Y - jaw.pl

Komentarze

Transkrypt

Y - jaw.pl
OD
20
rozwiąż poniższą łamigłówkę
L A T…
COTYDZIEÎb
Tygodnik Lokalny
24 – 30 listopada 2010 roku • nr 47/1000 rok XX
cena
2,00 zł w tym 7% VAT • nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.pl
JUŻ
R A Z Y P O W TA R Z A L I Ś M Y
ABY
NASZE
MIASTO
BYŁO
LEPSZE
T H AT I S T H E Q U E S T I O N
T H AT I S T H E Q U E S T I O N
P Y TA N I E
P
PY
Y TT A
AN
N II EE :
P Y TA N I E :
?
dziś
razy
lepsze jest
Jaworzno?
może
ISNN 1 2 3 2 - 2 0 1 0
#--34
#-34
jaka jest prawidłowa odpowiedź?
z najlepszymi życzeniami
na pentagonie
kopa cwierćtuzinów
BEZ Z WIERCIAD Ł A NIE PORADZISZ
razy
A
JAK
TY
U WA Ż A SZ?
1000 tygodni z „Co tydzień”
1000 tygodni z „Co tydzień”
próbny „O” (próba komputerów, skanera
i drukarki). Pierwszy numer kolportowaliśmy we własnym zakresie.
Redakcja mieściła się w dwóch
pomieszczeniach podnajmowanych
od ZHP, w dawnym „Domu Partii” przy
ul. Grunwaldzkiej 52. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych znalazła
swą siedzibę w komitecie centralnym
partii, tak i w Jaworznie wolna prasa znalazła swe miejsce w budynku komitetu
miejskiego partii. Ot, taki psikus losu.
Przez kilka lat – jako wydawcy –
gazetę prowadziłam z Mieczysławem
i Adamem Gałeckim. Potem nasze drogi
się rozeszły, lecz miło wspominamy
tamten czas.
W miarę upływu lat wynajmowaliśmy także lokale przy ul. Białej, Paderewskiego, Grunwaldzkiej 72, a od
10 lat redakcja ma swą siedzibę przy ulicy
św. Barbary 7.
Złożyło się na to wiele czynników:
odpowiedni czas, chęć przeczytania
o sobie, o sąsiedzie, czy władzy, oraz
o sprawach, które każdego mieszkańca
interesowały, bo artykuły były dla niego i o nim.
Gazeta od razu została dobrze
przyjęta przez mieszkańców.
Po co?
Gazetę składaliśmy na ówczesne
czasy bardzo nowocześnie – na komputerze, choć brakowało nam własnego numeru telefonu. Dzięki uprzejmości ZHP korzystaliśmy z wspólnego numeru. Zdjęcia były skanowane,
mieliśmy jeden dyktafon i maszynę
do pisania, która przez kilka lat nam
służyła.
Pierwszym redaktorem
naczelnym był Jacek Szczepanik,
który wokół siebie wytworzył
klimat współpracy i skupił liczne
grono współpracowników.
Głównym przesłaniem gazety
była lokalność. Jaworznianie sami
zgłaszali się, by pisać o problemach
swych dzielnic, ale i o sukcesach.
W numerze pierwszym redaktor
naczelny Jacek Szczepanik napisał:
– Naszą intencją jest, by Czytelnicy mieli
wpływ na kształt pisma, toteż czekamy
na Państwa propozycje i opinie.
Mieszała się nowoczesność z przeżytkami techniki i trudnościami dnia
powszedniego. Takie były czasy. Nie
przeszkadzało nam to, bo wszyscy
mieliśmy iskrę tworzenia i wiele zapału. Wszyscy uczyli się tego nowego,
wolnego spojrzenia na rzeczywistość.
Zdarzały się przypadki, że kazano
nam wyłączyć dyktafon, wypraszali
nas z obrad sesji rady miasta, straszono zakazem fotografowania.
Dziś, jak się o tym mówi czy pisze,
to wydają się rzeczy śmieszne, lecz
kiedyś tym się żyło doznając wielu
emocji. Wtedy cała Polska uczyła się
demokracji.
Ludzie i problemy
Skorzystaliśmy wtedy z preferencyjnych kredytów dla małych przedsiębiorstw, a finansowanie zamknęliśmy
biorąc do spółki Wojciecha Kostenckiego, który – jako biznesman – wykazał się
w ten sposób dużą odwagą. Tytuł został
zarejestrowany w grudniu 1990 roku,
a pierwszy numer ukazał się 4 kwietnia
1991 roku.
W kronice prowadzonej przez gazetę
pierwszym wpisem jest:
– 4 kwietnia 1991 roku ukazał się
pierwszy numer gazety „Co tydzień”.
Kilka dni wcześniej wydaliśmy numer
Zanim ukazał się pierwszy
numer gazety, to pół roku
wcześniej, we wrześniu 1990
roku rozpoczęliśmy prace
nad koncepcją pisma oraz nad
możliwością jego sfinansowania.
Początki
PS. Na tej rozkładówce przedstawiam Państwu w skrócie
historię naszej gazety
Mirosława Matysik
Prezes Wydawnictwa
Jesteśmy z Wami i czujemy się potrzebni.
Świadczy o tym dzisiejszy – 1000. numer
gazety „Co tydzień”. Dla nas, dziennikarzy,
współpracowników, wydawców, to wielkie
święto. Nie świętowalibyśmy dziś,
gdyby nie czytelnicy, którzy w każdą środę,
od 20 lat kupują gazetę. Nie bylibyśmy w tym
miejscu, gdyby nie reklamodawcy,
dzięki którym nasza oraz ich firmy rozwijają
się w mieście. Nie byłoby nas, gdyby nie
wielkie grono ludzi z Jaworzna, którzy pracują,
pomagają i wspomagają nas, aby w środę
wyszedł nowy numer pisma. Za to wszystkim
serdecznie dziękuję.
Aby nasze
miasto było
lepsze.
Te słowa sprzed 20 lat są wciąż aktualne. Misję naszej gazety wyrażają
następujące słowa:
Jubileusz 11-lecia gazety
w nowej siedzibie przy
ul. św. Barbary 7
dować” w Tychach, co zajmuje nam
ok. 30 minut dojazdu.
Łamaniem gazety od lat zajmuje się
Kazimierz Gruszowski, bez którego nie
dalibyśmy sobie rady. Wcześniej przy
fotoskładzie „królował” Krzysztof Palka.
Przez te 20 lat zwiększaliśmy format,
objętość, wprowadziliśmy kolorowe
strony, zwiększyliśmy nakład. Dziś gazetę łamiemy szybciej i sprawniej, ale
to za sprawą rozwoju techniki. Nadal
pozostaje jednak presja czasu – czy zdążymy do odpowiedniej godziny wysłać
gazetę do druku.
Drużyna gazety „Co tydzień” w Polsacie
W 1992 roku zwiększyliśmy format
oraz objętość. Przełomowym momentem był w 1994 roku druk w kieleckiej
drukarni na typowym papierze gazetowym. Potem przenieśliśmy druk
do Krakowa, aby ostatecznie „wylą-
Pierwsze numery
to 12-stronicowa gazeta
w formacie A4, na białym
papierze, drukowana w Zakładzie
Usług Poligraficznych Gałecki &
Gałecki.
Gazeta
Rok 1992. Pierwsze zdjęcie w redakcji przy ul. Grunwaldzkiej 52
Z redaktorami naczelnymi: Jackiem
Szczepanikiem, Sławomirem Cichym,
Krzysztofem Tylcem, Józefem Bednarowskim, Katarzyną Kopeć, moją osobą
i obecnie Józefem Matysikiem.
Z gazetą związali się na stałe Grażyna Haska, Piotr Grzegorzek, Zofia Żak,
Maria Leś-Runicka, Ryszard Czerwonka, Piotr Jamróz, publikując od wielu
Misję tę realizowali dziennikarze
zatrudnieni w redakcji.
Zdjęcie po lewej: I Rajd Tour
de Jaworzno organizowany przez
Automobilklub Mysłowice oraz
gazetę „Co tydzień”
Zdjęcie u góry: Wybory Miss Jaworzna
w 2000 roku
Pisały o nas: „Rzeczpospolita”,
„Dziennik Zachodni”, „Gazeta Wyborcza” , gazeta „Press”. Byliśmy jako
redakcja gazety w telewizji Polsat.
Do telewizji regionalnych i ogólnopolsk ich udziela liśmy w y w iadów. Od nas uczyli się dziennikarze
z Ukrainy, którzy dwukrotnie byli
na stażu w naszej redakcji.
Byliśmy także inicjatorami i współzałożycielami Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych. Stowarzyszenie z siedzibą
w Warszawie działa prężnie do dziś.
lat w swoich rubrykach. W biurze
ogłoszeń i sekretariacie przez lata panowały: Agnieszka Koster-Dudkowska
z Katarzyną Kwarcińską i Eweliną Jochymczyk.
Z Romanem Toszą, Jerzym Kołodziejskim i jego bratem przez te
wszystkie lata spotykamy się co środę
o godzinie 5. rano przy kolportażu
gazety. To oni pierwsi ją oceniają. Nie
sposób wszystkich wspomnieć, lecz nie
możemy pominąć: Aldony Minorczyk-
Cichy, Justyny Gałeckiej, Antoniego
go
Kurnika, Heleny Migurskiej, Marka
ka
Siewiora, Tomasza Gettla, Bożeny Gololdamer-Kapały i wielu innych, którzy
zy
przez lata tworzyli gazetę.
aZ gazetą od początku jej powstaynia związany był Franciszek Matyat
sik, który rozpoczął swą pracę 20 lat
ta
temu od sprzedaży na ulicach miasta
na
pierwszego numeru CT, a Magdalena
tą
Matysik – jak sama mówi – jest z gazetą
od urodzenia.
Rozstrzygnięcie IX plebiscytu „Sportowiec Roku 2000” w „Energetyku”
kierowca PKM-u”, konkurs pisanek,
„Kartka z pozdrowieniami z Jaworzna”, „Jaworznicka Kartka Świąteczna”,
„Najlepsza praca maturalna”, konkurs
„Talent i Praca”.
W redakcji odbywało się i odbywa
szereg spotkań. Początki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rodzin
Legionistów, spotkanie Zofii, szkoła
„Przełamywanie barier”, akcja „Razem
Bezpieczniej”, to tylko nieliczne inicjatywy, które często są osnową życia
redakcji i miasta.
Kolejne osoby
Mirosława Matysik
odbiera gratulacje
od ambasadora USA
Cezarego Beltrama
za uzyskanie tytułu
„Gazety Dziesięciolecia”
Z inspiracji jaworznian pilotowaliśmy szereg akcji, konkursów. Pomysły
czerpaliśmy z obserwacji dnia codziennego i zapotrzebowania ludzi. Wybór
„Sportowca Roku”, konkursy dla dzieci
i młodzieży, WOŚP, Tour de Jaworzno, wybór „Miss Jaworzna i Zagłębia”,
konkursy „Moja dzielnica”, „Jaworznicka Kartka Świąteczna”, „Najmilszy
Przez te lata unowocześniliśmy się,
ale to nie przeszkodziło by zawsze
być blisko czytelnika.
Zdrowy ferment
31
Potem posypały się kolejne nagrody
i wyróżnienia. W 1998 roku dziennikarze
Sławomir Cichy i Ryszard Czerwonka
otrzymali tytuł „Dziennikarz z naszych
stron”.
W 1998 roku jury konkursu Fundacji IDEE dla Niezależnej Prasy Lokalnej
przyznało redakcji „Co tydzień” nagrodę
główną w kategorii tygodników.
Najważniejsze i najbardziej prestiżowe
wyróżnienie otrzymaliśmy w 2000 roku,
był to tytuł „Gazety Dziesięciolecia” przyznany przez Instytut na Rzecz Demokracji
w Europie Wschodniej, a dyplom podpisany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Kazimierza Ujazdowskiego,
Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka
oraz dyrektor IDEE Małgorzatę Naimską.
Październik roku 2008 był dla dziennikarzy bardzo wyjątkowy. Franciszek
Matysik został laureatem konkursu
dziennikarskiego „Przedsiębiorczość
na lokalnym rynku – pasjonujące historie”
zorganizowanym przez PKPP Lewiatan
Nasza praca dziennikarska została
po raz pierwszy dostrzeżona
poza Jaworznem. 11 czerwca
1996 roku zajęliśmy pierwsze
miejsce w prestiżowym konkursie
organizowanym na Śląsku
„Nasz udział w nowoczesności”.
Nagrodę odebraliśmy w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach.
i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Okolicznościowy dyplom podpisała prezydent
PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz.
Natomiast Józef Matysik otrzymał nominację do nagrody SGL Local Press 2008
w kategorii dziennikarstwo interwencyjne
i śledcze. Jurorom tego konkursu przewodniczył Piotr Najsztub i prezes Rady
Wydawców SGL Dominik Księski.
Od 18 lat od Fundacji WOŚP otrzymujemy stosowne podziękowanie za udział
w finałach. Z okazji 10-lecia Orkiestry
otrzymaliśmy jeden z 321 srebrnych pamiątkowych medali wybitych w Mennicy
Państwowej upamiętniający ten jubileusz.
Cenimy sobie jednak najbardziej podziękowania, dyplomy i wyrazy uznania
przekazywane przez czytelników oraz
przez różnorodne instytucje – począwszy
od szkół, poprzez organizacje samorządowe do klubów i zrzeszeń istniejących
w Jaworznie.
Nadano nam tytuł „Mecenasa kultury” w Jaworznie. Wszystkie te wyróżnienia, słowa pochwały, inspirują nas do dalszej pracy dla dobra całej jaworznickiej
społeczności.
Z wielką chęcią przyjmujemy także
słowa krytyki oraz podpowiedzi, pozwalające nam korygować błędy. Co środę,
w dniu wydania gazety, to właśnie czytelnik weryfikuje naszą pracę.
Za te 1000 numerów dziękuję i marzę, by doczekać 2000. numeru gazety
„Co tydzień”.
MIROSŁAWA MATYSIK
Nagrody życzenia
Akcja obywatelska: „Razem bezpieczniej”, zainicjowana przez gazetę w 1999 roku
Jesteśmy z Wami przez 1000 tygodni
2
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Roz wiąż łamigłówkę z obwolut y i zgłoś się do 30 listopada br.
z następującymi trzema numerami gazet y „Co t ydzień”:
7/7, 77 oraz 777. Jeśli będziesz pierwszy, to ...
#OTYDZIEÎ
Tygodnik Lokalny
24 – 30 listopada 2010 roku • nr 47/1000 rok XX
cena
2,00 zł w tym 7% VAT • nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.pl
ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE
Wybory samorządowe zakończone
Naciskają w sprawie
eksploatacji pod
miastem
czytaj na str. 2
Szlachetna Paczka 2010
czytaj na str. 2
SAM na razie nie
podnosi opłat
czytaj na str. 2
Paweł Silbert
– dubeltowy
prezydent
Oszukany na 5 tysięcy zł
czytaj na str. 3
ZS 3 oficjalnie
wyremontowana
czytaj na str. 3
Każdy może być artystą
czytaj na str. 3
Prezentacja „Tarczy”
w Brukseli
czytaj na str. 3
Wyniki ankiety wyborczej
i nazwisko laureata
czytaj na str. 24
Na razie sobie żartujemy
czytaj na str. 25
Skuteczność egzekucji
1 grudnia 2010 r. (w środę) o godzinie
18. 00 w bibliotece miejskiej odbędzie
się kolejna dyskusja z cyklu „Bliżej
Prawa”. Poprowadzi ją mgr Marek
Niechwiej, prawnik, który przybliży
podstawowe zagadnienia
prawne dotyczące każdego z nas.
Na najbliższym spotkaniu podstawy
obszernego tematu: „Egzekucja –
skuteczność oraz nieskuteczność
postępowania komorniczego”.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Istota kulturowa
8 grudnia 2010 r. (w środę) o godzinie
18. 00 w bibliotece miejskiej odbędzie
się kolejna dyskusja z cyklu „Spotkania
z nie-Filozofią”. Poprowadzi
ją mgr Marek Niechwiej, filozof, który
przybliży podstawowe zagadnienia
moralne dotyczące każdego z nas.
Na najbliższym spotkaniu temat:
„Człowiek – jako istota kulturowa”
[literatura pomocnicza: Małgorzata
Talarczyk, Znaczenie wartości”
[w: miesięcznik „Wychowawca”
nr 138/02].
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Miejsce w radzie stracił Andrzej Węglarz, który przez 20 lat nieprzerwanie trwał w samorządzie Jaworzna
W wyborach do Rady Miejskiej
w Jaworznie największe poparcie
uzyskał Komitet Wyborczy
Jaworzno Moje Miasto, na który
głosowało 8.658 mieszkańców
(28,24 proc). Kolejne miejsca
zajęły KW Platforma
Obywatelska – 8.449 głosów
(27,55 %), KW Wspólnie dla
Jaworzna – 7.793 głosów (25,41%)
oraz Prawo i Sprawiedliwość
– 5.763 głosów (18,79%).
Zgodnie z głosami mieszkańców
do rady miejskiej wejdzie siedmiu
przedstawicieli JMM, po sześciu reprezentantów PO i WdJ oraz cztery
osoby startujące z list PiS. W sumie w wyborach samorządowych
w Jaworznie wzięło udział 32.029
mieszkańców z 77.691 uprawnionych
do głosowania, co dało frekwencję
na poziomie 41,23 proc.
Głosowanie w poszczególnych
okręgach wyborczych wyłoniło na-
stępujących przedstawicieli do rady
miejskiej:
W okręgu nr 1
1. Ciołczyk Janusz z listy JMM
2. Dubiel Dorota z listy JMM
3. Fudała Tadeusz z listy WdJ
4. Kaczmarek Tadeusz z listy JMM
5. Lehnort Krzysztof z listy PO
6. Piętak Grzegorz z listy PO
7. Tarabuła Marian z listy WdJ
8. Więckowski Wiesław z listy PiS
W okręgu nr 2
1. Dzierwa Krzysztof z listy PO
2. Silbert Paweł z listy JMM
3. Smolarczyk Teresa z listy WdJ
4. Starzycki Dariusz z listy PiS
5. Zuber Ewa z listy JMM
W okręgu nr 3
1. Chmielewska Renata z listy PiS
2. Kaczmarczyk Paweł z listy WdJ
3. Milner-Brzóska Danuta z listy WdJ
4. Przybyłka Grzegorz z listy PO
5. Smoliło-Żabińska Jolanta z listy JMM
W okręgu nr 4
1. Bańkowski Paweł z listy PO
2. Burczy Mariusz z listy JMM
3. Chudzikiewicz Wacław z listy WdJ
4. Lichota Anna z listy PiS
5. Małocha Jerzy z listy PO
Powyższy skład rady miejskiej
może ulec zmianie w chwili objęcia
stanowiska przez prezydenta miasta
oraz w przypadku rezygnacji z mandatów poszczególnych osób. W takim
przypadku skład rady uzupełnią
kandydaci, którzy osiągnęli kolejne,
najlepsze wyniki na danej liście wyborczej.
Silberta może zastąpić w radzie
Dariusz Chrapek, a Dariusza Starzyckiego – Renata Gacek.
Kompletne wyniki głosowania
w poszczególnych obwodach na prezydenta zamieszczamy na str. 15,
a na stronach: 16 i 17 pełne wyniki
głosowania na wszystkich kandydatów do rady miejskiej w poszczegól nych ok ręgach. Zaprasz a my
do lektury.
IU
Kandydat na prezydenta
– prezydentem.
Znane są już wyniki wyborów
na stanowisko prezydenta
Jaworzna. Zwyciężył w nich
obecnie urzędujący prezydent
Paweł Silbert (Komitet Wyborczy
Jaworzno Moje Miasto), który
otrzymał poparcie 20.242
mieszkańców (64,46 proc.).
Drugi kandydat Paweł
Kaczmarczyk (Komitet Wyborczy
Wspólnie dla Jaworzna) uzyskał
11.161 głosów (35,54 proc.).
Frekwencja w niedzielnym
głosowaniu wyniosła
w Jaworznie 41,23 proc.
W przeprowadzonych wyborach
samorządowych, podobnie
jak cztery lata temu, Paweł
Silbert wspierany był przez
Platformę Obywatelską, Prawo
i Sprawiedliwość oraz Polskie
Stronnictwo Ludowe.
Szczegółowe rezultaty głosowania
w poszczególnych obwodach
prezentujemy na str. 15.
IU
O miłości
braterskiej
Klub Inteligencji Katolickiej
zaprasza wszystkich
zainteresowanych na kolejny
wykład ks. dr. Lucjana Bielasa:
O miłości braterskiej
– na podstawie Listu św. Pawła
do Rzymian, który odbędzie
się we czwartek 25 listopada
2010 r. o godz. 17:00 w budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej –
Rynek 17.
CZESŁAW BRANDYS
Lider listy do sejmiku śląskiego nie zawiódł
W wyborach do Sejmiku
Województwa Śląskiego największe
poparcie w Jaworznie zdobył
Bogusław Śmigielski, który
w poprzedniej kadencji pełnił funkcję
marszałka województwa.
Lider listy Platformy Obywatelskiej uzyskał 12.961 głosów. Drugi
najlepszy wynik uzyskał także reprezentant PO – Rafał Łabaj, którego
poparło 2.188 mieszkańców. Kolejnym jaworznianinem z największym
poparciem był Marek Migas, który
startując z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zdobył 1.251 głosów.
Pozostali jaworznianie zdobyli
następującą liczbę głosów: Krystyna
Łaźnia 784, Mariusz Pawelec 667, Dariusz Materla 482, oraz Tomasz Majka
204 głosy.
IU
• podwójne zaproszenie
do Filharmonii Śląskiej
• podwójne zaproszenie
do kina Rialto
zobacz na stronie: 22 i 27
Aktualności
4
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Szlachetna Paczka 2010
Stowarzyszenie Reda
w Jaworznie jak co roku
organizuje akcję pomocy
przedświątecznej
„Szlachetna Paczka”.
Wolontariuszami tej akcji są pracownicy Centrum Integracji Społecznej oraz członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Reda. Od października wolontariusze odwiedzili około
100 rodzin. W czasie krótkiej wizyty
w domach orientowali się w obecnej
sytuacji rodziny i jej konkretnych
potrzebach.
O d 2 0 l i s t o p a d a n a s t r on i e
www.szlachetnapaczka.pl można
znaleźć opisy rodzin, które czekają
na pomoc. W zeszłym roku dzięki
ofiarności darczyńców udało się obdarować 48 rodzin z naszego miasta.
Dlaczego warto zostać darczyńcą
i przyłączyć się do naszej akcji?
Każdy, kto brał udział w „Szlachetnej paczce” podkreśla jej celową i konkretną pomoc – inną dla
Nowo budowana trasa obwodnicy Dąbrowy Narodowej. Budujemy w Jaworznie nowe drogi i wiadukty
za wiele milionów złotych chyba nie po to, aby za jakiś czas je zamykać i remontować
Firma Business Consulting
reprezentująca HMS Niwka
Coal naciska na władze miasta,
aby zezwoliły na ponowne
uruchomienie wydobycia
węgla w nieczynnej kopalni
Niwka-Modrzejów. Prezydent
odmawia zgody, bo eksploatacja
spowoduje odkształcenia terenu
na dużym obszarze miasta.
HMS Niwka Coal chce uruchomić
kopalnię na Niwce, by eksploatować
złoża kopalni Jan Kanty. To oznacza,
że działalność górnicza prowadzona
byłaby pod Dąbrową Narodową, Osiedlem Stałym, Łubowcem, Jęzorem aż
do elektrowni.
W ubiegłym tygodniu firma konsultingowa reprezentująca inwestorów napisała list do kandydatów na prezydenta.
Argumentuje w nim, że inwestycja
/
'
€
/
3
spotkała się z dużym zainteresowaniem.
– Mamy kontakt z byłymi górnikami,
są bardzo zainteresowani tym projektem
i chcieliby pracować znowu w kopalni –
mówi Andrzej Szędzielarz, szef Business
Consulting.
W piśmie przekonuje też, że może
przyciągnąć do Jaworzna kolejnych inwestorów oraz, że w kopalni znajdą się
miejsca pracy. Ma tu pracować około
1.100 osób, z czego od 600 do 1.000,
to mieliby być jaworznianie.
– Chcemy utworzyć biuro zatrudnienia w Jaworznie i pozyskać specjalistów,
którzy pracowali w górnictwie. Liczymy
na to, że te proporcje zatrudnienia byłyby
zachowane, ale oczywiście nikogo nie dyskryminujemy i jeśli zgłaszaliby się chętni
z innych miast, to ich też przyjmiemy –
mówi Szędzielarz.
Paweł Silbert od kilku miesięcy stara
się uchronić miasto przed tą inwestycją.
Nie wierzy w obietnice zatrudnienia
jaworznian, lecz nie chce się zgodzić
:
%
.
)
na wydobycie węgla głównie z powodu
szkód górniczych.
Złoża mają być eksploatowane tanią
metodą na zawał. To grozi uszkodzeniami powierzchni terenów, na których już
trwają duże inwestycje, takie jak obwodnica Dąbrowy Narodowej. Obwodnica
udostępnia kolejne hektary pod inwestycje. Kto będzie chciał tam budować,
kiedy trzeba się liczyć z dodatkowymi
kosztami uzbrojenia budowli na okoliczność występowania szkód górniczych.
– Chodzi także o istniejące domy, które były budowane bez wzmocnień. Można
przypuszczać, że będą one najnormalniej
w świecie pękać. Teren przewidziany
pod eksploatację zajmuje znaczną część
osiedli mieszkaniowych. Nie chcemy dopuścić, aby na skutek wydobycia cierpieli
mieszkańcy, zwłaszcza że firma na odszkodowania z tytułu szkód górniczych
przewidziała stosunkowo niewielką
kwotę – wyjaśnia prezydent.
P.JAMRÓZ
%
„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – tu trzeba przejść
przez prawdziwy ogień...”
(James Madison)
List
gratulacyjny
D
Z okazji jubileuszowego tysięcznego wydania tygodnika „Co tydzień”, pragnę złożyć na ręce Pani
Prezes Mirosław y Matysik serdeczne gratulacje i szczere wyrazy
uznania za dotychczasowe liczne
osiąg nięcia ora z pod ziękować
za nieustającą współpracę w mediach i kulturze.
Swoją pracą udowodniliście Państwo, że można zrobić to, co wielu pesymistom wydawało się nieosiągalne.
Życzę Pani Prezes oraz wszystkim
pracownikom redakcji „Co tydzień”,
pomyślnej realizacji założonych celów
oraz wszelkiej satysfakcji i korzyści
z ich osiągnięcia.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie
oraz wszystkich jego Członków:
BOLESŁAW FRASZCZYŃSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STK
każdej rodziny. Pomagamy ludziom
w trudnej sytuacji materialnej: chorym, samotnym, starszym, rodzinom
wielodzietnym, samotnym rodzicom,
rodzinom doświadczonym okrutnie
przez los.
Każdy, kto chce zostać darczyńcą i zrobić coś dobrego dla innych
może zajrzeć na stronę internetową
www.szlachetnapaczka.pl lub zadzwonić do Stowarzyszenia Reda
– Centrum Integracji Społecznej
(32) 616 43 91. Zapraszamy do udziału
firmy, zakłady pracy, szkoły i osoby
prywatne. W imieniu rodzin oczekujących na pomoc serdecznie dziękujemy.
STOWARZYSZENIE REDA
SAM na razie
nie podnosi opłat
Stalexport Autostrada Małopolska,
koncesjonariusz autostrady A4, nie
zamierza podnosić cen za przejazd
między Krakowem a Katowicami.
Informacje o podwyżce cen za przejazd autostradą pojawiły się w ubiegłym tygodniu. W sobotę dzwoniliśmy
do rzecznika SAM, który zdementował
te doniesienia.
– Koncesjonariusz autostrady, gdyby rzeczywiście miał zamiar podnieść
opłaty na autostradzie złożyłby wniosek
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, w którym wskazywałby
na planowaną podwyżkę. Taki wniosek
przez firmę Stalexport nie został złożony,
więc o jakichkolwiek informacjach w tej
sprawie trudno mówić. Choć pojawiają
się spekulacje, to fakt – wyjaśnia Rafał
Czechowski, rzecznik SAM.
Czechowski zaznaczył, że firma cały
czas monitoruje ruch na autostradzie
/
'
€
/
3
i kalkuluje jakie koszty w przyszłości
trzeba będzie ponosić na jej utrzymanie.
– Jeśli rosnący ruch na autostradzie
skłaniałby do takiej refleksji, że te wydatki będą wyższe, wtedy może pojawić się
konieczność podniesienia opłaty – mówi
rzecznik.
Na razie takiej konieczności nie
ma. W mediach pojawiły się także
wypowiedzi urzędników z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy zaznaczali, że przy
ocenie ewentualnego wniosku o podwyżkę staną po stronie kierowców.
Nie wiadomo jednak, czy nie ugną
się pod presją firmy, ponieważ nadal
państwo wiąże z nią niekorzystna
umowa. Według niej w przypadku
ponoszenia strat przez Stalexport,
Skarb Państwa będzie musiał płacić
wysokie odszkodowania.
P.JĘDRUSIK /P.JAMRÓZ
:
%
.
)
$!.#).')
W każdy piątek od 18.00
WSTĘP WOLNY
Y
ul. Paderewskiego 433
ZESPÓŁ TUDOR BAND
zaprasza
tel. 32 752 11 11
Restauracja
7)%#:°2!.$2:%*+/798)
%
Aktualności
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Oszukany na
Pomysłowość oszustów
nie zna granic mówią
policjanci. W ubiegłym
tygodniu nieznani
mężczyźni sprzedawali
fałszywe monety na ulicy
Sienkiewicza.
