155
76
2,70
PSZ200
200
87
155
85
3,20
Transformatory obudowane separacyjne lub bezpieczeństwa, z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym przeznaczone głównie do montażu na szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyśpiesza mocowanie. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP30, max. temperatura otoczenia 40° C, klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie
z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 100 - 200 VA
Zakres napięć PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 250 V
Masa [kg]
Encased protection transformers designed mainly
for fitting into devices using T-35 bus with fuses.
Elegant casing, featuring spring bracket significantly facilitates and speeds up attaching. The
transformers are made with Class II insulation and
protection rating of IP30. Maximum ambient temperature of 40° C, thermal classification: B (130°
C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-4
and EN 61558-2-6.
Rated power: 100 - 200 VA
Rated voltage PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6 - 250 V
13
TEZ
Transformatory do PCB
Transformers for PCB
Transformatory
do
obwodów
drukowanych
przeznaczone głównie do wbudowania w układach
zasilających urządzeń elektronicznych. Charakteryzują
się małymi gabarytami, zwartą budową oraz
zwiększoną odpornością na czynniki mechaniczne
i klimatyczne (zalane żywicą). Wykonanie w stopniu
ochrony IP00, max. temperatura otoczenia od 40° C
do 60° C (w zależności od typu) klasa cieplna izolacji
B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-1,
EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 0,5 - 16 VA
Zakres napięć PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 500 V
Transformers for printed circuit boards designed
chiefly for power supply circuitry assemblies
of electronic devices. They feature small dimensions
and compact size as well as have increased
mechanical durability and weather resistance
(cast resin). The transformers are made with IP00
protection rating, maximum ambient temperature
of 40 to 60° C depending on type, thermal
classification: B (130° C). Manufactured in compliance
with EN 61558-2-1 and EN 61558-2-6
Rated power: 0,5 - 16VA
Rated voltage PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6 - 500 V
Typ
Moc [VA]
Type
Power [VA]
Wymiary /
Dimensions
A
B
C
Typowe wyprowadzenia
PRI / 1xSEC / 2xSEC
Masa [kg]
Typical leads
PRI / 1xSEC / 2xSEC
Weight [kg]
TEZ0,5
0,5
22
24
19
1-4 / 6-7 / 5-6, 7-8
0,05
TEZ1,5
1,5
28
33
22
1-5 / 7-9 / 6-7, 9-10
0,07
TEZ2,0
2,0
28
33
24
1-5 / 7-9 / 6-7, 9-10
0,09
TEZ2,5
2,5
28
33
27
1-5 / 7-9 / 6-7, 9-10
0,10
TEZ2,6
2,5
28
33
30
1-5 / 7-9 / 6-7, 9-10
0,12
TEZ4,0
4,0
35
42
29
1-5 / 7-9 / 6-7, 9-10
0,15
TEZ6,0
6,0
38
45
32
1-5 / 7-9 / 6-7, 9-10
0,20
TEZ10,0
10,0
44
52
35
1-6 / 8-11 / 7-8, 11-12
0,28
TEZ16,0
16,0
47
57
39
1-7 / 9-13 / 8-9, 13-14
0,42
TEZ20,0
20,0
53,8
63,6
47,5
1-7 / 9-13 / 8-9, 13-14
0,60
25,0
53,8
63,6
51,5
1-7 / 9-13 / 8-9, 13-14
0,70
30,0
53,8
63,6
56,5
1-7 / 9-13 / 8-9, 13-14
0,80
3 2 ,5
TEZ25,0
TEZ30,0
14
TPZ
Płaskie transformatory do PCB
Flat transformers for PCB
Typowe
wyprowadzenia
PRI / SEC
Masa [kg]
a2
Typical leads
PRI / SEC
Weight [kg]
37,5 47,5
35
1-3, 5-7 / 10-12, 14-16
0,12
37,5 47,5
35
1-3, 5-7 / 10-12, 14-16
0,15
22
37,5 47,5
35
1-3, 5-7 / 10-12, 14-16
0,18
53
28
37,5 47,5
35
1-3, 5-7 / 10-12, 14-16
0,26
57
68
22
50
62,5
45
1-4, 6-9 / 12-14, 17-19
0,28
14
57
68
24
50
62,5
45
1-4, 6-9 / 12-14, 17-19
0,32
TPZ18
18
57
68
27
50
62,5
45
1-4, 6-9 / 12-14, 17-19
0,38
TPZ24
24
57
68
31
50
62,5
45
1-4, 6-9 / 12-14, 17-19
0,48
TPZ30
30
57
68
35
50
62,5
45
1-4, 6-9 / 12-14, 17-19
0,54
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Type
Power [VA]
A
B
C
TPZ3
3
44
53
17
TPZ4
4
44
53
19
TPZ6
6
44
53
TPZ10
10
44
TPZ11
10
TPZ14
D
E
Transformatory przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych
z obwodami drukowanymi. Charakteryzują się bardzo
małą wysokością i zwartą budową oraz zwiększoną
odpornością na czynniki mechaniczne i klimatyczne
(zalane żywicą). Wykonanie w stopniu ochrony IP00,
max. temperatura otoczenia 70° C, klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4,
EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 3 - 30 VA
Zakres napięć PRI: 24 - 400 V 50/60
Zakres napięć SEC: 4 - 400 V
Transformers intended for mounting in power supply circuitry of electronic devices with printed circuit boards. They feature a very small height and
compact size as well as have increased mechanical durability and weather resistance (cast resin).
The transformers are made with IP00 protection
rating, maximum ambient temperature of 70° C,
thermal classification: B (130° C). Manufactured
in compliance with EN 61558-2-4 and EN 615582-6.
Rated power: 3 - 30 VA
Rated voltage PRI: 24 - 400 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 4 - 400 V
Transformatory do PCB
= 115V
= 230V
Transformers for PCB
= 115V
= 230V
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
D
E
TMZ
Masa [kg]
Type
Power [VA]
A
B
C
TMZ1
1
29
33
26
d
Weight [kg]
0,12
TMZ2
2
29
33
29
0,13
TMZ5
5
38
45
33
TMZ8
8
44
52
38
TMZ12
12
50
59
42
TMZ20
20
54
64
0,20
60
4,3
37,5
65
4,3
0,30
0,40
47
43,5
72,5
4,3
0,60
0,80
TMZ35
35
61
70
50
47,5
77,5
4,3
TMZ50
50
61
70
61
47,5
77,5
4,3
1,00
TMZ80
80
76
90
63
60
97,5
4,3
1,40
TMZ120
120
76
90
77
60
97,5
4,3
1,90
Transformatory przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych z różnymi wersjami przyłączeń. Charakteryzują
się małymi gabarytami i zwartą budową (zalane żywicą ) oraz zwiększoną odpornością na czynniki mechaniczne i klimatyczne. Wykonanie w I lub II klasie
izolacji oraz stopniu ochrony od IP00 do IP54, max.
temperatura otoczenia 40° C, klasa cieplna izolacji
B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4, EN
61558-2-6, EN 61558-2-1.
Zakres mocy: 1 - 120 VA
Zakres napięć PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 400 V
Transformers predominantly intended for assemblies of power supply for electronic equipment with
several connection options. They are small and compact (cast resin), they feature increased mechanical robustness and weather resistance. The transformers are made with Class I or Class II insulation
and protection rating of IP00 to IP54, maximum
ambient temperature of 40° C, thermal classification: B (130° C). Manufactured in compliance with
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6 and EN 61558-2-1.
Rated power: 1 - 120 VA
Rated voltage PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6 - 400 V
15
ARW/ARWS
Jednofazowe, autotransformatorowe
regulatory prędkości obrotowej wentylatorów
Single phase, autotransformer fan speed controller
Typ
Prąd [A]
Type
C
C
D
B
E
B
D
E
A
U pri [V]
Wymiary / Dimensions
Current [A] U pri [V]
A
B
C
D
E
Mocowanie
Masa
[kg]
Mounting
Weight
[kg]
ARW1,2/1
1,2
230
77
138
71
128 128
M4
1,40
ARW1,5/S
1,5
230
90
175
95
71
157
M4
1,50
ARW2,0/2 IP54/S
2,0
230
90
175
95
71
157
M4
2,30
ARW3,0 IP54/S
3,0
230
90
175
95
71
157
M4
2,50
ARW5,0/S
5,0
230
123 240 125 105 220
M6
4,50
ARW7,0/S
7,0
230
123 240 125 105 220
M6
5,50
ARW10,0/S
10,0
230
147 277 155 113 255
M6
8,50
ARW14,0/S
14,0
230
147 277 155 113 255
M6
10,5
Transformatorowe regulatory ARW do zmiany
prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych, sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości obrotowej służy pokrętło umieszczone na panelu obudowy. Wyposażone w niezależny
włącznik sygnalizujący załączenie podświetleniem.
Wykonanie w II klasie izolacji. Stopień ochrony IP30
lub IP54. Max. temperatura otoczenia 40° C. Klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie
z EN 61558-2-13. Wersja ARWS posiada wejście
z czujnika temperatury silnika oraz dodatkowe wyjście zasilające 230V zabezpieczone oddzielnym
bezpiecznikiem topikowym.
Zakres prądów SEC: 0,5 - 14 A
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja
Autotransformer regulators serve the purpose
of airflow control, fitted in single-phase ventilation and heating systems. The transformers are
made with Class II insulation and protection rating of IP30 or IP54, maximum ambient temperature: 40° C, thermal classification: B (130° C).
Manufactured in compliance with EN 61558-213. ARW version has the input to connect motor
temperature sensor and additional supply output
230V protected with 2Amps fuse.
Rated current SEC: 0,5 - 14 A
Rated voltage PRI: 230 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 5-step regulation
A
ARW 1,5/1 ARW 2,0/2
ARW 3,0 IP54 ARW 14,0
ARW 5,0 ARW 7,0 ARW10,0
ARW 1,2/1
Jednofazowy, autotransformatorowy regulator
prêdkości obrotowej wentylatorów, sterowany
zdalnym sygna³em 0-10VDC
ARWE
Typ
D
16
A
C
Single phase fan speed controller
with 0-10 VDC signal control
U pri [V]
Prąd [A]
Type
U pri [V]
Current
[A]
Wymiary / Dimensions
A
B
C
D
ARWE1,5
230
1,5
90
175
95
ARWE3,0
230
3,0
90
175
95
ARWE5,0
230
5,0
123
240
ARWE7,0
230
7,0
123
240
Autotransformatorowe, przemys³owe regulatory
ARWE przeznaczone s¹ do regulacji prêdkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych,
sterowanych napiêciowo. Stanowi¹ po³¹czenie zalet regulatorów autotransformatorowych oraz
elektronicznych, oferuj¹cych sterowanie zdalnym
sygna³em. Montowane w profesjonalnych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Regulator
ARWE realizuje 5-stopniowe, sterowanie prędkości¹ obrotow¹ przy pomocy przemys³owego standardu sygna³owego 0-10 VDC. Pe³n¹ optoizolacjê
sygna³u steruj¹cego od napiêcia sieci zapewnia
uk³ad energoelektroniczny. Uk³ad posiada zabezpieczenie przeciw za³¹czeniu dwóch odczepów
autotransformatora w wyniku ewentualnej awarii. Wykonanie w II klasie izolacji. Stopieñ ochrony IP54.
