Aneks nr 07 - Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA

Komentarze

Transkrypt

Aneks nr 07 - Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA
Aneksy
Aneks nr 7
do prospektu emisyjnego spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. zatwierdzonego
Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/24/21/08
W związku z ustaleniem przedziału cenowego, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building” wprowadza się następującą
zmianę:
Na stronie 16, lit. F Podsumowania
Było:
Cena w przekazanej przez Inwestora Deklaracji Nabycia w „book-building” nie może być wyższa niż 9 zł za akcję, dodatkowo cena akcji nie może
być niższa niż wartość nominalna akcji. Emitent może podjąć decyzję o ustaleniu przedziału cenowego, w którym będą przyjmowane Deklaracje
Nabycia. Cena maksymalna w ustalonym przedziale nie będzie wyższa niż 9 zł.
Jest:
Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 6,00 zł do 9,00 zł za akcję.
Na stronie 166, pkt 5.3 Dokumentu Ofertowego
Było:
Cena w przekazanej przez Inwestora Deklaracji Nabycia w „book-building” nie może być wyższa niż 9 zł za akcję, dodatkowo cena akcji nie może
być niższa niż wartość nominalna akcji. Emitent może podjąć decyzję o ustaleniu przedziału cenowego, w którym będą przyjmowane Deklaracje
Nabycia. Cena maksymalna w ustalonym przedziale nie będzie wyższa niż 9 zł.
Jest:
Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 6,00 zł do 9,00 zł za akcję.
Oraz
Na stronie 160, pkt 5.1.3 Dokumentu Ofertowego
Było:
Cena w przekazanej przez Inwestora Deklaracji Nabycia w „book-building” nie może być wyższa niż 9 zł za akcję, dodatkowo cena akcji nie może
być niższa niż wartość nominalna akcji. Emitent może podjąć decyzję o ustaleniu przedziału cenowego, w którym będą przyjmowane Deklaracje
Nabycia. Cena maksymalna w ustalonym przedziale nie będzie wyższa niż 9 zł. W przypadku ustalenia przedziału cenowego po zatwierdzeniu
Prospektu emisyjnego, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF
aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed rozpoczęciem
„book-buildingu”.
Jest:
Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 6,00 zł do 9,00 zł za akcję.
Giełda Pr aw Majątkowych „Vindexus” s.a. | 

Podobne dokumenty