O ulicznym oszuście dowiedzieliśmy się od naszej redakcyjnej koleżanki, której ów człowiek również
proponował interes życia na monetach.
Na szczęście nie dała się nabrać.
Pomysł na wyciągnięcie od łatwowiernych ludzi pieniędzy był bardzo
prosty. Oszust proponował za cenę
1.000 złotych historyczne monety.
– Sprzedający jednemu z mieszkańców naszego miasta przedstawił tą ofertę
w taki sposób, że na tej transakcji nie
można stracić. Wręcz przeciwnie, każda z tych monet jest warta dużo więcej,
bo 1.500 złotych – relacjonuje podinspektor Jacek Sowa.
Sprzedawca zapewniał, że potrzebuje gotówki i nie może w tym
momencie samemu sprzedać monet
po ich normalnej wartości. Mieszkaniec bez zastanowienia przyjął
tą ofertę i kupił pięć monet za 5 tysięcy złotych. Był zainteresowany
kupnem większej ilości monet, ale
akurat w tym momencie miał przy
sobie tylko taką kwotę.
Prawdopodobnie był obserwowany,
bo chwilę wcześniej podjął większą
sumę pieniędzy w banku.
Dopiero, gdy sprzedawcy już nie
było, okazało się, że kupione monety są niewiele wartymi angielskimi
pensami.
– Ostrzegam tych z Państwa, którzy
liczą na łatwy i szybki zysk. Jak pokazuje
życie, takie transakcje obarczone są dużym ryzykiem i mogą się skończyć niemiłym finałem – podsumowuje Sowa.
Jaworznicka policja poszukuje
oszusta.
P.JAMRÓZ
Każdy może być artystą
22 listopada br. w galerii Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu miała
miejsce w ystawa fotograficzna
przygotowana przez uczestników
Akademii Własnego Rozwoju, projektu realizowanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w ramach poddziałania
7.1.1 POKL.
Zgromadzone zdjęcia są efektem pracy grupy młodzieży pod okiem artysty
fotografika Jakuba Byrczka, wykładowcy fotografii Uniwersytetu Śląskiego,
kuratora Galerii Pusta w Katowicach,
a także założyciela i animatora „Szkoły
Widzenia” w Jaworznie. Młodzi adepci
fotografii podczas trwających kilka
miesięcy warsztatów zapoznawali się
początkowo z tradycyjnymi wręcz archaicznymi metodami fotografowania,
by z ich końcem wziąć do rąk aparaty
cyfrowe i zapisywać rzeczywistość
w sposób bardziej świadomy i przemyślany. Na wystawie można zobaczyć
kilkanaście amatorskich zdjęć, pełnych
energii i świeżego spojrzenia. Autorzy
prac: Machaczka Justyna, Maciuszek
Gina, Małdażys Daniel, Polizio Elżbieta,
Stachańczyk Bożena, Śliz Katarzyna,
Urbańczyk Sebastian, Więcek Piotr
oraz Zięba Rafał. Serdecznie zapraszamy
do obejrzenia wystawy, która potrwa
do 4 grudnia br.
(IW)
Prezentacja „Tarczy” w Brukseli
Jaworznicki program przeciwdziałania chuligaństwu i wandalizmowi
„Tarcza” odniósł kolejny ogólnopolski sukces. Jurorzy organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursu Europejska Nagroda w Dziedzinie
Zapobiegania Przestępczości (ECPA)
uznali, że jest to jeden z trzech najlepszych w Polsce programów, które
służą poprawie bezpieczeństwa.
Wkrótce „Tarcza” zostanie zaprezentowana w Brukseli.
Europejska Nagroda w Dziedzinie
Zapobiegania Przestępczości to międzynarodowy konkurs, który ma na celu
nagrodzenie najlepszych projektów
w zakresie zapobiegania przestępczości.
– Wzięliśmy udział w krajowych
eliminacjach i odnieśliśmy duży sukces
– program „Tarcza” uznano za jeden
z trzech najlepszych programów w kraju
– wyjaśnia zastępca prezydenta Dariusz
Starzycki, pomysłodawca programu.
„Tarcza” to dobrze przygotowany i modelowo prowadzony projekt. Potwierdzeniem tego było wcześniejsze zwycięstwo w konkursie „Bezpieczna Gmina”
organizowanym również przez MSWiA.
Jury konkursu Europejska Nagroda
w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości uznało, że najlepszym programem w Polsce jest projekt Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pod nazwą „Bezpieczny
Senior”. Ponadto wyróżniono również
dwa projekty – „Jaworzno – Bezpieczna
Gmina z Tarczą” oraz realizowany przez
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi program „Wspólne
Osiedla”. Wartość merytoryczną obydwu projektów oceniono bardzo wysoko
i dlatego zostały one rekomendowane
do zamieszczenia w internetowym Banku Dobrych Praktyk EUCPN.
– Największą zaletą programu „Tarcza” jest jego kompleksowość. Już na etapie jego tworzenia założyliśmy, że musi
on zjednoczyć wszystkie siły – władz lokalnych, policji, straży miejskiej, a przede
wszystkim mieszkańców. Niezwykle
istotny był ten ostatni element – tłumaczy
Dariusz Starzycki. – Włożyliśmy wiele
wysiłku, aby przekonać jaworznian,
że to właśnie ich postawa ma dla programu kluczowe znaczenie. Musieli się
przekonać, że każde ich zgłoszenie, każdy
sygnał z ich strony spotka się z reakcją
straży miejskiej lub policji – dodaje.
Dzisiaj, po sześciu latach funkcjonowania w mieście programu „Tarcza”
na policyjnej mapie zagrożeń Jaworzno
opisywane jest jako jedno z najbezpieczniejszych miast regionu. Ponadto
w ostatnich badaniach prof. Janusza
Czapińskiego poświęconych warunkom i jakości życia Polaków uznano,
że Jaworzno jest – obok Bielska-Białej –
najbezpieczniejszym miastem w Polsce.
Co ważne, tak uznali mieszkańcy.
– Pomimo tak dobrej opinii o Jaworznie program „Tarcza” stale się rozwija.
Mamy już konkretne plany i pomysły
na 2011 rok i mam nadzieję, że wszyst-
ZS 3 oficjalnie
wyremontowana
W programie artystycznym wystąpiła młodzież szkoły
W Zespole Szkół w Szczakowej zakończył się kolejny etap modernizacji budynku.
W ZS nr 3 mieści się SP nr 10, Gimnazjum nr 7 oraz Przedszkole Miejskie
nr 3. SP 10 to jedna z najstarszych szkół
w Jaworznie. Założona jeszcze w okresie międzywojennym.
Po wojnie Dziesiątka wprowadziła się
do budynku zaadaptowanego po wojskowych koszarach. Przez lata siedziba
szkoły nie była modernizowana. Teraz
sytuacja się poprawiła. Przy szkole powstała wysokiej klasy sala sportowa
z zapleczem. W tym roku również przeprowadzono termomodernizację całego
budynku. Szkoła została na nowo otyn-
kowana, wymieniono okna i wejścia.
Oficjalna uroczystość, która odbyła
się 17 listopada, miała na celu przybliżenie jak na przestrzeni lat zmieniało
się oblicze szkoły.
– Uroczystość była zorganizowana
po to, aby naszym dzieciom, ale i gościom
przypomnieć, przybliżyć całą historię tej
szkoły, jak również wybiec troszeczkę
w przyszłość, ponieważ pokazaliśmy też
inwestycje, które zamierzamy realizować.
I oczywiście chcieliśmy podziękować tym
wszystkim, którzy pomagają nam, wspierają nas nie tylko finansowo, ale również
podtrzymują nas na duchu – powiedział
dyrektor ZS 3, Zbigniew Kasperkowicz.
M.TOSZA/PJ
ZSP 3 namawiało do rzucenia palenia
W Światowym Dniu Rzucania Palenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zorganizował konkurs
i inne atrakcje, by jak najwięcej osób
namówić do zerwania ze szkodliwym nałogiem.
– Nasza szkoła od dwóch lat organizuje imprezy w związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia. Odbywa się to zawsze w trzeci czwartek
listopada. W ten sposób promujemy
zdrowy styl życia wśród naszej młodzieży, wśród nauczycieli, a także
wśród gimnazjalistów – mówi Patrycja
Pietraszczyk.
Szkoła w tym dniu szczególny
nacisk kładzie na uświadamianie
młodzieży o szkodliwości tego nałogu, ale takie działania profilaktyczne
prowadzone są przez cały rok szkolny. Po papierosy sięga co raz więcej
/
kie uda się zrealizować – mówi Dariusz
Starzycki.
W dalszym ciągu miasto będzie finansowało dodatkowe etaty policjantów,
bo przynosi to wymierne korzyści. Planowany jest także zakup nowego programu „Mapa zagrożeń”, który umożliwia
wydziałowi zarządzania kryzysowego
katalogowanie wszelkich wykroczeń
i przestępstw, jakie wystąpiły na danym
obszarze. Zebrane dane obrazują sytuację bezpieczeństwa na terenie miasta,
ukazują miejsca najbardziej i najmniej
zagrożone, pozwalają na analizę bieżącej
sytuacji i kierowanie służb mundurowych w miejsca, gdzie jest to zasadne.
– Z całą pewnością kontynuować będziemy współpracę z ogrodami działkowymi, którą rozpoczęliśmy w tym roku.
Otrzymuję informacje, że patrole straży
miejskiej i policji znacząco wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa wśród działkowców.
Tego wysiłku nie można teraz zmarnować
– dodaje Starzycki.
IW
5
'
€
/
nieletnich, dlatego z myślą o gimnazjalistach szkoła organizuje konkurs
„Dziękuję, nie palę”.
– Część konkursowa obejmuje test
wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, to są pytania testowe zamknięte
oraz pytania opisowe – mówi Elżbieta
Orzechowska-Filipczyk, nauczycielka, która przygotowywała pytania.
W przerwach między etapami konkursu młodzież oglądała film i prezentację multimedialną na temat rzucania
palenia. Przygotowały je Elżbieta
Orzechowska – Filipczyk i Dominika
Ratajczyk, pedagog szkolny ZSP 3.
Akcje wsparł wydział zdrowia
jaworznickiego urzędu, biuro promocji miasta i jaworznicki Sanepid,
które sponsorowały też nagrody dla
zwycięzców konkursu.
M.TOSZA/PJ
3
Zakład Optyczny
Wójcik
:
%
.
)
%
Jaworzno
ul. Sienkiewicza 6
Rok założenia 1982
(Kocia) – parter
Tel. 32 752 03 04
www.optykwojcik.pl
6RF]HZNLNRQWDNWRZH
ą
VąX]QDQąLEH]SLHF]QąPHWRGą
NRUHNFMLZDGZ]URNX
6SUyEXML7<
<
3U]\MGĨZGQLDFKRGGR]EDGDMRF]\LGRSDVXM
M
LG
M
VRF]HZNLNRQWDNWRZH]DGDUPR
2V]F]ĊG]DV]PLQ]á
5HJXODPLQSURPRFMLZ=DNáDG]LH2SW\F]Q\P
6RF]HZNLNRQWDNWRZH¿UP\
D
Serwis informacyjny
6
I N F O R M A T O R
:NOTATNIKAPOLICMAJSTRA
P O L I C J A
Komenda Miejska, ul Narutowicza 1.....................................................tel. 997, 61-83-200
S T R A Ż
P O Ż A R N A
Komenda Miejska, ul. Krakowska 22..................................................... tel. 998, 751-87-15
S T R A Ż
M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5............................................................tel. (032) 61-81-618
P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33......................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ..................................... tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ....................................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 .............................................................. tel. 993
Karetka „R”...................................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22tel. (032) 61-81-890
P R Z E W O Z Y ,
P O S T O J E
T A X I
Pomoc drogowa –holowanie.......................................................................tel. 504 551 959
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ......................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ................................................. tel. 615 03 00,
Osiedle Stałe, dojazd gratis ............................................................................ tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis........................................................ tel. 801-80-93
Radio Taxi bezpłatne zamawianie ...................................................................tel. 32 191 91
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis .......................................................tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis ................................ tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA ......................................................................................................... tel. 793 83 83
U R Z Ę D Y
Urząd Miejski 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa: ..................................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ...............tel. (032) 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .....................................tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33...................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ..................................tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33..................tel. (032) 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b.................................tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b...................... tel. (032) 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ......................... tel. (032)61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............... tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ...................................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................. tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ...............................tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ............................................................... tel. 75-86-157
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..........................................tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ...............tel. 614-23-00, fax 614-23-10
I N F O R M A C J A
D L A
P O D R Ó Ż N Y C H
PKM Centrala ......................................................................................................tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) .................................................................tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów).................................................................................................. tel. 623-24-58
PKP kasa biletowa ........................................................................... tel. 71 07 131, 71 07 395
15 listopada
C E N T R A L E
Z A K Ł A D Ó W
P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 .................................tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 ......................................... tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa........................................................................ tel. 758-47-11, 617-74-61
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .....................................................tel. 318-60-30, 318-60-64
Netia Informacja .........................................................................................tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9........................................................................................tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ............................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 .........................tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1.................... tel. 032 616 35 51
1.000 złotych. Sprawę bada
policja.
WSZEDŁ PRZEZ BALKON Po południu, do jednego z mieszkań przy ul.
1000-lecia włamał się nieznany sprawca. Mieszkanie znajduje się na parterze.
Włamywacz wszedł przez
otwarty balkon i wykorzystując nieuwagę 81-letniej
właścicielki z pomieszczenia
kuchennego skradł jej dokumenty i pieniądze w kwocie
800 złotych. Postępowanie
prowadzi Komenda Miejska
Policji w Jaworznie.
16 listopada
WŁAMANIE DO SAMOCHODU W godzinach rannych 39-letni mężczyzna zgłosił, że nieznany
sprawca dokonał włamania
do zaparkowanego na terenie jego posesji przy ul.
Długoszyńskiej samochodu
Volkswagen Golf III i z pojazdu skradł radioodtwarzacz marki Denver i odbiornik nawigacji satelitarnej MIO o łącznej wartości
17 listopada
KRADZIEŻ PRĄDU Pracownicy Zakładu Energetycznego „Enion” w trakcie kontroli instalacji na ul. Jagiellońskiej ujawnili nielegalny
pobór prądu. Straty w toku
ustalania. Postępowanie
prowadzi KMP Jaworzno.
19 listopada
JEŹDZILI PO PIJANEMU
Wieczorem policjanci drogówki zatrzymali 27-letniego mieszkańca Jaworzna,
który kierował Fiatem Seicento będąc w stanie nietrzeźwym (ponad 1 promil). Kierowca nie miał prawa jazdy.
Podobne zdarzenie miało miejsce 2 godziny później. Patrol policji na ul.
Czarnieckiego zatrzymał 48-letniego mężczyznę, który będąc w stanie
nietrzeźwym (2,5 promila) kierował samochodem
Peugeot Partner. W związku z powyższym kierowcy zatrzymano prawo jazdy kategorii A,B i C, a sprawa znajdzie swój finał
w sądzie.
20 listopada
OSZUKANY NA ALLEGRO
46-letni jaworznianin
zgłosił, że na aukcji internetowej „Allegro” został oszukany na kwotę
7.000 złotych przy zakupie aparatu fotograficznego marki Nikon. Sprzedawca przedstawił się
jako zamieszkały w Poznaniu Daniel O. Postępowanie prowadzi KMP
w Jaworznie.
KIERUJĄCA MIAŁA 2 PROMILE W godzinach wieczornych na ul. Moniuszki policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 34-letnią mieszkankę centrum
miasta, która będąc w stanie nietrzeźwym (ponad
2 promile) kierowała samochodem marki VW Cad-
dy. Postępowanie prowadzi KMP
JECHAŁ NA PODWÓJNYM
GAZIE Policjanci drogówki
zatrzymali na trasie S-1 Michała M., lat 24 (zam. Bełchatów), który będąc w stanie nietrzeźwym (0,6 promila) kierował samochodem marki Fiat Palio Weekend. Z uwagi na fakt, iż zdarzenie miało miejsce na terenie Mysłowic, postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z tamtejszej
jednostki.
21 listopada
POSIADANIE NARKOTYKÓW W nocy na ul. Grunwaldzkiej patrol policji zatrzymał trzech młodych
mężczyzn w wieku 20 – 22
lat, którzy mieli przy sobie
około 1,39 grama suszu marihuany. Sprawą zajęła się
już jaworznicka policja.
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Matki
Panu Jackowi Kielskiemu
oraz Jego Rodzinie
składa Przewodniczący Dariusz Starzycki
oraz Zarząd i członkowie Prawa
i Sprawiedliwości w Jaworznie
D
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy w tak trudnych dla Nas chwilach
dzielili z Nami smutek i żal, okazali wiele
serca i życzliwości za modlitwę, złożone
wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej
drodze
Śp.
Rozalii Dereszowskiej
)NFORMACJAOIMPREZACH
TURYSTYCZNYCHORGANIZOWANYCH
PRZEZ/DDZIA044+W*AWORZNIE
składa: mąż, córki z rodzinami, rodzina
D
IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA
Z D R O W I E
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 .............. tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ............................................tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 .........................tel. 754-93-91, 754 93 92
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 .............................................................tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28..........................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 ...............................................................................tel. 616-40-63
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
14.12.10 r.
27.11.10 r.
11.12.2010 r.
14/15 – 23.01.11 r.
04.12.10 r.
Koło nr 4 zaprasza
Moscow City Ballet – Dziadek do Orzechów: 115, 140 zł
Komisja Krajoznawcza zaprasza
Muzeum Browarów Tyskich: 26,30,35,40 zł
Bukowina Tatrzańska – baseny termalne: 35,42,48,50 zł
Zarząd Oddziału zaprasza
Obóz Narciarsko – Snowboardowy – Włochy – Paganella:
400 zł +390 E, 420 zł + 400 E, 440 zł + 400 E, 450 zł + 400 E
Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
4. Rajd Mikołajkowy: 10,12,14 zł
Strona główna
Video
Reklamy
Katalog firm
TV na żywo
3PRAWD|
CZYJESTEy
W+ATALOGUFIRM
NA
Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35
(wejście od ul. Zacisze), tel. 032-6163952, 6163908, 0-603275115,
w godz. 10.00-17.00, www.pttk.jaw.pl. Ilość miejsc ograniczona!!!
Decyduje kolejność wpłat. Serdecznie zapraszamy!
Tel. 32 751 91 30
e-mail: [email protected]
OGOSZENIEWASNE
B A N K I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .............................tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10.................................................... tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ....................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ............................................................... tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8............................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..........................................................................tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 .................................................. tel. 618-21-06, 618-20-37
K A S Y
I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ...................................tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna................................................................................. tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ........................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 ..........................tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b .............. tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ...........................tel. (32) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................... tel. 614-11-95
S P O Ł E C Z N E
A P T E K I
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 .............................. tel. 616-32-42
Apteka „Górnicza” czynna pn–nd 7.00–22.00, ul. Gwarków 1 ............................... tel. 615-17-40
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b................ tel. 32 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204..................................................tel. 616 88 88
S P O T K A N I A
D
D
Przegrywanie
taśm VHS
na płyty DVD
I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00 .....................................................tel. 616 -74-44
Hospicjum 24h/dobę .................................................................................tel. (601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ..........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ............................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ....................tel. 509 97 33 18
Jaworzno ul. Sławkowska 16a
tel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92
Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna
Wojciech Nusbaum
SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 ...................................................................tel. 618-13-00
M I E J S K I E
Zakład Pogrzebowy Misja
Przepraszam Panie: dr. Głąb, panią Ignacak
za słowa wypowiedziane pod ich adresem
w dniu 22.10.2010 r. w Przychodni dla Dzieci
„Elvita”, ul. Partyzantów 9
Przegrywamy
również kasety
magnetofonowe
i płyty
winylowe
„KORONA” Lelko Jan
.DSOLFD3RİHJQDOQD%H]SâDWQD
!
"
#$%&"$'()*+("")*)
&DâRGRERZ\&]\QQ\
D
Orfeusz Całodobowe Kompleksowe
Przegranie kasety VHS
– 30,00 zł
Przegranie płyty winylowej
– 12,20 zł
Przegranie kasety
magnetofonowej – 15,00 zł
Chcesz zachować
nagranie dla potomnych
skorzystaj z naszej oferty
Redakcja „Co tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7
tel. 32 751-91-30
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno
ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe)
telefony całodobowe 32/ 752 60 75,
616 85 67, 0 600 390 300
D
,!
-
-DZRU]QRXO&KHâPRĚVNLHJR
WHOF]\QQH
FDâċGREĐEH]SâDWQDNDSOLFDSRİHJQDOQD
D
"IUROOGOSZEÎPRZYULyW"ARBARYTELFAXEMAILBIURO
CTJAWORZNOPL
A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00,
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku. ......................................................................tel. 513 404 941
I N N E
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) ...............tel. 615-0-150
!DRESREDAKCJIa#OTYDZIEÎq
*AWORZNOULyW"ARBARY
2EDNACZELNYTEL
7YDAWCAa7YDAWNICTWO'-qSPZOO
HTTPWWWWYDAWNICTWOGMJAWORZNOPL
2EDAGUJEZESPА*ÐZEF-ATYSIKREDNACZELNY-IROSAWA-ATYSIK'RAœYNA(ASKA
0IOTR*AMRÐZ7SPАPRACOWNICY2YSZARD#ZERWONKA0IOTR'RZEGORZEK0AWE
*ÇDRUSIK-ARIA2UNICKA:OFIAŒAK-AREK.IECHWIEJ€UKASZ0IOTROWSKI2AFA
*ARZ–BEK"ARTOSZ$UGAJCZYK*OANNA#YBAKOREKTA
:ATREyÃOGOSZEÎREDAKCJANIEODPOWIADA-ATERIAÐWNIEZAMÐWIONYCH
NIEZWRACAMY:ASTRZEGAMYSOBIEPRAWODOKONYWANIAWNICHSKRÐTÐW
NADAWANIAWASNYCHTYTUÐWITP
$40+AZIMIERZ'RUSZOWSKI
$RUK$RUKARNIA!GORA0OLIGRAFIA4YCHYUL4OWAROWA
"IUROREKLAMYIOGOSZEÎ+ATARZYNA+WARCIÎSKAKIERBIURA%WELINA*ACHYMCZYK
.UMERZAMKNIÇTOLISTOPADAR
Wydarzenia
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
7
5DANEMUZEUM
Dzieci z Powiatowej
Placówki OpiekuńczoWychowawczej regularnie
odwiedzają mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej.
wymagają ciągłej opieki i pomocy.
Kontakt z dziećmi jest dla nich miłym oderwaniem od codzienności.
– Dzieci z Domu Dziecka przynoszą nam bardzo wiele radości. Naszym mieszkańcom dodają pogody
ducha, żywiołowości. A to są wyjąt-
mi. Dla nich to też bardzo ważne
spotkanie.
– Dzieci bardzo chętnie występują. Jest to dla nich jedyna okazja,
żeby się zaprezentować. Poza tym
przyjeżdżają tu z ogromnym sercem.
Chcą faktycznie sprawić przyjemność
Występ dzieci z Domu Dziecka przyniósł starszym osobom wiele radości
W ubiegł y m t ygodniu dzieci
przyszły do pensjonariuszy DPS
z własnym programem artystycznym. Okazją jest 38-lecie domu.
W 19 72 rok u w prow a d z i l i się
do niego pierwsi mieszkańcy.
Te r a z j e s t i c h 10 8 . C z ę s t o
są to osoby obłożnie chore, które
kowe dzieci, bardzo pogodne i radosne. W związku z tym mam nadzieję,
że to będzie trwało i będą nas często
odwiedzały – mówi Jolanta Senior,
dyrektor DPS.
Dzieci prz ygotowa ł y w ystęp
przed babciami i dziadkami, uzupełniony piosenkami i prezenta-
starszym osobom. Odwiedzamy ten
dom dlatego, że nasze dzieci bardzo
potrzebują kontaktu ze starszymi
ludźmi. Nie mają bezpośredniego
kontaktu ze swoimi babciami, dziadkami – wyjaśnia Elżbieta Motyka,
dyrektor Domu Dziecka.
M.TOSZA/PJ
Ktoś niszczył plakaty WdJ
Przykład wandalizmu
W noc przed wyborami ktoś
zniszczył około 50 plakatów
i bannerów kandydatów
komitetu wyborczego
Wspólnie dla Jaworzna
w Ciężkowicach.
Zgłoszenie o zniszczeniu plakatów wpłynęło do policji w niedzielę
około 9.30. Do zerwania i uszkod zenia materia łów w yborcz ych
doszło w nocy z 20 na 21 listopada.
Na razie nie udało się ustalić, kto
mógł być sprawcą.
– Ciężkowice to trudny teren
do poszukiwań. Nie dysponujemy
tutaj żadnymi kamerami monitoringu miejskiego. Bazujemy tylko
na zeznaniach osoby, która to zdarzenie do nas zgłosiła. I musimy
je zweryfikować – wyjaśnia młodszy
aspirant Tomasz Obarski.
Jeśli suma strat poczynionych
przez wandala wyniesie mniej niż
250 złotych będzie to zakwalifiko-
wane jako wykroczenie niszczenia
cudzego mienia.
Z art. 124 Kodeksu wykroczeń
grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny. Sprawca być może będzie musiał pokryć
także zaistniałe szkody.
W przypadku, gdy szkody przekroczą
wartość 250 złotych, będzie to ścigane
jako przestępstwo.
P.JAMRÓZ
Prezentacja ludowych zwyczajów
Na Święto Niepodległości przypadło
otwarcie nowej siedziby jaworznickiego
muzeum. Już na wstępie spotkało
się z żywym zainteresowaniem
mieszkańców miasta przybyłych
licznie z rodzinami, w tym także i osób
publicznych z prezydentem Jaworzna
Pawłem Silbertem i Bogusławem
Śmigielskim, marszałkiem województwa
śląskiego – na czele.
Dobry pomysł i determinacja sprawiły, że ze starego budynku mocno już
nadgryzionego zębem czasu, powstało
bardzo udane muzeum: na zewnątrz
stylowe, wewnątrz wielofunkcyjne,
dostosowane do ekspozycji głównych
działów: etnografii, historii, przemian
gospodarczych. No i sztuki, której akurat na otwarcie zabrakło, choć w swoim
dorobku Przemysław Dudzik ma kilkanaście interesujących wystaw sztuki
współczesnej.
Adaptacja starego budynku na potrzeby muzealne (z dostawieniem nowej sali wystawienniczej – jest nie tylko
udana, ale i funkcjonalna), zmusiła
do selekcji zbiorów. I to znacznie wpłynęło na zwiększenie ich siły wyrazu. Niezwykle sugestywne pod tym względem
jest np. wyeksponowanie kilku słupów
z niemieckiego obozu koncentracyjnego z całą surowością autentyku, obok
zdjęć i dokumentów. Wartościowe poznawczo są plansze ukazujące historię
miejscowości wchodzących dziś w skład
miasta Jaworzna, sięgające początków
z XII wieku.
Można z nich dowiedzieć się, że właśnie w Jaworznie powstały pierwsze
kopalnie w Polsce, z polecenia ostatniego króla I Rzeczpospolitej. Zapewne
w przyszłości zobaczymy ciąg dalszy
tej opowieści o rozwoju gospodarczym
z udziałem tak energicznych przedsiębiorców jak Zdzisław Krudzielski, czy
wybitny technolog, późniejszy prezydent
RP – Ignacy Mościcki – założyciel „Azotu” w Jaworznie. To może i powinno być
dumą mieszkańców miasta.
W czasie przenoszenia zbiorów
i zasiedlania nowej siedziby, pewne niedociągnięcia są nieuniknione i w pełni
usprawiedliwione okolicznościami. Ale
same okoliczności nowego otwarcia
są na tyle ważne, że ustala się na nowo
status muzeum. Dlatego warto zauważyć i to co powinno być uzupełnione
i to co jest sygnałem zagrożeń dla jakości
tej ważnej placówki kultury.
Z koniecznych uzupełnień na pierwszym miejscu stawiam potrzebę wyposażenia w środki przekazu audiowizualnego. Znakomite opracowania
historyczne na planszach trzeba przetłumaczyć na język obrazu i dźwięku,
na narrację z wykorzystaniem stylowej
ikonografii z poszczególnych okresów
historycznych.
Podobnie, do pewnego stopnia, można pokazać problematykę etnograficzną
i rozwoju gospodarczego z wpisaniem jej
w konkretny pejzaż miasta. Taki żywy
obraz przemawia dziś najmocniej do wyobraźni, nie tylko młodego pokolenia,
a równocześnie to podstawowe narzę-
dzie pracy działu oświatowego każdego
współczesnego muzeum.
Aby młode pokolenie mogło poznać
zawartość muzealną, konieczne jest aby
wreszcie przełamać tę niemoc , że pedagodzy nie mogą wyprowadzać uczniów
ze szkół do instytucji kultury na wyspecjalizowane lekcje. Nie mogą, bo nauczyciele boją się odpowiedzialności,
np. za wypadki. I to jest zrozumiałe.
Zatem oczekujemy od władz oświatowych naszego miasta rozwiązania
tego problemu. I nie w postaci uniku:
„tego się nie da”, z plikiem załączników – na nie, ale na tyle kreatywnego
podejścia do tej oczywistej – w wielu
miastach – sprawy, aby się wreszcie
udało, np. poprzez zorganizowanie
dowozu uczniów do muzeum, teatru,
czy na koncert.