Max temperatura otoczenia 40° C.
Klasa cieplna izolacji B (130°C).
Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Zasilanie: 230VAC 50Hz
Pr¹d wyjściowy: 3A
Rodzaj sterowania: sterowanie automatyczne
sygna³em 0-10VDC
Mocowanie
Masa [kg]
E
Mounting
Weight
[kg]
71
157
M4
1,5
71
157
M4
2,5
125
105
220
M6
4,5
125
105
220
M6
5,5
ARWE is an autotransformer fan speed controller dedicated for single phase autotransformer
motor in ventilation and heating systems. The
controller provides a 5-step output voltage
regulation by means of 0-10 VDC input signal.
A PCB power-electronic module measures external signal and switches on relays on particular autotransformers tap according to signals
level. ARWE is equipped with an internal control
unit that prevents the device from switching on
two relays at the same time (anti-short-circuit
system). The transformers are made with Class
II insulation and protection rating of IP54,.
Maximum ambient temperature: 40° C
Thermal classification: B (130 °C).
Manufactured in compliance with
EN 61558-2-13.
Power supply: 230VAC 50Hz
Output current: 3A
Control: automatic control by 0-10VDC signal
Jednofazowy, elektroniczny regulator obrotów wentylatora
Single phase, electronic fan speed controller
Typ
Max prąd WYJ. [A]
Wymiary / Dimensions
AREX
Mocowanie
Masa [kg]
Weight [kg]
Type
Max output current [A]
A
B
C
D
E
Mounting
AREX5
5
130
180
115
165
115
M3
0,90
AREX10
10
130
180
115
165
115
M3
1,00
Sterownik AREX jest mikroprocesorowym regulatorem prędkości wentylatorów z silnikiem asynchronicznym. Sterowanie sygnałem 0-10VDC, 0-20mA
lub manualnie potencjometrem. Regulator posiada dodatkowe funkcje „KickStart” oraz „Boost”. Wewnętrzne potencjometry Vmin, Vmax oraz Voff umożliwiają kształtowanie charakterystyki napięcia wyjściowego. Diody sygnalizacyjne OK i ALARM informują
o stanie pracy sterownika. Dodatkowo wyprowadzone styki zapewniają wyjściowe napięcia 230VAC (2A)
oraz 12VDC. Poziom wysterowania napięcia wyjściowego oraz stosowne komunikaty prezentowane są na
wyświetlaczu LCD.
Zasilanie: 230VAC 50Hz
Obciążalność wyjścia: 5A, 10A
AREX is an electronic fan speed controller based
on microprocessor for asynchronous motors. Output voltage is controlled by 0-10VDC or 0-20mA
signal or by an external potentiometer. Controller
includes special functions: KickStart and Boost.
Internal trimmers Vmin, Vmax and Voff creates
output voltage characteristics. OK and ALARM
LED diodes inform about device working statuses.
There are two additional voltage outputs: 230VAC
(2A) and 12VDC. Voltage peak level and other messages are presented on LCD display.
Power supply: 230VAC 50Hz
Output current: 5A, 10A
E
B
C
A
D
Jednofazowe, autotransformatorowe
regulatory prędkości obrotowej wentylatorów
Single phase, autotransformer fan speed controller
Typ
Prąd [A]
Wymiary / Dimensions
ARM
Mocowanie
Masa [kg]
Type
Current [A]
A
B
C
D
E
Mounting
Weight [kg]
ARM1,5
1,5
84
60
100
64
46
M4
1,60
ARM2,0
2,0
84
60
100
64
46
M4
1,60
ARM3,0
3,0
84
74
100
64
60
M4
1,90
ARM5,0
5,0
96
86
115
84
70
M5
2,60
ARM7,0
7,0
120
88
130
90
70
M5
3,80
ARM10,0
10,0
120
100
130
90
82
M5
4,70
ARM12,0
12,0
135
107
155
104
91
M6
7,20
ARM14,0
14,0
150
117
175
122
87
M6
7,80
Autotransformatorowe regulatory ARM do zmiany
prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Wykonanie
otwarte, przeznaczone do montażu w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych.
Pięciostopniowe napięcie wyjściowe, dostępne z kolejnych odczepów autotransformatora, wyprowadzonych na złącze elektryczne. Wykonanie w I klasie izolacji. Stopień ochrony IP00. Max temperatura otoczenia 40° C. Klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Zakres prądów SEC: 1,5 - 14 A
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja
(230, 180, 155, 135, 115 V)
Autotransformer regulators serve the purpose
of airflow control, fitted in ventilation and heating
systems. The transformers are made with Class I
insulation and protection rating of IP 00. Maximum
ambient temperature: 40° C, thermal classification: B (130° C). Manufactured in compliance with
EN 61558-2-13.
Rated current SEC: 1,5 - 14 A
Supply voltage: 230 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 5-step regulation
(230, 180, 155, 135, 115 V)
C
D
A
E
B
17
AREB
Kompaktowe tyrystorowe regulatory
prędkości obrotowej
Compact speed controllers
Typ
Nr Art.
Upri [V]
Prąd [A]
Masa [kg]
Type
Art. Nr
Upri [V]
Current [A]
Weight [kg]
AREB2,5
17886-9957
230
2,5
0,22
Kompaktowe, elektroniczne regulatory AREB do zastosowań przemysłowych jako bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej jednofazowych silników
wentylatorowych w instalacjach wentylacyjnych lub
grzewczych. Przeznaczone do montażu zarówno natynkowego, jak i podtynkowego. Wyposażone w podświetlany włącznik z pamięcią ostatniego ustawienia oraz nastawę prędkości minimalnej. Wykonanie
zgodne z EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN60669-1
i EN60669-2-1.
Max prąd WYJ.: 2,5 A
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz
Zakres mocy: dla silników wentylatorowych:
80 - 460 W
ARE / ARES
Elektroniczne regulatory
prędkości obrotowej wentylatorów
Electronic speed controllers
Typ
Nr Art.
Prąd [A]
Wymiary / Dimensions
Type
Art. Nr
Current [A]
A
B
C
Masa [kg]
E
Mounting
Weight
[kg]
120
ARE3,0
17886-9968
3,0
75
127
80
M4
0,22
17886-9967
5,0
90
175
95
157
M4
0,42
ARES10,0
17886-9966
10,0
123 240 125 105 220
M6
0,62
71
ARE and ARES electronic regulators are dedicated for fan speed control in single phase
ventilation and heating systems (potentiometer
regulation). Regulators are produced with IP 54
protection grade and equipped with highlighted
power switch, electric motors minimum speed
regulation and fuse. Max permissible ambient
temperature is 35°C. Version “S” (controlled by
integrated circuit) has additional, inbuilt starting impulse protection “SoftStart” function and
a system that facilitates starting with low speed.
Furthermore ARES10,0 version has inbuilt TK
contacts for motor overheating protection with
alarm light indicator signalization and an extra
230 VAC output for 2A. Regulators are manufactured in compliance with LVD:2006/95/EC
and EMC:2004/108/EC directives.
Supply voltage: 230 V 50/60 Hz
Max. output current.: 1,5 ; 3 ; 5 ; 10 A
Elektroniczne regulatory prędkości obrotowej
wentylatorów na szynę T-35
Electronic fan speed controller for DIN rail
Typ
Nr Art.
Upri [V]
Prąd [A]
Masa [kg]
Type
Art. Nr
Upri [V]
Current [A]
Weight [kg]
ARED3,0
17886-9956
230
3,0
0,22
Elektroniczne, regulatory ARED przeznaczone do
bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych. Przystosowane
do montażu w instalacjach wykorzystujących szynę
DIN. Wyposażone we wskaźnik obecności napięcia
LED oraz nastawę prędkości minimalnej. Dostęp do
zacisków oraz bezpiecznika po zdjęciu pokrywy obudowy. Wykonanie w stopniu ochrony IP33.
Max prąd WYJ.: 3A
Zasilanie: 230VAC 50Hz
18
D
Mocowanie
ARES5,0
Elektroniczne, tyrystorowe regulatory ARE, ARES
do bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych. Przeznaczone do wmontowania w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Wyposażone
w podświetlany włącznik, potencjometr służący do
płynnej zmiany prędkości nawiewu oraz dodatkowy
potencjometr do ustawienia minimalnych obrotów
wentylatora. Wykonanie w stopniu ochrony IP54.
Wersja “S” (zrealizowana w oparciu o specjalistyczny, scalony sterownik) posiada funkcję “Soft Start”
zapewniającą ochronę przed impulsem rozruchowym i związanym z nim udarem prądowym oraz
funkcję ułatwiającą rozruch silnika wentylatora przy
załączaniu na niskich obrotach. Funkcjonalność regulatora ARES10,0 została dodatkowo rozszerzona
o wprowadzenie pomocniczego wyjścia 230 VAC
o obciążalności 2A oraz zabezpieczające silnik przed
spaleniem styki TK wraz z lampką sygnalizującą
przegrzanie sterowanego silnika.
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz
Max prąd WYJ.: 1,5 ; 3 ; 5 ; 10 A
ARED
AREB are industrial regulators dedicated for
fan speed control in single phase ventilation and
heating systems (potentiometer regulation). Devices are equipped with minimum speed adjust,
fuse protection (with spare fuse), ON/OFF status LED indicator and regulation position memory. Ignition after pushing the potentiometer.
Regulators are dedicated for both on-wall and
in-wall montage. Manufactured in compliance
with: EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN60669-1
and EN60669-2-1.
Max output current: 2,5 A
Supply voltage: 230 V , 50/60 Hz
Power range: 80 - 460 W
ARED are electronic, single phase speed controllers for ventilation and heating systems.
Devices are dedicated for DIN rail installation
and equipped with minimum speed adjust and
power-on led indicator. Electrical terminals and
fuse accessible after removing plastic cover.
The controllers are of IP33 protection rating.
Max current SEC: 3A
Power supply: 230VAC 50Hz
Trójfazowe autotransformatorowe regulatory
prędkości obrotowej wentylatorów
Three phase autotransformer speed controllers
A3RW
Typ
Prąd [A]
Type
Current [A]
A
Wymiary / Dimensions
Bmax
C
D
E
Weight [kg]
Masa [kg]
A3RW1,5/IP21
A3RW2,0/IP21
A3RW4,0/IP21
A3RW5,0/IP21
A3RW7,0/IP21
A3RW10,0/IP21
A3RW14,0/IP21
1,5
2,0
4,0
5,0
7,0
10,0
14,0
215
215
315
315
315
415
415
135
135
185
185
185
215
215
250
250
300
300
300
300
300
200
200
300
300
300
400
400
190
190
190
190
190
190
190
10,00
11,70
15,00
18,00
21,0
31,0
38,00
Autotransformatorowe, przemysłowe regulatory A3RW do zmiany prędkości obrotowej trójfazowych silników
wentylatorowych. Montowane w profesjonalnych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości służy pokrętło umieszczone na panelu metalowej obudowy. Wyposażone w lampkę sygnalizującą załączenie oraz dodatkowe wyjście 230V 2A. Wbudowane zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe oraz
zabezpieczenie termiczne silnika. Stopień ochrony IP21. Max temperatura otoczenia 25°C. Wykonanie zgodnie
z EN 61558-2-13.