Symptomem zagrożeń (nie tylko
programowych dla muzeum, ale i długiej już choroby w życiu kulturalnym
naszego miasta) był inauguracyjny
pomysł z „warsztatem kreatywności”,
gdzie pewien młodzieniec (z wykształceniem muzycznym!) chciał przekazywać
dzieciom wiedzę o sztuce baroku przy
pomocy… makaronu! Zapewne pomysł
tej rewelacji powstał podczas chwilowego siedzenia głową w fotelu, ale problem
jest głębszy.
A mianowicie jest to ciąg dalszy
utrwalonego – w swej absurdalności –
stereotypu, że każda instytucja musi
robić i to, co inna robi lepiej (w tym przypadku MCKiS). To jest prosty skutek
braku programowego uporządkowania
merytorycznej funkcji poszczególnych
instytucji kulturalnych w naszym mieście, gdzie zdrową zasadę konkurencji
i różnorodności zastępuje chory mit
współpracy, czyli w praktyce: powielania
cudzych pomysłów.
I drugi problem związany z estetycznym kanonem stosowności.
Na przykład inaugurację postanowiono
uświetnić występem big-bandu, który
wypełniał swoją misję z taką energią,
że ledwie szyby okien nie powypadały,
mimo że muzeum jest miejscem kontemplacji w ciszy. A jeśli już muzyka
– to do tej roli bardziej odpowiednia
byłaby orkiestra Archetti, z muzyką
odpowiednio stonowaną.
To są drobne, aczkolwiek symptomatyczne detale, w porównaniu do jakości
placówki jaką miasto otrzymało, za stosunkowo niewielkie pieniądze. I to jest
przykład wzorcowej gospodarności. Jaki
wkład będzie mieć to muzeum w proces
podnoszenia poziomu kultury w mieście, będzie zależało od pracy działu
upowszechniania tego co już zgromadzono, oraz od programu i stopnia
profesjonalizmu w prowadzeniu galerii
sztuki współczesnej, oraz działalności
wydawniczej.
Tu jest szansa zaistnienia Jaworzna
na mapie kulturalnej Polski i takiej promocji miasta, z której moglibyśmy być
dumni, a nie tylko głośni – w herostratejskim guście – by wymienić konkursowe fascynacje rozbiorowym symbolem
„trójkąta trzech cesarzy”.
STANISŁAW PISKOR
Nie tylko reklama
8
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Poczuli się jak w szkole
Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Jaworznie zorganizowała w dniu 9 listopada
br. spotkanie dla członków
emerytowanych nauczycieli
i pracowników obsługi – zrzeszonych w kole Związku NSZZ
„Solidarność”.
Odbyło się ono z okazji minionego święta Komisji Edukacji
Narodowej i wcale nie straciło
na aktualności. Jako pierwsza
powitała gości serdecznie przewodnicząca Koła Emerytów –
pani Izabela Otrząsek, oddając
następnie głos przewodniczącemu związku. Pan Maciej Brül
przedstawił skład nowego prezydium, przypomniał krótko rolę
i historię „Solidarności”, po czym
wiele ciepłych słów popłynęło
w kierunku sali. Życzenia pana
Brüla spotkały się z dużą aprobatą i wzruszeniem słuchających.
/
'
€
Natomiast z-ca przewodniczącego związku – pani Krystyna Rygielska – przedstawiła informację
dot. ulg dla emerytowanych
pracowników oświaty, z których
mogą korzystać.
Chociaż Dzień Nauczyciela
już dawno minął, zaproszeni
goście poczuli się jak w szkole
i klasie, a to za sprawą teatrzyku
„Iskierka” ze Szkoły Podstawowej nr 15, prowadzonego
/
3
:
przez panią Bogumiłę Wacławek. Uczniowie wyrecytowali
wiersze – życzenia i przedstawili
inscenizację „Krasnalowe zmartwienia”. Każdy z przybyłych gości otrzymał od związku prezent
w postaci kompletu ręczników.
Spotkanie przy dobrym ciastku,
kawie i herbacie upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze.
RZECZNIK „S” OŚWIATOWEJ
BOGUMIŁA WACŁAWEK
%
.
)
%
Dawid PASEK
Dziękuję za Państwa głosy
D
Bogusław
ŚMIGIELSKI
Dziękuję
za Państwa poparcie
Zakłady usługowe
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
-%#(!.)+!0/*!:$/7!
.!02!7!!'$
AGD – Serwis NARES
Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.
Tel. 32 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.
.!02!7!246
2%-/.4/7/"5$/7,!.%
GAZ W BUTLACH
EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON
D
Serwis AGD Amica i inne
Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne:
tlen acetylen, CO2 i inne. „GRAFI” Sprzedaż butli
i akcesorii gazowych, podłączenia i przeglądy kuchni
gazowych ul. Krakowska 9
tel. 32 751 83 83, 32 751 83 33
www.serwisagd.xt.pl
Tel. 501 722 754; (32) 622 72 12
,0'
9
)..%53€5')
SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l,
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla
firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR
sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu,
kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych.
Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO
oraz karma dla psów i kotów
Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330
D
D
D
BEK-POL
EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max
1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67
Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do
wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN,
parking KWK „Jan Kanty”
wywóz nieczystości ciekłych
pojemność 11 m3
tel. 0 663 23 90 42
MEBLE KUCHENNE
Jaworzno Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33
D
D
D
Transport wszystko od 1t – 12 t
Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.
Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19
D
HDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek,
ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – układanie, ażury, transport
Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem.
Sprzątanie posesji, wykaszanie trawy
D
ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup
Tel. 502 150 710
Przewozy bagażowe
D
transport osób, mebli, sprzęt RTV, AGD, przeprowadzki.
Realizacja zleceń nietypowych. Kraj i zagranica.
Tel. 798 244 371; 794 788 346
D
MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu 24h/dobę niedziele i święta
propan – butan do kuchenek gazowych
w butlach 11 kg + gazy techniczne
032/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl
D
NAGROBKI GRANITOWE
Serwis RTV – VIDEO
ul. Sławkowska 10 (centrum),
tel. 32 616 60 73, kom. 0 504-154 658,
pn. – pt. 9-17, sob. 9-13 www.servis-rtv.com
ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
32 660 10 57
D
TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo
ul. Grunwaldzka 236
(przeniesione z ul. Matejki 59)
tel. 0 504 226 620, 32/ 753 08 51
D
Pogotowie antenowe TV-SAT: domy prywatne, TBS-y,
wspólnoty mieszkaniowe. Montaż, pomiar konserwacja.
Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland”
D
Zakład kamieniarski wykonuje nagrobki, napisy,
parapety, elewacje granitowe.
Ul. Sobieskiego 30 (obok Zakładów Dolomitowych)
tel. 616 78 70
Jaworzno ul. Martyniaków 8
tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658
Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1
tel. 615 58 82, kom. 0 696 947 321
D
D
D
SERWIS OPON
Pompowanie kół azotem
Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43,
tel. 753 11 72;
czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.
AUTOHOLOWANIE Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,
tel. 0 603 121 798, 32 617 75 64, Szczakowa
D
Tłumiki, katalizatory,
strumienice, złącza elastyczne, sportowe,
układy wydechowe.
Balin, ul. Zaułek 11
Tel. 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932
Serwis okien PCV i drewnianych,
Promocja wymiana szkła, uszczelek,
doszczelnianie, regulacje tel. 616 35 20, 0 602 738 065
D
D
D
SZAFY ZABUDOWY DRZWI PRZESUWNE
USŁUGI REMONTOWE – „MAL-BUD”
Wykonujemy: gładź, malowanie, remonty łazienek, panele,
instalacje wod-kan, regipsy, tynki ozdobne. Wykształcenie
budowlane umożliwia nam realizację zleceń zgodnie
z sztuką budowlaną. Tel. 600 660 208; 660 320 621
Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33
Gładzie, malowanie, regipsy, gotele. Tanio, solidnie,
z gwarancją. Przy większych metrażach atrakcyjna cena.
Tel. 605 442 905
D
D
D
CENTROSZKŁO POGOTOWIE SZKLARSKIE 24h
www.ENERBUD.pl
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE ,
audyty, przeglądy okresowe budynków,
ekspertyzy, wyceny nieruchomości
tel. 606 110 285, e-mail: [email protected]
tel./fax 623 66 34 od 8.00 – 17.00,
tel. 0 503 932 319 – 24h
D
D
Usługi remontowo – budowlane
Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola
tel. 616 35 20, 0 602 738 065
Zakład Krawiecki damsko-męski
Wszelkie przeróbki – wszywanie zamków.
ul. Mickiewicza 2 B tel. (32) 751 97 48
D
D
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
Michtex
Strus-Bud
tel. 0 504 136 250
tel. 0 504 191 981
www.strus-bud.pl
STACH GAZ
dostawa gazu na telefon propan – butan
w butlach 11 kg
tel. (32) 615 55 85, 696 16 70 51 ul. Piaskowa 68
D
D
Firma remontowo-Budowlana
„POL-BER”
Wykonujemy usługi z zakresu:
budowa domów, więźby, pokrycia dachowe (posiadamy
zezwolenia na rozbiórkę pokryć z azbestu), wykończenia
wnętrz, prace wodno-kanalizacyjne.
www.polber.za.pl; tel. 600 707 175; 501 598 256
D
Próby szczelności instalacji gazowych
roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy.
Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody,
kanalizacji.
Ekspertyzy kotłów, gaz, węgiel
Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych
i węglowych.
Inst – Gaz ul. Szelonka 1
tel. 616 29 74, 0601 520 180
D
„PAT-DAM” – PRODUCENT
Poleca: żaluzje, rolety, moskitiery, markizy, plisy,
folie ochronne przeciwsłoneczne
Promocje z okazji 20-lecia firmy
Jaworzno ul. Słowackiego 1, tel. 32 751 95 47
ALARMY – ANTENY RTV, SAT
domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna
montaż, naprawa.
tel./fax 32 757 18 84, 0 502 86 34 71
Z.I.A. i A. „PREWEN”
D
D
„Batix”
DAWEX
czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek, kanap
profesjonalnym sprzętem renomowanej firmy KARCHER.
Solidnie i tanio. Tel. 604 243 332
Tel. 615 04 24, 0 501 46 24 23
żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. dekoracyjne,
szycie firan i zasłon
D
PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm
Ułożenie 1m2 kostki już od 110 zł
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka.
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne
układanie kostki brukowej. Własne maszyny.
Największe rabaty. Gwarancje.
Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116
D
D
Przegrywanie taśm VHS
na płyty DVD i CD
Cyfryzacja płyt winylowych
12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min.15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS
30,00 zł brutto
tel. 32/ 751 91 30
OGOSZENIEWASNE
Reklama
10
1 grudnia 2010 r. !-./"
%!%57"%99"<"(%"=>?
@!$"!)!)
"
!)5"
-./<A"%B""!%
%CD
57"%99"<
$C(!) !) $!( ( " /( !=!!)
C!=(%!)*"=!)"DCD
"E'F"!!)"!)"
!
7
D%"%="
""!)=
5G<%%=!
"!H
"
"=
D"
!)
%=!%%%!A""(
%"!%A
B
!=!
A?E
!BB
"
!)
"
I!%
"!=DC!!
(C!!
#$
%
%
%
%&
%$%
!
@!!)
5G<
%H
"
="JE'F"%,""
"
="=""
"
">'"
"
""
%""(!)A
"B
'
%!
-
(
)
!
7=!>?KKL2.
(
)
%
&
*!
7="H"
C!!)
!)!"!)
"N="
(
)
%&
*!
@C(I!)>?$=H7J&>'+K27J>
O+>,2E?P'27JE++,P2.
'
)
+
%$!
-=%!
(
)
%
%+
+
,
--
!
@(D!!)"(!%"%"!%H
& Q!%
"!)H&
?'&'!)
>?("!)A
!%%
B
+O(A!%(!)
(B
? (A>?BH!?'&&
> "!"!%H!$?'&&
O .
$H%?'&&!?'&?
E "("!)H$?'&?
'
)
%
!
-!
%%CD$G
"
$"="""%H%"
5
)+
7%+!
!-./
7!!&O>J+''
"LI>?POE?'+'J+&
Uwaga: Jaworznickie TBS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany
termi
!
D
/CIEPLENIADACHY
/KNA0#6OKNADREWNIANE
DRZWIKOSTKABRUKOWA
BRAMYGARAœOWE
ROLETYœALUZJE
3PRZEDAœMONTAœ
6)4!+/
*AWORZNOs3ZCZAKOWAUL#ICHA
4EL
OBOKSTADIONU3ZCZAKOWIANKI
SKŁAD WĘGLOWY
Jaworzno ul. Inwalidów
Wojennych 6 oferuje:
t FLPHSPT[FLXXPSLBDILH
t PS[FDIXXPSLBDILH
t PS[FDIMV[
Tel. 606 648 146; 795 565 532
D
D
P.P.U.H. „ULINEX”
Tel. 603 422 822; !"#$%
&'(%!)
*!&+'2,''2
Kredyt preferencyjny z dopłatami (Rodzina na swoim)
D
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
D
D
Ośrodek nauki jazdy
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy
06.12.2010 r.
MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA
EGZAMINU W NOWYM SĄCZU
kat. A, B, C, D, E
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 32 616 33 55, 0 509 721 745
www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl
SKŁAD
OPAŁOWY
Jaworzno, ul. Wysoki Brzeg 23
oferuje:
tel. 32/ 223 68 00
tel. 664 430 663
D
D
D
D
85=Ą'6.$5%2:<
W JAWORZNIE
OGASZAPISEMNYPRZETARGNANAJEMLOKALUPRZEZNACZONEGO
NAPROWADZENIESKLEPUSPOœYWCZEGOWSIEDZIBIE5RZÇDU3KARBOWEGO
MIESZCZ–CEGOSIÇW*AWORZNIEPRZYUL'RUNWALDZKIEJ
0OWIERZCHNIACAKOWITALOKALUWYNOSIM
0RZETARGODBYWASIÇWSPOSÐBINAWARUNKACHOKREyLONYCHW2EGULAMINIE
PRZETARGUNANANAJEMLOKALUPRZEZNACZONEGONAPROWADZENIESKLEPU
SPOœYWCZEGOWBUDYNKU5RZÇDU3KARBOWEGOW*AWORZNIE2EGULAMINJEST
DOSTÇPNYW5RZÇDZIE3KARBOWYMW*AWORZNIEPOKORAZNASTRONIE
INTERNETOWEJ5RZÇDU3KARBOWEGOW*AWORZNIEWWWISNETKATOWICEPLUS
*AWORZNOHTM
+AœDYZPRZYSTÇPUJ–CYCHDOPRZETARGUMAOBOWI–ZEKZAPOZNANIASIÇZJEGO
TREyCI–
0RZYSTÇPUJ–CYDOPRZETARGUJESTZOBOWI–ZANYDOZOœENIAWWYZNACZONYM
TERMINIEOFERTYNAFORMULARZUSTANOWI–CYMZA–CZNIKNRDO2EGULAMINU
7OFERCIENALEœYUWZGLÇDNIÃPROPONOWAN–MIESIÇCZN–STAWKÇCZYNSZUBRUTTO
ZAWYNAJEMMPOWIERZCHNI#ENAWYWOAWCZAZANAJEMLOKALUZAM
MIESIÇCZNIEWYNOSIZBRUTTO
/FERTYNALEœYSKADAÃWZAMKNIÇTEJKOPERCIEDODNIARDOGODZINY
WSIEDZIBIE7YNAJMUJ–CEGOs5RZÇDU3KARBOWEGOW*AWORZNIE
UL'RUNWALDZKAWPOK)PIÇTROZOZNACZENIEM
a/FERTANANAJEMLOKALUNAPROWADZENIESKLEPUSPOœYWCZEGOq
$ODATKOWEINFORMACJEDOTYCZ–CEWARUNKÐWPRZETARGUMOœNAUZYSKAÃWSIEDZIBIE
OGASZAJ–CEGOWPOKORAZPODNRTELEFONUWEW
D
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Dla koneserów
P R Z Y R O D A
Z szafy prokuratora
11
W O K Ó Ł
N A S
PIOTR GRZEGORZEK – KUSTOSZ MUZEUM W CHRZANOWIE
!"
#
O tym, że zakochana kobieta jest
zdolna do wszystkiego, a zwłaszcza
do czynów niezbyt rozsądnych, wiadomo od zarania dziejów. Ten rodzaj miłosnego otumanienia, całkiem przyjemnego zresztą, dotyczy
także mężczyzn i oni również bywają w takim stanie naiwni do granic absurdu. Nie ma jak na razie badań czyja naiwność jest częściej wykorzystywana.
Ustalenie, czy Zenon C., przystojny, wysoki brunet o śniadej cerze południowca, zaczął przyjeżdżać do sanatoriów z gotowym już zamiarem wyłudzania pieniędzy od przebywających
na leczeniu kobiet, czy wpadł na to później, nie jest obecnie możliwe. Bliższe
prawdy będzie raczej przypuszczenie,
że po prostu początek dał zbieg okoliczności. 36-letniego wówczas Zenona C. zanotowano w policyjnych kartotekach po raz pierwszy w miejscowości Kudowa Zdrój. Z akt prowadzonego
wtedy postępowania wynika, że dopuścił się on przestępstwa na szkodę Janiny R., wyłudzając od niej kwotę 1000 dolarów. Jako zabezpieczenie zwrotu tych
pieniędzy, wystawił dla niej pokwitowanie. Zaraz potem zniknął. Wiedziała już, że padła ofiarą oszusta, tym bardziej perfidnego, że mężczyzna ten zranił jej uczucia. Nic natomiast nie ryzykowała, gdyż jako wdowa mogła mieć
romans z kim chciała i nie musiała tego
kryć. Z ustaleniem prawdziwych danych personalnych Zenona C. (oszukanej kobiecie przedstawił się zmyślonym
nazwiskiem), policjanci nie mieli większego problemu. Trudniejsze okazało się
jego przesłuchanie. Poszukiwania trwa-
ły dwa lata i zakończyły się kiedy zupełnie przypadkowo zatrzymano go podczas ulicznej bójki w jednym z górskich
kurortów. Na to zatrzymanie czekano
już w kilku komendach, które prowadziły sprawy o przestępstwa oszustw i wyłudzeń popełnionych przez Zenona C.
na szkodę kobiet w różnych miejscach
kraju. Zenon C. nie przyznawał się
do popełnienia żadnego z zarzucanych
mu przestępstw i twierdził, że to wszystko jakieś wielkie nieporozumienie.
Po dosyć krótkim procesie sąd wycenił
tupet bezczelnego podrywacza na trzy
lata więzienia. Zakład karny opuścił
po odsiedzeniu dwóch trzecich kary. Już
po miesiącu pojawił się w miejscowości
Busko Zdrój, gdzie wynajął prywatną
kwaterę w pobliżu domów sanatoryjnych. Metoda postępowania z paniami
opracowana przez Zenona C. była szalenie prosta i bardzo skuteczna. Poznanym niewiastom przedstawiał się jako
masażysta zatrudniony w tym uzdrowisku. Z reguły już podczas pierwszego spotkania nowa znajoma pytała, czy
mogłaby wykupić u niego kilka dodatkowych masaży. Zenon C. przyjmował
wtedy taką „pacjentkę” w swoim wynajętym pokoju i… masował. Zenon C.
potrafił w ten sposób zajmować się kilkoma niewiastami w ciągu jednego dnia.
Od ofiar wyłudzał pieniądze lub jakieś
dobra, np. biżuterię, samochód.
Pierwszą oszukaną była Monika D.
Aż tak bardzo zaufała masażyście,
że pożyczyła mu 30 tysięcy złotych bez
pokwitowania. Przesłuchany na tę okoliczność Zenon C. twierdził, że od tej
pani nigdy nie pożyczał żadnych pieniędzy. Sprawa wyłudzenia pieniędzy
www.muzeum.chrzanow.pl
toczyła się swoim trybem, nie rokując,
że przeciwko sprawcy zostanie sporządzony akt oskarżenia. Dowody były
bardziej niż słabe. Jednak sytuacja uległa radykalnej zmianie, kiedy do komendy w ciągu dwóch dni przyszły aż
trzy oszukane kobiety. Wszystkie trzy
panie twierdziły, że padły ofiarą oszusta-masażysty. Dwie pożyczyły mu pieniądze, a jedna na tydzień użyczyła mu
samochodu, a kiedy chciała go odebrać,
on stwierdził, że auto skradziono z parkingu. Policjanci natychmiast pojechali do mieszkania, w którym poprzednio zatrzymali Zenona C., ale oczywiście oszust zdążył już się ulotnić. Znalezienie naciągacza nie było zadaniem
łatwym. W Busku zjawił się dopiero
po 4 latach. Zauważyła go jedna z recepcjonistek. Teraz więc – nie namyślając się zbyt długo – po prostu zadzwoniła do komendy. Oszust został zatrzymany. Zenon C. przyznał się do znajomości ze wszystkimi kobietami, o które go pytano. Twierdził jednak uparcie,
że żadnej z nich nie oszukał. Po prostu
lubi kobiety i dlatego podrywa kolejne
panie. Przed sądem jednak w pełni potwierdziły swoje zeznania tylko dwie
kobiety. Pozostałe nie chciały zeznawać twierdząc, że już nie mają do niego żalu, i nie chcą przypominać sobie
o swojej naiwności. Jeśli mimo to były
wzywane przed oblicze Temidy, zeznawały niechętnie, często zasłaniając się
niepamięcią.
Wszystkie przestępstwa popełnione
przez Zenona C., a więc oszustwa, wyłudzenia, posługiwanie się sfałszowanymi
dokumentami, sąd ocenił na 7 lat pozbawienia wolności.
PITAWAL
BliZej prawa
Feralna umowa
Znalazłam się w tarapatach. Byłam
bowiem właścicielem dosyć drogiego samochodu. Korzystałam z niego przez kilka lat i nie nosiłam się z zamiarem jego
sprzedaży. W międzyczasie poznałam
w sanatorium pewną kobietę. Okazało się, że mieszka ona w pobliskiej miejscowości. Od słowa do słowa doszłyśmy
do tego, że jest ona zainteresowana zakupem używanego samochodu w korzystnej
cenie. Ja, początkowo nie podejmowałam
tematu. Z czasem jednak pomyślałam,
że mogłabym jej sprzedać swoje kilkuletnie auto. Ponieważ dużo rozmawiałyśmy,
postanowiłam podzielić się z moją znajomą tym pomysłem, a ona z chęcią podjęła
temat. Na początku pomyślałam, że pójdziemy razem do jakiejś kancelarii w celu
skonstruowania umowy kupna-sprzedaży. Jednakże znajoma powiedziała mi,
że to nie jest konieczne i że taką umowę
możemy sporządzić same. Zaoferowała, że ona sama się tym zajmie. Ja miałam czekać na telefoniczny kontakt z jej
strony. Po tygodniu od powrotu do domu
spotkałyśmy się. Koleżanka dokładnie
obejrzała auto. Po kolejnych kilku dniach
miałyśmy się spotkać w celu dokonania
transakcji. Umówiłyśmy się w kawiarni,
gdzie koleżanka miała pojawić się z gotową umową. Wcześniej niczego ze mną nie
uzgadniała, tylko cenę, którą ustaliłyśmy
na 40.000 zł. W dniu spotkania przedsta-
wiła mi ona umowę, jednakże powiedziała, że bardzo się spieszy i chce sprawę szybko załatwić. A ja nie przeglądałam szczegółowo treści zapisanych punktów umowy, ponieważ w kawiarni panował półmrok. Moja znajoma miała tylko jeden
egzemplarz umowy i oświadczyła, że niezwłocznie mi go skseruje i przyśle pocztą.
Nie miałam zatem możliwości weryfikacji tego, co podpisywałam. Rozstałyśmy
się, a po dwóch dniach otrzymałam kopię
umowy, na której widniała cena 20.000 zł.
Koleżanka przelała pieniądze na moje
konto i żąda wydania samochodu twierdząc, że prawo własności przeszło na nią.
Czy w tej chwili ja mogę jakoś uchylić się
od skutków transakcji?
Będzie to bardzo trudne. Postąpiła Pani dosyć nierozsądnie i działała
w nadmiernym zaufaniu. Miała Pani bowiem możliwość przeczytania umowy,
a przynajmniej zapoznania się z jej podstawowymi warunkami. W tym momencie nie ma nawet żadnych świadków na to, że Pani działała w pośpiechu.
W takiej sytuacji nie może się Pani powołać na brak świadomości lub swobo-
dy, co stanowiłoby wadę oświadczenia
woli. Dotyczy to bowiem sytuacji, gdy
osoba jest chora psychicznie, niedorozwinięta, ewentualnie cierpi na zaburzenia psychiczne. Takie okoliczności
nie miały miejsca, a Pani miała pełną
możliwość przeczytania umowy. Mogła Pani zatem w należyty sposób zapoznać się z jej treścią, zanim Pani podpisała dokument, który stanowi o przeniesieniu prawa własności. Wśród wad
oświadczenia woli nie możemy też powołać się na pozorność czynności prawnej. Równie trudno będzie – moim zdaniem – udowodnić to, że druga strona świadomie i dobrowolnie wywołała u Pani błąd, co do treści czynności
prawnej, chociaż niewątpliwie w tych
okolicznościach tak właśnie było. Nie
do udowodnienia jest też podstęp lub
groźba, bo tych metod Pani koleżanka nie stosowała. Szkoda, że jednak nie
udały się Panie do profesjonalnego doradcy w tym zakresie. Generalnie bowiem: jeżeli podpisujemy dokument,
to świadczy to o tym, że zgadzamy się
z jego treścią.
Wspomnień czar
Ponieważ gazeta skończyła
20 lat postanowiłem sobie
sięgnąć do przeszłości
i przypomnieć coś
z pierwszego roku mojej
pisaniny, która nawiasem
mówiąc trwa już 16 lat.
wywać jak perz. Dla nas ważne są jej
owoce, najsmaczniejsze po przemrożeniu. We Francji niedojrzałe marynowane owoce tarniny zastępują oliwki. Jej właściwości lecznicze kumulują się głównie na chorobach związanych z układem pokarmowym i moczowym.
Gruboskórni
W moich artykułach co pewien
czas pojawiają się „momenty”. W sytuacji, kiedy bardzo głośno określone grupy społeczne walczą o równe traktowanie, powinienem napisać co o tym sądzę. Zazwyczaj odbywa się to poprzez głośne marsze
W Polsce wszystkie grzyby mające
postać kulki lub maczużki zawierające w swym wnętrzu proszek zarodników zwykło się określać mianem purchawek. Wśród nich na uwagę zasłu-
Tęgoskór pospolity
guje rodzina tęgoskórowatych, tytułowi gruboskórni. Takie gatunki jak tęgoskór pospolity – Scleroderma citrinum i tęgoskór brodawkowaty – Scleroderma verrucosum możemy spotkać w wielu siedliskach. Na pierwszy rzut oka przypominają stare kartofle o fioletowo-brązowym wnętrzu
i mocnym, niezbyt przyjemnym zapachu. Te trujące grzyby są mylone
z rzadkimi u nas truflami. Prawdziwe trufle są grzybami podziemnymi
wyrastającymi na głębokości około 20cm w lasach bukowych na podłożu wapiennym. Udokumentowane
stanowisko trufli wgłębionej – Tuber melanogaster znajduje się w okolicy Częstochowy, dalsze w Wiedniu,
a kolejne na południe od Alp. Ostatnio konsultowałem zdjęcie kulistego
grzyba dla Przełomu. Okazało się,
że ktoś z ziemi chrzanowskiej gdzieś
znalazł truflę.
Wróćmy jednak do naszych gruboskórnych. W Jaworznie na zwale za Elektrownią Jaworzno I rośnie
oryginalny gatunek reprezentujący tę grupę – to purchatnica piaskowa – Pisolithus arhizus. W odróżnieniu od innych tęgoskórów ma ona
na przekroju mnóstwo okrytych białawą błoną ziaren wypełnionych masą
zarodników. Grzyb ten wytwarza także podobną do korzenia część podziemną. Okaz znajduje się w moim
zielniku. Drugie znalezisko tego gatunku pochodzi z Pszennu k. Boru
Biskupiego.
Taka sobie tarnina
Zaproszenie
R""!)7S!)%
!%5T"$<
C.P=C&O>'&+>'
!",''&'''R
"!%"D"
!C%=!
"I
>?PE&JK&J>'
MGR-!2%+.)%#(7)%*+!.#%,!2)!02!7.!7*!7/2:.)%PRZYUL-)+/€!*!2%*!
*!7/2:./3TARA(UTATELKOMEMAILKANCELARIALEGIS INTERIAEU
CZYNNAPONIEDZIAEKWTOREKIPI–TEKWGODZs
D
Momenty
Prunus spinosa, czyli śliwa tarnina, jest jednym z pospolitszych
krzewów, z którymi bliskie spotkanie trzeciego stopnia może dostarczyć
masochiście wielu rozkoszy. Rośnie
na wielu opuszczonych polach uprawnych, tworząc charakterystyczne zarośla zwane czyżniami. Z racji swojej obronności doskonale nadaje się
na żywopłoty, chociaż lubi się zacho-
i kontrmarsze. Na początek sięgnijmy po przykłady ze świata owadów.
Problem związków jednopłciowych,
względnie takich, w których partnerzy mają mgliste w yobrażenie
o sobie, dotyczy także jego przedstawicieli. U much samiec ma bardzo mgliste w yobrażenie o swojej partnerce. Prawdopodobnie wie,
że ma być mała, czarna. Stąd nie powinniśmy się dziwić panom kopulującym z główkami gwoździ w oborze.
Tu się nie ma z czego śmiać. Ciekawie wygląda to również u pluskiew.
Samiec posiada narząd kopulacyjny
przypominający sztylet. Samica posiada także dobrze widoczne narządy
płciowe. Niestety nie są w stanie ich
podziwiać, ponieważ żyją w ciem-
Śliwa tarnina
ności, dlatego pan, który odczuwa pożądanie skacze na grzbiet innej pluskwy i dosłownie rżnie partnera, przecinając chitynowy pancerzyk. Na szczęście rana szybko się
goi, a plemniki i tak trafią, gdzie powinny o ile rżnięta była samica. Wielu samców także posiada na grzbiecie
blizny po kopulacyjne. I w tym momencie wyjdę na wstrętnego homofoba, ale muszę to powiedzieć. Owady żyją tak krótko, że nie mają czasu uczyć się wyglądu i roli partnerki.
Dlatego pewne zachowania ludzkie
nie powinny być tłumaczone chorobą. Nie darmo natura dała nam kilkanaście lat na naukę.
12
Reklama
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
D
BADANIA
PSYCHOLOGICZNE
DLA KIEROWCÓW!
U NAS ZROBISZ BADANIA SZYBKO I PROFESJONALNIE
D
#HCESZREKLAMOWAÃSIÇW)NTERNECIE
0OKAœEMY#INASZEMOœLIWOyCI
NAWWWJAWPLTEL
• Odebrano ci prawo jazdy?
• Kończy się ważność
Twoich badań
psychologicznych?
• Chcesz podjąć pracę
instruktora nauki jazdy?
!
!">?PE&E++E
D
OGOSZENIEWASNE
Autoryzowany Dealer HYUNDAI
Salon: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00, sobota 10.00 – 14.00
Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (32) 614 22 22, fax. (32) 614 22 23
D
0ODREDAKCJ–0AWA*ÇDRUSIKA
3PORT
#OTYDZIEÎ
.RLISTOPADAR
0ORAœKAPORAœKÇPORAœK–
POGANIA
Foto: Paweł Jędrusik
W numerze:
czytaj str. 14
Bezlitośni dla rywali – str. 14
Zabrakło tylko zwycięstwa – str. 19
Kolejne 3 punkty siatkarek – str. 19
Na wiosnę będą walczyć o III ligę – str. 20
Na zdjęciu: Jeremy Vann Fears (PBG Poznań) był nie do zatrzymania
Sport
Podopieczni Zbigniewa Błaszczaka w 14 spotkaniach, z tarczą schodzili aż 13-krotnie. Jedyna porażka niespodziewanie przyszła z przedostat-
Trener Zbigniew Błaszczak
Dwa spotkania przed
własną publicznością
zakończyły I etap IIIligowych, siatkarskich
rywalizacji. Druga drużyna
MCKiS-u Jaworzno, podobnie
jak przed rokiem może
pochwalić się wyśmienitym
wynikiem.
nim Włókniarzem Bielsko-Biała. Postawa na parkiecie, której jaworznianom pozazdrościłaby niejedna drużyna, pozwoliła uzyskać 7-punktową
przewagę nad wiceliderem z Węgierskiej Górki.
Weekend pod kątem siatkówki w wykonaniu zespołów z Jaworzna można zaliczyć do jak najbardziej
udanych. Z trudnym przeciwnikiem
przez 5 setów walczyli zawodnicy Sławomira Gerymskiego, zdobywając
ważny punkt.
Siatkarki Mariusza Łozińskiego
również pokazały „lwi pazur” i pokonały na wyjeździe drużynę z Opola, a do kompletu dwa zwycięstwa dołożyli III-ligowcy. W sobotę zagrali oni z tyskim Kombudem, który łatwo broni nie złożył i poległ dopiero
po wyrównanym tie-break-u.
M n iej do p ow ie d z en ia m ie li w niedzielę wspomniani wyżej
bielszczanie, którzy pomimo niskiej
pozycji w tabeli, jako jedyni na swoim koncie mają zapisaną wygraną
z liderem. W meczu w Jaworznie,
wynik podobny jak w Bielsku-Białej tyle, że z korzyścią dla jaworznian. Jeżeli chodzi o przebieg dalszej rywalizacji, to cytujemy poniżej komunikat wydany w tej sprawie
przez Śląski Związek Piłki Siatkowej: „Po zakończeniu I etapu zespoły, które zajęły miejsca 1-4 z każdej
grupy utworzą grupę mistrzowską,
a zespoły z miejsc 5-8 grupę walczącą o utrzymanie w III lidze. W II etapie zostają zachowane wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi
zespołami. W II etapie zespoły rozgrywają mecz i rewanż z zespołami,
które grały w przeciwnej grupie. Po
zakończeniu II etapu zespoły z grupy mistrzowskiej, które zajęły miejsca 1-4 zagrają w dwóch turniejach
finałowych.
BARTEK DŁUGAJCZYK
Bezlitośni dla rywali
MCKiS Jaworzno 2 – TKS Kombud Tychy 3:2
(25:17, 22:25, 25:15, 22:25, 15:13)
MCKiS Jaworzno 2 – BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 3:0
(25:20, 25:23, 25:20)
SIATKÓWKA
Jeszcze za czasów Szczakowianki
w I lidze ten tytuł nikogo by nie zdziwił. Teraz brzmi to trochę abstrakcyjnie, ale krakowska Wisła zainteresowała się futbolem w naszym rodzimym mieście.
Do Ryszarda Czerwca dołączył
Andrzej Śliwiński, który wypatruje młode talenty na Śląsku. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy
się, że Wisła Kraków jest zainteresowana dwoma juniorami z Górnika Jaworzno. O jednego z nich bije się podobno Zagłębie Lubin.
Nie od dziś wiadomo, że szkółka
Górnika jest jednym z ciekawszych
miejsc do pozyskiwania piłkarzy dla
śląskich klubów.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że grono jaworznickich
drużyn piłkarskich powiększy się. Po
przegranych wyborach prezes Górnika, Jerzy Ryba, zapowiedział wstępnie, że od nowego sezonu wystartuje
drużyna seniorska od B-klasy.
Jeśli chodzi o ostatni tydzień,
to warta pochwalenia jest postawa
I-ligowego MCKiS PKE Energetyka
Jaworzno. Prawdziwa zmiana oblicza. Pierwsze pięć kolejek to srogie
lekcje siatkówki od innych zespołów. 4 razy przegrane bez zdobycia
nawet jednego seta, oraz jedno zwycięstwo 3:2.
Po pauzowaniu w 6. kolejce transformacja. Cud. W 4 meczach 7 punktów. W dzisiejszym numerze zgodnie
z zapowiedzią znajdą Państwo podsumowanie rundy jesiennej Szczakowianki Jaworzno. Za tydzień Victoria.
PAWEŁ JĘDRUSIK
Wisła interesuje się
jaworznickim sportem
Foto: Paweł Jędrusik
w ligowym meczu, a jego rozmiary były
niewiele mniejsze od pucharowej przegranej. Choć wiadomym było, że MCKiS
Termo-Rex Jaworzno czekała w Żorach
trudna przeprawa, tak jednak oczekiwa-
Przy piłce Adam Baczyński
liśmy w końcu upragnionego przełamania. Praktycznie żadnym pocieszeniem
nie jest informacja, że zespół Tomasza
Jędrosa nie jest ostatnią drużyną w tabeli II-ligowych gier. Gorsza pozostaje
Na prośbę jaworznickiego Energetyka dokonano zmiany gospodarza pierwszego spotkania V rundy siatkarskiego Pucharu Polski
Z MKS MOS INTERPROMEX Będzin. Mecz w Pucharze Polski pierwotnie miał odbyć się dzisiaj w Hali
Widow i s kowo - Sp or towe j pr z y
ul. Grunwaldzk iej w Jaworznie.
Ze względu na fakt, że w tym dniu
będzie jednak ona zajęta, zdecydowano o rozegraniu premierowego spotkania w hali „Łagisza”. Rewanż, tym
razem już w naszym mieście, zaplanowany został na ósmy dzień grudnia. Zwycięzca dwumeczu w dalszym
etapie gier zmierzy się z zespołem, który na co dzień swoje mecze rozgrywa
w PlusLidze.
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie ogłasza nabór do sekcji siatkówki chłopców. Na treningi serdecznie
zapraszani są chłopcy urodzeni w roku
1998. Zajęcia odbywają się w sali sportowej MCKiS przy ul. Piłsudskiego 88
(obok stacji Statoil) w poniedziałek
o godz. 18:00, we wtorek o 16:00 i sobotę o 10:00. Uczestnictwo w treningach
prowadzonych przez trenera Pawła Lisowskiego jest bezpłatne.
Wynik 3:1 dla Sarmacji Będzin w meczu z Unią Dąbrowa Górnicza zweryfikowano jako walkower 3:0 dla tych drugich. Spotkanie obu zagłębiowskich drużyn odbyło się w ramach gry w Okręgowym Pucharze Polski. Zdaniem Wydziału Gier Śląskiego ZPN Podokręgu
Sosnowiec w będzińskim zespole wystąpił zawodnik, który otrzymał w poprzednim spotkaniu czerwoną kartkę. Z wypowiedzi jakich zainteresowanym mediom udzielił trener Sarmatów
wynika, że decyzja jest niesłuszna, bowiem „czerwienią” ukarany został jeden z piłkarzy, lecz w ligowym meczu.
Jak wiemy kartki z obu rozgrywek nie
kolidują ze sobą. Jak dodaje trener Mosna, zawodnik, wokół którego wybuchło
zamieszanie ukarany zawieszeniem został dopiero po pucharowej grze. Wynika z tego, że galimatias trwać może
jeszcze przez długi czas. Także zarówno Ciężkowianka, jak i Szczakowianka
Jaworzno, w dalszym ciągu nie znają rywali, z którymi zmierzą się w V rundzie
Okręgowego Pucharu Polski.
BARTEK DŁUGAJCZYK
Sprintem po jaworznickich boiskach
SZYBKA PIŁKA
Co rozsądniejsi kibice zapewne z dużym dystansem podchodzili do środowego pojedynku rozegranego w ramach
gier Pucharu Polski z drużyną występującą na co dzień w PLK.
Poznaniacy do naszego miasta zawitali bez kilku podstawowych graczy,
a dokładniej bez Patricka Okafora, Cliffa
Hawkinsa i Piotra Dąbrowskiego. Po dobrym, początkowym fragmencie gry
miejscowych, różnica klas uwidoczniła
się na dobre i na parkiecie zupełnie dominować zaczęli przyjezdni. Podopieczni trenera Bogicevicia na korzyść jaworznian „oddali” tylko czwartą kwartę, którą przegrali 2 punktami, pozostałe zdecydowanie zwyciężali.
Warto zauważyć, że po 30 minutach
gry PBG Basket Poznań nad naszym zespołem miał prawie 40 „oczek” przewagi. Mamy nadzieję, że możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z dużo
lepszą ekipą było dla jaworznickiego Termo-Rex-u lekcją, z której sporo zostało wyniesione. Zwycięstwem odniesionym nad naszym II-ligowcem, koszykarze Basketu zapewnili sobie awans
do IV rundy Pucharu Polski, w którym zmierzą się z I-ligowym Olimpem
Start Lublin.
Podobnie jak w środę, tak i trzy dni
później, jaworznianie zmuszeni byli
przełknąć kolejną gorycz porażki. Niepowodzenie odnieśliśmy tym razem
Choć rozgrywki II ligi
koszykówki mężczyzn nie
dotarły jeszcze nawet
do półmetku, jednak już dziś
należałoby bardzo solidnie
zastanowić się nad losem,
jaki może spotkać naszego
jedynaka w tej dyscyplinie
sportowej, bowiem MCKiS
Termo-Rex Jaworzno
w dalszym ciągu zawodzi.
blin, który zajmuje w tabeli 11. pozycję
z 5 zwycięstwami i remisami na swoim
koncie. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18:00.
BARTEK DŁUGAJCZYK
W dniu 18 listopada 2010 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11
w Sosnowcu odbył się IV Regionalny
Turniej Scrabble dla gimnazjalistów.
Dwuosobowe drużyny ze szkół województwa śląskiego walczyły o puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy z biblioteki szkolnej ZSO nr 11 Joanna Leś i Sławomir Wiśniowski zadbali
o poczęstunek i miłą atmosferę oraz o fachowy przebieg turnieju. Nasze miasto
reprezentowali uczniowie jaworznickich gimnazjów wyłonieni przez Klub
Miłośników Scrabble działający w Klubie Młodzieżowym Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu „Podłęże” pod pieczą
instruktora – Anety Szczyrzycy.
Rozegrano pięć rund, podczas których gracze mieli możliwość porównać swoje siły przy planszy scrabblowej. Kilka godzin koncentracji i wzmożonej uwagi przyniosło efekty. Stało się
już tradycją, że zawodnicy z Jaworzna
od kilku lat zdobywają czołowe miejsca
w Turniejach Regionalnych w Sosnowcu
i również tym razem mogliśmy na nich
liczyć. Adrianna Dubiel, która wygrała
wszystkie partie, zajęła pierwsze miejsce
indywidualne, natomiast Piotr Sadzyński zdobył miejsce drugie. W związku
z powyższym puchar za I miejsce grupowe powędrował do drużyny z Klubu Miejskiego Centrum Kultury i Sportu „Podłęże” z Jaworzna. Gratulujemy
zdolnej młodzieży i życzymy wielu wygranych turniejów w przyszłości. AS
Puchar za pierwsze miejsce
Zwycięstwo Jaworzna
w Regionalnym Turnieju Scrabble
SCRABBLE
w dalszym ciągu Cracovia 1906 Kraków.
W niedzielę z ogromną nadzieją będziemy patrzeć na kolejne spotkanie jaworznickich zawodników. 28 listopada w Jaworznie stawi się Novum Lu-
$
#
%
#%
#&
PP: MCKiS Termo-Rex Jaworzno - PBG Basket Poznań 63:100 (19:29, 9:30, 13:21, 22:20)
II liga: HK Bank Spółdzielczy Żory - MCKiS Termo-Rex Jaworzno 94:60 (20:9, 25:22, 18:10, 31:19)
KOSZYKÓWKA
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
19
MCKiS PKE Energetyk Jaworzno – Jadar Radom 2:3 (20:25, 25:22, 26:24, 21:25, 10:15)
SIATKÓWKA
Sport
cówce, po asie Szlubowskiego oraz
ataku z drugiej piłki Kwasowskiego,
wygrać czwartą odsłonę 26:24. Partia
czwarta do znudzenia przypominała set pierwszy i drugi, ale znów gorsi
byliśmy na finiszu. Jadar zagrał konsekwentnie do końca i po bloku na Żmudzie, doprowadzili do tie-breaka.
W ostatnim secie należy stwierdzić obiektywnie, lepszym zespołem był Jadar, który był w tej partii niemal bezbłędny. Nasi siatkarze
„podjęli rękawice”, ale tym razem
sama ambicja i chęć zwycięstwa nie
wystarczyła. Nie pomogły skuteczne ataki Adamajtisa czy doping kibiców, których o wsparcie prosił… sam
trener Gerymski. Energetyk przegrał
tę partię 10:15, a „gwóźdź do trumny” wbił nam Maciej Wołosz. Takich
spotkań życzylibyśmy sobie jednak
oglądać jak najwięcej, z małym wyjątkiem – korzystnym rezultatem
na koniec. To jednak na pewno przyjdzie z czasem, bo pracę, którą wykonują Ci sportowcy, prowadzeni pod
czujnym okiem eksperta, już pomału dają rezultaty.
Energetyk: Jędryczka, Glinka, Szlubowski, Żmuda, Kulikowski, Fitrzyk,
Sobczak (libero). Grali także: Kwasowski, Adamajtis, Kozłowski, Olszowski
R. JARZĄBEK
Budowanie zespołu na wychowankach zaczyna się opłacać
Kolejne 3 punkty siatkarek
SMS LO2 Opole – MCKiS Jaworzno 0:3 (20:25, 16:25, 14:25)
PIŁKA NOŻNA
Energetyk Jaworzno przegrał 2:3
z Jadarem Radom i tym samym
nie zdołał podtrzymać zw ycięskiej passy. W meczu tym oglądaliśmy wszystko – piękne akcje, walkę
na boisku, a do szczęścia zabrakło
tylko wygranej.
Pierwsza odsłona od samego początku miała niesamowicie wyrównany przebieg. Obie drużyny widać wyszły bardzo skoncentrowane na boisko. Koncentracji jednak zabrakło
jako pierwszym gospodarzom, którzy od stanu 18:18 „stanęli” na boisku,
co z nawiązką wykorzystali goście,
odskakując od razu na trzy punkty,
a potem w konsekwencji tego wygrywając 25:20.
Na samym początku drugiej odsłony, trener Gerymski przeprowadził
kluczową jak się potem okazało zmianę. Jędryczkę zastąpił Kwasowski,
który zresztą podobnie jak cały zespół
zagrał świetne spotkanie. Set ten również okazał się być bardzo wyrównanym, a w końcówce znów przydarzył
się przestój, ale tym razem Jadarowi.
Po dwóch punktujących akcjach rezerwowego Olszowskiego „uciekliśmy” gościom na dwa punkty. Swoją
cegiełkę do tego wygranego seta dołożył fantastycznymi serwisami Szlubowski, a wisienkę na torcie postawił
dwoma blokami w końcówce Glinka.
W trzecim secie Energetycy pokazali wielki charakter na boisku. Od początku set nie układał się po naszej myśli. Gospodarze tracili do rywala już
nawet pięć punktów, ale jaworznianie
zdołali się podnieść po to, aby w koń-
Zabrakło tylko zwycięstwa
Prawdziwy charakter sportowca pokazały w swoim ostatnim meczu ligowym dziewczyny z MCKiS-u Jaworzno. Właśnie meczy podobnych
wynikiem i przebiegiem do tego sobotniego oczekiwalibyśmy od naszych siatkarek w kolejnych spotkaniach.
Uzasadniona była obawa przed
starciem z bezpośrednim rywalem
w tabeli, jak nie tyle ostatnia porażka, a jej okoliczności wpłyną na morale zawodniczek z herbem Jaworzna na piersi.
Jak widać po końcowym wyniku
starcia 9. kolejki, wydarzenie z ubie-
głego tygodnia wpłynęło na MCKiS
Jaworzno bardzo mobilizująco. Podopieczne Mariusza Łozińskiego, bez
większych problemów i straty nawet
jednego seta, zwyciężyły ze swoimi koleżankami z Opola, udowadniając wraz
z mijającymi setami swoją wyższość.
Wygrana ta pozwoliła awansować naszej drużynie na ósmą pozycję w tabeli. Warto zauważyć, że jest
to dotychczas najlepsza seria w sezonie naszych siatkarek, które po trzech
ostatnich spotkaniach zawsze dopisywały na swoje konto punkty.
Jako ciekawostkę dodamy również, że przez cały mecz z SMS LO2
Opole nasz zespół r y wa lizowa ł
w podstawowym składzie, bez jakichkolwiek zmian.
Mamy nadzieję, że dobra passa jaworznianek potrwa znacznie dłużej,
a pierwszym krokiem do zrealizowania tego planu będzie w najbliższą sobotę spotkanie z plasującą się pozycję
wyżej od MCKiS-u Jaworzno, Silesią
Volley II. Mecz, na który wstęp jest
bezpłatny i odbędzie się w hali przy
ul. Wojska Polskiego o godzinie 16:00.
MCKiS Jaworzno: Łozińska, Zawiślak, Borończyk, Pielecka, Knapik, Kowalska oraz Małusecka (libero)
BARTEK DŁUGAJCZYK
Podopieczne trenera Mariusza Łozińskiego mają powody do zadowolenia
Foto: Paweł Jędrusik
14
Foto: Paweł Jędrusik
Foto: Bartek Długajczyk
Foto: Paweł Jędrusik
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Nr obwodu Gdzie głosowano?
OKRĘG 1
OKRĘG 2
Paweł
Paweł
Silbert
Kaczmarczyk
Chocimska, Dembowskiego, Fałata, Jaworowa, Kossaka, Lotników, Malczewskiego, Modrzejewskiej, Orkana, kpt. Karola Pniaka, Podlesie, Poniatowskiego,
Pożarowa, Przemysłowa, Rajska, Sobieskiego od 7 nieparzyste i od 24 parzyste, Sikorskiego, Solskiego, Szeroka, Warneńczyka, Wczasowa, Zagrody, Zapolskiej,
Zarzeczna, Zoli.
245
360
2 Zespół Szkół nr 3 (SZCZAKOWA)
Ariańska, Bukowska, Daszyńskiego, Dąbrówka, Gagarina, Jagiellońska, Jaworznicka od 41 nieparzyste i od 56 parzyste, Kablowa, Kazimierza Wielkiego,
Kilińskiego, Lenartowicza, Moździerzowców od 1-11 nieparzyste i od 2-32 parzyste, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Płetwonurków, Słowiańska, Sobieskiego
od 1-5 nieparzyste i od 2-22 parzyste, Sosnowa, Topolowa, Ujejskiego, Wolności, Wróblewskiego, Boya-Żeleńskiego.
503
336
3 PM nr 17 (SZCZAKOWA)
Cicha, Hutnicza, Kolejarzy, Koszarowa, Kościuszki, Pochyła, Szklarska, Wąska.
315
250
Batorego, Bławatka, Ciemna, Chrobrego, Dąbrowskiego od 43 nieparzyste, Floriana, Fornalskiej, Garbarska, Głogowa, Jana Głucha, Generała Grota Roweckiego,
Górnośląska, Jaworznicka od 1-39 nieparzyste i od 2-54 parzyste, Kaliska, Kamienna, Końcowa, Kowalska, Kraszewskiego, Miedziana, Moździerzowców od 13
nieparzyste i od 34 parzyste, Narcyza, Nizinna, Okólna, Olszyny, Pasternik, Polna, Pracy, Powstańców Warszawy, Rydla, Sadowa, Skrajna, Słoneczna, Smolna,
Stara, Struga, Szewska, Szczytowa, Śmiała, Wapniówka, Wesoła, Jana Węgrzyna, Zamknięta, Zdrowia, Żeromskiego.
509
325
5 Gimnazjum nr 6 (DŁUGOSZYN)
Chmielna, Chropaczówka od 29 nieparzyste i od 32 parzyste, Dąbrowskiego od 1-41 nieparzyste i od 2 parzyste, Dębowa, Długosza, Głęboka, Jaszuńskiego,
Kolorowa, Kręta, Miodowa od 35 nieparzyste i od 36 parzyste, Mokra, Myśliwska, Nadbrzeżna, Napierskiego, Osterwy, Pogodna, Prosta, Skalna, Skałka,
Srebrnik, Stokrotki, Upadowa, Widokowa, Wierzbowa.
464
245
6 SP nr 18 (CIĘŻKOWICE)
Michała Bałuckiego, Bartnicza, Bobrowa Górka, Budowlana, Bystra, Karola Chodkiewicza, Cichy Kącik, Ciężkowicka, ks. Kazimierza Ciuby, Drozdowa, Dworcowa,
Józefa Głowacza, Gminna, Gródek, Jodłowa, Klinowa, ks. Andrzeja Mroczka od 45 nieparzyste i od 50 parzyste, Niezapominajki, Poległych, Ptasia, Braci
Śniadeckich, Józefa Sowińskiego, Szarych Szeregów, Turystyczna, Wakacyjna, Zabłocie.
463
368
7 SP nr 18 (CIĘŻKOWICE)
Filaretów, Filomatów, Aleksandra Gierymskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Grabańka, Władysława Jagiełły, Stefana Jaracza, Jana Kiepury, Kosynierów, Królewska,
Józefa Kruka, Krupnicza, Bolesława Krzywoustego, Joachima Lelewela, Leszczynowa, 29 Listopada, Ludowa, Luszowicka, Łąkowa, Władysława Łokietka,
Młyny Serafińskie, ks. Andrzeja Mroczka od 1-43 nieparzyste i od 2-48 parzyste, Jana Olbrachta, Ruściska, Bolesława Śmiałego, Spokojna, Twarda, Urocza,
Wyzwolenia, Zawiszy Czarnego, Zdrojowa, Zygmunta Augusta, Żeńców, Żniwna.
410
355
8 SP nr 5 (OSIEDLE STAŁE)
Grunwaldzka od 237 nieparzyste, Inwalidów Wojennych, Jaśminowa, Katowicka od 1-3 nieparzyste i od 2-6 parzyste, Łukasiewicza, Aleksandra Puszkina,
Leopolda Staffa, Starowiejska od 1-13 nieparzyste, Wita Stwosza, Sztygarów.
467
186
9 II LO (OSIEDLE STAŁE)
Grottgera, Kusocińskiego, Morcinka, Partyzantów, Powstańców Śląskich, Radosna, Hanki Sawickiej, Marii Curie-Skłodowskiej, Warskiego, Wyczółkowskiego.
443
221
10 ZSP nr 4 (OSIEDLE STAŁE)
Klonowa, Armii Krajowej
419
187
11 ZSP nr 4 (OSIEDLE STAŁE)
Daleka, Kalinowa od 16 parzyste, Św. Maksymiliana Kolbego, Kościuszkowców, Kwiatowa, Oskara Langego, Sempołowskiej, Aleja Tysiąclecia.
561
250
12 Gim. nr 5 (OSIEDLE STAŁE)
Fortuna, Jabłoniowa, Kalinowa od 2-14 parzyste i nieparzyste, Starowiejska od 2-16 parzyste i od 15-19 nieparzyste, Storczyków.
640
346
13 ZSP nr 6 (REJON ELEKTROWNI II)
Darwina, Dąbrowszczaków, Energetyków, Kolonia Artur, Kolonia Ryszard, Kruczkowskiego, Martyniaków, Mysłowicka, Promienna, Wojska Polskiego, Wysoki
Brzeg.
129
59
Bema, Brzozowa, Buczka, Dąbrowska, Długa, Długoszyńska, Elektryków, Findera, Fryderyk, Gajowa, Górna, Gromadzka, Jasiugi, Katowicka od 5 nieparzyste
i od 8 parzyste, Kolonijna, 22 Lipca, Nowotki, Nowowiejska, Ofiar Faszyzmu, Orzeszkowej, Emilii Plater, Rejtana, Reymonta, Spółdzielcza, Stara Maszyna,
Starowiejska od 21 nieparzyste i od 18 parzyste, Strażacka, Szczotki, Szkolna, Szprotawy, Syrokomli, Wiśniowa, Wodna, Wolna, Źródlana.
710
382
15 PM nr 24 (ŁUBOWIEC)
Czwartaków, Hałdy, Łubowiec, Sucharskiego, Wybickiego, Wyspiańskiego, Zubrzyckiego.
388
222
16 SP nr 3 (NIEDZIELISKA)
Cegielniana, Chropaczówka od 1-27 nieparzyste i od 2-30 parzyste, Doły, Kasprzaka, Miodowa od 1-33 nieparzyste i od 2-34 parzyste, Ignacego Mościckiego,
Mylna, Piaszczysta, Szczakowska, Ustronie, Wiejska, Żabia.
471
233
17 ZSP nr 3 (WARPIE)
Bohaterów Getta, Galmany, F. Nullo, Pawia, Podwale od 1-135 nieparzyste i od 2-128 parzyste, Polowa, Potiebni, Północna, Świętego Wojciecha, Wapienna,
Wysoka.
398
211
18 I LO (PODWALE)
Kadłubek, Licealna, 11 Listopada parzyste, S. F. Mazur, Wschodnia.
481
197
19 SP nr 16 (PODWALE)
Drzewianki, Gliniana, 3 Maja, Paderewskiego, Skośna, Żwirki i Wigury.
564
308
20 SP nr 16 (PODWALE)
Boczna, Broniewskiego, Krzywa, Nosala.
527
284
21 SP nr 6 (PECHNIK)
Bogusławskiego, Grunwaldzka od 77-179 nieparzyste i od 102 parzyste, Kochanowskiego.
566
205
22 SP nr 6 (PECHNIK - GIGANT)
Cyprysowa, Diamentowa, Działkowa, Lipowa od 1-3 nieparzyste i od 2-8 parzyste, Piekarska, Tęczowa, Złota.
578
256
23 Gim. nr 3 (GIGANT - PODWALE)
Bursztynowa, Granitowa, Lipowa od 5 nieparzyste i od 10 parzyste, 11 Listopada nieparzyste, Marmurowa, Podwale od 137 nieparzyste i od 130 parzyste.
565
261
24 SP nr 7 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD)
Grunwaldzka od 181-235 nieparzyste, Ławczana, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 72 parzyste.
408
234
25 SP nr 7 (PODŁĘŻE II)
Mieszka I, Okrzei, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 46-70 parzyste, Szybowa, Śląska.
441
214
26 ZSO (PODŁĘŻE II)
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 31 nieparzyste, Towarowa.
480
318
27 ZSO (PODŁĘŻE II)
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 1-29 nieparzyste i od 18-44 parzyste.
525
307
28 SP nr 15 (PODŁĘŻE III)
Brodzińskiego, Fredry, Mostowa, Wilcza.
512
294
29 SP nr 15 (PSZCZELNIK)
Akacjowa, Chemików, Czecha, Dunikowskiego, Głowackiego, Hibnera, Jaskółcza, Jarzębinowa, Kniewskiego, Kolejowa, Krucza, Leśna, Marusarzówny,
Moniuszki, Norwida, Piaskowa, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2-16 parzyste, Prusa, Pszczelnik, Rutkowskiego, Szujskiego, Świerkowa, Tylna, Wrzosowa,
Zegadłowicza.