Zakres prądów SEC: 1,5 - 14 A
Zakres PRI: 3x400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa
Autotransformer regulators serve the purpose of airflow control, fitted in three phase ventilation and heating
systems. The transformers are of IP21 protection rating and equipped with indicator light. Maximum ambient temperature 25°C. Thermal classification: B (130°C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-13.
Rated current SEC: 1,5 - 14 A
Supply voltage: 3x400 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 5-step regulation
Trójfazowe, autotransformatorowe regulatory prêdkości
obrotowej wentylatorów sterowanych sygna³em 0-10VDC
Three phase fan speed controller with 0-10 VDC signal control
A3RWE
Autotransformatorowe, przemysłowe regulatory A3RWE przeznaczone są do zmiany prędkości obrotowej trójfazowych silników wentylatorowych, sterowane napięciowo. Stanowią połączenie zalet regulatorów autotransformatorowych oraz elektronicznych, oferujących sterowanie zdalnym sygnałem. Montowane
w profesjonalnych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Regulator A3RWE realizuje 5-stopniowe,
zdalne sterowanie prędkością obrotową przy pomocy przemysłowego standardu sygnałowego 0-10 VDC.
Do dyspozycji użytkownika są trzy wejścia czujników, których aktualny stan (zwarty lub rozwarty) definiuje tryb
pracy urządzenia: stan styków bezpotencjałowych, wyjście nieregulowanego napięcia zasilania 230 VAC (max.
1A) oraz odcięcie napięcia wyjściowego (zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem). A3RWE wyposażone jest
również w dodatkowe wyjście napięcia 230 VAC (max. 1A) załączane wraz z zasilaniem niezależnie od stanu czujników. Aktualny poziom prędkości wentylatora, odpowiadający konkretnemu poziomowi napięcia wyjściowego,
oraz stosowne komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu LED umieszczonym na panelu użytkownika. Stan
załączenia zasilania oraz stan zadziałania czujników wejściowych (Fs, Tk, Rt) sygnalizowany jest przez zaświecenie odpowiednio zielonej i czerwonej lampki na panelu. Wykonanie w II klasie izolacji. Stopnieñ ochrony IP21. Max
temperatura otoczenia 25° C. Klasa cieplna izolacji B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Zasilanie: 3x400VAC 50Hz
Obciążalność wyjścia: 7A, 10A, 14A
Rodzaj sterowania: sterowanie automatyczne sygnałem 0-10VDC / 0-20mA
A3RW is an autotransformer fan speed controller dedicated for three phase AC motor in ventilation and heating systems. The controller provides a 5-step output voltage regulation due to
m0-10 VDC input signal. Full opto-isolation between output voltage and control signal is provided by power electronics PCB module. The state of three sensor inlets (shorted or unshorted)
defines actual device working mode: non-potential contacts state, unregulated 230 VAC (max. 1A) output state and regulated output for motor cut-off (motor thermal overheating protection).
Additional option is an unregulated 230 VAC (max. 1A) voltage output not relayed with sensors state. The actual output voltage level (autotransformer tap) and other messages are presented
on LED display on users panel. Power switch-on state and input sensors state (alarm if unshorted) are signalised by green and red indicator lamps, respectively. Maximum ambient temperature
25° C. Thermal classification: B (130° C). Produced with IP21 protection rating. Manufactured in compliance with EN 61558-2-13.
Power supply: 3x400VAC 50Hz
Output current: 7A, 10A, 14A
Trójfazowe autotransformatorowe regulatory
Control: automatic control by 0-10VDC signal
prędkości obrotowej wentylatorów
Three phase autotransformer speed controllers
A3RM
Typ
Prąd [A]
A
B
C
D
E
Mocowanie
Masa [kg]
Type
Current [A]
A
B
C
D
E
Mounting
Weight
[kg]
A3RM1,5
1,5
84
74
100
64
60
M4
1,90
A3RM2,0
2,0
96
86
114
84
70
M4
2,60
A3RM3,0
3,0
120
88
130
90
70
M5
3,80
A3RM4,0
4,0
120
100
143
90
82
M5
4,60
A3RM7,0
7,0
120
120
143
90
102
M5
6,20
A3RM10,0
10,0
135
142
160
104
126
M5
8,50
A3RM14,0
14,0
174
152
164
125
128
M8
15,00
Transformatorowe regulatory A3RM do zmiany prędkości obrotowej trójfazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Pięciostopniowe napięcie wyjściowe zrealizowane w oparciu o kolejne odczepy autotransformatora, wyprowadzone na złącze elektryczne. Wykonanie
w I klasie izolacji. Stopień ochrony IP00. Max temperatura otoczenia 40° C. Klasa cieplna izolacji B (130° C).
Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Zakres prądów SEC: 1,5 - 14 A
Zakres PRI: 3x400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja (400,
280, 230, 180, 130 V)
Autotransformer regulators (two transformers
in V-connection) serve the purpose of airflow control, fitted in ventilation and heating systems. The
transformers are made with Class I insulation and
with protection rating of IP00. Maximum ambient temperature of 40° C, thermal classification:
B (130° C). Manufactured in compliance with
EN 61558-2-13.
Rated current SEC: 1,5 - 14 A
Rated voltage PRI: 3x400 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 5-step regulation (400, 280,
230, 180, 130 V)
19
ARWE
System regulatorów programowalnych sterowanych sygnałem 0-10 VDC
The system of remotely controlled, programmable fan speed regulators
Typ
nr art.
U pri
[V]
Prąd
[A]
Type
nr art
U pri
[V]
Current
[A]
ARWE 1,5/1-A IP54 BR 17886-9942
230
1,5
ARWE 2,0/1-A IP54 BR 17886-9934
230
2,0
ARWE 3,0/1-A IP54 BR 17886-9946
230
3,0
Zadajnik ZSE 5 S
18986-9999
Sterownik PSE 5 TP
18986-9998
Regulatory prędkości obrotowej ARWE zostały
zaprojektowane z myślą o sterowaniu układami
nagrzewnic i systemów wentylacyjnych za pomocą
sygnału 0 – 10 VDC wraz ze sterownikiem PSE5 TP
oraz zadajnikiem ZSE5 S.
Sterownik programowalny PSE5 TP wyróżnia się
nowoczesnym wzornictwem, ekranem dotykowym
i wieloma opcjami programowania. Posiada
wbudowany czujnik temperatury oraz dwa programy
(7-dniowy oraz 5+2, czyli dni robocze plus weekend),
które umożliwiają precyzyjne sterowanie temperaturą
w zależności od potrzeb. Sterownik PSE5 TP oraz
zadajnik ZSE5 S pozwalają na 5-stopniową, manualną
regulację prędkości pojedynczego wentylatora lub
grupy wentylatorów.
Autotransformatorowe, przemysłowe regulatory
ARWE przeznaczone są do regulacji prędkości
obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych,
sterowanych napięciowo. Stanowią połączenie
zalet regulatorów autotransformatorowych oraz
elektronicznych, oferujących sterowanie zdalnym
sygnałem. Montowane w profesjonalnych instalacjach
wentylatorowych lub grzewczych.
Regulator ARWE realizuje 5-stopniowe, sterowanie
prędkości obrotowej przy pomocy przemysłowego
standardu sygnałowego 0-10 VDC. Pełną optoizolację
sygnału sterującego od napięcia sieci zapewnia układ
energoelektroniczny.
Układ posiada zabezpieczenie przeciw załączeniu
dwóch odczepów autotransformatora w wyniku
ewentualnej awarii. Wykonanie w II klasie izolacji.
Stopień ochrony IP54. Max temperatura otoczenia
40°C. Klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie
zgodnie z EN 61558-2-13.
Zasilanie: 230VAC 50Hz
Prąd wyjściowy: 1,5; 2,0; 3,0 A
Rodzaj sterowania: sterowanie automatyczne
sygnałem 0-10VDC
ARH
Mocowanie
Weight
[kg]
Mounting
90 175 95 71 157
1,5
M4
90 175 95 71 157
2,3
M4
90 175 95 71 157
2,5
M4
A
B
C
D
D
The system of remotely controlled, programmable
fan speed regulators
ARWE is a fan speed regulator dedicated for controlling single-phase AC motors in ventilation and heating
systems by 0-10 VDC input signal and for operating in
tandem with ZSE5 S and PSE5 TP controllers .
PSE5 TP controller is distinguished by its modern
design, ergonomic touch screen and many available
options. PSE5 TP is equipped with thermostat and
two programs (7-day and 5+2 for week days and
weekend) that enable precise temperature setting,
according to client’s needs. PSE5 TP and ZSE5 S controllers offer manual, 5-step regulation of a single or
a group of ventilators and heaters.
The ARWE regulator provides a 5-step output voltage
regulation due to 0-10 VDC input signal. A PCB power-electronic module measures external signal and
switches on a relay on particular autotransformers
tap according to signals level. ARWE is equipped with
an internal control unit that prevents the device from
switching on two relays in the same time (anti-short
circuit system). The ARWE regulators are made
with Class II insulation and protection grade IP54 for
maximum ambient temperature 40°C. Thermal class
of insulation: B(130°C). ARWE are manufactured in
compliance with EN 61558-2-13.
Power supply: 230VAC 50Hz
Current output: 1,5; 2,0; 3,0 A
Control: automatic, 0-10 VDC signal
System programowalnych regulatorów prędkości
The system of programmable fan speed regulators
Typ
nr art.
U pri
[V]
Prąd [A]
Wymiary / Dimensions
Type
nr. art
U pri
[V]
Current
[A]
A
ARH 1,5/1 IP54
17886-9929
230
1,5
ARH 2,0/1 IP54
17886-9930
230
2,0
ARH 3,0/1 IP54
17886-9931
230
3,0
Sterownik
PSH 3 TP
17886-9930
Sterownik
PSH 3 HC
RS485
17886-9931
Jednofazowy regulator prędkości obrotowej z
4-stopniową regulacją (0,1,2,3; w pozycji stand-by
regulator nie pobiera energii). Regulator dedykowany
wyłącznie sterownikom programowalnym PSH3 TP
oraz PSH3 HC RS485. Sterowniki programowalne
PSH3 TP oraz PSH3 HC RS485 z czterostopniową
regulacją zostały zaprojektowane z myślą o
sterowaniu układami nagrzewnic i systemów
wentylacyjnych. Oba modele sterowników wyróżniają
się nowoczesnym wzornictwem, intuicyjną obsługą
i wieloma opcjami programowania. Sterowniki
wyposażone są w czujnik temperatury, który
reaguje na zmianę temperatury z dokładnością
1 C. Sterownik PSH3 TP oferuje dwa programy:
7-dniowy oraz 5+2, czyli dni robocze plus weekend,
w obu przypadkach z możliwością ustawienia 4
stref dziennie. Sterowniki PSH3 TP oraz PSH3 HC
RS485 współpracują z pojedynczym lub wieloma
regulatorami prędkości ARH 1,5 – 3,0.
Zasilanie: 230VAC 50Hz
Prąd wyjściowy: 1,5; 2,0; 3A
20
Masa
[kg]
Wymiary / Dimensions
Masa
[kg]
Mocowanie
Weight
[kg]
Mounting
90 175 95 71 157
1,5
M4
90 175 95 71 157
2,3
M4
90 175 95 71 157
2,5
M4
B
C
D
D
ARH is a single phase fan speed regulator with
4-step regulation (0,1,2,3; the regulator does not
consume energy in stand-by mode). ARH fan speed
regulator is available exclusively with PSH3 TP and
PSH3 HC RS485 controllers. PSH3 TP and PSH3
HC PR485 controllers with 4-step regulation are
designed for the ventilation and heating systems.
Both controllers are distinguished by modern,
intuitive design and many programming options.
PSH3 TP and PSH3 HC RS485 controllers are
equipped with thermostat that gives the possibility
to set the temperature exact to 1o C. PSH3 TP
controller offers two programs: 7-day and 5+2
(week days plus weekend). In both cases it is possible
to set 4 temperature zones for each day. PSH3 TP
and PSH3 HC RS485 controllers are designed to
work with one or with the system of ARH 1,5-3,0 fan
speed regulators.
Power supply: 230VAC 50Hz
Current output: 1,5; 2,0; 3A
ZLD
Elektroniczne zasilacze oświetlenia LED
LED power supplies
Moc [W]
Nr art.
Prąd [A]
dla Usec=12VDC
Type
Power [W]
Nr Art.
Current [A]
for Usec=12VDC
A
B
C
Weight [kg]
Wymiary
Dimensions
Masa [kg]
ZLD6
0-6
19712-9030
0,5
50
40,8
21,5
0,032
ZLD12
0-12
19712-9032
1,0
74
48
24
0,071
ZLD18
0-18
19712-9033
1,5
74
48
24
0,085
ZLD30
0-30
19712-9029
2,5
95
53
33
0,160
ZLD50
0-50
19712-9034
4,17
168
46
38
0,172
3
Zasilacze elektroniczne nowej generacji o napięciu 12V DC są zaprojektowane specjalnie do zasilania źródeł światła LED o różnych postaciach (zespoły, moduły, paski, taśmy, listwy itp.) Dopuszcza
się obciążenie zasilacza w zakresie od 0 do mocy
znamionowej. Zabezpieczenie: przeciwzwarciowe
i/lub przeciwprzeciążeniowe. Wykonanie w II klasie
izolacji oraz stopniu ochrony IP20, max. temperatura otoczenia 500 C. Wykonanie zgodnie z PN-EN
55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN
-EN 61547, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-13
Zakres mocy: 6, 12, 18, 30, 50 W
Zakres napięć PRI: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 12 VDC
ZLD12-50
B
Typ
New generation led power supplies are designed
especially for powering led lighting systems
with short circuit and/or overload protections
(strips, modules, etc.). The transformers are
made with Class II insulation and with protection rating of IP20, maximum ambient temperature 50° C. Load range from 0 to rated
power. Protection: EN 55015, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-1,
EN 61347-2-13.
Rated power: 6, 12, 18, 30, 50 W
Rated voltage PRI: 230V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 12V DC
100-150
B
C
100-150
3,5
A
100-150
ZLD6
38
C
44
A
Zasilacze do oświetlenia halogenowego
Halogen lights power supplies
Typ
Moc [W]
Type
Power [W]
Wymiary / Dimensions
A
B
H
ZHA
Masa [kg]
Weight [kg]
ZHA60LV
60
101
36
20
0,08
ZHA105LV
105
130
43
20
0,12
ZHA150LS
150
160
46
33
0,30
ZHA210LS
210
160
45
33
0,22
Transformatory elektroniczne nowej generacji są
zaprojektowane specjalnie do zasilania halogenowych 12V systemów oświetleniowych (zabezpieczone przeciw zwarciom i przeciążeniom). Zaleca się
stosować je tam, gdzie są wymagane jak najmniejsze gabaryty oraz masa, stabilne napięcie wyjściowe
lub miękki start. Wykonanie w II klasie izolacji oraz
stopniu ochrony IP20, max. temperatura otoczenia
40°C. Wykonanie zgodnie z PN-EN 61046:2000,
PN-EN 55015:2000, PN-EN 61000-3-2:1997.
Zakres mocy: 60, 105, 150, 210 W
Zakres napięć PRI: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 11,5 V
New generation electronic transformers are
designed especially for powering 12V halogen
lighting systems (short circuit and overload
protection). They are recommended in places
where minimal dimensions and weight are required as well as a stable output voltage and
a soft start. The transformers are made with
Class II insulation and protection rating of IP20,
maximum ambient temperature of 40°C. Manufactured in compliance with PN-EN 61347-2-2,
PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-3.
Rated power: 60, 105, 150, 210 W
Rated voltage PRI: 230 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 11,5 V
21
TTH / PVH
Transformatory do oświetlenia halogenowego
Transformers for halogen lighting
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Nr art.
Mocowanie
Masa [kg]
Type
Power [VA]
D
H
Ls
d
Art. nr
Mounting
Weight [kg]
PVH40
40
59
61
120
5,5
16012-9961
M5
0,60
PVH50
50
59
61
120
5,5
16012-9963
M5
0,64
PVH60
60
59
61
120
5,5
16012-9962
M5
0,70
TTH50
50
80
33
120
6,4
17112-9500
M6
0,60
TTH60
60
80
37
120
6,4
17112-9501
M6
0,65
TTH105
105
93
40
120
6,4
17112-9502
M6
1,00
TTH120
120
95
42
120
6,4
17112-9503
M6
1,05
TTH150
150
95
47
120
6,4
17112-9504
M6
1,20
TTH200
200
103
52
150
6,4
17112-9505
M6
1,60
TTH250
250
117
54
150
6,4
17112-9506
M6
2,00
TTH300
300
117
59
150
6,4
17112-9507
M6
2,30
Transformatory oświetleniowe są zaprojektowane specjalnie do zasilania halogenowych systemów oświetleniowych 12V (zabezpieczone przeciw zwarciom i przeciążeniom). Typy TTH i PVH
charakteryzują się małymi gabarytami, masą
i stratami mocy przy zachowaniu korzystnej ceny.
PVH polecane są do stosowania w systemach oświetleniowych montowanych w sufitach podwieszanych,
gdyż pozwalają na montaż przez otwory lamp (średnica poniżej 60 mm!). Wykonanie w II klasie izolacji oraz
stopniu ochrony odpowiednio: TTH - IP00 i PVH - IP30
max. temperatura otoczenia 400 C, klasa cieplna izolacji B (1300 C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 50 - 300 VA TTH; 40 - 60 VA PVH
Zakres napięć PRI: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 11,5 V
Transformers are designed especially for powering
of the 12V halogen lighting systems (short circuit
and overload protection). TTH and PVH types feature small dimensions, weight and losses while keeping favourable price. PVH are recommended for use
in lighting systems fitted in false ceilings, as they can
be fitted through standard 60mm lamp holes! The
transformers are made with Class II insulation and
protection rating of IP00 for TTH and IP30 for PVH.
Maximum ambient temperature of 40° C, thermal
classification: B (130° C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-6.
Rated power: 50 - 300 VA for TTH,
40 - 60 VA for PVH
Rated voltage PRI: 230 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 11,5 V
Tabela doboru przewodów
Wire selection table
22
Zalecane przez „Breve-Tufvassons” maksymalne długości
przewodów przy określonej mocy i przekroju w instalacjach oświetlenia halogenowego 12V
Moc
zainstalowanych
żarówek
Prąd przy
11,5V
Power of lighting
Current by
11,5V
2x1,0 mm2
2x1,5 mm2
2x2,5 mm2
2x4,0 mm2
10W
0,8A
11,1m
16,7m
27,8m
44,5m
20W
1,6A
5,6m
8,3m
13,9m
35W
2,8A
3,2m
4,8m
7,9m
50W
4A
2,2m
3,3m
60W
5,2A
1,9m
105W
9A
150W
2x1,0 mm2
2x1,5 mm2
2x2,5 mm2
2x4,0 mm2
2x6,0 mm2
2x10 mm2
2x16 mm2
2x6,0 mm2
2x10 mm2
2x16 mm2
66,7m
111,1m
177,7m
22,2m
33,3m
55,6m
88,9m
12,7m
19,0m
31,7m
50,8m
5,7m
8,9m
13,3m
22,2m
35,6m
2,8m
4,6m
7,4m
11,1m
18,5m
29,6m
1,0m
1,6m
2,6m
4,2m
6,3m
10,6m
16,9m
12A
x
1,1m
1,9m
3m
4,4m
7,4m
12m
200W
16A
x
x
1,4m
2,2m
3,3m
5,5m
8,9m
250W
20A
x
x
1,1m
1,8m
2,7m
4,4m
7,1m
300W
24A
x
x
x
1,5m
2,2m
3,7m
5,9m
450W
36A
x
x
x
x
1,5m
2,5m
4m
600W
48A
x
x
x
x
1,1m
1,8m
2,9m
Maximal length of wires in 12V systems of halogen lighting.
TTS
Transformatory toroidalne
Toroidal transformers
Typ
Moc [VA]
Wymiary / Dimensions
Mocowanie
Masa [kg]
Weight [kg]
Type
Power [VA]
D
H
Lp
Ls
d
Mounting
TTS20
20
62
32
70
70
5,5
M5
0,40
TTS35
35
68
36
100
100
5,5
M5
0,50
TTS50
50
78
38
100
100
5,5
M5
0,70
TTS60
60
78
38
100
100
5,5
M5
0,70
TTS100
100
92
40
100
100
5,5
M5
1,10
TTS150
150
102
46
120
120
5,5
M5
1,70
TTS200
200
112
50
120
120
6,5
M6
2,10
TTS250
250
114
56
120
150
6,5
M6
2,40
TTS300
300
128
56
120
150
6,5
M6
2,70
TTS450
450
135
62
120
150
6,5
M6
3,60
TTS600
600
139
77
120
150
6,5
M6
4,70
TTS1000
1000
155
82
150
150
6,5
M6
7,40
TTS1600
1600
195
90
150
150
6,5
M6
10,20
TTS2000
2000
225
85
200
200
8
M8
18
TTS2500
2500
235
90
200
200
8
M8
23
Transformatory toroidalne przeznaczone głównie do
wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych oraz zasilania niskonapięciowych systemów oświetleniowych, charakteryzujące się małymi gabarytami i masą, małymi stratami mocy oraz
małym rozproszeniem magnetycznym. Wykonanie
w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IPOO, max.
temperatura otoczenia 40° C, klasa cieplna izolacji
B (130° C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4,
EN 61558-2-6.
Zakres mocy: 20 - 2500 VA
Zakres napięć PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 6 - 250 V
Transformers mainly suited for building into
power supply circuitry of electronic devices and
low-voltage lighting systems, featuring small
dimensions and weight and low magnetic dispersion. The transformers are made with Class II
insulation and protection rating of IP00. Maximum ambient temperature of 40°C, thermal
classification: B (130°C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-4 and EN 61558-2-6.
Rated power: 20 - 2500 VA
Rated voltage PRI: 110-500 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 6-250 V
Transformatory z gniazdem amerykańskim 110V
Encased transformers with American socket 110V
Typ
Moc [VA]
Nr Art.