564
315
30 Gim. nr 2 (STARA HUTA)
Asnyka, Budryka, Czarnieckiego, Fabryczna od 1-37 nieparzyste i od 2-52 parzyste, Gościnna, Konopnickiej, Miła, Matejki od 31 nieparzyste i od 42 parzyste,
Ogrodnicza, Olszewskiego od 37 nieparzyste i od 30 parzyste, Pułaskiego, Reja, Robotnicza, Spacerowa, Staszica, Stawowa, Traugutta.
300
132
31 ZSP nr 1 (AZOT)
Azot, Fabryczna od 39 nieparzyste i od 54 parzyste, Młynarska, Młyńska, Walentego Roździeńskiego, ks. Jana Sulińskiego od 1-45 nieparzyste i od 2-30 parzyste,
Haliny i Jana Partyki, Szelonka, Szopena od 33 nieparzyste i od 48 parzyste, Żywiczna.
323
163
32 SP nr 22 (JELEŃ)
Władysława Anczyca, Bagno, Drabowe Bagno, Tadeusza Banachiewicza, Szymona Banasika, Na Błoniach, Bolesława Czerwieńskiego, Dąb, Anonima Galla,
Księcia Józefa, Marii Koszutskiej, Stanisława Kunickiego, Omturowców, Pastwiskowa, Gen. Ignacego Prądzyńskiego, Romana Proksy, 700-lecia, Antoniego
Słonimskiego, Stefana Starzyńskiego, Na Stawach, Szkutników, Pawła Szulgacza, Melchiora Wańkowicza, Ludwiki Wawrzyńskiej, Wiosny Ludów, Stanisława
Witkiewicza, Wygoda, Aleksandra Zelwerowicza.
667
497
33 Gim. nr 8 (JELEŃ)
Biały Brzeg, Kazimierza Bożka, Nad Brzegiem, Celników, Dolna, Mały Dół, Wielki Dół, Flisaków, Na Grobli, Koniówki, Kosów, Lipinka, Lokacji, Łęgowa, Wielkich
Łowów, Nadrzeczna, Leśnej Osady, Osadników, Poddane, Jeleń Rynek, Romana Rzepeckiego, Sielec 1 i od 2-10 parzyste, ks. Jana Sulińskiego od 47 nieparzyste i
od 32 parzyste, Zwycięstwa, Żurawia.
401
344
34 Hala MCKiS (ŚRÓDMIEŚCIE)
Św. Barbary, Bażantów, Biała, Chełmońskiego, Chrząstówka, Cmentarna, Farna, Grunwaldzka od 52-100 parzyste, Kopernika, Królowej Jadwigi, Krótka, Mały
Rynek, Mickiewicza , Obrońców Poczty Gdańskiej od 1-61 nieparzyste i od 2-52 parzyste, Plac Św. Jana, Przepiórek, Rynek Główny, Sądowa, Sienkiewicza,
Skotnica, Skowronków, Sławkowska, Słowackiego, ks. Stanisława Stojałowskiego, Szpitalna, Świstackiego, Wandy od 1-13 nieparzyste i od 2-12 parzyste,
Waryńskiego, Zalipie, Żółkiewskiego.
466
198
35 PM nr 1 (ŚRÓDMIEŚCIE)
Gwarków, Grunwaldzka od 41-75 nieparzyste, Plac Górników, Izydora, Krasickiego, Okrężna, Rzemieślnicza, Szopena od 1-31 nieparzyste i od 2-46 parzyste,
Szopena-Boczna, Szymanowskiego.
374
124
36 Gim. nr 1 (PAŃSKA GÓRA)
Insurekcji Kościuszkowskiej od 1-59 nieparzyste i od 2 78 parzyste, Krakowska od 1-19 nieparzyste i od 2-4 parzyste, 1 Maja, Pstrowskiego, Rodziewiczówny,
Różana, Sportowa.
361
136
37 Gim. nr 1 (PAŃSKA GÓRA)
Kołłątaja, Krakusa, Narutowicza, Obrońców Poczty Gdańskiej od 65 nieparzyste i od 54 parzyste, Urzędnicza, Wandy od 15 nieparzyste i od 14 parzyste, Zagłoby.
481
216
38 SP nr 1 (ŚRÓDMIEŚCIE)
Stefana Dwornickiego, Matejki od 1-29 nieparzyste i od 2-40 parzyste, Nałkowskiej, Tuwima.
432
187
39 SP nr 1 (ŚRÓDMIEŚCIE)
Bulgi, Gałczyńskiego, Górnicza, Grunwaldzka od 1-39 nieparzyste i od 2-50 parzyste, Kopalniana, Nowa, Olszewskiego od 1-35 nieparzyste i od 2-28 parzyste,
Pocztowa, Przechodnia, Zacisze, Zacisze-Boczna, Zielona.
543
201
40 SP nr 14 (BORY)
Bielany, Bielańska, Byczyńska, Gen. J. Chłopickiego, Chrzanowska, Ciasna, Czysta, Duboisa, Duracza, Gęsia, Gołębia, Graniczna, Grodzka, Hetmańska, Jeleńska,
Karłowicza, Kasprowicza, Konarskiego, Kosmonautów, Krakowska od 21-95 nieparzyste i od 6-92 parzyste, Niecała, Niemcewicza, Podgórska, Wincentego Pola,
Poprzeczna, Heleny i Jana Prześlaków, Przyjaźni, Rolna, Równoległa, Sielec od 3 nieparzyste i od 12 parzyste, Stroma, Tetmajera, Wieniawskiego, Zakole.
597
290
41 Klub „NIKO” (BYCZYNA)
Anny, Tomasza Baranowskiego, Bożeny, Dębnicka, Elżbiety, Fiołkowa, Grażyny, Kaczeńców, Gen. Grzegorza Korczyńskiego, Krakowska od 94 parzyste, Krystyny,
Juliana Leńskiego, Laskowiec, Makowa, Małgorzaty, Modrzewiowa, Nauczycielska, Pszeniczna, Adama Rapackiego, Rewolucjonistów, Rezedowa, Rumiankowa,
Studzianki, Trzykrotek, Zjednoczenia, Żytnia.
586
351
42 PM nr 18 (BYCZYNA)
Astrów, Por. Władysława Barana, Bratków, Juliana Bruna, Cezarówka Dolna, Chryzantemowa, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Michała Drzymały od 25 nieparzyste i
od 52 parzyste, Gwardzistów, Gen. Jakuba Jasińskiego, Kościelna, Krakowska od 97 nieparzyste, Letnia, Liliowa, Łanowa od 18 parzyste, Mieczyków, Olszynowa,
Potokowa, Rudników, Tulipanowa, Wiosenna, Piotra Wysockiego, Żukowa.
491
253
43 SP nr 19 (JEZIORKI)
Botaniczna, Cezarówka Górna, Dożynkowa, Michała Drzymały od 1-23 nieparzyste i od 2-50 parzyste, Grzybowa, Gwardii Ludowej, Herbowa, Insurekcji
Kościuszkowskiej 61 nieparzyste i od 80 parzyste, Jałowcowa, Jaskrów, Jesienna, Kasztanowa, Korczaka, Łanowa nieparzyste i od 2-16 parzyste, Łazowa,
Morgowa, Paprotki, Pionierów, Podlaska, Sasanek, Sienna, Teligi, Wilkoszyn.
426
274
44 DPS
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63
20
38
45 Szpital
ul. Chełmońskiego 28
28
28
20.242
11.161
14
OKRĘG 3
Przynależne ulice
1 Gim. nr 11 (PIECZYSKA)
4
OKRĘG 4
15
Wybory Prezydenta 2010
Klub Środowiskowy (GÓRA
PIASKU)
Z. Szkół nr 4 (DĄBROWA
NARODOWA)
W sumie kandydaci na Prezydenta Miasta Jaworzna otrzymali
Nazwisko i imię
Lehnort Krzysztof
Szczudło Piotr
Glimos Lidia
Piętak Grzegorz
Satała Tomasz
Ryba Jerzy
Wyrobiec Marek
Lekstan Małgorzata
Kucharz Krzysztof
Bryt-Jaworek R.
Dratwiński Stanisław
Kowalski Mariusz
Grochowska Janina
Sadowska-Kręcichwost K.
Wadowski Krzysztof
Nowak Leszek
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Więckowski Wiesław
Kielski Jacek
Motyka Nikodem
Jeziorek Aleksander
Maciejowski Ryszard
Bąkowska-Szczurek E.
Krzyszkowski Andrzej
Karch Bogusław
Majewski Adrian
Żurawek Wojciech
Tabor Michał
Bebak Rafał
Ścibisz Artur
Brzeziński Leonard
Flak Paweł
Gaj-Woźniak Karina
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Kaczmarek Tadeusz
Szymański Stefan
Ciołczyk Janusz
Dubiel Dorota
Dusza Paweł
Gogola Waldemar
Bogunia Bartłomiej
Bodzenta Paweł
Nieużyła Jerzy
Piskor Stanisław
Łazarz Stanisław
Jędrzejek Kinga
Kępiński Kazimierz
Guja Edward
Gędłek Stanisława
Faron Julian
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Fudała Tadeusz
Tarabuła Marian
Guja Janusz
Jawor Kazimierz
Ossysek Magdalena
Glimos Mateusz
Łatak Stefan Paweł
Bigaj Stanisław
Kula Janusz
Zgrzebnicka Alicja
Kempka Mirosław
Zieliński Józef
Studziżba Robert
Pluta Edward
Marzecki Narcyz
Głosów na listę
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
% głosów
4,95%
1,62%
1,39%
5,04%
1,05%
2,41%
0,75%
0,79%
0,27%
1,82%
1,36%
1,80%
0,90%
1,44%
0,85%
0,19%
26,65%
% głosów
3,96%
1,59%
2,67%
0,78%
1,42%
0,24%
0,44%
0,72%
0,69%
0,39%
0,19%
0,30%
0,05%
0,51%
3,41%
0,40%
17,75%
% głosów
10,74%
1,23%
5,97%
2,21%
0,42%
1,40%
1,06%
0,75%
1,63%
0,31%
0,90%
1,64%
0,71%
0,47%
0,32%
0,65%
30,42%
% głosów
3,98%
3,30%
2,95%
1,23%
0,95%
1,58%
3,24%
0,55%
0,34%
1,42%
1,13%
1,24%
1,30%
0,47%
1,51%
25,19%
Lista nr 4 – Platforma Obywatelska RP
Lat
Liczba głosów
48
521
43
171
39
146
53
531
28
111
51
254
52
79
34
83
38
28
43
192
62
143
33
190
55
95
33
152
28
90
36
20
2806
Lista nr 5 – Prawo i Sprawiedliwość
Lat
Liczba głosów
50
417
49
167
27
281
46
82
45
149
29
25
62
46
50
76
37
73
19
41
42
20
48
32
36
5
60
54
41
359
26
42
1869
Lista nr 24 – Jaworzno Moje Miasto
Lat
Liczba głosów
48
1131
54
129
43
629
49
233
41
44
43
147
38
112
30
79
52
172
66
33
45
95
29
173
53
75
59
49
54
34
47
68
3203
Lista nr 25 – Wspólnie Dla Jaworzna
Lat
Liczba głosów
63
419
59
347
68
311
62
129
47
100
23
166
54
341
63
58
47
36
55
150
44
119
61
131
137
37
59
49
33
159
2652
Mandat
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
w poszczególnych okręgach
Nazwisko i imię
Starzycki Dariusz
Orzechowski Józef
Gacek Renata
Smoliło Janusz
Madejczyk Iwona
Łysoń Mirosław
Zasłonka Arkadiusz
Dylowicz Marcin
Pikur Joanna
Słabosz Mieczysław
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Silbert Paweł
Zuber Ewa
Chrapek Dariusz
Pieczara Maria
Jewuła Katarzyna
Cholewiński Marcin
Duda Robert
Koszyk Michał
Juraszek Jan
Kania Władysława
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Smolarczyk Teresa
Budak Wiesław
Pawlak Czesława
Piętka Dorota
Szczudło Tadeusz
Stankiewicz Ryszard
Konieczny Daniel
Poloczek Marcin
Rodzik Stanisław
Mikołajek Zdzisław
Głosów na listę
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KACZMARCZYK Paweł
Oto nowy skład
Rady Miejskiej
w Jaworznie
po wyborach
z 21 listopada
2010 roku na
nową kadencję
2010 – 2014
Nazwisko i imię
Dzierwa Krzysztof
Dudzik Przemysław
Śliwińska Zdzisława
Rokowski Ryszard
Śpiewak Michał
Obtułowicz Włodzimierz
Sroka Maciej
Długosz Mieczysław
Krawczyk Marian
Głosów na listę
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
% głosów
10,81%
7,67%
6,14%
2,43%
1,79%
0,96%
1,68%
1,33%
0,89%
0,54%
34,24%
% głosów
6,81%
2,33%
2,51%
1,91%
1,47%
1,55%
1,33%
0,38%
0,61%
5,16%
24,06%
Lista nr 24 – Jaworzno Moje Miasto
Lat
Liczba głosów
48
706
44
501
45
401
68
159
37
117
31
63
36
110
33
87
59
58
71
35
2237
Lista nr 25 – Wspólnie Dla Jaworzna
Lat
Liczba głosów
64
445
47
152
60
164
36
125
69
96
54
101
35
87
31
25
61
40
43
337
1572
SILBERT Paweł
PRZYBYŁKA Grzegorz
DZIERWA Krzysztof
MILNER-BRZÓSKA Danuta
DUBIEL Dorota
% głosów
7,99%
1,33%
2,02%
1,30%
1,61%
1,90%
0,72%
0,77%
0,18%
0,60%
18,41%
Lista nr 5 – Prawo i Sprawiedliwość
Lat
Liczba głosów
37
522
63
87
44
132
42
85
48
105
47
124
25
47
24
50
26
12
46
39
1203
CIOŁCZYK Janusz
% głosów
6,47%
2,80%
2,66%
1,30%
2,31%
0,99%
0,90%
5,37%
0,46%
23,28%
OKRĘG 2
Lista nr 4 – Platforma Obywatelska RP
Lat
Liczba głosów
40
423
43
183
53
174
51
85
31
151
54
65
30
59
49
351
65
30
1521
Wybory samorządowe 2010
Kompletne wyniki głosowania na radnych
16
OKRĘG 1
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nazwisko i imię
Kaczmarczyk Paweł
Milner-Brzóska
Suski-Borek Gabriela
Barański Jarosław
Kondoszek Teresa
Czerwonka Janusz
Grelowska Anna
Dendek Elżbieta
Giełdoń Krystyna
Bochenek Maciej
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Smoliło-Żabińska Jolanta
Zdaniukiewicz Marek
Kaptur Rafał
Wacławek Bogumiła
Góra Renata
Król Krystyna
Krupa Bartosz
Wrona Mateusz
Kasprzyk Dominik
Rechul Mariusz
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Chmielewska Renata
Zuber Elżbieta
Papuga Janusz
Goryczka Bogusława
Kotulska Katarzyna
Ly Ibrahima
Gontarz-Dwojak Beata
Żalińska Maria
Nadziejko Franciszek
Kaczmarczyk Paweł
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Pasek Dawid
Ziętek Barbara
Węglarz Andrzej
Przybyłka Grzegorz
Sojka Józef
Szczyrzyca Aneta
Chuderska Barbara
Czerwiec Ryszard
Suprun Ewa
Jamrozik Łukasz
Głosów na listę
SMOLIŁO-ŻABIŃSKA Jolanta
CHRAPEK Dariusz (zastąpi P. Silberta)
FUDAŁA Tadeusz
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BAŃKOWSKI Paweł
SMOLARCZYK Teresa
BURCZY Mariusz
STARZYCKI Dariusz
LEHNORT Krzysztof
% głosów
8,35%
6,96%
1,43%
0,50%
5,12%
2,51%
1,36%
0,56%
1,24%
3,64%
31,65%
Lista nr 25 – Wspólnie Dla Jaworzna
Lat
Liczba głosów
29
553
61
461
37
95
39
33
50
339
56
166
57
90
60
37
56
82
57
241
2097
KACZMAREK Tadeusz
% głosów
7,50%
0,89%
0,69%
1,87%
1,10%
0,85%
2,61%
1,42%
0,38%
1,51%
18,82%
% głosów
10,02%
2,31%
3,14%
0,65%
0,77%
1,89%
0,89%
0,83%
0,77%
1,19%
22,46%
% głosów
5,34%
4,59%
2,66%
5,58%
2,40%
0,57%
2,38%
2,63%
0,30%
0,62%
27,08%
Lista nr 24 – Jaworzno Moje Miasto
Lat
Liczba głosów
54
497
36
59
32
46
50
124
52
73
52
56
24
173
24
94
24
25
46
100
1247
Lista nr 5 – Prawo i Sprawiedliwość
Lat
Liczba głosów
47
664
51
153
42
208
45
43
36
51
58
125
46
59
52
55
48
51
21
79
1488
Lista nr 4 – Platforma Obywatelska RP
Lat
Liczba głosów
32
354
43
304
51
176
40
370
48
159
33
38
55
158
42
174
52
20
24
41
1794
Mandat
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nazwisko i imię
Chudzikiewicz Wacław
Nowicki Jan
Korczyk Sebastian
Marcela Miłosz
Mrożek Zofia
Żuraw Krystian
Stadler Zbigniew
Dudek Marek
Wilk Kazimierz
Szczudło Ewa
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Burczy Mariusz
Domagalski Dawid
Pycia Sebastian
Radko Grzegorz
Sowa Jacek
Senior Maciej
Dubiel Danuta
Gomułka Bogdan
Odrzywołek Teresa
Sałużanka Ewa
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Biś Bogdan
Curyło Łukasz
Matuszewska Agnieszka
Wyrobiec Grzegorz
Wikarek Krzysztof
Raczek Małgorzata
Lichota Anna
Uroczyński Michał
Gręźlikowska Marzena
Kosiński Ryszard
Głosów na listę
Nazwisko i imię
Bańkowski Paweł
Bogacz-Sokół
Małocha Jerzy
Butmankiewicz Jerzy
Sędor Tomasz
Orlik Anna
Długołęcka-Sarlej Maja
Walczak Michał
Czarnik Sebastian
Gortat Robert
Głosów na listę
CHUDZIKIEWICZ Wacław
GACEK Renata (zastąpi D. Starzyckiego)
PIĘTAK Grzegorz
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LICHOTA Anna
ZUBER Ewa
TARABUŁA Marian
Lista nr 25 – Wspólnie Dla Jaworzna
Lat
Liczba głosów
59
437
58
282
35
98
27
18
51
77
45
119
59
182
51
106
48
49
43
104
1472
Lista nr 24 – Jaworzno Moje Miasto
Lat
Liczba głosów
42
431
33
197
30
309
36
365
39
216
46
139
56
127
39
18
58
71
57
98
1971
Lista nr 5 – Prawo i Sprawiedliwość
Lat
Liczba głosów
48
270
30
208
39
67
38
135
57
42
55
60
50
320
49
5
36
77
50
19
1203
Lista nr 4 – Platforma Obywatelska RP
Lat
Liczba głosów
41
1104
54
275
61
296
54
274
29
131
24
77
33
52
32
12
34
52
38
55
2328
Wybory samorządowe 2010
OKRĘG 3
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
OKRĘG 4
MAŁOCHA Jerzy
CHMIELEWSKA Renata
WIĘCKOWSKI Wiesław
% głosów
6,27%
4,04%
1,41%
0,26%
1,10%
1,71%
2,61%
1,52%
0,70%
1,49%
21,11%
% głosów
6,18%
2,82%
4,43%
5,23%
3,10%
1,99%
1,82%
0,26%
1,02%
1,41%
28,26%
% głosów
3,87%
2,98%
0,96%
1,94%
0,60%
0,86%
4,59%
0,07%
1,10%
0,27%
17,25%
% głosów
15,83%
3,94%
4,24%
3,93%
1,88%
1,10%
0,75%
0,17%
0,75%
0,79%
33,38%
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mandat
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Mandat
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
17
18
Wybory samorządowe 2010
Dziękuję
Drodzy Jaworznianie!
Już po raz trzeci obdarzyliście mnie zaufaniem i dzięki Wam
przez najbliższe cztery lata będę kontynuował pracę na rzecz naszego miasta.
Obiecuję nadal pozytywnie zmieniać Jaworzno. Program jaki Państwu
zaproponowałem zobowiązuję się rzetelnie zrealizować.
Dziękuję także za głosy oddane na kandydatów na radnych
ze Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto. W nowej Radzie Miejskiej
uzyskaliśmy aż siedem mandatów.
Za Państwa poparcie, sympatię, akceptację
oraz wszelkie uwagi – także te krytyczne – serdecznie dziękuję.
PODZIĘKOWANIA
Szanowni Mieszkańcy!
W imieniu własnym oraz wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej, startujących
z list Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję za okazane zaufanie.
Obiecuję, że przez kolejne cztery lata będziemy ciężko pracować,
aby spełnić Państwa oczekiwania i aby w pełni zrealizować program wyborczy,
który przedstawiliśmy wspólnie z prezydentem Pawłem Silbertem.
Dariusz
Starzycki
Zastępca Prezydenta Miasta
Przewodniczący PiS w Jaworznie
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Sport
20
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
PIŁKA NOŻNA
TABELE
Na wiosnę będą walczyć o III ligę
Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu Szczakowianki Jaworzno
Szczakowianka Jaworzno
zakończyła rozgrywki rundy
jesiennej. Po zwycięstwie
w ostatniej kolejce nad KS
Częstochowa czas na krótkie
podsumowanie rozgrywek
ligowych w wykonaniu
biało-czerwonych.
Wzloty i upadki
Radości nie było końca
społu. Mimo kadrowego spustoszenia,
„Szczaksa” pokonała w niesamowitych
okolicznościach Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza 2:1. Potem było już tylko
„z górki” i w dwóch ostatnich meczach,
klub mógł dopisać sobie sześć punktów.
Trochę statystyki
Szczakowianka w rundzie jesiennej z rozegranych 15 spotkań – wygrała dziewięć, remisując i przegrywając
po trzy razy. Najlepszym strzelcem zespołu jak do tej pory jest Paweł Wasilewski, który na swoim koncie ma dziesięć trafień. Na drugim stopniu podium plasuje się inny Paweł – Cygnar
z sześcioma trafieniami oraz Dariusz
Kurowski z trzema. Jak na beniaminka wydaje się to wynik bardzo dobry,
o co zresztą spytaliśmy trenera.
Wywiad z trenerem,
Andrzejem Sermakiem
Runda zakończona, jej bilans
to dziewięć zwycięstw, trzy remisy, trzy porażki. Runda mimo
wszystko zaliczona do udanych?
– Uważam, że nie mimo wszystko,
a na pewno. Porażki w sporcie są wkalkulowane. Jako beniaminek zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, na dzień
dzisiejszy mamy tylko punkt straty do
lidera i jest to dobra pozycja wyjściowa na przyszłość.
Przed sezonem zarząd zapowiadał, że celem jest środek tabeli,
jednakże klub nie po to chyba
sprowadzał zawodników
I-ligowych, aby walczyć tylko
o ten środek. Nie uważa Pan, że
jest to w pewnym sensie „zapora dymna” i Szczakowianka będzie walczyć o ten awans?
– Nie zapominajmy, że piątka kluczowych zawodników, którzy awans
z Ligi Okręgowej zrobili odeszła, a Ci
zawodnicy obecni byli tylko rezerwowymi. Zawodników I-ligowych nie
sprowadził zarząd, tylko kontaktowali się oni z trenerem i to trener ich
ściągnął. Przykładowo, Piegzik czy
Cygnar, którzy nie grali w swoich klubach, w Szczakowiance się odbudowali. Paweł Wasilewski nie mógł znaleźć sobie klubu, Szczakowianka podała mu pomocną dłoń, a on się nam
odwdzięczył. Celem klubu natomiast
jest to, aby Szczakowianka była jak
najwyżej w lidze.
Jak wyglądają kontrakty zawodników z klubem?
– Są to wszystko sprawy do negocjacji. Na razie mamy trochę spokoju,
chcemy zająć się treningami, a o kontraktach będziemy myśleć w styczniu.
Foto: Paweł Jędrusik
Derby, boje z czołówką,
klęska w Rudzie Śląskiej
Na to wydarzenie czekali wszyscy
sympatycy lokalnej piłki nożnej. Na
trybunach blisko 2000 kibiców, a na
teatr jednego aktora o nazwie – Szczakowianka, która rozgromiła Victorię
aż 4:0. Potem czekały nas już mecze
z najlepszymi. Zaczęło się od kiepskiego widowiska z Górnikiem Wesoła,
gdzie zremisowaliśmy 0:0. Potem niestety przydarzyła się druga przegrana,
zdecydowanie zasłużona, a więc porażka ze Skrą Częstochowa. O ile ten mecz
można było piłkarzom wybaczyć, to
występ w Rudzie Śląskiej zapadnie kibicom w pamięć na długie lata. Śmiało można powiedzieć, że był to jeden
z najgorszych i najbrzydszych meczów
od lat. Nie ma jednak tego złego, co by
na dobre nie wyszło. Było tak i tym razem. Mecz ten pokazał potem czynnik
niemal decydujący, a więc charakter ze-
21
21
19
18
17
16
15
14
13
10
9
7
0
24:11
26:16
24:14
24:15
19:13
20:15
21:16
19:18
19:20
13:20
13:22
11:26
3:30
Siatkówka mężczyzn – III liga
1. MCKiS Jaworzno II
14 35 39:17
2. KS Halny Węgierska Górka
14 28 33:21
3. Winner Czechowice Dziedzice
14 24 30:28
4. AZS ATH Bielsko-Biała
14 23 30:26
5. SK Górnik Radlin
14 21 28:27
6. TKS Kombud Tychy
14 15 24:34
7. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
14 13 20:32
8. TRS Siła Ustroń
14 9 18:37
13. kolejka – 20 listopada
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 2–3 Winner Czechowice
Dziedzice
TRS Siła Ustroń 3:2 SK Górnik Radlin
AZS ATH Bielsko-Biała 1:3 KS Halny Węgierska Górka
MCKiS Jaworzno 2 3:2 TKS Kombud Tychy
14. kolejka – 19, 21 listopada
Winner Czechowice Dziedzice 0-3 AZS ATH Bielsko-Biała
KS Halny Węgierska Górka 3-0 TRS Siła Ustroń
SK Górnik Radlin 3-0 TKS Kombud Tychy
MCKiS Jaworzno 2 3-0 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
Koniec I etapu
Foto: Paweł Jędrusik
Władze oraz trener beniaminka
IV ligi od samego początku twierdzili,
że jest to jak na razie drużyna na mniej
więcej środek tabeli. Wiadomym jest,
że nie zatrudnia się piłkarzy z I ligi tylko po to, aby walczyć o środek w tabeli.
„Szczakowianka to klub, który ma wygrywać, a co z tego będzie – przyszłość
pokaże”– mówiono w klubie. „Fajerwerków” w pierwszym meczu nie było.
Wyjazdowy mecz w Żarkach ze słabeuszem, który odbiera jednak punkty najlepszym, nie należał do łatwych.
Ciężko wywalczony remis pokazywał,
że to już nie Okręgówka, gdzie „biło się
towarzystwo po 5:0”.
Po „chrzeście czwartoligowym”
w Żarkach, przyszło nam grać drugi z rzędu mecz wyjazdowy. Tym razem poszło jednak nadzwyczaj łatwo, bowiem Szczakowianka rozbiła tamtejszą Unię Rędziny 4:0. Po
pechowym remisie z Sarmacją Będzin, nasi piłkarze z placu piłkarskiej bitwy schodzili już tylko z tarczą. W kolejnym spotkaniu z Czarnymi Sosnowiec, wejście smoka do
drużyny zaliczył Paweł Wasilewski,
który pięknym trafieniem w ostatniej akcji meczu od razu zdobył
sympatię kibiców z ul. Krakowskiej.
Kolejne zwycięstwa, w tym imponujące z Wyzwoleniem Chorzów
i trochę mniej z Olimpią Truskolasy
„rozgrzewały” fanów. „Rozgrzewały” aż do meczu w Kamienicy Polskiej, gdzie zarówno na kibiców jak
i piłkarzy spadł zimny prysznic. Na
boisku, który wymiarami przypominał miejsce przeznaczone do gry
w piłkę ręczną, nasi piłkarze przegrali 1:0. Był to jednak idealny moment na taki szok, bowiem za tydzień miały się odbyć wyczekiwane od lat Derby Jaworzna!
Siatkówka mężczyzn – I liga
1. Ślepsk Suwałki
9
2. BBTS Bielsko-Biała
10
3. Rajbud GTPS Gorzów Wlkp.
9
4. Jadar Radom
9
5. Stal AZS PWSZ Nysa
9
6. Trefl Gdańsk
9
7. MKS MOS Interpromex Będzin
9
8. MUKS Joker Rodło Piła
9
9. Pekpol Ostrołęka
9
10. ASPS Avia Świdnik
9
11. MCKiS PKE Energetyk Jaworzno
9
12. MKS MOW Orzeł Międzyrzecz
10
13. SMS PZPS I Spała
10
10. kolejka – 18,20 listopada
MKS MOS Będzin 3-0 SMS PZPS I Spała
Ślepsk Suwałki 0–3 Trefl Gdańsk
Stal AZS Nysa 3–1 Avia Świdnik
Orzeł Międzyrzecz 0–3 Joker Piła
BBTS Bielsko-Biała 3–1 GTPS Gorzów Wlkp.