Type
Power [VA]
Art. nr
TTZ
Wymiary / Dimensions
D
H
L
Masa [kg]
Weight [kg]
TTZ50/G 230/110V
50
17145-9995
82
60
1600
0,80
TTZ100/G 230/110V
100
17145-9994
98
66
1600
1,30
TTZ200/G 230/110V
200
17145-9993
105
75
1600
2,00
Transformatory toroidalne, obudowane TTZ wyk. G
przeznaczone są do zasilania urządzeń z sieci 230V
wykonanych na napięcie 110V. Dzięki umieszczeniu gniazdka typu „amerykańskiego” oraz wyprowadzenia przyłącza przewodem z wtyczką podłączenie
w/w urządzeń jest szybkie i wygodne. Wykonanie
w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP30,
max. temperatura otoczenia 25°C, klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4.
Zakres mocy: 50 - 200 VA
Zakres napięć PRI: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 110 - 120 V
Encased transformers TTZ of G construction
are designed for powering of 11OV devices
from 230V mains. Thanks to „American” type
of the socket and connection cable fitted with
a plug the connection of such devices is quick
and convenient. The transformers are made
with Class II insulation and protection rating
of IP30. Maximum ambient temperature
of 25°C, thermal classification: B (130°C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-4.
Rated power: 50 - 200 VA
Rated voltage PRI: 230 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 110 - 120 V
23
Autotransformatory regulacyjne jednofazowe
Single phase control autotransformers
Zakres regulacji napięcia
Stopień
ochrony
IPXX
Prąd
[A]
Prąd
maksymalny
chwilowy
[A]
Zakres
częstotliwości
pracy
[Hz]
0..230 V
Type
Protection
level
IPXX
Current
[A]
Maximal
current
[A]
Frequency
range
[Hz]
0..230 V
0..260V
OIEA1
OIEA3
OIEA6
OIEA8
OIEA15
KIEA4
KIEA8
KIEA15
V3NA
V5NA
V10NA
V20NA
V40NA
V70NA
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP20
IP20
IP20
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
1
2,8
5
6,5
12
3,8
6,5
12
2
3,6
9
14
20
32
1
3
6
8
15
4
8
15
2,2
4,1
10,8
17
25
40
50-300
50-300
50-300
50-300
50-300
50-300
50-300
50-300
50-400
50-400
50-400
50-400
50-400
50-400
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Typ
Zakres mocy: 100VA – 50kVA
Zakres napięć zasilających: 125 – 400V
Zakres możliwych wykonań prądów
nominalnych: 1..216A
Możliwe wykonania zakresów regulacji
napięć wyjściowych:
0..napięcie zasilania; 0.. 250V; 0..260V;
0..270V; 0..280V; 0..400V
Częstotliwość pracy:
50-300Hz lub 50..400Hz
0..260V
Output voltage range
v
v
v
v
v
v
Power range: 100VA – 50kVA
Input voltage range: 125 - 400V
Nominal output current range: 1..216A
Standard output voltage ranges: 0..250V;
0..260V; 0..280V; 0..400V
Nominal frequency: 50-300Hz
or 50-400Hz
Autotransformatory regulacyjne trójfazowe
Three phase control autotransformers
Typ
Type
T3NA
T5NA
T10NA
T20NA
T40NA
T70NA
Stopień
ochrony
IPXX
Protection
level
IPXX
IP00
IP00
IP00
IP20
IP20
IP20
Prąd
[A]
Current
[A]
2
3,6
9
14
20
32
Zakres mocy: 900VA – 250kVA
Zakres napięć zasilających: 125 – 400V
Zakres możliwych wykonań prądów
nominalnych: 1..360A
Możliwe wykonania zakresów regulacji
napięć wyjściowych:
0..napięcie zasilania; 0.. 380V; 0..420V;
0..450V; 0..480V
Częstotliwość pracy:
50..300Hz lub 50..400Hz
24
Prąd
maksymalny
chwilowy
[A]
Zakres
częstotliwości
pracy
[Hz]
Maximum
current
[A]
2,2
4,1
10,8
17
25
40
Frequency
range
[Hz]
50-400
50-400
50-400
50-400
50-400
50-400
Zakres regulacji napięcia
0..400 V
0..440 V
Output voltage range
0..400 V
0..440 V
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Power range: 900VA – 250kVA
Input voltage range: 125 – 400V
Nominal output current range: 1..360A
Standard output voltage ranges:
0..power voltage; 0.. 380V; 0..420V;
0..450V; 0..480V
Nominal frequency:
50-300Hz or 50..400Hz
Wykonania specjalne
Special Production
Podane w tabelach przykładowe popularne modele nie wyczerpują obszernej oferty
autotransformatorów regulacyjnych. W celu ustalenia precyzyjnych wymiarów i/
lub informacji o możliwych wersjach urządzeń, prosimy o odwiedzenie naszej strony
internetowej oraz kontakt z Działem Handlowym. Poniżej wymieniamy istotne
aspekty odmian konstrukcyjnych:
- Inne niż wymieniono w tabelach zakresy napięć lub prądów
- Wersje w obudowach o stopniu ochrony IP21 lub IP23 lub IP54
- Z napędem silnikowym 24VDC lub 230VAC
- Zakres możliwych prędkości napędów 0..max: 4 lub 8 lub 16 lub 32 lub 64 sekundy
- Z układem sterującym sygnałem analogowym 0..10VDC
- Inne (układy zabezpieczeń, sygnalizacji, stabilizacji)
All the different models of autotransformers shown in the tables do not disclose
all available types of devices. In case of special requirements, please contact
our technical department. Below are specified other important construction
aspects:
- Special voltage and current ranges,
- Special enclosures with higher protection ratings of IP21 or IP23 or IP54,
- Motor driven versions with 24VDC or 230VAC motors
- Possible speeds od drivers from 0..max: 4 or 8 or 16 or 32 or 64 sec.
- Special card for driving by analogue input signal 0..10VDC
- Other (protection, signalization, stabilization functions).
KSE
Stabilizowane zasilacze impulsowe
Stabilized pulse power supplies
Typ
Moc
[W]
Type
Power
[W]
Prąd dla U sek
[A]
[V]
Current for U sek
[A]
[V]
Wymiary / Dimensions
Masa [kg]
A
B
C
Weight [kg]
KSE 60024
60
2,5
24
90
50
130
0,49
KSE 12024
120
5,0
24
90
75
130
0,63
KSE 24024
240
10,0
24
90
110
130
1,04
Przemysłowe zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe w solidnej, metalowej obudowie do zastosowania w
systemach automatyki przemysłowej do montażu na szynie DIN T-35. Wyposażone w układ poprawy współczynnika mocy PFC, sygnalizację załączenia i przeciążenia LED, chłodzone naturalnym przepływem powietrza.
Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne. Wykonane w stopniu ochrony IP 20.
Max temperatura otoczenia 50°C. Zgodność z normami bezpieczeństwa EN55024&EN61000-6-2 oraz
z dyrektywą EMCEN55011&EN55022.
Napięcie PRI: 90VAC-264VAC; 47-63Hz
Napięcie SEC: 24VDC
Prąd WYJ.: 10A; 5A; 2.5A
Sprawność: 84% - 87% (typowa)
Direct current output power supplies in metal housing designed for assembly in general electric installations on T-35 bus. Power Factor Correction system built in. Overcurrent, short circuit and thermal protection. Manufactured with IP20 protection rating. Maximum ambient temperature of 50°C. Manufactured
in compliance with EN55024&EN61000-6-2, EMC EN55011&EN55022.
Rated voltage PRI: 90VAC-264VAC; 47-63Hz
Rated voltage SEC: 24VDC
Current SEC.: 10A ; 5A; 2.5A
Efficiency: 84% - 87% (typical)
Stabilizowane zasilacze impulsowe
Stabilized pulse power supplies
Typ
Moc [W]
Type
Power [W]
Prąd dla U sek
[A]
[V]
Current for U sek
[A]
[V]
KSR
Wymiary / Dimensions
A
B
C
Masa [kg]
Weight [kg]
KSR 03612
36
3,0
12
95
45
100
0,35
KSR 03624
36
1,5
24
95
45
100
0,35
KSR 06012
60
5,0
12
115
45
100
0,50
KSR 06024
60
2,5
24
115
45
100
0,50
0,50
KSR 06048
60
1,3
48
115
45
100
KSR 12012
120
10,0
12
126
61
125
0,90
KSR 12024
120
5,0
24
126
61
125
0,90
KSR 12048
120
2,5
48
126
61
125
0,90
KSR 24012
240
20,0
12
126
94
125
1,30
KSR 24024
240
10,0
24
126
94
125
1,30
KSR 24048
240
5,0
48
126
94
125
1,30
Obudowane zasilacze impulsowe z wyjściem prądu stałego przeznaczone do montażu na szynę T-35
i o bardzo wysokiej stabilności napięcia oraz wysokiej odporności na zakłócenia z sieci energetycznej.
Estetyczne obudowy z odpowiednimi uchwytami w znaczny sposób ułatwiają i przyśpieszają montaż
max. temperatura otoczenia 50° C. Wykonanie zgodnie z EN 61347, EN 61000 , EN 55022.
Zakres mocy: 36, 60, 120, 240 W
Zakres napięć PRI: 100-240 VAC (KSR 036, KSR 060);
100-120/220-240 VAC (KSR 120, KSR 240); 47-63 Hz
Zakres napięć SEC: 12, 24, 48 VDC stabilizowane
Sprawność: 81 - 88 % (typowa)
Stopień ochrony: IP20
Encased power supplies with direct current output designed for assembly on T-35 bus. Very high stability od output voltage. Very high resistance to electrical distortion caused by power supply systems.
Elegant casings featuring proper mounting handles facilitate convenient and quick assembly. Maximum
ambient temperature of 50° C. Manufactured in compliance with EN 60950, EN 61000, EN 55022
and EN 55024.
Rated power: 36, 60, 120, 240 W
Rated voltage PRI: 100-240 VAC (KSR 036, KSR 060);
100-120/220-240 VAC (KSR 120, KSR240); 47-63 Hz
Rated voltage SEC: 12, 24, 48 VDC stab
Efficiency: 81-88% (typical)
25
Protection rating: IP20
PSLR
Zasilacze impulsowe małej mocy
Pulse power supplies
Typ / Type
Nr Art.
Art. nr
PSLR24 - 12
PSLR24-24
PSLR30-12
PSLR30-24
PSLR50-24
8912-0011
8924-0010
18912-0001
18924-0001
8924-0011
230 VAC
230
VAC
230
VAC
230
VAC
230
VAC
180 - 264
VAC
180 - 264
VAC
180 - 264
VAC
180 - 264
VAC
180 - 264
VAC
47 - 63 Hz
47 - 63 Hz
47-63 Hz
47-63 Hz
47 - 63 Hz
500 mA
500 mA
3500 mA
max 30 A
max 30 A
Wejście / Input
Napięcie wejściowe
Inlet
Zakres Uwej
PRI voltage rate
Częstotliwość
Frequency
Pobór prądu (max)
Rated voltage PRI (max)
Prąd rozruchu
Starting current
Wyjście / Output
Napięcie wyjściowe
12 VDC
24 VDC
12 VDC
24 VDC
24 VDC
11,4 - 12,6
VDC
22,8 - 25, 2
VDC
11,4 - 12,6
VDC
22,8 - 25,2
VDC
22,8 - 25,2
VDC
2A
1A
2A
1,3 A
2A
200 mV
200 mV
200 mV
200 mV
200 mV
83%
80%
82%
83%
86%
24 W
24W
24 W
31,2 W
48 W
A
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
B
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
C
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Rated voltage SEC
Zakres Uwyj.
SEC voltage range
Prąd wyjściowy (max)
Rated current SEC (max)
Zakłócenia (Vpp max)
Ripple and noise (Vpp max)
Sprawność
Efficiency
Moc
Power
Wymiary / Dimensions
Ø 4,5
Waga
Weight
Uniwersalne zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe do zastosowania w systemach automatyki przemysłowej do
montażu na szynie T-35. Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe. Wykonane w stopniu ochrony
IP 30 i w zgodności z EN 55022 & EN 55024 oraz EN 61558-2-17. Max temperatura otoczenia 40° C.
Zakres mocy: 24; 27,6; 27,2; 31,2 W
Zakres napięć PRI: 230 VAC (180-264 VAC); 47-63 Hz
Prąd SEC: 1; 1,3; 2 A
Zakres napięć SEC: 12; 13,8; 24; 27,2 VDC
Sprawność: 82 - 83 % (typowa)
Encased power supplies with direct current output designed for assembly on T-35 bus. Elegant casings featuring
proper mounting handles facilitate convenient and quick assembly. Maximum ambient temperature 40°C. IP30
rating. Manufactured in compliance with EN 55022 & EN 55024 and EN 61558-2-17.
Rated voltage PRI: 230 VAC (180-264 VAC);
47-63 Hz
Rated power: 24; 27,6; 27,2 31,2 W
Rated voltage PRI: 230 VAC (180-264 VAC); 47-63 Hz
Rated current SEC: 1; 1,3; 2 A
Rated voltage SEC: 12; 13,8; 24; 27,2 VDC
Efficiency: 82 - 83 % (typical)
26
STLF / STLS
Zasilacze transformatorowe
Transformer power supplies
Typ
Prąd
wyjściowy [A]
Type
Output [A]
A
B
Wymiary / Dimensions
Mocowanie
Masa
[kg]
C
D
E
Mounting
Weight
[kg]
STLF30
24VDC/1A
66
53
94
50
40
M4
1,40
STLS50
24VDCstab/1A
66
65
110
50
52
M4
1,60
STLF75
24VDC/2A
84
61
110
64
47
M4
1,90
STLF100
24VDC/3A
84
75
110
64
61
M4
2,10
STLF200
24VDC/5A
96
87
120
84
70
M5
4,65
STLF400
24VDC/10A
120
103
161
80
82
M5
5,80
Zasilacze zbudowane na bazie transformatorów STM z wyjściem DC do wbudowania w przemysłowych instalacjach i urządzeniach automatyki. Posiadają układ filtracji (typ STLF) lub stabilizacji [typ STLS) Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IPOO, max. temperatura otoczenia 40° C klasa cieplna izolacji B
(130° C) wykonanie zgodnie z EN 61558.
Zakres prądów: 1 - 10 A DC
Zakres napięć PRI: 230 V lub 400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 24 VDC
Power supplies built on a base of STM transformers with DC output designed to be installed in industrial
installations and process control equipment. They feature filtration system (STLF type) or stabilisation
system (STLS type). The transformers are made with Class I insulation and protection rating of IP00,
maximum ambient temperature of 40° C, thermal classification: B (130° C) manufactured in compliance
with EN 61558.
Rated power: 1 - 10 A DC
Rated voltage PRI: 230 V or 400 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 24V DC
Zasilacze transformatorowe
Transformer power supplies
PSLF / PVLF
Transformatory obudowane z wyjściem prądu stałego przeznaczone do montażu na szynę T-35 (grupa PS.) lub w obudowach o stopniu ochrony IP54 (grupa PV.). Transformatory z grupy PSLF oraz PVLF posiadają dodatkowo wbudowany układ filtracji. Estetyczne obudowy z odpowiednimi uchwytami w znaczny sposób ułatwiają i przyśpieszają montaż. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP33 (grupa PS.) lub IP54 (grupa PV, max. temperatura otoczenia
400 C, klasa cieplna izolacji B (1300 C).
Zakres mocy: 18 - 36 VA
Zakres napięć PRI: ~230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5 - 24 VDC
Enclosed power supplies with direct current output designed for assembly on T-35 bus (PS group)
or in IP54 protection grade casings (PV group). Transformers from PSLF and PVLF groups are additionally equipped with inbuilt current filtering circuits. Elegant casings featuring proper mounting handles
facilitate convenient and quick assembly. PSLR group are impulse power supplies with output voltage
stabilisers. The transformers are made with Class II insulation and protection rating of IP33 (PS group)
or IP54 (PV group), maximum ambient temperature of 40° C, thermal classification: B (130° C). Manufactured in compliance with EN 61558-2-6.
Rated power: 18 - 36 W
Rated voltage PRI: ~230 V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: DC 5 - 24 V
PVLF
PSLF
Typ
Moc
[W]
Prąd [A]
dla
Usec=12V
Type
Power
[W]
Current [A] Current [A]
for
for
Usec=12V Usec=24V
PSL30
20-22
PSL50
36
PSLF30
18
PSLF50
28
PVL30
20-22
PVL50
36
PVLF30
18
PVLF50
28
1,7
1,5
1,7
1,5
Prąd [A]
dla
Usec=24V
Wymiary / Dimensions
Montaż
Masa
[kg]
A
B
C
D
E
Mounting
Weight
[kg]
0,9
72
120
63
52
98
M4
1,00
1,5
72
120
72
52
98
M4
1,10
0,7
72
120
63
52
98
M4
1,10
1,1
72
120
72
52
98
M4
1,20
0,9
77
138
71
38,5 128
M4
1,00
1,5
77
138
71
38,5 128
M4
1,20
0,7
77
138
71
38,5 128
M4
1,10
1,1
77
138
71
38,5 128
M4
1,30
27
TTZ EOR Transformatory kolejowe
Transformer for railway industry
Masa
[kg]
Mocowanie
D
Weight
[kg]
Mounting
10
5,7
1,7
M6
10
5,7
1,7
M6
53
10
5,7
2
M6
220
105
26
12
17,5
M10
220
105
26
12
17,5
M10
400/230V-230V
AT50VA
255
105
26
12
22
M10
4,0
230/230V
270
110
26
12
26,6
M10
4,0
400/230V-230V
AT50VA
270
110
26
12
26,6
M10
5,0
400/230V-230V
AT50VA
300
115
26
12
35,6
M10
Typ
Moc [kVA]
PRI/SEC [V]
Type
Power [kVA]
PRI/SEC [V]
A
B
C
TTZ 150/Z
0,15
230/ 24V
103
52
TTZ 150/Z
0,15
400/ 24V
103
52
TTZ 200/Z
0,2
230/24V
114
TTZ 2500
2,5
230/230V
TTZ 2500
2,5
400/230V-230V
AT50VA
TTZ 3000
3,0
TTZ 4000
TTZ 4000
TTZ 5000
Wymiary / Dimensions
Transformatory 1-fazowe, toroidalne, zalewane żywicą, przeznaczone do zasilania elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych EOR. Zalanie żywicą umożliwia eksploatację w środowisku o dużej wilgotności, zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi, oraz utrudnia uszkodzenia mechaniczne. Transformatory
wykonane w II klasie izolacji, stopniu ochrony IP00, max. temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonane zgodnie z PN-EN 61558-1, PN-EN 61558-2-4 (2,5KVA, 3,0kVA, 4,0kVA, 5,0kVA),
PN-EN 61558-2-6 (0,15kVA, 0,2kVA).
Moc: 0,15, 0,2, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 kVA
Zakres napięć PRI: 230V 50/60 Hz lub 400V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 230V (2,5kVA, 3,0kVA, 4,0kVA, 5,0kVA)
lub 24V (gabaryt 0,15kVA oraz 0,20kVA)
Single-phase toroidal transformers intended for power supply of railway turnouts heating systems. Cast
resin enables the usage in humid environment, prevents the transformer from mechanical damages and
harsh weather conditions. Transformers are made with Class II insulation and protection rating IP00.
Maximum ambient temperature is 40 degrees Celsius . Thermal classification: B (130 degrees Celsius). Manufactured in compliance with PN-EN 61558-1, PN-EN 61558-2-4 (2,5 KVA, 3,0KVA, 4,0KVA,
5,0KVA), PN-EN 61558-2-6 (150VA, 200VA).
Power: 0,15, 0,2, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 kVA
Rated voltage PRI: 230V 50/60 Hz or 400V 50/60 Hz
Rated voltage SEC: 230V (2,5kVA, 3,0kVA, 4,0kVA, 5,0kVA)
or 24V (version 0,15kVA and 0,20kVA)
TUM/K
Transformatory kolejowe
Transformer for railway industry
Typ
Moc [VA]
Napięcie [V]
Mocowanie
Type
Power [VA]
Voltage [V]
Mounting
TUM 2502/K
2500 VA
230
11 x 12
Transformatory 1-fazowe przeznaczone do zasilania elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych EOR.
Wykonanie otwarte transformatora ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach
przemysłowych lub elektroenergetycznych. Wykonane w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max.
temperatura otoczenia 40 stopni, klasa cieplna izolacji B (130 stopni). Wykonane zgodnie z PN-EN 615582-4. Zalanie żywicą w metalowej osłonie zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. Transformator
polecany do zasilania elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
Transformers for railway industry
Single-phase transformers intended for power supply of railway turnouts heating systems. Cast resin
enables the usage in humid environment, prevents the transformer from mechanical damages and
harsh weather conditions. Transformers are made with Class I insulation and protection rating IP00.
Maximum ambient temperature is 40 degrees Celsius . Thermal classification: B (130 degrees Celsius).
Manufactured in compliance with PN-EN 61558-2-4.
28
UMD
Transformatory medyczne
Medical transformers
Typ
Moc [VA]
I bezp.
gG[A]
Mocowanie
Masa
[kg]
Type
Power [VA]
Fuse gG[A]
Mounting
Weight
[kg]
UMD2,00
2000
16
200 135
335
UMD2,50
2500
16
200 147
335
124 107
10x18
25,00
124 119
10x18
UMD3,15
3150
25
200 162
28,00
335
124 134
10x18
33,00
UMD4,00
4000
25
UMD5,00
5000
35
240 153
380
144 125
10x18
40,00
240 168
380
144 140
10x18
UMD6,30
6300
46,00
35
240 183
380
144 155
10x18
UMD8,00
53,00
8000
50
280 173
440
176 143
12x18
UMD10,00
62,00
10000
63
280 188
440
176 158
12x18
73,00
Wymiary / Dimensions
A
B
Transformatory separacyjne do zasilania pomieszczeń medycznych grupy II i przeznaczone do tworzenia systemu IT. Izolacja wzmocniona, klasa
ochronności II, klasa cieplna znamionowa TA40E,
czujniki temperatury PTC 1200 C, klasa cieplna
izolacji B. Ekran funkcjonalny pomiędzy uzwojeniami PRI-SEC podłączony do izolowanego zacisku “S”.
Odczep ze środka uzwojenia SEC. Prąd jałowy max.
3% I NPRI, napięcie zwarcia max. 3% UNPRI max.,
prąd załączania max. 12xI NPRI MAX. Stopień
ochrony IP00, mocowanie stacjonarne, pionowe.