Energetyk Jaworzno 2–3 Jadar Radom
Pekpol Ostrołęka - pauza
11. kolejka – 27 listopada
GTPS Gorzów Wlkp. – Orzeł Międzyrzecz
Joker Piła – Stal AZS Nysa
Avia Świdnik – Ślepsk Suwałki
Jadar Radom – MKS MOS Będzin
SMS PZPS I Spała – Pekpol Ostrołęka
Trefl Gdańsk – Energetyk Jaworzno
BBTS Bielsko-Biała - pauza
Trener Andrzej Sermak
Co z transferami i przede
wszystkim formacją obron-
ną? Statystycznie tracimy mało
goli, jednakże wymaga ona
na pewno wzmocnień, a sam
przykładowo Bizoń chyba nie
wystarczy.
– Zgadza się. Formację obronną
ostatnio uzupełniają zawodnicy z linii pomocy. Zdali oni egzamin, ale na
pewno jeśli chcemy atakować pozycję lidera, to wzmocnienia w obronie
są potrzebne.
R. JARZĄBEK
SZACHY
Kolejność 13. Turnieju
Szachowego GP 2010
1. Zbigniew Kądziołka 7,5 pkt.
2. Jolanta Guzik 6,5
3. Adrian Moryson 6,5
4. Janusz Jeleń 6
5. Jarosław Marzec 6
Klasyfikacja OPEN
po 13. turniejach:
1. Jarosław Marzec 137,04 pkt.
2. Janusz Jeleń 134,89
3. Stanisław Stachańczyk 131,58
4. Adrian Moryson 114,28
5. Dariusz Olej 94,72
Sklasyfikowanych jest 28 zawodników. Wśród kobiet prowadzi Jolanta Guzik 50 pkt., przed Pauliną Karwetą 9 pkt. Wśród juniorów Przemysław Wadowski 20 pkt., przed Pauliną Karwetą 10 pkt.
Klasyfikacja
„zawodników bez kategorii”:
1. Wojciech Klimczak 124 pkt.
2. Grzegorz Zaprzałka 93
3. Andrzej Klich 76
14. turniej odbędzie się 5 grudnia
od godziny 16.00, ul. Korczyńskiego
2A, Jaworzno.
TKKF WODNIK JAWORZNO ROMAN CZELEŃ
Siatkówka kobiet - II liga gr. 2
1. MMKS Gaudia Trzebnica
8 22 23:4
2. Politechnika Częstochowska
8 18 20:10
3. UKS Sokół 43 Katowice
9 17 22:14
4. AJD Częstochowianka
8 14 19:15
5. Płomień Sosnowiec
8 14 19:17
6. GS UKS Krzanowice
8 11 14:14
7. Silesia Volley II
8 11 14:16
8. MCKiS Jaworzno
8 9 13:18
9. SMS LO2 Opole
8 9 12:19
10. SMS PZPS II Sosnowiec
9 9 12:21
11. Victoria MOSiR Cieszyn
8 1 4:24
9. kolejka – 20 listopada
Płomień Sosnowiec 3–2 Sokół 43 Katowice
Gaudia Trzebnica 2–3 Częstochowianka Częstochowa
Silesia Volley II 3–0 Politechnika Częstochowska
SMS PZPS II Sosnowiec 3–1 Victoria Cieszyn
SMS LO2 Opole 0–3 MCKiS Jaworzno
UKS Krzanowice – pauza
10. kolejka – 27 listopada
Victoria Cieszyn – SMS LO2 Opole
Politechnika Częstochowska – Gaudia Trzebnica
Częstochowianka Częstochowa – Płomień Sosnowiec
Sokół 43 Katowice – UKS Krzanowice
MCKiS Jaworzno – Silesia Volley II
SMS PZPS II Sosnowiec – pauza
Koszykówka mężczyzn – II liga gr. C
Delikatesy Centrum Bank MOSiR Krosno 10 20 10:0
Znicz Jarosław
10 18
8:2
KS AZS AWF Katowice
10 18
8:2
MKS Polonia Przemyśl
10 16
6:4
HK Bank Spółdzielczy Żory
10 16
6:4
Unia Tarnów
10 16
6:4
UMKS Kielce
10 16
6:4
Wisła AWF Kraków
10 15
5:5
MKS Limblach Limanowa
10 15
5:5
AZS Politechnika Radomska
10 15
5:5
Novum Lublin
10 15
5:5
KU AZS Politechnika Rzeszów
10 13
3:7
STACO MNLK Niepołomice
10 13
3:7
KKS Mickiewicz Katowice
10 12
2:8
MCKiS Termo-Rex Jaworzno
10 11
1:9
Cracovia 1906 Kraków
10 11
1:9
10. kolejka – 20-21 listopada
Unia Tarnów 72:62 Mickiewicz Katowice
Staco Niepołomice 69:77 Delikatesy Centrum Bank MOSiR
Krosno
Cracovia 1906 Kraków 69:86 Limblach Limanowa
UMKS Kielce 91:89 AZS Politechnika Radomska
Znicz Jarosław 88:58 Novum Lublin
Polonia Przemyśl 83:72 Wisła AWF Kraków
AZS AWF Katowice 76:59 AZS Politechnika Rzeszów
Bank Spółdzielczy Żory 94:60 MCKiS Termo-Rex
Jaworzno
11. kolejka – 27-28 listopada
AZS Politechnika Rzeszów – Unia Tarnów
Wisła AWF Kraków – AZS AWF Katowice
Znicz Jarosław – Polonia Przemyśl
AZS Politechnika Radomska – Bank Spółdzielczy Żory
Limblach Limanowa – UMKS Kielce
Delikatesy Centrum Bank MOSiR Krosno – Cracovia 1906
Kraków
MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Novum Lublin
Bartek Długajczyk
Reklama
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Jaworzna
21
INFORMACJA
o podaniu do publicznej wiadomości
z dnia 18 listopada 2010 r.
Działając na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2008 r. Nr 193, poz.
1194z późniejszymi zmianami), w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji z dnia 15 listopada br. znak: UA.ZP-73310/79/2010 o zmianie decyzji Nr 19/2008 o ustaleniu
lokalizacji drogi gminnej w mieście na prawach powiatu z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej lokalizacji dróg
gminnych realizowanych w ramach projektu inwestycyjnego „Gospodarcza Brama Śląska, utworzenie
Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej w Jaworznie – strefa Jan Kanty” w Jaworznie, będącym miastem
na prawach powiatu, w następujący sposób:
W rozdziale I. Wymagania dotyczące powiązania z innymi drogami publicznymi:
- w pkt 1 usuwa się litery a), b), d), e), f), g) oraz wiersz ostatni,
- w pkt 2 lit.b) usuwa się :
Obręb 186 dz.49/2,
Obręb: 1026 dz. 1/2, 2/1, 3/99, 4/2, 4/3, 4/8, 4/9, 3/125, 3/101, 3/121, 3/112, 3/88, 3/84, 3/143, 3/148, 3/149,
3/86, 3/118, 3/105, 3/115, 3/126, 3/97, 3/122, 3/114, 3/124, 3/91, 3/94, 3/135, 3/139, 398/3, 3/73, 3/75, 1/5,
3/141, 6/11, 1/13,
- w pkt 3 usuwa się litery a),c).
Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.
W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą się zapoznać z decyzją i wnieść
ewentualne uwagi w Wydziale Urbanistyki i Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 28 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni
od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Prezydent Miasta Jaworzna
/-/ Paweł Silbert
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko informuję, że Rada Miejska w Jaworznie na sesjach w dniach:
· 31 maja 2010 r. uchwałą Nr XLV/589/2010 zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Wojska Polskiego – Elektrownia” w Jaworznie. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 165 poz. 2700. Obowiązuje od dnia 30 września 2010 r.
· 31 maja 2010 r. uchwałą Nr XLV/590/2010 zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Podłęże-las” w Jaworznie. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 165 poz. 2701. Obowiązuje od dnia 30 września 2010 r.
· 31 maja 2010 r. uchwałą Nr XLV/591/2010 zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Byczyna” w Jaworznie. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
31 sierpnia 2010 r. Nr 165 poz. 2702. Obowiązuje od dnia 30 września 2010 r.
· 29 czerwca 2010 r. uchwałą Nr XLVI/620/2010 zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Ciężkowice” w Jaworznie. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2010 r. Nr 191 poz. 2919. Obowiązuje od dnia17 października
2010 r.
· 26 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XLVII/645/2010 zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Jaworznickie Centrum Medyczne” w Jaworznie.
· 28 października 2010 r. uchwałą Nr XLIX/681/2010 zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „za Rogatką” w Jaworznie.
Dziękuję mieszkańcom
Jaworzna za okazane
zaufanie i oddanie na
mnie głosu w wyborach
do Rady Miejskiej
w Jaworznie.
Paweł Bańkowski
Z treścią poszczególnych dokumentów, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem,
o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Prezydent Miasta Jaworzna
/-/ Paweł Silbert
D
D
informuje
informuje
od 24 listopada 2010 r. do 15 grudnia 2010 r., na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 wywieszony zostanie wykaz nieruchomości obejmujący kompleks działek gminnych:
od nr 564/172 do nr 564/274 oraz nr 564/297 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna o łącznej pow. 149.969 m²,
położony w rejonie ul. Kaczeńców w Jaworznie, stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczony
do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
D
od 24 listopada 2010 r. do 15 grudnia 2010 r., na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 wywieszony zostanie wykaz nieruchomości obejmujący zabudowaną działkę nr 3769/47
o pow. 3.392 m² w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położoną przy ul. Wiosny Ludów w Jaworznie, stanowiącą
własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
D
informuje
od 24 listopada 2010 r. do 15 grudnia 2010 r., na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 wywieszony zostanie wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 37/26 o pow. 153 m²
w obr. geod. 82 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, położoną w Jaworznie przy ulicy
Polnej, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Podziękowania
mieszkańcom
Jaworzna za poparcie
mojej kandydatury
Tadeusz Kaczmarek
Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy obdarzyli mnie zaufaniem
oddając na mnie swój głos w ostatnich
wyborach samorządowych.
Nadal dobro mieszkańców naszego
miasta będzie dla mnie motywem
do podejmowania społecznych
działań.
Iwona Madejczyk
Składam gorące
podziękowania wszystkim
mieszkańcom okręgu
wyborczego nr 2, którzy
zaufali mi oddając swój głos
21 listopada.
Podziękowania
mieszkańcom Jaworzna
za poparcie mojej
kandydatury
Jerzy Ryba
D
Podziękowania
mieszkańcom
Jaworzna
za poparcie mojej
kandydatury
Wiesław Więckowski
Podziękowania
mieszkańcom
Jaworzna za
poparcie mojej
kandydatury
Zofia Mrożek
Wszystkim, którzy
obdarzyli mnie
zaufaniem i w dniu
wyborów oddali na mnie
swój głos składam gorące
podziękowania
Mirosław Łysoń
Krzysztof Dzierwa
Podziękowania
mieszkańcom
Jaworzna z okręgu
nr 1 za poparcie mojej
kandydatury na
radnego składa
Stanisław Dratwiński
Podziękowania
mieszkańcom Jaworzna
z okręgu nr 2 za poparcie
mojej kandydatury
w wyborach do Rady
Miasta składa
Józef Orzechowski
Podziękowania
mieszkańcom
Jaworzna za
poparcie mojej
kandydatury
Mariusz Burczy
Reklama i nie tylko
22
STUDIO
KOSMETOLOGICZNE
„Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem”
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Tylko u nas
nowoczesne żarówki
energooszczędne
Giovanni Giacomo Casanova.
Zainwestuj w siebie mądrze!
Przyjdź do nas i dowiedz się, jak zwiększyć swój kapitał urody:
➢ MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Jeśli chcesz zachwycać idealną skórą. Gładką, promienną i
wygładzoną. Zastosuj nowoczesny zabieg mechanicznego
złuszczania warstwy rogowej naskórka przez urządzenie wyposażone w głowice pokryte kryształkami diamentu. Luksusowa
terapia dla wszystkich. W każdym wieku. Dla poprawy kondycji skóry. Aby skutecznie walczyć z rozszerzonymi porami,
zaskórnikami, przebarwieniami, trądzikiem, rozstępami czy
cellulitem.
➢ PEELING KAWITACYJNY
Aby mieć nadzw yczajnie odmłodzoną, odświeżoną
i zregenerowaną skórę. Oczyścimy Twoją cerę za pomocą fal ultradźwiękowych. Jeśli masz bardzo wrażliwą, delikatną oraz cienką
skórę skłonną do podrażnień. Jeśli masz dość przetłuszczającej się
i trądzikowej cery – ten zabieg jest dla Ciebie!
➢ EKSFOLIACJA KWASEM MIGDAŁOWYM
Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie efektu młodo wyglądającej skóry
z wygładzonymi zmarszczkami, rozjaśnionymi przebarwieniami,
bez krost i zaskórników. Wybierz doskonały peeling kwasem migdałowym. Zaufaj sile gorzkich migdałów w skutecznym starciu
LED
przeciw fotostarzeniu, nieregularnym przebarwieniom, zmianom
trądzikowym.
➢ MEZOTERAPIA IGŁOWA i BEZIGŁOWA
Dla pozyskania młodej i jędrnej skóry! Doskonały efekt liftingu,
redukcji cellulitu, tkanki tłuszczowej i rozstępów. Zapobieganie
wypadaniu włosów, leczenie łysienia. Zapraszamy na innowacyjny
zabieg odmładzania skóry za pomocą fal elektromagnetycznych
w postaci impulsów (mezoterapia bezigłowa) oraz na niechirurgiczną, naturalną metodę regeneracji i poprawy wyglądu skóry
poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie w miejsca zmienione chorobowo odpowiednich substancji leczniczych (mezoterapia igłowa).
Szczupłe, jędrne i młode ciało w zasięgu ręki!
➢ BOTOX
Sposób na wygładzenie zmarszczek! Stosowany w medycynie
i dermatologii estetycznej. Jeśli chcesz pozbyć się zmarszczek mimicznych: między brwiami, poprzecznych czoła, wokół oczu (kurze
łapki), powieki dolnej, wokół ust, na brodzie czy nawet szyi – jest
to zabieg dla Ciebie!
➢ POWIĘKSZANIE UST
A także: manicure, pedicure, henna, depilacja woskiem itp.
#
K+
-'>?+&E+>E&
!!"!!
D
Pamiętaj! Sam krem nie wystarczy.
Wspieraj urodę dawką efektywnych zabiegów!
Zapraszamy do nowoczesnego Studia Kosmetologicznego! Zadzwoń po poradę, umów się!!! Telefon 32-318-12-94
M y s ł ow i c e – B r z ę c z kow i c e u l . G e n . J . Z i ę t k a 74 c , w w w. m i n i - k l i n i k a . c o m . p l
D
Drodzy mieszkańcy okręgu III
serdecznie dziękuję, że oddaliście
w tegorocznych wyborach
swój głos na mnie - Razem
przyczynimy się
do dalszego rozwoju naszej
dzielnicy i miasta.
Renata Chmielewska
11.12.10 r. Prawo jazdy kat. B – kurs weekendowy
Trwa nabór na kursy:
Prawa jazdy kat. C, D, E
ADR
Obsługa stacji paliw
Zależy Ci na szybkim uzyskaniu tytułu zawodowego lub dyplomu
mistrza? U nas możesz to zrobić BEZPŁATNIE!
Szczegóły na www.cargo.edu.pl
Tel. 32 751 56 65 www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl
Biuro czynne w pn: 8.00 – 20.00, wt-pt: 8.00 – 16.00
D
Szanowni Państwo,
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy poparli
moją kandydaturę w wyborach
samorządowych. Państwa poparcie
będzie dla mnie impulsem do
podejmowania społecznych działań
na rzecz mieszkańców naszego
miasta.
Nikodem Motyka
Wszystkim Wyborcom, którzy
w wyborach samorządowych
oddali na mnie swój głos, składam
serdeczne podziękowania.
$OSZAFIZABUDÐWZAMIASTKAFLIWKUCHNI
D
4ELFAXW W W G A L A S P L
D
USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
Przegląd Filmów GLTB w „Rialcie”
Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394
D
Renata Gacek
Materla Dariusz
7YGRAJZ#OTYDZIEÎ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m
Uważam, że jest to wyraz
zaufania dla mojej osoby
i postaram się nie zawieść Państwa
oczekiwań.
Dziękuję serdecznie
mieszkańcom Jaworzna
za udzielone mi poparcie
w wyborach
do Sejmiku
Śląskiego.
LACOBEL 27 KOLORÓW
OŚRODEK
SZKOLENIA
KIEROWCÓW
9
zaprasza na kursy
prawa jazdy kat. B
JESIENNA PROMOCJA
Biuro: Jaworzno ul. Farna 6
czynny: pon. – pt. 10.00 – 17.00
Tel. 32 616 34 62, 691 515 380
D
Od 22 do 28 listopada w Kinoteatrze „Rialto” gości przegląd filmów
LGBT, czyli Lesbian Gay Bisexual
Transgender. Podczas przeglądu będzie można zobaczyć kilka filmów
poruszających trudną tematykę poszukiwania tożsamości seksualnej,
która nie zawsze jest akceptowana
przez społeczeństwo, ale często przez
same osoby naznaczone „odmiennością”. Podczas przeglądu będzie można obejrzeć filmy fabularne, a także
dokumentalne poruszające tą tematykę z tak odległych krajów jak chociażby Brazylia, czy Tunezja. Wśród
prezentowanych obrazów znajdzie
się m.in. film „Nić”, który gościł już
wcześniej na ekranach polskich kin.
A dla naszych czytelników mamy
podwójne zaproszenie na wybrany
film do „Rialta”. Wystarczy tylko
odpowiedzieć na pytanie: Jak brzmi
imię i nazwisko reżysera filmu „Nić”?
Szczegółowy repertuar kinoteatru
na stronie www.rialto.katowice.pl.
Laureat poprzedniego tygodnia:
Ewelina Popiołek. Gratulujemy!
Na odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny 12.00 pod adresem
mailowym [email protected] W mailu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu
z dopiskiem „Konkurs Jaworzno”. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.
Zdrowie
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
23
).&/2-!4/2
:$2/7)!)52/$9
STOMATOLODZY
Lek. stom. Piotr Lorenc – Pełen zakres usług. Wybielanie metodą
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.
Gabinet czynny w ramach NFZ - od poniedziałku do środy
Poniedziałek: 9.00-16.00. Wtorek: 13.00-18.00. Środa: 14.00-19.00
Pozostałe dni prywatnie po uzgodnieniu terminu. ul. Tylna 32 os.
Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Rejestracja telefoniczna 616 32 30
OPTYCY
237<. 2.8/,67$
35202&-$
35202&-$
6=.ã$ %$'$1,(
D
SU]\]DNXSLHRNXODUyZ]DQW\UHIOHNVHP
GUXJDSDUDV]NLHğELDğ\FKJUDWLV
Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,
mosty porcelanowe, protezy szkieletowe
Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00
ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
INNE
Z]DNUHVLHRGGR]F\OGR
GOD.OLHQWyZ]DPDZLDMĂF\FKRNXODU\
EDGDQLHRNXOLVW\F]QHEH]SğDWQLH
SURPRFMLQLHPRŃQDğDF]\ĄLQIRUPDFMDZ]DNğDG]LH
TRZEBINIA, ul. Rynek 4, tel. 32 753 37 30
KRZESZOWICE, ul. Daszyńskiego 2, tel. 12 258 20 20
JAWORZNO, ul. Sienkiewicza 15 (I piętro), tel. 32 752 00 25
D
GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Anna Partyka-Ziętek
Jaworzno ul. Farna 14 (I piętro)
czynny poniedziałek, piątek 17.30-20.00, czwartek 9.00-12.00
– stomatologia zachowawcza i protetyka
– radiowizjografia (RTG)
rejestracja telefoniczna 0 600 498 669
D
Poradnia urologiczna, poradnia chirur. ogólnej, por. chorób piersi,
biopsji, USG, najnowsza metoda wybielania zębów – piaskowanie,
leczenie stomatol. w pełnym zakresie.
Tel. 316 14 66, 0 509 530 881 od 13.00 – 19.00.
Umowa z NFZ. Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.
D
D
Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara
lek. med. Iwona Pieczara
specjalista chorób
specjalista
wewnętrznych przyjmuje
neurolog
pon., czw., pt.
przyjmuje wt.,
17.00-19.00 Rejestracja tel. Pn.,
17.00-19.00
Czw.,Pt., od 16.00 do 19.00
tel. 0 695 757 652
tel. 0 607 31 45 35
Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6
PEDIATRZY
D
Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb
Specjalista chorób dzieci
Tel. (032) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470
GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Agnieszka Kłosowicz
Pełny zakres usług dla dzieci i dorosłych. Protetyka: korony i mosty
porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 32/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00
CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/751 56 65
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
czynna: pon. 11-19, sob. 8-12
Badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców
kat. ABCDET, operatorów wózków jezdniowych, suwnic, dźwigów itp.
D
D
D
Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa
43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) przyjmuje:
sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057
pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówki
pełnoceramiczne, protezy, leczenie i profilaktyka: materiały najnowszej generacji,
scaling ultradźwiękowy, wybielanie zębów, chirurgia
D
PSYCHOTERAPIA
Lek. med. Tomasz Szady
Psychoterapia dorosłych i młodzieży
specjalista chorób wewnętrznych
środy godz. 15.00-18.00
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.
Psychoterapeuta, mediator – Danuta Chwirut
www.psychoterapia-dch.pl; tel. 603 248 940
HOLTER EKG
Lekarz stomatolog Ewa Ścieżkowska
D
przyjmuje: wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 18.00
Jaworzno Ciężkowice, ul. Kiepury 12
tel. (32) 616 11 87
PROTETYCY
NZOZ Soteria, ul. Grunwaldzka 104
Tel. kom. 660 74 80 51
D
Lek. med. Andrzej Ścieżkowski
D
Specjalista chorób kobiecych i położnictwa
Przyjmuje: Mini Klinika Mysłowice – Brzęczkowice
Ul. Gen. Ziętka 74 c. Wtorek w godz. 15.00 – 17.00
Tel. (32) 616 11 87; 791 93 53 81
Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur
43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, kom. 0 604 897 883
Wykonuje: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, korony
i mosty tradycyjne oraz ceramiczne. Naprawy protez.
Lekarz stomatolog Andrzej Ścieżkowski
przyjmuje: poniedziałek i środa w godz. 15.00 – 17.00
Jaworzno Ciężkowice, ul. Kiepury 12
tel. (32) 616 11 87
D
D
D
Witam serdecznie...
Protezy, korony, mosty
Wykonuje ekspresowo Gabriela Kwaśniewska
Tel. 751-12-41, 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold)
URODA
D
Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin i Studio Vacu Well
CHIRURDZY
zaprasza na gorące promocje cenowe. Nowość opalanie
natryskowe światowej firmy SUN FIX w promocyjnych cenach.
Nowe zabiegi,promocyjne ceny z okazji świąt .Wypełnianie
zmarszczek kwasem hialuronowym – 400 zł, elektrostymulacja –
odchudzanie 10 wejść – 250 zł peeling kawitacyjny – 30 zł. Trwałe
przedłużanie rzęs 180 zł Nie przegap okazji zajrzyj do Nas i na naszą
stronę www.studiourodylorin.jaworzno.pl
Jaworzno Szczakowska 2b tel. 32 6155250
Dr Andrzej Maj
specjalista chirurg
Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn.
Drobne zabiegi chirurgiczne. ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną
a Towarową). Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 32 616 37 41
D
D
Chirurgia Jednego Dnia
Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi,
przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10.
Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00, 0 509 530 881. Umowa z NFZ.
Studio Linia zaprasza na zajęcia w minisiłowni
oraz wyszczuplanie sylwetki na platformach wibracyjnych.
Osiedle Stałe, ul. Hanki Sawickiej 2.
tel. 605 541 695
D
D
NEUROLOG
REHABILITACJA
lek. med. Alicja Zgrzebnicka
specjalista neurolog
przyjmuje wtorek, czwartek od 17.00-19.00
Jaworzno (Podłęże) Al. Piłsudskiego 58/12
tel. 0 601 539 412
•
•
•
•
GABINET REHABILITACJI mgr. Ewa Baczyńska – Lorenc
Przychodnia Jaworzno, ul. Zacisze - Boczna 3, rej. Tel. 606 191 808
terapia skolioz i wad postawy
usprawnianie w chorobach neurologicznych i ortopedycznych
fizykoterapia, masaż leczniczy
wizyty domowe
www.rehabilitacja.jaworzno.pl
D
PSYCHOTERAPIA
PSYCHOLOG CENTRUM ROZWOJU
OSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII SELF
diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia
rodzin i małżeństw www.self.jaworzno.pl
tel. 517 95 94 35 ul. Przechodnia 5
D
D
GABINET USG
Badania USG lek. Krzysztof Ptaszkiewicz specjalista radiolog
przyjmuje w Centrum Zdrowia i Urody Rożnowscy ul. Przechodnia 5
Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708
lub 32/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy,
jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich,
badania dopplerowskie przepływów naczyniowych
D
...nazywam się Justyna Sosnowska,
jestem żoną, studentką, ale przede
wszystkim mamą, mamą niepełnosprawną. Jak na swoją niepełnosprawność żyję dosyć aktywnie, co jest dla
mnie źródłem wielu radości, a zarazem prawdziwym przekleństwem,
jest bowiem wielu, którzy twierdzą,
że wszystko spada mi do rąk prosto
z nieba, niestety nikt nie chce się ze mną
zamienić, ale trudno.
Ja robię swoje i znam swoją wartość.
Do tej pory siłę czerpałam z wędrówek
po górach, teraz brak czasu i kasy spowodował, że góry oglądam tylko na portalach internetowych. Więcej o mnie
znajdziecie tutaj: http://aktywni.pl/
aktualnosci/rower-dla-coolawej-mamy/;
http://www.matkapolka.com.pl/abecadloemocji/coolawa-mama-zbiera-na-rower.html; http://www.portel.pl/artykul.
php3?i=45679.
Niestety w góry mam daleko, bliżej
nad morze, chociaż wolałabym odwrotnie. Szukam właśnie sposobu na małą
rekompensatę tego, że już od kilku lat nie
widziałam gór. Chciałabym spełnić pewne
marzenie, wsiąść z synkiem na rower...
Możliwe, że słyszeliście już o akcji „Rower
dla Coolawej Mamy”, bo kilku rowerowych
pasjonatów skutecznie ją promuje. Między
innymi pisał o niej Magazyn bikeBoard.
Ostatni raz jeździłam na rowerze
(z pomocą rodziców) jakieś 23 lata temu!
Pojawił się na rynku rower ZIGO, to na nim
chciałabym podróżować. Próbowałam
zdobyć ten rower w konkursie „Fabryki
Marzeń Fa”. Opisałam swoje marzenie
i zbierałam pod nim komentarze. Mimo
że udało mi się zebrać ich największą
ilość spośród wszystkich uczestników
konkursu, organizator uznał, że moje
marzenie jest zbyt mało medialne...i nie
wygrałam. Zadeklarowali drobną pomoc
w realizacji marzenia, ale do tej pory nie
określili w jaki sposób i kiedy. Jednak
dzięki konkursowi i towarzyszącemu mu
rozgłosowi udało się uruchomić zbiórkę
internetową pod patronatem Fundacji
Miki Centrum z Gdańska. Po szczegóły
zapraszam tutaj: http://siepomaga.pl/f/
mikicentrum/c/180. W związku z tym
mam do Was prośbę, jeśli moglibyście
podpowiedzieć „bogatym krewnym lub
znajomym”, że jednej wariatce się rower
marzy, to będę bardzo wdzięczna. Jeśli
sami zechcecie dorzucić nawet malutki
grosik, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli
nie zechcecie bądź nie możecie dorzucić się
do zbiórki, nic nie szkodzi...Zostawcie swój
głos poparcia, to też jest bardzo ważne.
Duża ilość takowych głosów powoduje,
że zbiórka jest widoczna na pierwszej
stronie, wśród najbardziej popieranych,
a to zwiększa szanse na to, że ktoś dorzuci
następny grosik do zbiórki.
A może zechcecie wkleić widget
do zbiórki na Waszej stronie internetowej?
Można go znaleźć na stronie zbiórki, po jej
prawej stronie. Macie tylu odwiedzających, że może to być strzał w dziesiątkę :)
Firmy i osoby, które będą chciały dokonać odliczenia darowizny od podatku
i potrzebujące dowód wpłaty, powinny
dokonywać wpłat na konto bankowe
zbiórki publicznej:
Lukas Bank
78 1940 1076 3082 7363 0004 0000
dopisując „zbiórka dla Justyny”.
Fundacja Miki Centrum
80-435 Gdańsk, ul. Biała 11A
Biuro Fundacji ul. Wita Stwosza 73/19
Wpłat indywidualnych (nawet tych bardzo, bardzo drobniutkich) można dokonywać
bezpośrednio przez internet, klikając na link:
http://siepomaga.pl/f/mikicentrum/c/180.
Z rowerowym pozdrowieniem Justyna
„Coolawa Mama”.
24
#OTYDZIEÎnr 47/1000
24 listopada 2010 roku
Miasto Jaworzno
Zabawa wyborcza zakończona
Laureatką konkursu została Pani
Okręg I
% głosów
25,50%
ilość głosów Imię i nazwisko
119 Nikodem Motyka
17,10%
80 Tomasz Satała
6,60%
31 Tadeusz Kaczmarek
4,30%
20 Grzegorz Piętak
2,80%
13 Krzysztof Lehnort
2,80%
13 Stanisław Dratwiński
2,80%
13 Mariusz Kowalski
2,60%
12 Janusz Ciołczyk
2,40%
11 Dorota Dubiel
Zofia Piekarska
Nawigacja GPS do odebrania
w siedzibie redakcji przy ul. św. Barbary 7
W losowaniu wzięły udział 382 osoby, które podały swe personalia
W okręgu I na 8 mandatów w pierwszej
ósemce znalazło się 4 kandydatów
do rady miejskiej, którzy rzeczywiście
mandaty uzyskali. Są to: Tadeusz Kaczmarek,
Grzegorz Piętak, Krzysztof Lehnort, Janusz
Ciołczyk.
W okręgu II na 5 mandatów w pierwszej
piątce znalazło się 3 kandydatów do rady
miejskiej, którzy rzeczywiście mandaty
uzyskali. Są to: Ewa Zuber, Dariusz Starzycki,
Paweł Silbert.
1,90%
9 Marian Tarabuła
1,70%
8 Janusz Guja
1,50%
7 Renata Bryt-Jaworek
1,50%
7 Kazimierz Jawor
1,30%
6 Mateusz Glimos
1,30%
6 Kazimierz Kępiński
1,10%
5 Jerzy Ryba
1,10%
5 Małgorzata Lekstan
1,10%
5 Karina Gaj-Woźniak
1,10%
5 Tadeusz Fudała
1,10%
5 Magdalena Ossysek
1,10%
5 Stefan Łatak
1,10%
5 Kinga Jędrzejek
0,90%
4 Piotr Szczudło
0,90%
4 Marek Wyrobiec
26,30%
99 Wiesław Budak
0,90%
4 K. Sadowska-Kręcichwost
18,40%
69 Ewa Zuber
0,90%
4 Wojciech Żurawek
13,00%
0,90%
4 Paweł Flak
0,90%
W okręgu III na 5 mandatów w pierwszej
piątce znalazło się 3 kandydatów do rady
miejskiej, którzy rzeczywiście mandaty
uzyskali. Są to: Paweł Kaczmarczyk, Renata
Chmielewska, J. Smoliło-Żabińska.
W okręgu IV na 5 mandatów w pierwszej
piątce znalazło się 2 kandydatów do rady
miejskiej, którzy rzeczywiście mandaty
uzyskali. Są to: Mariusz Burczy i Paweł Bańkowski.
Można zażartować, że internauci
trafili 12 radnych na 23, czyli
z prawdopodobieństwem
większym niż 50%.
UWAGA!
Ankieta była zabawą wyborczą
i nie można traktować jej jako
sondażu wyborczego.
W tabelach ostateczne wyniki głosowania internautów
Okręg II
% głosów ilość głosów Imię i nazwisko
Okręg III
% głosów
Okręg IV
% głosów
ilość głosów Imię i nazwisko
29 Dawid Pasek
24,40%
74 Sebastian Pycia
8,40%
20 Paweł Kaczmarczyk
19,50%
59 Sebastian Korczyk
49 Dariusz Starzycki
8,00%
19 Renata Chmielewska
7,30%
22 Mariusz Burczy
9,80%
37 Paweł Silbert
8,00%
19 J. Smoliło-Żabińska
6,60%
20 Paweł Bańkowski
4 Mirosław Kempka
4,30%
16 Dariusz Chrapek
5,90%
14 Teresa Kondoszek
5,00%
15 Łukasz Curyło
0,90%
4 Stefan Szymański
3,50%
13 Krzysztof Dzierwa
5,90%
14 Bogumiła Wacławek
2,30%
7 Tomasz Sędor
0,90%
4 Bartłomiej Bogunia
2,70%
10 Przemysław Dudzik
5,50%
13 D. Milner-Brzóska
2,30%
7 Dawid Domagalski
0,90%
4 Edward Guja
1,90%
7 Michał Śpiewak
5,00%
12 Krystyna Giełdoń
2,30%
7 Grzegorz Radko
0,60%
3 Lidia Glimos
1,60%
6 xxxxx xxxxxxxxx
2,90%
7 Grzegorz Przybyłka
2,00%
6 Jerzy Butmankiewicz
0,60%
3 Krzysztof Wadowski
1,60%
6 Zdzisław Mikołajek
2,90%
7 Józef Sojka
2,00%
6 Agnieszka Matuszewska
0,60%
3 Leszek Nowak
1,60%
6 Robert Duda
2,90%
7 Ibrahima Ly
2,00%
6 W. Chudzikiewicz
0,60%
3 Wiesław Więckowski
1,30%
5 Ryszard Rokowski
2,50%
6 Maciej Bochenek
2,00%
6 Jacek Sowa
0,60%
3 Narcyz Marzecki
1,30%
5 Renata Gacek
2,10%
5 Barbara Ziętek
1,70%
5 Grażyna Bogacz-Sokół
0,60%
3 Julian Faron
1,30%
5 Iwona Madejczyk
2,10%
5 Andrzej Węglarz
1,70%
5 Grzegorz Wyrobiec
0,40%
2 Jacek Kielski
1,30%
5 Maria Pieczara
2,10%
5 Marek Zdaniukiewicz
1,70%
5 Jan Nowicki
0,40%
2 Rafał Bebak
1,10%
4 Zdzisława Śliwińska
2,10%
5 Mariusz Rechul
1,70%
5 Ewa Szczudło
0,40%
2 Paweł Dusza
1,10%
4 Marcin Dylowicz
1,70%
4 Aneta Szczyrzyca
1,30%
4 Robert Gortat
0,40%
2 Waldemar Gogola
1,10%
4 Ryszard Stankiewicz
1,70%
4 Gabriela Suski-Borek
1,30%
4 Anna Lichota
0,40%
2 Stanisław Łazarz
0,80%
3 Mieczysław Długosz
1,70%
4 Bartosz Krupa
1,30%
4 Teresa Odrzywołek
0,40%
2 Stanisława Gędłek
0,80%
3 Daniel Konieczny
1,30%
3 Barbara Chuderska
1,30%
4 Ewa Sałużanka
0,20%
1 Aleksander Jeziorek
0,50%
2 Mirosław Łysoń
1,30%
3 Katarzyna Kotulska
1,00%
3 Maja Długołęcka-Sarlej
0,20%
1 Ryszard Maciejowski
0,50%
2 Arkadiusz Zasłonka
1,30%
3 Beata Gontarz-Dwojak
1,00%
3 Michał Walczak
0,20%
1 E. Bąkowska-Szczurek
0,50%
2 Teresa Smolarczyk
1,30%
3 Franciszek Nadziejko
1,00%
3 Sebastian Czarnik
0,20%
1 Andrzej Krzyszkowski
0,50%
2 Marcin Poloczek
1,30%
3 Janusz Czerwonka
1,00%
3 Bogdan Biś
0,20%
1 Artur Ścibisz
0,50%
2 Michał Koszyk
1,30%
3 Anna Grelowska
1,00%
3 Marzena Gręźlikowska
0,20%
1 Janusz Kula
0,50%
2 Władysława Kania
1,30%
3 Rafał Kaptur
1,00%
3 Maciej Senior
0,20%
1 Alicja Zgrzebnicka
0,30%
1 Maciej Sroka
0,80%
2 Ryszard Czerwiec
0,70%
2 Ryszard Kosiński
0,20%
1 Józef Zieliński
0,30%
1 Józef Orzechowski
0,80%
2 Bogusława Goryczka
0,70%
2 Zofia Mrożek
0,20%
1 Paweł Bodzenta
0,30%
1 Janusz Smoliło
0,80%
2 Renata Góra
0,70%
2 Krystian Żuraw
0,20%
1 Jerzy Nieużyła
0,30%
1 Mieczysław Słabosz
0,80%
2 Krystyna Król
0,30%
1 Jerzy Małocha
0,00%
0 Andrzej Chrobok
0,30%
1 Dorota Piętka
0,80%
2 Mateusz Wrona
0,30%
1 Anna Orlik
0,00%
0 Janina Grochowska
0,30%
1 Katarzyna Jewuła
0,80%
2 Dominik Kasprzyk
0,30%
1 Michał Uroczyński
0,00%
0 Bogusław Karch
0,30%
1 Marcin Cholewiński
0,40%
1 Ewa Suprun
0,30%
1 Zbigniew Stadler
0,00%
0 Adrian Majewski
0,30%
1 Jan Juraszek
0,40%
1 Łukasz Jamrozik
0,30%
1 Marek Dudek
0,00%
0 Michał Tabor
0,00%
0 Włodzimierz Obtułowicz
0,40%
1 Elżbieta Zuber
0,30%
1 Kazimierz Wilk
0,00%
0 Leonard Brzeziński
0,00%
0 Marian Krawczyk
0,40%
1 Maria Żalińska
0,30%
1 Danuta Dubiel
0,00%
0 Stanisław Bigaj
0,00%
0 Joanna Pikur
0,40%
1 Jarosław Barański
0,30%
1 Bogdan Gomułka
0,00%
0 Robert Studziżba
0,00%
0 Czesława Pawlak
0,40%
1 Elżbieta Dendek
0,00%
0 Krzysztof Wikarek
0,00%
0 Edward Pluta
0,00%
0 Tadeusz Szczudło
0,00%
0 Janusz Papuga
0,00%
0 Małgorzata Raczek
0,00%
0 Stanisław Piskor
0,00%
0 Stanisław Rodzik
0,00%
0 Paweł Kaczmarczyk
0,00%
0 Miłosz Marcela
12,20%
ilość głosów Imię i nazwisko
W zabawie wzięło
udział 1384
respondentów,
z czego: z I okręgu
wyborczego 467,
z II okręgu
wyborczego 376,
z III okręgu
wyborczego 238,
oraz z IV okręgu
wyborczego 303.
#OTYDZIEÎnr 47/1000
24 listopada 2010 roku
Miasto Jaworzno
253
Dzielnicowy kalejdoskop
NASZE MIASTO
«
Na razie sobie żartujemy
Choć sobie żartujemy, to sprawa jest poważna, bo kandydaci winni usunąć
swoje reklamy po zakończeniu wyborów. Liczymy na ich obywatelską
postawę, czyli wzorowe potraktowanie własnego miasta, którym chcieli
rządzić.
Będziemy
obserwować postępy
prac i w najbliższym
czasie wystawimy
radnym oraz
kandydatom
stosowne oceny.
Zadzwoń
do nas
32 751 91 22
0 602 693 821
Kandydatem o krawężnik
Reklama dla pokornych
Jeśli masz problemy, z którymi
nie wiesz gdzie się zwrócić,
masz uwagi na temat dzielnicy,
w której mieszkasz.
Widzisz coś,
czego nie widzą inni
Od poniedziałku do piątku
w godz.
8.00 – 16.00
Przyjedziemy na miejsce!
Dla nas każda sprawa
jest ważna
Walka w parterze
Wyślij e-mail
[email protected]
To jakaś propozycja?
To już trzecie
napomnienie
Niektórzy się dwoili i troili
Ta firma chyba nie zarządza dobrze
swoim majątkiem. Teraz powinna
zainteresować się nimi straż miejska.
Byli kandydaci anonimowi?
Jak Staszek ma wygrać?
@ E-MAIL @
PECHNIK
Niektórzy stawali na głowie
STARA HUTA
Czy to jakaś sugestia?
@ E-MAIL @
Korespondencja pełna desperacji
Proszę przyjechać na ul. Fabryczną, wykonać kilka zdjęć i zamieścić na łamach
prasy: Jak nie powinna wyglądać ulica po remoncie. Dobrze by było, aby Pan
Prezydent znalazł czas i się pofatygował na Starą Hutę i osobiście odebrał
tę ulicę.
Niech szczególnie przejdzie po żwirowych chodnikach – to skandal
w biały dzień. Ta ulica była obwodnicą Jaworzna, drogą alternatywną
do ul. Grunwaldzkiej.
Kijowski Mieczysław
Kandydaci linieli?
Studzienka Tepsy
a:RÐBZDJÇCIEqsKONKURS
Nowa dzielnica miasta
Na ulotkach wyborczych komitetu Wspólnie dla Jaworzna
kandydaci na radnych popełniają wpadki. Co to za nowa
dzielnica Góra Oiasku ?!
Piotr
Gratulujemy autorowi, którego zapraszamy po odbiór kuponu
na pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka.
Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim
czasie udało się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy
wysyłać na adres [email protected]
Sponsorem konkursu jest
Ulica Fabryczna
w w w.piz zeria2-ka.pl
Ogłoszenia drobne
26
.)%25#(/-/i#)
#U *7 !)J
C! " A>?B PE? '&EV '+'P
?,&?>&
#
O>L&+
AT"
"7B
'
:%
%&;
<%=
#>
>
=
?
@ABC
DFG
JG
FG
[email protected]@
,
[email protected]@>
%
+
%+
($
BB
M
'%
OQ-O
R
S
7%V
W%+
G
MABR
DFB
YF
GD
'
#
+)
%
$%=
>
%
Z
W
G
M'&
%
R
@[email protected]
[email protected]
G[@
'
.
S
!)C! TNW7J
.W/I
%H"
"
"(
R
%
J
%X
/!
? " A>?B +&E EE 'O !
!)!
'
/I"J
T"
,'?
"+'&O>&++E
'
/7>J
"E'EP&>>,P
'
@
H&E?
?'?>P?E??
E'?"+'+??KE,>
'
/9"
>??P
?"E'??+>?&'
'
.T"
"PK>O>>>PP
'
* %!H >'' ?
"E'''?&+'?
"E'&O?E?EP
'
/A
T)B
"E&??'&E&&
'
/ =
%= % !)J
P,??"+'?O?O>
&&VA>?BPE&?KOO&P''
'
@% E' ?
/""+'&O&>>'+
'
% ="E'KOE>,P'
'
/ &E' ? #(
"+'++O&,O,
'
@% CD
A
! "B @"+'+EK?P&>
'
@%
"E&+'K,O>&
'
@% 7 > Q""+'?P&'KO>
'
/7>/"OO
?"&O'"
"++P,,&K'E
'
/ =
%=&E*
"+'O&+E''&VP?O&?&E,E
'
/ >+ ?
"+''P,+P>K
'
/7E++?
"E'PO?,E''VE',K,KO>'
'
@%>E
? Y
! ! +'' Z
!"E'>&&P++O
'
/EE?
Y
! "E''>+>'?E
'
/T"
$!
"'+'O&O+>E>
G" % (L!J
T[D
G"
/"%O
"E&PK?'K,,
'
!""("
"! )
I"H\"
"E'K>O&???
'
% ! !)
"
Q#* 7
"!"+'++&&,&&
'
R"
"= J
!%=%
" =J
"++OK?'>?'
R"
"E>'K>'E?'
'
'
]!TZU%"
"+'?OOKO'O
'
53€5')
5 O ] = ^ W < ^ W S _ O
#SW?O_O
QO
?^9^\SQ
<%=:
&
GG
AA
$
5
&V
?>
O>
'B
W%
%
$&5O\-
%=
J
MABR
DFG
[A
[A`
DFG
[A
AA
'
QO< O_O
?^9^_-]S=
b _
: + %7>
%
?c
MABR
DFB
JF
JJ>
@
[email protected]
@[email protected]
[email protected][
'
?%
,
%
[email protected]
[J[
[email protected]@
'
'
>
>
%
=
+>
&+
Z$
%7+
-O
GB=
%
MABR
DFG
GF
DY`
@
[email protected]
BAD
[GJ
'
c7>
7$%=
7
%%>
=
;>
%$%
#c#
MABR
KGK
AJ
JK>
@
[email protected]
D[A
BAB
'
'
f%
%
_
%
MABR
KBA
D[
J[>
=&%
'
!!)"
"'+'+KP&,>,
'
Q" ! "" J
"
"!%
"'PK?'&>E+K
'
<%%
$
@
KKD
[email protected]
[email protected]
[email protected]
*" "J
?KL?!%&'"
"'PK?'&>E+K
'
"+'&O+?O',V
'>?L?E?KPPK
'
Q.9J-GQS/
"A>?B?'+>P+'V+'&+&+EK>
'
%"
Q!)""
"++,,OP&K?
'
[II"I
"E'?'E&O+P
'
I%J
$^I"
"++'>?'+?&
'
I%"!%J
"+''++'?',
'
] " "
"+K&?O&>EE
'
/7O
"P?P?'O&>P
W
(
"E&O,?+EK&
.
! KP ?
! > %=! "" .!) % ! %
"+K,>E'+EK
G""+KPE'P'K+
'
'
<)
,
=Y
+)=
>
FGB
AFK
Y[Y
$
[email protected]@[email protected]@
'
02!#!
\%
%
%)
%
$
%
=
@
KJG
FFF
@FF>
@
[email protected]
YA
GK
KF
'
<
,
KF
>
DJB
FB[
@[G
'
<%
>
$
%%>
[email protected]
BDA
BYY
&+
%$>
%
@
[email protected]
[email protected]
K[G
'
""!
"+KO?OE'P&
'
"""P,OE>>>>O
""/"
"E'>&>>+O&-
7"P,?KKE+>>
'
_%
,
B
>
[email protected]
BDA
BYY
'
"E&P&OK>&K
-
"E'K???>,'
'
'
G" !)( C
"+''&,KK>+
'
GC
"A>?BPE?K+&&V+'>++&>,O
'
-">E""J
(""E'K+''+',
"J
""E&,+>&,>'
'
"!)J
%=! I!)% I%%
!"!)
"!)!!)
%=
! =! "E>E,',OEPJ
CJ
!!
%""
'
#"I"PKP>,E'P+
'
'
-/4/29:!#*!
W
&
=
&
&>
+&
MABR
KBB
DB
DB`
@
[email protected]
YK
KA
[email protected]
'
+50./302:%$!Œ
O
:%
&=
>
>
)%>
>
%>
_
%=
%>
[email protected]@
YKF
DDA`
DJA
BBY
FAJ
'
W
&
=
>
>
%>
>
%
Q+=
>
DJA
JJ
JJ
[email protected]`
DJB
YKF
DDA
'
*
"E&,+>&,>'
'
.!5+!
^%
>
>
$>
7%>
%+=
>
>
7>
&>
$>
$$%=
7>
&%>
_SW
9
DBB
ADB
DAD
'
'
OZ?S
WZ<
)
> + ) 5
%)
MABR
KBA
[email protected]
KG`
@
[email protected]
DK
[email protected]
[B
'
OZ?S W Z <
>
@
[[[
KKK
DJG`
[email protected]
KJ
[email protected]
DK
'
7"""
"+K,K>E>EO
'
'
*§:9+)/"#%
.
"
!$ "
%
_+
"A>?B+&+,&E,E',????K&
J"
!
'
QJ""E&&>&,&>,
'
QS#9UN/]9 "!% "J)!
+K,&O''+'
/
!)%
S%%!"(
"E'&&KKE'&
S!
"+'+&>+&,>
'
O
W
,
)
>
>
Y
h
Y>
>
%
<)
$
++
KJD
DAD
[email protected]
W
&
>
>
>
%
<)
++
KKD
F[F
AFK
'
'
Q""P,OP?>PK&
'
'
Q ! !)
J
CD"'E'>'+'&O,
`$
"+'OPPEKK'
'
'
Q"E'?K+EKEK
'
+2%$949
<%7=
7
@
[@G
GKJ
@GK>
(%
KJG
GGK
[[G`
DBB
@YF
GK[
/RI?''O?'
*-9"'+'O&O+>E>
W
$
:-=>
MABR
BYA
GA
FG
'
'
'
/ -! ! &KKK
" J
! "+'>KEKK?>
'
:$2/7)%
`I
"
"A>?B+&+E,&+
'
5"%:0)%#:%.)!
S%"$ W! [email protected]"-"
(!SJ
!% %"$= !%
T"
W!$ GJ7
_+A9"B
"A>?B+&+,&E,
'
.$1&(/$5,$35$:1$
XO6LHQNLHZLF]D7HOZZZNJNDQFHODULDSO
D
'
'
Restauracja „DWOREK”
zaprasza na Andrzejki
'
27.11.2010 r., godz. 19.00
'
(
"+KPE'P'K+
'
- &, L?
"P?,,K'P&E
Q"!%"?E
L?"++?>E>,>K
'
:%
&
%=
%&>
%>
cO?>
>
]ZW
[email protected]
KKJ
GYA
'
>
$>
&
[email protected]@
@DB
@YB
'
'
)..%
!"
!!A
=J
C!B J
%!"+'O+E,,OE
%(=3à /
"% !H
"!% !) "!!)"P+'K,?+
%(=3à /
!"%J
=" !
"
"+K&,E>E&E
%(=3à Q%?P&&?'&'G"
J
!%/!JS&>'L
"E&?>,OP+KV
E'&P&O?P'
7?J"CJ
! = (
!"P?OP?,+P?
%(=3à '
U"!!%!J
"!%"!"
(%J
!"E'?,OEK&E
'
*C!EE"
%
!
"==
"PK,&O>K>&
/" ?'&' ]
9!"
!>''L
"P?PK'+KP?
R
"!%"
!=
&KP&&>7!*W!!J
!""
"E'+'??O+E
'
"
E'J"!)J"H(?I
!""
I
"+KO,K?P?'
"+KP,&E>?K
%(=3à %(=3à
%(=3à R
%!J
!$#(
W!%"
"A>?B+&E&+K>VE&'&,OOPO
%(=3à %!%
!
="
"E&?,>EEK>
%(=3à %(=3à *
(
"""E'?&E'P&'
%(=3à S! %H = A " "
"BC!!
A"B""
" !) J
!!)"J
" " A>?B +&E &K >' !
,''&,''
%(=3à C!
>E"
"E'KPOE?,>
3:5+!-02!#9
R
% "= =
="
%
% ! %
!
"!"C!
",,+&&'+&'
% (=3à 7 !% % ! %".
N#
("'++>PK+>,&
%(=3
U" %=! J
/UA/9-#B(
" "!% !
"!!)[email protected]%J
!"+KO&>E,O'
%(=3à /
! % !
"+K+&+>&+,
%(=3à ]""?>
!%
!
!
"J
!"C! J a ""
! 7
" =J
!"+K&E>'>>?
%(=3à 7! >' " %
".
!%!
!)
!
J
"+K&>&>,O,
%(=3à 7!%"J
! C % !
)
]=! "I
"E&O'&E++K
%(=3à R
% "= =
= A D
=!B C!
"+KOK+,++&
G!"OE"%!
I!="E'P&E+K+?
%(=3à U" % ! %
"("!
"'+K+P>E&K&
%(=3
U"
%!J
A N !)J
B"'++OP,P>'>
%(=3à G!"OE"%!
I!="'E'P&E+K+?
%(=3
U" % ! %
"("
"++P?+>+K?
%(=3à *C! !
$! " %
!
"E&'P++>E+
%(=3à %(=3à ] ! ) &EE,'&> ]
"
"E'PE&'E'K
'
.
(UJ-
%J
"$I"HN"7
"/J
" R ." "J
!
"
_+"
A>?BPE?&&?,VE',????K&
!%\J"
%(=3à Q
"]7
*=&
"(
C!J
""A>?B+&E+PK+
'
4529349+!
'
'OQ^
'SWS
,
&>
%%
[email protected][
KAJ
AFB
'
'
T! ( J
"!%J
!)%"+'O>OK>'>V
PK+E,E+PO
'
'
'
/J%7J
)"
7"
"+',&PK?>,
'
_ .
J7%" %
"
(!J
"!%"
"!%"+',,KK&O'
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
% ! % J
! !
C! "
+KOK+,++&
4!8)
-Qc9"+'&O>&POK
%(=3à U" ! J
C! !!% J
! !) %
%!"+K&,E>E>>
%(=3à 7! ?O " %
".
%!!)J
"H!
"!
%"""E''>??&''
%(=3à -"""!)"!)J
%!
b
a""
")
"++P'?OEEE
' „Electric Cafe”
poszukuje
Barmana
barmanki
z prawem jazdy
tel. 600 342 705
%(=3à DW
REKLAMA NA NAJWIĘKSZYM EKRANIE
W JAWORZNIE
TWOJĄ DROGĄ DO SUKCESU
Tel. 504 282 392
rDRINK
rCIEPEPOSIKI
rDESER
rZIMNAPYTA
rNAPOJE
Cena: 100 zł/osobę. Zabawę poprowadzi D.J.
Tel. (32) 751 93 01
D
D
Aktualności
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Weterynarz radzi
w
7YGRAJZ#OTYDZIEÎ
Brzydki nawyk
Zjadanie odchodów przez
psy jest najprawdopodobniej
najgorszym zachowaniem,
jakie może się zdarzyć –
zwłaszcza, jeśli po tym fakcie
nasz czworonóg próbuje
polizać nas po twarzy.
Jeśli nasz pupil zjada odchody,
należy go zabrać do lekarza. Może
mieć pasożyty lub potrzebna
będzie zmiana diety, może
wystarczy tylko jej niewielka
suplementacja. Inną przyczyną
mogą być niedobory enzymów
trzustkowych połączonych
z nieodpowiednią florą bakteryjną
przewodu pokarmowego. Należy
jak najszybciej zareagować,
zanim zjadanie odchodów innych
psów wejdzie naszemu pupilowi
w nawyk, gdyż później będzie nam
bardzo trudno go tego oduczyć.
Często u szczeniąt zauważamy
takie zainteresowanie się swoimi
odchodami. Nie jest to nic innego
jak chęć poznawania świata.
Zadaniem właściciela jest zwrócenie
uwagi psa na coś innego, najlepsza
jest po prostu zabawa.
Pies może zjadać kupę także
z nudów, dlatego należy
zapewnić mu jak największą ilość
ruchu i zabawy oraz w miarę
możliwości zmieniać zabawki.
Może to być również wrodzoną
cechą osobowości psa, nazywaną
koprofagią. Wynika ona po części
z charakteru drapieżnika, a po części
z nawyków przekazanych przez
matkę młodym szczeniętom,
/
'
27
gdyż podczas pielęgnacji suka
zjada odchody maluchów, by ich
zapach nie zwabił do kojca innych
drapieżników. Cecha ta może się
ujawnić w dorosłym życiu psa, kiedy
za bardzo się nudzi lub jego życie
jest stresujące.
Żeby oduczyć psa zjadania
odchodów, należy wzbogacić
jego dietę mieszankami mineralowitaminowymi, enzymami
trzustkowymi i biopreparatami
zawierającymi pożądane jelitowe
szczepy bakteryjne. Pies powinien
być prowadzany na spacery
na smyczy oraz w kagańcu,
a podczas próby zjedzenia kupy –
stanowczo karcony.
Najważniejsze, byśmy to my, jako
właściciele czworonogów dbali,
aby ich dostęp do odchodów był
ograniczony. Możemy to uczynić
nie tylko przez trzymanie psa
na smyczy czy w kagańcu, ale
przede wszystkim poprzez
sprzątanie odchodów po naszym
pupilu. Nie wstydźmy się zebrać
odchodów naszego psa i wyrzucić
je do specjalnego pojemnika,
lub do zwykłego śmietnika, jeśli
w okolicy nie zainstalowano
specjalistycznych koszy.
Lek. Wet. Izabella Kopacz
[email protected]
Zdobywca Fryderyka
wystąpi w Katowicach
Z przyczyn niezależnych od Filharmonii Śląskiej nastąpiła zmiana w repertuarze piątkowego koncertu. 26 listopada o godz. 19 w sali przy
ul. Pszczyńskiej wystąpi wielce utalentowany młody wiolonczelista Marcin Zdunik, który w tym roku zdobył
Fryderyka za swoją debiutancką płytę
z koncertami J. Haydna nagraną wespół
z Orkiestrą Kameralną Vratislavia pod
kierownictwem Jana Staniendy.
Przypomnijmy, iż w 2005 roku Marcin Zdunik zdobył III nagrodę w 40.
Międzynarodowym Konkursie Instrumentalnym w Markneukirchen
(Niemcy). Dwa lata później triumfował, zdobywając I nagrodę oraz Grand
Prix za wybitne wykonanie Koncertu wiolonczelowego W. Lutosławskiego, zdobył także dwie nagrody specjalne za najlepsze wykonanie Wariacji Sacherowskiej W. Lutosławskiego i Gigue
na wiolonczelę solo P. Szymańskiego
oraz 7 innych nagród VI Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego
im. W. Lutosławskiego w Warszawie.
W 2008 r. zwyciężając i zdobywając tytuł New Talent 2008, reprezentował Polskie Radio w Bratysławie na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców organizowanym przez Europejską
Unię Radiową (EBU). Otrzymał także
nagrodę Gwarancja Kultury 2009 przy-
znaną przez TVP Kultura. Młodego artystę usłyszymy w popularnych, bardzo
lubianych przez słuchaczy Wariacjach
na temat rokoko A-dur op. 33 Piotra
Czajkowskiego.
Symfonicy pod batutą I gościnnego
dyrygenta Filharmonii Śląskiej Massimiliana Caldiego wykonają też jedną
z koncertowych uwertur Hectora Berlioza, mały poemat symfoniczny, jakim
jest barwny, pełen orkiestrowego blasku
i rytmicznego temperamentu Karnawał rzymski op. 9 Hectora Berlioza oraz
IV Symfonię Es-dur Antona Brucknera
nie przypadkiem przez samego kompozytora nazwaną „Romantyczną”.
A dla naszych czytelników mamy
podwójne zaproszenie na wybrane koncerty. Wystarczy tylko przesłać maila
z dopiskiem FILHARMONIA. Laureat minionego tygodnia – Piotr Nowak.
Gratulujemy!
Na konkursowe odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny 12.00 pod adresem
mailowym [email protected] W mailu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu z dopiskiem
„Konkurs Jaworzno”. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.
€
/
3
:
%
.