Wykonanie wg. normy PN-EN 61558-2-15:2002.
Napięcie próby izolacji: 4,0 kV 50Hz.
Zakres mocy: 2 - 10 kVA
Zakres napięć PRI: 220 lub 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 220 lub 230 V z odczepem
środkowym
Cmax
D
E
Isolating transformers for the supply of medical
locations of group II and intended to create IT
system. Reinforced insulation, protection class II,
class thermal plate TA40, PTC temperature sensors 1200 C, thermal classification: B. The functional display between the PRI-SEC windings connected to an isolated terminal „S”. Tapping in the
centre of the winding SEC. Load current up to 3%
and NPRI, short-circuit voltage of up to 3% UNPRI
max., max. switching current NPRI 12xI MAX. Protection rating of IP00, fixing stationary, vertical.
Execution by. PN-EN 61558-2-15:2002. Insulation
Test voltage: 4.0 kV 50Hz.
Power Range: 2 - 10 kVA
PRI Voltage range: 220 or 230 V 50/60 Hz
SEC Voltage range: 220 or 230 V with centre
tap.
B1U
Obudowa transformatorowa
Transformer housing
Typy obudowy
B
C
D
E
H
A
Wymiary / Dimensions
Housing type
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
B1U 150/01/IP23
250
124
240 215
310
280
130
260
360
20
275
B1U 180/01/IP23
300
144
265 240
335
305
130
285
410
20
325
B1U 210/01/IP23
350
176
285 260
355
325
130
305
460
20
375
Typy transformatorów
Zalecana obudowa
Maksymalna waga zestawu
transformator + obudowa [kg]
Transformer type
Recommended housing
Max set weight
transformer + housing [kg]
UMD 2,0; 2,5; 3,15
B1U/150/01/IP23
Nr Art.: 11650-0040
50
UMD 4,0; 5,0; 6,3
B1U/180/01/IP23
Nr Art.: 11650-0030
70
UMD 8,0; 10,0
B1U/210/01/IP23
Nr Art.: 11650-0020
100
Obudowy typu B1U przeznaczone s¹ do zabudowy
pionowej transformatorów suchych jednofazowych
z rdzeniami typu UI. Wykonane s¹ z blachy stalowej i zabezpieczone lakierem proszkowym. Stopieñ
ochrony IP23. Dostêp do zacisków pr¹dowych
i uchwytów dŸwigowych transformatora po zdjêciu
pokrywy. Mocowanie do pod³o¿a za pomoc¹ ceowników stanowi¹cych podstawê transformatora i obudowy.
B1U is a vertical type housing, recommended
for dry, single-phase transformers (manufactured using UI cores). Metal housing is covered
with powder vernissure and manufactured
with IP23 protection grade. Access to electric
terminals and transformer lifting handles after
removing upper cover. Solid stoppeurs provide
transformer to housing and housing to ground
mounting.
29
IVS
Stabilizatory napięcia
Voltage stabilizers
Typ
Napięcie WEJ
Moc WYJ
[kVA]
Prąd WYJ [A]
Napięcie WYJ
Czas odpowiedzi
[V/s]
Type
Input voltage
Output power
[kVA]
Output
current [A]
Output voltage
Response time [V/s]
IVS-M 1
230V +-15%
1
4,3
230V +-1%
40
IVS-M 3
230V +-15%
3
13
230V +-1%
40
IVS-M 5
230V +-15%
5
22
230V +-1%
40
IVS-M 10
230V +-15%
10
43,5
230V +-1%
40
IVS-M 20
230V +-15%
20
87
230V +-1%
40
IVS-M 30
230V +-15%
30
130
230V +-1%
40
IVS-M 50
230V +-15%
50
217
230V +-1%
40
IVS-M 100
230V +-15%
100
435
230V +-1%
40
IVS-T 3
3x400V +-15%
3
4,3
3x400V +-1,5%
70
IVS-T 5
3x400V +-15%
5
7,2
3x400V +-1,5%
70
IVS-T 10
3x400V +-15%
10
14,5
3x400V +-1,5%
70
IVS-T 20
3x400V +-15%
20
26
3x400V +-1,5%
70
IVS-T 30
3x400V +-15%
30
43,5
3x400V +-1,5%
70
IVS-T 50
3x400V +-15%
50
72
3x400V +-1,5%
70
IVS-T 100 3x400V +-15%
100
144
3x400V +-1,5%
70
IVS-T 250 3x400V +-15%
250
360
3x400V +-1,5%
70
Elektro-mechaniczne stabilizatory napięcia w obudowach, jedno- (typ IVS-M) lub trójfazowe (typ IVS-T) zapewniają stabilizację wyjściowego napięcia w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektroenergetycznych. Posiadają szeroki zakres tolerancji na zmiany napięcia wejściowego, nie powodują zniekształceń harmonicznych oraz są odporne na zmiany i charakter obciążenia. Stabilizatory trójfazowe mogą posiadać niezależną kontrolę i regulację na każdej z faz (typ IVS-T...IR). Wykonanie w stopniu ochrony IP21, max. temperatura
otoczenia 40°C.
Zakres mocy SEC: 1 - 100 kVA (wyk. IVS-M),
3 - 500 kVA (wyk. IVS-T)
Zakres napięć PRI: odp. 230 V
lub 3x400 V +-15% ; 50+-5% Hz
Zakres napięc SEC: odp 230 V +-1%
lub 3x400 V+-1,5%
Schemat poglądowy
stabilizatora trójfazowego.
Demonstrative diagram
of Three-phase stabilizer.
30
Wyjście
Output
Input
Wejście
Our enclosed electro-mechanical voltage stabilizers, single- (type IVS-M) or three-phase (type IVS-T), guarantee
you stable output voltage in industrial and power-generating installations and equipment. They have a wide
tolerance of output voltage fluctuation, do not cause harmonic distortions, and are resistant to load change
and type. The three phase stabilizers can be equipped with independent control and regulation for each phase
(type IVS-T...IR). Manufactured with protection rating of IP21, max. ambient temperature of 40°C.
Rated power: 1kVA - 100kVA( IVS-M
construction), 3 - 500kVA (IVS-T construction)
Rated voltage PRI: 230V
or 3x 400V+-15% 50+-5%Hz, respectively
Rated voltage SEC: 230V+-1%
or 3x400V+-1.5%, respectively
M
M
TP - transformator pomocniczy
AT - autotransformator regulacyjny
M - silnik
US - układ sterujący
M
AT - Accessory transformer
RT - Regulating transformer
M - Motor
CU - Control unit
D1N
Jednofazowe dławiki sieciowe
Single-phase line chokes
Typ
Type
Prąd
[A]
Current
[A]
Ind. In
[mH]
Nr Art.
A
B
C
D
E
L
H
Mocowanie
Masa
[kg]
Ind. In
[mH]
Art. Nr
A
B
C
D
E
L
H
Mounting
Weight
[kg]
D1N 4A/7,32 mH 4%
4
7,32
19290-9992
60
50
55 44
39
-
15
3,6x6
0,51
D1N 5A/5,86 mH 4%
5
5,86
19290-9990
60
60
55 44
49
-
15
3,6x6
0,68
D1N 6A/4,88 mH 4%
6
4,88
19290-9989
66
56
60 50
45
-
15
4,5x8
0,72
D1N 8A/3,66 mH 4%
8
3,66
19290-9988
66
66
60 50
55
-
15
4,5x8
0,97
D1N 10A/2,93 mH 4%
10
2,93
19290-9987
78
60
70 56
48
-
15
4,8x9
1,10
D1N 12A/2,44 mH 4%
12
2,44
19290-9986
78
68
70 56
56
-
15
4,8x9
1,40
D1N 16A/1,83 mH 4%
16
1,83
19290-9985
84
64
75 64
52
-
20
4,8x8
1,50
D1N 20A/1,46 mH 4%
20
1,46
19290-9984
84
76
75 64
64
-
20
4,8x8
2,00
D1N 25A/1,17 mH 4%
25
1,17
19290-9983
96
81
87 84
65
-
20
5,8x9
2,30
D1N 30A/0,977 mH 4%
30
0,977
19290-9982
96
88
87 84
73
-
20
5,8x9
2,80
D1N 40A/0,732 mH 4%
40
0,732
19290-9981 105 80
94 81
63
50
-
5,8x12
3,00
D1N 50A/0,586 mH 4%
50
0,586
19290-9980 105 88
94 81
71
50
-
5,8x12
3,50
D1N 60A/0,488 mH 4%
60
0,488
19290-9979 120 92 106 90
73
60
-
5,8x12
4,20
D1N 70A/0,418 mH 4%
70
0,418
19290-9978 120 104 106 90
85
60
-
5,8x12
5,20
D1N 80A/0,366 mH 4%
80
0,366
19290-9977 135 108 119 104 87
70
-
5,8x12
6,50
D1N 100A/0,293 mH 4%
100
0,293
19290-9976 135 118 119 104 97
70
-
5,8x12
7,60
D1N 120A/0,244 mH 4%
120
0,244
19290-9975 150 112 132 122 90
80
-
7x15
8,20
D1N 150A/0,195 mH 4%
150
0,195
19290-9974 150 129 132 122 106 80
-
7x15
10,50
Dławiki sieciowe D1N przeznaczone są do pracy w jednofazowych, przekształtnikowych układach zasilających. Ograniczają one narastanie prądów, oddziaływania komutacyjne oraz wyższe harmoniczne
w sieci. Dławiki D1N zbudowane są z rdzeni magnetycznych składanych z blaszek EI ze szczeliną powietrzną, uzwojeń miedzianych nawiniętych na jednolitych korpusach izolacyjnych, podstaw mocujących
i zacisków prądowych. Spawanie rdzeni i impregnacja zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną i ochronę
klimatyczną.
Spadek napięcia: 4% (przy In, 230V, 50Hz)
Zgodność z normami: PN-EN 61558-2-20
Napięcie próby: 3000 V ; 50Hz
Napięcie pracy: do 750 V
Temperatura otoczenia: 40°C
Częstotliwość: 50/60 Hz
Klasa cieplna izolacji: F (155°C)
Prądy: 4 do 150 A
Stopień ochrony: IP00
Indukcyjność: 7,32 do 0,195 mH
D1N line chokes are designed to work in single-phase, converting power supply circuits in numerous industrial applications. Often used for reducing the value of short-circuit or inrush current. They also operate as smoothingand
filtering harmonics distortions chokes. D1N inductors consist of EI iron cores with air gap, a copper windingon
a uniform bobbin, metal footing and electric terminals. Core welding and impregnation provides highmechanical resistance and anti pollution barrier.
In compliance with: PN-EN 61558-2-20
Rated voltage: up to 750 V
Frequency: 50/60 Hz
Rated Current: 4 do 150 A
Inductance: 7,32 do 0,195 mH
Voltage drop: 4% (for In, 230V, 50Hz)
Insulation test voltage: 3000 V; 50Hz
Ambient temperature: 40°C
Thermal insulation class: F (155°C)
Protection degree: IP00
Złącza śrubowe
dla D1N 4-30A
Electric terminal
for D1N 4-30A
Końcówki kablowe
dla D1N 40-150A
Cable leadings
for D1N 40-150A
31
D3N Trójfazowe dławiki sieciowe
Three-phase line chokes
Typ
Prąd [A]
Type
Current
[A]
Ind. In
[mH]
Ind. In
[mH]
Art. Nr
A
B
C
D3N 4A/7,32 mH 4%
4
7,32
19290-9991
96
57
86
D3N 5A/5,86 mH 4%
5
5,86
19290-9973
96
57
86
57
86
Nr Art.