)
%
28
Aktywni
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Jubileusz ZSP 3
Uhonorowani statuetkami „Przyjaciel Szkoły”
Kiedy pan Franciszek
Guzik obejmował
stanowisko pierwszego
dyrektora Szkoły Górniczej
z pewnością nie spodziewał
się, że zapoczątkuje on
65-letnią historię szkoły,
która w swoich murach
wykształciła prawie
czternaście tysięcy uczniów.
Z pewnością możemy stwierdzić,
że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Jaworznie stoi na podium najstarszych szkół w naszym mieście.
Z tej okazji 5 listopada 2010 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe.
Ten dzień był ważny dla każdego
z nas, dlatego zarówno nauczyciele
jak i uczniowie z wielkim zaangażowaniem starali się, aby wszystko było
zorganizowane jak najlepiej. Również
nasi absolwenci – którym sentyment
nie pozwolił zapomnieć o byłej szkole – z chęcią przyłączyli się do prac
nad jubileuszem.
Uroczystości obchodów 65-lecia
powstania szkoły rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą świętą w Kolegiacie
św. Wojciecha i św. Katarzyny odprawioną w intencji uczniów, obecnych
i byłych nauczycieli, absolwentów
oraz wszystkich pracowników szkoły, którą koncelebrował ks. prałat Eugeniusz Cebulski i ks. Tomasz Piotrowicz. Po mszy zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie szkoły przemaszerowali uroczyście w towarzystwie
orkiestry górniczej z centrum miasta
do budynku szkoły.
Tu dyrektor szkoły, Patrycja Pietraszczyk, przywitała wszystkich
zebranych gości, a następnie krótko przybliżyła historię naszej „jubilatki”. Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrał prezydent miasta
Paweł Silbert. Następnie usłyszeliśmy przemówienie byłego dyrektora
szkoły, pana Mieczysława Salachny.
Również nasz absolwent, pan Bogdan Biś podzielił się z nami swoim
wielkim sentymentem do tych starych murów.
Wśród gości na naszym jubileuszu
znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Jaworzna pan Paweł Silbert, Wiceprezydent pan Dariusz Starzycki, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Tadeusz
Kaczmarek, Prodziekan Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii pan Kazimierz Trybalski, Dyrektor Delegatu-
ry w Sosnowcu Kuratorium Oświaty
w Katowicach pan Grzegorz Raczek,
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Zbigniew Mika, absolwent naszej szkoły Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pan Bogdan Biś.
Podczas uroczystości osoby oraz
instytucje i firmy najbardziej zasłużone dla szkoły, na których pomoc zawsze możemy liczyć, zostały uhonorowane statuetkami „Przyjaciel Szkoły”. Przyjaciółmi naszej szkoły są:
1. Paweł Silbert – Prezydent Miasta
Jaworzna
2. Jan Kurp – Południowy Koncern
Energetyczny
3. Kazimierz Walasik – Fundacja na
Rzecz Polski Południowej
4. Andrzej Szymkiewicz – Południowy Koncern Węglowy
5. Waldemar Sopata – Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Zakład Górniczy „Sobieski”
6. Mirosław Chudy – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne NOT
7. Bogdan Biś – Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności”
8. Grzegorz Szadok – Centrum Edukacji „Copernicus”
9. Andrzej Palka – Centrum Edukacji Zawodowej „Cargo”
10. Małgorzata Glimos, Henryk Grabowski, Jerzy Noszka – „GNOM”
Spółka Jawna Apteka św. Barbary Adres: ul. Plac Górników 5a,
43-600 Jaworzno
Po części oficjalnej nastąpił występ artystyczny. Nawiązując do tradycji górniczych szkoły, uczniowie
przedstawili „Skok przez skórę”,
czyli przyjęcie młodych adeptów
do stanu górniczego. Na początek
obrzędu prowadzący przybliżył jego
historię. Choć jest to zwyczaj liczący kilka stuleci, to w Polsce znany
jest dopiero od około sześćdziesięciu lat. Zrodził się on w Styrii, górniczym okręgu Austrii, i tam zapoznali się z nim polscy studenci
kształcący się w Akademii Górniczej w Leoben. W okresie międzywojennym obchód ten był kultywowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, powstałej w 1919
roku. Obchodzono go w dzień św.
Ba rba r y. Po wojnie w znow iono
jego tradycję. Chór pod przewodnictwem pana Zygmunta Kobiałki
rozpoczął obrzęd hymnem górniczym, a potem zaczął się śpiewany
dialog między chórem a nadchodzącym oddziałem lisów, czyli kandy-
datów do górniczego stanu. Prowadził ich Lis-major, przybrany w górniczy kołpak ozdobiony długą lisią kitą i mający szpadę przy boku.
Adepci doprowadzeni w śpiewnym korowodzie przez Lis-majora
przed oblicze starych kopaczów (starych strzech) musieli zmierzyć się
z najważniejszym dla nich egzaminem – tytułowym skokiem przez skórę, po którym stawali się pełnoprawnymi górnikami. Z pewnością zastanowić się można, dlaczego akurat
skóra stała się tak ważnym elementem całego ceremoniału. Otóż skóra górnicza, zwana również łatą, była
najważniejszym akcentem zawodowym, atrybutem wyposażenia górniczego. Skórę podkładał sobie górnik pod kolana, gdy musiał pracować
w pozycji klęczącej; okrywał się nią,
gdy ze stropu lała się woda; siedział
na niej przy posiłku; również na niej
dokonywana była wypłata. „Skóra”
stała się symbolem przyjęcia do stanu górniczego.
Po obrzędzie uczniowie i absolwenci naszej szkoły w programie artystycznym przenieśli nas w lata powstania Szkoły Górniczej prowadząc
nas przez dziesięciolecia aż do dnia,
w którym wszyscy zebraliśmy się razem świętując 65 – lecie naszej szkoły „staruszki”. Usłyszeliśmy nawet
wiersz, który pierwszy dyrektor szkoły, Franciszek Guzik, napisał z dedykacją dla swoich uczniów.
Nie brakło też akcentów nawiązujących do naszego patrona – Jana
Pawła II.
Po części artystycznej absolwenci szkoły mogli spotkać się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Goście z zainteresowaniem obejrzeli również wystawę zatytułowaną „Szkoła w obiektywie – dawniej
i dziś”.
Ileż było radości i śmiechu. Nasi
w ychowankowie, dawni koledzy
ze szkolnej ławy witali się poklepując
po plecach. Wspominali dawne czasy,
przeglądali stare kroniki, wracali pamięcią do najpiękniejszych chwil spędzonych razem w szkole. Gwar, jaki
panował podczas tych rozmów jest
dowodem na to, że szkoła istnieje i będzie trwać zawsze – nie tylko w tych
murach, w których codziennie rano
dzwonkiem rozpoczyna się dzień nauki i pracy. Każdy absolwent jest częścią naszej sześćdziesięciopięciolatki.
Każdy, kto przeżył tu swoją młodość
i tu uczył się, jak rozpocząć nowe –
dorosłe życie, tworzy naszą historię.
JOANNA BEDNAREK, ZSP3 W JAWORZNIE
Dzień Patrona w Gimnazjum nr 5
Przybyło nam Noblistów
Niesamowite
emocje towarzyszyły
podsumowaniu trzech
tygodni przygotowań
do Dnia Patrona. Młodzież
wykonała projekty
naukowe, które brały udział
w konkursie – Szkolne
Noble. Pracy było sporo,
a efekty przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania.
I wreszcie nadszedł dzień
rozdania nagród.
Szkolnego Nobla z fizyki otrzymał Łukasz Chaberka za urządzenie
mechaniczne działające wbrew logice. Spróbujcie naprzemiennie przełożyć kartki w dwóch książkach telefonicznych, a żadna siła ich nie
rozerwie, nawet gdy nie są sklejone. Z kolei Piotr Radźko wyhodował kryształ soli, skonstruował jego
model i opisał go, za co dostał nagrodę w dziedzinie chemii. Uczennice: Daria Grajewska, Natalia Florczyk, Monika Liwak i Aneta Wawro zbudowały bardzo skomplikowane modele architektoniczne z wykorzystaniem figur przestrzennych
i za to zostały nagrodzone Szkolnym Noblem Matematycznym.
Jest to nasza specjalna nagroda,
ponieważ jak wiemy nie ma światowej nagrody nobla z matematyki, a szkoda, bo to przecież królowa nauk. Natalia Uroda zasłużyła na Szkolnego Nobla z biologii za opracowanie zjawiska złudzeń optycznych. Literacką nagrodę otrzymała Joanna Lasek – autorka książeczki dla dzieci. Warto
nadmienić, że wszystkie wykonane
przez dzieci książeczki zostały podarowane szpitalnemu oddziałowi
dziecięcemu.
Nie przyznawaliśmy Nagrody Pokojowej, ale humanitarną. Uczniowie zbierali pokarm dla zwierząt,
którą przekazaliśmy schronisku
w Mysłowicach. Kasia Stuczeń zebrała i ofiarowała najwięcej i tym
samym zasłużyła na Nagrodę dla
Przyjaciela Zwierząt. Cieszy nas,
że na jednorazowej zbiórce karmy się nie skończy, a młodzi ludzie
zadeklarowali pomoc schronisku
przez cały rok.
Uroczystość wręczenia nagród
połączyliśmy z przedstawieniem,
w czasie którego uczniowie opow iedzieli o życiu i pracy patronów szkoły.
Przenieśliśmy się do salonu noblistów, do laboratoriu m Ma rii
Skłodowskiej-Curie, a także do reymontowskiej chaty, gdzie grał skrzypek, gospodynie szatkowały kapustę, a potem przygotowały dla gości makówki z rodzynkami, naturalnym miodem i ciasteczkami zbożow ymi. Młodzi artyści odegrali scenkę matematyczną przygotowaną przez panie: Krystynę Wójcik, Małgorzatę Godyń i Małgorzatę Bluj, a dedykowaną wszystkim
matematykom.
Na koniec, przy dźwiękach fanfar, laureaci odebrali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Jesteśmy z naszych młodych naukowców i konstruktorów bardzo dumni!
Gratulujemy im kreatywności, oryginalności myśli i naukowej pasji.
Podziękowania należą się nauczyciel kom, które sprawowa ł y
opiekę naukową nad całym projektem, są to panie: Elżbieta Węgrzyn, Małgorzata Malinowska, Ewa
Fila, Jolanta Majcherek i Wierosława Gawryś.
ELŻBIETA WĘGRZYN
ZSP 3 Czwartą Władzą Jaworzna
Uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 – jako
jedyni w naszym mieście –
zakwalifikowali się do projektu
„Czwarta władza z klasą.
Szkolny koncern medialny”.
Sześcioosobowa grupa wraz
z opiekunem uczestniczy
w weekendowych zajęciach
prowadzonych przez dziennikarzy
gliwickiego radia PLUS.
Projekt został stworzony z myślą o uczniach, którzy świadomi
wyzwań współczesnego świata chcą
przygotować się do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Celem projektu jest
przekazanie młodym kluczowych
umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w oparciu o specjalny program edukacyjny. W ramach programu tworzone
są zespoły redakcyjne, które odpowiadają za stworzenie profesjonalnego internetowego koncernu medialnego w języku polskim i angielskim. Zespoły te pracują pod opieką
nauczyciela przygotowanego do tej
roli podczas warsztatów metodycz-
nych. W ramach projektu „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern
medialny” przygotowane są również narzędzia wspomagające pracę uczniów i ich opiekunów: kursy
e-learningowe, warsztaty, spotkania z dziennikarzami oraz specjalnie opracowane podręczniki.
Projekt „Czwarta władza z klasą.
Szkolny koncern medialny” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) pod nadzorem Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
a partnerami Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
oraz Katolickie Centrum Edukacji
Młodzieży KANA w Gliwicach.
Dzięki projektowi nasi uczniowie poznają zagadnienia z zakresu:
etyki dziennikarskiej i prawa prasowego, roli mediów w życiu społeczny m, najwa żniejszych form
dziennikarskich, specyfiki dziennikarstwa internetowego, zasad
skutecznej pracy zespołowej.
Patronat nad nasz y m przedsięwzięciem objął portal Jaworznianin.pl, liczymy również na pomoc i wsparcie lokalnych mediów.
Wkrótce zaprosimy też na powstający portal internetowy. Trzymamy kciuki za nasz zespół redakcyjny i czekamy na owoce jego pracy.
MARCIN MAJMUREK, JOANNA BEDNAREK, ZSP3
Aktywni
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
3PORTTOZDROWIE
O tym, że w zdrowym ciele zdrowy
duch wie każdy, ale młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w szczególny sposób wykazuje się zamiłowaniem do sportu. Zamiłowanie to połączone ze zdolnościami już po raz drugi
z rzędu przyniosło Jedynce tytuł „Najbardziej usportowionej szkoły w Jaworznie”. W konkursie tym, rokrocznie, organizowanym przez Szkolny
Związek Sportowy, w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych I LO nie miało
sobie równych.
Młodzież odnosi sukcesy we wszystkich prowadzonych dyscyplinach:
od siatkówki przez lekkoatletykę, aż
do aerobiku sportowego. Tylko w zeszłym roku drużyny dziewcząt odniosły zwycięstwo w Mistrzostwach Jaworzna w biegach sztafetowych, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i tenisie ziemnym. Panowie również nie byli
dłużni i także okazali się bezkonkurencyjni w wyżej wspomnianych biegach
i siatkówce. W dzisiejszym świecie, kiedy młodzież niechętnie wstaje sprzed
szklanego ekranu, tym bardziej cieszą
sportowe sukcesy.
W ostatnich dniach uczennice klas
drugich Angelika Gębka z kl. 2e, Małgorzata Sierszecka z kl. 2b oraz Aleksandra Drąg z kl. 2a, wywalczyły I miejsce
w Mistrzostwach Jaworzna w tenisie stołowym dziewcząt. Dało im to możliwość
startu w zawodach wojewódzkich w tej
/
Uczniowie ZSP 2
w II etapie
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Logistycznej
4 listopada 2010
otrzymaliśmy wyniki
etapu szkolnego
III Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej.
Do drugiego etapu okręgowego
zakwalifikowało się 620 uczniów
ze 10 0 szkół z ca łej Polsk i. Jest
wśród nich 6 osób z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2. O wejście do finału uczestnicy olimpiady powalczą 10 grudnia. Przed nimi
dwadzieścia pytań z szeroko pojętej logistyki. Egzamin odbędzie
się w formie testowej, ale tym razem będzie to test wielokrotnego
wyboru. Na laureatów i finalistów
olimpiady czekają nie tylko zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe, ale także indeksy Wyższej Szkoły Logistyki oraz atrakcyjne nagrody. Wyróżniona zostanie
również najlepsza szkoła.
W etapie szkolnym III Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
startowało 4673 uczniów ze 175
szkół z ca łej Polsk i. Z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
udział wzięło 25 uczniów. To oni
2 2 p a ź d z ie r n i k a pu n k t u a l n ie
o godzinie 9.00 musieli wykazać
się między innymi znajomością
aspektów zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji i systemów
informatycznych. W teście pojawiły się również pytania o regułę
optimum Pareto, amortyzację, zasadę kolejności wydawania z magazynu FIFO zmniejszającą ryzyko oraz definicję magazynu przelotowego.
Organizatorem olimpiady jest
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Patronat Honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.
IW
'
€
dyscyplinie. Dzięki talentom sportowym
oraz profesjonalnej opiece mgr Danuty
Wosik, reprezentantkom I LO udało się
zająć na tym etapie sportowych zmagań
III miejsce w województwie.
Wśród pierwszoklasistek także pojawiły się nowe sportowe indywidualności
– w zawodach w aerobiku sportowym
rozgrywanych w naszym mieście zajęły pierwsze miejsce. Wyniki te nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wydatnej
pomocy i codziennej inspiracji ze strony
Grona Profesorskiego. Są to mgr I. Waszak, mgr D. Wosik, mgr B. Goryczka.
Starają się oni organizować międzyklasowe i międzyszkolne zawody promujące poszczególne dyscypliny sportowe
oraz zdrowy tryb życia.
Cała szkoła – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie – dumna jest ze swoich sportowców. Wszyscy licealiści gratulują swoim reprezentantom. Życzymy obronienia tytułu w przyszłym roku. Co hattrick, to hattrick!
K. OSOWSKA, I LO
/
3
29
Sprawozdanie z przeprowadzonej
zbiórki publicznej na terenie Jaworzna
Pozwolenie Prezydenta Miasta Jaworzna Nr SO.EL-5022/7/2/2010
Decyzja Nr 6 z dnia 21 października 2010 r.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworznie było organizatorem zbiórki publicznej, przeprowadzonej w terminie
od 26.10.2010 r. do 29.10.2010 r., przed
wejściem na teren Cmentarza Komunalnego w Jaworznie – Wilkoszynie.
Formę przeprowadzenia zbiórki stanowiła sprzedaż 74 sztuk dekoracji nagrobnych, z czego sprzedano
46 sztu k dekoracji nagrobnych
za łączną kwotę: 1095,00 złotych
(słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt pięć złotych). Po zakończeniu
zbiórki w dniu 29.10.2010 r. pozyskane środki finansowe zostały wpłacone na konto Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Jaworznie.
:
%
Celem zbiórki było zebranie środków finansowych na organizację integracyjnej wigilii dla uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworznie.
Do końca 22 grudnia bieżącego
roku, pozyskane podczas zbiórki fundusze zostaną zużytkowane na zakup:
– pr o du k t ów ż y w n o ś c i ow yc h
do przygotowania potraw wigilijnych na 100 osób za kwotę:
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych);
– dekoracji do przybrania stołu wigilijnego za kwotę 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Organizator w imieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie serdecznie dziękuje wszystkim kupującym za udział w zbiórce publicznej i zaprasza do ponownego udziału w kolejnych zbiórkach.
MONIKA WŁODARCZYK-RACZEK,
KIEROWNIK WTZ JAWORZNO
.
)
%
Strefa zrzutów
nr 44/76 2010
Pie
P
Pi
ieerws
ierw
erwszy
r wszy
rws
szzy
z y lig
lighto
igh
htowy
tow
ttowy
ow
ow
wyy tyg
tty
tygod
ygodnik
yg o
yg
od
dn
nik
ik dla
d a spr
dl
spragn
sprrag
ragn
raagnionyc
gnio
nio
onyc
ony
nych
ny
yycch śmi
śśm
śmiechu
miechu
miec
e ch
ec
hu
u
Pewnego razu niewidomy postanowił odwiedzić Teksas. Wsiada
do samolotu teksaskich linii lotniczych i zapada się w miękkim,
dużym fotelu.
– Hej... – mówi niewidomy – ale duży fotel.
– W Teksasie wszystko jest większe, niż gdzie indziej – mówi
siedzący obok pasażer.
Kiedy niewidomy wylądował w Teksasie, pierwsze kroki
skierował do baru.
Dostał kufel, bada go dłońmi i mówi z podziwem:
– Ale duże kufle tu macie.
– W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej – mówi
barman.
Po kilku piwach niewidomy pyta barmana, gdzie jest toaleta.
– Na drugim piętrze, trzecie drzwi po prawej – pada
odpowiedź.
Niewidomy idzie, ale gubi drogę i zamiast do toalety,
wchodzi do sali z basenem. Potyka się, wpada
do wody i przerażony krzyczy:
– Nie spłukiwać! Nie spłukiwać!
o pozwolenie na kolejne
losowanie. Profesor
zgodził się. Następny
zestaw pytań także nie
odpowiadał studentowi,
więc prosi profesora
o kolejne losowanie.
Profesor na to:
– Idź już. Dostajesz
tróję.
Ucieszony student
Do wytwórni pasztetów przyjechała
kontrola z Sanepidu. Inspektor
Sanepidu pyta:
– Czy ten pasztet z zająca jest
naprawdę z zająca?
– Tak, ale prawdę mówiąc
dodajemy jeszcze koninę.
– A w jakich proporcjach?
– Pół na pół...
jeden zając, jeden koń.
Rozmawiają dwaj
koledzy z pracy:
– Franek, dlaczego
szef jest na ciebie
zły od tygodnia?
– Tydzień temu
była impreza
zakładowa i szef
wzniósł toast
„Niech żyją
pracownicy!”,
a ja zapytałem
„Tak?
A z czego?”
Informatyk
podrywa
dziewczynę:
– Chcesz herbaty?
– Nie
– Kawy?
– Nie!!
– Hm, może
wódki?
– NIE!!!
– Dziwne,
standardowe
sterowniki nie
pasują...
wychodzi z sali.
Po chwili asystent
profesora zadaje
profesorowi pytanie:
– Dlaczego ten student
dostał tróję, przecież nie
odpowiedział na żadne
pytanie!
– Ale coś wiedział,
bo szukał! – odpowiada
profesor.
Tatusiu, czy ty wiesz,
Mały żółwik wchodzi na wysokie
Żona dała
że mama jest lepszym
drzewo. Gdy już jest na szczycie,
mi do zrozumienia,
kierowcą od ciebie?
rozkłada łapki i skacze, po czym
co chce dostać
– Chyba żartujesz?
z głośnym hukiem spada na ziemię.
na rocznicę ślubu:
– Uwierz mi. Sam mówiłeś, – Chcę coś
Kilka razy ponawia próbę, ale
że przy zaciągniętym
za każdym razem kończy tak samo.
błyszczącego, co leci
hamulcu ręcznym
W tym momencie jeden z ptaków
od zera do setki
obserwujących żółwika z sąsiedniego samochód nie ruszy
w ciągu trzech sekund.
z miejsca, a mama wczoraj Wobec tego kupiłem
drzewa zwraca się do drugiego:
przejechała prawie
– Wiesz, chyba czas, abyśmy mu
jej wagę łazienkową...
15 kilometrów!
Do
powiedzieli, że jest adoptowany...
e
g
z
Woje aminator
wódz
a
k
R
i
u
e
g
c
o
h
u
Ośro
D
r og
d ka
p
o
o
w
d
c
e
h
g
– Wi o d z i f a c e t o
e
:
z d a p a n, jut
r
j
o
e
e
mój s
ja z d g z a m i n
yn
n
y
.
a
– A A le pew n prawo
z
i
a
e
o t r z y k ł a d a się p n i e z d a .
a
odpo t ysiące, że n
w iad
zda
a
e
g
za mi ? –
nator
.
Student wchodzi
do sali egzaminacyjnej.
Profesor, siedzący obok
swojego asystenta,
trzyma w ręku trzy
kartki z zestawami
pytań i każe zdającemu
wylosować jeden
z nich. Student bierze
jedną z kartek, lecz
po przeczytaniu prosi
Wchodzi pacjent
do lekarza i pyta.
– Przepraszam
doktorze, do której
dzisiaj pan
przyjmuje?
– Do tej – mówi
lekarz, pokazując
lewą wewnętrzną
kieszeń mar ynarki.
Jakie czasy nastały. Członek
komisji nie zna mnie i dlatego musi
mnie wylegitymować. Jak ja mam
wygrać wybory?
spalonego, kruszącego
się w dłoniach tosta.
Masełko niech będzie tak
zmrożone, żebym za nic
w świecie nie mógł go
rozsmarować. Proszę także
o bardzo słabiutką kawę,
o temperaturze pokojowej.
– To bardzo skomplikowane
zamówienie, proszę pana.
Nie wiem, czy nasi kucharze
potrafią... – odpowiada
kelner.
– A wczoraj potrafili!!
Student pyta
studenta:
0/
.
#/
em?
przed egzamin
– Tak.
.203
+
.456!!78
56!!
Stoją dwie krowy
w rzeźni:
– Jestem Mućka,
cześć.
– Krasula.
– Pierwszy raz tutaj?
– Nie, kurna, drugi..
Jedzie blondynka z psem
autobusem. Kierowca pyta:
– Czy zapłaciła pani za psa?
– Nie, dostałam
na urodziny.
High life
Gość luksusowego
hotelu składa u kelnera
zamówienie:
– Proszę dwa gotowane
jajka. Jedno tak miękkie,
że zarówno żółtko, jak
i białko ma być w stanie
płynnym, a drugie
takie twarde, żebym
miał kłopoty z jego
pogryzieniem. Proszę
również dwa plasterki
boczku, zimne, ale z jednej
strony zwęglone oraz
21 listopada 2010 roku, godz. 14.05. Urzędujący Prezydent Jaworzna Paweł Silbert przybył do lokalu
wyborczego, aby oddać swój głos na radnego, na prezydenta oraz na radnego do Sejmiku Śląskiego
Aby lepiej objaśnić omawiany
problem, nauczyciel posłużył się
przykładem:
– Gdybym stanął na głowie,
krew, jak wiecie, spłynęłaby
do niej i zrobiłbym się czerwony
na twarzy.
– Tak – odpowiada klasa.
– Więc dlaczego, gdy stoję
w pozycji normalnej, krew nie
spływa z głowy do stóp?
Jeden z uczniów odpowiedział:
– Ponieważ pana stopy nie
są puste.
32
Współczesne życie redakcji
Piotr Grzegorzek
#OTYDZIEÎNR
LISTOPADAROKU
-IASTO*AWORZNO
Zofia Żak – siedząca po prawej. Cykliczne
spotkanie ze swoimi imienniczkami w redakcji
Ślązak z ziemi rybnickiej. Od 1 kwietnia 1982 roku
mieszkaniec ziemi chrzanowskiej. Kustosz Muzeum
w Chrzanowie. Współpracę z tygodnikiem rozpoczął
od grudnia 1994 roku. Do tej pory zamieścił w gazecie
około 835 artykułów o tematyce przyrodniczej oraz
krajoznawczej. Wypracował własny styl – z nauką
i humorem. Ma zamiar pisać tak długo, jak tylko
to będzie możliwe.
Zofia Żak
Moja obecność w gazecie zaznaczyła się w 670
numerach. W okresie wieloletniej współpracy,
oprócz bieżących tematów z dziedziny kultury,
podejmowałam także tematy historyczne ujęte
w długofalowych cyklach. Lubię ludzi, lubię z nimi
rozmawiać, wysłuchiwać opowieści o ich przeżyciach sprzed wielu lat, które składają się na historię
jaworznickiej ziemi.
Poruszane tematy cieszą się zainteresowaniem,
o czym świadczą liczne dla mnie słowa uznania i podziękowania ze strony czytelników.
Z redakcją jestem od ponad 12 lat. Przebywanie
z młodym zespołem odmładza mnie i daje wiele powodów do satysfakcji i optymizmu.
Piotr Grzegorzek
Dziury w drogach
są dla nas ważne
Czasem kumple śmieją się ze mnie, bo znowu
piszę o dziurze w drodze, albo pękniętych rurach.
Ale ja wiem, jak ważne to są informacje dla pana czy
pani X – mieszkańców naszego miasta. Mieszkańców,
którzy przez tydzień nie mają wody, albo od roku nie
mogą dojechać do swojego domu.
Nasza gazeta jest ważna. W Wyborczej czy Rzeczpospolitej o wielu rzeczach nie da się przeczytać. Że jakaś droga będzie zamknięta przez tydzień i trzeba jeździć naokoło. Że pani Basia ze sklepu złapała złodzieja.
Że córka zdobyła medal w biegach przełajowych.
Warto czytać Co tydzień, bo to najlepsze źródło informacji o mieście. Warto w nim pracować.
Bo to przynosi satysfakcję.
Maria Leś-Runicka
Pisze do gazet od grudnia 1997 roku. Pisze na temat
regionalnej historii naszego miasta, w sumie około
550 artykułów poświęconych dziejom naszej małej
ojczyzny. Pisała na temat historycznego i przestrzennego rozwoju miasta i jego poszczególnych dzielnic,
od wczesnośredniowiecznych początków do wybuchu
II wojny światowej.
Były artykuły poświęcone historii gospodarczej –
górnictwa i energetyki, ale również wcześniejsze dzieje – górnictwa kruszcowego, hutnictwa cynkowego,
młynarstwa oraz wiejskiego rzemiosła.
Opracowała temat oświaty publicznej, czyli dzieje
szkół, ale również powstanie i rozwój organizacji kościelnej oraz historię Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. Tematy i zakres jej artykułów są bardzo
różnorodne i wywodzą się bezpośrednio z materiałów źródłowych, które odnajduje w archiwach i bibliotekach.
– Najpierw poszukuję materiałów archiwalnych
i dokumenty drukowane, po ich krytycznym opracowaniu stanowią podstawę moich tekstów – zdradza
tajemnice swego warsztatu pani Maria.
Jej celem jest opracowanie historii naszego miasta zgodnie z wszelkimi wymogami naukowymi, ale
w formie przystępnej dla przeciętnego czytelnika.
– Nasze miasto nie posiada dotąd odpowiedniej historiografii, brakuje wielu opracowań na temat jego dziejów. Moje wysiłki skierowane są na możliwie największym uzupełnieniu tych braków – deklaruje autorka.
Kazimierz Gruszowski
Bogdan Zborowski
Grażyna Haska
Piotr Jamróz
Paweł Jędrusik
Do dziś pamiętam swoje pierwsze zdjęcie dla
„Co tydzień”. Temat był bardzo ambitny. Dziura.
Ale nie taka zwykła dziura. Zakopywano bowiem podziemne przejście dla pieszych w centrum
w ramach projektu MTdA. Zrobiłem wtedy chyba
kilkadziesiąt zdjęć dziury z każdej możliwej perspektywy (nie wszedłem do niej, bo była za głęboka,
a kopiąca dwa metry obok mnie koparka wydawała
się zbyt groźna :)).
To był maj 2009 roku. Od tego czasu zadomowiłem
się zarówno w gazecie, jak i w CTv.
Paweł Jędrusik contra Tiger
Justyna Grzesik

Podobne dokumenty