A
B
C
D
H
Mocowanie
Mounting
Masa
[kg]
Weight
[kg]
E
L
D
E
L
H
63
41
-
15
5x11
1,30
63
50
-
15
5x11
1,50
63
D3N 6A/4,88 mH 4%
6
4,88
19290-9972
96
50
-
15
5x11
1,60
D3N 8A/3,66 mH 4%
8
3,66
19290-9971
125 61 102 100 45
-
15
5x8
1,90
D3N 10A/2,93 mH 4%
10
2,93
19290-9970
125 71 102 100 55
-
15
5x8
2,50
D3N 12A/2,44 mH 4%
12
2,44
19290-9969
125 71 102 100 55
-
15
5x8
2,70
D3N 16A/1,83 mH 4%
16
1,83
19290-9968
155 77 128 130 57
-
20
8x12
3,50
D3N 20A/1,46 mH 4%
20
1,46
19290-9967
155 92 128 130 72
-
20
8x12
5,00
D3N 25A/1,17 mH 4%
25
1,17
19290-9966
155 92 128 130 72
-
20
8x12
5,50
D3N 30A/0,977 mH 4%
30
0,977
19290-9965
190 82 155 170 58
60
-
8x12
6,80
D3N 40A/0,732 mH 4%
40
0,732
19290-9964
190 92 155 170 68
60
-
8x12
8,10
D3N 50A/0,586 mH 4%
50
0,586
19290-9963
190 102 155 170 78
60
-
8x12
9,80
D3N 60A/0,488 mH 4%
60
0,488
19290-9962
210 98 179 175 78
70
-
9x13
12,00
D3N 70A/0,418 mH 4%
70
0,418
19290-9961
210 105 179 175 85
70
-
9x13
14,00
D3N 80A/0,366 mH 4%
80
0,366
19290-9960
210 115 179 175 95
70
-
9x13
16,00
D3N 100A/0,293 mH 4%
100
0,293
19290-9959
240 97 208 185 75
80
-
10x18
18,00
D3N 120A/0,244 mH 4%
120
0,244
19290-9958
240 107 208 185 85
80
-
10x18
20,00
D3N 150A/0,195 mH 4%
150
0,195
19290-9957
240 117 208 185 95
80
-
10x18
24,00
Dławiki sieciowe D3N przeznaczone są do pracy w trójfazowych, przekształtnikowych układach zasilających. Ograniczają one narastanie prądów, oddziaływania komutacyjne oraz wyższe harmoniczne w sieci. Dławiki D3N zbudowane są
z rdzeni magnetycznych składanych z blaszek 3UI ze szczeliną powietrzną, uzwojeń miedzianych nawiniętych na jednolitych korpusach izolacyjnych, podstaw mocujących i zacisków prądowych. Podwójna impregnacja próżniowa zapewnia
dużą wytrzymałość mechaniczną i ochronę klimatyczną.
Zgodność z normami: PN-EN 61558-2-20,
Spadek napięcia: 4% (przy In, 230V fazowo, 50Hz),
Napięcie pracy: do 3x750 V,
Napięcie próby: 3000 V; 50Hz,
Częstotliwość: 50/60 Hz,
Temperatura otoczenia: 40°C,
Prądy: 4 do 150 A,
Klasa cieplna izolacji: F (155°C),
Indukcyjność: 7,32 do 0,195 mH,
Stopień ochrony: IP00
D3N line chokes are designed to work in three-phase, converting power supply circuits in numerous industrial applications. Often used for reducing the value of short-circuit or inrush current. They also operate as smoothing
and filtering harmonics distortions chokes. D3N inductors consist of 3UI iron cores with air gap, a copper winding
on a uniform bobbin, metal footing and electric terminals. Double vacuum impregnation provides high mechanical
resistance and anti pollution barrier.
In compliance with: PN-EN 61558-2-20
Rated voltage: up to 3x750 V
Frequency: 50/60 Hz
Rated Current: 4 do 150 A
Inductance: 7,32 do 0,195 mH
Voltage drop: 4% (for In, 230V in phase, 50Hz)
Insulation test voltage: 3000 V; 50Hz
Ambient temperature: 40°C
Thermal insulation class: F (155°C)
Protection degree: IP00
Złącza śrubowe
Electric terminal
32
Końcówki kablowe
Cable leadings
PORADNIK
1. Stopień ochrony obudowy określony w systemie IPXX
- XX – dwie charakterystyczne cyfry
- pierwsza: Określa stopień ochrony osób przed dotknięciem lub zbliżeniem do części czynnych i przed zetknięciem z częściami wewnątrz obudowy oraz ochronę
urządzenia wewnątrz obudowy przed szkodliwym wnikaniem szkodliwych ciał stałych.
- druga: Określa stopień ochrony urządzenia wewnątrz obudowy przed szkodliwym wnikaniem wody.
- nie podawanie xx oznacza IP00
Druga Cyfra
Pierwsza Cyfra Opis
Opis
0
Nie chronione
0
Nie chronione
1
Chronione przed obcymi ciałami stałymi większymi niż 50mm
1
Chronione przed pionowo padającymi kroplami wody
2
Chronione przed obcymi ciałami stałymi większymi niż 12,5mm
2
Chronione przed pionowo padającymi kroplami wody
przy wychyleniu obudowy o kąt do 150
3
Chronione przed obcymi ciałami stałymi większymi niż 2,5mm
3
Chronione przed natryskiwaniem wodą
4
Chronione przed obcymi ciałami stałymi większymi niż 1mm
4
Chronione przed bryzgami wody
5
Chronione przed pyłem
5
Chronione przed strugą wody
6
Pyłoszczelne
6
Chronione przed silną strugą wody
7
Chronione przed skutkiem krótkotrwałego zanurzenia w wodzie
8
Chronione przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie
2. Nagrzewanie
Straty mocy występujące w transformatorach są odpowiedzialne za wytwarzanie
ciepła. Źródłem ciepła są głównie uzwojenia i rdzeń. Wydzielane ciepło jest zjawiskiem Klasa cieplna
niekorzystnym i powoduje szereg ograniczeń konstrukcyjnych i zjawisk elektrycznych.
A
Wzrost temperatury uzwojeń wpływa bezpośrednio na ich rezystancję. Za pomocą
zmian rezystancji uzwojeń wyznacza się średnie przyrosty temperatur w celu
E
określenia zgodności z temperaturami dopuszczalnymi dla zastosowanych izolacji.
B
Zalecenia IEC85 określają klasy cieplne izolacji:
F
Średnia dopuszczalna
temp. Izolacji w 0C
Maksymalna dopuszczalna
temp. Izolacji w 0C
100
105
115
120
120
130
140
155
Zazwyczaj dla transformatorów firmy Breve-Tufvassons przyjmuje się klasę cieplną izolacji „B”. Jest ona wymieniona na tabliczce znamionowej przy „ta”
np. ta40B co oznacza: znamionowa maksymalna temperatura otoczenia 400 C, klasa cieplna B (max. 1300 C, śr. 1200 C)
Wartość średniego przyrostu temperatury uzwojeń wyznacza się ze wzoru:
Δt = (R2 – R1)(x+t1)/R1 – (t2 – t1), gdzie:
x = 234,5 dla miedzi
R2 rezystancja na końcu próby po osiągnięciu warunków ustalonych
1
Δt średni przyrost temperatury ponad t2
t
temperatura otoczenia transformatora na początku próby
R1 rezystancja na początku próby przy temperaturze otoczenia t1
t2 temperatura otoczenia transformatora na końcu próby
Przyjmuje się, że:
tśr = Δt + ta, gdzie
tśr – średnia temperatura uzwojenia
ta – temperatura otoczenia
Moc znamionowa transformatorów jest określana laboratoryjnie przy obciążeniu rezystancyjnym, dla pracy ciągłej (o ile nie podano inaczej) w otoczeniu powietrznym
o temperaturze znamionowej ta (podanej na tabliczce znamionowej). W przypadku rzeczywistego występowania temperatur różniących się od temperatury „ta” znamionowej, dopuszcza się odpowiednie korekty mocy obciążającej. Przykładową rzeczywistą zależność dla jednego z transformatorów o ta40B w zakresie temperatur
400 C - 800 C oraz jej uproszczoną aproksymatę pokazuje rysunek poniżej. Obok podano orientacyjne współczynniki mocy dla różnych wykonań.
Ta
500 C
600 C
700 C
800 C
Ta
500 C
600 C
700 C
800 C
25B
76%
66%
57%
47%
40B
88%
77%
66%
55%
60B
X
X
85%
71%
70B
X
X
X
83%
Straty mocy występujące w transformatorach są odpowiedzialne za wytwarzanie ciepła. Źródłem ciepła są głównie uzwojenia i rdzeń. Wydzielane ciepło jest zjawiskiem niekorzystnym i powoduje szereg ograniczeń konstrukcyjnych i zjawisk elektrycznych. Wzrost temperatury uzwojeń wpływa bezpośrednio na ich rezystancję. Za pomocą zmian rezystancji uzwojeń wyznacza się średnie przyrosty temperatur w celu określenia zgodności z temperaturami dopuszczalnymi dla zastosowanych izolacji. Zalecenia IEC85 określają klasy cieplne izolacji.
3. Praca przerywana transformatora
Niezbędną moc transformatora pracującego w sposób „przerywany” w jednakowych określonych cyklach wyznacza się ze wzoru:
S = √ (tp/(4tc) x Sodb, gdzie: S – moc transformatora; tp – czas pracy; tc – czas cyklu; Sodb – moc przyłączonego odbiornika
Dla przykładu: Jeśli wyjście transformatora jest obciążone mocą 1000VA przez czas 2s w ciągu 6s, wówczas moc potrzebnego transformatora wynosi:
S = √ (2/6) x 1000VA = 577VA - Najbliższa wartość mocy typowego gabarytu to 630VA
4. Autotransformator
W transformatorach uzwojenia pierwotne i wtórne są odseparowane galwanicznie. Powoduje to konieczność umieszczania obu uzwojeń w odrębnych komorach
karkasu w objętości pełnej mocy dla każdego z nich. W autotransformatorach nie ma separacji galwanicznej, występuje jedno uzwojenie z odczepem. Uzwojenie
zajmuje pojedynczą komorę. W części wspólnej następuje kompensacja. Dzięki temu, w pewnych okolicznościach powstają oszczędności związane z rozmiarami
transformatora. Dla przykładu moc gabarytu transformatora dla warunków:
Moc odbiornika 9kVA
Przekładnia transformatora 230V/110V
Moc gabarytu transformatora:
X = (230V-110V)/230V x 9kVA = 4,69kVA
Najbliższa wartość mocy typowego gabarytu to 5kVA
Breve Tufvassons Sp. z o.o.
93-347 Łódź, ul. Postępowa 25/27
tel. 42 640 18 10, fax: 42 640 15 41
[email protected]
www.breve.pl

Podobne dokumenty